Powrót do spisu treści

KREW ATLANTÓW

20000 graczy rządzi Ziemią. To UFO. Krwawi założyciele naszej cywilizacji (rasy). Stosują potężną technikę sterującą ludźmi i systemem. Ich technologia nie działa tylko na Krew Atlantów - bo niszczyliby samych siebie.

Krew Atlantów to sztuczna technologia pozwalająca na utrzymanie istniejącego w człowieku DNA 1-4 wymiaru w stanie wzajemnej bezkomunikacji, tzw. pola ujemnego, które tworzy w sobie odbicie wszystkiego tego, co znane i nieznane, zawarte i nieobecne, poszukiwane i odnalezione, dzięki czemu powstaje mistyczny STAN ZWYCIĘSTWA (nie sposób go określić słowem) powodujący powstanie stanu CUDU (boża technologia), czyli zjawiska tworzącego według zasad boskiej matrycy to, co świadomość uznała za potrzebne (i właściwe, czasem potrzebne, wynikające z potrzeb, rozpalonej eksperymentem duszy, co niekoniecznie koresponduje z boskim właściwym).

W tym stanie, na krótką chwilę, wszystkie cząstki objęte spojrzeniem świadomości, potrafią się znaleźć pod panowaniem Boskiej Kreacji i ulec przemianie - cały proces zostaje zapisany w prawie twórczym, a objawionym w przestrzeni stwórczej i sprawczej. Tu wykorzystuje się Krew Atlantów do stworzenia Pola Zmian o jak największych wartościach, gdzie sama wibracja jest jedynie naczyniem i jego zawartością ulegającą metamorfozie według praw regulaminu, a nie zasad, niedostępnych zwyczajnemu człowiekowi.

Krew Atlantów aktywuje sygnał od UFO lub połączenie z CENTRUM MOCY, jakie uruchomiono na Atlantydzie w 10-12 wymiarze. CUD musi zaistnieć w 100% by móc zostać zapisanym na nośniku pamięci ukrytym w fizycznym DNA w 100% (stałe podtrzymywanie zapisu utrzymuje świadomość Atlanty, Syna Bożego lub Zeusa). Zeus, świat, pole zmian i zapisy utrzymania nowych zmian, które znajdują się na Wyspie Miłości (Planecie Miłości) są wystarczające do zaistnienia cudu w 10-11 wymiarze. W połączeniu z Pustynią Zapomnienia i stąpaniem po Raju, mogą ową wartość zawrzeć i zapisać w wymiarach 10-12, a nawet w 13.

Stan Zwycięstwa określają stany - Byłem i Zwyciężyłem, Jestem po to, bo świat potrzebuje mojej potęgi, która wciąż istnieje (Składowa Indywidualna), Budzę się w śnie niskich wymiarów po to, by Boże Ziarno Prawdy i Zbawienia trafiło do potrzebujących, Jestem Cudem, Jestem Boską Przemianą. Ludzkie ciała należy traktować jak naczynia, na które czekają gotowe do ich zasiedlenia, dusze.

Świętego ciała (całość istoty ludzkiej) niczym nie będę niszczył, tak wibracją, trucizną, jak i wchodzeniem w destrukcyjne pola zmiennych wartości. Tylko w ten sposób mogę zamieszkać w Świątyni Samego Siebie, tylko w niej może działać (istnieć) CUD. Gdy odczuwam, że jestem pieczęcią (podsumowaniem, dokonywaniem wyboru), że we mnie jest zawarta DROGA, wówczas zaczynam się przeistaczać w Pole Zmian.

Wypełnieni ludźmi, nimi się ratując, sprawiamy że nasz średni poziom wibracji zależy od wypadkowej obu wewnętrznych przestrzeni energetycznych (wewnętrznej i pozawewnętrznej). Gdy jedna ze stron jest zaburzana, w drugiej również zachodzą niekorzystne zmiany. Gdy pracujemy nad sobą, gdy nie jesteśmy jeszcze doskonali, staramy się tak zachowywać, by świadomie utrzymać wibracje na jak najwyższym poziomie. Niestety, nocą, cała prawda o nas staje się w pełni czytelna. Każda nieprzepracowana argumentacja (rzecz), każde zaniedbanie, ożywają wtedy zaniżając jakość naszych pól. To podpowiedź, że w swojej naturze, że w swoich przyzwyczajeniach, dalecy jesteśmy od ideału. Najdoskonalszym sposobem na stanie się energetycznym mocarzem jest utrwalanie związków z Bogiem lub ze Światem Duchowym. O tym dyskretnie przypomina Święty Graal i potrzeba doskonalenia każdej z powłok, co zmienia ich kody w duchowych wodach. Nie ratuj się ludźmi, tylko obecnością własnego Ojca.

