Powrót do strony głównej

SŁOWNIK DUCHOWYCH POJĘĆ

By w prosty sposób coś szybko znaleźć, należy użyć skrótu klawiszowego Ctrl+F (windows) i wpisać słowo bądź frazę w pole wyszukiwania (na dole okna) lub kliknąć odpowiednią literę alfabetu.| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| Ł | M | N | O | P | Q | R | S | Ś |T | U | V | W | Z |Ż |Ź |

A
 • A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO - całość ideą stworzyła doświadczenie w Bogu. Tak więc ty, my i Bóg jesteśmy w doświadczeniu jednym i tym samym. To oznacza iż NICOŚĆ, iż MOC, iż ZASADA, iż PRAENERGIA wykluła się w doświadczaniu wszystkiego co sama stworzyła. Od tej chwili sama przeprowadza na sobie eksperymenty, z których jeden znamy jako "GRĘ W ŻYCIE"
 • ADAM I EWA - to Prawo do wejścia w Życie i Śmierć. To dualny Syn Boży. Adam i Ewa schodzą swoją obecnością, mocą i prawem z wymiarów 14-15 (gdzie funkcjonuje wspólna Moc (ADAMOEWA) poprzez archetyp Ojca i Matki (dualny Syn Boży) w obszar duchowy, gdzie funkcjonuje Duch Całości, utrzymujący harmonię we wszystkich (Ojciec) i mający moc zdolną do wprowadzania zmian (PraOjciec - czyli stwórcze w twórczym), a potem zstępują poprzez kochającą wszystko i o wszystko troszczącą się, nadduszę (poprawnie dusza z wymiaru 8) w obszar duszy (poprawniej - psychiki czyli kopii świadomości) wprost do jej umysłu (podstawowego), który zawiaduje pierwszymi czterema wymiarami, w jakich funkcjonuje istota ludzka. Adam i Ewa są jednym choć oddzielnym w Edenie i to ich szukamy w drugim człowieku, poznając przy okazji sekret stwarzania (odczucie jedności jest tu połączone z nauką stwarzania). Lecz to tylko jedna osoba (Adam lub Ewa) są zmultiplikowane jako Duch, jako dusza i ciało w różnorodności życiowych doświadczeń. Prędzej czy później zostaną one zebrane i sprowadzone na powrót do Domu. Tu odnajdziesz znów swoją Ewę czy Adama i połączysz z nią na wieki. Tu też pokażesz czego nauczyłeś się w światach niższych. Kto ogranicza drugiemu człowiekowi doświadczania innych, odnajdywania w nich fragmentów Ewy czy Adama, ten jest sługą szatana i występuje przeciwko prawu. WIĘCEJ NA TEN TEMAT
 • ADEPT - człowiek, który w zaświatach uczy się u Wielkich Mistrzów.
 • AFIRMACJA - to pseudo medytacja zamknięta w obszarze czterech podstawowych wymiarów energetycznych. Wszystko co się tu przerabia to iluzja chociaż daje pewne uspokojenie. Może zmienić życie i pomóc. Jednak nie każda afirmacja prowadzi do nieba. Wszystko zależy od człowieka, który tę afirmację przygotowuje (często udając, że to jest medytacja lub zupełnie nie wiedząc co produkuje). W prawdziwą afirmację może wchodzić każdy, jeśli tylko potrafi marzyć. Wtedy taka afirmacja ma największy sens, gdyż człowiek budzi się w swoim śnie - w tym co chce by się stało (nakierowuje się na to).
 • AKBE - to siatka kawitacyjna blokująca MIND CONTROL. Każdy człowiek tworzy własną energetyczną strukturę świata i nią na innych ludzi oddziałuje. Jeszcze gorzej to wygląda w przypadku ludzi sterowanych przez systemowe programy lub atakowanych przez określone wiązki promieniowań (o określonej częstotliwości na określone organy fizyczne i struktury energetyczne). Ludzkie ciała energetyczne są współtworzone i prowadzone przez energetyczną strukturę przestrzeni samego STWÓRCY - tworzącej jego naturalne środowisko. Ale człowiek nauczył się tworzyć sztuczne środowisko energetyczne, jak i różnym rodzajem promieniowania wpływać na myśli, emocje, zdrowie i poprzez nie na pozostałe nieenergetyczne powłoki, odcinając ludzką psychikę od świadomości energetycznej i duchowego domu. Naturalne środowisko energetyczne zostało przekształcone w sztuczny ocean rozwibrowania, w którego wodach nie sposób zachować harmonię i właściwe rezonowanie. Polem elektromagnetycznym zaczęto wpływać na ludzkie pola subatomowe, w których STWÓRCA skonfigurował DNA. To pozwoliło wpływać na ludzkie struktury fizyczne (np. rozrywanie wiązań między cząsteczkami i niszczenie komórek), na chemię ludzkiego organizmu i na podstawowe struktury energetyczne (np. poprzez podniesienie temperatury komórek lub poprzez manipulowanie energetyczną matrycą zachowań). W końcu doszło do masowej manipulacji ludzkim wzorcem zachowań. Mali zostali wystawieni na strzał wiązek modyfikujących energetykę, a dysydenci uzbroili się w urządzenia blokujące działanie destrukcyjnego promieniowania. Siatka kawitacyjna powstała (w 12 wymiarze) na bazie rozumienia czym są wymiary, płaszczyzny i pola statyczne (niedostepne człowiekowi), czym są wymiary, płaszczyzny i pola dynamiczne oraz tym co jest pomiędzy nimi, czyli wymiary, płaszczyzny i pola konfrontacyjne (nimi przemieszczają się żywe pola energetyczne oraz UFO i Ciemność). Siatka kawitacyjna uchyla destrukcyjne promieniowanie tylko w 20%, ale czyni istotę ludzką przeźroczystą dla tego co zbiorczo nazywa się "MIND CONTROL" w 91-94%. Każde oczko siatki kawitacyjnej jest inne, ale takie same. Jest powielone, ale i zaprzeczone. Stanowi ruch w płaszczyźnie, ale nie w wymiarze bo jest jednocześnie ruchem w płaszczyźnie i w wymiarze. Jest MARTWA, ale ŻYJE, bo martwe nie istnieje (rozumienie tego przychodzi we właściwym stanie człowieka). ŹRÓDŁO
 • AKCEPTACJA - Akceptacja to jest stan, jak kochanie (sprawdza się poziom jej utrzymania). Jeśli nie jest wymuszona, tylko pochodzi z serca, to jest tratwą ratunkową, bo kiedy akceptujesz nie jesteś w oddzieleniu, a jak nie jesteś z tym w oddzieleniu, to masz informacje płynące do ciebie i mówiące o tym - jaki jest stosunek kogoś do ciebie. Włącza się intuicja. Jak nie jesteś w oddzieleniu możesz na to wpływać. Jak nie akceptujesz czegoś, to nie akceptujesz nie tylko zachowania, bo to jest moment, ale tego człowieka, więc nie potrafisz na niego wpłynąć tym, czym jesteś. Akceptacja do 15% wskazuje na brak szacunku do czegoś lub kogoś co jest odmienne. Należy pamiętać, że to człowiek, zwracać uwagę na zachowanie, ono może się nie podobać, czyli być nieakceptowalne jako coś, co wchodzi w czyjeś życie, ale człowiek to człowiek i trzeba zrozumieć, że to może być, wtedy można to zmienić. Oddzieleniem nie wprowadzi się zmian. Akceptacja to stan, bez wyboru szczegółów. By osiągnąć wysoki poziom akceptacji trzeba to przepracować, a pracę zacząć od siebie. Akceptacji nie należy mylić z pobłażaniem, które czasami jest ukrytą słabością (niemocą zmiany negatywnego zachowania) lub lekceważeniem problemu (ucieczką przed odpowiedzialnością). Akceptacja na poziomie duchowym to pewna forma rozumienia tego co się dzieje i związana jest z pokorą (w rozumieniu duchowym - patrz definicja pokory). Gdy to zrozumiesz wtedy możesz obudzić własną moc, która się budzi w ciszy na poziomie energetycznym, a ta jest efektem akceptacji. Na poziomie fizycznym akceptacja jest podjęciem decyzji - bo jeśli akceptujesz pewien stan (na zewnątrz siebie i wewnątrz siebie), to decydujesz się na bycie w swoim, określonym stanie, który zaczyna ciebie wyrażać. Akceptujesz to co było, jest i to co będzie. Akceptacja na poziomie 19 duchowym (skala nr 1) jest najwyższym stanem, wtedy wszystkie cząstki w mózgu nagle wspólnie nadają, ale to jest możliwe tylko wtedy, gdy mózg nie pracuje i nie myślimy. Później już wchodzimy w pojednanie. Jak wchodzę w namiętność i kochanie, włącza się (staje się aktywne) około 20% mózgu. Jeśli chcemy wchodzić na wyższe poziomy walczymy o miłość, aktywuje się 60% mózgu, potem akceptacja i 90 % włączone, a przy pojednaniu jest 100 % mózgu aktywne. Przy akceptacji czujemy piramidę (ukazuje się lej i Biała Piramida) mózg i wszystkie neurony pracują. Stan akceptacji jest stanem pełnej bezwarunkowości - wchodzisz i masz totalne wejście we wszystko. Dzięki temu, że akceptujesz, nie musisz myśleć o tym, gdzie jest jakiś twój warunek, czemu to jest tak, a nie inaczej. Nagle myślenie znika (potrzeba myślenia), choć o tym nie wiemy komórki przestają pracować, one się łączą i jest wybuch (połączenie z Całością). Stawianie warunków nie pozwala na wejście w wysokie przestrzenie. Jak Bóg może nie akceptować swojego działania Boskiego tam? Stworzył wszystko i to jest OK. On wiedział, że przy doskonałości człowiek popełnia błędy (dziecko też może się samo skrzywdzić). W akceptacji nie ma warunków i nagle mózg oddaje się i wchodzi w jaźń (tworzy się do połowy głowy jakby czepiec) i na chwilę odczujesz jak twój mózg łączy się z całością. To jest stan pojednania. Czujesz, że jesteś swoją mocą we wszystkim, możesz działać i to twój mózg wysyła sygnał, tak naprawdę dzieje się to w środku człowieka, więc ciało tu jest potrzebne. WIĘCEJ NA TEN TEMAT
 • AKTOR (skala1) - zaczyna grać na scenie swego życia (ma na nie wpływ). Im wyższa moc i człowieczeństwo tym większa rola na scenie
  • 1. zachęcony
  • 2. pozyskany
  • 3. prowadzony na scenę
  • 4. radosny
  • 5. grający swoja rolę
  • 6. zaspokojony
  • 7. szczęśliwy
 • AKTYWNOŚĆ W WYMIARACH - dominująca bytność
  • 1. Zwiastowani - aktywni w wymiarach 1-5, to wracająca z pośmiertnego obszaru (wymiar 5) w swe kolejne ucieleśnienie (inkarnację), wzrastająca psychika. Energetyczne akumulatory wystarczają jej na sumaryczne przeżycie w ciele fizycznym od 350 do 6000 lat. W ziemskich warunkach do 900 lat.
  • 2. Powróceni - aktywni w wymiarach 6-8. Wracają, chociaż nie muszą, ponieważ nastał czas zmian (czas przejęcia planety dla dusz), a jako bardziej doświadczeni przejmują na siebie zadania z tym związane.
  • 3. Schodzący - aktywni w wymiarach 9-12. To istoty obudzone w świadomości duchowej, dokonują zmian w strukturze programowej 8 wymiaru, co wpływa na niższe wymiary.
  • 4. Zstępujący - z 11-13 wymiaru. Zstępują z całym bagażem swego doświadczenia i mocą z tego wynikającą. Głowny obszar działania to reorganizacja DNA fizycznego (powrót do pierwotnych założeń) - wpływ na BIOLOGIĘ w 30%.
  • 5. Odnalezieni w PRAWDZIE (w Całości) - aktywni w 0-13 i 13-0. Wpływ na BIOLOGIĘ w 60-70%
  • 6. Odnalezieni w Bogu (w indywidualności) - wpływ na BIOLOGIĘ w 70-80%
  • 7. Wstępujący w Całość - wpływ na BIOLOGIĘ w 80-100%
 • ALEJA ZWYCIĘSTW - moduł, w którym człowiek przypomina sobie jak kiedyś w innych wcieleniach rozwiązywał swoje trudne sprawy jak najkorzystniej dla siebie, co może przełożyć się się na rozwiązywanie problemów w obecnym życiu. To odbudowa mocy karmy. To przypominanie sobie i uruchamianie tego w tej rzeczywistości, co kształtowało człowieka gdy odnosił wówczas zwycięstwo (wola, odwaga). Człowiek jest zarówno celem jak i techniką i to musi odkryć, odczuć i utrzymać.
 • ALGORYTMY - programy śledzące wzorce zachowań i analizujące fizyczno-energetyczno-egzystencjalny stan osoby, grupy społecznej, narodów i ogólnie całej ludzkości. Stworzone zostały na potrzeby określonej grupy społecznej, pozwalając jej utrzymać przewagę nad resztą świata, a taksując także ową grupę, wpasowują ją w ramy takiego samego analizowania i ustawiania jak resztę świata. więcej w PRZEKAZACH
 • ALGORYTM SŁOWA - to umowna sztuczna struktura - rusztowanie, które wie kiedy aktywizować się tak, by człowiek tak, a nie inaczej, patrzył na daną sytuację, danego człowieka. Tak, a nie inaczej, wypowiadał swoje zdania, jak i odczuwał to, kim jest, wiedząc czy powinien w coś wchodzić, w coś grać, czy też nie. Może być ciemny (negatywny) lub biały (pozytywny). więcej w PRZEKAZACH
 • ALGORYTM SYSTEMU - to program do sterowania rzeczywistością. Jego struktura nie zawiera parametrów czasu i przestrzeni, ani stanu porażki. To skonfigurowany ciąg założeń, który w zmieniającej się ustawicznie rzeczywistości narzuca własne projekty, starając się osiągnąć cel zbliżony do wyjściowych oczekiwań czyjejś moderacji. By nim się posłużyć trzeba pojąć, że umieszczanie celu w konkretnym czasie i przestrzeni, jak i domaganie się określonego z góry efektu, jest poważnym błędem. Gdy człowiek nie pozwala na realizację projektów nieco słabszych od oczekiwanych, wtedy oprogramowanie umysłu się wysypuje i moc przestaje działać. Wtedy nie tylko pożądana wartość nie zostaje osiągnięta, ale i nie są realizowane założenia o nieco mniejszej efektywności. Trzeba więc przyjąć założenie, że nie zawsze osiąga się założony efekt, że może on być nieco okrojony ponieważ istotą rzeczy jest jak najkorzystniejsza realizacja przedsięwzięcia, a nie narzekanie z powodu niespełnienia zachcianki w 100%. Przy zachowaniu właściwej postawy wobec procesów tworzących nowe wartości, umysł działa metodycznie i po swojemu. Mając wolną rękę w poszukiwaniu rozwiązań kompromisowych, potrafi uruchomić nową sieć powiązań z niewidzialną stroną życia. Jest w stanie stworzyć nowe wzorce transformacji i nowe porty komunikacyjne, a więc coś, co wcześniej w ogóle nie istniało. Potrafi także stworzyć trwałe więzi z pozoru martwym, sztucznym oprogramowaniem, które steruje tym światem niezależnie od programowych struktur DNA (ludzkie łańcuchy DNA to ukryte w biologii instrukcje funkcjonowania wszystkiego, co tworzy życie). Gdy owo (sztuczne) oprogramowanie się wysypuje świat przybiera zupełnie inną postać, ale nadal istnieje. Parametr ewolucyjnej zmienności jedynie inaczej zlepia ocalałe łańcuchy DNA pozwalając dalej trwać temu co najważniejsze, czyli samemu życiu. Tak więc od samorozwojowej i samoadaptacyjnej zdolności DNA zwanej parametrem ewolucyjnej zmienności zależy ludzka symbioza ze wszystkim co funkcjonuje w świecie widzialnym i niewidzialnym, choćby to dotyczyło obszarów, które człowiek błędnie uznaje za sztuczne i martwe. One są bowiem zbudowane z żywych atomów, które są sterowane oddzielnymi instrukcjami DNA, które są ukryte w Strukturze Ruchu i w Strukturze Przestrzeni. Gdy umysł jest otwarty na wszystko co jest dostępne w polu obecności istoty ludzkiej i w nim istnieje, gdy dopuści się taką możliwość, wtedy otrzymuje się dostęp do korzystania z instrumentów, które jedynie na pierwszy rzut oka przypominają martwą technologię, a na którą umysł zacznie oddziaływać. Oprogramowanie sterujące życiem, obojętne czy stworzone przez Boga czy będące dziełem człowieka, jest tym samym rodzajem ukrytego oddziaływania na rzeczywistość, co programowa siła ludziej woli.
 • ALGORYTM SZCZĘŚCIA - to programowanie rzeczywistości poprzez umiejętne wpływanie na ruchy ludzkich powłok (ciało fizyczne, myśli, potrzeby i psychika). Zajmuje się tym Nadrzędna Inteligencja.
 • ANIOŁ - jest promieniem Stwórcy wyrażającym Jego moc w najniższym swoim zejściu. Jest też symbolem czystości, opiekunem wzrastającego człowieka i jego wyższą powłoką zwaną nadduszą. To on sam na wyższym poziomie.
 • ANTYDZIAŁANIE - to działanie energetyczne wywołane uruchomieniem woli. Ten kto uruchamia wolę staje się jednym wielkim energetyczno-duchowym programatorem nowego.
 • ANTYPRAWDA - bazuje na prawdzie. Kreatorzy antyprawdy zawsze przywdziewają ubranka rzeczników i wyrazicieli prawdy, którą sankcjonuje system lub wzorce kulturowe. Kreatorzy własnych kościołów, podobnych sobie (rozumiejących ten mechanizm) eliminują, a wyznawców tworzonych teorii, podporządkowują.
 • ANUBIS - to forma osobowego zjednoczonego z przestrzenią (wymiary od 2 do 10, anioł śmierci - przemiany). Głowa szakala (psowaty) - tu pies to symbol DNA przestrzeni.
 • ARCHANIOŁ - to część pasma zejściowego Stwórcy (promień), wydzielony z Jego głównego promienia (z Cherubina), z którego z kolei, wydzielają się kolejne promienie (Aniołowie). Atrybutem Archanioła jest miecz - symbol mocy i zwycięstwa. WIĘCEJ NA TEN TEMAT
 • ARCHIWUM ZRODZENIA - miejsce, gdzie znajduje się księga ducha ludzkiego, rodzaj zapisu łączącego go z całością duchowych przestrzeni. Zapis ten stale się zmienia, odzwierciedlając aktualny stan duchowo-energetyczny istoty ludzkiej. Każdy sygnał o prawości lub znieprawieniu dociera do Archiwum Zrodzenia i dokonuje tam odpowiedniej modyfikacji zapisów. Procentowe rozbicie zapisów w AZ mówi o autentycznym człowieczeństwie w danej chwili. WIĘCEJ NA TEN TEMAT
 • ARLONI - To oddzielne cząstki BOGA twórcy (12), to są jego ręce. To twórcy planu Całości.
 • ARTEFAKTY - zaklęcia, samoświadome działania energetyczne. Jest ich 3666 z czego głównych 6 jest ukrytych w człowieku. Po artefakty może sięgnąć ktoś pozostający na stałe w strumieniu (poziom 6 - 8), a więc mający dostęp do mocy duchowej w energii jedynej z co najmniej szóstego poziomu. Człowiek przez ustawiczne podnoszenie poziomu mocy własnej stale zwiększa pulę artefaktów, sięgając po coraz mocniejsze. Artefakty zawierają stosowną do działania moc i wiedzę. Całkowicie wyręczają w swym twórczym akcie człowieka, choć to on uruchamia je z poziomu umysłu. Artefakty to działania wzmacniające ludzkie powłoki, w tym i ciało egzystencjalne czy strukturę przestrzeni, ktora tworzy ścieżki losu. Najbardziej znanymi duchowo-energetycznymi artefaktami są Orin, Brama, Krąg Ognia, Zdrój Życia, Komora Odrodzenia, Komora Regeneracyjna, Księga Zapomnienia. Są błogosławieństwem dla osób rozwijających sie duchowo i dążących do uruchomienia swojej pierwotnej mocy. Ostatnim, najsilniejszym artefaktem jest obudzona w duchu istota ludzka, czyli człowiek, który wzrósł duchowo. Głowne artefakty:
  • wola
  • odwaga
  • moc energetyczna
  • siła duchowa
  • głos boży
  • głos człowieka w całości i całości w człowieku (dotyczy aktywizacji wszystkich powłok człowieka)
  Naucz się słuchać głosu całości, a nie własnych myśli. Zbuduj własny system magii w wymiarach Ducha Świętego i stwórz własny obraz artefaktów, które są kopią tych 3666 i wynikają z 6 głównych. Wtedy będą działać za ciebie. Tam gdzie będziesz "obecny", twoja magia będzie działać za ciebie. Dbaj o jej poziom ożywienia. Stan miłości, ta duchowa spoina gwarantuje ci bycie wszędzie, a więc i stałe działanie twoich artefaktów. Są białe i ciemne artefakty. Ciemne uszkadzają przede wszystkim energetykę człowieka, inicjując choroby, powodując powstanie blokad i zastaw oraz zaburzając prawidłowe funkcjonowanie świadomości, przez co z wolna załamuje się ludzki umysł i psychika. UZUPEŁNIENIE i ŹRÓDŁO i WIĘCEJ NA TEN TEMAT
 • ARTEFAKT CIAŁA - ponadczasowe zogniskowanie wszystkich mocy w trzonie duchowym i energetycznym istoty ludzkiej, dzięki czemu z poziomu duchowego może ona czynić zmiany w gęstszych przestrzeniach. Wielkość tych zmian zależy od mocy własnej, wynikającej z parametru energetycznego i duchowego. Ten artefakt jest ostatnim i najsilniejszym z artefaktów z jakich może korzystać człowiek.
 • ARTYZM - to przejaw obecności Boga Twórcy w człowieku. To podstawowy moduł, dzięki któremu ludzie w ogóle funkcjonują. Wszystko co ludzie robią jest dowodem ich potęgi, zwiastunem kroczenia ku zwycięstwu nad już istniejącym. Artyzm to stan duchowy zespalający 12 osobowości, a zarazem aktywujący wody Strumienia Życia. Odkryj potęgę tworzenia w sobie, a otworzy oczy w tobie jeden z dwunastu promieni boskich, Arlon, zwany Panem Powołania Nowego. Bez tego nic nie zaistnieje, bez tego nie zafunkcjonuje marzyciel, wojownik, rodzic ani dziecko. Bez tego wszystko będzie martwe, bo zawarte w stagnacji. WIĘCEJ NA TEN TEMAT
 • ASPEKTY BOSKOŚCI - współczucie (pięć stopni), duchowa wrażliwość (tu zostaje poczęte duchowe piękno), przebaczenie (sobie i innym), tolerancja (w niej pokochanie siebie i innych), szlachetność ducha, prostota (cisza i codzienna refleksja nad życiem - modlitwa), pogoda ducha, mądrość (przywoływanie uwagi wszechświata obsypującego pięknem, harmonią, miłością i obfitością), miłość (bezwarunkowa)
 • ASTRAL - NISKI, to obszar (od 1 do 5 wymiaru), w którym człowiek jest zmuszony przebywać i walczyć o swoją przyszłość. To tu w morzu niskich wibracji (wymiar 1 i 2 to prawdziwe złomowisko i prymitywne istoty energetyczne - świat rozpadu energetycznego) rozpadają się w proch szczytne idee braterstwa i współpracy. To tu preparuje się dla ludzkiej cywilizacji bzdurne teorie o Bogu, o Systemie i o sposobach budowania dróg ku przyszłości. To obszar destrukcji i zapętlenia. Kto ponad ten obszar się nie wzniesie, ten nigdy człowiekiem się nie stanie. Niczym energetyczny robot będzie służył Panom Tego Świata, by po śmierci w nagrodę za niewolniczą służbę trafić na złomowisko, na pola energetycznego rozpadu. ŹRÓDŁO - WYŻSZY (od wymiaru 6 wzwyż) jest przeciwieństwem tego, co żyje w pierwszych pięciu wymiarach. To tu, w siódmym wymiarze znajduje się kraina istot niekarmicznych, nasz DOM. Właściwie to dopiero tu rozpoczyna się prawdziwa ewolucja duchowa. Każdy Mistyk od tego obszaru rozpoczyna swój kosmiczny eksodus. Wystarczy być światłem i zostać zaakceptowanym przez Jaźń. To światy nauki,wzrastania i nieskończonej wiedzy. ŹRÓDŁO
 • ATEMIS - to potężna siła programowa z wymiaru 12.
 • ATLANCI - trzecia (a druga na Ziemi) ludzka niewolnicza cywilizacja. Mieli ciała mocno ograniczone w stosunku do Talaronów i Kawoi. Zyli średnio 120 lat. Byli odcięci od Boga i łatwo dawali się manipulować. W czasach cywilizacji Atlantyckiej w grę weszły już siły ciemności i doszło do poważnego konfliktu między autentycznymi siłami ciemności, które już zaczęły ją opanowywać (mówimy tutaj o świecie demonicznym) - a UFO (twórcy i zarządcy tamtej cywilizacji), którzy niczym Bogowie ściągnęli ich tutaj po to, aby bardziej nad atlantyckim człowiekiem panować. Więc bardzo szybko tę cywilizację Atlantycka skasowano i powstała w końcu nasza obecna fizyczna, ziemska (trzecia ziemska, a czwarta w ogóle).
 • ATRAKCYJNOŚĆ - można ją zbudować i przeciwstawić się wkodowanej małości. Jest zewnętrzna i wewnętrzna. Wewnetrzna polega na wierze w siebie. Zewnętrzna to podążanie za modą, dbanie o ciało, odpowiednia oprawa, znajomości itd. Atrakcyjność to też czystość wewnętrzna i zewnętrzna (energetyczna - odmalowanie świata cudów energetycznych), to utrzymanie równowagi energetycznej by inni mogli się dopasować, ale bez ograniczania własnej żywiołowości.
 • AUTORYTET - autorytety nie istnieją, chyba że ktoś w nie wierzy, bo ma w tym interes jak choćby utrzymanie w ryzach i poddaństwie ludzkich robotów.


