Powrót do strony głównej

CELE ŚWIETLANEJ RODZINY
"Nie jest człowiekiem ten, kto zapomina o cierpieniu innych, kto przysparza cierpienia innym bądź ich znieprawia (oddziela od Boga). Kim więc jesteś, skoro wciąż pozwalasz by świat tonął w bólu i ludzkiej nienawiści? Kim jesteś, skoro wciąż nie ma w tobie czystości w myśli, słowie i czynie? A może sądzisz, że inni mogą cię wyręczyć w czynieniu dobra i naprawianiu krzywd? Nie mogą."

 • Wmówiono wam, że nie możecie widzieć, bo widząc, ujrzelibyście jak się was oszukuje
 • Wmówiono wam, że nie macie Mocy, bo szybko byście się przekonali, że macie ją większą niż wasi fałszywi przyjaciele
 • Wmówiono wam, że Bóg jest niedosięgły, podczas gdy On jest tuż obok was i można z nim bez problemu rozmawiać
 • Wmówiono wam, że musicie należeć do ezoterycznych sekt, by stosując ich rytuały, móc zapanować nad życiem, gdy tymczasem siła zmian sama odbudowuje wszystkie struktury
 • Wmówiono wam, że inni są mistrzami, gdy tymczasem mistrzem jest ten co siłę, moc i utracone zdolności w was dostrzeże i odtworzy
 • Wmówiono wam wiele i wiele uczono, a jak ślepymi byliście, tak i ślepymi pozostaliście...
ŹRÓDŁO

Ludzie zatracili sens istnienia, który opierał się na współistnieniowej KREACJI. [współistnienie to współtworzenie + współposiadanie + współodpowiedzialność + współkomunikacja]. A Ojciec (Bóg), po stworzeniu człowieka powiedział: "Tyś moim ukochanym dzieckiem, do Ciebie wszystko należy, dla Ciebie uruchomiłem ten mechanizm - działaj, ale miej otwarte serce"

Ludzie ROBOTY zastąpiły go pogonią za pieniądzem i określonymi dobrami, walką o stanowiska i strefy wpływów - o dostęp do władzy, by samemu nie być wykorzystanym czy zlikwidowanym. Prawdziwi ludzie MOC widzą w równości i braterstwie więc hierarchii nie akceptują. We wspólnym pochodzie współistnieją, współtworzą i współposiadają. Nie tracą więc czasu na utrzymywanie znanych nam struktur systemowych i walkę z konkurencją (społeczeństwo bezpartyjne i bezkościelne). Wyznają zasadę, że im więcej nas przy tworzeniu i podziale tym lepiej, bo syto i dostatnio. Stu więcej ciężaru uniesie niż osiemdziesieciu, więc każdy o każdego się troszczy i każdego wspiera jak tylko potrafi.

Wolni ludzie (gdzie każdy człowiek jest wolny, a jego wolność ogranicza jedynie prawo do wolności drugiego człowieka) nie potrzebują banków, bo wszystko do nich należy. Mają więc wspólny pieniądz. Tacy nie okradają się za pomocą giełdy, ani nie tracą środków na produkcję narzędzi do wzajemnego zabijania się. Ich siła leży w energetycznej, duchowej i fizycznej mocy grupy, a nie w narzucaniu słabszym jednostkom statusu niewolnika. Wiedz, że serce miłością nasycone więcej da światu niż serce przepełnione strachem i nienawiścią. Wielka Świetlana Rodzina, którą Edeńczycy tworzą, ma zmieniony charakter potrzeb i dużo większy potencjał twórczy i sprawczy niż ma to miejsce w grupach formowanych odgórnie, Są jednością i za nic jej nie oddadzą.

Nadrzędnym celem świetlanej rodziny, do osiągnięcia we współpracy ze światem duchowym, jest odbudowanie zdrowego i samoświadomego swej mocy i swego duchowego dziedzictwa - społeczeństwa, które by rozwijać się i doświadczać życia nie potrzebuje do tego narzuconych z zewnątrz, podporządkowujących obcej sile, hierarchicznych struktur systemowych. Takie samoświadome i zdrowe społeczeństwo natychmiast poddałoby w wątpliwość zasadność funkcjonowania owego systemu i pozbawiło władzy tych, co dla jej utrzymania trzymają istotę ludzką w pułapce niemożności i zagubienia.