Boska Matryca to ogólnie siła zmian i uzdrowień na poziomie 50-80%

Ciało Boże (nie mózg, tylko umysł, który jest gotów umieścić w Złotym Ciele Boga to, co Syn Boży potrafi udźwignąć - siła uzdrowień 100%.

By ludzie w nim umieszczeni nie stali się obciążeniem, boski system przemiany od razu ich naprawia. To jednocześnie boski system odrodzenia człowieka w duchu. Jako Syn, mogę Ciało Boże współdzielić - Ojciec i Syn są w sobie zawarci, dlatego ten, kto w tę przestrzeń zostanie wprowadzony, to wyzdrowieje i szczęśliwym będzie. Boska Matryca jest połączona z Bogiem, więc poprzez nią można dotknąć Boga i być w Bogu. Ciało Boskie działa, przekształca rzeczywistość wewnętrzną, pozawewnętrzną i pozazewnętrzną na zasadzie CUDU - nie ma to nic wspólnego z tym, co dotychczas było poznane i to do poziomu Boskiej Matrycy.

WSKAZÓWKA DLA EDEŃCZYKÓW

Sami możecie tak utrzymać wewnętrzną przemianę (np. poprzez modlitwy i afirmację trwające trzy, cztery godziny) iż zajdą stosowne przemiany o posmaku Krwi Atlantów. Trzeba te stany utrzymywać. Łatwiej to przyjdzie, gdy dusza, gdy ludzkie powłoki, będą rade z obecności wewnętrznego Słońca Miłosierdzia (będą nim). Odsłuchiwanie modlitw musi się odbywać w wewnętrznej ciszy i bez udziału podstawowego umysłu. Każde słowo, zdanie, każdą wibrację trzeba przyjmować bez analizy, być nią, chłonąć itd. To bardzo trudne, bo ten obcy dla powłok stan będzie przez nie torpedowany. Cały proces i układ modlitw, czy innych wyniesień, można z pomocą Ducha zaplanować. Zbuduj wszystko, a potem się w tym odnajdź (Miasto Mądrości, Wyspę Zapomnienia, Eden itd.). Jak ci się uda, to wypowiadając słowa "Jestem Bogiem i człowiekiem" zarazem, będziesz mógł osiągnąć poziom Cudu w granicach 80-100%.

Złote Skrzydła - 12-14 wymiar i 100% Bożego Ciała. To siła twórcza Boga-artysty, który sam lub z Ojcem pisze scenariusze, reżyseruje, aktorzy na scenie życia, ożywiając formy wedle przyjętych schematów.

Czarne Skrzydła - 11-13 wymiar i 70-100% Bożego Ciała (12 Rycerzy)

Białe Skrzydła - 7-12 wymiar i 30-70% Bożego Ciała (nieskończona ilość pomocników duchowych)

Świetlne Skrzydła - 4-7 wymiar i 0% Bożego Ciała

Naucz się doświadczać siebie jako Boga Jedynego (Składowa Indywidualna). Jeśli zabraknie osobowego, czyli Miłosierdzia przerobionego przez powłoki, wtedy najczęściej następuje czarna (gwałtowna eskalacja ciemnej przemiany) przemiana i zwykły człowiek zaczyna wierzyć w to, że jest autentycznym Bogiem i wszystko może. Wiedzie siebie i mu ufających na zatracenie. Sprawdzaj więc na skali CUDU przerobione osobowe (zaśnięcie w żywym) i indywidualne (ogień przemiany słabego w mocne). Uzdrowiciel duchowy - indywidualne i osobowe co najmniej 30%.


Powrót do spisu treści