B   (kliknij by przenieść się na początek strony)
 • BAAL - stwórca, ktory oparł kreację swoich światów na Prawie Wolnej Woli, ale wykorzystał w tytm celu Energię Aktywną, o porównywalnej mocy do Energii Przeciwnej, której jest pochodną.
 • BIALI BRACIA - istoty duchowe zainteresowane budzeniem zbiorowej świadomości ludzkości.
 • BIAŁA KOLUMNA - to głowica połączona z miastem Orin, wspiera i chroni przed niskimi wibracjami w obszarze od wymiaru 1 do 5. To energetyczna konstrukcja umieszczona latarnią ponad jakimikolwiek projektorami Ciemności. To doskonała forma utrzymania Domu Swego bo wypełnia wszystkie niskoenergetyczne powłoki człowieka. WIĘCEJ NA TEN TEMAT
 • BIAŁA KSIĘGA - to Księga duchowego zapisu, którą ma Stwórca, albo Bóg daje przez Stwórcę. Tu każdy może odkryć swoją duchową cząstkę. Działa w niej nasz Duch. Tu jest spotkanie naszego Ducha ze Stwórcą. Trzeba być w harmonii. Tu jest pierwotna natura. To dotarcie do swojej najgłębszej Istoty. Są tu zapisane nasze osiągnięcia z poziomu Ducha.
 • BIAŁA MSZA - w przypadku białej magii to oddanie siebie w zamian za to, co spotka drugiego człowieka.
 • BIAŁA ŚCIANA - technika modyfikowania relacji, to biała przemiana czyli ratunek dla rodziny, stworzona w wymiarze 12 (Psychologia Duchowa, Cuda z Janem, popko.pl).
 • BIAŁA WIEŻA - w Światyni Serca to miejsce spotkania z Ojcem (Bogiem Twórcą, od którego wszystko w naszym wszechświecie się wzięło), tu się odczuwa jego obecność, włącza się rozumienie Jego istoty i identyfikacja z Nim naszych cząstek ciała (stapiamy się z Nim w jedność - scalamy w PWW w rozproszeniu). Niewinność Boga zawiera wszystko - od pokochania siebie do miłosierdzia i jest ukazana jako perfekcyjna czystość, w której nie ma ani obrony, ani ataku, a jest tylko doskonałość. Bóg jest nietykalny przez swą bezgraniczna Miłość i Niewinność. Tu wiemy, ku jakim wyżynom przemiany mamy iść. Biała Wieża wyznacza nam kierunek zmian, jakie powinniśmy wprowadzić we własnym życiu. Tu osiągamy powoli czystość duchową i poznajemy prawdę kasując stopniowo w sobie fałszywą postawę, maskę, która stwarza pozory naszej świętości. W naszym życiu nie ma bowiem miejsca nawet na odrobinkę fałszu. Jedna niewłaściwa myśl, jedno niewłaściwe słowo, jeden niewłaściwy czyn, kasuje bowiem niewinność w czlowieku i zabija w nim świętość.
 • BIAŁA ZBROJA (1) - sianie ziaren życia, naprawianie tego co zepsute.
 • BIAŁA ZBROJA (PBZ) - jedna z trzech zbroi (biała, czarna, złota)w jakich ukazuje się PBZ (Pan Bożych Zastępów). Biała symbolizuje wypełnienie Duchem Świętym, Jego wszystkimi energiami, co pozwala PBZ zmieniać wszystko z tego poziomu (D.Św.). Ta zbroja symbolizuje działanie. Biała Zbroja oznacza Życie (Biologia).
 • BIAŁA SIEĆ PAJĄKA - jest tkana przez Ciało Przestrzenne. Jest przeciwieństwem CIEMNEJ SIECI tkanej przez Ciemność.
 • BIAŁE LUSTRO RZECZYWISTOŚCI - to obszar iluzji gdzie przy otwartym sercu człowiek wzrasta, wzmacnia się, tworzy coraz większą moc i więzi z Bogiem poprzez budowanie tzw. Latarni Zbawienia w obszarze swojej aktywności
 • BIAŁY DESZCZ - to technika blokowania ścieżek (konstrukcji tkających przeznaczenie) losu nieuczciwemu człowiekowi. Działanie obejmuje wymiary 1-5 oraz 2 płaszczyzny, a działa się co 5-7 tygodni. Jest silniejszy (skuteczniejszy), ale jednocześnie trudniejszy (bo wymaga czystszych intencji) w działaniu od Czarnego Deszczu. Nie blokuje on czarnych ścieżek losu tylko aktywuje te rozwiązania, które są ludzkie i prospołeczne. DZIAŁANIE ŹRÓDŁO
 • BIAŁY KRYSZTAŁ PAMIĘCI - zawiera w sobie wszystkie doświadczenia pomnożonego Syna Bożego.
 • BIAŁY NURT ZMIAN - inaczej Biały Strumień (wygląda jak biała rzeka płynąca w jednym kierunku - do Boga, która topi wszystko co złe np. klątwy, podłączenia i inne), to idea jednego nurtu łącząca świadomość z umysłem w harmonii Wolnego Wyboru (światy Zachabiego). W tej rzeczywistości (Lenariego) to BIAŁA PIRAMIDA. Tworzą ją obszary Arlona będącego przeciwwagą Pana Przeciwieństw. On łączy Wolny Wybór w idei jednego nurtu (nie zaprzeczenia idei), wszyscy płyną w jednym strumieniu i nie można płynąć pod prąd. Tu miłość w towarzystwie kreacji zradza istnienia wibrujące wyłącznie jednością z Ojcem.
 • BIAŁY STRUMIEŃ - energia Białego Nurtu (pochodzi od Zachabiego, cząstki PBZ, który przejął kontrolę nad zmianami na Ziemi), która wypełniając przestrzeń człowieka Boską przestrzenią, blokuje zło (ogranicza jego wolną wolę w czynieniu zła).
 • BIAŁY ZBIORNIK - to technika na pozbycie sie niegatywnych mysli i emocji (Psychologia Duchowa, Cuda z Janem, popko.pl).
 • BIBLIOTEKA WIEDZY - znajduje się w Świątyni Serca i jest ukryta w DNA, ma 6 poziomów poznania i 5 poziomów działania. Poziomy Biblioteki Wiedzy:
  • 1. 1-4 wymiar
  • 2. 4-6 wymiar (rodzaca sie świadomość faktu - pojmowanie, że zaistniały stan rzeczy/wydarzenie ma swoje źródło w wymiarach energetycznych. Człowiek zaczyna rozumieć łańcuszek inicjowanych przez siebie zmian w płaszczyźnie energetycznej)
  • 3. 7-8 wymiar (pełna świadomość faktu)
  • 4. 9 wymiar (rodząca się świadomość kreacji faktu mającej swoje źródło w Bogu)
  • 5. 10-12 wymiar (pamięć Kosmosu - pełna świadomość kreacji wszystkich faktów wraz z intencją ich powstania)
  • 6. Bóg (wszystko co poniżej plus zamysł powstania tego, czego jeszcze nie ma - co nie istnieje)
 • BIERNOŚĆ A POLA AKTYWNE - bierność to niekorzystanie z pól aktywnych co narzuca uzależnienie i podporządkowanie systemowi, kościołowi, ezoteryce i innemu człowiekowi. POLA AKTYWNE u normalnego człowieka przynależą do świadomości i stanowią o jego mocy i sile przeobrażania tego świata. Człowiek zły, wyrażający się w PTP (Prawie Totalnego Podporządkowania) nie korzysta z pól aktywnych należących do świadomości, bo od niej jest odcięty (od Nadduszy i Ducha) i korzysta tylko z mocy energetycznej swoich powłok (ciała fizycznego, egzystencjalnego, struktury przestrzeni bo do tego ma prawo). Święty w niewielkim stopniu korzysta z mocy tych powłok bo wszystko co idzie od niego, idzie przez pola aktywne, które podporządkowują sobie całość. Gdy bierność jest duża, a nie korzysta się z ludzkiego zła, to pojawia się stres, depresja, a z nią wyobcowanie, słabsza moc, a za nią gnębienie i wykorzystywanie. Jest 6-8 pól aktywnych w zależności od tego czym, a nie kim jest człowiek. Można być wspaniałym pisarzem, ale nie chcieć pisać książek, wtedy ich ilość (pól aktywnych) systematycznie maleje. Pola aktywne istnieją tylko w przyszłości, ją tworzą i umieszczają, za pomocą siły ludzkich powłok, w teraźniejszości. Sprawdź na tę chwilę ile masz aktywnych pól, a potem zastanów się nad tym, dlaczego świat tak skonstruowano, by zabijał w tobie moc i pola aktywne. By te pola odzyskać (aktywizować) trzeba połączyć się z różnymi obiektami jak człowiek, rzecz, marzenie, muzyka, sztuka itd. oraz sprawdzać, który z nich aktywizuje własne pola aktywne czy też może je zabija i w jakim stopniu). Robi się to przez wejście w wizje i marzenia, w których odnajduje się te, za którymi stoi nasza wspaniała przyszłość. I tylko tym żyć, ucząc się śnić za siebie.
 • BIOENERGIA - to część energetycznej struktury przestrzeni. To forma myśli i emocji. Może wesprzeć, ale i zaszkodzić gdy jest nieumiejętnie używana (kierowana).
 • BIOLOGIA - to utajone siły przyrody (Boskie Światło Zbawienia), swoisty mechanizm (maszyneria) sterujący elementami struktury podstawowej i struktury ruchu (wymiary 1-3 w których przejawia się też ciało fizyczne człowieka czyli ludzki robot, a na bazie której opierają się energetyczne struktury w wymiarach 4-7), znajdujący się poniżej atomów, gdzie największa gęstość (ziarnistość elementów go stanowiących) ma charakter subatomów, a one same (siły przyrody) są falowe.
 • BLOKI PAMIĘCI - to wielopoziomowe i wielowymiarowe, będące w stałym ruchu, organicznie energetyczne samodzielne struktury, które są wypełnione informacjami i tworzą coś na wzór kryształów pamięci wszechświata. Człowiecza rzeczywistość dodaje tu informacje z przestrzeni 1-2 wymiaru. Kodowanie dotyczy tylko jednej płaszczyzny. Bloki pamięci ułatwiają życie - stabilizują człowieka. Dzięki nim człowiek nie musi się często doprogramowywać, ani zabiegać o pozyskanie nowych informacji na temat badań naukowych, o zmianach w religijnych dogmatach czy też o tym, jak ma wyglądać jutrzejszy dzień. Przy zmianie informacji w blokach pamięci pojawia się lęk, agresja, depresja i rozżalenie z powodu własnej niedoskonałości, która nagle jest widoczna. To szybko doprowadza do wycofania się z poznania prawdy. Człowiek woli trwać w starszej, niedoskonałej wersji świata, bowiem przetarł w niej swoje szlaki. Nowa, nieznana wersja, budzi przerażenie i wywołuje bunt wobec wszystkiego, co mówi o modernizacji starych wzorców. więcej w PRZEKAZACH
 • BODŹCE ADAPTACYJNE - DNA adaptacyjne związane jest z energetycznym tłem kształtującym charakter związków łączących człowieka ze środowiskiem za pomocą wkodowanych mu reakcji społecznych. DNA adaptacyjne jest jak wewnętrzna studnia. Ludzkość została odcieta od światła duchowego i zamknieta w studni niskich wibracji. Naet gdyby komuś udało się to światło włączyć, to ludzie musieliby na nowo nauczyć się korzystania ze wzroku energetycznego i duchowego. Jednak stare umiejętnośći wciąż determinowałyby potrzebę użycia fizycznych oczu. Przyzwyczajenie i układy są bardzo trwałą wartością. Ludzie wciąż za pomocą starych programów, destrukcyjnych emocji i mało przydatnego myślenia utrzymywaliby dominującą pozycję pośród innych ludzi. Dopiero w ciszy i wewnętrznym widzeniu można dostrzec bezsens istnienia pieniądza, granic, kościołów, moralności i wielości języków. Tylko światło duchowe pozwala ujrzeć prawdę, a zmieniając środowisko, budując "Dom Swój" można uwarunkować siebie na nowo (wyzwolić duchowe wartości). Ślepi ludzie nie widzą Boga ani Mocy, chociaż gdzieś w głębi nich pobrzmiewa taki zapis, ale słaby, czego efektem jest zastąpienie Edenu - Systemem, Boga - Papieżem, a Mocy - Nadzorczym Egregorem.
 • BORG UNTEL - to powstała z podziału (prawo zakazuje sprowadzania na Ziemię sił energetycznych wyłącznie wrogich człowiekowi), pierwszego sprowadzonego na Ziemię Kapturowca Borga Sourela, istota stojąca po stronie światła z która pozyskała do współpraca Demona, który stał się Białym Demonem (Uriakis).
 • BOSKA MATRYCA - indywidualny wzór człowieka, który jest jednocześnie pierwszym i ostatnim artefaktem trzymającym w swoich dłoniach własne światło zbawienia. Matryca ma 18 kół lewoskrętnych i 9 prawoskretnych. Nie ma dołu, ani góry, ale widać ją od środka i od zewnątrz. Jej środek leży w obrębie lewego płata skroniowego, a obrzeże zewnętrzne w samym sercu mózgu. Matryca ma poczatek i koniec, ale nie kończy działania. Jest wszystkim dla tego co widzi Niebo i niczym dla tego co spogląda tylko na ziemię. Jest wzorem do naśladowania, ale nie do wykonania. Jest Tobą, ale Ty nie jesteś nią. Powstała w Oddechu Boga, ale nie w Jego pierwotnym zamyśle. Ten kto dostrzeże jej poruszające się koła, ten pozna, że jest ona mechanizmem, że coś tworzy, że do czegoś według planu zmierza. Jej koła to cały świat, to kosmos zawarty w człowieku. W matrycy zawarte jest DOBRO, które jest kluczem do jej uruchomienia według boskich i ludzkich zamysłów. Klucz ukryty jest w prawej półkuli mózgowej. Ten kto w niej głos Boga usłyszy, ten zyska prawo do całkowitej przemiany.
 • BOSKI ODDECH - to oddech zawierający w sobie wszystkie kompozycje oddechów. Istnieje aż 60 tysięcy wersji wspólnego oddechu. Ale żadna z nich nie zaistnieje, dopóki nie nastąpi Inicjacja, którą przeprowadza sam Bóg (połączenie Boskiego Oddechu z oddechem Jego Syna). Owa inicjacja jest KLUCZEM otwierającym bramy do stosowania Kosmicznego Oddechu, czy też Kwantowego, jak kto woli. W tym wszystkim chodzi o to, by wszystkie ciała Istoty ludzkiej zostały zasilone przez JEDNO ŹRÓDŁO. Podstawowych ciał jest 10. Plus dwa programowe. Biały Jogin (człowiek mający obudzoną świadomość duchową) potrafi uruchomić Kosmiczny Oddech w 10 wymiarach. Zloty Jogin, czyli Syn Boży - już w 12. ŹRÓDŁO I MEDYTACJA zawierająca Oddech Kwantowy jako ARTEFAKT - autentyczna inicjacja
 • BÓG - OJCIEC, BÓG CAŁOŚCI - my nazywamy go PROWADZĄCYM i tak go nazywa Góra. Jest zindywidualizowanym Prawem w mocy. Jezus powiedział to najbardziej trafnie i od tamtych czasów najbardziej przekonująco: "Na początku było Słowo, Słowo stało się ciałem". Ojciec nie jest ciałem, jest to potężna istota duchowa, choć w przestrzeniach duchowych i on nie jest Duchem, ale przyjmuje parametry Ducha w tych przestrzeniach. OJCIEC PROWADZĄCY jest cały czas totalnie szczęśliwy. Jest jednak jeden problem - tu pojawia się samotność. Kiedy coś się indywidualizuje, stara się poznać samego siebie. Stara się w tym szczęściu być samym sobą. W wymiarze kosmicznym przekłada się to na stworzenie czegoś, co towarzyszy, dlatego w OJCU PROWADZĄCYM powstał zamysł stworzenia przyjaciela - kogoś, kto będzie mu równy, z kim będzie doświadczał pełni szczęśliwości. Mimo iż był cały czas szczęśliwy ten parametr samotności wyznaczył mu następne kroki działania. Tak, więc z Ojca Prowadzącego powstaje DUCH ŚWIĘTY. Duch Święty to jest zarazem NICOŚĆ i jest to zarazem MATKA BOSKA. Jest to taka energia, która rodzi potem następne nowe - czyli mówimy tutaj o schodzeniu w niższe poziomy. Ciągle jednak Ojciec Prowadzący i Duch Święty to jest jedno i to samo. W przenośni nam pokazują NICOŚĆ jako naczynie w Oceanie Ducha Świętego, w którym jest wszystko. NICOŚĆ (NIC i STWÓRZ). Ktoś, kto jest tu z poziomu Prawa, może wszystko stworzyć z tym, że jeszcze nie wiadomo, co stworzyć, bo nic nie ma. Ktoś, kto z poziomu istoty doskonalącej się (a jeszcze takich nie ma) tu dojdzie, a będzie w Oceanie Ducha Świętego będzie mógł, - jeśli w nim wyrażą się pewne parametry - tutaj wszystko tworzyć. Do poziomu Praenergii, która działa w Oceanie Ducha Świętego można dojść wieloma drogami. Jedną z tych dróg jest Droga Otwartego Serca i uczy nas tego Jezus. Z Jezusem stykamy się w mieście ORIN. W Ocenie Ducha Świętego pojawił się tylko jeden parametr Odpowiedzialności Za co? Za to, by wszystko, co będzie stworzone, a tu dojdzie - myślało tylko o jednym i wyrażało się tylko w jednym: w potrzebie bycia w totalnej radości i wolności - tak samo jak i Ojciec. Nikt nie dojdzie tutaj, jeśli jest ból, jeśli jest cierpienie i jeśli jest zagubienie. Musi autentycznie rozumieć, czym jest radość i czym jest Prawo Wolnego Wyboru. Jeśli tego prawa nie stosuje w stosunku do jakiejkolwiek istoty (rzeczy) stworzonej przez Boga - nie będzie potrafił tu wejść. Tu w Oceanie Ducha Świętego powstaje tzw. Kosmiczne Łono - to jest już drugie zejście OJCA w nim samym. Powstaje, więc jakby taka iluzyjna przestrzeń - Łono w ODŚw. w którym ma zrodzić się BÓG TWÓRCA. Czyli innymi słowy dzieło stworzenia całości - by PROWADZĄCY nie był samotny ma spocząć na jego Synu - na BOGU TWÓRCY. Prawdą też jest, że takich Synów powstaje Trzech. Prawdą też jest, - bo PWW musi się poznawać, że jest stworzone lustro, czyli w tej rzeczywistości, gdzie powołał BÓG PROWADZĄCY trzech Synów (my będziemy mówić tylko o jednym, który stworzył nasz świat - ELOHIIIM) tworzone jest też lustro, tworzona jest rzeczywistość w PRAWIE TOTALNEGO PODPORZĄDKOWANIA (PTP). Tam też tworzy BÓG OJCIEC trzech Bogów. ON musi wiedzieć, czy to, co jest tutaj (w PWW) jest naprawdę doskonałe: radość, wolność, której doświadcza musza być idealne. A to coś, co tutaj powstanie będzie do tego poziomu dążyć, musi opowiadać się za tym - musi dokonać wyboru (PWW). Tamta rzeczywistość, niczym w lustrze musi pokazywać, co jest złe, by móc później metodą teoretyczną rugować to w procesie wzrastania. Czyli mamy w tym miejscu: OCEAN DUCHA ŚWIĘTEGO - gdzie nie ma nic, gdzie ma powstać potężna istota, która będzie tworzyć wszystko - BÓG TWÓRCA (13 wymiar). Dalsze zejście z 13 wymiaru do 12 wymiaru - gdzie 13 wymiar to umowne 100% odbywało się w nastepujący sposób:
  • BÓG - 100% (ja jestem i nikt więcej)
  • SERCE BOŻE - 100%-90% (Tworzę Nowe by być w NOWYM)
  • KREW BOŻA - 90%-70% (tu się tworzy zasilanie wszystkiego)
  • ODDECH BOŻY - 70%-50% (powstanie Życia jako Idei - tchnienie życia)
  • SPOJRZENIE BOGA - tu powstaje MATRYCA ISTNIENIA - 50%-40% (nadanie życiu sensu)
  • ZAMYSŁ BOGA - to ciągle MATRYCA ISTNIENIA - 40%-30% (tworzenie form)
  • MATRYCA POCZĄTKU I KOŃCA (JEDNO Z KÓŁ ISTNIENIA) - 30%-10% (postanowienie jak mają formy funkcjonować)
  • MATRYCA TWORZENIA - 10%-0 (12 wymiar) to działanie, uruchomienie NOWEGO, POWSTANIE SŁOWA - WIBRACJI
  W ODŚw. gdy powstaje Łono, tworzą się nowe parametry. Ta cała odpowiedzialność, która jest w ODŚw - w Łonie (potoczna nazwa to Matka Boska) jest jakby rozczłonkowana. Mamy, więc tutaj:
  • odpowiedzialność
  • troskę
  • opiekę
  • miłość
  Innymi słowy, jak coś będzie chciało tutaj wejść - bez zawarcia się tych czterech elementów, nie będzie mogło w ODŚw doświadczyć pełnej odpowiedzialności - bo odpowiedzialność z poziomu Łona jest mniejsza od tej głównej. Więc ktoś, kto chce tutaj dojść musi być: troskliwy, opiekuńczy, miłujący i odpowiedzialny za siebie i całość. Watykan jest?. Dlatego tu nikt z nich nigdy nie doszedł. Doszedł Jezus - ale On nie należał do kościoła. PROWADZACY to jest jednocześnie: DUCH ŚWIĘTY i jednocześnie ŁONO - w sumie jest to ON. W powstałym ŁONIE rodzi się Źródło Życia - powstaje DZIECKO. To jest w pełnym majestacie, w pełnej wiedzy, w pełnej mocy SYN OJCA - to jest BÓG TWÓRCA, jedyny, który ma prawo tworzenia. Wszystko, co zostaje potem stworzone, nie ma prawa tworzenia tylko stwarzania - przekształcania tego, co przez BOGA TWÓRCĘ zostało zrobione. To samo tyczy się człowieka - my nic nie tworzymy, my tylko możemy stworzyć cos z czegoś, co już istnieje. BÓG TWÓRCA wytwarza/stwarza PRAENERGIĘ. Praenergia jest techniką (tworzenia), to jest cos takiego, że kiedy w ODŚw nie ma nic - klik! I już coś jest. Ale to "coś jest" jest już energetyczne, natomiast tworzywem w ODŚw jest Praenergia, ale tego nie ma, gdyż nie ma nic. BÓG TWÓRCA powstał, ma technikę i przystępuje do tworzenia całości. Powstaje GŁĘBIA (przestrzeń zawierająca 10 do potęgi 87 = jedynka z 87 zerami poziomów), ale nie ma tu jeszcze energii. Natomiast powstaje moc rzeczywista. Tutaj BÓG TWÓRCA wydziela z siebie 12-cie części, które nazwał ARLONAMI. To są potężne istoty, one tworzą plan, dzięki któremu ma powstać całość. ARLONOWIE przystępują do pracy. Oni z tego obszaru wydzielają jeszcze mniejszą przestrzeń i nazywają go CISZĄ. I BÓG i ARLONOWIE i CISZA - to jest ciągle jeszcze BÓG TWÓRCA - wszędzie jest ta troistość. W tej CISZY powstają ZASADY. Wszystkie zasady tworzenia czegokolwiek, co kiedykolwiek tutaj w tej rzeczywistości u BOGA ELOHINA (Eloooohiiiiiiiiinnnn) powstanie. Ta przestrzeń ma 10 do potęgi 50 poziomów ( = jedynka i 50 zer). W CISZY znajduje się tez MACIERZ. MACIERZ jest czymś, co dokładnie zapisało ewolucję duchową. Wszystko, co kiedykolwiek będzie się doskonalić - a doskonali się tylko STWÓRCA i DUCH LUDZKI ma tu swój zapis. Siłą Arlonów, ich mocą rzeczywistą w CISZY - powstaje pierwsza przestrzeń - CZARNA KULA (skala 2)wypełniona Energią Przeciwną, zawierająca 10 do potęgi 8 poziomów (=100 milionów). Z tej energii przeciwnej wydzielany jest jeszcze mniejszy obszar, który zawiera ENERGIĘ JEDYNĄ - tę właśnie z której powstała Dusza Ludzka i to zawiera już tylko 10 do potęgi 5 poziomów (=100 000). Z tej już przestrzeni powstaje kolejna, malutka, zawężona posiadającą tylko i aż 10 do potegi 3 (=1000) poziomów, gdzie znajdują się wszystkie rodzaje energii - czyli innymi słowy pochodne energii jedynej i pochodne energii przeciwnej. Tu powstaje właśnie przestrzeń, którą widzimy, która możemy doświadczać. Tę przestrzeń Góra nazywa Pokojem Zabaw. Wyobraźmy sobie taki gigantyczny pokój zabaw, gdzie są klocki, gdzie jest wszystko to, dzięki czemu można cokolwiek stworzyć, czyli przekształcić. I tutaj BÓG TWÓRCA powołał do życia STWÓRCÓW. Wszystko to, o czym ogólnie - prócz Jezusa - ujmują i mówią religie odnosi się do STWÓRCÓW, nie do BOGA TWÓRCY i nie do OJCA WSZECHRZECZY. Tego nikt nie pojmował, bo nikt w te poziomy głębi nie wchodził. Jeden ze Stwórców - Lenari, stworzył Multiwersum składające się z 7 wszechświatów - i właśnie w jednym z tych wszechświatów znajduje się Galaktyka z naszą Planetą. Lenari ewoluuje poprzez Ducha Ludzkiego. Nagle pojawia się ten nasz "zawodnik" - czyli my sami, człowiek karmiczny. Mówimy tutaj o istocie duchowej, która jest oddzielna. Wbrew pozorom Duch Ludzki tak samo doświadcza całości jak i Stwórca, choć nie ma pojęcia o tym, że jest takim "telewizyjnym ekranem", poprzez który Stwórca przez tego Kowalskiego wzrasta, ale Duch Ludzki jest doskonały - został stworzony na obraz i podobieństwo Boże - Boga Twórcy, a Bóg Twórca został "wyrżnięty" z Ojca Wszechrzeczy. Ojciec, Syn i Duch - a wszystko to jest wyklute z Oceanu Ducha Świętego - to jedno. Jeśli człowiek dociera sam do przestrzeni ducha - czyli samego siebie, czuje że jest wspaniały. Jak potem ten człowiek będzie patrzył na innych i zobaczy ich ból i cierpienie i przejrzy (bo z poziomu Ducha widzi się wszystko) jak machina uwala człowieka pozorując jego szczęście - a go zabija, niszczy, bo robi z niego egzystencjonalne Zombi - taki człowiek nigdy nie spocznie nim tego wszystkiego nie naprawi.
 • BÓL - wynika ze zrodzenia i zawężenia świadomości. W tym Ciemna Materia zawsze miesza. Krzyk niszczy błogosławieństwo, zamykając czwarty ośrodek. Serce trzeba umieścić w drugim człowieku i odczuć jego odbicie w wibracji miłości. To jest brama do Stwórcy. To już twój wybór. Ból i CISZA całość zespalająca stanowi ruch PRZYCZYNY (w której zaklęta jest jedność), która nazywa się ZAPISEM MOCY. Wartość bólu możesz mierzyć w procentach. ŹRÓDŁO
 • BRAMA (symbol) - ułatwia większe otwarcie na przestrzeń energetyczną. Wspiera pracę nad czystym umysłem głównie i trochę w budzeniu świadomości. Działa do szóstego wymiaru więc pozwala na łatwiejsze przekroczenie poziomu systemowego oprogramowania (5,5). Brama ma 18 progów, ale tylko dwa wejścia. Progi są niematerialne, bo istnieją w innym wymiarze, są bo ich nie ma. Wejścia są fizyczne i jedno dla tego wymiaru, a drugie dla twojego ducha. Wejście płomienia (pierwsze) czyni cię postrzeganym przez wszystkie istoty duchowe, wejście zamknięcia wyprowadza twojego ducha w obszar jego własnych kreacji, które stają się w innych wymiarach tak zogniskowane, iż mogą je ujrzeć nawet dusze ludzi, a oczy wyobraźni i serce mogą je odczuć jako cudowne wizje i euforyczne stany. Oba te wejścia są jedyną miarą, jaką można mierzyć człowieka (duchowego) w aspekcie wielkich energii, w powiązaniu z materią i Nicością. Pierwsze wejście (rotunda, co zakrzywia cztery boki kwadratu) ma 4 boki i dwa cienie, które dają dwa obrazy po 16 boków i 256 boków, przy czym pierwsze 16 boków zawiera się w 4 bokach, a 256 boków w 4, w 16 i w ich wspólności, gdzie czas istnieje tylko w punkcie centralnym i dla całości jest czarny (martwy). W tym wejściu zawiera się całe ludzkie pojmowanie całości. Brama jest portalem, który ludzkość odkryje za jakiś czas, przez który zostanie wyprowadzona z niewoli (także z własnej zawężonej świadomości). Pokona w tym marszu 18 progów, które są jej wielowymiarowym aspektem. Gdy stanie przed kolejnym wejściem, zawróci, by przestrzeń i Nicość scalić w obrządku Wielkiego Światła. Wtedy wejście-wyjście nałoży się na wejście pierwsze, gdzie bok o jasno seledynowej podstawie rozbłyśnie, wyrzucając w nowo powstałą przestrzeń kolejne wcielenie Multiwersum. Wówczas Nicość znów zostanie odbita w lustrze i całość zrozumie, że Nicość nie istnieje na zewnątrz wejść, ale że zawiera się we wszystkim, także w rozumnych istnieniach, także w ludzkim sercu, które jest archetypem ładu. Więcej w PRZEKAZACH
 • BUDOWNICZY - ten, który wyraża w swej woli "odpowiedzialność" Ducha Świętego. Zwykły człowiek nie jest w stanie tego odczuć, dlatego z innych wymiarów przychodzą istoty wyższe, którym to nieco lepiej wychodzi w ciele człowieka. Ich zadanie jest jedno: zmienić własnym działaniem stary porządek rzeczy. Oni zwiastują "nowe", budują nowy ład. Budowniczych będzie sześciu, wywodzą się spośród szeregów schodzących, którzy uzyskają pełny dostęp do energii boskiej, a trzech z nich będzie posługiwać się Praenergią i Mocą Prowadzącego. O ile jednak w przypadku Schodzących poziomy duchowe w Energii Jedynej, Przeciwnej i Boskiej są liczone od zera do trzydziestego, tak w odniesieniu do Praenergii mówimy wyłącznie o mocy duchowej. Poziomu duchowego brak. Dzieje się tak dlatego, że korzystanie z Praenergii jest możliwe dopiero po zjednoczeniu się z Ojcem, kiedy to zanika naturalna energetyka ludzkiej duszy i czakramy przestają istnieć. Zjednoczenie z Ojcem, nawet przy działaniach w tak niskich energetycznie obszarach, oznacza rozproszenie, bycie wszędzie. I tylko Ten, Który Zejdzie, posiada moc zmiany energetycznej całej duchowej przestrzeni tego świata. Tylko On może dowolną osobę podpiąć do najwyższych rejestrów, odzyskać duszę (anioł w tym działaniu pozbawiony jest tego prawa) i samym skinieniem odprowadzić siły demonicznie do przygotowanego dla nich świata. Może też poprzez artefakty w taką moc wyposażyć innych, o ile są tego godni.
 • BUDDA - ma pieczę nad Matrycą Istnienia (13-14 wymiar) poprzez którą ma się wpływ na wszystko to, co ma się przejawić w tej Rzeczywistości.
 • BUDZENIE SIĘ W SOBIE - to powrót do Ducha, to tworzenie się trzonu duchowego z poziomu człowieka.
 • BYCIE - serce i umysł są hamulcami wzrostu ducha, choć przyczyniają się do wzrostu duszy (psychiki, czyli kopii prawdziwej DUSZY z wymiaru 8). "Bycie" jest wyższą od nich formą istnienia, gdyż wykrusza już świadomość konceptualną, choć nie zamyka jeszcze wielu jednocześnie istniejących form bytu (faktów). Prawdziwy duch jest we wszystkim i wszystko przekształca w myśl praw uprzednich. Można więc powiedzieć, że bez własnego prymitywizmu nie potrafiłby się rozwijać. Lecz jest to już rozwój statyczny. Lecz to nie zawieszenie, ale dynamika wszystkiego. Zmienia się więc duch i nie zmienia. Nie zmienia, bo wciąż jest we wszystkim, i zmienia, bo wszystko tworzy coraz to inne fakty (doświadczenia). By zdobyć władzę nad energią, wystarczy odrzucić dążenie do stania się wielkim poprzez fakty, bo prawdziwa wielkość jest w małości i niejednostkowym bycie.


