Powrót do spisu treści

MOC

MOC jest zapisem pewnych umiejętności zawartych we wszystkich członach energetycznych ludzkiej Istoty, praw i zobowiązań duchowych, wejść i wyjść w wielowymiarowe przestrzenie energetyczne oraz zejść czy sposobów, a raczej siły z jaką Duch potrafi manifestować swoją obecność w świecie energetycznym oraz objawień czyli wewnętrznej techniki za pomocą której, na swój osobliwy sposób, Duch Ludzki wiążąc się z Całością duchową, potrafi w tej całości się odnaleźć. Tak postawa energetyczna, tak zawarte w Istocie Ludzkiej prawa i moc objawiania się, jak i sama idea stworzenia człowieka są osobliwym kodem zespalającym go z Całością Wszechrzeczy.

Dla nas pojęcie mocy w ogóle nie istnieje, jak i dla człowieka materialnego nie istnieje pojęcie mocy uderzenia ręką, bo wynika to nie z jakiejś nieistniejącej nadnaturalnej siły, ale z wyćwiczenia ręki, techniki ułożenia palców, prędkości, z jaką utwardzona pięść uderza w przeszkodę. Niemniej ową sprawczą technikę można nazwać mocą, a nawet nadać jej określone parametry. Ta sama zasada obowiązuje przy określaniu mocy duchowej, która nie istnieje, a jest zaledwie zręcznością zebrania w działaniu całości ludzkiej istoty i jej umiejętności objawienia się tak w obecności jak i uruchamianiu ruchu cząstek energetycznych. Jeśli ktoś potrafi zespolić się na pewnym poziomie, poznać metodę samointegracji, wejść, wyjść i objawiania się, ten sam model może zastosować u innych ucząc ich zarazem utrzymania owego stanu mocy poprzez związki z Macierzą, poprzez zjednoczenie się z ich własnym Duchem, co nazywamy tworzeniem się Trzonu Duchowego. Gdy więc ktoś mocniejszy uruchomi w was poprawność energetyczną i duchową oraz nauczy się trwać w tym stanie - ten jest dla was wsparciem, które potrafi wyrwać was z niewiedzy o samym sobie i z mroku własnej niemocy. Dlatego my, w swej podzięce dla takich osób nazywamy ich Mocnymi lub Prowadzącymi. Gdy zaś takie osoby zespolą się techniką objawień z Ojcem, nazywamy ich Światłością, gdyż odwzorowana technika duchowej i energetycznej doskonałości sama potrafi ustawić poprawność innych Istot Ludzkich. Lecz, aby tak się stało, muszą oni, co wynika z samej definicji techniki mocy, być zawarci w Pracząstce, czyli zespoleni z Praojcem. Kto wyraża sobą moc Pracząstki ten zyskuje status Prowadzącego jako Drogi.

To jest wszystko, co swoją obecnością za czasów trwania w materii dokonać potrafi. Sprawdzajcie więc, jakie Siły uczestniczą w tworzeniu mocy danego człowieka i jaka jest jego poprawność energetyczna i duchowa, a wszystko pojmiecie nie tylko o jego mocy, ale i o sile oddziaływania na innych (skala z poziomami duchowymi)


Powrót do spisu treści