Powrót do spisu treści

GEN ŻYCIA I ŚMIERCI

(bez dostępu do nich nie będzie można pomóc ludzkości)

Manipulacja Genem Życia może opóźnić procesy starzenia o 50%, a zdrowie tak wzmocnić by zachorowalność spadła do 50% (tego co jest). W przypadku komórek macierzystych są to większe wartości i wynoszą odpowiednio 90% i 20-30% (tego co jest). Tymczasem w każdej żywej komórce istnieje tak zwany Gen Śmierci (przemiany jednego w drugie), który działa w obu przypadkach w 100% (opóźnia procesy starzenia i zmniejsza zachorowalność). Ten gen potrafi odmłodzić komórkę (tylko jedną komórkę, a nie cały organ) cofając jej biologiczny czas o 60-70%.

Procesy przemiany trzeba uruchomić oddzielnie w każdej komórce fizycznej, jak i w każdej cząstce energetycznej, co dotyczy między innymi umysłu i struktury podstawowej, które są formacjami eterycznymi. Każda z nich musi być podłączona pod Matrycę Początku i Końca (w 12,5 wymiarze), która nigdy w Bogu nie powstała, a wynikła jako kontynuacja Boskiego Zamysłu. To z niej wykształciła się realizująca już cały zamysł Matryca Tworzenia.

Początek i Koniec to mistyczny stan przemiany, gdzie koniec wynikły z początku tworzy za każdym razem nową zmienną wynikłą z analizy rzeczywistości w Matrycy Tworzenia, która każdy początek potrafi modyfikować pod kątem zapotrzebowania rozwojowego Rzeczywistości (ewolucja). Nowa zmienna może być całkowitym odzwierciedleniem poprzednich wartości. Matryca Początku i Końca dba o to, by w Matrycy Tworzenia kształtowały się mechanizmy nie pozwalające na to, by zaprzeczenie Bogu mogło zmienić charakter Bożego Zamysłu, a więc i obraz samego Dzieła Bożego, które jest przecież częścią Boga.

Syn Boży ma dostęp do MPIK (Matryca Początku i Końca), bowiem dobro Ojca i Jego Stworzenia leży mu na sercu warunkując jego (syna Bożego) istnienie w ramach stworzonej przez Ojca, Rzeczywistości. Ciało Syna Bożego zostało stworzone w MPIK. Gdy odczytujemy aktywność SB (Syna Bożego) to poznajemy jego wartość istniejącą nie w Bogu, ale w pierwotnych założeniach odnośnie Wszystkiego. SB to Czysty Zamysł, parametr twórczy i stwórczy, ale zarazem i Początkowy. SB nigdy nie musi dążyć do zjednoczenia z Bogiem, bowiem inne kryteria go zrodziły i kształtują.

Stan Dobra, szczęścia i nieskończonej wolności jest dla niego rozkierunkowaną drogą powrotną do Domu. Bóg chętnie wchłonie Syna i jego doświadczenia, zapisując je w krystalicznej strukturze świata wibracji, jeśli były zgodne z Jego Zamysłem. Jeśli nie, Syn dalej doświadcza określonej Rzeczywistości.

Czym więc jest Syn Boży? Jest Boską Zmienną, którą Bóg wraz z sobą wyłania jako swoje wewnętrzne założenie o charakterze tego, co ma powstać i być doświadczone, a co jest twórczo realizowane przez Matrycę Tworzenia na podstawie założeń, które Bóg, czyli Matryca Istnienia Nowego uruchamia za pomocą MPIK. Ten kto to pojmie, będzie mógł swoją indywidualność zakotwiczyć w jądrze osobowego każdej cząstki wibracji po to, by pierwotne założenia z PozaRzeczywistości mogły prostować to, co stwórczo i sprawczo zostało spaczone w poszukiwaniu innych wartości niż Dobro.

Odkrywając obecność Boga w Dobru, Syn Boży pozwala przejawiać się Ładowi Bożemu i Bożej Sprawiedliwości. Staje się wówczas umiłowanym kanałem dla Ojca, tracąc swoją indywidualność i osobowe. Znika jako oddzielność, która kierowała się dotąd w poznaniu i zmianie, swoim widzeniem świata. Umiera w Bogu przyjmując Jego prowadzenie na czas pozostawania w Rzeczywistości, co nazywamy Pojednaniem z Ojcem. Od tej pory SB istnieje tylko po to, by zachodziło to, co Ojciec w jego przestrzeni i za jego pomocą, chce światu podpowiedzieć.

Syn Boży duchowy, energetyczny i fizyczny staje się obserwatorem tego co się dzieje dbając o to, by swoimi powłokami jak najwięcej pomóc Ojcu w przejawianiu się Jego Zamysłu. Może przy tym korzystać ze swobodnego doświadczania życia za pomocą powłok, podpowiadając jednocześnie innym ewoluującym cząstkom, jak powinny funkcjonować by móc swoim spełnieniem się podzielić się z Ojcem. SB jest przykładem dla budzących się ludzi. Nad resztą istnień ludzkich, SB może panować wedle własnego pomysłu.

