Powrót do spisu treści

PRZESTRZEŃ OSOBISTA

Sprawdzaj czy jakakolwiek relacja z drugim człowiekiem nie przekroczyła progu przestrzeni osobistej, bo gdy tak się stanie (choćby przez intensywniejsze myślenie o życiu drugiego człowieka) wówczas dwie wielkie przestrzenie energetyczne (dwoje ludzi, dwie dusze) łączą się, co nie zawsze jest korzystne dla subtelniejszych wibracji. Niewidoczne obciążenie może być tak duże, że pojawią się wiry egzystencjalne, zatory energetyczne i stany chorobowe. Słabsza duchowo, ale mocniejsza w czarnej i szarej wibracji osoba potrafi powoli zdominować lepszego człowieka, doprowadzając go do stałego stanu energetycznego zawieszenia, a nawet zapaści.

Należy więc uważać kogo zapraszamy w swoje przestrzenie, bo wspólne łóżko i wspólne koleżeństwo mogą się zakończyć tragicznie. Destrukcja życia, spadek mocy psychicznej i osłabione ciało to nie jedyne konsekwencje takich związków. Czasem w grę wchodzi pośrednie zatrucie najbliższych. Rozpad innych zdrowych relacji, a nawet upadek człowieczeństwa i zespojenie z ciemnymi mocami. Trudno wyczyścić przestrzeń osobistą z wrogich, przejmujących ją cząstek drugiego człowieka, za to bardzo łatwo wyciągnąć ze struktur energetycznych drugiego człowieka własne cząstki, te zmodyfikowane już, co natychmiast rozdziela przestrzenie osobiste mimo, że proces leczenia ran może potrwać jeszcze kilka godzin czy dni. Tę rolę pomocniczo pełni w pewnym zakresie "Księga Zapomnienia"


Powrót do spisu treści