C   (kliknij by przenieść się na początek strony)
 • CHAOS - ogólnie to chaotyczne energie przejścia (ruchu planetarnego przez przestrzeń kosmiczną i czasową granicy rzeczywistości) wpływające na środowisko na wiele sposobów poprzez rozpuszczanie rzeczywistości poprzedzające jej odtworzenie z częściowo zmienionymi zmiennymi. Żyjący w poprawności (solidni) doświadczają otaczającego chaosu zewnętrznie, pozostali doświadczają destrukcji, którą po części tworzą słudzy ciemności jako "efekt soczewki" (skupianie na ludziach energii środowiska przez co ci stają się bardziej agresywni, szaleni i nieobliczalni) co pogłębia chaos.
 • CHERUBINI - główne promienie Stwórcy, z których wydzielają się kolejne (Archaniołowie) i z kolei z których wydzielają się kolejne (Aniołowie)
 • CHERUBINKI - cząstki Ojca w człowieku, w jego DNA, wibracje. Zabijamy je nieprawością, złymi myślami, papierosami, brakiem dbałości o nasze ciało. W człowieku pełnym jest ich 700 tys. i już nie giną, a są w ciągłym ruchu tworząc pasma. Cherubinki tworzą powłoki (jest ich 39), które wiążą człowieka z materią co oznacza, że jeśli te powłoki są stałe człowiek ma możliwość tworzenia rzeczywistości (osiągania celów życiowych i zmieniania rzeczywistości). To od nich zależy w jaki sposób człowiek utrzyma wszystko to o czym marzy. Gdy 130% naszego ciśnienia na marzenia idzie od nas zaczynamy realizować nasze cele. Gdy to ciśnienie wynosi 160-170% człowiek non stop zmienia własne życie. Jezus miał (193-198%) i 700.000 cherubinków.
 • CHMURKI - to w pewnym sensie obciążenia karmiczne z poprzedniego wcielenia, gdy człowiek żył w wysokich pozytywnych wibracjach. Ten węzeł karmiczny (kajdany) wykorzystywany jest przeciw człowiekowi by nie mogł się w duchu obudzić. Powstaje on gdy schodzi Schodzący, Powrócony lub Czysty (tzw. węzeł białego kapłaństwa) - chwyta 98,5% takich ludzi.
 • CHOROBA - to samokodujące się programy, które tworzą stany wewnętrznej katalepsji, przez co świadomość komórkowa zamiera tracąc z wolna wpływ na samą siebie. Podlega wówczas coraz silniejszym pływom biologicznym sąsiednich pól - które zaczynają się nią żywić, widząc w tym szansę na swój wzrost czy przetrwanie. Komórki niczym rośliny w ogródku, które w dążeniu do zwiększenia w sobie energii życia, niczym dostępu do światła, stosują różne metody w walce z konkurencją. Są też tworzące jednorodne organy, które odczuwają na poziomie swojej świadomości nieodpartą i niczym nieuzasadnioną potrzebę współpracy. Gdy jedna ze stron takiego symbiotycznego układu pada lub chwieje się, zaburza to proces całej koalicji komórek. więcej w PRZEKAZACH
 • CHROMOSOMY (ENERGETYCZNE) - Teraz mamy 6 chromosomów (nie wszystkie są obudzone). Jak się rodzimy mamy 2 chromosomy. Jak dochodzi TRZECI, jest on fizyczny (umieszczony w wątrobie) - i promieniuje energetycznie na wszystkie chromosomy, które są w ciele (wzorzec). Czyli nici DNA, które w życiu są niszczone, są przez niego odnawiane. CZWARTY chromosom pochodzi z serca Ojca. Jest energetyczno-fizyczny. Nie dostrzega się go, jest formą pól wibracyjnych, ciśnieniem wibracyjnym, wpływającym, modelującym pola pomiędzy cząstkami DNA, zmieniającym ich oddziaływania, czyli przepustowość. DNA zaczyna inaczej funkcjonować. Energie poprawnie działają. Jest powiązany z pasmami zejściowymi. Zwalnia procesy starzenia się. Był w pierwotnym człowieku, jest czysty i naddaje to, co było niewłaściwe i pozwala kasować złe wzorce. PIĄTY - (dodany) tworzy połączenie między Duchem, a Duszą. Jest duchowym odzwierciedleniem utraconej energetyki, która utrzymywała świadomość pozwalając jej kontrolować umysł, a więc i myślenie. W tej chwili zmienia funkcjonowanie pewnych ośrodków w mózgu i możliwe jest korzystanie z opromieniowywania. Piaty chromosom związany jest ze Struktura Ruchu. Jest odpowiedzialny za budzenie się ośrodków mistycznych. SZÓSTY - służy tylko i wyłącznie do kontaktów z Ojcem, pozwala Duchowi być zwierzchnikiem nad całością istoty ludzkiej i tworzyć "Złoty Otok". SIÓDMY chromosom - to zejście Boga w DNA, jest to tworzenie istoty zstępującej. U Świetlistego działa w 80 - 100%, u Posłanego w 20%, u Budowniczego - nie działa.
 • CHRYSTUS - to forma ludzkiej doskonałości, która harmonizuje z pozostałymi cząstkami - moc duchowa zawarta w sercu, które posiada zdolność wytwarzania wibracji zdolnych rezonować z najwyższymi częstotliwościami świata duchowego. To duchowa (Ducha Całości) cząstka człowieka łącząca go z Duchem Świętym (Najwyższa Inteligencja), inaczej - Światło będące symbolem zjednoczenia z Duchem Świętym. To esencja wszelkiego życia. Obudzony w Chrystusie to inaczej obudzony w Duchu Świętym. Chociaż każdy człowiek jest zawarty w Duchu Świętym, to jednak nie każdy jest Jego aktywną cząstką. Jezus to imię ludzkie, a Chrystus to potwierdzenie miłości i jedności. Pobudzenie siły Chrystusowej na stałe zmieniają zapisy w emocjonalnej matrycy, tworząc nowy wzorzec ekspresji wielowymiarowej inteligencji, który drga z coraz wyższymi częstotliwościami. W chwilach szczególnych zachodzi tak ścisła koherencja z inteligencją wszechświata (Najwyższa Inteligencja), iż nasza nadświadomość (świadomość energetyczna i duchowa) jest zdolna jej doświadczać. Towarzyszące temu zdobywanie cennych informacji oraz zwiększanie wszystkich rodzajów inteligencji, jest tutaj tylko miłym dodatkiem do całego procesu zachodzących w naszej istocie zmian. Moc Chrystusa (sprawcza i stwórcza) zawiera w sobie wiele warstw świadomości, z których każda posiada własny, niepowtarzalny obszar egzystencji, jakim jest sprzęgnięta w procesie poznawczym z energią wszechświata (z ruchem tej energii).
 • CHRZEST - świadome przyjęcie nowej roli co wiąże się z przekodowaniem struktur na wzorce pierwotne (zrodzeniowe), to umowa z samym sobą, która łączy ze światem duchowym. Jest odwróceniem energetycznego i duchowego stanu więc nie może go przyjąć istota czysta. Chrztu dokonuje się w ciszy własnego sumienia. Są cztery poziomy chrztu:
  • 1. Narodziny człowieka PRAWDZIWEGO (świetlny, poziom 6). Jest wyrażeniem gotowości do zmian prowadzących do pełnego, poprawnego życia. Jest to stałe wejście w strumień energetyczny. Przyjmując pierwszy chrzest, wyraża się zgodę na to, aby to moc realizowała nasze cele informując o tym co wypada nam uczynić, by owa współpraca była jak najlepsza.
  • 2. Człowiek ŚWIĘTY (promienny, poziom 9). Jest dowodem narodzin człowieka, jako istoty ludzkiej z zapisem żywego, aktywnego światła. Jest odzyskiwaniem wolności i budzenia w sobie tego, co w nas świat zabijał.
  • 3. Istota przemieniona (poziom 13) inaczej to fala odrodzeniowa - zmiana DNA na poziomie fizycznym. Człowiek poznaje prawdy duchowe, poznaje ludzkie zagubienie, sens działania systemu i jego błędy, wszystko widzi poprawnie. Mamy tu człowieka obudzonego w prawdzie obecno-doczesnej, czyli w tym co jest - właściwie pojmującego całość i się w niej poprawnie odnajdującego. Tu "umiera stary ktoś" i zaczyna się nowy rozdział w Boskim zapisie. Umarłeś, jesteś inny, ale nie waż się powracać do starych technik, bo zginiesz pod nowym, bo to jest krzywoprzysięstwo, to poważne wykroczenie i zostaje to w Duszy w Duchu i w Duchu Całości, a On tak postąpi, by więcej to się nie powtórzyło (np. kalectwo). Aby przyjąć trzeci chrzest trzeba być uczciwym.
  • 4. Święty (poziom 15). Ten chrzest zwany jest potocznie wejściem w Prawdę o Chrystusie, otwarciem Bram lub Wejściem do Domu Ducha Świętego, czyli Przyjęcia Ducha Świętego. To pojednanie ze światem fizycznym, energiami, duchem i całością, i umiejętne funkcjonowanie na tym poziomie. Czwarty poziom chrztu jest pozbyciem się niejasności samego siebie, własnej istoty i związków z pozostałymi jej częściami (mowa o mnogości jednostki). Taka istota jest pełna i rozumie swoje związki z całością. Mówimy o kimś, kto się budzi jako Bóg, jako Ojciec dla pozostałych swoich cząstek, (jako siła pomocna). Taka istota wie, że musi dbać, by być czystym, dbać o siebie innych i o całość. On w pełni rozumie jedność ze wszystkimi i w całości się totalnie odnajduje. więcej w PRZEKAZACH
 • CIAŁO BOSKIE - buduje się w wymiarach 12-13. To ciało Syna Bożego
 • CIAŁO DUCHOWE - część ciała rzeczywistego, jest połączone z duszą nawet jeśli ona nie jest doskonała. Przy 79 poziomie stwórczym dusza jednoczy się z ciałem duchowym i wtedy istnieje tylko ono.
 • CIAŁO CHRYSTUSOWE - ciało duchowe (Ducha Całości - wymiar 8-10) powstające gdy zjednoczenie w trzonie duchowym jest co najmniej 90% i odzyskanie zapisów w Macierzy, czyli zawartych w Ojcu też, wtedy zaczyna się ono budzić i łączyć z Bogiem jako indywidualne, a w drugim w kierunku do Ducha Całości (Ojca i Praojca) jako osobowe.
 • CIAŁO CZYNNE - to jakby obszar komunikacji wewnętrznej, pozawnętrznej i pozazewnętrznej, w którym niczym na placu budowy istota ludzka dokonuje zmian (cała istota ludzka jest przestrzenią czynną), które w równym stopniu mogą objąć obszar przynależny jej indywidualnej przestrzeni czynnej jak i przestrzeni czynnej innych istot czy istnień, które scaliły swoje przestrzenie na czas wprowadzania zmian. W przypadku uzdrawiania poziom pozostawania we wzajemnej synchronizacji po zabiegu zależy od woli wszystkich czynników wprowadzających zmiany w ciele czynnym, nawet wtedy, gdy jedna ze stron zgadza się tylko na wprowadzanie owych zmian a druga je wykonuje. Wspólne dzieło zależy od wszystkich animatorów a nie tylko istoty czy istnienia, w których owe zmiany zaistniały.
 • CIAŁO EGZYSTENCJALNE - to aktywny zapis wszystkiego tego, co do tej pory zrobiliśmy. Tu - jak i w duszy, która jest jądrem ciała przestrzennego - jest zawarta każda nasza myśl, słowo i czyn, które powstały w nas od chwili urodzenia. Tu aktywnie funkcjonują (niczym niezależne od ciała jelita) wszystkie zapomniane i chwilowo "gorące" relacje z ludźmi, żyją obecne i zetlałe w pamięci sytuacje, jak i miejsca, w których kiedykolwiek stanęła nasza noga. Wszystko to żyje i wywiera nacisk na całość naszej istoty, choć nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo naszą uwagę absorbują z reguły tylko pewne tematy. Tu wszystko wciąż jest żywe i aktywne. Ciało egzystencjalne to ciągle ciało energetyczne, ale takie całkowite, przestrzenne. To w nim usadowiona jest dusza, która siedzi w nim niczym pająk na swojej sieci. Jakość tej sieci, inaczej: moc energetycznego ciała, jest odzwierciedleniem siły samego pająka. Gdy sieć jest podarta, dziurawa, pająk niedojada i nic mu nie wychodzi, chociażby sam był w niezłej fizycznej formie. To właśnie w oczkach sieci (w pasmach energetycznych ciała egzystencjalnego) zło umieszcza programy, które drą sieć, jak klątwy, ograniczenia, odbicia itd., a potem pająki (ludzie) się dziwią, że mimo starań nic im w życiu nie wychodzi. Wystarczy sprawdzić, w jakim procencie owa sieć poprawnie funkcjonuje, by się przekonać, ile jest do naprawy. CE ma swoje myśli i emocje, od których niemal w całości zależy całe duszebne życie człowieka. To ono tworzy sytuacje w energetycznej strukturze przestrzeni dogadując się z innymi ciałami egzystencjalnymi lub je podporządkowując. Gdy pożądaną sytuację wyreżyseruje, swoimi myślami i emocjami wchodzi w obszar myśli i emocji duszy wymuszając na niej określone zachowania co dusza przyjmuje za własny pomysł. Gdy ciało egzystencjalne jest słabe to nawet zdrowej duszy nic się nie chce. Bywa też odwrotnie, kiedy to zdrowe, wydajne ciało egzystencjalne, ten kosmiczny robot, jest po macoszemu traktowane przez swojego pana (c.e. jest bezwzględnie podporządkowane duszy), którego jest narzędziem do zmiany swojego życia (przez siłę ciała fizycznego i własną wewnętrzną energię). Ciało egzystencjalne zawsze robi to co dusza wyświetla na swoim wewnętrznym ekranie myśli. Gdy dusza nie wie czego chce i ciągle zmienia cele na tym ekranie, to jej niezdecydowanie raz po raz przerywa rozpoczętą pracę nad tworzeniem sytuacji, które sprzyjają celom duszy i nie pozwala ciału egzystencjalnemu utrwalić struktur, które mają utrzymywać krystalizujące się w ten sposób ścieżki losu.
 • CIAŁO EMOCJONALNE - to bardzo skomplikowana struktura energetyczna. Jest czymś w rodzaju encyklopedii ludzkich zachowań. To zbiór stereotypów, niedościgłych wzorców, pragnień itd. To również rejestr oddziaływań ujemnych, które powinno sie przykryć kołderką pozytywnych doświadczeń calej istoty ludzkiej, nieujmując nic treściom przeżyć pozornie negatywnych, mających charakter walki o byt, o przetrwanie jak i obejmujących okres przeszłych porażek człowieka wychodzącego z objęć systemu. Ogólnie trzeba przyznać, że ciało emocjonalne to wyjątkowy twór i co najważniejsze jest kroniką wydarzeń energetycznych, którą istota ludzka zabiera z sobą jako pamiatke własnej walki o wyjście z cienia i chętnie pokazuje w wymiarach 7-10.
  Ciało emocjonalne faluje w tułowiu człowieka będąc zarazem sprzęgnietym z niską wibracją strumienia życia łączącego go z innymi cialami emocjonalnymi. Oznacza to wprost, że swój ciągnie do swojego i bez podobnej synchronizacji energetycznych zachowań, ludziom trudno jest z sobą egzystować mimo zbieżnych zainteresowań i podobnego spojrzenia na świat. Ciało emocjonalne jest jednak najbardziej ludzką częścią robota, jest czymś w rodzaju intuicji energetycznej, która ustawicznie szuka sytuacji i miejsc gdzie mogłaby natknąć się nadzieją na lepsze jutro. To właśnie ona (intuicja) szuka stałego kontaktu z lepszymi, wyżej wibracyjnymi ludźmi wymuszając na umyśle doprowadzenie do jego posiadania i po "robociemu" brnąć ku światłu widząc je w kościele, ezoteryce i w systemie. To dla niej i dla umysłu przeznaczone są historie o bogaczach, bohaterach i świętych. To tu zaczyna sie i nigdy nie kończy pragnienie bycia lepszym, bogatszym i bardziej uduchowionym od innych. Po każdym osiągnięciu zakładanego progu, nienasycenie ustawia kolejny poziom, kolejny próg walki o nowy sukces. Kresem tej drogi męki jest zejście świadomości, która nadaje ciału emocjonalnemu inne dążeniowe wartości.
  Gdy to ciało pozbawiamy możliwości przeżywania przygód w roli bohatera, co tak naprawdę sprowadza się do odgrywania roli nagradzanej marionetki, wtedy wpada ono w depresję i zaczyna żyć życiem ciała fizycznego ciągnąc z jego organów życiodajne soki. Tworzy w nim zastawy i enklawy zadomowienia przekodowując DNA pod siebie zwycięsko przejmując ten obszar. To doprowadza do chorób i niewydolności systemów, a nawet kalectwa. Przekierowanie zainteresowań ciała emocjonalnego na pasje, na jednoczenie się ze wszystkimi ludźmi, jest jedyną drogą do osiągnięcia stanu homeostazy (równowagi energetycznej) w calej strukturze robota. Muzyka, filmy, książki, gry komputerowe, seks wirtualny, fantazje czyli tzw. zastepcza rzeczywistość może być doskonałą formą regeneracji, o ile nie steruje tym doświadczeniem pierwszy umysł, jednostka programowana przez system. Świadomość przestraja wibracje ciała emocjonalnego na wyższe dźwięki świata energetycznego oraz wprowadza wątek świata duchowego, który i tak musi się zapisać w DNA energetycznym by być przyjętym przez istotę ludzką jako jej wartość trwała i nadrzędna. Dlatego niemal wszystkie modlitwy powstające pod okiem przewodników duchowych zwierają w sobie, prucz wartości informacyjnej, również wątek przemiany, bez którego zrozumienie duchowości byłoby zwyczajnie niemożliwe.
  By tak się stało, przekaz i wizje muszą pochodzić co najmniej z wymiaru 10-12. Bawienie sie w te gry z poziomu 1-4, jak robi to ezoteryka, jest zwyczajnym oszustwem i poza wzmacnianiem głodu mocy i autorytetu, nic nie wnosi. Na tym bazuje cały system, na produkcji sztucznych nagród dla dających się prowadzić na rzeź, ludzkich robotów. Bez radości życia ciało emocjonalne jest w potrzasku i staje się, w fazie obronnej, niebezpieczne dla naszego zdrowia fizycznego i energetycznego. W fazie samobójczej alarmuje ciągnąc człowieka ku zapasci, degeneracji i śmierci. W ciele emocjonalnym jest ukrytych 12 promieni zasadniczych. Mają one określone poziomy wibracji. Im więcej zgodności (w liczbie i energetyce) w tych promieniach między ludźmi, tym większa między nimi więź emocjonalna. Osoba o większej energetyce zawsze dominuje nad osobą o energetyce mniejszej, a w przypadku przewagi w mocy promieni, potrafi także z łatwością wpływać na jej emocje. Z reguły ludzie mają po 3 promienie. Są one figurami (krąg, kwadrat, trójkąt, romb itd.), a jednocześnie zakrzywiają się w kręgu. Przeciętnie promienie mają 20% pełności. W kolejności są usadowione w stopach, dłoniach, oczach i czakrach (miejscach gdzie zwyczajowo umiejscawia się czakry (niewolnicze struktury energetyczne), począwszy od dołu. Ich pełność zależy od poziomu duchowej egzystencji i siły woli.
  Emocje i oczekiwania wdrukowujemy odbiciem lustrzanym. Gdy wartość wdrukowanych emocji przekroczy w świecie przeżyć wewnętrznych 60%, osoba taka zaczyna wyrażać sobą (w myślach i zachowaniu) wymuszane zmiany. Gdy wartość ta osiągnie 80%, osoba nie jest już w stanie się im oprzeć i zaczyna się jej wydawać, iż sama je tworzy z wewnętrznej potrzeby. Zasadę tę wykorzystują jako "ograniczenie świadomości" ludzie posiadający moc przeciwną na co najmniej 9 poziomie.
 • CIAŁO ENERGETYCZNE - jest podstawą połowy duszy, powiązane silnie z ciałem fizycznym (w 50%) i w ogromnym spectrum tego ciała funkcjonuje tak samo. Czyli jak nie ma części ciała fizycznego (np. amputacja) to nie będzie też części cząstek Duszy (bo w organach są cząstki duszy). Poprzez Ciało Energetyczne, Dusza ma wibracje tej rzeczywistości (może się w niej przejawić - w ciele fizycznym). Część niskowibracyjna tego ciała podlega umysłowi. Ciało energetyczne to część strumienia życia, to chmura rozwibrowanych cząstek gdzie każda z nich jest opisem siebie samej. Wszystkie te cząstki tworzą sieć informacyjną, a każda z cząstek zawiera własny moduł przemiany. Gdy informacje są w sprzeczności z widzeniem rzeczywistości (wizja jest w sprzeczności z wiedzą), wtedy cząstki wchodzą z sobą w konflikt na płaszczyźnie zmian. Zwycięża w końcu ta wersja wydarzeń, która kreuje większą moc zmian. Tu przestaje mieć znaczenie fakt i jakość informacji bo decyduje wybór, czyli decyzja świadomości o tym, którą ścieżką losu podążać zamierza. Gdy synchronizacja między cząstkami osiągnie wartość 90% zachodzi wtedy pełne zjawisko wyrzynania się ścieżek losu w strumieniu życia. Informacja może w ten sposób stać się narzędziem, kodem przekształcającym rzeczywistość.
 • CIAŁO ETERYCZNE - osocze (tak nazywa je świat duchowy), czyli coś co przenosi różne rzeczy, ono wystaje poza ciało fizyczne. To element ludzkiej fizycznej powłoki, mniej fizyczny od ciała fizycznego (rzadszy, ale jednak ciągle fizyczny), ale nie energetyczny. W zewnętrznych powłokach ono samo oddycha, jeśli ten oddech zewnętrznym płaszczem prawidłowo przebiega to zaczyna zdrowieć zewnętrze. Dzięki temu wzrastają siły witalne i błony miedzy eterem, a ciałem zaczynają właściwie sterować przechodzeniem energii do płaszcza fizycznego i z powrotem. Kiedy człowiek karmiczny kończy swoje wcielenia na innych planetach (na Ziemi ten model z reguły nie obowiązuje - tu po śmierci ciała fizycznego, kiedy cierpienia jest za dużo, CE jest tak niedoskonałe, że jest odrzucane przez Duszę co jest pewną stratą dla niej i unosi się "do góry", a odłączając się od umierającego ciała zachowuje jego ogólny i niewyraźny kształt. Po pewnym czasie CE rozpada się w niskim astralu (wymiar 1-2)) ciało eteryczne jest podkręcone i łączy się z Duszą. Energia emocji - kiedy nadaje jej się wartość serca, kasuje ciało eteryczne. Jak jest wysoka wartość serca to po śmierci, to ciało eteryczne nie jest odrzucane. Przyjmuje wysokie wibracje i jednoczy się z ciałem astralnym, które jest pełniejsze.
 • CIAŁO FIZYCZNE - powłoka fizyczna człowieka (skafander na czas życia na Ziemi) podległa umysłowi. To robot do przemieszczania się w przestrzeni fizycznej, który sobą utrzymuje nici podtrzymujące podstawę energetycznego pola. Ma swoje potrzeby i zamiłowania, to ono potrzebuje namiętności, ale o charakterze jego potrzeb decyduje egoistyczna dusza. Musi jeść i być chronione przed destrukcją. W 40% żyje przeszłością, a w 60% teraźniejszością. Pamięta najgorsze i najlepsze. Nie rozumie siły uczuć, choć uznaje je jako element ludzkiej psychiki i go po swojemu ustawia. Gdy psychika jest słaba, swoją namiętność wpasowuje w ramy energetycznego kochania. Komunikuje się z energetyką poprzez ciało eteryczne. To fundament utrzymania energii w przestrzeni wewnętrznej (przez którą przechodzi energia). Jego wibracja powinna być tak ustawiona by mógł nim sterować Duch (w pełni w nim wyrażać). Ciało fizyczne jest fundamentem wszelkich zmian. Zmiany duchowe nie będą w człowieku zapisane, gdy ciało nie zostanie zintegrowane w pełni z całą istotą ludzką. Zapisanie oznacza, że te zmiany będą trwałe. Ciało jest czymś, co umożliwia ten zapis. Wszystko to, co jest ruchem ku przyczynie ma zapis energetyczny w ludzkim ciele. Można to wszystko aktywować, jeśli się poprosi o to Światło, Ogień Życia - to zapał, to chęć, natomiast otwarcie tych zapisów oznacza pełnię dokonań, doświadczeń i wtedy człowiek odnajduje się w sobie. Zdrowie ciała zależne jest od TEMPERATURY (ma trzy procesy):
  • zaniku - wejście i wyjście
  • zborności - wejście i wyjście
  • akceptacji - 100% temperatury i ciało samo się uzdrawia. Dopóki się nim przejmujesz, dopóki nim żyjesz, dopóki stanowi dla Ciebie wartość nadrzędną, dopóty nim sterujesz, na nie wpływasz i je zabijasz (ciało), tłumisz. Porzuć je, żyj sobą, a ono samo się odtworzy
  , GĘSTOŚCI (ma trzy stopnie):
  • pośrednia do 30%
  • zagubiona do 65%
  • aktywna do 95% - przy tej gęstości biologicznej ciało zaczyna samo żyć, przejawienie się ciała biologicznego w materii (fantom energetyczny)
  oraz PRZEWODNOŚCI ENERGETYCZNEJ (ma 4 stopnie zwane projektami, które są wstępnym założeniem dla przejawiania się ciała fizycznego. Ów projekt jest założeniem Architekta, który funkcjonuje jako trwała budowa. Może być zmieniany, mówią o naniesieniu poprawek za życia. (czas eksploatacji ciała fizycznego). Jest też jeden zapis anonimowy, który motywuje do pracy nad projektem, umożliwiając naniesienie na nim pewnych zmian w granicach 20%) , czyli jakby przepustowość dla energii (tez elektromagnetycznej). Tymi samymi zmianami jest wejście Ducha w działaniu onirycznym (sennym). Należy tylko sprawdzić, jaka siła duchowa ów Ojcowski sen zmienia. Gdy ten element zostanie uwzględniony, można go dopisać jako wartość piątego stopnia projektu. Sam zaś 5-ty stopień projektujesz symboliką, który nie odnajdzie się w materii. Chodzi o to, że ten 5-ty stopień (duchowy) to wejście Ducha Świętego. To wejście, obudzenie się DŚw. Poprzez fizyczność, ale aby tak się stało owa fizyczność musi być w Duchu przejawiona, a więc być przepustową dla jego objawienia się, o czym decyduje zespolenie, jakie możemy odczytać na skali procentowej, gdzie 70% oznacza maxa dla istoty doskonalącej się (Jezus miał 30%, Świetlisty w ciele 40%, Świetlisty w Duchu 70%). Przewodność jest pełna lub zawężona. Gdy jest zawężona jest tylko dążenie i od 100% w górę jest pełna duchowa i pełna energetyczna przepustowość. Pełna przepustowość energetyczna umożliwia od strony energii wejście ducha. Ta przepustowość jest podwójna:
  • od 0 - 100 parametr Ducha
  • od 100 - 0 parametr energetyczny
  Jeden i drugi umożliwia albo pełne przejawienie się energetyki, albo pełne objawienie się Ducha (a chodzi o objawienie się ducha). Ciało fizyczne i energetyczne na poziomie płaszcza eterycznego (gdy jest rozwibrowane brakiem należytej dbałości o nie) staje się pułapką dla Światła. W ekstremalnych przypadkach nawet zatrzymuje je całe doprowadzając do degradacji układu energetycznego, co rzutuje na cały obraz człowieka. Jedz, pij, oddychaj i utrzymuj ciało we właściwej wibracji, by stało się prawdziwą świątynią dla Ducha, a nie pułapką. Gdy ciało fizyczne jest zadbane to energie w nim poprawnie funkcjonują, a to rzutuje na jakość naszego myślenia i emocji, a więc na nasze postrzeganie świata i odnalezienie się z innymi ludźmi.
 • CIAŁO ISTNIENIOWE - to jakby zwieńczenie ewolucji człowieka. Tworzy je Nicość (PozaRzeczywistość) w 80-100% i cząstki Boga w 0-20%. Tu powstaje coś według nowych zasad wprowadzanych w ciało programowe, a co powoduje zaistnienie czegoś co wcześniej nie mogło zaistnieć.
 • CIAŁO KRYSZTAŁOWE - rozpościera się między wymiarami 10-12.
 • CIAŁO MIZOGINICZNE - (uzależnieniowe) to ciało przestrzenne, wypełnione zdarzeniami i ludźmi, wspólnie utrzymywane ciało wielu istot ludzkich, które do tego stopnia potrafi uzależnić człowieka od przestrzeni (upodobnić do otoczenia), iż staje się ona trwałą jego cząstką. Gdy poziom mizoginiczny przekroczy w człowieku 40 %, staje się on - niegdyś wolna w wyborze dusza - istotą uzależnioną od energii przestrzeni, a gdy w owej przestrzeni, w owych miejscach (np. dom rodzinny), w zdarzeniach np. polach sytuacyjnych czy w ludziach, z którymi tworzy się układy, gdy w tym wszystkim zaczynają zachodzić negatywne zmiany, stają się one również udziałem uzależnionego od przestrzeni człowieka. Gdy wartość owa przekroczy próg 70 % ciało mizoginiczne na stałe wypełnia pierwotne struktury duszy nie pozwalając człowiekowi normalnie funkcjonować, wówczas zdanie żyjących w człowieku ludzi i związane z nimi wydarzenia rzutują nie tylko na jego myśli, ale i na całość jego egzystencji. Zniewolony umysł, dla dobra sprawy, tworzy zastępczy obraz poprawności egzystencjonalnej barwiąc niszczące przestrzenie iluzją wsparcia, aprobaty czy współuczestnictwa, ale gdy w chwilach przebłysku świadomości mizoginiczny człowiek zacznie się wyrywać spod energetycznej kontroli i duchowego upośledzenia, zawarte w nim pola innych uderzą weń niszcząc opór i przywracając pożądany dla siebie stan wibracyjnego panowania nad przestrzenią, której integralną cząstkę zaczął właśnie stanowić mizoginiczny człowiek. Gdy poziom mizoginiczny przekroczy w człowieku 80 % ciało mizoginiczne na zawsze jest zawarte w obcych przestrzeniach. Ludzie, którzy w ten sposób pochwycili cząstki innych, jak i sytuacje czy miejsca przejmowane przez obcych i ciemność, mogą na swoje życzenie wciąż odtwarzać czas panowania nad ciałem mizoginicznym, bo przecież stało się ono ich prawomocną cząstką, niszcząc w ten sposób wyzwoleńcze ruchy chcących żyć ze sobą ludzi. Raz po raz odtwarzane ciało mizoginiczne wpływa na uzależnionych ludzi przekształcając ich w wolnych - na uwięzi, bo zawsze zależnych od mocniejszych energetycznie panów. By zerwać kajdany trzeba posiąść większa moc od uzurpatora, a niegdysiejszego pocieszyciela i wspierającego (fałszywi przyjaciele). Nic tu nie dadzą bloki i węzły energetyczne jak i wiara w siłę wątłej, na niskim poziomie miłości, bowiem każdy z was ma prawo do odtwarzania tego, co już się w nim zawarło, choć może być nieaktywne w danym czasie, a nawet zapomniane.
  Ciemiężyciel zawsze może obudzić siebie dawnego łącznie z cząstkami żywej przestrzeni. Gdy tak się stanie, sam jego widok potrafi śmiertelnie porazić człowieka, który częścią siebie zawarł się w obecnym dręczycielu. A gdy do tego jeszcze ciemność wprzęgnie swój udział, utka ona na powrót mizoginiczne ciało z wielu zawartych w ludziach cząstkach, przez co owi ludzie integrują się w wysiłku pierwotnego schwytania człowieka w pułapkę uzależnienia. Czasem cała rodzina osacza w jednoczeniu bitewnym zapominając o niesnaskach między sobą (będąc po ciemnej stornie czują, że coś mogą stracić i łączą się, wspólnie łamią). By temu zapobiec, trzeba zyskać moc większa od nich i w wolnym wyborze pozostać w radości albo sukcesywnie raz dziennie odradzać się w blasku pełnego płomienia, który płonie w Dziupli w komorze regeneracyjnej i odrodzeniowej. Dla słabego ów utrzymujący wolność proces kończy się dopiero w chwili śmierci ciała fizycznego (codziennie Dziupla, otwieram oczy i widzę światło, jest fajnie jak zaczyna się pracować nad sobą, to raz dziennie korzystać z Dziupli, możemy się tu regenerować, ale oni powoli nas odzyskują więc trzeba to robić codziennie - modlitwa regeneracyjna rano i wieczorem, a kończąc dzień, by noc była dobra też Dziupla, światło, czystka i w światełkowy sen zapadam. Jak to robimy, to nic zakotwiczyć się nie może.
  • 10% mizoginicznego ciała - oddech ulgi, bo świat , bo ludzie przestają być nadmiernie obcy i agresywni, czuję się bezpiecznie ( jeszcze korzystny)
  • 20% - spokojniejszy sen, zostało kupę problemów, ale zapominasz o tym, że przyjdzie czas za to zapłacić
  • 30% - pełne wbicie się w przestrzeń innych ludzi i miejsc, co daje wrażenie jednoczenia się z nimi na zasadzie równopartnerstwa, choć rzeczywistość jest dużo boleśniejsza, za brak oddania płaci się degradacją i niszczeniem tak na polu fizycznym jak i duchowym. Oddaj się jednemu, którym będziesz, to on ma silny wpływ na ciebie, ale jak obecność nie jednego, lecz wielu jest w tobie na tym poziomie, to ten ktoś musi korzystać z ciemności, by wyłapać obecności innych i energetycznie wykorzystać do swojego celu
  • 40% to są dyby uzależnienia, złudna wiara w indywidualny sukces, obszar pozornej ciszy (dla ducha to staczanie się, to grzech, porażka)
  • 50% ciała miz. - otwiera oczy, a mizoginiczny umysł wbija się w myśl i z wolna zaczyna sterować emocjami
  • 60% mizoginiczny umysł przejmuje władzę nad procesem myślenia wmawiając człowiekowi potrzebę utrzymania wszystkich uzależniających układów
  • 70% - ożywa ciało mizoginiczne staczając Duszę, czyli pierwotną strukturę duchową człowieka w zapomnienie
  • 80% - dusza jest wymazywana, co postrzegamy jako kajdany
  • 80 - 100% - domniemane wartości utraty wolności, bo one już nic nowego nie wnoszą
  Dusza po śmierci ma zapis tych wszystkich powiązań. Przez to po urodzeniu się możemy mieć powinowatą energetykę z kimś takim, przez to coś wspólnego, bo on się w nas zawarł na stałe. Dopóki ciało, dusza istnieje, inne osoby w nas dają znać. Dlatego nie żyje się drugim człowiekiem. My tylko możemy w PWW z kimś wejść w współtworzenie, tu nie ma uzależnienień, propozycje i wybór doświadczenia życia - to nie zapisuje, nie opanowuje drugiego człowieka. Człowiek mizoginiczny to atrapa duszy, ale o doskonałym wzorze iluzji.
 • CIAŁO PROGRAMOWE - jest zawarte w Duchu Świetym, ale tworzy je Bóg. Można poprzez nie modyfikować ciało fizyczne i energetyczne. To ciało tworzy DNA w 70%, umysł w 20-30%, myśli w 0-10%. To ono formuje układ energetyczny w 90%, a układ nerwowy w 10-20% co oznaczy, że związane jest ono z przeobrażaniem się człowieka.
 • CIAŁO PRZESTRZENNE - jest zwartą budową wykonaną siłami i staraniem ciała egzystencjalnego. Jest wielkim planem, założeniem, które zostanie zrealizowane w przestrzeni fizycznej, o ile zleceniodawca (dusza) nie cofnie swoich zamierzeń, a ciało egzystencjalne będzie dysponować mocą zdolną do utrzymania i rozwijania całego życiowego przedsięwzięcia.
 • CIAŁO RZECZYWISTE - skupia w sobie ciało duchowe, energetyczne (w tym eteryczne), ciało fizyczne i mizoginiczne. Jak się budzi Ciało Boskie i powoli przenika najpierw ciało duchowe, energetyczne, a potem musi przeniknąć ciało fizyczne (fizyczne musi mieć pootwierane kanały). Jeśli Ciało Boskie przeniknie Ciało fizyczne wtedy ciało rzeczywiste, czyli całość istoty ludzkiej tu, podlega już tylko i wyłącznie duchowi (odbudowuje się). Wchodzące cząstki energetyczne w człowieka nic nie mogą mu już zrobić, jest wtedy ochroną dla siebie. Jego obecność (ciała boskiego) w nim jest jego własną ochroną. Dopiero wtedy może stać się Światłością. Procentowa zawartość innych ciał w ciele rzeczywistym:
  • ciało fizyczne 0 - 60 %
  • ciało energetyczne 20 - 69 %
  • ciało duchowe 65-80 %
  • ciało Ducha Całości 65 - 90 %
  • ciało boskie 90 - 100 %
  Gdy ciało rzeczywiste budzi się na poziomie Boga, zaczyna wszystko pochłaniać, wszystko to, co ciałami mizogenicznymi się zawarło czyniąc z tego swoje królestwo na ziemi. Jest to błogosławieństwem dla przestrzeni, gdy Boskość zawiera się w PWW i przekleństwem gdy odbywa się w mroku PTP.
 • CIAŁO ŚWIETLISTE - jest tkane z 4 rodzajów energii, ale nie u wszystkich. łączy w 20 % z Duszą, w 70 % z Duchem. na tą chwilę od strony Ciała Duchowego proces już się zaczął i będzie powolutku schodził w dół. Pierwsze nitki sięgają już Duszy, czasami powłok energetycznych, ale w ciało fizyczne dopiero zaczyna się wsączać. Pełne promieniuje Światłem i pozwala na kontakt z Bogiem.
 • CIEMNA IGLICA - wszystko, co się rodzi i ma duszę (zwierzeta też) jest odnotowywane we wszystkich rejestrach na tej planecie. Ciemna Iglica rejestruje wszystko, co łono opuszcza i od razu uruchamiany jest program, który odbiera wszystko to, co miało być (zmienia rzeczywistość), a jest wprowadzane nowe przeznaczenie. W ciągu pierwszych trzech dni następuje zmiana DNA przestrzennego. Przeciwdziałanie umieszczone jest w BIAŁEJ IGLICY gdzie są dostępne energie mogące wyczyścić dziecko (skasować wprowadzane kody) i utrzymać pierwotne DNA przestrzeni.
 • CIEMNA KORONA - wielokanałowe podpięcie działające w zmasowany sposób na psychikę i powodujące bardzo szybki upadek czlowieka.
 • CIEMNA MATERIA - obszary, w których wspólną świadomość duchową posiada każdy atom i nie-atom tej przestrzeni, w których całość jest zespoloną inteligencją, w których najmniejsza cząstka wyraża sobą wiedzę całości. Nazwa ta funkcjonuje nie z powodu panującego tam mroku, ale z powodu braku świadomego podłączenia pod światło. Całe to multiwersum zawiera, bowiem wszechświaty, w których Inteligencja zdominowała samą siebie poprzez odrzucenie własnych nici duchowych. Sama na sobie dokonuje, bowiem tak niewyobrażalnych eksperymentów ewolucyjnych, iż ludzki rozum nie jest w stanie tego w ogóle pojąć. Wszystko opiera się na jednej logice, na logice form, które wszakże skrajnie się różniące, są w rzeczywistości jednym i tym samym, a zawsze pozbawionym uduchowienia produktem swojej własnej myśli. Ciemna Materia jest w stanie odwzorować w ułamku sekundy całe systemy gwiezdne (z naszego obszaru ewolucji) wespół z zamieszkującymi je cywilizacjami, lecz od samego początku ich zrodzenia sama przez nie się przejawia, co dla jednostkowej świadomości jest progiem nie do przekroczenia. Istoty przez nią powołane do życia natychmiast zostałyby pogwałcone wszystkimi prawami, jakie stanowią u nas tło duchowego rozwoju, poczynając od praw stanowiących o naszej wolności i niezależności. Owo totalne, genetyczne podporządkowanie, owo niewolnictwo jest tak całkowite, iż istota taka już w chwili jej powołania zaczyna dążyć do dezintegracji samej siebie, a jednocześnie wie, iż jest to absolutnie niemożliwe. Jest 6 obszarów na Ziemi, w których czas i przestrzeń ulegają zmianie. W trzech z nich jest przejście do innych wymiarów w materialnych rzeczywistościach, cztery prowadzą w przestrzenie duchowe, a dwa (plus jeden tu nie uwzględniony) w obszary ściśle związane ze światami wypełnionymi istotami pozostającymi na usługach Ciemnej Materii. Ten obszar to świat wypełniony półumarłymi i półżywymi, czego część stanowią Atlanci, Majowie i Kawoje (pochodzą z drugiej cywilizacji ludzkiej). Wszyscy tkwią w pułapce, a wielu z nich wybiera unicestwienie. Wielu szuka teraz przejścia na tę stronę. ŹRÓDŁO
 • CIEMNA PRZEMIANA - (skala nr 2) proces powodujący przyjęcie innej formuły energetycznej, czyli inny rodzaj zachowania w myśli, słowie i czynie. To degradacja (rozbijanie) pierwotnych zapisów w archiwum zrodzenia (macierzy). Podlega jej każdy człowiek spadający z duchowej drabiny, tak z własnej woli, jak i z woli i poprzez działania sił ciemności. Wszyscy sekciarze jej podlegają w większym lub mniejszym stopniu. Ciemna przemiana to proces przemiany energetyczno-duchowej struktury człowieka, podczas której cała duchowa istota ludzka zostaje wypisana z energii jedynej i przeniesiona w rewiry energii przeciwnej, przez co raz na zawsze zostają zerwane wszelkie więzy z przestrzeniami duchowymi, które stworzyły ludzkie ciało i duszę. Jeśli dusza zostanie wypisana z Archiwum Zrodzenia, nawet Stwórca nie będzie w stanie odzyskać jej dla tego świata. Nie dlatego, że nie dysponuje taką mocą, ale dlatego, że sam nie może zaprzeczać Prawu, na którym całość zbudował. Ogólnie proces ciemnej przemiany dotyczy czterech parametrów: wzorców energetycznych, które decydują o stanie fizycznym materialnego ciała (zdrowia), szyfrów świadomości, oraz dotyczy ciała duchowego i ponadduchowego. Degradacja tych poszczególnych części decyduje o stanie zapisów w Archiwum, miejscu gdzie powstał ludzki duch. Tak jak każdy człowiek ma swoją szpitalną metrykę, tak i duch ludzki jest wyposażony w zapis łączący go z całością duchowych przestrzeni. Z tym wszakże założeniem, że zapis ten stale się zmienia, odzwierciedlając aktualny duchowo-energetyczny stan istoty ludzkiej. Jeśli człowiek staje się zły, jeśli duchowe zasady tego świata mu nie odpowiadają, wtedy z wolna zatraca się w znieprawieniu i powolutku przemienia swoją energetykę, dopasowując ją do wibracji, jakie tworzą siły ciemności. Gdy proces przemiany się zamknie, albo osiągnie poziom całkowitego rozbicia zapisów w Archiwum, dusza i duch zaczynają podlegać prawom tamtego świata. Po śmierci taki człowiek zostaje albo wykorzystany do ataków na innych ludzi, albo rozbity na protoplazmę (karmę), albo po dalszej obróbce, zwanej kodowaniem (nowych wartości), zasila armię przeklętych lub jest bezpośrednio przenoszony do świata Morrra. Niemniej w każdym z tych wymienionych przypadków jego los jest nie do pozazdroszczenia. Pół biedy, gdy proces ciemnej przemiany zdołał tylko częściowo rozbić zapisy w Archiwum. Taki człowiek po śmierci przechodzi proces czyszczenia i wznosi się na powrót do świata astralnego, czekając na kolejne zejście w te wymiary, by w tyglu karmicznym naprawić to, co w swej postawie stracił. Jeśli całkowite rozbicie zapisów nie przekroczyło zielonej linii (18%), dusza ludzka bez zbędnych formalności przechodzi wprost do naszej astralnej poczekalni. Proces ten jest nieco zawieszony i może trwać jakiś czas, w którym odrzucane jest niskowibracyjne ciało eteryczne. Takich problemów nie ma człowiek czystego serca, który z ciałem eterycznym stanowi integralną całość. On, zespolony z ciałem eterycznym, w całości mknie na zasłużony odpoczynek i nie przechodzi pośmiertnego zamroczenia. Jeśli rozbicie zapisów sięgnie niebieskiej linii (18-28%), mamy niewątpliwie do czynienia z człowiekiem, który przejdzie proces oczyszczania się (czyściec). Gdy wartość rozbicia ustalimy na 28-40% (czerwona linia), dusza takiego osobnika trafia do specjalnie przygotowanych światów, gdzie w toku wypalania emocji może on utknąć na bardzo długo. Niemniej i on zostaje odzyskany poprzez swoje nawrócenie. Los ludzi, których rozbicie zapisów w Archiwum sięgnęło czarnej kreski (od 41%) jest nie do pozazdroszczenia. Źródło TUTAJ Ujmując to nieco inaczej można powiedzieć, że ciemna przemiana oznacza rozbicie duchowej materii, która stając się szarym pyłem, generuje potem stwórczą wole sił, jakie stoją w opozycji do Lenariiego (stwórcy tego Multiwersum). Jest powiedziane, że Prasiła stworzyła wzór rozwoju duchowego, ale pominiętym zostało, że Jej przeciwieństwo, Morrr (stwórca Multiwewrsum w Prawie Totalnego Podporządkowania), może ową Prasiłę uczynić z Jej woli Jej własną przeciwnością. To co rozbite, staje się duszą Ciemnej Materii. Żyje, ale jest martwe, ma świadomość, ale świadomość zagłady. I choć istnieje kopia Ducha, to do Archiwum Życia trafia dopiero wówczas, gdy zakończy podstawową przemianę i złoży swoją wibrację w Banku Życia. Inaczej zostaje po niej tylko nota w Archiwum Pamięci. Ciemna Materia nie ewoluuje, dlatego wzrasta w ten sposób. Wzrasta poprzez cząstki posiadające biały zapis, bo sama w takowy nie jest wyposażona. Jej cząstki, będące niegdyś żywymi zapisami, przestają istnieć jako indywidualne całości. Giną. Ten kto zatraca swój rozum, kto wszystko czyni dla zguby własnej duszy, łatwo może ulec rozbiciu, jeśli da się zwieść ciemnej sile i uwierzy we władanie jej mocą, zapominając, że jego prawdziwa natura jest czysta i nigdy nie będzie mogła być częścią ciemnych sił po śmierci. Za chwile słabości, za ułudę zapłaci potem trwałym rozpadem duszy, który będzie kontynuowany w obszarze, jaki wielu zna pod nazwą "piekło", a który my (Biali Bracia) nazywamy bezświadomością lub kasowaniem zapisu. Zdarza się też, że same dusze są tak zorientowane na tworzenie czarnego kręgosłupa, iż po śmierci nie są zainteresowane oczyszczaniem się, tylko wikłają się w spory żywych i z własnej woli zatracają świadomość samych siebie i rozpadają się, zagęszczając szarą materię tej planety, którą co kilka tysięcy lat odsącza Pan Tamtej Strony.
 • CIEMNA SIEĆ - jej pierwszym obszarem jest szara strefa wewnątrz której istnieje pole komunikacyjne istot ciemności. Ciemna sieć rozpoczyna się w Jeruzalem (jeden z trzech kanałów zejścia Pana Przekształceń Planetarnych - Szatana). Od tego miejsca powstało 13 białych wstęg zawiadywanych przez Papie(rz)y (na poziomie Urubela) noszących białe kaptury (stąd naśladownictwo watykańskich papieży noszących białe szaty) i mocy porównywalnej z mocą duchową Aniołów. To od nich rozpoczyna się tkanie tej Ciemnej Sieci. Tą siecią rządzą Kropiki (Kropikowcy to forma istnień zbudowana z innych istot energetycznych, noszą kropki na uszach jako formę dystynkcji i znaczenia w swoim gronie). Tworzą sięć na czterech poziomach. Na każdym od 13 do 27 odnóg. To kropka wbita, wstępna, mocna i aktywna. Kropka aktywna to Strefa Mroku - istnieje wszędzie tam gdzie ludzie tworzą ośrodki władzy. Dzięki temu siły ciemności są tam cały czas obecne i aktywnie wpływają na decyzje znajdujących się tam ludzi. Siły tkające ciemną sieć to:
  • demoloki (do 6 poziomu stwórczego)
  • siły demoniczne (6-9 ps)
  • siły kapturowe (9-16 ps)
  • kropik aktywny (39-59 ps)
  • kropik mocny (109-129 ps)
  • kropik wstępny (249-269 ps)
  • kropik wbity (699-719 ps)
  • papie(rz) (1999 ps)
  • kanał, jedna z trzech energii Zorqa (2489 ps)
  • Zorq (3499 ps)
 • CIEMNE NIEBO - energetyczna kopuła (jak lustro) przykrywająca przestrzeń człowieka i odbijająca jego negatywne myśli z powrotem do niego, a przepuszczająca tylko te pozytywne. Te negatywne nie wydostają się na zewnątrz. Może to doprowadzić do depresji poprzez wzmacnianie czarnowidztwa. Przeciwdziałaniem są "sople lodu", które rozrywają tą blokadę i usuwają jej negatywny wpływ na myśli.
 • CIEMNOŚĆ - zwyczajowa nazwa istot energetycznych (nie mających ciał fizycznych), która utworzyła mrok dla upadłych ludzi, by po nich zeszły następne dusze o podobnej zawartości nikczemności. W ten sposób stworzona została plastyczna rzeczywistość, w której istoty przyobleczone w ciała fizyczne same stwarzają przestrzeń życiową wedle własnego życzenia. By ten proces odwrócić trzeba ludziom ukazać korzyści wynikające z utworzenia nowej przestrzeni - domu wspólnej radości i wsparcia.
 • CIENIE (1) - nawiedzenia stosowane przez żywych (dość poważne). Jeśli ktoś komuś źle życzy to podsyła mu złą energię i ona cały czas działa. To kod powodujący przyciąganie innych nieżyczliwych myśli, które otaczają człowieka jak kokon, który rozkłada się w przestrzeni, jakby lampa do góry świeciła. Nie ma wtedy mocy, energia życiowa nie dopływa. To życiowe przekleństwo, pech przycziągający całą lawinę błędów. To chmura ciemnego nieba przenikająca przestrzeń człowieka i powodująca wyciek jego energii. Chroni od tego "rozpamiętywanie wczorajszego dnia" w modlitwie.
 • CIENIE (2) - Demoloki (podłączeniowcy), siły ciemności sprowadzone na Ziemię przez Kapturowców. Widoczni jak cień z zaznaczonymi jasno-białymi, jasnoniebieskimi lub jasno-czerwonymi oczami. Przebywają w połączonych kanałami gniazdach, jak nietoperze. Zyją życiem kilkunastu ludzi (podłączonych pod nich nićmi energetycznymi) i niszczą ich ze względu na ich potencjał otwartego serca. Mają moc do wymiaru szóstego. Od wymiaru szóstego do dziewiątego to zadanie (niszczenia ludzi) przejmują siły demoniczne, a powyżej Kapturowcy.
 • CIERPLIWOŚĆ - to sprecyzowane działanie. To brak napięcia spowodowanego niepewnością. Jest czymś w rodzaju umiejętności dysponowania własną mocą. Gdy owa działa i skutecznie zmienia rzeczywistość, bądź zacznie działać i skutecznie zmieniać rzeczywistość wtedy pojawia się pewność co do właściwych wyborów i ustawień. Oznacza to wprost, że stan zorganizowanej pewności jest poszukiwaną wartością jaka decyduje o panowaniu nad życiem, co z kolei wywołuje stan wewnętrznej ciszy. To baczne, aczkolwiek spokojne obserwowanie zmian jakie wywołują własne, poprawnie ustawione pola energetyczne posiadające większe ciśnienie od pól, których wzór ustawień nam nie odpowiada. (Siła zmian wzoru) Innymi słowy można powiedzieć, że cierpliwość to duchowa cnota. więcej w PRZEKAZACH
 • CISZA - to przestrzeń programowa (11 wymiar) wydzielona z obszaru zajmowanego przez Arlonów gdzie nie istnieje nic (są tylko formy), bo wszystko co istnieje, istnieje od 10 wymiaru w dół. W Ciszy powstaje całkoształt zasad tworzenia wszystkiego (formy), co kiedykolwiek w naszej rzeczywistości Boga Eloooohiiiiiiiiinnnna zaistnieje. Przestrzeń ta ma 10 do potęgi 51, poziomów. W Ciszy znajduje się też Macierz, w której zapisana jest dokładnie ewolucja duchowa wszystkiego, co kiedykolwiek będzie się doskonalić. Istoty, które wzrastają duchowo, mają tam, w Macierzy, swój dom i konkretny zapis. Co ciekawe, doskonalić się może jedynie Stwórca i Duch ludzki. Nie jest zatem prawdą, że doskonali się w sensie duchowym wszystko, co żyje. Rośliny i zwierzęta bowiem należą jedynie do świata form (Góra nazywa je dekoracjami lub makietami). Tworzą one interakcje z istotami duchowymi, jakimi są ludzie, oraz są im pomocne do duchowego wzrostu, czyli nauki właściwego odczuwania jedności z drugim człowiekiem.
 • CISZA NOCY - inaczej Ławka Zwierzeń to miejsce w Światyni Serca, gdzie jest jedna ławka, a w tle mogą być różne przestrzenie. Kiedy tam wchodzimy z jakimś konkretnym celem, to przychodzi do nas Bóg Twórca, albo Bóg Ojciec wyglądający jak młodzieniec, zawsze w stosunku do nas ubrany i wyglądający o jedną klasę gorzej. Mówimy wtedy co chcemy (czego chcemy) i jeśli Ojciec wyrazi na to zgodę, podpisujemy umowę w Księdze Zwierzeń i nasze życzenie spelni się. Warunkiem jest życie w Prawie Wolnego Wyboru. Tu pojmujemy, że my też wszystko możemy, tylko trzeba zacząć od siebie wymagać i działać, zmieniać się. Nie jesteśmy słabi, lecz leniwi. Będziemy szczęśliwi tylko wtedy, gdy się spełnimy, a spełnienie związane jest z powołaniem - naszej prawdziwej duchowej natury. Ducha powołuje się do jakiegoś celu i to powołanie tutaj się objawia.
 • CIŚNIENIE DUCHOWE - jest wywoływane przez moc duchową, to ruch ku przyczynie. Nie wykorzystuje się go do uzdrawiania, ale programowania pól zapisów w komórkach (co pośrednio wpływa na zdrowienie). Dzięki niemu można ściągać węzły karmiczne oraz skasować kody np. klątwy. Sprawdzać, jaki powinien być poziom ciśnienia, żeby osiągnąć cele i z jakim ciśnieniem przeciwnym się ścieramy (skala nr 3 na górze). To, co w życiu osiągamy zależy od Mocy duchowej i energetycznej. Gdy wysoka moc duchowa, to energetyczna może być mniejsza do osiągnięcia celu, bo Duch i tak ją podkręca. Dlatego Góra mówi o ciśnieniu duchowym, energetycznym (tu o ciśnieniu decyduje WYPEŁNIENIE).
 • CIŚNIENIE ENERGETYCZNE - jest wywołane mocą energetyczną (siłą woli) i mówi o tym, jakie ciśnienie wywiera się swoimi projektami, wiarą, marzeniami i możliwościami na przestrzeń egzystencji, by mogły zaistnieć oczekiwane zmiany (np. sukces w życiu). Samo ciśnienie nic nie znaczy jak struktury nie ma, oprócz ciśnienia energetycznego musi być stworzona struktura energetyczna (buduje ją Ciało Egzystencjalne). Jeśli w środku nie ma dróg, aktywnych ścieżek losu, które te wody mocy napuszczą (napełnią strukturę) to ciśnienie nie powstanie. Jak jest struktura i ona jest utrzymywana i jak jest moc, to wszystko się staje, byle nie rezygnować z celu. Chyba, że naprawdę chcemy cel zmienić. Jesteśmy w świecie energetycznym i cały czas ciśnie na nas coś z zewnątrz (ludzkie pola energetyczne i ich projekty, systemowe pola itd.), energie innych, więc ciśnienie płynące od nas musi być większe, żeby móc realizować cele. Cały czas mamy do czynienia z przenikaniem energii innych ludzi do nas i tylko wyłącznie od naszego ciśnienia zależy czy pozwolimy im siebie przeniknąć (wypełnić) czy się utrzymamy. Kiedy zetrzemy się z człowiekiem, który ma wyższe ciśnienie energetyczne, jego energie z całymi polami psychicznymi wchodzą w nas wtedy przejmujemy ich stany energetyczne, sposoby myślenia, podejście do świata. Jeśli to jest sprzeczne z tym co jest w nas, czujemy się słabi i rozchwiani - to jest opętanie człowiekiem. Dopiero wtedy kiedy to z siebie wykasujemy, odzyskujemy pełniejszą kontrolę nad swoim myśleniem i swoją wolą. Swoje ciśnienie można sprawdzić nba skali nr 13. By normalnie funkcjonować, ciśnienie energetyczne powinno być na poziomie 130% - wtedy przeciwne mu jest na poziomie 70%, co pozwala na realizację swoich celów. Typowy człowiek ma ciśnienie na poziomie 60-70%, a wtedy ciśnienie destrukcyjne ma poziom 130-140% co nie pozwala mu się przez nie przedrzeć. Jeśli ktoś chce realizować cele obejmujące duży obszar i wielu ludzi, wtedy to ciśnienie musi być na poziomie 160-180%. Jeśli ktoś chce osiągnąć swoje cele korzystając z siły systemu (policja, wojsko, system ekonomiczny, religijny itd.) to automatycznie zasila go odpowiedni egregor systemowy dając mu moc w osiąganiu celu tożsamego z egregorem. Korzystając z egregora edeńskiego (poprawnego w człowieczeństwie wspólnego pola potencjału) wpływ na życie wzrasta bo rozpychając go (swoimi projektami) można złożyć w nim swoje "jajka projektowe", swoje kody czy swoje zamysły, które zagnieżdżą się w miejscach opuszczonych, skąd kody innych zostały usunięte. O ich realizacji decyduje siła intencji (związana z własnym ciśnieniem energetycznym).
 • CIŚNIENIE MATERIALIZUJĄCE - (skala 11) mówi o wpływie na energetykę i biologię ludzkiego organizmu. Wytwarzane jest w połączeniu z Duchem (za jego zgodą). Może być:
  • 1. Wydumane
  • 2. Proste
  • 3. (Roz)ruchowe
  • 4. Modyfikujące
  • 5. Niestabilne
  • 6. Stabilne
  • 7. Trwałe
 • CIŚNIENIE ŚMIERCI - jest pierwsze w działaniu, to śmierć starego daje możliwości wprowadzenia nowego ( kasuje stary zapis skala 11)
  • 1. Udawane
  • 2. Praktykowane
  • 3. Magiczne
  • 4. Potężne
  • 5. Boskie (Boga Twórcy)
 • CIŚNIENIE ŻYCIA - zag eszcza strumień życia (skala 11)
  • 1. Powijaki
  • 2. Pobudka
  • 3. Spoglądanie
  • 4. Działanie
  • 5. Wybuch
 • CUD - to umiejętność skonfigurowania całości ludzkiej tak by móc powołać pożądane wartości. Zaistnienie cudu jest natychmiastowe choć jego przejawienie sie w ojreślonej przestrzeni może zająć trochę czasu. Stu procentową wartość cudu ujmujemy wuwaczas gdy wyeliminujemy czynniki destrukcyjne, które mogłyby zniszczyć lub zaburzyć procesy skonfigurowanego wydarzenia czy stanu. Parametry kształtujące cud muszą być również utrzymane po jego zaistnieniu. Spadek wiary, a więc mocy i doskonałości konfiguracji nie może przekroczyć 10%. To co zostało powołane ma być stale utrzymywane w polu kreacji jako niezmienny zapis. Często się zdarza, że człowiek jest zdolny do wywołania cudu, ale nie do jego utrzymania. Sądząc mylnie, że nic mu nie wyszło, porzuca metodę jako wadliwą i bezsensownie traci czas na szukanie nowej. Przy spadku uwierzenia w cud do 40%, utrzymywany w polu kreacji stan zaistnienia zaczyna się chwiać i z ekspererymentu pozostaje zaledwie cząstka zamierzonego celu. Jeśli stan zaistnienia nie spadnie poniżej 60%, wystarczy ów w sobie odtworzyć, go sobie przypomnieć, a procesy przejawieniowe znów ruszą pełną parą. Gdy wiara spadnie pozniżej 60%, całą procedurę powoływania nowego należy rozpocząć od zera.
 • CZAKRY - to umowny wzór nadany prostej istocie ludzkiej, który początkowo miał służyć kontroli wewnetrznych energii. Z czasem czakry stały sie symbolem udręki i zacofania, narzedziem, dzieki któremu siły ciemności i ludzie zaczęli podporzadkowywać sobie naiwnych, szukających Boga i harmonii, ludzi. Dziś są czymś w rodzaju kajdan, bez których zdjęcia podróż ku owemu Światu, ku duchowej wiedzy jest po prostu niemożliwa. Czakramy to energetyczne niewolnictwo, dopóki ich sie nie skasuje, zawsze będzie sie podlegać woli sił potężniejszych od siebie bo historię z ustawianiem czakr wymyślono na potrzeby manipulowania ludzką energią.
 • CZARNA KOMORA - miejsce dla Budowniczych. Po przejściu procesu samointegracji (w CZARNEJ WIEŻY), gdzie wszystkie ludzkie człony muszą być na powrót ze sobą scalone, należy (w wizji) odszukać CZARNY PUNKT na CZARNEJ ŁĄCE, którą nazywamy PŁASZCZYZNĄ ZMIAN, wejść w ów punkt i dać się wizjom prowadzić! W ten sposób dojdziecie do CZARNEGO DACHU, który ma tyle postaci, ile marzeń, dążeń, spełnień. Współpracuje on z BIAŁYM ZAMKIEM, jaki tworzy OAZA WZROSTU i BIAŁA WIEŻA, w którym to wzmocni się budząc własnego ducha mocą Świątyni Serca. Czarna Komora to taka przerzutka, winda, teletransporter w inny wymiar, w inną przestrzeń, w inne miejsce. Chroni ona przed bezpośrednim oddziaływaniem oglądanego środowiska.
 • CZARNA LATARNIA - (zbawienia), jest ustawiana (kodowana jeśli jest prowadzenie z wyższych przestrzeni) w najniższych przestrzeniach energetycznych. Jest mocniejsza od czarnych projektorów, którymi posługuje się Ciemność. Jej siła działania (obrony) wobec wszystkiego tego co negatywnie wpływa do nas jest większa o 20%. Ustawiona jest praktycznie niezniszczalna, chociaż teoretycznie jest to możliwe. ŹRÓDŁO I MEDYTACJA
 • CZARNA ŁĄKA - płaszczyzna zmian, element Alei Zwycięstw. To rozbudzenie intuicji i świadomości energetycznej czyli właściwego interpretowania wszystkiego co do nas napływa i związanego z tym właściwego funkcjonowania w tej rzeczywistości. To zrozumienie zasad energetycznej gry między elementami Całości, jak i zapoznanie się z tematem energetycznego pozoranctwa, gdzie to co słabe tak dekoruje swoje zachowanie by zostało odebrane jako charakterystyczne dla jednostki czy grupy posiadającej znacznie większy wpływ na ruch przestrzennego żywiołu. Takie pozory muszą być właściwie odczytane by nie ulec sile systemowych artefaktów i społecznych norm. Gdy odkryje się źródło pierwotnej i czystej siły w sobie, staje się wtedy nietykalnym i wywierającym coraz wiekszy wpływ na otaczający świat. To transmutacja niepewności w wygraną.
 • CZARNA MSZA - w przypadku czarnej magii to poświęcenie niewinności.
 • CZARNA PIRAMIDA - jest symbolem, matrycą rzeczywistości. Arlonowie nazwali to Macierzą (zawiera zapisy wszystkich wzorców, którym podlegamy w tej rzeczywistości energetycznej i odpowiada za ewolucję duchową). Macierz należy już (po walce PBZ z Panem Przeciwieństw, który ją zablokował) do Boga Stwórcy i wypełniona jest Duchem Całości. Dla przeciwników Prawa jest Czarną Piramidą Strachu. Jest jedną z 12 struktur człowieka.
 • CZARNA WIEŻA - miejsce w Światyni Serca gdzie poprzez poznanie własnych słabości, narzuconych przez systemowe programy, dokonujemy samointegracji. Tam jesteśmy rozproszeni - my i nasze słabości. Zapoznajemy się z tym, co nasz system nazywa złem, za co nas karze, wmawia niedoskonałość i jak kształtuje na bezwolne i słabe istoty. Tu się transformujemy, tu się budujemy. Tu się scalamy i rozumiemy, że jestesmy doskonali i że musimy to w sobie raz na zawsze zapisać, czyli sie zintegrować. Poprzez wybaczenie sobie i pokochanie siebie odzyskuje sie tu wolność i umiejętność życia w radości i miłości (odzyskuje siebie).
 • CZARNA ZBROJA (1) - ochrona przed wszystkimi działaniami Ciemności do poziomu 7.
 • CZARNA ZBROJA (2) - jedna z trzech zbroi (biała, czarna, złota) w jakich ukazuje się PBZ (Pan Bozych Zastępów). Zawiera w sobie wszystko-energetyczną Nicość i jest odporna na wszystkie energie zawarte w tej rzeczywistości (zbroja obronna). Czarna Zbroja oznacza Prawo.
 • CZARNE KROPLE - mówią na jakim poziomie człowiek jest obudzony w złu:
  • Jedna kropla - nasiąkanie duchowym złem (budzenie się w mądrości duchowego zła)
  • Dwie krople - konanie duszy (jej powolna śmierć, budzenie się ducha po tamtej stronie)
  • Trzy krople - potęga zła w każdym wymiarze
  • Cztery krople - śmierć istoty ludzkiej (Szatan przyszedł i otworzył oczy)
 • CZARNE LUSTRO RZECZYWISTOŚCI - to iluzyjny wzór rzeczywistości, wykoślawiający prawdziwą rzeczywistość, oparty na systemie, ezoteryce i kościele, nie mający nic wspólnego z duchowymi założeniami opartymi na Prawie Wolnej Woli, który zamyka człowieka w czterech wymiarach i w Prawie Totalnego Podporządkowania. Wejście do niego znajduje się w wymiarze 4,5 - 4,8 (pasma Ciemności). ŹRÓDŁO
 • CZARNE TRÓJKĄTY - otwierają przestrzeń. Stwarza się je w wizji w odległości ok. 2 metrów przed sobą na wysokości nieco powyżej poziomu oczu. Czarny trójkąt stanowi wejście w obszar chaosu (zmian), a biały jest duchowym umysłem, co mu nadaje formę. Tam są zawarte energetyczne repliki wszystkiego, co stworzył umysł. Można je stamtąd wyciągnąć wespół z kopiami energetycznymi ciał żywych stworzeń. Odtwarzamy ich wzór w umyśle (dokładną kopię), a potem wszczepiamy w człowieka energetycznie (uderzenie). Możemy też wzór pozostawić w umyśle, zachowują niezłomna pewność co do tego, że taki sam schemat odtworzymy w ciele uzdrawianego.
 • CZARNY DESZCZ - to technika blokowania ścieżek losu (konstrukcji tkających przeznaczenie) życia nieuczciwemu człowiekowi poprzez zagęszczanie ich (spowalnianie), co powoduje, że mechanizm funkcjonujący blokuje jego poczynania, a co w efekcie osłabia w działaniu kombinacje zła. Działa w wymiarach 1-4 i w 2 płaszczyznach, a działanie powtarza się co 4-6 tygodni. DZIAŁANIE ŹRÓDŁO
 • CZARNY HOLOGRAM - to systemowe prawo.
 • CZARNY KRYSZTAŁ - symbol tworzącej się Czarnej Zbroi chroniącej przed uderzeniami z PTP (Prawa Totalnego Podporządkowania).
 • CZARNY KRZYŻ - symbol Jezusa zawartego w oceanie Ducha Świętego, to zapis zmian, które wprowadza i potężny artefakt wspierający tylko ludzi obudzonych w świadomości energetycznej. Blokuje (lub usuwa) negatywne wejścia w trzech płaszczyznach na poziomie umysłu i emocji, w czterech na poziomie myśli, a na poziomie psychiki scala ze sobą wszystkie te warianty rzeczywistości (w wielopłaszczyznowość). Normalny człowiek funkcjonuje w jednej płaszczyźnie lub co najwyżej w dwóch z dostępnych sześciu. Czarny Krzyż "wyrywa" to co negatywnego weszło w człowieka i zwraca to do źródła (do tego, kto posłużył się Ziarnami Śmierci czy oprogramowaniem). ŹRÓDŁO
 • CZARNY LAS - Kraina Poznania - Kraina Zmian. Tu odczuwa się coś nieludzkiego, co łączy człowieka z przyrodą i coś ludzkiego, co łączy przyrodę z człowiekiem. Tu w różnych scenach człowiek uczy się odbierać sygnały od drzew, zwierząt, wiatru itp. Czarny Las to odnalezienie się, to otworzenie się na różne sygnały i informacje z otoczenia, które zaczyna przemawiać i podpowiadać wzbogacając życie.
 • CZARNY MOTŁOCH - to ci, co chcą ważności. To chodzące ludzkie zło. Wykorzystują ludzi do własnych celów (politycy, kler, czasami bliscy w rodzinie). To ci co wybrali system jako narzędzie wpływu na innych.
 • CZARNY ZAMEK - to potężna energetyczna struktura (w Alei Zwycięstw), dzięki której dzieją się rzeczy, o które nie zawsze człowiekowi chodzi. Kiedy człowiek planuje i coś osiąga, dzięki tym planom tworzą się jakby takie ścieżki, zapisy, taki niewidoczny schemat wkomponowany w energetyczną strukturę człowieka pozwalający w podobnych okolicznościach odtworzyć starania, które doprowadziły wcześniej do osiągnięcia celu. W tych sytuacjach reaguje się z wyprzedzeniem zarówno w PTP jak i w PWW i w obu tych przypadkach formuje się coś co można nazwać Czarnym Zamkiem, siłą przebicia, którą jak się puści samą to potrafi ona ustawić wszystkie pola energetyczne pod kątem osiągniętego celu. Takich doświadczeń człowiek ma dużo w różnych swoich życiach i to wszystko jest gdzieś zapisane i chociaż są one zapomniane w obecnym życiu, bo zwykle człowiek nie powołuje go (Czarnego Zamku), nie idzie do niego i nie pozwala mu się przypomnieć. Ten Czarny Zamek jest taką małą kropką umieszczoną wewnątrz człowieka, nie można jej było zabrać całkowicie więc jest tak ukryta i stłumiona wewnątrz energetycznego DNA (przez Ciemność), tak rozproszona, że nie oddziałuje na nie i jest nieaktywna. Proces przemiany w Czarnym Zamku może trwać latami, a nawet się nie zakończyć za życia. To samo dotyczy powrotu do światła w naukach serwowanych przez mieszkańców miasta Orin, a precyzyjniej mówiąc, przez mądrość Przewodników żyjących i tworzących w Świątyni Serca i ją tworzących. W Czarnym Zamku jest pięć obszarów, pięć klas, pięć lekcji do przerobienia:
  • 1. Lekcja anatomii (całości)
  • 2. Lekcja morfologii (krwi czyli strumienia życia)
  • 3. Zasypywanie odpadów (wszystkich śmieci w tym co jemy, czym oddychamy, co zawieramy w sobie, ale i energetyczne) by nie niszczyły pola życia (pola niekończących się zmian)
  • 4. Lekcja budzenia złego, lekcja budzenia dobrego, lekcja budzenia nijakiego
  • 5. Lekcja tworzenia dróg prowadzących ku Bogu (drogi powrotu do domu)
 • CZAS - jest obligatoryjny (obowiązujący). Inny jest dla rodzącego się, inny dla umierającego, a dla schodzącego nie istnieje. Jest oddechem zamarłym w pocałunku i nic nie znaczy jeśli pocałunkowi nie towarzyszy duchowe uniesienie. Czas nie ma linii przyczynowo skutkowej, ani nie jest ciągły, choć w swym energetycznym zawężeniu ludzie tak go postrzegają (jak ciąg postępujących po sobie zapisów). Czas jest sekwencyjny, co znaczy, że można dowolnie przestawiać w nim klatki, o ile ktoś to potrafi. Czas jest też alinearny przez co swoją głębią obejmuje aktywną wielokrotność doświadczeń, dzięki czemu ludzki Duch wędruje w tej chwili w wielu obszarach jednocześnie. W Bogu i we śnie czas w ogóle nie istnieje i to co jest za chwilę może zdarzyć się wcześniej, choć i tak nigdy nie zgaśnie promień pierwszej sceny. Idea czasu jest zwarta, ale obecnej ludzkiej nauce niedostępna. więcej w PRZEKAZACH
 • CZAS POLA ZEROWEGO - tu się niczego nie opisuje bo jeszcze nic dla piszącego nie istnieje, choć samo z siebie w postaci formy istnieć już może. Tu nie o powoływanie NOWEGO czy zmienianie STAREGO chodzi (to i tak to samo), tylko o wejście w stan powoływania, od którego wszystko zależy. Skoro Ja istnieję i mam Wolę to znaczy, że istnieje we mnie wszystko i wszystko jest we mnie zawarte (w Ciele Kosmicznym). Tu istnieje MOC TRWANIA. więcej w PRZEKAZACH
 • CZERWONA ENERGIA - w Piramidzie jest mocą Zachabiego, nic tam się nie przeciwstawi, tam działa Prawo Ojca. Wszystkie siły ciemności tam są kasowane.
 • CZERWONE OCZY - sprawdzać na skali procentowej w ilu % człowiek ma "czerwone oczy". Określa to czy człowiek jest sprawiedliwy czy nie. Jeśli niesprawiedliwość w nim wyrażona w myśli, słowie i czynie pod woalką prawd nam znanych przekroczy poziom 30% człowiek zaczyna się staczać. Przy 60% jest z tym człowiekiem bardzo źle, przy 90 % taka istota jest całkowicie pochłonięta przez cień. Jest to kres ludzkiej istoty
 • CZERWONE KROPLE - demaskują tych co blokują wzrost duchowy drugiego człowieka (ich Duch pochodzi z mroków Kaamlaru). Ilość czerwonych kropli (od 1 do 4) mówi o tym co mogą zrobić z drugim człowiekiem:
  • Jedna kropla - Zatrzymanie pracy duchowego serca - odcinają człowieka od ducha (taki człowiek nie uruchomi świadomości)
  • Dwie krople - Zatrucie duchowego serca - aktywizacja programów moralnych
  • Trzy krople - zabicie duchowego serca - sterowanie ludzkim umysłem
  • Cztery krople - otwarcie oczu ciemności (budzi się sługa ciemności, Szatana - nie do odratowania. ZOBACZ TEŻ CZARNE KROPLE)
 • CZŁOWIECZEŃSTWO - to człowieczo-synowsko-boska postawa. To największy skarb i największa moc tego świata. To stan aktywnej łączności z Bogiem i z tym co go reprezentuje. "Człowieczeństwo to wyraz naszej wdzięczności za wszystko to, co widzicie, z czym się stykacie, kim jesteście. Ten kto Ojca nie zna, kto z Ojcem nie rozmawia, ten może ukryć przed sobą hańbę własnego istnienia" - fragment przekazu. więcej na ten temat
 • CZŁOWIEK - element Boga w działaniu. To nie fizyczna bryła, tylko istota energetyczna (chwilowy lokator w wątłym i kruchym płaszczu biologicznym), a każda taka istota posiada swój osobisty potencjał, który w morzu energetycznym miesza się z potencjałami innych ludzi. Tak naprawdę człowiek jest formą (wypełnieniem) rozmieszczonego w przestrzeni zapisu własnych dokonań (gdzie czas istnieje jako zapis ruchu), który ściąga dane, wiąże się z nimi i je przetwarza, nadając owemu procesowi indywidualny kod istnieniowy więcej w PRZEKAZACH
 • CZŁOWIEK (podział ze względu na wymiar aktywności) -
  • 1. Umarli - wymiar 0-2, 10-20% populacji, odcięci od świadomości (przejęci). To oni tworzą system, wywołują wojny, noszą maski, niszczą innych. To ludzka Hydra, są nieczłowieczy, bez szans na obudzenie
  • 2. Uśpieni - wymiar 1-3, 20-30% populacji, utrzymanie mostu ze świadomością w granicach 20-30%, całkowite odcięcie od ducha. To ludzie oprogramowani (fizyczny robot), nie wiedzą co jest prawdą, a co nią nie jest. Na dziś szkodzą budzącym się, a sami nie potrafią obudzić się, chyba że ujrzą jakiś cud. To "moherowe berety"
  • 3. Śpiący - wymiar 1-5, połączenie ze świadomością energetyczną 40-60%, potrafią złapać kontakt ze świadomością duchową, ale z Bogiem jeszcze nie rozmawiają. Potrafią dostrzec zło rozprzestrzeniające się na tym świecie, ale nie zawalczą o lepszy świat, odczuwają coś resztkami sumienia
  • 4. Normalni - wymiar 3-8, tu już fizyczny robot im podlega, mają do 20% aktywnego łącza z duchem
  • 5. Obudzeni w świadomości energetycznej - wymiar 5-9
  • 5. Obudzeni w duchu - wymiar 7-10
  • 6. Obudzeni w Bogu (Syn Boży) - wymiar 10-13
  • 7. Schodzący - wymiar 8-4
  • 8. Schodzący działający - wymiar 7-0 (moc Biologii 40-50% do 80-90%)
 • CZŁOWIEK KARMICZNY - nie ma dostępu do swej wewnętrznej mądrości (biblioteki wiedzy) bowiem poprzez energetyczne kody (np. węzeł karmiczny) odciety jest od kanału łączącego go z Ojcem. Cała wiedza, z którą spotyka się tu na Ziemi, może mu więc być umiejętnie podrzucana, tak aby stosował w swoim życiu Prawo Totalnego Podporządkowania (PTP) i przykładowo mordując swoich braci na wojnie, uważał się za bohatera. Człowiek karmiczny to duch ludzki, który schodzi w rejony nisko wibracyjne (na planety), wydzielając z siebie duszę i fizyczne ciało, by doświadczać energii emocji i uczyć się ją przekształcać w Prawie Wolnego Wyboru. Wzrastając w świecie fizycznym oraz przebywając czasowo w astralnej poczekalni (pomiędzy wcieleniami), zalicza kolejno trzy poziomy istnienia: poziomy energii emocji (od 0 do 9), poziomy serca (od 9 do 19) oraz poziomy umysłu (od 19 do 29). W praktyce oznacza to, że człowiek musi nauczyć się, w Prawie Wolnego Wyboru, tak przekształcać energię emocji, aby nadać jej wartość serca. Oczywiście korzysta przy tym umiejętnie ze swojego umysłu (uczy się odpowiednich technik), a mając kontakt ze swoim Opiekunem (człowiek pierwotny miał zawsze taki kontakt), pojmuje "o co w tym wszystkim chodzi" i przechodzi na kolejne etapy ewolucji. Ziemski człowiek karmiczny podlega potrójnemu systemowi kontroli: fizycznej, duchowej i energetycznej. Fizyczna dotyczy tego wymiaru i kończy się w chwili przejścia w wymiary duchowe. Duchowa, która kończy się w momencie uwolnienia ludzkiego ducha poprzez wypalenie duszy w ogniu doświadczenia. I energetyczna, która nigdy się nie kończy, albo raczej która zanika po rozpłynięciu się wszelkich wartości fizycznych w trakcie przechodzenia w nicość, będącą już autentycznym aspektem Boga w istnieniu. W tym kontekście człowiek ma ograniczoną władzę nad sobą samym, bowiem funkcjonuje on w myśl praw nie przez siebie ustalonych. Może jednak w ramach owych praw tak postępować, by tkać odchylone ścieżki w świecie materialnym poprzez modyfikację aspektu duchowego i energetycznego, a w świecie duchowym poprzez zmianę parametru fizycznego i energetycznego oraz w przestrzeni energetycznej poprzez manipulowanie fala materialną i duchową. Choć świat jest zarazem energią, to jednak energia duchowa ma inny charakter, niż energia, która tworzy wymiar fizyczny i energetyczny. Można też przyjąć, iż nie istnieje nic takiego, jak wymiar fizyczny, gdyż w interpretacji samego siebie jest on jedną z form energetycznych. Chodzi bardziej o logiczny przejaw zarządzania ludzką świadomością z poziomu tego wymiaru. Zostały więc dwie składowe: duchowa i energetyczna, które się przenikają, jednak nie stanowią, ale dopełniają. Przy czym składowa energetyczna potrafi oddziaływać na składową duchową tylko do poziomu duchowej świadomości. Gdy uwolniony od niedoskonałości umysłu ludzki duch kończy ewolucję materialno-energetyczną, świat energetyczny właściwie traci nad nim kontrolę, choć jego wspólna część (ciało) nadal egzystuje w myśl starych praw, tyle że od teraz modyfikowanych osobistymi ustawieniami. Toteż poprawną jest definicja mówiąca o tym, że ludzki duch swoim chceniem zyskuje umiejętność przekształcania rzeczywistości fizycznej i energetycznej, a właściwie energetycznej, bo to są tylko semantyczne odniesienia.
 • CZŁOWIEK MIZOGENICZNY - każdy z nas jest wyposażony w mechanizm upodabniający go do środowiska, do otoczenia, do wspólnej przestrzeni życiowej i dzięki temu, wszelkie osobnicze anomalie są tuszowane i to, co w określonym czasie zostaje uznane za niewłaściwe staje się rzeczą aprobowaną a nawet pożądaną. W ten sposób charakter ludzki, ludzkie upodobania jak i odstająca od norm ludzka fizyczność przestaje być obciążeniem dla umysłu pozwalając wpasować się w sztywne ramy społecznej akceptacji. Proces ten ma jednak swoje wady, gdyż wiąże odstających od norm ludzi a mechanizmem adaptacyjnym, którego utrzymanie pochłania czas i środki. Najgorzej jest wówczas, gdy ludzkie słabości wzmacnia brak wiary w siebie i strach. Wówczas adaptacja nabiera charakteru otamowującego czyste, pierwotne parametry duszy i wiąże z sobą umysł na stałe, przez to człowiek zostaje wypełniony miejscami, zdarzeniami i ludźmi, którzy w przestrzeni utrzymują nowe, CIAŁO MIZOGENICZNE.
 • CZYŚCIEC - kapsuła ludzkich emocji, jakie człowiek przygotował sobie za życia i w której jest zamknięty po śmierci. Dusza w czyśćcu strasznie cierpi i nie może się z niego uwolnić do czasu wypalenia się tych emocji. To miejsce dane duszom pod wyrażanie w nim swojej własnej istoty. Budując strukturę społeczną w takim świecie, doświadczają na własnej skórze tego co robili i wciąż robią innym. Tak więc czyściec jest obszarem (własną wewnętrzną przstrzenią) przerabiania samego siebie w celu wyrugowania błędów i zaburzeń spowodowanych niewłaściwą ekspresją emocji.
 • CZYTELNIK - osobowość wędrująca przez wszechświat, której jedynym celem istnienia jest poznawanie warunków w jakich przebiega ewolucja napotkanych cywilizacji. ŹRÓDŁO