By taki stan trwał w nieskończoność, system tak ustawiono, by móc manipulować człowiekiem wedle własnego uznania poprzez tworzenie wrogiego i agresywnego środowiska energetycznego oraz blokowanie zdolności poznawczo-interpretacyjnych na poziomie umysłu przez odpowiednie jego programowanie. Taki system odcina ludzką istotę od obszaru autentycznej wiedzy utrzymując jej życie w wyreżyserowanej iluzji rzeczywistości, w której prawdziwość ona autentycznie wierzy.

Naszym celem jest zjednoczenie ludzkości pod sztandarem współtworzenia i współodpowiedzialności za całość życia na Ziemi na zasadzie wolnego wyboru, gdzie każdy człowiek po osiągnięciu samoświadomości i odczuciu swych związków nie tylko z drugim człowiekiem, ale i z całym wszechświatem, zechciałby budować wspólną przyszłość na zasadzie wzajemnego poszanowania i wsparcia, zrozumienia, troski i opieki wobec wszystkich współistniejących elementów rzeczywistości. By to osiągnąć droga podzielona została na etapy, a ziarno zasiane.

W przyszłości Wolni Ludzie utworzą Świetlaną Rodzinę i w ten sposób stworzą pole ochronne (Pole Potencjału) chroniące innych przed niską wibracją. Nauczą sie usuwać choroby fizyczne, psychiczne i duchowe na niespotykaną dotychczas skalę. Potężną siłą własnych programów przekodują umysły i poprawnie ustawią procesy psychiczne. Obudzą świadomość - ucząc przy okazji jasnowidzenia i otworzą kanały duchowe, by szukający Boga mogli Go osobiście poznać, a nie sugerować się szatańską metodologią hebraizmu, na której Kościół Katolicki oparł się w 60%.

Kolejne etapy osiągnięte zostaną przez:


 • Jedność
 • Budowa wspólnego POTENCJAŁU
 • Stworzenie Przestrzeni Samostwarzania na tym planie energetycznym
 • Masowe uzdrawianie wszystkich ciał
 • Budowa EDENU
 • Przedłużenie życia
 • Sukces życiowy na każdym polu

Dalekosiężne cele Świetlanej Rodziny na najbliższe 300 lat

 • Konsolidacja Wolnych Ludzi (odnajdywanie kryształowych dzieci)
 • Rozwój zdolności paranormalnych i aktywizacja Mocy
 • Tworzenie duchowych mechanizmów współistnienia w przestrzeni fizycznej i energetycznej
 • Stałe doskonalenie się w celu zwiększenia potencjału pól osobistych, inteligencji i pomostów z przestrzenią samostwarzania
 • Świadome dążenie do bycia szczęśliwym i zachęcanie swoim przykładem do naśladownictwa
 • Tworzenie nowych zasad gospodarzczych w obrębie Świetlanej Rodziny i nowego charakteru współpracy w obrębie grupy
 • Stworzenie Partii Prawych w celu zmiany konstytucji, a więc i zasad funkcjonowania struktur religijnych i gospodarczych (np. zniesienie własności prywatnej na rzecz dożywotniej własności osobistej, całkowite odcięcie pojedynczych ludzi od wpływu na losy państwa, przejęcie przez państwo wszelkich instytucji politycznych i gospodarczych, a także kościelnych)
 • Stworzenie nowego charakteru relacji międzyludzkich, w tym rodzinnych, z naciskiem na niezalezność każdego przedstawiciela państwowej rodziny
 • Zmiana zasad funkcjonowania Prawa, chocby poprzez podporządkowanie wymiaru sprawiedliwości Sądowi Świetych
 • Zmiana zasad nauczania, w tym wprowadzenie działu o ludzkiej energetyce i duchowości, z położeniem szczególnego nacisku na rozwój wszelkich zdolności paranormalnych
 • Zlikwidowanie pieniądza i scentralizowanie kapitału (roboczogodzin) w jednym narodowym banku

Obecne cele Świetlanej Rodziny

 • Wzajemne odnalezienie się
 • Duchowe wzrastanie, aktywizowanie mocy, gruntowanie zdolności jasnowidzenia, jasnodziałania, jak i nabycie umiejetności zmiany rzeczywistości poprzez blokowanie i czyszczenie niskowibracyjnego tła, likwidowanie kodów sterujących nićmi DNA oraz programów przekształcających myślenie i obszar emocji
 • Założenie Telewizji Oriin, a z czasem nabycie uprawnień medialnych
 • Szerzenie wiedzy w celu aktywizowania wiary społeczeństwa w masowe uzdrawianie
 • Wyrób prozdrowotnych produktów i nauczanie o prawach energetycznych
 • Tworzenie zrębów pod powołanie w przyszłości Partii Prawych i zastosowanie nowych rozwiązań ekonomicznych w obrębie grupy

