Powrót do spisu treści

MOC

MOC jest zapisem pewnych umiejętności zawartych we wszystkich członach energetycznych ludzkiej Istoty, praw i zobowiązań duchowych, wejść i wyjść w wielowymiarowe przestrzenie energetyczne oraz zejść czy sposobów, a raczej siły z jaką Duch potrafi manifestować swoją obecność w świecie energetycznym oraz objawień czyli wewnętrznej techniki za pomocą której, na swój osobliwy sposób, Duch Ludzki wiążąc się z Całością duchową, potrafi w tej całości się odnaleźć. Tak postawa energetyczna, tak zawarte w Istocie Ludzkiej prawa i moc objawiania się, jak i sama idea stworzenia człowieka są osobliwym kodem zespalającym go z Całością Wszechrzeczy.

Dla nas pojęcie mocy w ogóle nie istnieje, jak i dla człowieka materialnego nie istnieje pojęcie mocy uderzenia ręką, bo wynika to nie z jakiejś nieistniejącej nadnaturalnej siły, ale z wyćwiczenia ręki, techniki ułożenia palców, prędkości, z jaką utwardzona pięść uderza w przeszkodę. Niemniej ową sprawczą technikę można nazwać mocą, a nawet nadać jej określone parametry. Ta sama zasada obowiązuje przy określaniu mocy duchowej, która nie istnieje, a jest zaledwie zręcznością zebrania w działaniu całości ludzkiej istoty i jej umiejętności objawienia się tak w obecności jak i uruchamianiu ruchu cząstek energetycznych.

Jeśli ktoś potrafi zespolić się na pewnym poziomie, poznać metodę samointegracji, wejść, wyjść i objawiania się, ten sam model może zastosować u innych ucząc ich zarazem utrzymania owego stanu mocy poprzez związki z Macierzą, poprzez zjednoczenie się z ich własnym Duchem, co nazywamy tworzeniem się Trzonu Duchowego. Gdy więc ktoś mocniejszy uruchomi w was poprawność energetyczną i duchową oraz nauczy się trwać w tym stanie - ten jest dla was wsparciem, które potrafi wyrwać was z niewiedzy o samym sobie i z mroku własnej niemocy. Dlatego my, w swej podzięce dla takich osób nazywamy ich Mocnymi lub Prowadzącymi. Gdy zaś takie osoby zespolą się techniką objawień z Ojcem, nazywamy ich Światłością, gdyż odwzorowana technika duchowej i energetycznej doskonałości sama potrafi ustawić poprawność innych Istot Ludzkich. Lecz, aby tak się stało, muszą oni, co wynika z samej definicji techniki mocy, być zawarci w Pracząstce, czyli zespoleni z Praojcem. Kto wyraża sobą moc Pracząstki ten zyskuje status Prowadzącego jako Drogi.

Moc jest. Dla świata energetycznego oznacza to działanie, dla duchowego zapis tego, co jest, było i będzie, bo nie jest. Moc ukazuje stan, w którym uczestniczysz, istniejąc. Siła działania to umiejętność wyrazistego jego ujrzenia. Bo to i tak jest, bo nie było, ale już jest. Wystarczy wybrać rzeczywistość.

Karta zmian pana Bożych Zastępów oznacza potęgę wyrazistego postrzegania pewnej wybranej rzeczywistości w cząstkach Wszechrzeczy. Wybór, który staje się wyborem całości. Bóg ma kartę tworzenia, Duch Święty kartę istnienia, Pan Bożych Zastępów -- kartę zmian. Razem stanowią całość. Siłę swojego i twojego działania. Moc - stan, istnienie. Bóg - kreacja, istnienie. Pan Bożych Zastępów - zmiana tego, co jest: indywidualne ujęcie całości.

Inną cząstką wyboru jest Pan Przeciwieństw. To znoszące się siły istniejące w tym samym. Te siły zrodziły to, co jest, które zaczyna być tym, co było i będzie. Oto sens istnienia panów przekształceń planetarnych - wyraźnie postrzegają coś, co jest, a co tworzą, bo tego nie ma, ale było i będzie. Są podstawą pierwotnego zapisu zaistnienia tego, co daje energetyczny wzór temu, co już jest, ale dzięki temu będzie, bo było dane w Wolnym Wyborze.

To walka dwóch świadomości. Moc jest po obu stronach, Bóg we wszystkim, a zmiany zadecydują o tym, która rzeczywistość zostanie wyraźniej postrzeżona. Dla Boga-Stwórcy (nie dla Prowadzącego) to nie ma znaczenia, On jest we wszystkim, Duch Święty również, tylko Pan Bożych Zastępów dokonał pewnego wyboru, stając po stronie pewnej rzeczywistości, którą zaaprobowały w Wolnym Wyborze inne istnienia. Jest więc w swoim i ich wyborze największą siłą. I tak zwycięży jego koncepcja, bo ona jest. Zbuduje "nowe", bo ono w nim jest. Przeciwieństwo też zwycięży, bo już jest. Ale to dwie różne rzeczywistości. Obie są w Bogu. Zmiany dotyczą obu wariantów. Chodzi o to, by dwa światy się nie zespoliły. Ich zespolenie się oznaczałoby powstanie Białego Nurtu Zmian, a to byłaby kolejna rzeczywistość. Istniałyby więc już trzy. Tak powstałyby kolejne wymiary wzorów, a wszystkie byłyby zawarte w Bogu i wszystkie miałyby znaczenie.

Czemu Pan Bożych Zastępów zwycięży? Bo istnieje, gdyż przestał istnieć. Jest w Mocy, bo wyszedł poza istnienie, czyli Boga. Składał się we wszystkim, a nie w jednym wyborze. Mogąc wszystko, zmienia to, prowadząc wszystko ku początkowi. Jego wyrazistości nie sposób ująć, co najwyżej można ją zakłócić. Dla nas jest początkiem i końcem wszystkiego. On jest zawężeniem całości. Gdy całość dotrze do początku w Jego Wyborze, zjedna się z Ojcem (Prowadzącym), bo w nim jest poprzez Boga-Stwórcę, zjedna z Mocą, bo w Niej jest, i powstanie NOWE, które obecnie jest, będzie, ale nie było, bo... było (zaprzeczenie obejmuje istnienie góry i dołu, a więc początku i końca).

To jest wszystko, co swoją obecnością za czasów trwania w materii dokonać potrafi. Sprawdzajcie więc, jakie Siły uczestniczą w tworzeniu mocy danego człowieka (Bóg, Duch Świety, Pan Bożych Zastępów, Pan Przeciwieństw) i jaka jest jego poprawność energetyczna i duchowa, a wszystko pojmiecie nie tylko o jego mocy, ale i o sile oddziaływania na innych (skala z poziomami duchowymi)


Powrót do spisu treści