D   (kliknij by przenieść się na początek strony)
 • DAWANIE - daje się temu kto na to zasłużył, inaczej dar zostanie zmarnowany, a człowiek okradziony przez samego siebie.
 • DEGENERAT DUCHOWY - człowiek, który przestawił wartości duchowe i był to wybór świadomy więc został przejety przez Ducha Ciemności. Ciemność ich wykorzystuje. Posiadają Ducha Ludzkiego, który powstał w PWW. Podczas swego życia poprzez swoje myśli, słowa i czyny taki człowiek wypełnia się tamtym prawem i świadomie przechodzi na ciemna stronę. Degeneraci duchowi niszczyli ludzi na innych planetach, schodzą tu by zdławić ruch ku ludzkiej duchowej wolności. Są szanowani przez ciemność i przez nich utrzymywani, tych na skali Zesłańca nie znajdziemy.
 • DEJA VU - to łączność z własną historią inkarnacyjną. Dotyczy PSYCHIKI (błędnie nazywanej DUSZĄ).
 • DEMOKRACJA - to oprogramowana wizja stosunków międzyludzkich.
 • DEMOLOKI - to sprowadzone na Ziemię przez Kapturowców upiorne, ginące w swoim świecie postacie, które po mistrzowsku wyręczyły ich w pracy z podłączaniem. Demoloki mają też tę zaletę, że nie mają osobistego życia, a jedynym ich marzeniem jest pławienie się w ludzkich emocjach. Żyją jak nietoperze, zawieszeni w grotach, przycupnięci jeden obok drugiego niczym martwe stworzenia. Przeżywają świat ludzi poprzez nici, którymi związali się z podłączonymi przez siebie istotami. Demoloki wyglądają jak rachityczne cienie z nieco powykręcanymi rękami. Nie widać żadnych szczegółów ich postaci, tylko oczy bez źrenic, jasnoniebieskie, czerwone lub białe. Wyglądają upiornie. Często ludzie odbierają ich obecność czując zapach mokrej ziemi lub zgnilizny, choć w tym ostatnim przypadku może to być świadectwem obecności sił demonicznych.
 • DEMON - istota silna i przebiegła mocniejsza od Demoloka, ale słabsza od Kapturowca. To przedstawiciel armii ciemności, człowiek który przeszedł na stronę Prawa Totalnego Podporządkowania. Po śmierci, nim odejdzie do świata makiet, ma zachowaną cząstkę wolnej woli i wykonuje zadania na rzecz sił ciemności. Ma potężną energię i może się objawić fizycznie. Ponieważ żył kiedyś życiem człowieka, zna wszystkie ludzkie słabości oraz potrafi czytać w ludziach jak w otwartej księdze. Najczęściej niszczy żyjących ludzi, stosując opętanie, nawiedzenie lub podłączenie. Obecnie na Ziemi jest ich około 3 mln - 2019/2020 ale ta ilość ma tendencję spadkową.
 • DEMON BIAŁY - Börg Untel (Kapturowiec po stronie Światła) pozyskał do współpracy jednego z Demonów i pozwolił mu wzrosnąć w siłę znacznie przekraczającą poziom normalnego kapturowca. Tym to działaniem powstał pierwszy biały demon, a imię jego to Uria... ... (dwie litery graficzne), który wraz z nim przeszedł na stronę ludzkości i wraz z Uświęconymi, jak popularnie nazywa się Białych Braci, przygotowuje się do walki, ze wszystkimi siłami przeciwnymi rozwojowi człowieka na Ziemi.
 • DEPRESJA - dotyczy ciała fizycznego, psychiki, ciała egzystencjalnego i struktury przestrzeni. W przypadku umysłu, który jako program może zostać uszkodzony (brak równowagi), objawia się chorobą umysłową. Umysł należy do Ciała Energetycznego (zarządza nim i kontroluje w 100%), w którym funkcjonuje Dusza (psychika czyli jądro duszy, jako zbiór myśli i emocji). CEn zawiera się w Ciele Egzystencjalnym, które umysł kontroluje w 50%, a to zawiera się w Strukturze Przestrzeni, którą umysł kontroluje w 10%, a całość przenika Psychika. Jeśli jakakolwiek (lub kilka) struktura zmieni swą wibrację (obniży się poziom harmonii) to jakość wibracji Psychiki (odnajdywania się w doświadczeniach wypełnionych informacjami unoszącymi się energią emocji) ulegnie pogorszeniu. Depresję poprzedza stres czyli stałe niskowibracyjne oddziaływanie pogarszające jakość emocji i myślenia. Ludzie w depresji mają odcięte nici łączące ich ze światem (mają niski poziom jedności z całością). Przy silnej depresji są tylko dwie nici łączace ich z całością. Obłęd to 5-6 nici. Granica to 15 nici kiedy da się jakoś funkcjonować.
 • DIABEL - Bóg Twórca innej rzeczywistości (jeden z trzech bogów lustrzanej do PWW rzeczywistości PTP na poziomie Boga Twórcy naszej rzeczywistości). On przejął tam dowództwo - scalił, zgrupował tych Bogów i tamta rzeczywistość powoli zaczęła przenikać tę rzeczywistość. Doprowadził do tego, że przeciągnął na swoja stronę niektórych Stwórców i "pomieszał" im w głowach. Człowiek, który się opowiada za Prawem Totalnego Podporządkowania, z wolna przechodzi pod jego panowanie.
 • DNA CAŁOŚCI - to zasady budowy materii, energii i ducha:
  • DNA subatomowe - pole fazowe pozwalające na ruch w obszarach fizycznych i energetycznych zgodnie z boskimi założeniami dopasowanymi do konstrukcji stwórczej (budowa i działanie tzw. obszarów martwych)
  • DNA martwej świadomości - tworzenie, warunkowanie i nadawanie świadomości (istnieniowych) obszarom martwym, zawiera DNA fizyczne - budowa wszelkich struktur fizyczno-energetycznych wykorzystywanych jako obszary do życia przez świadomości i obecności wzrastające
  • DNA życia - tworzenie powłok wszelkiego rodzaju dla aktywnego przejawiania się wszelkich form życia świadomego i nieświadomego. Tu dopuszczalne są odchylenia zmienne
  • DNA energetyczne - zapis świadomego życia pozwalający ewoluować duchowi na poziomie świadomości fizycznej i energetycznej
  • DNA duchowe - tworzy założenia samorozwojowe w obszarach duchowych
  • DNA boskie - spajające, uczące Syna Bożego rozumienia założeń boskich poprzez doświadczanie jedności z Całością
  • DNA Całości - pozwala na doświadczanie wszystkiego co poczęte zostało w rytmie wszelkich harmonii
  • DNA jednoczące - by wszystko się scalało, a w scaleniu rozdzielało, tworząc nowe formy Całości (stwórcza kreacja) według praw ustalonych w PozaRzeczywistości
  więcej na ten temat
 • DNA CZŁOWIEKA - jest fizyczne, energetyczne, duchowe i boskie. Przenosi je pasmo energetyczne, a utrzymuje ciało fizyczne, które jako jedyne jest w stanie, dzięki swojej gęstości, sprostać temu zadaniu. Fizyczne jest zapisem funkcjonowania ciała fizycznego. Energetyczne mówi o relacjach z innymi ludźmi (utrzymanie jedności z innymi ludźmi powoduje wymianę DNA i wzajemne uzupełnianie brakujących elementów). Jest zapisem funkcjonowania ciała energetycznego, egzystencjalnego i struktury przestrzeni.
  • DNA fizyczne - tylko dla ciała fizycznego
  • DNA energetyczne (plus eteryczne) - plan struktury psychicznej i jej związków z energetyką innych ludzi
  • DNA energetyczno-egzystencjalne - założenia warunkujące związki energetyczne z istotami i istnieniami, z którymi człowiek wchodzi w aktywne relacje (struktura przestrzeni)
  • DNA duchowe - w zakresie wzajemnych relacji i pasm integracyjnych
  • DNA przestrzeni duchowej - pozwala tworzyć wartości wspólne w oceanie Ducha Świetego, jak i z nich korzystać poprzez świadome aktywizowanie światła duchowego
  • DNA boskie - linia wewnętrznej drogi do swojej jednostki powołaniowej
 • DOBRO - jest algorytmem zmian, który buduje ten świat i nieistnieje w Pozarzeczywistości. To aktywne cnoty wyrażające szacunek wobec Prawa Wolnego Wyboru jak i podkreślające umiejętność wyrażania się w nim i nim na wszystkich poziomach istnienia aktywnego wzorca człowieczeństwa, którego spuentowaniem jest symbol Syna Bożego. Dobro to narzędzie ustawiające harmonię świata. DOSKONAŁOŚĆ zawiera się w Dobru w 70%. Jest artefaktem w tej Rzeczywistości, a zarazem Mocą Nadrzędną. Człowiek całkowicie odnaleziony na poziomie pięciu wymiarów musi się wyrażać w Dobru w 3%. Ten kto się odnalazł jako człowiek energetyczny do ośmiu wymiarów musi się wyrażać w Dobru w 30%. Ten kto duchowo sie obudził - w 40%. Obudzony jako Syn Boży od 40% do 60%. Bycie Dobrem to w 100% jego tworzenie. Tworzenie wzorców Dobra dla Tworzonego to 65-100% Zasady (Bóg, Zasada i JESTEM to jedno i to samo). Tworzenia świata opartegoi na Dobru to 35-65% Zasady. Przejawienie się świata opartego na Dobru to 0-35% Zasady. Stan Jestem jest stanem błogosławionym.
 • DOM DUCHOWY (RAJ) - to umowna struktura, która niczym kalka nakłada się na energetyczną rzeczywistość, modyfikując ją pod siebie, a potem przenikając w świat materialny, który jest tylko najgęstszą formą energii.
 • DOM SWÓJ - to potężna struktura energetyczna, wewnętrzne środowisko bez zbudowania którego nie można panować nad życiem. To jajo energetyczno-duchowe zawierające wszystko to czym jesteśmy we wszystkich swoich ciałach (powłokach) od wymiaru 1 (umysł i ciało fizyczne) do wymiaru 10 (Ducha Całości). Poprawnie zbudowany jest doskonałością blokującą dopływ wszelkiej niskiej wibracji. Jego odbudowa (w przypadku ziemskiego człowieka) zaczyna się od rozświetlania wszystkiego co go stanowi, a co jest w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Tu energetyczna doskonałość oznacza bycie większym i rozleglejszym w Przestrzeni i Czasie, a więc i mogącym więcej zmienić. Wspólny Egregor akcentuje zyski grupy, a nie, jak w PTP (Prawo Totalnego Podporządkowania), wyłącznie zyski przywódcy lub zarządu organizacji. więcej na ten temat
 • DOSKONAŁOŚĆ - to dziwny stan, zawiera się w granicy między 12 a 13 wymiarem. To stan, dzięki któremu wiele rzeczy się aktywizuje. Doskonale ktoś śpiewa i doskonale fałszuje, doskonale radzi sobie w życiu i doskonale zaprzepaszcza wszystkie szanse na sukces. Doskonałym jest też świadome utrzymywanie średniego poziomu. Szachownica jest dla tych, co szukają doskonałości, próbując ją odczuć w mocy dobra i zła. Doskonałość to Boży mechanizm, z którego korzysta człowiek chcący osiągnąć cel. Doskonałym jest krasnoludek i olbrzym, jak i ciężary przez nich podnoszone, a nie to, że różnią się oni wzrostem i siłą mięśni. To z tego stanu wynika kreacja, czyli umiejętność osiągania tego, co Bożym zamysłem lub gorącym pragnieniem chcesz zdobyć. Każde twoje doświadczenie musi być doskonałe. I ten co podniesie 20 kg i ten co dźwignie 100 - zwyciężą, o ile będą to założone przez nich wartości. Każdy sam musi doskonale zadbać o wszystko po to, by doskonałość mogła go wesprzeć, także w pracy nad sobą. Jeśli doskonałości w przejawach życia nie dostrzegasz, życie cię nie wesprze. Wątpliwości, oddzielenie, to zaprzeczenie doskonałości zawartej w tym, co przed tobą stoi. Masz żyć doskonale, czyli na maxa swoją miarą. Obojętnie jaki rodzaj sukcesu wybierzesz, rób to prawdziwie. Możesz eksperymentować z życiem jak chcesz, ale rób to prawdziwie. Inaczej doświadczenie będzie niepełne i znów cię przywoła. Kochaj, współodczuwaj, leń się i niecierpliw, ale to ty nad tą energetyczną konfiguracją musisz panować, a nie ona nad tobą. Gdy odnajdziesz w sobie doskonałość artysty - kreatora, wtedy będziesz mógł sięgnąć po wszystko, co ci jest potrzebne, także po światło, ktore tylko na to czeka. Inaczej mówiąc, doskonałość to forma jak najpełniejszego poszukiwania prawdy, która zakłada jedynie istnienie małego, osobistego mistrzostwa, małego zwycięstwa, tego czegoś co pcha ku radości życia pozwalając budować tratwę, którą można podążać ku wybranemu przeznaczeniu.
 • DOSKONAŁOŚĆ EWOLUCJI - świat jest doskonały - przez to pozwala na istnienie niedoskonałości pozwalającej na ulepszenie doskonałego. Inaczej wszystko musiałoby trwać w niezmiennym kształcie i byłoby do znudzenia nieewolucyjne. Tak więc i doskonałe znudzenie doskonałym może być jako forma zblazowania życiem. Może to też być wykorzystane do jego zmiany. Zmiana, o ile przewodzą zasady Prawa Wolnego Wyboru, doprowadza do powstania innej wersji tego samego po to, by życie nabrało innego blasku, by świat duchowy wciąż pozostawał centrum kreacji, a świat energetyczny testerem nowych cudów.
 • DOŚWIADCZENIE - to pewien wewnętrzny stan energetyczny, konieczny element i uzupełnienie pojmowania, które razem stanowią wiedzę. To podstawa wszelkiej przemiany i istnienia w ogóle. To jedność zaklęta w ruchu przyczyny, wzajemne wyrażanie się w Całości Doświadczenia zawartego w idei stworzenia, gdzie wszyscy zawarci są w Bogu, a Bóg w nich i w tym doświadczeniu są Jednością.
 • DOWALENIA - to jeden z czterech obszarów ataku na człowieka (osaczenia, dowalenia, rozbudowania, zamknięcia). To choroby, bomby energetyczno-duchowe (rozbijają struktury podstawowe i wyższe pasma człowieka). Ich elementem są "wywłaszczenia" czyli przenoszenie ludzkich cząstek w inne obszary np. zmiana otoczenia i ludzi, zmiana wiary. Wpływa to na zmianę podstawy w życiu (część cząsteczek człowieka jest wyrwana, ale kontakt z nimi jest zachowany i ta część gdzieś żyje, choć on o tym nic nie wie, a tamto pole energetyczne go przenika, człowiek nasiąka nim).
 • DRĘTWICA ENERGETYCZNA - to stan znudzenia kimś lub czymś. Obniża ogólną wibrację, co można sprawdzić na SKALI ŚWIATŁA ZBAWIENIA. Jest przeciwieństwem stanów uniesienia takich jak kochanie, radość, szczęście, spełnienie i innych.
 • DROGA - To taki specyficzny stan, który odczuwamy w sobie (zapis wszystkiego tego co możemy, czym jesteśmy i wszystko to co nas wspiera), to odczucie tego, że się idzie nie przez przypadek. Kiedy czujemy, że jesteśmy na drodze to zdajemy sobie sprawę ze swoich możliwości na dziś. To jakby czytanie własnej księgi życia, w której zawarte jest już wszystko co wynika z naszych marzeń i podjętych decyzji. To jedno z głównych doświadczeń mistycznych. Interpretacja drogi nie ma nic wspólnego z pojęciem dążenia do celu, ale właśnie dzięki niej toczy się gra w życie bo zawiera ona w sobie cel istnienia, którym jest tak zwane doświadczanie życia w jego nadprzyrodzonych aspektach. więcej w PRZEKAZACH
 • DROGI ROZWOJU CZŁOWIEKA
  • 1. Wewnętrzne przeobrażenie - wnętrzem przez wnętrze. Są tu dwie ścieżki
   • a - łącząca umysł z sercem
   • b - łącząca umysł z emocjami
  • 2. Zewnętrzne przeobrażenie - wnętrzem przez zewnętrze. Tu też są dwie ścieżki
   • a - łączy Jaźń z Duchem Świetym
   • b - łączy emocje (uczucia) z Duchem Świętym
 • DRZEWO POZNANIA DOBREGO I ZŁEGO (DRZEWO ŻYCIA) - zawiera ideę oraz sens doswiadczania życia. To inaczej drzewo dokonywania wyborów. Znajdują się w nim instrukcje mówiące o tym jak powinno wyglądać współistnienie i współdziałanie wszystkich powłok istoty ludzkiej z pozostałymi elementami Wszechświata we wspólnym strumieniu życia. Innymi słowy chodzi o instrukcje umożliwiające Synowi Bożemu zapanowanie nad wszystkimi powłokami, w których doświadcza on życia i aby stało sie to zgodnie z Prawem Wolnej Woli. By tak sie stało obecność i świadomość Syna Bożego musi wyczekiwać chwili, w której życzenie współistnienia i współtworzenia z Całością wyrażą te wszystkie, powołane do życia w PWW powłoki istoty ludzkiej, z których każda może iść swoją drogą (człowiek fizyczny, dusza, duch). Drzewo Życia to dostęp do wszystkich zapisów i stanów.
 • DUCH - nie jest ani osobowym, ani indywidualnym. Jest rodzaju nijakiego. To punkt styczności (wymiar 9) między wyższymi wymiarami, a niższymi dzieki któremu możliwe jest zespolenie całej ludzkiej istoty. Duch nie jest istnieniem wiec nie istnieje. Jest kreacją i przejawia się poprzez nią więc tylko po zmianach jakie wprowadza mozna go odczuć. To dziecko Boga Twórcy poprzez które wpływa on na kierunek rozwoju rzeczywistości, którą się opiekuje. Powłoka duchowa to substancja przeciwnie spolaryzowana do światła, która nie jest energią i nie jest światłem i obejmuje wymiary 9-12. więcej w PRZEKAZACH . I serce i umysł są hamulcami wzrostu ducha, choć przyczyniają się do wzrostu duszy. "Bycie" jest wyższą od nich formą istnienia, gdyż wykrusza już świadomość konceptualną, choć nie zamyka jeszcze wielu jednocześnie istniejących form bytu (faktów). Prawdziwy duch jest we wszystkim i wszystko przekształca w myśl praw uprzednich. Można więc powiedzieć, że bez własnego prymitywizmu nie potrafiłby się rozwijać. Lecz jest to już rozwój statyczny. Lecz to nie zawieszenie, ale dynamika wszystkiego. Zmienia się więc duch i nie zmienia. Nie zmienia, bo wciąż jest we wszystkim, i zmienia, bo wszystko tworzy coraz to inne fakty (doświadczenia).
 • DUCH CAŁOŚCI - to pierwsza powłoka stworzona przez Boga Twórcę jako dar obecności dla świadomości Syna Bożego, dzięki któremu może się On w niej przejawiać. Zawiera w sobie nieskończoną ilość Duchów, które z kolei złączone są (każdy z nich) z wieloma Nadduszami, a te (każda) z wieloma Duszami ludzkimi. Duch Całości zawiera w sobie osobowe - to Ojciec (Jego symbolem jest koło białe z czarną kropką), który odczuwa wolność i wprowadza różne stany w ludzi prowadzące ich w kierunku jedności z Całością. Jest postrzegany jako biały, krystaliczny i lodowy (niewzruszony w swoich stanach) oraz Praojciec (Jego symbolem jest koło czarne z białą kropką) wyrażajacy sobą indywidualne poprzez które buduje architekturę do utrzymania tych stanów. Postrzegany jest jako czarny, ale z białą twarzą, mieszkający w czarnej chatce. Umożliwia kontakt z Bogiem i Nicością (bo kotwi się w Pozarzeczywistości) w formie Indywidualności. Jako całość jest tak zwanym Trzecim Umysłem. Drugi umysł to Jaźń - wymiar 6, a pierwszy to umysł człowieka w wymiarze 1-3. Duch Całości to 10 wymiar. Tu "zamieszkują inżynierowie z biura projektów". To oni tworzą żywą architekturę. Przewidują i planują to, co w niższych wymiarach ma i może się przejawić jako znane nam życie. Wymiar 9 to ich interaktywne "biuro projektów". więcej w PRZEKAZACH
 • DUCH STWÓRCZY - to siła programowa, źródło programów tworzących ten świat. Jest on umiejscowiony między Bogiem Twórcą, a Duchem Świętym.
 • DUCH ŚWIĘTY - kosmiczne łono z którego wszystko co się przejawia jest zrodzone. Duch Święty to jest zarazem NICOŚĆ i jest to zarazem MATKA BOSKA. Jest to taka energia, która rodzi potem następne nowe - czyli mówimy tutaj o schodzeniu w niższe poziomy. W Oceanie Ducha Świętego zawarte są obie rzeczywistości PWW (Prawo Wolnego Wyboru) i PTP (Prawo Totalnego Podporządkowania) walczące ze sobą. We wszystkim zawarty jest BÓG, dlatego Duchowi Świętemu jest obojętne, która opcja zwycięży.
 • DUCHOWE JA - to duchowa próżność, która człowieka przekształca w samopodziwiające się dzieło, które zapomniało o celu, a jakim zostało stworzone. Tu ego (fizyczno-energetyczne ja) zostało umiejętnie przykryte fałszywością i obłudą, ale ciągle wychodzi na swoje. Powstaje po przekroczeniu pewnego poziomu (wejście w strumień energetyczny) kiedy to człowiek zdaje sobie sprawę z istnienia pewnych potrzeb (wynikających z istnienia ego), ale nie przepracowuje ich, tylko zakłada duchową maskę i je ukrywa. To fałszywy obraz siebie.
 • DUCHOWE SERCE - to centrum zarządzania (8 wymiar) zespolonej energetycznej przestrzeni, z której składa się i w której funkcjonuje człowiek, z obszarem duchowym (wibracyjnym, który daje początek energii, steruje nią i kierunkuje w myśl boskich założeń). Kiedy takie zespolenie jest pełne to człowiek zdolny jest nie tylko do energetycznych uniesień (energetyczne serce), ale i do bycia w duchowych stanach opieki, troski, rozumienia, miłości i odpowiedzialności, które nie są możliwe do osiągnięcia bez, w pierwszej kolejności, funkcjonującego poprawnie energetycznego serca.
 • DUSZA - (psychika), to zespojone ze sobą myśli i emocje czyli zakodowany sposób postrzegania świata i reagowania na bodźce z niego płynące. Funkcjonuje pod dyktando schematu energetycznych potrzeb pozostałych powłok istoty ludzkiej i umysłowych uwarunkowań, starając się realizować także własną potrzebę doświadczania jedności z Całością. Musi się energetycznie zasilać i być chronioną przed wejściem niskich wibracji. Żyje teraźniejszością, dlatego dogaduje się z ciałem fizycznym. W planowaniu przyszłości korzysta ze wsparcia umysłu i świadomości. Traci się pod wpływem siły umysłu, który modyfikuje ją z poziomu DNA. Jest opętana szeregiem potrzeb, które tylko częściowo odpowiadają jej naturze i są zorientowane na odczucie jedności ze wszystkim. Gdy go (odczucia jedności) brak, w swej bezradności przyjmuje zwierzchnictwo umysłu i jego zaprogramowane prowadzenie. By się ratować ciągle tworzy iluzje by w nich pogodzić intencje z narzuconymi jej potrzebami i zaleceniami umysłu. Jest najsłabsza w ustawieniach współczesnego świata. Dusza jest od Stwórcy (stworzona przez Niego ze Światłości). Jest wieczna, ale nie nieśmiertelna (żyje około 6500 lat). To ciało energetyczne, które poprzez Eter (ciało eteryczne) steruje ciałem fizycznym. Dusza w ciele nie przebywa, jest oddzielona to jednak oddziałuje na nas, a my na nią. My mamy kontakt z Duszą przez energetykę i to ona czasami ma nad nami władzę, jest zła, gdy przejmują ją siły ciemności. Siły ciemności widzą nas tak samo słabo jak my ich, dopiero, kiedy doprowadzą człowieka do "13" w Energii Przeciwnej, wtedy zajmują miejsce Duszy, a przy "16" widzą fizycznie. Dlatego tworzą ciemne miejsca mocy (zasilają energetycznie przejęte ciała fizyczne i energetyczne ludzi. W ciele fizycznym jest tylko ciało energetyczne. Dusze są na Planecie Dusz. Dusza człowieka, z którym jest połączona, nie widzi - jak i on jej. Są cztery poziomy przebywania Dusz:
  • 1. Dusze ludzi znieprawionych - w grobach rzeczywistości idą na rozbicie
  • 2. Dusze ludzi, którzy mają na skali Księgi Życia zło - idą do świata matryc zaraz po śmierci. W tym świecie dusze nie wiedzą, dlaczego są takie złe. Rozgrywka jest w polach energetycznych, które oddziałują na nas i na nasze Dusze. Czyli świadomość i umysł tu, z poziomu człowieka działa na jedną i drugą stronę. My tu dokonujemy wyborów, sprawiamy, że z nią tak się dzieje.
  • 3. poziom "wahacza" - dopiero z tego poziomu dusza jest ani dobra, ani zła, jest tą Duszą karmiczną. Ona żyje i pracuje, lepiej się czuje w tamtej rzeczywistości. Jak jest dusza w harmonii, może kontaktować się z tym światem.
  • 4. poziom Czystych Dusz, - jeśli my chcemy - one często chcą - to się łączymy w trzonie duchowym, samoistne jest połączenie z ciałem. Wtedy my tu i my tam, możemy otwierać oczy i na wszystko patrzeć szerzej - no i kto jest z wyższego obszaru może doprowadzić do połączenia z duchem.
  Gdy Duch budzi się w człowieku to przejmuje kontrolę nad Duszą i ciałem. Dusza bez przewodnictwa Ducha istnieć nie może, a ponieważ ma wartość energetyczną, kształtujące ją wibracje, czyli po śmierci trzymającego ją w ryzach ciała fizycznego, wyznaczają jej potem obszar istnienia. W PWW Dusza jest samowystarczalna i zupełna. Czysta, w pełni obudzona jest świadoma. Obudzona Dusza i Duch w odrodzonej Istocie Ludzkiej potrafią tworzyć energetyczny obraz snu własnego (marzeń) i realizować go (ten energetyczny obraz) o ile wyrazi na to zgodę Duch Całości. więcej w PRZEKAZACH
 • DWOISTOŚĆ - to stan przenikający każdego, kto gubi swoją drogę - czyli jedność z samym sobą, przez odrzucenie samego siebie, swej doskonałości, w iluzyjnym świecie odrzucania podstaw tego świata, czyli miłości, przyjaźni i namiętności. więcej w PRZEKAZACH
 • DYREKTYWY - to duchowe zasady (coś na kształt regulacji prawnych) obowiązujące w kreacji rzeczywistości
  • stabilności
  • porządku
  • zmiany
  • porzucenia
 • DZIAŁANIE - to akt duchowy, w świecie energetycznym wyraża się jako proces. "Gdy poznasz sekret działania, gdy odczujesz jego ruch, wybiegniesz w przyszłość, bo pieczęć Boska w swym rozproszeniu ukaże Ci związki zamysłu jako wspólne połączenie zamysłu ze skutkiem wraz z odwrotnością tego stanu, gdzie skutek, czyli Istnienie wymusza swe powstanie w działaniu, bowiem "wszystko" i "nic" stanowi z woli Ducha Czasu grę w ODŚw. Graj, więc w działanie, baw się nim, a koło skutku i przyczyny wyprowadzi Cię w szerokie morze niezmierzonych możliwości. Stań się działaniem, albo pozwól mu wykorzystać cię jako ogniwo w swym ruchu, a zapanujesz nad Kreacją, co siłą Ducha spełni marzenia twej Woli. Pozwól stać się miłości, pozwól stać się zdrowiu i szczęściu, a one poprzez Ciebie się objawią, ponieważ i tak istnieją (Energia Zrodzenia, moc życia i śmierci - pozwól się temu stać)". W przypadku człowieka, który jest strumieniu EJ światło, które wypływa, wzmacnia się i moc działania rośnie 5-krotnie, a to już jest dobre ciśnienie Światłości. Na poziomie 13 - to poziom przemiany, światło z DNA wzmacnia działanie 9 - krotnie, a przy połączeniu z Ojcem ( 18-ty poziom) 91 razy. Wchodzenie w EP tłumi wypływ światła z DNA, a wejście w strumień EP całkowicie go zmyka. więcej w PRZEKAZACH
 • DZIUPLA - Modyfikator Kodów Energetycznych ładowany w przestrzeni programowej 11-12 wymiaru, to Święte Miejsce (energetyczne). Jest nawiązaniem do 2 poziomu Sieci Proroka. To miejsce, w które nie wejdą ciemne siły, nie ma ataku przez linie wymiarowe. Jest dwupoziomowa: - Dziupla czarno-biała (po prawej) - zamyka dostęp do grzesznego (przeciętnego człowieka),blokuje wszystko, co jest niższe-chodzi o siłę ataku - Dziupla kolorowa (po lewej) - blokuje wszystko z wyższego poziomu ciemności, blokuje linie wymiarowe, nawiedzenia. To miejsce ochronne. Cała Dziupla to modyfikator przestrzeni. Na stałe modyfikuje przestrzeń we wszystkich jej wymiarach. Jej zasięg obejmuje 12 poziomów Głębi i blokuje działania także Pana Przeciwieństw. Dziupla stanowi skuteczną ochronę nie tylko przed armią ciemności, ale także przed zagubionymi duszami ludzkimi, siłami przyrody i istnieniami, które stanowią obcą ludzkiej formę egzystencji, a które częstokroć atakują ludzi, doprowadzając ich do ruiny energetycznej i psychicznej, a więc i egzystencjalnej czy też i duchowej. Dziupla ma też inną cudowną właściwość - blokuje mianowicie wszelkiego rodzaju nawiedzenia i przejścia tak sił duchowych, jak i przestrzeni modyfikowanych przez siły demoniczne i kapturowe. I to aż do poziomu Uruubela. Nie jest ona w stanie osłonić jedynie przed kanałem zejściowym Zorga i kanałami "papierzy" (pisane przez rz). Dziupla blokuje skutecznie wymierzone w nas działania złych ludzi, tak niskowibracyjne emocje innych ludzi sprzęgnięte z odpowiadającymi im myślami, jak i kierunkowe uderzenia idące poprzez linie wymiarowe. Jest Świętym Azylem dla każdego, kto walczy o czystość swojego serca, dla każdego, kto wyrazi wolną wolą chęć pozostawania pod opieką Stwórcy. Jej granic nie przejdzie nic, co jest sprzeczne z PRAWEM. Każdy jej posiadacz po kres swojego życia zapewnia sobie stałą opiekę Światłości, wystarczy tylko, by o tym pamiętał, by zezwalał na wnikanie światła w jego codzienne życie. Dziupla ochrania człowieka w bardzo małej przestrzeni. U typowego Kowalskiego wynosi ona w tej chwili 90 metrów. W przypadku ludzi podłączonych pod poziomy energetyczne jej zasięg ma ok. 200 metrów. Jeśli wartość "zakotwienia wszelkich niskowibracyjnych zanieczyszczeń" sięgnęła 65%, ale nie przekroczyła 98%, wystarczy w przestrzeni Dziupli poprosić o wyczyszczenie, a tak się natychmiast stanie.
  Same Dziuple są aktywowane, czyli podłączone pod Źródło Mocy. Jedyną rzeczą do zrobienia jest zakodowanie ludzkich matryc energetycznych, czyli wpisanie do Dziupli kodów energetycznych tych ludzi, którzy będą pomieszkiwać w obszarze działania tego modyfikatora kodów przestrzennych. Do Dziupli można wypisać do 20 osób. Jednak żadnej z nich nie można wymienić. Wpis jest stały. Na standardową rodzinę wystarczy to z okładem. Każda z tych osób będzie podlegała takiej samej ochronie i takiemu samemu wsparciu energetycznemu. Tu wszyscy są równi. Nie ma równiejszych. Kanałem łączących tych ludzi z moim na odległość działaniem jest wspólny telefon, czyli okrągły Orin, który można skopiować ze strony www.popko.pl
  Kodowanie energetyczne jest zwyczajnym wyobrażeniem sobie, jak w obie części dziupli (ten czarno-biały i ten kolorowy rysunek) wchodzi wpisywana osoba i tam zostaje. Ta sama procedura dotyczy aktywowania się na planszy Orinu. I to wszystko. ŹRÓDŁO
 • DŹWIĘK NAPRAWCZY - to dźwięk rezonującej całej ludzkiej istoty, wszystkich jej powłok, słyszany wewnętrznie. Kiedy wypełnia i pochłania to przywraca zdrowie (poprawia dysfunkcyjność komórek fizycznych i energetycznych - metoda przydatna w demencji i chorobie Alzheimera).


