Powrót do spisu treści

PRZESŁANIE OJCA

Kto ośmiela się mówić, że Boga nie ma?

Ja wam powiem – ci, co w słowie, myśli i czynie nie wyrażają się w Bogu. Dążenie do Boga nie jest tym, co jest w was zapisane. W was zapisany jestem Ja.

Czy wiecie, gdzie Ja jestem?

W waszych oczach, w waszych dłoniach, w waszych nogach, w waszym spojrzeniu, w waszym czynie, w waszym podążaniu przed siebie.

Czemu tam mnie nie zapraszacie? Czemu mówicie tylko o mnie i dążeniu do mnie, podczas gdy Ja jestem cały czas w was?

Po prostu poproście mnie, bym coś dla was zrobił. Ale udowodnijcie, że Ja w was jestem. Właśnie staram się do was zejść. Właśnie staram się w was stać i krzyczę: gdzie jesteście moje dzieci?!

Jak Ja mam się w was wyrazić?!

Światłość moje dzieci to Ja i wy. Światłość moje dzieci to wy, ale w tej światłości musicie być. Ciemność zakradła się w ludzkie serca i wy ciągle o niej mówicie.

Po co?

Mówiąc o tym, co jest niewykonalne, ciągle jesteście w niewykonalnym. Czyż nie pokazana jest wam droga do światłości? Czyż nie wiecie, czym jest tam u góry czysta świadomość?

Wybierzcie po prostu siebie i tacy bądźcie. A wy cały czas mówicie o wyborach. Mówienie o wyborach nie jest wyborem. Ktoś, kto dokonał wyboru, o tym nie mówi. Ktoś, kto zadziałał właściwie, o tym nie mówi i tego nie sprawdza. Światło jest drogą do mnie. Bądźcie cały czas w świetle, a Ja będę mógł się w was wypełnić. Sprawdzajcie moje wypełnienie w was. Proście, żebym się w was wypełnił.

Dzieci, nie zostawiam was, ale i czasem jestem smutny.

Dzieci, Ja tu jestem. Dzieci, nie zostawiajcie mnie.

To jest takie proste, a wy w to nie wierzycie. To jest takie oczywiste, a macie wątpliwości. Wystarczy tylko chcieć i… masz. Moje dzieci, bo Ja wam wszystko dałem. Ja jestem waszym Ojcem, ale proście w sercu. Światło jest dla wszystkich, a Światłość jest dla wybranych. Bo Światłość to Ja w działaniu, (w pracy, w budowaniu, w zmianie). Te osoby nie muszą mieć radości. One będą planować zmiany, będą w pewnej zadumie. Natomiast wy macie żyć, macie żyć we mnie, bo Ja jestem waszą radością. Nie może być żadnych emocji. Nic, tylko uczucia i cudowne doświadczanie drugiego człowieka.

Bo tam jestem Ja.

Myślcie tylko o tym, abym Ja w was się wypełnił.


Powrót do spisu treści