Powrót do spisu treści

BRAMA

Ułatwia większe otwarcie na przestrzeń energetyczną. Wspiera pracę nad czystym umysłem głównie i trochę w budzeniu świadomości. Działa do szóstego wymiaru więc pozwala na łatwiejsze przekroczenie poziomu systemowego oprogramowania (5,5).

Brama ma 18 progów, ale tylko dwa wejścia. Progi są niematerialne, bo istnieją w innym wymiarze, są bo ich nie ma. Wejścia są fizyczne i jedno dla tego wymiaru, a drugie dla twojego ducha. Wejście płomienia (pierwsze) czyni cię postrzeganym przez wszystkie istoty duchowe, wejście zamknięcia wyprowadza twojego ducha w obszar jego własnych kreacji, które stają się w innych wymiarach tak zogniskowane, iż mogą je ujrzeć nawet dusze ludzi, a oczy wyobraźni i serce mogą je odczuć jako cudowne wizje i euforyczne stany.

Oba te wejścia są jedyną miarą, jaką można mierzyć człowieka (duchowego) w aspekcie wielkich energii, w powiązaniu z materią i Nicością. Pierwsze wejście (rotunda, co zakrzywia cztery boki kwadratu) ma 4 boki i dwa cienie, które dają dwa obrazy po 16 boków i 256 boków, przy czym pierwsze 16 boków zawiera się w 4 bokach, a 256 boków w 4, w 16 i w ich wspólności, gdzie czas istnieje tylko w punkcie centralnym i dla całości jest czarny (martwy). W tym wejściu zawiera się całe ludzkie pojmowanie całości.

Brama jest portalem, który ludzkość odkryje za jakiś czas, przez który zostanie wyprowadzona z niewoli (także z własnej zawężonej świadomości). Pokona w tym marszu 18 progów, które są jej wielowymiarowym aspektem. Gdy stanie przed kolejnym wejściem, zawróci, by przestrzeń i Nicość scalić w obrządku Wielkiego Światła. Wtedy wejście-wyjście nałoży się na wejście pierwsze, gdzie bok o jasno seledynowej podstawie rozbłyśnie, wyrzucając w nowo powstałą przestrzeń kolejne wcielenie Multiwersum. Wówczas Nicość znów zostanie odbita w lustrze i całość zrozumie, że Nicość nie istnieje na zewnątrz wejść, ale że zawiera się we wszystkim, także w rozumnych istnieniach, także w ludzkim sercu, które jest archetypem ładu.

I tylko dlatego, poprzez ów archetyp, człowiek może ujrzeć i odczytać swój obecny obraz w pierwszym wejściu. Pozwala na to zawarty w centrum czas, który jest niczym więcej, jak tylko białą kroniką, do której można włożyć dłonie i palcami wyczuć materialny proch niematerialnego Stwórcy. Pierwsze wejście (cienie świadomości) ma 3 punkty oceny i nie ma żadnych wymiarów. Między owymi punktami znajdują się odcinki. Między pierwszym a drugim punktem oceny jest 56 przejść, między zerowym a pierwszym - 100 przejść, a drugim i trzecim - 101 przejść. Każdy składający się z przejść odcinek zamyka punkt oceny. Ludzkość z tej planety znajduje się na drugim odcinku, ale duch ludzki został osadzony w 3-4 progu, jakie są pomostem łączącym bramy (tu czeka na wzrastanie duszy, a potem przechodzi nawet do 11 progu; od 11 do 18 progu ewolucja jest wklęsła i dla ducha ludzkiego nie jest wymagana, gdyż potrafi dokonać on przeskoku).

Tylko nieliczni zawierają w sobie Bramę w 3 punkcie oceny (to domena świata astralnego). Można więc powiedzieć, ze nasze odbicie we wszechświecie ustala wartość 1 - 56, która i tak wartością nie jest. Jednak daje nam pewne wyobrażenie o pewnych różnicach istniejących między ludźmi. Lecz owe różnice nie tyle odnoszą się do naszego materialnego wizerunku na planecie Ziemia, co do naszego obrazu na łonie całej kosmicznej wspólnoty. Ale prawdą też jest, że większe otwarcie Bramy wskazuje, iż człowiek taki jest bardziej predestynowany do wskazywania wyborów innym i lepiej sobie radzi w różnych rzeczywistościach.

Upraszczając: Brama (dwa wejścia i progi) jest czarnym punktem usytuowanym na szczycie płomienia, który nieustannie płonie w ludzkim sercu, który jest pomostem scalającym wszystkie ciała człowieka z mocą Multiwersum. Czarny punkt jest widoczny gołym okiem, ale jest "niczym", bo zawiera w sobie wszystko i jest jednocześnie we wszystkim.

Brama gdy ją powiesimy nieźle nam pomaga, rozszerza naszą moc wolną wolą na każdą naszą cząstkę. Wtedy każde cząstki naszej istoty uruchamiają właściwe procedury i człowiek jest o wiele bardziej harmonijny i podnosi się jego wibracja na więcej wymiarów. Jest wejściem w kontakt z siłami nami się opiekującymi. Jest to również odblokowanie kodu: dorwać małego, co oznacza wprost uzyskanie dostępu do Sił przygotowujących nasze wyzwolenie, do naszych bezpośrednich Opiekunów.

Brama odblokowująca pozwala przejść portal BRAMY i nawiązać kontakt z istotami działającymi nawet do jedenastego progu. Sposób korzystania z Bramy jest często bardzo indywidualny i zawsze jest podpowiadany przez Opiekuna. Brama jest jedną z nielicznych fizycznych technik, której stosowanie uwrażliwia mistrzów na naszą obecność, na nasze starania. Najprostsze zaś jej działanie polega na tworzeniu kanału transkomunikacyjnego z tymi bytami, które są bezpośrednio zainteresowane naszym rozwojem lub też idą po linii naszej ewolucji. Innymi słowy korzystanie z Bramy jest zawsze bezpieczne, czego nie można powiedzieć o innych kodach odblokowujących, które bez zabezpieczenia się Kręgiem Ognia mogą być naprawdę niebezpieczne. Bramę stosuje się tak samo jak Orin, tyle że czas pracy z nią jest kwestią indywidualnych odczuć. I należy pamiętać, iż choć jest ona silnym rezonatorem, to otwiera kanał nie z pozycji umysłu, a serca. Serce musi mieć odpowiednie wibracje. Aby owe wibracje miało, czysty umysł musi w nim przekręcić klucz.

ZNAK BRAMY powinien mieć średnicę 11 cm i tym razem dokładnie wisieć na wysokości czubka głowy, oczywiście prostopadle do podłoża. Wystarczy o nim pamiętać, by działał skutecznie. Jego zadaniem jest utrzymywanie stałego połączenia z Górą, dbanie o jego jakość i zwiększanie jego skuteczności. W przypadku osób rozszerzających świadomość jego aktywna pomoc jest po prostu niezbędna.


Powrót do spisu treści