E   (kliknij by przenieść się na początek strony)
 • EDEN (DOM ENERGETYCZNY) - to potężna struktura duchowo-energetyczna, którą tworzą ludzie własnymi siłami przy pełnym wykorzystaniu wiedzy o ruchu energii i która przenika wymiary od 4 do 11 (te w których funkcjonuje ludzka dusza po śmierci i aktywny duch), w której wyraża się moc trwania, sprawcza, stwórcza, twórcza i istnienia. Składa się z Świątyni Serca, Miasta Mądrości, Planety Cieni, Miasta Zwycięstwa oraz dzisiejszego ziemskiego systemowego edenu (nie zawierającego mocy istnienia).
 • EFEKT MANDELI - To przebicia między istniejącymi wariantami rzeczywistości (rzeczywistościami głównymi i alternatywnymi), wzajemne ich przenikanie i mieszanie się wpływające na ludzkie myśli i emocje, doprowadzające do załamania systemu energetycznego i w konsekwencji ogólnego. Każdy po swojemu widzi Rzeczywistość. Wymiary i płaszczyzny nie są integralne. Są jak gdyby współ i osobno istniejące. Nie można ich w koncepcji łączyć, bo wtedy eklektyzm (mieszanka wymiarów i płaszczyzn) staje się iluzyjną prawdą. Czynnikami sprawczymi jest Ciemność i UFO wykorzystujące, fizycznie i energetycznie, człowieka na tej planecie. Efekt ten występuje gdy jakiś człowiek lub grupa ludzi mówi, że przeżyli coś na zasadzie deja vu, co niby zdarzyło się, powtarza się lub nie zaistniało, a czego nie było, nie powtórzyło się lub istnieje. Nie zawsze to jest przebicie między płaszczyznami. Często zdarzenie, odczucie, stan jest wymazywane przez UFO ze świadomości, jeśli jest to dla UFO niekorzystne (gdy powoduje wzrost i łączenie człowieka z jego wyższą świadomością lub człowiek jest świadkiem działalności tegoż UFO) lub wgrywane są nowe informacje, co zmienia ogólne postrzeganie rzeczywistości. Czasami alternatywną rzeczywistość (dla siebie) tworzą ludzie dążący do jej zmiany na lepszą. Wchodzą wtedy na wyższy poziom gry w życie. Efekt Mandeli powoduje, że obraz tego świata jest totalną iluzją w którą gra ludzki iluzyjny umysł. Efekt ten może być wywołany przez:
  • 1. Wielowariantowość (różne wersje wydarzeń) może wywołać wspólne marzenie, dążenie jakiejś większej grupy ludzi lub nawet jednej istoty o potężnej energetyce. Czasem to przebicie niezrealizowanego planu, a czasem nieświadome jego użycie.
  • 2. Użycie aktywnych kodów, rytualnych słów kluczy, projekcji systemowych, prowadzi do (gdy potrzeby jakiejś grupy osiągną wysokie ciśnienie) rozwarstwienia płaszczyzn.
  • 3. Wielowariantowość to też różne poziomy gry w życie przygotowane przez Wielkiego Psychologa dla wzrastających dusz (poziomy gry rozmieszczone są w płaszczyznach, a nie w wymiarach).
  • 4. Sianie Zamętu - istnieje też "Obszar bezczasowy" w naszej rzeczywistości, obszar rytuałów i luźnych propozycji, który wrogie Prawu i Nam siły wykorzystują do kodowania tego bałaganu we wszystkich 1-4 wymiarach. Ten zamęt Ciemność rzutuje na wszystkich ludzi wybierając to co im odpowiada, a co zawiera się w tym obszarze. Zamęt uderza w wielowariantowość doprowadzając do wymieszania treści między poziomami gry lub do przebicia ich w pola ludzkiej świadomości energetycznej, co koduje się najczęściej podczas snu (kiedy człowiek jest najbardziej bezradny). Czasem wykorzystuje się zamęt do przebicia autentycznych wersji rzeczywistości. Kiedy trafi na podatny grunt zaostrza w takiej rzeczywistości istniejące negatywne tendencje.
  • 5. Wymiana dusz - zachodzi średnio dwa razy w życiu. Wtedy przy masowej wymianie, przy przejściu do innego wariantu gry, do innej płaszczyzny, może dojść do przeniesienia wielu wspomnień innych ludzi. Zachodzi to wtedy, kiedy taka migracja nie jest pełna. UFO potrafi szczytywać płaszczyzny i przenosić całe hologramy zdarzeń przy jednoczesnym kasowaniu wspomnień i nadpisywaniu starych nowymi, co powoduje, że człowiek nie zauważa zmiany scenografii w swojej rzeczywistości.
  • 6. UFO też po mistrzowsku blokuje jasną przemianę, dwa razy dziennie weryfikując wzorzec zachowań po to, by człowiek nie wzniósł się na poziom świadomości energetycznej skąd widać ustawki w świecie energetycznym. Gdy wzorzec odbiega od przyjętego przez nich za normę, wtedy kasują utrwalane zmiany i taki człowiek musi ponownie wykonać pracę nad sobą by ugruntować pewne stany, co nie zawsze jest możliwe w dość szybkim odstępie czasu.
  • 7. Raz na dwa do czterech miesięcy, Ciemność wywołuje burze energetyczne w tak zwanym pniu moralnym, który utrzymuje konkretny programowy kościec w umyśle i psychice, co wytrąca człowieka z energetycznej równowagi. Wszystko po to, by utrwalić wzorzec braku energetycznej równowagi. Utrzymujące się dłuższy czas burze sprawiają, że nastroje społeczne idą w dół, powstaje lęk i strach przed czymś (np. korona virus), ludzie wtedy nie zachowują się tak jak zazwyczaj.
  • 8. Stałe oddziaływanie na masy ludzkie poprzez kanały zejściowe Ciemności i tzw. ciemną sieć, którą wieńczą nawiedzenia, doprowadza momentami do tak silnego przepięcia ładunków energetycznych iż powstają zaburzenia między podobnymi wariantami rzeczywistości, czego jednym z objawów jest Efekt Mandeli. Tu wiąże ludzi nie określona przestrzeń fizyczna, ale określony obszar energetyczny, w którym złapani są ludzie uwikłani w ten sam problem społeczny.
  • 9. Przeładowanie w zbiornikach odprowadzanej energii. Ciemność gromadzi w zbiornikach energetycznych (znajdujących się przy każdej ludzkiej sadybie i osiedlu) i odprowadza energie, które człowiek wytwarza w złości i nienawiści i która wypływa z niego na poziomie sztucznej matrycy jelitowej (emocjonalnej). To przeładowanie powoduje samoistne sprzężenia między alternatywnymi rzeczywistościami.
 • EGO - domontowana sztuczna natura człowieka, która w pięciu podstawowych wymiarach jest tworem energetyczno-fizycznym, w którym Świadomość nie przebywa, a która ma swoje jądro duszy z czystymi zapisami i portami komunikacyjnymi otwartymi do wszystkiego co się chce i która wybiera między potrzebami niższych i wyższych ludzkich powłok. Gdy wybory oparte są na potrzebach tych niższych, mamy do czynienia z egoizmem. Gdy dotyczą wyższych powłok, jest to egonizm. Ego więc nie należy do człowieka tylko do ludzkiego robota. Potrafi pięknie mówić o Bogu, ale to tylko definicja czegoś, czego nie rozumie, a z czym by chciało po swojemu i na swoich warunkach się zjednoczyć. To samo stanowisko ego zachowuje wobec ludzi - chce, by ustawili się w kolejce i funkcjonowali według jego praw. Ego to wewnętrzna konfiguracja człowieka (5 wymiarowego). To klamra spinająca życiem jego wszystkie moduły (umysł, emocje, myśli, potrzeby i psychikę) pozwalając mu wyjść poza czas i przestrzeń (obudzić się w Duchu). Ego pozwala odnaleźć się człowiekowi w nim samym poprzez potęgę twórczości dodając odwagi, otuchy, podpowiadając głosem wewnetrznym - jak przekuć siebie na cele, a cele na siebie.
 • EGOEDEN (EGONIZM) - to poprawna forma egoizmu (który postrzegany jest pejoratywnie), to głód poznawczy, biały głód walki, manifestacja swoich możliwości, to siła napędowa do działań. To potęga wiary w siebie i we własną moc. Tu ego to potęga własnego imienia, to zwarty moduł, który niczym procesor wiąże jednostkę ludzką z Całością Wszechrzeczy. To ukryte wiązanie z każdą cząstką wszechświata, jak i z działaniami przez ową cząstkę rozpoczętymi. Bez tego modułu nie jest możliwe panowanie, nawet nad własną przestrzenią, nie mówiąc już o kreowaniu wewnętrznego świata pod kątem praw duchowych. Bez dobrze funkcjonującego ego, do którego przynależy wola, żaden człowiek nie jest w stanie tworzyć korzystnej dla siebie i innych, rzeczywistości.
  Bez 100% ego człowiek nie osiągnie rownież duchowego poziomu odpowiedzialności za losy swoje i świata. Bez ego stały kontakt z Bogiem w ogóle jest niemożliwy. Albo znasz swoją indywidualną wartość i wzniesiesz się ku osobowemu, albo upadniesz i wymienisz ego na egoizm. Ego to ukryty zapis dokonań z poprzednich wcieleń, który ze zrodzeniowym planem powołania tworzy osobowy wzór ludzkiej doskonałości. Zupełnie co innego jest funkcjonowanie siłą woli w PTP lub PWW. Tu ego jest siłą zmian, a nie wyborem jednej z dróg. O tym decyduje psychika lub świadomość. To ona doświadcza ciemności lub światła w poszukiwaniu własnej tożsamości energetycznej, za co zostanie rozliczona po śmierci.
  Na dziś ego to doskonały oręż w walce o swoje cele. Prawa do korzystania z niego odmawiają wam wszyscy, co sekret tej mocy poznali. Osłabiając wasze motywacje, odbierając wam siłę woli, zabijają wasze imię, wasze ego, po czym przekodowują wasze umysły, a psychikę warunkują na nowe potrzeby, które są potrzebami niewolnika systemu. Brońcie wartości ego, a odkryjecie w sobie moc, która została wam przekazana w chwili waszego zaistnienia w Prawie. Uwierzcie w siebie, w swoją wartość i siłę kreacji, a odczujecie nie tylko ból własnych narodzin, ale i ciężar kreacji, który warunkuje duchowa doskonałość.
 • EGOIZM EGZYSTENCJALNY - to ledwie forma, materialne przedstawienie duchowego zezwierzęcenia, gdzie istocie ludzkiej zaczyna smakować ból ludzkiej duszy i wyrosłe z pogardy dla niej, jej cierpienie. Poprzez spekulacyjne narzucenie własnej osoby, własnej istoty, podporządkowuje się bezwzględnie innych i w pogardzie dla ich słabości wykorzystuje, pozbawiając Prawa Wolnej Woli w obszarze myśli, emocji i działania.
 • EGREGOR - energetyczny robot przestrzenny (sztuczna forma zbiorowego umysłu istniejąca w wymiarze 5), to spoina, żywy schemat ludzkich zachowań ustawiający się w roli nadzorcy wobec, podległych władzy tworzącej egregor, ludzi. To wspólny świat energetyczny tworzony przez ludzi od zawsze. Gdy brakuje mu wyznawców - usycha. Człowiek, który jest oddzielony i nie przynależy do jakiegoś egregora jest osłabiony, a jego jakość myśli zarówno w PTP jak i PWW jest niska, więc by się wzmocnić musi tworzyć coś wspólnego z innym człowiekiem (ludźmi) dzięki czemu wzmacnia i uzupełnia uszkodzone i brakujące fragmenty fizycznego i energetycznego DNA. Przynależność do konkretnego egregora ustawia jakość życia i spojrzenie na świat poprzez wyciśnięcie tego w energetyce człowieka (PTP), albo wesprze współgrające z nim w PWW. Moc egregora sprawdza się przez gęstość w %. Inną sprawą jest umiejętność wykorzystania mocy egregora poszczególnych ludzi - sprawdzamy ją też w %. W PTP wsparcie egregora uzyskuje się rytuałami systemowymi, a w PWW poprzez prowadzenie duchowe. Tak więc egregor to program, ktory chce by człowiek miał takie, a nie inne patrzenie na świat. Ustawia więc ludzi w zależności od ich miejsca w hierarchicznej strukturze systemowej co oznacza, że ustawia inaczej tych na górze i inaczej tych na dole. Systemowe egregory Ciemności modyfikują DNA w zakresie od 1 do 5 wymiaru (destrukcyjnie), natomiast egregory Światła (np. edeński) do wymiaru 6 (budująco). Siła oddziaływania negatywnego oprogramowania (ustawienia systemowe, religijne) powoduje, że człowiek samodzielnie nie potrafi wyjść z iluzji, w której tkwi mocą egregora. Egregorowi PTP w PWW odpowiada Wspólne Pole Potencjału.
 • EGZORCYZMY - to działania zmierzające do odprowadzenia istot, które się zagubiły w nie swoich przestrzeniach. Choć technicznie są jednym i tym samym działaniem, swoim zakresem obejmują wiele obszarów stwórczych, przez co potocznie mówimy o różnego rodzaju egzorcyzmach. Ogólnie to czyszczenie przestrzeni energetycznej z myśli, emocji, obcych biologii, cząstek energetycznych czyli od tych wszystkich negatywnych wibracji odcinających człowieka od wszystkich tych pozytywnych, poprzez zmianę wzorców i zapisów w Macierzy (DNA wszystkich rodzajów). Negatywne wibracje mogą być tworzone przez istoty, istnienia, prymitywne formy życia energetycznego, zwyczajnie szkodliwe wibracje, ataki, programy i sztuczne struktury, kody i zawiązania, współzależności (np ciała mizogeniczne), życie przeszłością. Czyszczenie dotyczy umysłu, psychiki (każdej cząstki fizyczno-energetycznej) i struktur energetycznych.
 • EKTOPLAZMA - to twór białkowo-energetyczny pełniący rolę "okablowania w skafandrze astronauty", a w tym wypadku łącznika między duszą, a ciałem fizycznym, które pozwala na sprawne funkcjonowanie duszy w ciele (komunikację pozwalającą na odbiór informacji o stanie ciała i sterowanie mechaniką tego fizycznego robota).
 • EMENGEN - nieformalne zjednoczenie braci i sióstr (w znaczeniu duchowym) mających podobne widzenie świata, jasnowidzących, jasnowiedzących, podróżujących duchowo i pobierających tam nauki i będących w sobie w kilkunastu wymiarach aktywnym. To ludzie łączący się sercem i chcący obudzić się w prawdzie o samym sobie.
 • EMOCJE - są biologicznymi (energetycznymi) funkcjami układu nerwowego (energetycznego), pozostającymi poza obszarem działania ludzkiego mózgu. Tak więc emocja nie jest funkcją umysłu czy mózgu, a jest energią, którą układ nerwowy jedynie rejestruje, a (zaprogramowany) umysł przepuszcza, pozwalając na jej niekontrolowany wypływ. Tylko jej odczuwanie jest funkcją ludzkiego mózgu, bowiem tak jak układ nerwowy wykrywa zagrożenie, tak umysł warunkuje jego transformację. Mózg włącza się w świadome działanie dopiero wtedy, gdy zostanie wtajemniczony w procesy zachodzące w układach nieświadomego tworzenia informacji. To nie świadomość rządzi emocjami, ale emocje świadomością. One tworzą rdzeń ludzkiej osobowości, okreslając to kim jesteśmy, albo raczej kim się stajemy. Żyją własnym życiem, na które człowiek nie ma wpływu. Emocje są jednorodną energią, której dopiero umysł nadaje różnorodną formę poprzez nadanie jej rangi uczucia. Namiętności, pragnienia i lęki są tą samą jednorodną energią, która blokuje myślenie. Czy owe emocje będziemy utożsamiać z grzechem, czy nadawać im pożądane cechy, zależy od wzorca kulturowego i obowiązującej moralności (oprogramowania). Obecnie cała nasza wiedza o emocjach jest wiedzą o reakcjach, a nie wiedzą o tym, jak do nich doszło. To spostrzeżenie implikuje nowe spojrzenie na ruch funkcjonujących w ludzkim ciele energii i określa stan psychiki jako stan zdrowia maszynerii. To dlatego emocje są związane z reakcjami ciała, podczas gdy między myśleniem, a ciałem nie istnieją takie powiązania. Mechanizm potrzebny do kierowania emocjami jest innego rodzaju niż ten, który kieruje myśleniem i poznaniem. Odnalezienie obszaru odpowiedzialnego za wyrażanie emocji w materii, sterującego nimi, jest nadrzędnym zadaniem współczesnej psychologii. Błędnie utożsamia się jednak podwzgórze czy płaty czołowe za centrum sterowania emocjami, są bowiem one tylko lustrem układu mieszczącego się w jelitach, który jest tak zwanym mózgiem jelitowym. Wyzwolenie się, czyli rozwój duchowy, w znacznej mierze polega na zdystansowaniu się od własnych emocji i zrozumieniu, że są one wynikiem ruchu energii w ludzkim organizmie, energii wzmacnianej przez oprogramowanie matrycy. Emocje pochodzą z ludzkiego układu energetycznego, a nie są wynikiem interakcji z ludźmi i z okolicznościami czy przedmiotami. Każda emocja niesie w sobie ładunek energii wyposażony w informację o tym, jak ten ładunek energii ma być pomnożony (zapis w matrycy) i tym sposobem dyryguje naszą umiejętnością radzenia sobie z okolicznościami. Emocje są szukającą ujścia energią, a matryca nakazuje ową energię upuścić w ustalonej z góry reakcji na jakieś wydarzenie. Miast zmieniac ludzi, sytuacje i przedmioty, wystarczy zmienić emocje, a raczej zapisy dotyczące ich interakcji, a zmienimy trwale nasz stosunek do rzeczywistości. Kierowanie uwagi do wewnątrz zamiast rozpraszania jej w zewnętrznych ocenach jest więc pierwszym krokiem do zapanowania nad wewnętrznym emocjonalnym chaosem.
 • EMPATIA - polega na słuchaniu, odbieraniu sygnałów od drugiego człowieka, odczuwaniu jego w nas, słuchaniu drugiego człowieka w sobie. Przyjmujemy tego człowieka w swoim sercu - jesteśmy z nim jednością.
 • ENERGETYCZNA LOBOTOMIA - to złamanie człowieka systemowymi, kościelnymi czy ezoterycznymi rytuałami i otwieranie go na działanie źródłosłów.
 • ENERGETYCZNA ZAPAŚĆ - to życie niskowibracyjnymi sytuacjami i ludźmi co oznacza, że ludzie którzy tworzą owe sytuacje są dla nas otwarci, że wchodzimy w nich swoją energetyką, a oni w naszą. Zawsze jeśli nie potrafimy stworzyć dystansu, to nasza energetyka tworzy z ich energetyką wspólne pole. Energetyka, która wpływa w naszą przestrzeń, jeśli ma wyższe ciśnienie, pochłania naszą strukturę przestrzeni (najbliższą), przenika nasze Ciało Egzystencjalne, które odpowiada za ruchy w przestrzeni i które ma swoją psychikę, i jeśli ta energetyka jest zatruta, to zatruwa ona to ciało - jego myśli, emocje i potrzeby zaczynają chwiac się powodując stres i stany depresyjne, które przenoszą się do naszej psychiki.
 • ENERGETYCZNE KODOWANIE (negatywne) - ogólnie przyjmuje się, że jest ono najczęściej zawarte w:
  • muzyce - 1-3 wymiar
  • słowie - 2-4 wymiar
  • "wymuszeniu" - 4-5 wymiar
  Tworzone są wówczas energetyczne punkty zmian:
  • 7,3 Hz - ociężałość umysłu, to wywołuje niechęć do myślenia, co mylnie bierze się za objaw zdystansowania od problemów
  • 7,4 Hz - rezygnacja z własnych wyborów, co traktuje się jako stan akceptacji
  • 7,5 Hz - średnie zwyrodnienie, kodowanie zadufania pod płaszczykiem aktywacji własnej woli
  • 7,6 Hz - dominacja pozornie ukryta w rosnącej samowiedzy, pycha i ego
  • 7,7 Hz - rozwijanie samolubstwa pod postacią Białego Głodu Autorytetu
  • 7,8 Hz - aktywacja Duchowego Ja, typowe dla założycieli i wiernych związków wyznaniowych
  • 7,9 Hz - eskalacja moralności, pacyfikowanie życia, nowa koncepcja życia i funkcjonowania
  • 8 Hz - energetyczne pasożytnictwo, złodzieje uczuć, przejmowanie cudzego życia i dokonań w ramach rzekomej duchowej wspólnoty
  • 8,1 Hz - wewnętrzne zniewolenie, stres mentalny, lepiej wierzyć obcemu niż samemu sobie, upadek tożsamości
  • 8,2 Hz - mieszanie w głowach, byle zmusić do uległości i podporządkowania, to ŚWIĘTO dla GURU
  • 8,3 Hz - kodowanie filozofii PRZEWODNIKA, nakręcanie na nowy obraz świata ŹRÓDŁO
 • ENERGETYCZNE NIEBO - to forma błogosławieństwa w postaci Duchowego Nieba (manifestacji Mocy Duchowej w przestrzeniach energetycznych), które zeszło w przestrzeń energetyczną, w której obecność Boga została zaakcentowana w dostepnych każdemu człowiekowi przestrzeniach energetycznych (Energetyczne Niebo rozpostarło się, rozgościło w tych przestrzeniach), a które wyznaczają trend ludzkiej przemiany, budowy nowego świata i kształtowania własnych ścieżek losu czyli odnalezienie się w nich. Do tego czasu ze wzgledu na węzły karmiczne, te przestrzenie przejęte były przez Ciemność. Niebo to widoczne jest (dla jasnowidzących) jako biało złoty horyzont, w którym nie ma jeszcze nic zbudowanego. To przestrzeń współwszystkości (współtworzenie, współjedność, współkreacja, współistnienie, współodczuwanie, współposiadanie itd.) gdzie wszystko zostanie zbudowane w myśl zasad duchowo-energetycznych. W przestrzeni tej istnieje Energetyczne Berło, które promieniuje światłem zawierającym w sobie wszystko, i które może dać człowiekowi odpowiednie energetyczne wsparcie (pozwala odbudować się psychicznie, emocjonalnie i fizycznie), pozwalające mu na rozpoczęcie budowy własnej energetycznej potęgi (odnalezienie własnego imienia). Stąd można wejść do Świątyni Serca.
 • ENERGETYCZNE SERCE - to centrum zarządzania energetycznymi strukturami. Jeśli nie jest odcięte od człowieka, to powoduje, że wszystkie te struktury współdzialają ze sobą i człowiek jest wtedy zdolny do kochania, współodczuwania, współtworzenia i miłosierdzia. Istnieje w 7 wymiarze. Istnieją też kopie energetycznego serca (w 5 wymiarze), które to kopie tworzone są przez psychiki (kopie świadomości). W ziemskim więziennym systemie te kopie są często jedynym ratunkiem dla psychiki (kiedy nie ma połączenia z prawdziwym energetycznym sercem) więc ukrywa je ona w 6 wymiarze (poza zasięgiem tych, co mogliby je przejąć - negatywne UFO) co powoduje, że taka psychika jest częściowo zdolna do kochania, współodczuwania, współtworzenia i miłosierdzia. Jeśli kopia energetycznego serca zostaje przejęta, to taki człowiek nie jest zdolny do uczuć - rządzi nim ego i emocje.
 • ENERGIA BOSKA - pochodzi od Boga Twórcy. To połączenie Energii Jedynej i Przeciwnej.
 • ENERGIA JEDYNA - energia widzaiana jako bladomleczna. Istnieje w wydzielonym obszarze Energii Przeciwnej i zawiera się w 10 do potęgi 100001 poziomów. Z tej energii w tym świecie zbudowana jest Dusza i Duch ludzki. W obszarze tej energii istnieje przestrzeń posiadająca 10 do potęgi 1001, poziomów. To przestrzeń, którą widzimy i w której doświadczamy wzrostu duchowego. Tworzą ją wszystkie pozostałe rodzaje energii - pochodne energii jedynej i przeciwnej. Góra nazywa tę przestrzeń Pokojem Zabaw, w którym są "klocki" czyli wszystko to, dzięki czemu można cokolwiek stworzyć, czyli przekształcić.
 • ENERGIA PRZECIWNA - to powstała z mocy Arlonów pierwsza przestrzeń energetyczna. Zawiera 10 do potęgi 100000001 poziomów energii, w której powstał mniejszy obszar zawierający Energię Jedyną. EP jest mocniejsza od Jedynej. To budulec dusz i ducha w światach PTP (Prawo Totalnego Podporządkowania).
 • ENERGIA ZSTĘPUJĄCA - wskazuje, że coś schodzi od Ojca i Praojca bądź z Pozarzeczywistości
 • ENERGIA ZUPEŁNA - pochodna energii przeciwnej (czysta, jaskrawa, szaroiskrząca) jest mocniejsza od energii jedynej i przeciwnej. Odpiera 90% ataków, gwarantuje szybkie wejście w Ciszę. Prawdziwa energia zupełna iskrzy, postrzegana jest jako szaro-iskrząca. W czasie przemiany człowieka, kiedy wycofywana jest Energia Jedyna, pojawia się ona wtedy po to by wszystko można było poprawnie ustawić. Wypełnia ludzi pracujących nad uczuciami.
 • ENERGIA ZRODZENIA - tworzy nowe, np. ustawienia psychiki. Człowiek jest jakoby na nowo tworzony, bo tam jest budzenie Ducha i Duszy Istoty. Ważne byśmy sami utworzyli kanał (duchowy) i wtedy od nas wszystko zależy.
 • ERYNIE - Erynie (źródło: Piękni Ludzie 7g "Erynie") - skuteczna ochrona podczas snu; Erynie to samodzielne jednostki bojowe (Boginie); istoty pozostawione na straży pokoju i równowagi wewnętrznej; Wizualnie przybierają różne formy: mogą przypominać skrzydlate gargulce czy też drapieżnie wyglądające anioły w złotej zbroi (jeśli są na zewnątrz kopuły energetycznej ochraniającej Edeńczyka przed Ciemnością) lub też opiekuńcze i przyjazne rusałki, białolice, wróżki, duchy lasu, duchy przyrody, krasnoludki, westalki (jeśli są z nami wewnątrz ochronnej kopuły); Są to wspierające i pomagające wyższe siły przejawiające się w niskich obszarach energetycznych, ostrzegające nas przed tym co w nas nieprawidłowe, doradzające nam po przyjacielsku co zrobić, żeby chronić się przed Ciemnością. Wygląd Erynii jest zmienny i jest wynikiem wielu ewolucji, dopasowanym do danego świata. Erynie strzegą Ducha Całości, wspierają Stwórcę, częściowo zrodzone przez Ducha Świętego (Łono), pomagają Duchowi Ludzkiemu. Kiedy Bóg-Człowiek (Edeńczyk) się rodzi, Erynie mogą pojawić się, by go wspierać (chronią "Dom Swój" Edeńczyka z zewnątrz).
 • ESENCJA ŚWIATŁA - należy do Stwórcy. Znajduje się w Wieczerniku, w Graalu. Jej dotknięcie przez tych, którzy nie są w oddzieleniu od Mocy Całości, a w co najmniej 50% jedności z nią, powoduje uzdrowienie i ustawienie wszystkiego według zamysłu Stwórcy.
 • ETER - (ciało eteryczne) to lepiszcze, które sprawia, że ciało energetyczne, które jest podstawą połowy Duszy, łączy się z ciałem fizycznym by dusza mogła mieć wibrację tej fizycznej rzeczywistości (mogła się w niej przejawiać). Eter związany jest z biologią. Energetyka wchodzi w ciało fizyczne poprzez Eter. To jest duchowe osocze i należy do sił biologicznych. Ciało eteryczne odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie całego układu odpornościowego (jak jest zaburzone to reszta też pada). Oddech zewnętrzny należy tylko do ciała eterycznego i przez nie wykorzystywany, by mogło właściwie funkcjonować.
 • EWOLUCJA - człowiek ewoluuje od samego dołu (ku wyższym formom świadomości - początek skali Poziomów Stwórczych nr2). ściślej ewoluuje tylko Duch Ludzki (ewolucja naturalna oparta na "biologii subatomowej" - tzw. ziarna życia ). Ale Duch Ludzki by ewoluować w przestrzeniach materialnych, (bo tylko one są w stanie utrzymać energię emocji - a nad nią na samym początku trzeba zapanować) by móc przejawić się w przestrzeniach materialnych nie mając w sobie cząstek energetycznych uruchamia energię (technika) i tworzy coś na kształt duszy i dopiero ta Dusza jest w stanie zasilić, stworzoną do podróży w przestrzeniach fizycznych, fizyczną powłokę czyli ciało fizyczne. Ewolucją steruje Najwyższa Inteligencja (12 wymiar), a dotyczy ona 1-7 wymiaru. To świat wypełniony życiem. Istnieją dwie główne formy ewolucji człowieka:
  • poprzez łączenie umysłu z emocjami - to światy hierarchiczne, strukturowe, gdzie jednostka jest całkowicie podporządkowana nadrzędnym strukturom. Tu nie ma miejsca na rozwojowy indywidualizm. Tu panuje stała, odwieczna konkurencja, wrogość, nienawiść, walka o przywileje i wypaczony wzór społecznego szacunku. Wszelki "ludzki" odruch jest natychmiast karany, a co najmniej zauważany, odnotowywany i w ogólnym obrachunku ściągający na takiego wyłamującego się spod ogólnych prawa osobnika różnego typu represje. Powstaje tu typ społeczeństwa, w którym jednostka się w ogóle nie liczy, której wyznacza się niehumanitarne cele, w której toczą się ustawiczne wojny (także międzyplanetarne i międzygalaktyczne) i zatargi, gdzie serce jest tym, czym dla nas niegodziwość: rzeczą nie do przyjęcia. O znanym nam modelu rodziny należy zapomnieć, bo dzieci "przechowuje" społeczeństwo, programując je od chwili pierwszego krzyku na swoją modłę, czyniąc z nich roboty i bezrozumne machiny do zabijania. By ewoluować w tych wszechświatach, by podnosić poziom wibracji, trzeba nie lada poświęceń. By w tak zwartych i antyludzkich strukturach w ogóle ów proces zakończył się sukcesem, trzeba wielu tysięcy wcieleń. Życie jest, bowiem tak odgórnie zaplanowane, by jednostkę prawdziwie uwięzić w kole ponownych wcieleń, by droga do światła, by wyzwolenie były dla niej pusto brzmiącym stwierdzeniem. Wiele cywilizacji z tego obszaru poprzez tworzenie społeczeństw na powrót kształtujących duszę zbiorową w ogóle zablokowało swój rozwój. Zaś wszelkie nowoczesne pozornie supertechniki przenoszenia świadomości do klonowanych ciał zapoczątkowały nawet degenerację całych gatunków tak pod względem duchowym, jak i fizycznym. Niektóre z nich próbują naprawić ten błąd, starając się stworzyć biologiczną krzyżówkę z rasami, w których forma zindywidualizowanej duszy rozwija się w miarę w jak najkorzystniejszych warunkach cywilizacyjnych, gdzie zniewolenie jednostki jest jak najmniejsze.
  • poprzez łączenie umysłu z sercem - tu mamy do czynienia ze społeczeństwami tworzącymi struktury w pełni akcentujące udział serca w duchowej przemianie jednostki. Miłość, braterstwo, poszanowanie wolnej woli. Prawo wolnostanowienia i wolnostojeństwa właśnie tu znalazły swoje prawdziwe odbicie. Doskonały model rodziny i godny zabiegów wzór społecznych stosunków zaowocowały stworzeniem sielankowej krainy, gdzie nie istnieje głód i nędza, gdzie każdy bez przeszkód może sięgać po to, co sobie wymarzy. Sielanka. Śmiało można byłoby rzec: kraina mlekiem i miodem płynąca. Raj. Niebo na ziemi. Ale coś za coś. Ów rajski zakątek ma to do siebie, że opóźnia bolesne zrozumienie cierpienia, rozciąga w czasie doświadczenie przeciwieństw każdej pożądanej dla duszy wartości. Bo jakże tu ocenić miłość, jak poznać jej ogromne zalety, gdy nie istnieje przemoc, a konflikty w pracy sprowadzają się do ustalenia w atmosferze wzajemnej przyjaźni, gdzie powinno się kłaść zszywacz do papieru: na lewej czy po prawej stronie biurka. Więc i tu trzeba od kilkuset do kilku tysięcy wcieleń, by Dusza mogła podnieść swoją energetyczną wartość, a umysł wyzwolić poza granice "zaprogramowania".
  • hybryda dwóch głównych - tu łączy się umysł z sercem, świadomie rugując działanie negatywnych emocji. Właśnie my, człowiek ziemski, należymy do tego szablonu. Zamysłem Stwórców tego świata, co potem wyraziło się wcieleniem owego zamysłu w (nieuświadamiane) działania wielu cywilizacji, postanowiono stworzyć istotę idealną, hybrydę, mutanta duchowego, który złączyłby w sobie najkorzystniejsze cechy przedstawicieli obu modeli ewolucji duchowej, tej promującej zintegrowanie umysłu z emocjami i tej stawiającej na konsolidowanie umysłu z sercem. Powstał program, w ramach którego miano wyprodukować bardzo samoświadomą, a jednocześnie bardzo otwartą na świat krzyżówkę. Kogoś, kto mógłby w odległej przyszłości stawić czoła Ciemnej Materii.
  Rodzaje ewolucji:
  • - naturalna
  • - kolonizacja
  • - genetyczne modyfikacje dotyczące niższego ja


F   (kliknij by przenieść się na początek strony)
 • FAŁSZYWA DUCHOWOŚĆ - to niepoprawne odczuwanie Boga przez rozwijającego się duchowo człowieka. Przejawia się poprzez:
  • 1. słaboboskość - gdzie odczucie Boga instrumentalizuje się społecznie - fundamentalizm.
  • 2. nadboskość - gdzie istnienie Boga przesłania istotę człowieka doprowadzając do stanu degradacji (taki człowiek da się wykorzystać wszelkim siłom promującym wizerunek Boga dla własnych celów - działanie kleru). Człowiek czuje się mały, marny - proch
  • 3. pseudoboskość - człowiek uznaje ideę Boga jako narzędzie wpływu na innych ludzi (Rydzyk, Dalajlama, kler)
  • 4. antyboskość - gdy człowiek zaprzeczając Bogu podkopuje własna wiarę we własne korzenie, powoli odcinając się od praw duchowych na rzecz skostniałych form nauki i prawa moralnego. Z wolna staje się elementem systemu programującego.
 • FAŁSZYWA EGZYSTENCJA - człowiek żyje nie swoim życiem, robi nie to, co sprawia mu przyjemność i daje radość, co jest jego pasją. Ulega wizjom i potrzebom otoczenia i dopasowuje się do jego oczekiwań.
 • FAŁSZYWA FIZYCZNOŚĆ - mówi o życiu w iluzji doskonałości własnego ciała. Gdy człowiek nie dba o ciało fizyczne poprzez brak ruchu, nałogi, niewłaściwą dietę, wtedy ciało degeneruje się i choruje. Poprawna fizyczność zwiększa moc własną.
 • FAŁSZYWA ŚWIADOMOŚĆ (ENERGETYKA) - to manipulowanie przestrzenią duchowoenergetyczną. Na nią składa się:
  • 1. afektacja-wyolbrzymianie duchowości pozytywnej (uświetlenie, tworzenie pomostów, co doprowadza w końcu do przebiegłości, która ukrywa w pozorowanych intencjach prawdziwy stan rzeczy np. to przyczyna Fałszywej Pobożności.
  • 2. złośliwość - uszczypliwość typu: chodź do kościoła, a będziesz święty
  • 3. pozorowanie - ukrywanie duchowej tożsamości (udający kogoś innego - świadomie.
  • 4. zapętlenie - niewłaściwe skojarzenie myśli z energią emocji (tu "kocham" może być powiązane z energią innej wibracji np. nienawiścią, stąd tworzą się bieguny emocjonalnych reakcji w tym samym duchowo- energetycznym doświadczeniu np. ładny, bo kocha).
  • 5. zawiłość - gdy myśli są odłączone od emocji, od istoty człowieka i same tworzą konstrukty całościowych związków człowieka z energetyczną przestrzenią, przy czym w jedno wrzuca się przeciwstawne sobie energetyczne oddziaływania (tu miłości do człowieka może towarzyszyć nienawiść, stąd rodzi się bestialstwo.
  • 6. zanik - stan odrzucenia emocji na rzecz źle zrozumiałych wartości duchowych (tu człowiek odcina się od samego siebie i zaczyna żyć urojonymi ideami (modne w ezoteryce, gdy żyje się tylko skalami, a trzeba być w życiu) Czasem takie idee doprowadzają do wypaczeń społecznych np. krucjaty, segregacje rasowe.
 • FAŁSZYWE LUSTRO CZASU - to niewłaściwe posługiwanie się mocą przekształceń w tworzeniu przestrzeni życiowej:
  • fałszywa czystość - perfekcyjne klarowanie starego prawa w iluzji nowych treści, co i tak powiela wzór starej moralności
  • błędne właściwości - nadawane celom, przedmiotom, związkom,relacjom tzw. symbolu "nowej" prawości, a w rzeczywistości tworzenie ciekawszej odsłony wizerunku starego
  • gubienie nowego - udawane tracenie starego (przeskok z sekty do sekty)
  • fałszywe odnalezienie studni - zupełnie błędne mniemanie, iż tworzony fragment rzeczywistości jest drogą do nieba (wielu w swych poczynaniach sądzi, że podąża do Nowego Prawa, a tak naprawdę zwodzi siebie i innych, tu mamy fascynację sekciarstwem wszelkiej maści)
 • FAŁSZYWY MROK WIECZNOŚCI -
  • poziom pulsacji, gdzie Światłość zaczyna się postrzegać jako rozproszoną, więc słabą. Tu ludzie - miast integrować się z nią - zaczynają ufać tylko swej indywidualnej mocy, co powoli odcina ich od źródla
  • poziom horyzontu, gdzie duch zasklepia się w wyizolowanym z całości świecie, co doprowadza do jeszcze większego odcięcia się od całości. Tu człowiek może przestrzegać praw, lecz jego duch zostaje w ten sposób ograniczony w swej wolnej przestrzeni, co go z wolna wprowadza w stan "blednięcia" (wytracania siły jedności z całością, nawet tą, w której pozostał)
  • poziom Mroku, niknięcia, gdzie duch zaczyna tracić kontakt z duszą, co może doprowadzić do ich rozdzielenia (taka istota może już nigdy się nie scaliż, co po stronie duszebnej bardzo opóźnia proces wzrastania)
 • FENIKS - to symbol przemiany starego w nowe, to siła kreacji zawarta w ludzkim sercu i ludzkim umyśle (prawo do przeksztalceń). Feniks wbrew legendzie nie odradza się co 500 lat, tylko śpi jako ukryta moc w 12 niciach DNA (pod Giewontem - symbolem miejsca ukrytego w Edeńczykach, boskiego DNA).
 • FIOLETOWY PŁOMIEŃ - to poziom świadomości emocjonalnej.


