Powrót do spisu treści

PUNKTY SZCZEGÓLNE - WĘZŁOWE

Nie można zmienić przeznaczenia, jeśli się w nim nie uczestniczy (energie, wartości duchowe, muszą ku temu zmierzać - każde w odpowiednim czasie). Nawet Bóg jest w stanie zrobić to tylko wówczas, gdy o nim śni (o przeznaczeniu). Nic, co nie zostało poczęte w idei, w prawiecznym, w działaniu zmienionym BYĆ nie potrafi, dlatego tak ważne są nici czasu, jakimi się zawiązuje przyszłość lub w nią wnika. Dlatego tak ważna jest Moc, dzięki której wpływa się na podporządkowanie sobie w punkcie węzłowym innych nici czasu.

Dlatego też tak istotnym są wydarzenia dla was przygotowane, właściwe ich odczytanie i na czas zadziałanie (sprawdzać czy zbliża się punkt węzłowy, by go nie przeoczyć). Są punkty dotyczące czasu i przestrzeni, jak i takie, które czas i przestrzeń mają zawarte w sobie. Sprawdzajcie ile punktów węzłowych się zbliża, by nie przespać zmian, jakimi możecie po swojemu ukształtować swoje przeznaczenie. Ponieważ obowiązuje nas PWW, starajcie się dostrzec czy w pojawiających się w głowie scenach, czy w powracających myślach, ma swój udział świadomość, bądź wewnętrzne przymuszanie do rozpamiętywania sprawy podkładanej przez Czystą Świadomość, czy też jest to zwyczajna gra umysłu próbującego ogniskowaniem uwagi na różnorodnych sprawach ograniczyć wasze wibracje.

Ten, kto wiedziony intuicja odkryje punkt węzłowy, może weń wejść i zmienić swoja przyszłość. Baczcie tylko, by zmiany były duchowo uzasadnione, a nie energetycznie wymuszone przez PTP

Są trzy rodzaje punktów węzłowych:

  • przemienne - które posiadają kilka pokładów, przez co wiele osób uczestniczy poprzez nie w kształtowaniu wspólnej przyszłości
  • zmienne – gdzie ilość wejść do punktu jest bardzo ograniczona i jedna osoba może tu wiele zmienić
  • trwałe w czasie – mogą być łatwo zawiązujące przyszłość, a także będąc wyraźnie czytelnymi dla innych, mogą być wykorzystane do tworzenia zmian, które mogą być przeciwne efektom wynikającym już z pozostałych zdarzeń (punkty są czytelne, pojawiają się dodatkowe siły ludzkie, cienie itd. przeciwne zmianom, co wymusza zwiększenia w nas mocy do osiągnięcia celów)

Tak dla przykładu sprawiedliwa kara może być obrócona i wykorzystana do niszczenia tych, co ją na kogoś nałożyli. W tym kontekście każde wydarzenie może być przyczyną powstania antywydarzenia. Ta prosta zależność nie dotyczy punktów przemiennych, wielowarstwowo kodujących rzeczywistość, gdyż trzeba by było mieć ogromną ilość nici czasu, by utrzymać ów punkt w stałej synchronizacji z pokładami rzeczywistości, aby nie powstały lustra czasu, czyli antywydarzenia. W taką moc jest wyposażony jedynie Posłany, ale i On nie zawsze rozumie czy odczuwa mechanizm zawiązującej i zmieniającej się przyszłości.


Powrót do spisu treści