Powrót do spisu treści

PUNKTY ZMIAN (Geometria Świętej Przestrzeni)

Istota ludzka w obszarze energetycznym ma tylko dwa własne początkowe punkty zmian. Gdy nałożą się one na punkty zmian pożądanych, życie idzie ku lepszemu zgodnie z ruchem gwiazd sprzyjających. Ale człowiek funkcjonuje w rzeczywistości Całości, która sobą żyje i zawiera w sobie człowiecze marzenie jedynie jako cząstkę własnego ruchu.

Jednak i w niej (w Całości) zapisano punkt zmian początkowych, jako punkt zmian Całości. Na końcu dróg wszystkiego, punkt zmian początkowych i pożądane punkty zmian Całości powinny się na siebie nałożyć zgodnie z boskim planem rozwoju, ale jak życie uczy, nie zawsze jest to właściwie odbierane w czasie formowania się rzeczywistości. Prędzej czy później i tak wszystkie elementy postrzegą Ład Boży w tym ruchu (intencje) rozumiejąc spięcia powstałe między ruchem zaplanowanym przez Boga, a ruchem wykonywanym przez elementy wzrastające.

Gdy owe zechcą zaufać sile stwórczego czy boskiego planu, mogą przyspieszyć swoją przemianę, jak i wzmocnić swoją obecność poprzez podporządkowanie się zapisom, scenariuszowi dlań przygotowanemu. Wystarczy pojąć zasady gry, a potem się do nich dostosować. Ustalenie punktów zmian jest jednym z ważnych elementów Białej Magii, która zawsze wszystko harmonizuje w duchowym i boskim współtworzeniu. Są też dwa punkty dysharmonii, najczęściej tworzone przez wypadkową wielu sił, które potrafią skutecznie nadwyrężyć, albo nawet rozbić, ludzką strukturę istnienia.

Serce jest jedynym punktem, który łączy ludzką istotę energetyczną z planem Wszechrzeczy. Struktura duchowa ma ich dwa, z czego jeden z nich zwany punktem ruchomym, może przez jakiś czas znaleźć się pod umowną kontrolą energetycznych powłok ludzkiej istoty. To Biały Punkt Zmian jaki można wprowadzić do głowy poprzez czoło, pamiętając by dla równowagi stworzyć mu mały, balansowy punkt z tyłu głowy, który stanie się nieruchomym satelitą, blokującym pewne ruchy energii między rdzeniem kręgowym, a podwzgórzem.

Tę technikę polecamy do zastosowania osobom tworzącym już stały kanał duchowy, które panują nad ruchem wewnętrznych energii.

Każdy punkt zmian jest odrębną rzeczywistością, światem pragnień, marzeń i dokonań, który wiele mówi o ludzkiej sile sprawczej jak i przeciwwadze w postaci ludzkich słabości. Czym i kim on jest, jaką ma wartość, można odczytać w Mieście Śmierci, a sumująco, w odniesieniu do teraźniejszości, ująć go na dziś jako składową indywidualną. Manipulując punktami zmian można znacznie ograniczyć ludzkie odstępstwo od praw duchowych (ale intencje muszą być czyste), jak i wzmóc pomosty łączące je ze światłem.

Czas ani przestrzeń tutaj nie mają znaczenia, owe punkty symbolizują nasze odzwierciedlone związki z Całością na przestrzeni wszystkich dziejów. Symbol Orinu jest tu skromnym naśladownictwem fachowej pracy z ruchem gwiazd na niebie.


Powrót do spisu treści