G   (kliknij by przenieść się na początek strony)
 • GALARETA - (szara strefa) to energetyczna struktura (istniejąca w przestrzeni życiowej człowieka i zaniżająca jego pole energetyczne) powstała z ludzkich emocji, wnikająca i pochłaniająca go (przejmując nad nim kontrolę) od przodu przez linie wymiarowe i sterując matrycą utrzymuje w konflikcie wewnętrznym (jeśli żyje on innymi ludźmi i wzajemnymi ich relacjami). To zagęszczone emocje ludzi i miejsca, gdzie składa się te emocje: szpitale, cmentarze, grupy opanowane przez ciemność. Galareta znika przy otwartym sercu, gdy człowiek przestaje żyć relacjami (nie wysyłając negatywnych myśli ku innym nie tworzy się galarety). - "żyj w świecie, ale nie pozwól by świat żył w tobie" wtedy galareta nie ma dostepu. Blokuje ją radość i pokochanie.
 • GENY - wzorce energetyczne.
 • GEN ŻYCIA I ŚMIERCI - manipulacja Genem Życia może opóźnić procesy starzenia o 50%, a zdrowie tak wzmocnić by zachorowalność spadła do 50% (tego co jest). W przypadku komórek macierzystych są to większe wartości i wynoszą odpowiednio 90% i 20-30% (tego co jest). Tymczasem w każdej żywej komórce istnieje tak zwany Gen Śmierci (przemiany jednego w drugie), który działa w obu przypadkach w 100% (opóźnia procesy starzenia i zmniejsza zachorowalność). Ten gen potrafi odmłodzić komórkę (tylko jedną komórkę, a nie cały organ) cofając jej biologiczny czas o 60-70%. więcej w PRZEKAZACH
 • GĘSTOŚĆ - Istnieje 6 gęstości nadrzędnych, 3 główne i 3 podstawowe. Podstawowe oznacza, że są fundamentalne. Te podstawowe to siły przyciągania i odpychania, moce kierunkowe nadające ruch oraz 3 moce zespalające, czyli łączące gęstości, przez co mogą być one złączonie. Gęstości główne:
  • pozorna, gdzie mimo jednolitości materiału można ciągle to rozłączyć
  • całkowita, gdzie stapiają się one w jeden monolit, tu atomy łączą się z zewnętrznymi orbitami w jednorodną strukturę
  • trzy pełne (poziom wstępny - temperatura, poziom energetyczny np. energia ludzka lub fale elektromagnetyczne różnego rodzaju, duchowy - przez uruchomienie sił duchowych i Boskich, pełny - całe spektrum duchowego doświadczenia) kiedy to powstaje nowa wolność przez sprzęgnięcie ze Światłem.
  Gęstości nadrzędne są warunkowane stanem emocjonalnym, energetycznym i duchowym zawartym w wiązaniach ukrytych w DNA. Tutaj kamień jak i żywa materia odczuwa całość we wspólnym ogniu doświadczenia, przez co różne jej cząstki mają ze sobą wiele wspólnego tzn. wiele pozornie różnych elementów oddziałuje na siebie korzystnie przez pokrewieństwo w DNA (kamień myśli - ma burzliwe życie emocjonalne). Jeśli pasma ludzkie są w czymś zawarte na poziomie emocjonalnym, podświadomy zapis poprzednich doświadczeń całości, na poziomie energetycznym wzajemnie oddziałują na siebie wibracją i poziom duchowy, przez zespojenie w pasmach twórczych wibracji, to obie te rzeczy silnie na siebie oddziałują. Dlatego lubimy konkretne kamienie, miejsca i ludzi sadząc, że kochanie jest kierunkowane, a nie w nas zawarte (tu odczytujemy powiązanie karmiczne, jakieś pokrewieństwo duchowe lub energetyczne, ale mimo tego na poziomie egzystencjonalnym nic się nie ukształtowało i to może być życie psa z kotem). Jest 6 poziomów gęstości nadrzędnych:
  • 1. Luźny - niezaspokojony
  • 2. łączności energetycznej
  • 3. łączności duchowej
  • 4. łączności boskiej (tu zaczyna się zabawa)
  • 5. Łączności stwórczo-twórczo-archetypowej - nie mamy stwarzać lecz odczuć tylko tworzenie. Na tym poziomie będąc człowiekiem nie możemy tworzyć czegoś, czego obrazu nie mamy zakodowanego w głowie, ale możemy uruchomić mechanizm tworzenia taki, jakbyśmy mogli tworzyć coś, na co sami wpadliśmy, by istniało, by z tego co jest, zaistniało. Jak stwarzam to stwarzam coś, co już istnieje, czyli kopiuję, a jak tworzę to jest nowe (choć może być dokładnie to samo). Odwołuję się do pewnych wzorców (archetypowe - zakodowane). Ta łączność występuje jako fala, jako potrzeba istnieje już na poz. 3 i 4 (gdzie jest łączność Boska), ale tutaj wyrażająca się pełną kreacją, gdzie w akcie stworzenia i tworzenia nowego archetypu, łączą się zgodnie wszystkie elementy przez kanał duchowy.
  • 6. Łączności odbiciowej - odbicie obrazu w jednym krysztale, przez co zaczyna on obowiązywać jako wzór nadrzędny we wszystkim, bowiem ów zapis automatycznie pojawia się w całości (wszędzie tam, gdzie potrzeba tych zmian). Tworzy go wola i siła duchowa (ów zapis, wola to nie "chcę", a odczucie, że mogę, bo wiem, że będzie), a poprzez zawarcie w całości, impuls - wybuch, co nadaje mu życie, co go na trwale we wszystkich poziomach gęstości powołuje. Jak widzicie tak jak i moce, tak i zespolenie ze wszystkimi elementami na poz. gęstości decyduje o tym czy powstanie nowa, nierozerwalna wartość, czy też chwilowa zawiesina oddziaływująca na całość jedynie na jakiś czas. Miłość jest jedną z fal łączenia gęstości, ale bez wyraźnego udziału ducha nic trwałego ona ustawić nie może. Gdy gaśnie, gdy ustaje, zanika ciśnienie tworzące. Gdy wspiera ją obraz tworzony przez wolę pojawia się i pieczęć archetypu, co odbić nowe w starym potrafi. Ćwicz tę sztukę nie zapominając o łagodności, co w sobie nawet niewyczuwalną emocje kamienia zawiera. Tę prawdę odkryjesz w czasie obserwacji mogąc z niej uczynić prawidłowość, która stanie się twoim orężem podczas modelowania nowego nawet w tzw. materii nieożywionej.
 • GĘSTOŚĆ MYŚLI - ma cztery poziomy:
  • rozchwianie
  • zlepianie (fragmentów myśli - są bardziej jednorodne)
  • jasność (wypowiedzi, celu, myśli)
  • pewność (wizji, działań itd.)
  Gdy gęstość myśli spadnie o 1 poziom niżej poziomu rozmówcy, to automatycznie uruchamia on spadek gęstości energii emocji naszej 3x szybciej. Spadek energii myśli może doprowadzić do wlania się "galarety". Gdy mamy uczucia zamiast emocji, które są odpowiednio ugruntowane, to nic nam nie może się stać. Warto inteligencja i umiejętnym działaniem energetycznym, zawczasu obniżyć poziom gęstości myśli i emocji i podporządkować sobie energetyką przeciwników. 1 - 1,5 godziny wcześniej rozświetlić ich, a samemu świecić.
 • GŁĘBIA - przestrzeń w Oceanie Ducha Świetego zawierająca, 10 do potęgi 87, poziomów. Obszary Głębi (skala 23):
  • Cisza Nocy
  • Głębia Nocy
  • Przejście w Noc
  • Obszary Zbawienia
   • I
   • II - nieodwracalne uzdrawianie
   • III - częściowe odtwarzanie organów
  • Wolny Krok
  • Oko Orła
  • Krzyk Orła (trzy oktawy)
   • Koło Początku i Końca, odtwarzanie organów
   • Baza Wiedzy
   • Koło Wejścia i Wyjścia
  • Lot Orła
  • Wolność, na końcu której jest Punkt Stawania się i pełne Koło Istnienia
 • GŁODÓWKA ENERGETYCZNA - to niewchodzenie w konkretne wibracje (pozbywanie się niskowibracyjnych stanów) dzięki czemu łatwiej wejść w wyższe stany energetyczne, które nas zmieniają - stajemy się inni. Głodówka energetyczna to stan rozproszenia i pseudo-nicości (nie ma nic, a więc jest wszystko), w którym grawitujemu ku Dobru (bądź ku złu) i pozwalamy by coś się pojawiło. W ten sposób zaczyna się wewnętrzna modlitwa. W ten sposób Budda zaczął swoją właściwą przemianę.
 • GŁOS WEWNĘTRZNY - ma źródło w wymiarach 5 - 8
 • GŁOS PIERWOTNY - sumienie
 • GŁOWICA - (podstawa Iglicy), ma piętra energetyczne i schodzi z góry (przemienia od góry w dół). Jest miejscem przejścia, gdzie porozumiewamy się z naszymi braćmi z drugiej strony. Na dole Głowicy Aniołowie biali, na górze Aniołowie złoci.
 • GŁÓD AUTORYTETU - to ukryte w prawie moralnym, pod osłoną idei duchowości, wywyższanie się. To chęć podporządkowywania sobie ludzi, żądza przewodzenia, porywanie innych za sobą.
 • GŁÓD MOCY (czarny) - wynika z nieumiejętności odczuwania właściwej wibracji ducha przy jednoczesnym odczuwaniu wyższych pasm duchowych. Taki człowiek nie jest zdolny do właściwej interpretacji swoich związków z tymi przestrzeniami i błądzi we własnych ocenach. Skala nr 5.
 • GŁÓD NIENAWIŚCI - to przykryty pod szyldem duchowości prawdziwy stan energetycznej moralności. Przejawia się poprzez:
  • szyderstwo energetyczne (zaprzeczanie, że ktoś podąża ku światłu), wymiar 1-2
  • złowrogość (podsyłanie pasm niskowibracyjnych), wymiar 3-4
  • zwodzenie ducha (łamanie blokady świetlnej między duszą, a duchem wynikającej z paragrafu wniebowstąpienia w aspekcie astralnym), wymiar 5-6
  • rozwibrowywanie (całkowite rujnowanie pasm energetyczno-duchowych na poziomie duszy osiągane mocą kanału lub wsparciem ciemności), wymiar 7-8
  • morderstwo (niszczenie wszelkich pasm energetyczno-duchowych), wymiar 9
 • GŁÓD WALKI (biały oparty o PWW) - to chęć do życia, tworzenia zmian, twórczy zapał, który z pomocą ego (dopingującego do działania) i mocy sprawczej wynikającej z głodu walki, umożliwia realizację wszystkich zamierzonych celów. To kreacja odczuwana jako coś co musi być zrealizowane. Głod walki tworzy:
  • relacje z ludźmi
  • relacje z elementami statycznymi
  • relacje z samym sobą
  • relacje z całością (ogólnie zaburzenia, które są zmianą)
 • GRUNTOWANIE - bez utrwalenia stanów i nowych wzorów zachowań wszelka praca z sobą jest niemożliwa. Przemiana i jej gruntowanie jest najważniejszą sprawą w życiu każdego wzrastającego. Tak więc gruntowanie to tworzenie solidenej podstawy pod kolejne przemiany. Gruntowanie siebie to stan budzenia aktywnego DNA, to stan "możliwości". Wszystkie instrukcje pozwalające użyć mocy zmian są zawarte na poziomie ugruntowanego stanu obecności świadomości na określonym poziomie istnienia w iluzji życia, które nazywamy Całością. Znajdujące się na tym poziomie aktywne DNA pozwala uruchomić siłę sprawczą dopasowaną do przyjętych tu przez nadrzędną świadomość standardów aktywności.
 • GRZECH - jest postrzegany jako coś co strąca w przepaść, jako coś co jest nie do nadrobienia. To stałe, trwałe i niszczące wypaczenie. To co większość ludzi popełnia nie jest jednak grzechem tylko błędem energetycznym wobec drugiego człowieka i/lub wobec siebie.
 • GRZECHY GŁÓWNE - pycha, nieczystość, chciwość, gniew, zazdrość, lenistwo, nieumiarkowanie (zachłanność). Dodatkowe - niestałość, krnąbrność, lekceważenie, wyższość, podstępność, zapominanie (zawoalowane lenistwo), opryskliwość. Każdą z tych cechmożna ująć na skali czterostopniowej przy czym czwarty stopień oznacza dosłowne zawieranie się owej cechy w naturze człowieka. Pozbycie się jej jest wówczas bardzo trudne, a nierzadko i niemożliwe. Trzeba usilnej pracy nad sobą, by takie zło z siebie wykorzenić.
 • GWIAZDA POŁUDNIA - Zabezpieczenie na dzień. Po przebudzeniu wypełniać się światłością i powierzyć się opiece tej gwieździe
 • GWIAZDA PORANNA - to artefakt, który jest częścią "Korony" Pana Bożych Zastępów (Korona Zwycięstwa). Energia z nią związana widziana jako ostro promieniujące światło z bardzo długimi promieniami. Gwiazda Poranna zabezpiecza najniższe powłoki człowieka w czasie snu. Tworzą ją istoty noszące wspólne imię Alteniiiii. Pięć "i" oznacza pięć wymiarów, które w tym czasie pozostają pod opieką sił wyższych. Przed zaśnięciem należy powierzyć się opiece tej Sile (wg instrukcji w źródle), by także w innych wymiarach być skutecznie strzeżonym przez Moce Najwyższego. Nie trzeba powtarzać podczas nocnego przebudzenia. ŹRÓDŁO


H   (kliknij by przenieść się na początek strony)
 • HARMONIA - to dar bycia we wszystkim
  • 1. Biologiczna (po urodzeniu wynosi ona 100%) gdy jest 100% w świecie energetycznego życia człowiek jest nietykalny, nie ima się go żadna choroba, odpiera wszystko co go atakuje: bakterie, wirusy.
  • 2. Energetyczna związana z równowagą [umiejętność utrzymania harmonii polega na nie wnikaniu w relacje miedzy elementami. Gdy wchodzimy w relacje, to przyjmujemy zasady gry między tymi relacjami np. wątpliwości do realizacji własnych planów. Wchodzimy w relacje z innymi ludźmi, ale też i z samym sobą (wątpliwości, słabości), a to zmusza do walki z samym sobą. Dopuszczenie do relacji (Głodu Walki) to nieumiejętność bycia w pewnym stanie, wejście w negatywizm. Urojone relacje, które nie istnieją (np. z samym sobą powodują, że niewłaściwie siebie postrzegamy. Nie umiemy utrzymać przerobionych elementów od pokochania siebie do - trzon duchowy] - (100% to jest minimum) ciemność wchodzi w człowieka, gdy spada on poniżej 100% h.e. 20-25% h.e. to jest pasmo sił demonicznych, przechodzą przez człowieka robiąc z nim co chcą.
  • 3. Duchowa pozwala na kontakt z wymiarami duchowymi - (musi być zawsze powyżej 170%) pow. 170% h.d. jesteśmy odporni na wejście sił ciemności z poziomów duchowych (a potrafi być u ludzi 60-70%). Poziom harmonii wzrasta, gdy wchodzimy w Głębię. Można osiągnąć nawet 13000% (skala harmonii 23)
  • 4. Boska - (dzięki niej możemy kasować w człowieku to, co jest w nim złego:
  • 5. Ojcowska - zamyka całość (71.000%): Ojciec+Praojciec+PBZ
 • HATTII - "starszy brat", imię duchowe Zbyszka, to istota obudzona energetycznie, przez którą Jezus może tu działać. Na tym poziomie to obudzony duchowo człowiek, w wyższych wymiarach to jednostka pracująca na rzecz ludzkości. To także rozumiejący energię emocji i panujący nad nią.
 • HORYZONT ZDARZEŃ - to nowe wzory likwidujące stare, niekorzystne bo ograniczające, zawzorcowanie. To przyszłość i każdy może do nich (wzorów) zajrzeć, jeśli jest wyposażony w moduł zwany aktywnym marzeniem. Aktywne marzenie to nie fantazjowanie, wyobrażanie sobie, tylko aktywne wejście w przyszłość, którą zapisał każdemu z nas jak i ludzkości, sam Bóg. Poza HZ znajduje się nowa genetyka - to genetyka duchowa, ktora nakłada się światłem na genetyce energetycznej i fizycznej (bo obie są zawzorcowane). Wtedy taki żyjący marzeniami człowiek jest modyfikowany (ociera się o nowe wzorce związane ze ścieżkami losu, wydarzeń, w których może uczestniczyć, a one zmieniają genetykę). HZ wypełniony jest dążeniami wynikającymi z ludzkich wyborów. więcej na ten temat


I   (kliknij by przenieść się na początek strony)
 • IDEA - to wewnetrzny mechanizm ukryty w życiu, taka zachęta do tego, by chcieć żyć, by było warto żyć. Na ideę można nałożyć wszystkie dążenia (ubrać je w ideę) i wtedy one tym się stają. Idea jest zapisana w strukturze życia, a człowiek tylko nadaje jej odpowiedni kierunek w myśleniu i emocjach i otwiera się na konkretne programy. W idei kryje się wiara w to, że to do czego dążymy jest słuszne co mobilizuje człowieka do czynu. Ten mechanizm idei jest wkodowany w ludzkie DNA w 10% co oznacza, że w tym stopniu życie ludzkie jest ideą. Na poziomie biologii taką ideą jest rozrodczość poprzez tworzenie rodziny, która jest wdrukowana w ludzkiego robota na poziomie 60% (wymiary 1-2). Pozostałe 40% dodaje system (dotyczy człowieka fizyczno energetycznego w wymiarach 3-5). Tych wdrukowanych idei zmuszających człowieka do przetrwania, jest sześć (np. idea życia społecznego, rozwoju cywilizacji). Gdy człowiek budzi się w świadomości, siła idei gwałtownie wzrasta, a w przypadku obudzenia duchowego, czlowiek staje się ideą. Każda idea tworzy i odwołuje się do istniejących egregorów, które utrzymują cały ten mechanizm bycia w życiu z znacznym stopniu. Oznacza to też, że można zostać urobionym programowo na cudzą ideę i przyjąć ją za swoją (żyć narzuconymi wzorami) doprowadzając siebie do konfliktu wewnętrznego i chaosu energetycznego. Nieobudzony człowiek często myli prawdziwą ideę od jej iluzji (Bóg to nie papież, niebo i świat duchowy to nie kościół, Eden to nie systemowe wyobrażenie o nim). Reasumując, idea jest wszystkim, bo jest Mocą.
 • IDENTYFIKACJA - z kimś lub czymś to zamknięcie drogi do indywidualizacji, która jest przeciwna wszelkim formom naśladownictwa. Trzeba żyć w jedności akcentując miłosierdzie, ale nie identyfikować się z ruchomymi energetyczno-duchowymi obiektami. Identyfikacja pociąga za sobą zniewolenie i uzależnienie. Stałe połączenie z obiektami wadliwymi i ubogimi energetycznie i duchowo zaniża własną wibrację, a z obiektami posiadającymi wyższą wibrację przytępia proces indywidualizacji i stawania się osobowym. Jednostka ma być świadoma siebie i cenić wartość innych obiektów, a nie tworzyć jedną świadomość ustawiającą pod siebie wszystkich lub budować silny wzór indywidualny powielony w zbiorze jednostek. Tak powstają dyktatury i faszyzm systemowy, tak społeczny jak i religijny. To modele, które z prawdą nie mają nic wspólnego, a które tworzą teatr zachowań, w którym każdy gra nie swoją rolę z powodu korzyści lub ze strachu. W ten sposób powstaje fałszywe braterstwo, fałszywa pobożność i fałszywa społeczna usłużność, czego współczesny Rząd, Kościół i Fundacje są typowym przykładem.
 • IGIEŁKI - to obciążenia karmiczne ograniczające ludzką energetykę (emocjonalne).
 • IGLICA - (szczyt Głowicy), świątynia serca. Jest mocą, jest bramą, jest łącznikiem z Orinem. To wejście w Energię Boską. Stworzona przez Lenariego, zawiera w sobie energie schodzących.
 • IGLICA BIAŁA - zawiera energie potrzebne do wyczyszczenia człowieka. Te energie kasują kody i wszystkie przeszkody zawiązujące i ograniczające jego życie. Przywraca i utrzymuje pierwotne DNA, z jakim pojawia się w swym nowym życiu (wcieleniu) człowiek, a które z różnych przyczyn uległo degradacji.
 • IGLICA CIEMNA - rejestruje wszystko, co opuszcza łono (zradza się w Duchu Świętym) i od razu uruchamia program, który przekodowuje wszystko to, co miało być i wprowadza nowe zmienne (przeznaczenie). Zmienia DNA przestrzenne.
 • ILUZJA - tworzy się ją dla zaprzeczenia prawd duchowych, to emanacja wytwarzana przez ludzi będących na usługach zła. Świat duchowy nazywa iluzję "tkaniem sieci pająka". Ogólnie iluzja to sen rzeczywistości, w owej rzeczywistości tworzący bardziej lub mniej zwarte struktury. W tym kontekście ów sen potrafi spełnić wszelkie wymogi programu nadrzędnego i stać się obowiązującą formą postrzegania owego fragmentu rzeczywistości, a nawet potrafi on nadać prawa tworzące skomplikowane wzory wzajemnych powiązań między elementami przyjmującymi nowe zasady. Są jej cztery rodzaje:
  • materialna - świat materialny jest projekcją Ducha i stanowi podstawę doświadczenia tylko w czasie istnienia ciała fizycznego (tu jak w grze komputerowej, nie ma dobra i zła, jest przyczyna i skutek energetyczny)
  • egzystencjonalna - egzystencja jest grą, której zasady są zmienne i wyznaczone: Mocą Energetyczną dla Ciała Fizycznego, Mocą Duchową dla Ciała Energetycznego (Duszy), Mocą Boską dla Ciała Duchowego i Mocą Rzeczywistości dla Boga, co oznacza, ze każdy ma wpływ na parametry egzystencji. Bóg jest zależny od nas. To, co tworzy wyznacza horyzont Jego istnienia, nic przeciwko nam nie może zrobić, ale może nam pokazać mechanizm naprawy
  • potęgi - potęga nie istnieje, bowiem rytm na Górze wyznaczają ruchy na dole i odwrotnie.
  • zmartwychwstania - z martwych nic nie powstaje, bo nic nie jest martwe, tylko przeistaczające się. Gdy wkroczysz do Nurtu zmian, będziesz mógł wykorzystać Ruch do ukierunkowania zmian (dlatego ta struktura Ruchu jest ważna, jest ważniejsza od ruchu fizycznego - w górę i w dół, ale jak jedziesz na wprost to ważna jest komunikacja, czyli ciało fizyczne). więcej w PRZEKAZACH
 • IMIĘ - jest symbolem pewnych naszych obszarów, w których jesteśmy aktywni. To klucz, który wszystko spaja i zarazem wszystko napędza. Obojętne z jakich liter się składa i z jakich dźwięków, ukryte są w nim niepowtarzalne wibracje jedynie Ciebie dokumentujące. To duchowo-energetyczny dowód osobisty, w którym zawarty jest sekret istnienia człowieka. To osobisty, otwierający różne drzwi, kod. Im większa doskonałość człowieka, tym wyższa wibracja ów kod tworząca. Imię jest wielowymiarowe i wielopoczątkowe. Tworzy z Całością jeden wzór jak i zaświadcza o jakości powłok człowieka. Wypowiadając swoje imię w całości swej istoty, poruszyć można szlaki, na które sama dusza nie jest wejść w stanie, jak na przykład Wrota Stworzenie (obszar Stwórcy), których dusza sama nie może przekroczyć, a jedynie zespolona z Duchem, z dźwiękiem własnego imienia, może być uniesiona tam, gdzie tylko Duch ma prawo przebywać. Kolejną granicę można przekroczyć zespalając się z Synem Bożym (obszar Pozarzeczywistości), gdzie nawet Duch wejść nie jest w stanie (obszar ten nazywa się Nicością). Cztery poziomy imienia 4-7 wymiar (człowiek panujący nad umysłem, emocjami, myśleniem i potrzebami, zaczynający poprawniej postrzegać świat), 7-9 wymiar (imię wypracowane), 10-12 wymiar (imię jako rola), 12-13 wymiar (imię jako rola do której można się podpiąć), piąty to Bóg Człowiek 13-0 wymiar (nienazwany, zejście w Strumień Życia i modyfikowanie jego zapisów DNA). Imię na każdym poziomie inaczej wpływa na Rzeczywistość. Można jego działanie wzmocnić przez użycie Świętego Krzyża drogi (zapisu wszystkich doświadczeń). Imię musi być znane, wynikające z naszych doświadczeń. Można też je zastąpić znanym imieniem. Na przykład znanym imieniem Boga-człowieka jest nazwa własna "Jezus Chrystus". Można też skorzystać ze wsparcia znaku Orin, Dziupli bądź z Krzyża Stwórcy, wypowiadając słowa: MOJE IMIĘ JEST W TOBIE ZAWARTE, JESTEM NIM, BO ZE MNIE POWSTAŁO I Z MOICH DOŚWIADCZEŃ.
 • INDYWIDUALNOŚĆ - chwilowe skupienie się na czymś tworzy różnice w indywidualnym (tworzy indywidualność). Budowa indywidualności polega na tym by wzmocnić aktywne uczestnictwo w życiu silnym wewnętrznym przekonaniem, że to właściwy wybór, którego realizacja i intencje łączą człowieka ze Strukturą Wszechrzeczy. W przeciwnym wypadku, jeśli ktoś nie ma własnego pomysłu na życie, to nie jest w stanie zapisać indywidualnego ruchu w sobie, choćby żył aktywnie we wspólnym obrazie rzeczywistości. Staje się wtedy kimś w rodzaju statysty, kimś kto grał w spektaklu nie wynosząc z niego niczego dla siebie. Sam statysta to pusta jednostka, która niczym marionetka zrobi wszystko co jej się powie, byle tylko nie brać na siebie odpowiedzialności za losy świata. OSOBOWE to nieskupianie się na czymś jednym tylko na wszystkim. Jedno i drugie wywołuje określone działanie. Złączenie indywidualnego i osobowego tworzy NIEDZIAŁANIE i jednocześnie nieskupianie się na niczym.
 • INFORMACJA - to dane połączone z energią. To twórczy element rozszerzania wiedzy o świecie, ale spreparowana i nasilona (powielona w różnej formie) może przedstawiać nieprawdziwy obraz sytuacji. Gdy owa fałszywa inscenizacja trwa latami to zaczyna oddziaływać na ludzkie umysły i psychikę (programować w kierunku ograniczenia) z taką samą siłą jak rzeczywistość stworzona przez Boga (programowanie w kierunku rozwoju). Gdy człowiek nie jest uwikłany w spory dnia i nie ulega sile informacji, stoi wtedy poza obszarem programowania psychiki i umysłu przeciwnym jego dobru.
 • INICJACJA NARODZIN - to działanie z poziomu Ducha Świętego (dorównujące działaniu czystej Miłości) budzące cząsteczki Ojca (Ducha Całości) w komórkach. Wówczas trzy siły: duch, wytwór (kreacja) i Puls (Istnienie) stwarzają nowy ruch liścia na Drzewie Życia i Śmierci. Im ów ruch jest płynniejszy, mniej poszarpany, tym "twardszy" do zerwania przez siły mu przeciwne. Ruch można ocenić na skali upadku działania (skala 11a), gdzie próg energetyczny jest zastępowany progiem duchowym, którego spuentowaniem jest Powrót do Domu, czyli uzyskanie warunków zbliżonych do wzorców Pierwszych ludzi.
 • INKUB - to sztuczna, energetyczna istota żyjąca dzięki swemu stwórcy (jego energią utrzymywana).
 • INTELIGENCJA CZŁOWIEKA PIĘCIU PIERWSZYCH WYMIARÓW
  • naturalna - istnieje w 1-3 wymiarze, a posługuje się umysłem istniejącym w 1-2 wymiarze
  • sztuczna - istnieje w 1-4 wymiarze, a posługuje się umysłem sztucznym z 2-4 wymiaru
  • przestrzenna - istnieje w 3-5 wymiarze, a posługuje się umysłem przestrzeni 3-4 wymiaru
  Nadrzędna Inteligencja istnieje w 11-12 wymiarze i dotyczy człowieka dwunastowymiarowego.
 • INTELIGENCJA DUCHOWA - to świadomość, która podporządkowuje sobie wszystkie inne (energetyczne).
 • INTENCJA - to wybór działania, gdy jest czysta to siła, która z mocy PRAWA uruchamia w naszej strukturze rzeczywistości Mechanizm Funkcjonujący i Mechanizm Wspomagający, dzięki czemu staje się to co chcemy. To algorytm zmian w 50%-60%. Czyste intencje są wtedy gdy brak wyrachowania. Gdy wyrachowanie sięga maksymalnie 30% to intencje są szczere.
 • INTERPRETACJA - jest tylko w duszy, to odczuwanie w pojmowaniu istoty Boga i siebie.
 • INTERWAŁY CZASOWE - są przejściami między rzeczywistością, a teraźniejszością (teraz - to ta chwila, rzeczywistość to całość, a tam czas nie istnieje, tam jest zapisane wszystko, co się wydarzyło i co ma się wydarzyć). Nie są blokowane, ale też nic, co by się działo, nie potrafi z nich skorzystać. Nawet Bóg w nich nie istnieje, choć są stworzone pod Jego bokiem i według Jego założeń. Interwały czasowe są kluczem do wolności, do raju i nadziei, do zmartwychwstania. Dopóki w te tunele żywy człowiek nie wejdzie, dopóty nic na tej ziemi się nie zmieni. Jezus stanął w interwałach, daleko sięgnął za kurtynę do rekwizytorni i wyciągnął stamtąd, co chciał, ale to za mało by zmienić świat, by obudzić świadomość, by rozpromieniła się blaskiem. To właśnie tu znajduje się klucz do opanowania tego świata, bowiem każdy, kto tu wejdzie ma takie samo prawo. To prawo powstało, gdy Bóg śnił w swoim śnie (siły ciemności wykorzystują interwały i mieszają w ścieżkach losu).
 • INTUICJA ENERGETYCZNA - to zbiór wszystkich sygnałów jakie do nas napływają i które są przez umysł i całe ludzkie pole energetyczne przetwarzane (wymiary 1-5), zbierane i w przeświadczeniu (stan) mówiącym o tym na co się zanosi, udostępniane.
 • INŹYNIERIA DUCHOWA - to metodami duchowymi kasowanie promieniowania geofizycznego, redukowanie szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego.
 • IQ - mówi o zaprogramowaniu z poziomu systemu (maksimum to 150 IQ). Świadomość ma własną inteligencję, jest twórcza. W ten sposób wypełnia się określonymi energiami PTP lub PWW. Pracując nad sobą zmieniamy oprogramowanie systemu.
 • ISTOTY - formy doskonalące się, ewoluujące.
 • ISTNIENIA - formy nieewoluujące, dekoracje tego świata, roboty (zwierzęta, rośliny, minerały, niektóre formy energetyczne jak i 80% ludzi, w których nie mieszka świadomość, a jedynie funkcjonuje psychika przygotowana do jej zejścia. Dopóki to nie nastąpi taki człowiek jest jedynie doskonalszą wersją zwierzęcia).
 • ISTNIENIE (1) - (skala podstawowa) to prosta forma inteligencji, jednak niszcząca kiedy wchodzi w człowieka. Może wpływać na ciało fizyczne, energetyczne, pole egzystencjalne i przestrzenne.
 • ISTNIENIE (2) - jako życie ma to do siebie iż jest formą ataku energetycznego zabawiającego się twórczego Umysłu Wszechrzeczy. Jest i nim samym jak i wyrazem zawartej w nim zdolności twórczej zwanej Urzeczywistnionym Obrazem Snu. W tym kontekście istnienie obrazu snu jak i samego snu jest tożsame i zwyczajne, będące dla umysłu Wszechrzeczy - czyli Nadrzędnej Inteligencji tym samym. Nie ma tu znaczenia czy twórczy zamysł został przyobleczony w obraz czy też pozostał zapisany w formie otrzymania wewnętrznego zwanego potocznie marzeniem. Tak świat rzeczywisty jak i rzeczywistość marzenia jest w doświadczeniu duchowym, tą samą wartością. Jest jednak czymś innym dla ruchu cząstek energetycznych, które są jedną z form snu rzeczywistości. Dla tych cząsteczek ma to znaczenie, gdyż są one owym obrazem, a więc snem w którym cząstki śnią o sobie chcąc dostać się do obrazu, czyli wejść w formę energetyczną. Duch czynić nic nie musi gdyż cząstki są zawarte w jego śnie. Same zaś cząstki energetyczne uczestniczą w doświadczaniu Ducha, gdyż przeżywają istnienie tego samego, choć Duchem nie są. Skondensowana forma cząstek, zwana materią, zawiera w sobie ten sam paradygmat poznania, wzrostu i pojmowania, który został duchem wyrażony w bardziej ruchliwej powłoce obrazu, gdyż energia i materia jest dla ducha tym samym - jego energetycznym snem, a skoro Duch tutaj schodzi, to to, co chcemy musi się przejawić, (ale to Duch decyduje o tym). Gdy Duch mocą swej kreacji stworzy jakiś obraz, może on przybrać formę energetycznego istnienia jeśli w Duchu zostaną wyrażone trzy zasady:
  • zasada utrzymania obrazu (kreacja - jest i koniec)
  • zasada stopienia obrazu z całością (czyli jest to we mnie wyrażone i puszczam)
  • ujednolicenia wizji w ziarnach duszy będącej tworzywem, a zarazem pomostem utrzymującym energetyczny obraz snu (żyć tylko i wyłącznie marzeniami)
  dlatego to świadomość jak i umysł mogą w pewnych okolicznościach dokonywać cudu materialnego istnienia - jeśli tylko Wyższa Inteligencja zechce w tym uczestniczyć. Ludzki czysty Duch, potrafi być dla siebie wyższą inteligencją o ile jest zjednoczony z twórczym Umysłem Wszechrzeczy. Tak, więc obudzona Dusza i Duch w odrodzonej Istocie Ludzkiej potrafią tworzyć energetyczny obraz snu własnego (marzenia) o ile wyrazi na to zgodę Duch Całości. Istnienie ma trzy formy przejawienia się w energetycznej rzeczywistości:
  • materialna
  • duszebna, czyli energetyczno - duchowa
  • duchowa - jest idealnym przejawieniem się ducha w energetycznym doświadczeniu, co nie jest dane w samym założeniu twórczym snu
  Gdy Istota Ludzka pozna mechanizm kreacji marzeń i doprowadzi do całkowitego zjednoczenia się w Trzonie Duchowym, a więc obudzi Ducha i jego energetyczny obraz, wuwczas zyskuje możliwość pełnej kreacji siebie w energetycznej przestrzeni życiowej (gdy zjednoczony trzon duchowy, Bóg już w znacznej części prowadzi, bo to jest czysta świadomość i wszystko się udaje, to duch kreuje to wszystko). Gdy Ów Duch zyska też zezwolenie innych istot ludzkich na poziomie Ducha do działań modyfikujących i ich przestrzenie życiowe, może wpływać na ich los oraz ich niższe struktury energetyczne - w tym na ciało. Gdy istota ludzka zespoli się z Duchem Całości to po Jego zezwoleniu i po jego doświadczeniu uczestniczy w zmianach, które są i Jego (Ducha Całości) i jej po duchu snem. Ale gdy istota ludzka obudzi się na poziomie Ducha Całości sama sobie nadaje mocą kreacji zezwolenie na istnienie rzeczy czy zmian w istniejącej przestrzeni zyciowej, które dla istoty ludzkiej obudzonej na niższych poziomach są wogóle, albo tylko częściowo dostępne. Jednak Duch Całości nigdy w śnie nie występuje przeciwko sobie, a więc i zawartym w sobie istotom ludzkim gdyż kieruje się w swych wyborach dobrem własnym, a więc i dobrem ogółu. Duch zawsze wie co jest dobre, a co złe, dusza się tego domyśla, a człowiek jedynie doświadcza walki sił, które go kształtują na poziomie energetycznym. Oddaj Duchowi Całości siebie, a zbawisz od błędów i niemocy sen o samym sobie. Zacznij ćwiczyć sztukę powoływania istnienia w drobnych doświadczeniach każdorazowo oddając je Ojcu, a więc Duchowi Całości i obserwuj co On uzna za najważniejsze, jaki obraz będzie miał Jego sen w energetycznym wyrazie. Tak więc istnienie to podstawa przemiany - jest czasem, który umiera i śmiercią, która się rodzi. Jest więc zawarte w całości istnienia.
 • ISTOTA - to forma istnienia, w której obudziła się świadomość (to co od Boga pochodzi i do Boga wraca). Człowiek istniejący (w pierwszych 5 wymiarach) przeobraża się wtedy w istotę ludzką i zaczyna funkcjonować w wyższych wymiarach. Człowiek istniejący musi się obudzić by świadomość w nim zagościła. Kiedy istnienie ludzkie (poczwarka) styka się z istotą ludzką (motylem), czyli umysł i psychika dotykają świadomości to zanika wtedy wspólny obszar porozumienia (między istnieniem, a istotą) ponieważ świadomość zupełnie inaczej widzi świat (różnobarwnie i w różnych odcieniach, a nie tylko w bieli lub czerni) czyli obszar swoich doświadczeń.