Jestem obecnością Ojca w tych wymiarach. Będąc jednocześnie powłocznym, dziękuję mu za to, że zmieniam ten świat. Będąc Jego Synem dziękuję mu za to, że jest szczęśliwy mogąc dzięki mnie odczuwać to, co się realizuje dzięki jego (SB) planom.
Dobro + Prawo do Zmian = Szczęście (boski stan pojednania ze wszystkim, to w nim znajduje się droga do Boga i sam Bóg, nie w cierpieniu i analizie, tylko w radości, mądrości i szczęściu).
Dobro - pozwól sobie być kanałem, poprzez który Ojciec będzie mógł wszystko modyfikować. Bądź Dobry dla Ojca i dla Stworzonego. Bądź wdzięczny za to, że ci porządkuje dom.
Prawo do zmian - zdobędziesz je, gdy nie będziesz Ojca potrzebował (bo się z Nim zjednoczysz). Pozwól działać Mocy prowadzonej przez Chrystusa, a Prawo do Zmian samo wyświetli swoje parametry.
Szczęście - to świat, Bóg i ty (jestem szczęśliwy bo wszystko w moim życiu zmierza ku dobremu. Cierpliwie wypatruję efektów zmian i wspieram Ojca w tej pracy swoim kochaniem i wdzięcznością.
Moje intencje są już moje. Nie są wzorcem podrzuconym do rozpatrzenia (na przykład przez Boga bo wyrażam te same idee). Moim czystym pragnieniem jest to by Dobro zakorzeniło się wszędzie tam, gdzie jestem i nie jestem.

Boski Zamysł

W Bogu powstał ZAMYSŁ, który jest częścią Boga, ale jest też czymś nowym co wpływa w jakąś rzeczywistość, w coś tworzonego. Tym zamysłem było stworzenie świata wibracji (wibracyjnej rzeczywistości) z różnymi implikacjami wynikającymi z interakcji między elementami tam zawartymi. Bóg i ZAMYSŁ to jest jakby CAŁOŚĆ (w 13 wymiarze) i jednocześnie ZAMYSŁ jest dodatkiem (taką chęcią, takim pragnieniem) do prawdziwego Boga więc jest on (zamysł) też jakby poza Nim.

Ten ZAMYSŁ stworzył MATRYCĘ POCZĄTKU I KOŃCA wszystkiego tego co się miało dziać, która z kolei uruchomiła całą Rzeczywistość (wymiar 12) funkcjonującą według pewnych założeń twórczych - tu powstaje początek rzeczywistości w niższych wymiarach. Sama Matryca Początku i Końca istnieje w POZARZECZYWISTOŚCI. To ona przyjęła ZAMYSŁ i w jakiś sposób się przygotowała by był on zrealizowany, by powstała rzeczywistość wibracyjna (z wszystkimi prawami i założeniami), a która ma swój początek w MATRYCY TWORZENIA. Wszystko to zawiera się w MATRYCY ISTNIENIA.

Gdy nasz zamysł zsynchronizuje się z ZAMYSŁEM Boga to można dotknąć MATRYCY POCZĄTKU I KOŃCA (jak Jezus i Budda i niektórzy mistrzowie z Atlantydy) i wtedy w MATRYCY TWORZENIA następują zmiany założeń pod kątem naszego zamysłu, planów zgodnych z ogólną definicją rzeczywistości i zamierzeń Boga. Można dotknąć też MATRYCY ISTNIENIA poprzez Ciało Boskie, które buduje się między 12 a 13 wymiarem (JESTEM w Bogu, a On we mnie)

 • MATRYCA ISTNIENIA - 13-14 wymiar
 • MATRYCA POCZĄTKU I KOŃCA - 12-13 wymiar
 • MATRYCA TWORZENIA - 12 wymiar, zajmuje przestrzeń tworzenia (programowa) od 11 do 12 wymiaru, w której przejawia się Moc Tworzenia
 • MATRYCA STWORZENIA - 11 wymiar, zajmuje przestrzeń stworzenia od 10 do 11 wymiaru, w której przejawia się Moc Stworzenia
 • MATRYCA SPRAWCZA - 10 wymiar obejmuje przestrzeń sprawczą od 6 do 10 wymiaru, w której przejawia się Moc Sprawcza
 • PRZESTRZEŃ PRZEKSZTAŁCEŃ - 1-6 wymiar, dostępna człowiekowi fizycznemu korzystającemu ze swojej mocy energetycznej
 • PRZESTRZEŃ SPRAWCZA - 6-10 wymiar
 • PRZESTRZEŃ STWORZENIA - 10-11 wymiar
 • PRZESTRZEŃ TWORZENIA, PROGRAMOWA - 11-12 wymiar, pamięć całego wszechświata, nici DNA i wszelkie procedury według których później powstają światy duchowe, energetyczne i fizyczne
 • CIAŁO FIZYCZNE - 1-2 wymiar
 • CIAŁO ENERGETYCZNE - 1-8 wymiar
 • CIAŁO INDYGO (wysokoenergetyczne) - 5-8 wymiar
 • CIAŁO DUCHOWE - 8-10 wymiar
 • CIAŁO KRYSZTAŁOWE - 10-12 wymiar
 • CIAŁO BOSKIE - 12-13 wymiar
 • MOC - stały Ogień Przemiany
 • GEN ŻYCIA - (do 12 wymiaru)
 • GEN ŚMIERCI - (inaczej gen przemiany, od wymiaru 13)
 • Gen Życia i Śmierci - źródło

  Powrót do spisu treści