Mechanizmy niszczące i ograniczające duchowy rozwój ludzkości, które należy zmienić

 • wychowywanie dzieci oparte na rywalizacji, podporządkowaniu, karaniu i nagradzaniu
 • dążenie do technologicznej dominacji jednych ludzi nad innymi
 • wprowadzenie aktów nacisku, manipulacji, przemocy i pozbawiania życia, jako środków niezbędnych do przeżycia lub jako sposobu rozwiązywania problemów
 • idea handlu na szeroką skalę, który rozwijany jest dla zysku
 • rywalizacja płci
 • przeświadczenie, że nadrzędnym celem istnienia jest prokreacja
 • scentralizowanie władzy, która:
  • likwiduje indywidualną przedsiębiorczość na rzecz rozwoju korporacji
  • uzależnia ludzi od pracy etatowej
  • uzależnia ludzi od kredytów
  • zakazuje indywidualnej produkcji żywności oraz ziół
  • napromieniowuje żywność oraz modyfikuje ją genetycznie
  • wprowadza obowiązkowe szczepienia, które niszczą zdrowie
  • wprowadza elektroniczną kontrolę osobistego życia obywateli
  • wywołuje konflikty oraz wojny
  • zaostrza przepisy dotyczące inwigilacji
  • zapewnia lepsze warunki handlu i rozwoju korporacjom
  • wmawia ludziom potrzebę sprawowania władzy i kontroli obywateli
 • sprowadzenie duchowości do form zinstytucjonalizowanej religii opartej na bezdyskusyjnych dogmatach
 • przekonanie, że ludzie z natury są źli i trzeba ich kontrolować
 • przekonanie o wyższośći jednych ludzi nad innymi
 • przekonanie o naturalności dominacji silniejszych jednostek lub gatunków nad słabszymi i ich eliminacja (tzw. prawo naturalne)
 • tworzenie uzależniających systemów jak np. systemu opartego na pieniądzu, który w zamyśle miał ułatwić wymianę handlu i usług, a stał się narzędziem zniewalającym i korumpującym ludzkość
 • wiara w jedynie słuszną moralność (systemową i kulturową)
 • przekonanie o tym, że jest się jedyną w kosmosie wysoko rozwiniętą cywilizacją
 • trudność w wyobrażeniu sobie świata opartego o inne wartości niż obecnie propagowane

By współuczestniczyć w tworzeniu Nowego Świata trzeba pracę zacząć od siebie i:

 • Jak najszybciej połączyć psychikę ze świadomością, co na stałe podniesie poziom wibracji, jak i znacznie zwiększy wpływ na rzeczywistość. Pozwoli to też zbudować Dom Swój w płaszczyźnie fizycznej i energetycznej.
 • Przebudować samego siebie, gdzie stając się lepszym człowiekiem zaczynamy funkcjonować w wyższych pasmach wibracyjnych. Wiąże się to z uzyskaniem większego potencjału przekształceń, wpływu na ludzi, jak i zdrowia (Światynia Serca).
 • Odbudować własną moc, by wytworzyć w sobie wieksze ciśnienie niż to płynące z zewnątrz lub poprzez ludzi z nami połączonymi i zaburzającymi nas od środka (Aleja Zwycięstw).
 • Nauczyć się stosowania technik pomocniczych, które pozwolą nam osłabić niskie wibracje w nas uderzające (Cuda z Janem, Dziupla, Znaki Ojca, Tarcze - węzły energetyczne, tworzenie świetlanej rodziny - szukanie towarzystwa podobnych sobie).
 • Nauczyć się widzenia, słyszenia, jasnoczucia i pisma automatycznego, by móc nie tylko odnaleźć się w całej rzeczywistości - wchodzić na różne poziomy i pobierać nauki w Mieście Orin, ale także samemu weryfikować postępy w nauce czy też potrafić zanalizować zagrożenia i zbadać ścieżki losu.
 • Umiejętne posłużyć się Mocą w celu programowania energetycznej rzeczywistości jak i przemiany znanych ustawień energetycznych na nowe.

Ogólnie mówiąc, by zwyciężyć w tak trudnych warunkach jakie są na Ziemi, trzeba zrozumieć zasady energetycznej gry (czym jest energia, wibracja i teatr życia), następnie przebudować swoje DNA i wejść do DOMU OJCA (BOGA), gdzie są przygotowane wszystkie rozwiązania dla osiągnięcia tego celu.

1

2

3

4

5

Powrót do strony głównej