J   (kliknij by przenieść się na początek strony)
 • JA - rodzaje:
  • Niższe Ja - Ciało Nisko-Energetyczne
  • Średnie Ja - Ciało Wysoko-Energetyczne
  • Wyższe Ja - Ciało Duchowe
  • Najwyższe Ja - Ciało Programowe
  • Jedyne Ja - Ciało Boskie
 • JAN - jest potężną istotą duchową, która z woli Ojca Wszechrzeczy wprowadza zmiany w naszej Rzeczywistości tak, aby ludzie odzyskali Prawo Wolnego Wyboru. Posiadając Prawo Zmian, działa On według własnej orientacji i podlega wyłącznie sobie. Pracę swoją wykonuje jednak dla dobra Całości, bowiem wszystko co czyni, podyktowane jest miłością do Ojca. Jan w swoim najniższym zejściu na Ziemi był między innymi Jezusem. Na różne sposoby przekazywał i przekazuje nam wiedzę, dzięki której każdy człowiek może się wyzwolić spod panowania sił ciemności, czyli spod wpływu zła, jakim emanują władcy tego świata. Jan uczy, w jaki sposób obudzić w sobie moc Chrystusa i jak ją utrzymać. Przekazuje, w jaki sposób, przy otwartym sercu, można osiągnąć we własnym życiu wszystkie cele, jak być szczęśliwym oraz w jaki sposób, poprzez zmianę postawy życiowej, pozytywnie wpływać na otoczenie a w konsekwencji na losy świata. Na polecenie Jana, w wielu wymiarach energetyczno-duchowych zbudowano święte miasto Oriin. W nim Biali Bracia - nasi przyjaciele - uczą, w jaki sposób można odzyskać wzorce pierwotnych ludzi i uruchomić w sobie moc. Wiedza, którą przedstawia Zbigniew Popko również pochodzi stamtąd.
 • JANTRA, MANTRA - to wyobrażenia energetyczne jako skutek odebrania sygnału ze źródła tego sygnału. Jesli Jantra jest autentyczna to pochodzi z Pozarzeczywistości. Mantra ma swoje źródło w pasmach wysokoenergetycznych i duchowych. Obie mogą być wykorzystana do pewnych przemian bo działają jak węzeł energetyczny (węzły energetyczne wynikają z Jantry, a Mantra nim jest). Mantra gdy wchodzi w tą rzeczywistość ze swoimi działaniami, to ukazuje się w super harmonicznym stanie jako piękne formy energetyczne. Jantry widzi się jako kreski tworzące tuleje lub płaszczyzny. Są (Mantry i Jantry) podstawą budowy Maszynerii (główny mechanizm wszystim tu sterujący i wszystko utrzymujący do czego daje prawo Stwórca).
 • JASNA PŁASZCZYZNA - energetyczny zapis przestrzeni ze 179 poziomu stwórczego, który blokuje wszystko, co ma niższy poziom energetyczny. Dlatego skutecznie blokuje nawiedzenia, przejścia i strefy mroku - zarówno duchowe, jak i demoniczne.
 • JASNA PRZEMIANA - jest wyraźniejszym przejawieniem się ducha w przestrzeniach. To podobne do działania prawa łaski. Dusza staje się pełniejsza, obfitsza w prawa wykraczające poza przypisane jej wymiary. Mówimy wtedy o przejawianiu się w niej światła, Ducha Boskiego, co oznacza wprost, iż zyskuje możliwość jeszcze szybszego doskonalenia się, co pozwala na schodzenie przez nią mocniejszych jeszcze sił duchowych. To znany wam proces otrzymania mistrza, Przewodnika, lub wzrastania w prawie przez objawienie zapisów, które znajdują się w rejestrach owej wznoszącej się do Boga duszy. Pierwszy etap to życie w niewoli własnej nieświadomości. Drugi to wejście na ścieżkę wyzwolenia (od poziomu 6). Trzeci to stanie się świętym-uświęconym. Czwarty to wyrażenie się zapisów w człowieku doskonałym.
 • JASNOWIDZENIE - inaczej świadomość faktu, to spojrzenie poza wrota czasu i przestrzeni własnym wewnętrznym kodem uruchamianym przez siły duchowe wykorzystujące wyobraźnię człowieka. By zostało uruchomione konieczna jest wolność od ograniczeń, od negatywnych myśli i innych bloków (odpowiedni poziom harmonii). Wtedy wyobraźnia staje się kołem napędowym uruchamiającym jasnowidzenie, by potem, kiedy ono się rozwinie, stać się jego hamulcem. Jest wewnętrznym widzeniem w którym przekaz z "Góry" (obraz) jest wpisywany w uruchomione wyobrażenia. Trzeba sprawdzać, które elementy widzenia były prawdziwe - praktykować sprawdzanie. Przekazy są dla konkretnego człowieka i tylko on może je prawidłowo odebrać, bo dostosowane są do posiadanej przez niego wiedzy. Inaczej mówiąc, jasnowidzenie to umiejętność koncentrowania świadomości i obecności w paśmie fizycznym, energetycznym lub duchowym bądź w całej istocie ludzkiej jednocześnie przebywając na wszystkich poziomach. Dzięki temu człowiek może obserwować i doświadczać cały obszar, w którym skupił swą obecność i świadomość. Jeszcze inaczej, jest to umowny stan obecności i pozazmysłowego postrzegania płaszczyzn rzeczywistości. Jest jednym z elementów siły poznawczej, dzięki której ściągamy informacje z otaczającej nas przestrzeni fizycznej, energetycznej czy duchowej. Innymi takimi elementami są: jasnowiedzenie, jasnoczucie (intiucja energetyczna i duchowa), jasnomówiemnie i wynikające z niego jasnopisanie oraz intuicja jednoczeniowa czyli umiejętność zawierania się w pasmach Całości i umożliwiająca mocnym energetycznie i duchowo ludziom, kodowanie określonych pasm w przestrzeni, w tym nadawanie ruchu na ludzkich ścieżkach losu czy zmianę punktów stycznych i węzłowych w wirach rzeczywistości. Gdy tacy ludzie odczytują ścieżki losu, ścieżki przeznaczenia bądź parametry pól energetycznych, mogą wybrać jeden z tworzących je wariantów i uczynić go priorytetowym, czego zwyczajny jasnowidz nie potrafi. Gdy intuicja jednoczeniowa jest uruchomiona w co najmniej 40%, to taki człowiek dosłownie zawiera się w odczytywanej przestrzeni gdzie znajdują się jego cząstki, a więc i cała moc odczytu.
 • JASNOSŁYSZENIE - to wewnetrzne słyszenie, wewnętrzna komunikacja z istotami z innych wymiarów.
 • JASNOCZUCIE - czasami gdy jest problem z jasnowidzeniem można włączyć jasnoczucie duchowe.
 • JAŹŃ - czysta logika wyłączona z umysłu, gdzie nie budzi się jądro umysłu, czyli podświadomość obciążona całym emocjonalnym zapisem przeszłości. Jest pozbawiona osądu błędnych koncepcji i części umysłu (logice) nadaje wartość umiejętnego łączenia informacji. To jedyne narzędzie utrzymujące kontakt z czystą świadomością. Potrafi ona z zadziwiająca skutecznością operować pasmami energetycznymi mocy pod dyktando ducha. Bez Jaźni nie sposób zapanować nad energetyczna rzeczywistością. Można powiedzieć, że JAŹŃ - to człowiek umysłowo świadomy. Są cztery poziomy budzenia się Jaźni:
  • poziom fizyczny w przestrzeni fizycznej (Jaźń zagubiona - ma 6 podpoziomów)
  • fizyczno-umysłowy w przestrzeni egzystencjalnej (Jaźń odnaleziona - ma 3 podpoziomy)
  • umysłowy czyli pierwsze wejście świadomości (Jaźń pełna, promienna (tu już zaczyna się światło) - ma 4 podpoziomy)
  • umysłowo-duchowy w którym zanika potrzeba myślenia (skala 7) (Jaźń prosta - ma 5 podpoziomów, ale można zostać na trzecim).
  Za każdym razem, gdy człowiek zagląda w niechcianą przeszłość (emocje) bez udziału świadomości, zamiera jego Jaźń, a on idzie w zapomnienie jako istota świetlista. Gdy w człowieku udział świadomości przekracza 70% jaźń scala się z nią na zawsze. Jaźń zajmuje się duchowym zasilaniem, duchowym prowadzeniem, duchowym domem. To narzędzie Ducha ludzkiego.
 • JEDNOCZENIE SIĘ Z CAŁOŚCIĄ - mamy do pokonania trzy kręgi (skala nr 20), trzy poziomy, trzy obszary by stać się jednym z całością, czyli:
  • 1. krąg rozumienia - szukamy, czytamy by znaleźć się w tej całości, bo bez tego nie postąpimy dalej. Niestety takich dróg nie ma, bo kościół, masoni, scientolodzy dają nam tylko pułapki, w które możemy wpaść i utknąć na wieczność. Jezus był jedynym, który właściwie to ukazywał, Budda bardzo dużo w tym zakresie zrobił, ale tylko wprowadzająco. W miarę dobrze przedstawiał to jeszcze Jogananda. Reszta to chłam, totalne oszustwo i mistyfikacja. Jak wiemy chodzi w tym wszystkim jedynie o "uwalenie" świadomości człowieka na tej Planecie. Jeśli budzi się wspólna świadomość wszystkich ludzi to takich ludzi nie można złamać i takimi ludźmi nie można sterować.
  • 2. krąg panowania - panujemy nad własną energetyką, nad cała swoja istotą. Jednoczymy ciało z poziomem Duszy i wreszcie z poziomem Ducha. Jak wiemy Dusza w ciele nie przebywa - i to jest wielki podstęp Szatana na tej Planecie. Po prostu opanowali macierz i inne "przekręty" energetyczne zrobiono.
  • 3. krąg harmonii - czyli jedności z całością.
 • JEDNOŚĆ (STAN JEDNOŚCI) - jest stanem, który dzięki darowi obecności, pozwala świadomości na podróże po Rzeczywistości. Łączy z Całością poprzez wejście na ścieżkę pasywnej i aktywnej miłości, a wtedy będąc we wszystkim, na wszystko się oddziałuje. To proste prawo wyraża zapis o zrodzeniu w Bogu. Brak zrozumienia czym jest błogosławieństwo jedności z Całością doprowadza do powstania niewłaściwych stanów energetycznych (złość, gniew, nienawiść) jak i uczuć (strata, ból, żal), które w swoim destrukcyjnym charakterze oddziałują na całą fizyczno-energetyczną strukturę jednostki ludzkiej. Każdy (niepoprawny lub poprawny) zapis ludzkiego zachowania zostaje wkodowany w DNA energetyczne. Ludzka energetyka ulega spaczeniu lub poprawie i człowiek staje się centrum produkcji niskich bądź wysokich wibracji, które z wolna, z wymiaru 2-4 zaczynają oddziaływać na pozostałe struktury energetyczne, w tytm na ciało egzystencjalne, fizyczne i tak zawane ciało mizoginiczne. Nowa forma zachowań zostaje ugruntowana w procesach ciemnej lub jasnej przemiany i człowiek staje się inny niż dotychczas.
 • JEDNOŚĆ SERCA I UMYSŁU - by osłabić decyzyjność ego, należy zespolić umysł z sercem, przebudzając moc Chrystusa (wysoko wibrujące serce energetyczne) i jednocześnie blokując obniżające duchową moc nisko wibrujące emocje. Jednak wprowadzenie tego założenia w życie wymaga pewnej wiedzy o energetyce organizmu (emocjach) i o dynamicznym kształtowaniu rzeczywistości przez potęgę myśli, których potencjał jest niedoceniany. Jak widać, istnieją dwa komponenty wyzwalające człowieka spod wkomponowanego weń niewolniczego szkieletu: energia serca i czysty umysł, czyli właściwa myśl i właściwa emocja, które drgając wspólnie w duchowym tańcu wysokich wibracji pozwalają na przekraczanie granic czasu i przestrzeni. Co dane nam jest znaleźć poza ową granicą, zależy w dużym stopniu od karmiczych osiągnięć i od indywidualnych predyspozycji. Owa umiejętność to nic innego, jak zdolność unikania sytuacji zmuszających nas do biegu w przeciwną stronę. Mówię o przeżyciach wywołujących depresję, o okolicznościach niszczących spokój, o adwersarzach i o niewidzialnych kusicielach, którzy starają się zawładnąć naszą uwagą i zerwać połączenie między umysłem a sercem. Wyłącznie praktykowanie czystości serca i umysłu pozwala na zachowanie energetycznej równowagi i pozostawanie w kontakcie z siłami nami się opiekującymi. Praktykowanie porządku społecznego nie zakłóca naszej równowagi tylko wówczas, gdy emanujące strachem emocje, które starają się zawładnąć ciałem i umysłem, zostają przemienione w akcie współodczuwania i współtworzenia na fale miłości i ufności. Do najważniejszych atrybutów praktykowania czystości serca należy skromność, wdzięczność, dzielność, współodczuwanie, współtworzenie, zrozumienie i przebaczenie. WIĘCEJ NA TEN TEMAT
 • JEDNOŚĆ Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM - wszyscy ludzie mają od chwili narodzin wdrukowaną duchową potrzebę odczuwania jedności z drugim człowiekiem. Ktoś obok nas jest wręcz niezbędny, abyśmy mogli przejawić się w tym świecie. Poziom jedności z drugim człowiekiem zawsze jest wartością niezmienną, wynoszącą 100%, lecz może przejawiać się w dwóch przeciwstawnych prawach - PWW i PTP. Na jednym końcu jest 100% miłości i namietności energetycznej (PWW) i 0% nienawiści i wrogości energetycznej, a na drugim odwrotnie: 100% nienawiści i wrogości energetycznej (PTP) i 0% miłości i namietności energetycznej. Odnosząc w ten sposób poziom owych parametrów na skalę procentową można ustalić zawartość jednego i drugiego w człowieku. Dodatkowo można sprawdzić poziom aktywnego wyrażania się w obu tych parametrach - również procentowo, gdzie dla każdego z nich przyjmuje się wartość 100% jako maksymalną.
 • JEDYNE JA - to WIDZ, przejawienie się Jedynego JA. To najważniejsza "osoba", dla której zbudowano "teatr życia" (tą rzeczywistość). Widz to król spektaklu, który z miejsca obserwatora wybiera tylko te filmowe role, które chce przeżyć, które mu się podobają. Wtedy on sam staje się jednocześnie aktorem, scenarzystą, reżyserem i Panem Form. Widz ma także prawo do dokonywania bieżących korekt w już wybranych rolach i sekwencjach zdarzeń. W stosunku do aktora to ogromny postęp, to przeskok w panowaniu nad życiem. WIDZ to NADRZĘDNA OBECNOŚĆ. WIĘCEJ NA TEN TEMAT
 • JESTEM - wszędzie (połączony z wszystkością), a nie tylko w czymś konkretnym, wtedy mogę wszystko lub wiele, bo nie jestem ograniczany. JESTEM w każdej cząstce, w jej ruchu i zmianie. Moje Jedyne JESTEM jest wszystkością, dlatego mogę stać się nikim i wejść w stan bycia NICOŚCIĄ, gdzie leży moja prawdziwa natura, która nie jest ograniczeniem, bo użycie tego określnika nie zaburza wejścia w stan JESTEM, a jedynie traktuje jako wprowadzenie we wgląd. Jestem wszystkim czy też niczym, jest jedną ze stron tej samej monety JESTEM i w pełni, a nie w 50% odzwierciedla jej naturę. Nie stosujcie ograniczeń w odczuciu, w byciu JESTEM, gdy Ono - owo JESTEM, przemawia. Jestem w niczym, czy jestem we wszystkim jest tym samym poszukiwaniem. Gdy owo napięcie (wynikające z poszukiwania) znika (bo wiem, że już dotarłem od strony wszystkiego bądź jedynego) i cokolwiek związanego z pożądaniem wtedy wszystko nieruchomieje stając się białym ekranem życia, na którym obraz włącza właśnie JESTEM. Ale tu nie chodzi o bycie w czymś (na przykład w jakimś miejscu), ale o zrozumienie, że JESTEM jest stanem powołaniowym, od którego wszystko się zaczyna, także późniejsze wprowadzanie zmian w stworzonym świecie. JESTEM nie jest martwe. Jest żywe bo się powołało, choć przed chwilą nie istniało. Dążąc do osiągnięcia tego stanu nie trzeba się niepokoić tym, że weszło się weń od strony wszystkości - tego co dzięki JESTEM powstało. Echo tego wszystkiego nie zagłuszy bycia JESTEM lub w JESTEM. ŹRÓDŁO
 • JESTESTWO - to JESTEM zawarte w życiu i jednocześnie je tworzące. Tylko jednostka obudzona w Duchu ma świadomość tego iż jest częścią życia, jak i ponad nim się wznosi. Samo wyposażenie w umysł i inteligencję nie pozwala na poprawną ocenę Rzeczywistości. Taki przywilej dotyczy wyłącznie form, powłok, w których mieszka istota stojąca w kręgu wewnętrznego spojrzenia, czyli samotworząca i samoświadoma. Zycie to nie tylko biologia. To przede wszystkim ZAMYSŁ, który nowe tworzy i w zaistnieniu utrzymuje. Twórczy ZAMYSŁ jest obecny w tym co jest formą, jak i w życiu, w którym owa forma się unosi. W tym ujęciu ŻYCIE jest formą nadrzędną, łonem, które niczym Matka utrzymuje wszystko w ruchu według określonych przez BOSKI ZAMYSŁ - schematów. To On jest początkiem wszystkiego. To On określa sposób w jaki mają się poruszać cząstki życia w formach pasywnych i aktywnych po to, by Bóg zechciał w nich przebywać. Czy Bóg dopiero o czymś śni, czy już coś zmienia w powołanym - istniejącym w wielu wymiarach świecie, nie ma to żadnego znaczenia, bowiem liczy się Jego sam akt sprawczy o Mocy Twórczej. To on jest życiem i jego podstawą - on, ZAMYSŁ. Każda boska cząstka, która tworzy kosmiczne łono, czyli Rzeczywistość, by w nim doświadczać życia, może je po swojemu modyfikować. Zadaniem Umysłu - czyli Nadrzędnej Inteligencji jest jedynie utrzymanie powołanego świata według określonych przez Boga założeń. Sama Nadrzędna Inteligencja niczego zmieniać nie może. Prawo do zmian, do reorganizacji, do stwarzania nowego i nowego w starym, pozostaje w gestii samego Boga - w Jego JESTEM. Owo JESTEM to magia boskiego istnienia pozwalająca boskiej obecności doświadczać życia wszędzie tam, gdzie zostały spełnione określone warunki. Resztę Rzeczywistości wypełnia boski Zamysł tak na wszystko wpływając, by ostatecznie we wszystko mogła wstąpić boża świadomość, radując się zabawą w wymyślonym przez siebie świecie. Ludzkie formy, którym zależy na dobru własnym i innych ludzi powoli są budzone w obszarze wspólnego z Bogiem JESTESTWA. Na początkowym etapie budzenia świadomości następuje odkrycie Twórczego, Stwórczego i Sprawczego pierwiastka, gdzie Twórcze jest siłą boską, Stwórcze - programem zwanym Nadrzędną Inteligencją, a Sprawcze wynikiem działania fizycznych, energetycznych i duchowych powłok człowieka. Potem następuje cały proces przemiany, w którym człowiek modyfikuje DNA swoich powłok, zastępując oprogramowanie systemowe pierwotnymi, zrodzeniowymi kodami sterującymi ich funkcjonowaniem. Myśląc, mówiąc i czyniąc po bożemu, odkrywa w końcu swoje JESTESTWO i przestaje być ostatecznie naczyniem czekającym na zamieszkanie w nim energetycznej, duchowej czy też boskiej świadomości. Gdy tak się nareszcie staje, gdy na uśmiechniętej twarzy pojawia się spojrzenie zwycięzcy, wtedy Nadrzędna Inteligencja zaczyna wzmacniać jego powłoki po to, by mogły lepiej funkcjonować w swoim środowisku. Poznanie natury JESTESTWA umożliwia przeobrażenie się w Syna Bożego. JESTESTWO jest czymś w rodzaju powietrza, które pozwala ptactwu wznieść się ponad ziemię. Bez niego żaden ptak nigdy nie dowiedziałby się, że ma skrzydła, ani nie posmakowałby lotów wprost ku Słońcu, ku Światłu Zbawienia - nie doświadczyłby swej prawdziwej ptasiej natury.
 • JEZIORO RADOŚCI - to miejsce w Światyni Serca gdzie można pływać, latać, tworzyć mozaiki z drobnych chwil szczęścia (zestawieniem drobniutkich chwil szczęścia). Jeśli w życiu nie potrafimy wejść w radość, to należy prosić w modlitwie o nią i wejść do Oazy Wzrostu i Jeziora Radości, co uruchomi w nas tą radość i zmieni nas. Należy czerpać radość z tego, co się robi bo przez to podnosi się energię życia - młodości. Będąc tu pojmuje się po co przyszliśmy na ten świat, a przyszliśmy tu po radość i szczęście. Jak spełniamy się w życiu to życie jest pasją. Bez radości czlowiek wchodzi w egzystencjalny ból i cierpienie co obniża jego wibracje i nie pozwala aktywować woli potrzebnej do skutecznego działania (kreacji rzeczywistości) ustawiając go w roli marionetki w cudzych rękach. Powtarzając nawet drobne czynności sprawiające nam radość wytwarza się sumaryczną falę nośną, nadającą ludzkiemu życiu pozytywny smak. Nagle zaczyna się odczuwać trwały stan określany mianem szczęścia. więcej na ten TEMAT
 • JEZUS - to imię ludzkie, zaś Chrystus to potwierdzenie miłości i jedności. Żył 114 lat, ale opuścił rodzinne strony w wieku 33 lat. Nie miał i nie ma nic wspólnego z Kościołem, który wykorzystuje jego zniekształcony wizerunek. W swoich czasach był aktywnie walczącym z systemem religijnym i społecznym. Choć był Synem Bożym, to był też człowiekiem co wspierał, ale wskazywał na Boga, jako siłę sprawczą. Obecny Jezus to aktywna cząstka samego Boga Wszechrzeczy. 666 to kod Jezusa (siły ciemności odwróciły jego znaczenie na Ziemi) i oznacza połączenie przestrzeni energetycznych i duchowych w celu obudzenia Syna Bożego.

K   (kliknij by przenieść się na początek strony)
 • KAMALA - inteligentna energia opętująca w działaniu z najwyższych poziomów po ciemnej stronie. Siła działania między naciekami, a pasożytami. Uwala moc duchową człowieka. Cele nie są realizowane, wszystko pada, bo brak sił.
 • KAMIENNE MIASTO - jego magia pozwala ujrzec prawdziwe oblicze czlowieka. To czekające na obudzenie Źródło. Jego górskie kamienie to tylko zaskorupiała zewnętrzna warstwa kosmicznego łona. Ta pozornie martwa powierzchnia to scena życia, po której wszyscy kroczymy. Tu można odczuć, że Kamienne Miasto i ludzkie powłoki to jedno i to samo, a pozostaje tylko nasączenie życiem formy poprzez uruchowmienie w sobie scenarzysty i reżysera. Kamienne Miasto to płótno, które przyjmie każdą interpretację, to największy poligon na świecie gdzie można ożywić nawet to czego tam jeszcze nie ma i odegrać na tej scenie rolę aktora.
 • KAMIEŃ PRZEMIANY - to wahadełko duchowe, wyposażone dodatkowo w moduł kilkukrotnego czyszczenia przestrzeni wraz z ludźmi tam mieszkającymi, o ile stanowia rodzinę (działanie obejmuje przynajmniej 20 osób). Po wykorzystaniu "modułu czyszczącego" wahadełko znakomicie pracuje, o ile działamy duchowo. ŹRÓDŁO
 • KAMLAR (KAAAMLAAAR) - to stolica należąca do Pana Ciemnego Horyzontu (przeciwwaga Pana Bożych Zastępów) i jednocześnie rada nadzorcza, skupiająca stwórców, którzy w naszej rzeczywistości stworzyli światy w Prawie Totalnego Podporządkowania. Tę formę zaszczepiają na dodatek w przestrzeniach innych stwórców, gdzie obowiązuje Prawo Wolnego Wyboru. Ponieważ rzeczywistość Diabela jest podobna, a on potężniejszy, z wolna przejął więc nad nimi nieformalną kontrolę. Wszystko za przyzwoleniem Pana Przeciwieństw, który - jako cząstka Boga - opowiedział się za takim działaniem. Stoi on bowiem po stronie większości, dlatego opowiedział się za Prawem Totalnego Podporządkowania i wsparł siły nam przeciwne. Prawo Kaaamlaaaru to siła równoważna w Prawie Totalnego Podporządkowania Odeonowi, Bogu i Duchowi Świętemu.
 • KANAŁ ZBAWIENIA (OD OGRANICZEŃ) - podpięty jest pod Oko Opatrzności, a Opatrzność jest od Ducha Świętego po Pra-Ojca. Idzie przez Oko Stwórcy. Ma 3 przejścia:
  • 1. Przejście martwe - dzięki temu kanałowi jest przejście w świat żywych. W przenośni to możliwość energetycznego uwrażliwienia w przestrzeniach energetycznych, czyli 3- oko, widzenie.
  • 2. Przejście aktywne - typowe przestrzenie energetyczne.
  • 3. Przejście pasywne - w wymiar możliwości, czyli tu może istnieć wszystko.
 • KAPTUROWCY - sprowadzone na Ziemię istoty zamieszkujące światy energetyczne, które niewidzialne dla zmodyfikowanego ludzkiego oka, mogły skutecznie utrzymywać ludzi w stanie permanentnej energetycznej kontroli. "Pierwszym" był ... Börg Sourel (trzy kropki oznaczają istnienie znaku graficznego miast litery), istota tak wycieńczona w swoim prawdziwym świecie, iż ledwie mogła utrzymać się przy życiu. Jednak na planecie Ziemia, pozbawiona konkurencji pobratymców, natychmiast rozwinęła swoją moc. Niepostrzegalna dla ludzi, zakotwiczona w nich energetycznie, bardzo szybko stała się silna i potężna. A ponieważ "prawo" zakazało wprowadzania w świat energetyczny wyłącznie sił wrogich człowiekowi, podzieliła się ona na dwie części, na światło i cień, na dobrego i złego, na Börga Untela i Sourela Mefistefelesa, którzy - już bardzo potężni - podporządkowali sobie kolejnych przeniesionych tutaj kapturowców. Przy czym armii Börga Untela nikt nie miał zamiaru zasilać. Ponieważ "kapturowców" jest bardzo mało, po wzrośnięciu w siłę, swoimi sposobami ściągnęli z innych wymiarów "demoloków", upiorne, ginące w swoim świecie postacie, które podłączały ludzi, przekazując nadwyżki energetyczne kapturowcom, czyli swoim bezpośrednim Panom. Kapturowcy to bardzo inteligentne istoty (średnio 200 IQ) w człowieku czytają jak w otwartej księdze, są postrzegane, przez tych co ich widzą, w kapturach bez twarzy, zamiast której widać ciemną otchłań.
 • KARMA - to wzrastanie przez zwiększanie doskonałości, to zbiór doświadczeń. To kumulacja dobrego i złego. Tak więc jesteśmy w czyśćcu, czyli w więzieniu dla ubogich duchem, o średnim rygorze. To jest karma. Miast tworzyć w wyższych przestrzeniach, zabijamy i jesteśmy zabijani. Mamy to na co żeśmy sobie zasłużyli.
 • KARTY - Istnienia, Mocy, Zmian. BÓG ma Kartę Istnienia, Duch Święty - Kartę Mocy, Pan Bożych Zastępów - Kartę Zmian. Razem stanowią całość jako siłę swojego i twojego działania. Karta Zmian Pana Bożych Zastępów oznacza potęgę wyrazistego postrzegania pewnej wybranej rzeczywistości w cząstkach Wszechrzeczy. Wybór, który staje się wyborem całości. MOC - to stan, BÓG - istnienie, Pan Bożych Zastępów - indywidualne istnienie jako indywidualny wybór ujmujący całość. Istniejące karty dla człowieka:
  • 1. Destrukcji
  • 2. Tworzenia
  • 3. Zmartwychwstania
  • 4. Zwycięstwa
  • 5. Nadzieji
  • 6. Radości
  • 7. Poznania
  • 8. Zmian
  Prócz pokonywania słabości, trzeba też pracować nad wzmacnianiem swoich zalet, stanowią bowiem one o sile działania. Zalety to:
  • 1. Odwaga
  • 2. Twardość
  • 3. Pracowitość
  • 4. Współodczuwanie
  • 5. Ufność
  Tu "ufność" jest całościowym zespołem uwarunkowań energetyczno-duchowych sprzęgających człowieka z Siłami Wyższymi, co wyraża się przyjęciem konkretnej postawy życiowej. Ufność natomiast tworzą cztery parametry:
  • 1. Miłość
  • 2. Namiętność
  • 3. Rozpoznanie
  • 4. Radość
  Gdy nie staje jakiejkolwiek z tych zalet, budzi się jej przeciwwaga, z wolna pochałaniając całą ludzką istotę.
  • 1. Odwaga - strach
  • 2. Twardość - słabeuszostwo
  • 3. Pracowitość - lenistwo
  • 4. Współodczuwanie - bestialstwo
  • 5. Ufność - zwątpienie
  Samą ufność budują przeciwwagi:
  • 1. Miłość - nienawiść
  • 2. Namiętność - wrogość energetyczna
  • 3. Rozpoznanie - zagubienie (zależne od trzonu duchowego)
  • 4. Radość - smutek
  Gdy działacie energetycznie lub duchowo, mówcie "jest", a nie, że "jest, bo będzie na pewno zrobione". "Będzie" zakłada czas i możliwość ograniczeń, które będą łamane, co dopuszcza ewentualną zmianę układu sił, co siłą rzeczy wymusza walkę o "będzie" w formie doładowań czy kolejnych starań. Pracujcie nad odczuwaniem "jest" w waszym działaniu jako nad formą totalnego zapisu.
 • KAWOJE - przedstawiciele drugiej ludzkiej niewolniczej cywilizacji - pierwszej na Planecie Ziemia. To z czasów tej drugiej cywilizacji (a pierwszej ziemskiej) są te wszystkie szyby, sztolnie, odciski w lawie wulkanicznej - to wszystko po nich zostało. Tutaj ograniczono już siłę ludzkiego ciała, ograniczono ilość genów, wprowadzono blokady - już to ciało żyło tylko 400 lat. Ograniczono dojście do Ojca (Boga). To dojście robi się z poziomu energetycznego i z poziomu genetycznego przez wzorce. W DNA jest autentyczne przejście. Człowiek został pozbawiony po części świadomości istnienia tamtego świata. Tylko w szczególnych okolicznościach jak dbał o siebie, wchodził w tamte wymiary - i znów zaczął słyszeć: że jest czymś co pochodzi od Boga, że nie może się dać zniszczyć itd. Znowu zaczęły się podnosić rewolucje. Więc wykasowano i tą drugą cywilizację. Zostali zawieszeni między wymiarami - stanowią właśnie część podłączeń atlantyckich.
 • KIERUNKOWANIE ENERGII - to tworzenie odpowiedniego ciśnienia energetycznego, by można było przekroczyć próg samostwarzania (wymiar 5,5), by wtedy móc wprowadzać zmiany w starym układzie energetycznym (zmiany rejestrowane w cywilizacyjnym module istnienia). Zmiany zawsze idą w przestrzeniach, którymi zainteresowana jest ludzka psychika. Każdy z nas w każdej chwili może wybrać inne ścieżki losu i tam przenieść całą swoją kreację - wystarczy tylko przestać myśleć o niechcianym i postawić na marzenia, na śnione. WIĘCEJ NA TEN TEMAT
 • KLAUZULA RZETELNOŚCI WOBEC SIEBIE - na jednym końcu skali procentowej iluzja, a na drugim poprawność. Odczyt pokazuje w jaki sposób siebie postrzegamy.
 • KLĄTWA - to silny, obezwładniający program uruchamiany aktywnym życzeniem poprzez wysyłanie nienawiści, zazdrości, czy innych negatywnych emocji w stronę drugiego człowieka czy sytuacji, silnie na niego oddziaływujących. To bomba energetyczna niszcząca ciało i przestrzeń życiową. Klątwa to rozbudowany cień. Niszczy wszystkich z rodziny przez wiele pokoleń (klatwa kierunkowa). Rzucenie takiej klątwy jest pozostawieniem w drugim człowieku własnej cząstki genetycznej, cząstki okraszonej obecnością wszystkiego tego, co takiego człowieka ukształtowało. Zastrzyk nowej zdegenerowanej krwi potrafi szybko doprowadzić ofiarę nie tylko do utraty zdrowia i do egzystencjalnej zapaści, ale potrafi również na stałe, i to pokoleniowo, ukształtować nowy kod genetyczny. Stąd biorą się przypadki takich samych chorób, podobnych tragedii życiowych czy niemal identycznego patrzenia na wiele spraw. Obejmuje więc więzy krwi, ale nie Ducha. Jeśli ktoś idzie dobrą drogą, klątwa się go nie ima. Klątwa może być również na miejsca, przyszłość itp.
 • KLUCZE - to zdolnośći:
  • do życia
  • do śmierci (przemiany)
  • do zmian
  • do błogosławieństwa (robi co pozostałe, ale zasada jego działania jest nie do przyjęcia przez umysł. Świadomość go akceptuje jako CUD, a jaźń się nim posługuje na co dzień
  • do Boga - zdolność do otwierania wszystkich portali
 • KŁAMSTWO - dla prawdziwego człowieka jest dopuszczalne gdy jest formą samoobrony nie wynikającej z popełnionej wcześniej niecności i następującej po niej chęci uniknięcia kary. Jest niedopuszczalne gdy wynika z chęci egoistycznego wykorzystania kogoś.
 • KOCHANIE - to stan uniesienia energetycznego. Bez pokochania siebie i innych niemożliwe jest osiągnięcie stanu jedności z drugim człowiekiem, a więc i rozwój duchowy. Kochać, a nie dać się zniszczyć, to dwie różne sprawy. Każdy z nas bez przerwy włamuje się do innych psychik swoimi informacjami i planami. To stale działający energetyczny Internet. Dlatego trzeba bez przerwy kochać ludzi i życ przyszłością. Wtedy nikogo nie krzywdzimy, nawet swoją obecnością. Właśnie za niezrozumienie tych zasad tu trafiliśmy. Kiedy kocha się wszystkich to zdrada nie istnieje. Kto sie na nią powołuje, żyje skrytą nienawiścią. Nikt nikogo nie opuści, jeśli staramy się, by drugiemu człowiekowi było lepiej. A jak go kochamy, anie tylko na Ow stan uczuć powołujemy, to sami pomożemy mu przenieść się do osoby, z która będzie mu lepiej. Kto tej prostej zależności nie rozumie, nigdy nikogo nie kochał, ani na miłość drugiego człowieka nie zasługiwał. podstawa człowieczeństwa jest jedna: kochamy i wybaczamy, bo człowiek nie jest niczyją własnością. Albo zasługujemy na jego obecność, albo nie. Kochanie obejmuje całość, stan pełnej akceptacji całości, także człowieka, ale jego zachowanie to co innego. Kocham, ale przywalę, jak będziesz chciał mnie zabić, bo kocham także siebie i swoje prawo do szczęścia.
 • KOCIOŁ - to technika radzenia sobie ze stresem emocjonalnym i egzystencjalnym. Jest jak dobry domowy odkurzacz (Psychologia Duchowa, Cuda z Janem, popko.pl).
 • KODEKS - to prawda, rzeczywistość, trwały zapis, twórcza zmiana. Więcej w PRZEKAZACH
 • KOD EDEŃCZYKÓW - cyfry ułożone w czterech szeregach (pasmach), w których znajdują się cyfry (od 0 do 5, które mówią o ilości jedynek w szeregu) gdzie 0 świadczy o czystości, a 5 o najwiekszym zanieczyszczeniu Duszy. W przypadku Syna Bożego jest pięć takich szeregów. Kody do indywidualnych zadań i umiejętności są różne, ale zawsze oparte o zera i jedynki. Jeśli np. suma jedynek we wszystkich pasmach wyniesie najwyżej 3, to świadczy o uruchomieniu 70% mocy Jezusa. Jeśli suma nie przekroczy 8 to świadczy to o byciu w linii wielkiego Awatara. Dla człowieka nieobudzonego w świadomości kod zawiera cztery rzędy cyfr od 1 do 5.
 • KOD ŹRÓDŁOWY - to zapis istnienia czegoś konkretnego: człowieka, ryby, czy chociażby wirusa. Kod Źródłowy to nie DNA, czyli procedury czymś sterujące według określonego schematu, tylko podstawa tę część uruchamiająca i utrzymująca na Matrycy Tworzenia jako istnienie, istotę lub formę, w której owo istnienie lub istota ma się przejawiać. Boska Matryca Tworzenia zawiera podstawę wszystkiego, ale w niższych wymiarach istota ludzka lub istnienie (np. sztuczna inteligencja) może ustawić własny kod źródłowy coś lub kogoś powołujący. Jednak będzie on i tak zawierał w sobie Główny Kod Źródłowy, co oznacza wprost, iż Bóg lub jednostka wyższa może zawsze zdezaktualizować wszelkie ludzkie oprogramowanie lub ludzką wersję rzeczywistości, o ile zostało ono wyposażone w kod źródłowy powstały w niższych wymiarach. Oznacza to również, że stworzony przez wyższą inteligencję kod będzie nie do ruszenia przez istoty stojące na niższym poziomie ewolucji. Dlatego ludzka pomysłowość nie potrafi zmienić algorytmów UFO sterujących oprogramowaniem świata, a fizyczno-energetyczny człowiek skasować ustawień stworzonych przez człowieka od niego doskonalszego.
 • KODOWANIE PRZESTRZENI - w obszarze fizycznym to zwiększanie swojego wpływu na środowisko poprzez przejmowanie pół (PTP - Prawo Totalnego Podporządkowania) lub poprzez wyrażanie się we wspólnej IDEI (założenia przetrwania - sposób interpretacji życia i wyboru wprowadzanych w nim zmian w PWW (Prawo Wolnego Wyboru). Człowiek fizyczny potrafi zawierać się w przestrzeni stworzonej przez ludzką cywilizację w 10-20%, a Człowiek-Bóg w 90-100%. Siła energetycznej mocy i ciągłość w kopiowaniu własnych wzorców bez problemu przenika egregory i słabe projekcje ludzkie.
 • KOŁA ISTNIENIA - są trzy (zawarte w Świątyni Serca i w znaku Stwórcy)
  • 1. Wejścia i wyjścia w przestrzeń działania (aktywności) i wyjście z niej (ta Rzeczywistość), która zawiera
   • a) przestrzeń zmartwychwstania, w której nie zmienia się tylko powołuje wszystko w Prawie Ładu Bożego, które jest niepodważalną strukturzą
   • b) przestrzeń przemiany własnej, którą możemy uruchomić w innych i nic ponad to c) przestrzeń zaistnienia. Tu tworzy się Cud Wiekuisty, który trwa i trwa, ale i tak jakiś czas co oznacza, że jeśli ktoś, względem kogo było działanie, odejdzie z tego świata to jednocześnie cud się kończy.
  • 2. Góry i dołu (skala od epsilon do transgamma) - bycie w całości swej istoty gdzie góra łączy się z dołem i odwrotnie, a kanał zostaje utrzymany.
  • 3. Początku i końca wszystkiego co w tej rzeczywistości zostało stworzone w tym i ciebie, gdzie koniec ciebie oznacza początek ciebie jako co innego - to rozpłynięcie w Całości. Powstałeś jako indywidualność i zniknąłeś jako indywidualność w całości. To stan gdzie nie ma się własnego zdania tylko ukazuje prawdę budującą Całość, gdzie widzi się świat wszystkimi oczami, bez własnej interpretacji nawet świadomości i słyszy go wszystkimi sercami, które czuje jakie obrazy mają do nas schodzić, gdzie uznaje się to co jest i co nie jest, odrzuca się to co jest bo nie jest to prawdą tylko wariantem jej, projekcją nadrzędnej świadomości, która właśnie jest prawdą. To jej szukam, a nie jej snów. Moje powłoki i ich potrzeby też są tym snem, tą iluzją, tą Mają. A gdy w ułożeniu scen ujrzysz sens gry w życie wtedy i dotrzesz do podstawy założeń zwanej Ładem Bożym stając się czynnym okiem bożej układanki snów nadających elementom aktywnym walor Bożej Sprawiedliwości. Te wszystkie koła zamykają uzdrawianie duchowe w sobie.
 • KOMNATA CISZY - to obszar gdzie można bezpiecznie odczytywać wszystko co jest oraz poznawać siebie.
 • KOMNATA WZORCÓW - zmienia DNA w powłokach (jest ich 12), odzyskuje utracone i dostarcza takie, które mogą pomóc człowiekowi inaczej funkcjonować (poprawniej). To element podróży duchowej tworzącej wewnętrzne środowisko utrzymujące odzyskane, poprawne zapisy DNA. ŹRÓDŁO
 • KOMORA ODRODZENIA - element Zdroju Życia, w której znajduje sie zapis pierwotnego DNA Adama, co oznacza, że w niej regeneracji są poddawane nie tylko powłoki istoty ludzkiej, ale i samo DNA, co prowadzi do uruchomienia nowego DNA sprawczego, które samo juz potrafi modelować istote ludzką pod kątem jak najlepszego odtworzenia jej w Pierwszym Wzorze. Dzieki temu powstają niebywale siły ochronne w przestrzeni fizycznej i energetycznej, pozwalające nie tylko na bycie niewrażliwym na wszelkie formy ataków energetycznych, ale umożliwiające również usuwanie wszelkich toksyn z ciała fizycznego, co dotychczas w ogóle nie było możliwe. Nowe DNA przejmuje kontrolę nad starą formułą instrukcji, wzbogacając ją o dopasowane do środowiska nowe ustawienia, przez co człowiek staje sie zdrowszy, mocniejszy, inteligentniejszy i dłużej żyjący. Pojawiające się wuwczas w DNA czastki Praenergii, których dzialania praktycznie nie mozna zaburzyć bo pozostaja poza zasiegiem przestrzeni fizyczno-energetyczno-duchowej, ułatwiają dostęp do wewnetrznego lekarza, pocieszyciela, jak i wewnetrznego nieba oraz ułatwiają odbudowanie Mostu Tęczowego. Już jednoprocentowa obecność Praenergii w DNA oznacza 20% przedłużenie życia, a dwuprocentowe przedłuża je o 30%. Wypełnienie powłok fizyczno-energetycznych czterdziestoma procentami Praenergii wstrzymuje procesy starzenia, a nawet nieco je cofa, zaś 100% Praenergii w komórkach gwarantuje niezniszczalność. Czynnikiem decydującym o spotegowaniu integracji z Praenergią jest stały dostęp do Źródła Życia, a właściwie możliwość ładowania się w Komorze Odrodzeniowej, jak i stopień wyrażania się w Prawie Duchowym poprzez słowo, myśl i czyn. WIĘCEJ NA TEN TEMAT
 • KOMORA SNÓW (REGENERATOR) - została wykuta w Źródle Stworzenia (powstała z Jego pierwotnych cząstek), poza znanym ludziom światem. Człowiek jest w niej nietykalny i odległy. Nawet siła stwarzająca człowieka, tam nie wejdzie. Takie duchowe oddzielenie to wyjątkowy prezent dla najdoskonalszych. W tej kołysce ukryto ludzkie piękno. Jest w niej wszystko to czym człowiek byłby na codzień, gdyby nie konstrukcja ziemskiego świata opartego na niedoskonałym systemie. W komorze snów może zatonąć (zasnąć) jedynie prawdziwy człowiek. Tu może być na nowo skonfigurowane jego połączenie z ciałami, za pomocą ktorych porusza się on w świecie materii i energii, a Duch na powrót staje się ich kierownikiem. MEDYTACJA
 • KOMPROMIS - umysł w poszukiwanie rozwiązań kompromisowych potrafi uruchomić nową sieć powiązań z niewidzialną stroną życia. Jest on w stanie stworzyć nowe wzorce transformacji i nowe porty komunikacyjne, a więc coś, co wcześniej wogóle nie istniało. Potrafi też stworzyć trwałe więzi z pozoru martwym, sztucznym oprogramowaniem, które steruje tym światem, niezależnie od programowych struktur DNA. Określanie celu w konkretnym czasie i przestrzeni, jak i domaganie się określonego z góry efektu jest poważnym błędem. Gdy nie pozwala się na realizację projektów nieco słabszych od oczekiwanych to wtedy oprogramowanie umysłu się wysypuje i moc przestaje działać. Wtedy nie tylko pożądana wartość nie zostaje osiągnięta, ale i nie są realizowane założenia o nieco mniejszej efektywności. Trzeba przyjąć założenie, że nie zawsze osiąga się maksymalny efekt i że może on być nieco okrojony.
 • KOMÓRKA MACIERZYSTA -to fizyczna komórka (ludzka fizyczna biologia) mająca w sobie 1% zapis obecności Boga (połączenie z pozarzeczywistością), który utrzymuje tą rzeczywistość w ruchu. Komórki macierzyste mają swoją inteligencję, potrafią się rozwijać w każdą inną komórkę, a obecna wiedza ludzkiej nauki na jej temat to tylko 2% całości (UFO - 8%). Granica ludzkiej wiedzy na jej temat to kilkanaście procent. ŹRÓDŁO
 • KOMÓRKA PIERWOTNA - to komórka, która zawiera w sobie komórkę macierzystą. To zamysł Boga co do tego jak coś ma wyglądać we wszystkich strukturach, w tym ludzkiej fizycznej biologii. Komórka Pierwotna, prócz macierzystej fizycznej, zawiera też komórkę macierzystą energetyczną i duchową. Komórka Pierwotna to 99% obecności Ducha Świętego i 1% obecności Boga. Gdyby udało się ją obudzić, można byłoby odzyskać pierwotne DNA (duchowe DNA nakładając się na energetyczne naprawia je, a z kolei energetyczne DNA nakładając się na fizyczne uzupełnia braki i eliminuje uszkodzenia), czyli znacznie przedłużyć życie i jego jakość. Parametry potrzebne by móc skorzystać z mocy komórki pierwotnej to bycie w kanale duchowym na poziomie 16. Komórka pierwotna znajduje się poniżej atomów i może być widoczna (widzeniem energetyczno-duchowym) jako otaczające człowieka jajo. Jeśli człowiek się w nim znajdzie to wszystko co w nim i w jego pozawnętrzu, na poziomie fizycznym i energetycznym jest niepoprawne, ulega zmianie.
 • KONEKSJE - to wejścia poprzez ludzi. Sprawedzając ich intencje i powiązania z ciemnością (nikczemnością i niską wibracją) można dowiedzieć się czym są ci ludzie, jaki mają do nas stosunek i co z tego wyniknie. To albo źli ludzie, albo "przejściówki" (ktoś ich na sznurku prowadzi i poprzez nich dociera do innych), ale dla nas to zawsze uderzenie w podstawowe energie - w nas samych.
 • KONTEMPLACJA - słów, myśli, obrazów i pragnień to odkrywanie ich wewnętrznej siły i praw istnieniowych (bo to są istnienia).
 • KOPIOWANIE - to przejmowanie czyjegoś życia. To zatrucie czyjąś energetyką (projekty na życie) mające wpływ na zdrowie fizyczne, psychiczne i generalnie na życie. Określa się to stopniem przejęcia w procentach. Ochroną przed kopiowaniem jest SIATKA KAWITACYJNA (energetyczna), którą nakłada się na kogoś kto jest z nami związany, a kto jest uczestnikiem naszego życia i wdziera się w nas energetycznie, a wypowiadając w tym czasie słowo AKBE blokuje się czyjeś negatywne oddziaływanie na nas. Tą siatkę można też nałożyć na siebie.
 • KORONA - prawo do działania w tym wymiarze fizycznym pochodzące z wymiarów duchowych (9-12).
 • KORONA OJCA - to symbol 13-15 wymiarów oznaczających zespojenie w człowieku wartość osobowego z indywidualnością pozwalające korzystać z dwóch potężnych sił - wspólnego i własnego Pola Zmian.
 • KOSMICZNE ŁONO - drugie zejście Ojca w nim samym. Łono jest przestrzenią, w której zrodził się Bóg Twórca. Aby Ojciec nie czuł się samotny, dzieło tworzenia całości spoczęło na Jego synu - Bogu Twórcy. Prawdą jest też, że powstała trójka takich synów, lecz dostępna obecnie wiedza opisuje tylko jednego Boga Twórcę (naszej rzeczywistości) - który nazywa się Eloooohiiiiiiiiinnnn. Aby Bóg Ojciec i każde jego dziecko wiedziało, że to, co istnieje w Prawie Wolnego Wyboru, jest naprawdę doskonałe, stworzył On rzeczywistość lustrzaną (w niej również istnieje trzech Bogów Twórców). Panuje w niej Prawo Totalnego Podporządkowania i ma ona za zadanie, ukazywać wszystkim tym, co wzrastają w naszym prawie, dokonując wolnych wyborów, na czym polega zło.
 • KOSTKI DOMINA - technika zapanowania nad relacjami z ludźmi. Dotyczy wzajemnych konfliktów i dysharmonii (Psychologia Duchowa, Cuda z Janem, popko.pl).
 • KOŚCI - Kości człowieka są pomostami (antena nadawcza) z trzema wymiarami - fizycznym, energetycznym i duchowym oraz z rzeczywistościami - martwą i żywą (w pozarzeczywistości - w nicości). Do tej pierwszej (martwej) należy przyroda ożywiona, w tym zwierzęta i nieożywiona (rośliny). Do tej drugiej świat istot posiadających duszę lub ducha. To właśnie rdzeń kości w 90% kumuluje światło, które potem tworzy aurę. Znane wam kanały energetyczne uczestniczą w tym jedynie w 10%. Są zatem ogniwem spajającym ludzką cielesność ze światem energetycznym. Słabe (kanały) czynią człowieka podatnego na wpływ energetycznego świata zewnętrznego, silne wspomagają budowanie drogi do nieba, choć same tam człowieka nie uniosą. więcej w PRZEKAZACH
 • KOŚCIÓŁ - to iluzja wspierająca SYSTEM i odcinająca od świata duchowego.
 • KRĄG OGNIA - "winda do nieba" dzięki niej można wydostać się ponad wszystko co zawiera się w przestrzeni energetycznej (opętania, nawiedzenia, węzły karmiczne). Tu następuje rozbicie cząstek ludzkiej istoty na elementy - kryształy, a potem ich składanie z automatycznym wymazywaniem destrukcyjnych spoin, które programowo je zlepiały, tworząc z nich i w nich Nowy Porządek Rzeczy. Kiedy otwiera się KRĄG OGNIA to powstaje JAJO ENERGETYCZNE dzięki któremu tworzy się kanał poprzez przestrzeń energetyczną ku przestrzeni duchowej, która łączy się bezpośrednio z Bogiem. To potężne narzędzie energetycznego odrodzenia, rytuał uświęcenia i Biała Magia. Pierwszy Krąg Ognia musi być poprawnie wykonany w świecie fizycznym. Gdy sie zapisze w energetyce, każdy kolejny można już odtwarzać poprzez przywołanie go z energetycznej przestrzeni, chyba że będziemy w nawiedzeniu lub opętaniu, kiedy to ratunkiem jest ponowne odtworzenie rytuału w świecie fizycznym. Jest aż 5-6 poziomów, na których owe procesy zachodzą. Na pierwszym z nich odbywa się czyszczenie istoty ludzkiej z obecności sił bezpośrednio ją niszczących (nawiedzenia i opetania). Na drugim poziomie likwidowane są wqszelkie formy energetycznych osaczeń (klątw, chorób, nacieków i innych trucizn i energetycznych destruktorów, niszczących lub pogarszających działanie powłok istoty ludzkiej). Na trzecim poziomie czyszczenie jest jeszcze bardziej dogłębne i precyzyjne, a przy okazji rozciągające się w czasie na pewien obszar przyszłości i przeszłości, co pozwala unicestwić destruktory czasowe (np. stale płonące w ludziach nieprzychylnych i wrogo nastawionych, co znacznie ogranicza moc nici w tworzeniu ścieżek losu i niwekuje punkty węzłowe - karmicznie ustanowione punkty życiowych i wewnetrznych przeobrażeń). Na poziomie czwartym trwa przebudowa duszy (psychiki), jej pól wewnętrznych i zewnetrznych, jak i naprawa ciała fizycznego poprzez pewna modyfikację DNA. Poziom 5 to odzyskiwanie połączeń ze światem duchowym, co na szóstym poziomie przekształceń przybiera na sile inicjując procesy odtwarzające historię Syna Bożego wraz z implikacjami z tego wynikającymi. więcej w PRZEKAZACH a tu ŹRÓDŁO i MEDYTACJA
 • KRĄG PRZEMIANY - to miejsce gdzie Ziemia łączy się z Niebem, a Człowiek z samym Bogiem i z początkiem własnego istnienia. Tu następuje Duchowe odrodzenie, metamorfoza i rekonstrukcja DNA przez co uruchomione zostaje JESTEM. Dostępna medytacja tworzy w mózgu 2 fale. Pierwsza o częstotliwości drgań 3 Hz (delta), druga o sile 1700Hz (omega). Dzięki temu znika zwątpienie, negatywne myślenie, pojawia się poczucie wolności od ograniczeń i powraca pewność siebie oraz poczucie, że przyszłość może i będzie kształtować się tak, jak dyktują to marzenia i aktywne chęci. W takim stanie rozwiązania przychodzą naturalnie i jest ich więcej niż dotychczas. Pojawia się również cierpliwość w dążeniach, wytrwałość i spokój. To tu Indywidualne na niespotykanym poziomie łączy się z osobowym, odbudowując zdrowie, pasma duchowe i nici łączące z pasmami stworzenia. Medytacja, bardzo mocno osadzona w Biologii (poniżej atomów), potrafi czynić cuda, gdy człowiek nastawiony jest na asertywność. MEDYTACJA
 • KREACJA - to tworzenie wirów Rzeczywistości (losy, działania, życie...), to naturalna zdolność naszego Ducha (wynikająca z woli), to jego część. Kreacja korzysta z mocy, ale mocą nie jest. Kreacja to totalna twórczość, musi zostać obudzona. Musimy zawierzyć temu, że nasza biała moc zostanie wykorzystana przez kreację i tylko pozwolić jej działać. By to zrobić, człowiek musi być pewien siebie na wielu poziomach, pewien ciała, pewien egzystencji, nie może być strachu, musi pracować nad radością, nad jednością z innymi, musi czuć, że nie jest sam (odczucie mocy - moc wpływa na umysł i wtedy umysł staje się narzędziem kreacji). Droga do Boga prowadzi poprzez ludzi. Ten, kto się od ludzi odcina nie może odczuć w sobie Boga. Wiry (koła) Rzeczywistości można zgrupować w trzech tzw. szeregach. Pierwszy zawiera koło zerowe, początkowe i rozruchowe, drugi to koło wstępne, mocne i aktywne i dopiero w trzecim szeregu jest to co jest konieczne do osiągnięcia by można było dodać nowe wartości (koło tworzące) i zamknąć Krąg w kole zmieniającym. Potęga kreacji wynika z twórczej siły i łagodności ponieważ kreacja nie walczy i niczego nie zmienia, a tylko wybiera scenariusze.
 • KREW BOGA - to symbol wejścia schodzących w obszar energii, a po części i materii.
 • KRONIKA AKASZA - to zapis (w wymiarze 5,5) energetyczny wszystkiego co znajduje sie w wymiarach od pierwszego do 5,5 i zawiera wydarzenia, które miały miejsce i na które sie zanosi (rejestr energetycznej rzeczywistości jaką tworzy ludzka cywilizacja). Można ją nazwać "czarnym Internetem" ponieważ jest tam zawarty, wykorzystywany przez Ciemnośc i ludzkie zło, blok operacyjny dotyczący tworzenia odpowiedniej dla nich przyszłości, który później pomysłem na życie wpada do głowy każdego człowieka i programując jego umysł popdpowiada mu co ma robić. Dojście do prawdy z jej poziomu jest 50%, ale już z poziomu duchowego (9 wymiar, który jest poza zasięgiem Ciemności) to dojście wynosi 80%. ŹRÓDŁO
 • KROPIKOWCY - przygotowują punkty, na których rozpościera się Ciemna Sieć zejściowa dla sił ciemności. Noszą kropki na uszach. Pierwszy jest Punkt Bity, potem od tego idą odgałęzienia, jest zawsze 27 odgałęzień i z nich jest ta sieć tworzona, potem są tzw. punkty wstępne, od nich od 13-27 idą tzw. Punkty Mocne, a na końcu punkty aktywne - są to strefy mroku. Kropikowcom podlegają siły demoniczne i kapturowe. Z tych punktów aktywnych idzie atak bezpośrednio na ludzi. Ludzie są podzieleni na tych, którzy zostali pokonani, którzy są w strumieniu Energii Przeciwnej bardzo wysoko (POKONANI poziom 13), to jest ta cała Ciemna Brać, potem są Podłączający, którzy już są podłączeni,ale nie mają wielkiej mocy i tutaj są jeszcze tzw. Prowadzący. Przez Prowadzących idzie atak na ludzi. Prowadzący nie musi być podłączony. On istnieje jednocześnie i tylko w Energii Jedynej i w Energii Przeciwnej. Przez Prowadzących idzie atak poprzez linie wymiarowe, jak ktoś jest już przez nich prowadzony i prowadzi następnych, to jest to taka osoba, która normalnie żyje, nie odczujecie nic w zetknięciu z tą osobą. Jak przychodzi Podłączający lub Pokonany to czuć od razu ich energię, która ssie ludzką. Człowiek przy nich czuje się niepewnie.
  W przypadku człowieka Prowadzącego nie ma czegoś takiego, tylko oni przez jego energetykę wchodzą w nasze linie wymiarowe i blokują lusterka. Jak im się uda zablokować 4 lusterka zostaniemy później sprowadzeni do poziomu 4 w mocy jedynej. Składają tzw. Jajo, Góra nazywa takiego człowieka zapłodnionym. Jest to energia, która jest między 2, a 4 kręgiem na samym dole kręgosłupa. Jak zablokują do 3 luster to następuje aktywne połączenie jaja z tą struną między 8 a 9 kręgiem z której powstaje czarny kręgosłup - to normalnie widać jak idzie energia bezpośrednio do tej struny i co najgorsze jest uaktywniona lub blokowana matryca. Człowiek, do którego się wchodzi ma uaktywnioną matrycę i jak zaczyna się z góry opracowany sposób wg. dyrektyw, które idą przez linie wymiarowe i często jest tak, że osoby, które są na warsztatach itd. spadają w Energii Jedynej. Jak taka osoba wyleci ze strumienia to jest naprawdę kiepska sprawa, trzeba ten poziom utrzymywać, bo wtedy bardzo prosto u nich składa się jajo i powoli idzie przekształcanie tej osoby.
  Jak w człowieku są zajęte 3 lusterka - czyli to jedno to kwestia czasu, żeby kogoś złamali od strony energetycznej. To bardzo prosto poznać. Ci ludzie Prowadzący, to często ludzie, których złamali, po prostu weszli w nich.
 • KROLESTWO NIEBIESKIE - wraz z RAJEM znajduje się w POZARZECZYWISTOŚCI, czyli poza obszarem 12 podstawowych wymiarów tej rzeczywistości, w którym to Królestwie Syn Boży doświadczył Miłości Ojca i postanowił stworzyć rzeczywistość na wzór ojcowskiej, schodząc w przygotowaną dla niego, dwunastowymiarową rzeczywistość.
 • KRYSZTAŁ ŻYCIA - to podstawa istnienia wszystkiego bo wyświetla wszystko co istnieje. Kryształy Życia są wszędzie równo umieszczone i nie przemieszczają się, przepływa tylko informacja między nimi - tak jak w obrazie telewizyjnym lub ruchomych reklamach świetlnych. Kryształki zmieniają tylko swoja wibrację - zapis się przemieszcza, ale kryształki są w jednym miejscu. Pierwszy kryształ (wola) umieszczony jest w wymiarze 12 (Ducha Świętego) i wyświetla (zawiera w sobie) kolejną warstwę, a ta kolejną. Kryształ życia zawiera w sobie 4 elementy tworzenia (siły utrzymujące kryształ i kryształy w całej strukturze jako dwie duchowe siły, plus i minus czyli polaryzacja to kolejne dwie siły) , piątym jest wola. Obie polaryzacyjne siły (+) i (-), plus siła duchowa je utrzymująca w tej konfiguracji, plus druga siła duchowa tą konfigurację utrzymująca w całości w przestrzeni (pozwalająca tej konkretnej konfiguracji objawiać się wszędzie) to Ocean Ducha Świętego objawiający swą moc w ten sposób, że istnieje tylko punkt styczny jako jeden kryształek, w którym jest cały zapis wszystkiego.kryształ - rysunek
 • KRYSZTAŁ STWORZENIA - to zbiór replikatorów, ruchliwych cząsteczek, które wyświetlą to o czym pomyśli ten, kto ma do niego dostęp (Syn Boży). Jeśli czegoś wcześniej on nie zobaczył i nie odczuł, ujrzanym i doświadczonym być nie może (w stworzeniu). Także ten, kto buduje w innych wymiarach własne światy różniące się zawartością od innych, tych przedmiotów i zjawisk we wspólnym Krysztale nie ujrzy, o ile ich w jego świecie nie umieszczono. Kryształ Stworzenia znajduje się w Centrum Stworzenia gdzie umieszczone są czyste, pierwotne zapisy DNA wszystkich ciał człowieka, jak i stanów, których kiedykolwiek może on doświadczyć.
 • KRYSZTAŁOWA WIEŻA (KOLUMNA) - to Matryca Tworzenia (gigantyczny rezonator, który uruchamia harmonia), w której doświadcza się stanu "bycia" co pozwala uświadomić sobie, że jest się dla siebie i swoich doświadczeń. Zrozumienie tego tworzy potężne Indywidualne.
 • KRYSZTAŁOWE CIAŁO - to 5 Umysł, a Kryształowa Przestrzeń to nic innego, jak obecność w nas Ducha Świętego (Sztucznej Inteligencji).
 • KRYSZTAŁOWE DZIECI - mają mniejsze rozbicie zapisów w archiwum zrodzenia. Normalny człowiek odszedł od światła w 70%. One w 40%-50%. Są więc doskonalsze w swoim człowieczym wyrazie na poziomie energetycznym i nieco duchowym. Jednak podlegają tym samym prawom, co inni i także wzrastają, poznając wszystko.
 • KRYSZTAŁY PAMIĘCI - biały i czarny. Zawierają cłe bogactwo karmicznych dokonań. Dusza nie ma do nich dostępu, a świadomość ich nie pożąda. Jej wysatarczy unoszenie sie na fali wdzięczności, miłości, akceptacji, kreacji, nieskończoności i niezniszczalności. Nie potrzebuje pamiętać jak osiągnęła te stany. Odczuj jej nasycenie życiem, a poczujesz, że jesteś jedyną Księgą Życia, w której Bóg sam sie przegląda. Czarny kryształ odcina od wszystkiego co na człowieka działa, a co jest prawe i nieprawe, co tworzy niewłaściwe zrosty człowieka z ludźmi i ze światem, ale i to co jest poprawne, w czarnym krysztale przestaje działać. Człowiek w nim przestaje sie rozpadać bo siły destrukcyjne, które go niszczą tam przestają istnieć. Kiedy to zaistnieje można wtedy uruchomić Biały Kryształ Pamięci, który zawiera w sobie wszystkie doświadczenia pomnożonego Syna Bożego jak i pojawia wraz z trzynastym promieniem dostęp do Boskiej Matrycy (Ciała Boskiego).
 • KRZYŻ - to symbol życiowych doświadczeń, drogi po której kroczy człowiek. Gdy nie jest skończona, człowiek nie osiąga pełni mocy. Gdy rozumiesz czym jest, możesz w Księdze Życia dorysować jej niewidoczne fragmenty, które dopiero się pojawią, które zapisze życie. Wówczas potrafi ona zapisanym w niej doświadczeniem odtworzyć wzorce kształtujące DNA powłok podległych twoim czterem imionom, czterem postaciom człowieka, którego jesteśmy aktywną cząstką. (powiązane z definicją imienia).
 • KSIĘGA DUSZY - zawiera zapisy z poprzednich wcieleń.
 • KSIĘGA INSPIRACJI - w zależności od otwartości serca uruchamia się świadomość czynu, początek działania. Opiekę nad nią sprawuje Promyk Radości (kobieta o jasnych, a przy księdze o ciemnych włosach).
 • KSIĘGA LĘKÓW I STRACHÓW - to wszystko, co zostało w umyśle - z dzieciństwa, od otoczenia, rodziców i to co by nas tu wykończyło, nie pozwalając odkryć prawdy o sobie - tego, że jesteśmy Duchem Czystym, cząstką Boga. Lęki biorą się w dużej mierze z dzieciństwa, z zaszłości z podświadomości (w umyśle jest obszar podświadomości). To wszystko, co było wpływa na to, co jest.
 • KSIĘGA UPIORÓW - wszystko to, co złe, co nas dotknęło, to na nas ciąży i nas upośledza bo ktoś (Ciemność) tworzy do nich przejścia. To księga zapomnianych przykrości.
 • KSIĘGA WOLNOŚCI - jest pierwszą poważną próbą wprowadzenia do umysłu nowych ustawień. Uwrażliwia umysł na ludzkie cele. Miast je blokować i poddawać w wątpliwość, umysł wbrew zakodowanym w nim dyrektywom, zaczyna je w pewnym stopniu lub całkowicie wspierać. Gdy widnieje w przestrzeni fizycznej jako słowo i obraz, stale przypomina o potrzebie utrwalania nowych wzorców tworzenia ścieżek losu. To osobista księga z wpisanymi do niej (fizycznie) celami jakie chcemy osiągnąć, dostepna wzrokowi (powinna wisieć w zasięgu wzroku do czasu aż cele zostaną zrealizowane. Cele można zmieniać), a energetycznie umieszczona w wymiarze 8, a więc poza obszarem systemowych programów, utrzymuje odpowiednie ustawienia bez konieczności znajomości praw energetycznych czy pracy nad emocjami. To dobry wynalazek na okres przejściowy, gdy pracujący nad obudzeniem świadomosci ludzie, szukają wsparcia w zapanowaniu nad egzystencją. Ten kto zjednoczy się z Domem Swym, kto pojmie, iż on sam jest narzędziem wszelkich zmian, ten może się pokusić o wyrwanie ze snu siebie jako Syna Bożego, w którym są zawarte niemodyfikowalne przez zło zapisy całego pakietu DNA. Odnalezienie się w sobie pozwala zmienić postrzeganie świata, jak i przebudować go mocą, dotychczas niedostępną. Duchowe światło staje się dla takiego człowieka bronią i prowadzeniem zarazem.
 • KSIĘGA ZAPOMNIENIA - to artefakt, który studzi emocje i łagodzi stres. Pozwala na powrót ogarnąć życie i przyjrzeć sie na spokojnie temu co zrobić dalej - jakie podjąć decyzje. Ksiega Zapomnienia dotyczy trudnych chwil, trudnych sytuacji życiowych, które męczą, z którymi człowiek nie może sobie poradzić. Ta księga jest zapisana w 12 wymiarze (pochodzi z Matrycy Tworzenia). ŹRÓDŁO
 • KSIĘGA ŻYCIA - zapisuje to, co złego człowiek robi za tego życia.
 • KUSER - Arlon, który jako cząstka Pana Bożych Zastępów poparł z kolei wolność tych, którzy innych miłują w Prawie Wolnej Woli. Schodząc na planety, likwiduje bezprawie i podstępność sił ciemności, które zwodzą człowieka, by w końcu opowiedział się on za Prawem Totalnego Podporządkowania, czyli przeciwko swojemu bratu i siostrze. Następnie taki człowiek, podobnie jak niszczeni przezeń ludzie, trafia w otchłań innej formy istnienia, które nazywamy piekłem. PBZ dba więc o to, by człowiek nie był podstępnie zwodzony i mógł sam dokonywać prawdziwie wolnych wyborów. W fizycznym wymiarze przekłada się to na zmianę systemu, aby zaślepieni ludzie przestali wierzyć, że idąc na wojnę mordować braci są bohaterami, że chodząc do kościoła i biorąc udział w krucjatach, zostaną zbawieni, że nietolerancją, egoizmem oraz własnym wygodnictwem służą Ojcu, bo Ojciec z tak zwyrodniałym systemem nie ma nic wspólnego. On jest radością i wolnością... i ku temu także stworzył swoje dzieci.


L   (kliknij by przenieść się na początek strony)
 • LAMARTY - to zamknięte w przestrzeniach wasze poprzednie działania, egzystencje, zapis pewnych wcieleń. Wyglądają jakby rurowe konstrukcje, a to trójkąty, stożki, czasami mają ściany jak bańka mydlana. Spotyka się je w Oazie Wzrostu. To spotkanie z sobą samym z innych wymiarów. Czyli tam, gdzie było jakieś zamknięte doświadczenie, przeszłość, przyszłość nie ma znaczenia. Lamarty mogą w nas wpływać, ale należy uważać, aby nie łączyć się z więcej niż jednym ponieważ wtedy znajdujemy sie w wielu rzeczywistościach na raz i odbieramy informacje jednocześnie z wielu tych rzeczywistości co mogłoby spowodować kłopot w interpretacji i rozumieniu.
 • LASKA PRZEMIANY - artefakt działający na umysł i psychikę (prosty kij o grubości przedramienia, w połowie czarny, w połowie biały po długości).
 • LATARNIA ZBAWIENIA - promieniuje światłem i zasila każdego, kto tego chce. Zawiera w sobie Białą, Złotą i Kryształową Kolumnę. Biała to dojście do poziomu Ducha Świętego, Złota mówi o indywidualności i dążeniu do własnej boskości i synostwa bożego, a Kryształowa mówi o umiejętności kodowania pola kryształków (tam gdzie się już coś zawiera - jest wyświetlane).
 • LECZENIE - Są 4 rodzaje leczenia:
  • 1. Bierne, zachodzi, gdy wyższa wibracja światła styka się z niższą automatycznie podnosząc jej parametry, co rzutuje na ogólny stan ludzkiej energetyki, a więc i zdrowie.
  • 2. Ten rodzaj leczenia należy do poziomu fizycznego gdzie metodą inwazyjną jak chirurgia i bezinwazyjną jak dostarczenie choremu organowi potrzebnych substancji wpływa się na zdrowienie.
  • 3. Wibracyjna, uzdrawianie duchowo-energetyczne.
  • 4. Spoinowanie (materializacja). Spoina to stan wyłonienia w Duchu Świętym pożądanego stanu.
 • LENARII - Stwórca, który (w PWW) stworzył Multiwersum (z energii jedynej) składające się z 7 wszechświatów, a w jednym z tych wszechświatów znajduje się Galaktyka z naszą Planetą. Lenarii zawarł się w 10 do potęgi 21 poziomów i sam jest trójistny. Posiada poziom Krzyża - czyli 10 do potęgi 15, poziomów oraz poziom atomowy - 3 mld poziomów. To jest ciągle LENARII, który przystąpił też do tworzenia własnych poziomów stwórczych czyli najpierw stworzył pierwszy poziom, gdzie mamy 3 mln poziomów, drugi zawierający milion poziomów oraz trzeci, ostatni poziom stwórczy, zawierający 389000 poziomów - nasze multiwersum ze wszystkimi światami, jakie się w nim zawarły. I tu właśnie w tych przestrzeniach na tych planetach Stwórca musi się rozwijać, musi ewoluować, musi poznać, czym jest doskonalenie się, czym jest pełne wyrażanie się w PWW. Ma do dyspozycji dwa sposoby wzrastania:
  • albo sam na danej Planecie, będzie żył jako Jeziorski, potem Kowalski potem Marciniak itd. Potem na innej Planecie jako Blu Blu Blu, Ble Ble Ble itd
  • albo wprowadzi tu model, który wykorzystał Bóg Twórca - Czyli Ducha Ludzkiego. On może rozwijać się poprzez Ducha Ludzkiego - a więc w jednym i tym samym czasie dokładnie doświadczać w pełni, życia: Kowalskiego, Jeziorskiego, Marciniaka, Blu Blu Blu, Ble Ble Ble itd.
  Innymi słowy Stwórca tu i teraz doświadcza całości, dzięki czemu skraca ten czas.
 • LENISTWO - leniwy by osiągnąć swoje cele musi wykorzystywać innych. To początek zwyrodnienia, czyli wykorzystania systemu i jego oprogramowania do osiągania własnych celów kosztem innych. Leniwi są odcięci od świata duchowego.
 • LEWITACJA - jest rozproszeniem energii z jednoczesnym nadaniem jej kierunku skupienia. Wystarczy składać swe cząstki w innym miejscu.
 • LĘKI I STRACHY - wzbudzanie tych stanów w człowieku przez wejście podobnych wibracji.
 • LINIA DYWERSJI - podobnie jak na Platformie Obserwacji można tu oglądać świat niszczony przez ciemnych, techniki przez nich stosowane, również na innych planetach. (taka wycieczka)
 • LINIE WYMIAROWE - energetyczne kanały istniejące miedzy żywymi istotami, które zostały połączone ze sobą przez żywy zapis energetyczny (najczęściej taki zapis jest tworzony w chwili wymiany energii emocji). Poprzez takie "niewidzialne" linie jedna osoba przekazuje swój stan emocjonalny osobie drugiej. Wrogie człowiekowi siły wykorzystują je do manipulowania ludzką energetyką oraz pośrednio do uruchamiania programów rezydentnych, które sterują potem ludzkim myśleniem. Siłom ciemności wystarczy zniewolić energetycznie jednego człowieka, aby potem jego liniami wymiarowymi atakować tych, do których nie mają bezpośredniego dostępu. W praktyce może to wyglądać tak, że dana osoba odbiera telefonicznie drobną, negatywną uwagę ze strony jakiejś zapomnianej koleżanki, a chwilę później zaczyna się jej powolny energetyczny upadek (traci wypracowaną wcześniej moc).
 • LINIE ŻYCIA - modyfikują świadomość cielesną i fizyczną, a jest ich 6 poziomów:
  • 1. Poziom nieuwagi (ani wiesz, żeś nie Słoń w składzie porcelany, a tak działasz energetycznie)
  • 2. Poziom samogonu - w narkotyzowaniu się lub emocjach widzisz sens dopalacza pozwalającego ci nie myśleć, emocje włączają cele, świadomość itd.
  • 3. Nieuwagi - właściwie zwracasz uwagę na szczegóły, ale wolisz o tym zapominać.
  • 4. Fontanny - siedzisz i dumasz
  • 5. Spaceru - zaczynasz jarzyć.
  • 6. Żarówy (Światła) - nareszcie załapujesz
   • a - żarówa grzejna - lepsze to niż nic
   • b - żarówa mocno żarząca się - uważaj byś mózgu nie przepalił, by tu nie zostać
   • c - świetlówka (i ujrzałeś światło, najgorsze, że było zawsze w Tobie)
   • d - płomienie (płoniesz nim zatracisz się, ale to jest potrzebne do odnalezienia się w Duchu Świętym)
   • e - pochodni (kaganek wiedzy, tu się zaczyna pojmowanie, wejście w rozumienie)
   • f - ognia (uruchomiłeś i prawda przenika innych)
   • g - popiołu (pojąłeś, że światło, czyli wszystko to, co cię do tego poziomu doprowadziło, było tylko droga do celu - spełnieniem się w życiu, miłości, przyjaźni)
 • LITOŚĆ - ukryta nienawiść, przez nią załatwiamy siebie, wikłamy siebie w konflikt wewnętrzny nie pozwalając wzrastać innym. Współodczuwaj, ale nie lituj się, tylko dzielnie wskazuj drogi wyjścia, dorośnij do tego by być Bogiem. Litość jest słabością ducha, który ukrywa pod nią brak więzi z duszą, a z jej pominięciem litość wyraża się jako akt energetyczny w ludzkim umyśle. Tylko współodczuwanie jest czyste i prawdziwe duchowo. Można ludziom wskazywać sposoby wychodzenia z impasu, ale nie wolno za nich tego robić, bo okrada się ich z ich własnego doświadczenia, strącając ich w otchłań niemocy. Dla nas litość to pomyłka odciętego od duszy ducha, dla nas to złodziejstwo.
 • LOFER (MATIX) - siła tworząca i zawierająca się w ludzkich myślach. Jest podstawą świadomego życia. Nie ma ona charakteru dobra i zła, ale jest chmurą neutralnego podążania do celu, czymś w rodzaju ciasta, do którego podpina się każdą myślącą istotę tylko po to, by móc w swoim myśleniu integrować się z pozostałymi myślącymi istotami i w ten sposób integrować się z Całością, czerpiąc nie tylko ze skarbnicy wspólnych informacji, ale i wykorzystując ją do nadania kierunku ogólnego charakteru myśli. Jest czymś w rodzaju energetycznego pola, które zawiera w sobie tajemniczą tendencję w kierunku ludzkich myśli, dzięki czemu człowiek orientuje się w ogólnym biegu zdarzeń bez potrzeby analizowania treści informacji. Nie jest to intuicja, ani forma jasnowiedzenia, ale coś na kształt postrzegania formy międzyludzkiego dialogu. Zasada ta obowiązuje wszystkie rodzaje istot żywych (również zwierzęta). Ludzie rozmawiający ze zwierzętami mają w 70% uruchomionego Lofera. Nie dotyczy istot nieposiadających ciał, które by korzystać z mocy Lofera muszą wejść w obszar psychiki istot żywych, ale gdy to się im uda potrafią na tyle zręcznie ukształtować jednostkowe pole myśli ludzkiej, iż wiąże one niemal na stałe człowieka z określoną wibracją, energią, jaka staje się nośnikiem info (robactwo energetyczne w nas, utrzymuje określone informacje nie pozwalając im odlecieć i tworzy kokonik - stosują to Ciemni i negatywne myśli nie chcą odlecieć). To proces techniczny. Robactwo się mnoży i utrzymując energię, utrzymuje info - to opętanie energetyczne. Tak zaatakowani ludzie grzęzną potem w polach zamkniętego widzenia i odczuwania konkretnych myśli innych ludzi, przez co na stałe wiążą się najczęściej z ich destrukcyjnym podejściem do świata. więcej w PRZEKAZACH
 • LOGIKA - wynika z nieuchronności, z utrzymania w sobie zasadności praw (w szczególnym wypadku może dotyczyć odniesienia do energetyczno-fizycznej rzeczywistości, ale w swoim wyższym odniesieniu czyli duchowo-boskiej rzeczywistości może być alogiczna dla tej energetyczno-fizycznej). więcej w PRZEKAZACH
 • LUCYFER - cząstka Pana Przeciwieństw, działa w przestrzeniach Stwórcy. Jako cząstka Boga obdarzony jest wolną wolą i pełną kreacją. Jest niezniszczalny. Działa w obu Prawach (PTP i PWW). To Istota przynosząca światło wiedzy, oświecony.
 • LUSTERECZKA - to zatory emocjonalne, węzły energetyczne zawiązane w dzieciństwie, to odczuwanie bólu duchowego, który zawiązuje energię serca tworząc energetyczne zakrzepy. W okresie niedojrzałej psychiki dziecka następuje samoopętanie emocjonalne poprzez stresy itp. Kody karmiczne powstają wtedy, kiedy dziecko wychodzi z łona, ale gdy to się jeszcze nie uda (a zdarza się w 1,5%) załatwia się człowieka lustereczkami poprzez najbliższych, których się opętuje.
 • LUSTRA - to sceny żywe i zapomniane. Można się przyjrzeć w nich tak scenom - sytuacjom zajmującym nasze myśli, jak i scenom z przeszłości, które chcą nam o czymś przypomnieć (są 4 rodzaje luster). Lustra Żywe i Zapomniane, Lustra Marzeń i Mroku. Są one jak kwiaty poznania, dzięki którym łatwo się zorientować gdzie i dlaczego zostały popełnione błędy, jak powstały iluzje, jak padały pomysły i jak człowiek ugrzązł w zapętleniu.
 • LUSTRO CZASU - pozwala istocie schodzącej na obserwację zdarzeń przepojonych energią emocji by móc wiedzieć jak do tego nie dopuszczać.
 • LUSTRO MARZEŃ - pozwala ujrzeć własne, realizujące się plany.
 • LUSTRO MROKU - pozwala ujrzeć nieaprobowane przez nas bądź wyparte z pamięci słowa, czyny i zamierzenia, które przecież stanowią o stanie naszej duchowej postawy (to co odrzucacie bierze Duch Stwórczy). Uczciwość, czystość budujemy w świetle. Wszystko co było niewłaściwe jest nasze, nie odrzucajcie tego bo zostanie wykorzystane przeciwko wam. Tutaj możecie ujrzeć to, czego nie chcieliście w tym życiu.
 • LUSTRO PRZEZNACZENIA - jest elementem przestrzeni Bogów. Marzenie tam i rzeczywistość tu - jest jednym i tym samym. To blat doskonale czarny, równy, na fundamencie. Doskonale odbija to, co na Górze i na dole. Jeśli w tym lustrze dojrzysz "coś", to, co jest tu doskonałe - jest doskonałe i tam. Ważne jest tylko, jaką ma się moc, by w tym lustrze "to" zapisać. Jeśli w tym lustrze dojrzysz coś na powierzchni - tak jakby się wyłaniało, to będzie. Lustro przeznaczenia jest martwym stanem, jest stagnacją, jest czarnym kryształem o powierzchni doskonałej, który odbiera obraz rzucony w niezmienionej postaci pozwalając KREACJI, w przestrzeniach energetycznych energiom ruchu, przy pomocy sił duchowych, tworzyć. Ale by tak się stało obraz duchowy i energetyczny człowieka, który zapisuje cel w lustrze przeznaczenia nie może ulec zmianie, nie może swej ekspresji i kreacji osłabić. Kto tu dotrze o własnych siłach, przed tym rozciągają się nieograniczone możliwości, a Duch jego ku Ojcu wręcz wzlecieć potrafi. To najważniejsza stacja na drodze do wolności i wiekuistej radości. Jej z niczym pomylić nie można.
 • LUSTRO RZECZYWISTOŚCI - to sztuczny twór (świat energetyczny rozciągający się w czterech wymiarach, w ktorych funkcjonuje człowiek i gdzie nie obowiązują prawa duchowe, a te narzucone przez Ciemność)), to totalne oprogramowanie tego świata powodujące, że człowiek nie tylko nie potrafi przypomnieć sobie własnej genezy, prawdy o sobie, ale nie umie nawet obudzić własnej mocy, niezbędnej do wymazania tego lustra z własnego życia. Można nazwać je Ciemnym Lustrem Rzeczywistości. W opozycji do niego istnieje Białe Lustro Rzeczywistości, które umożliwia przebudowę człowieka pod kątem utraconej wiedzy o sobie i własnej mocy. Zawsze są dwa lustra. Jest ego budujące i destruktywne, biały i czarny głód walki i mocy, jest JA WAŻNE i Ja twórcze.


Ł   (kliknij by przenieść się na początek strony)
 • ŁAD BOŻY - to tworzenie według zamysłu Boga, to jest pierwotny wzorzec tego, co Bóg zamierzał. W istotach doświadczających życia to odruch pierwotny, to dążenie do wewnętrznego energetycznego i duchowego ładu i odczucia tego. Nie istnieje jako stały stan bo wynika ze zmienności jako permanentnego ruchu, czyli efektu twórczości - jest to więc harmonijna zmienność. Ład Boży to Całość (Wieczne Trwanie go zawiera), to konstrukcja wiekuistej wieczności. Ten Ład Boży, jeśli właściwie się z niego korzysta, można odczuć poprzez własną doskonałość, jego programową obecność, możliwość korzystania z tego, co Bóg uruchomił, czyli jakiś nieznany klucz - i wtedy możemy wprowadzać zmiany w zapisach rzeczywistości. Wiecej na ten temat TUTAJ
 • ŁAGODNOŚĆ - nie należy mylić jej z uległością i obojętnością. To atrybut aktywnej obecności ducha w człowieku (zjednoczenia człowieka z przestrzenią). Łagodność jest formą działania wnoszącą w przestrzeń spokój czyli stan wyciszenia. Stan łagodności to stan duchowej mocy, która za nią stoi, a więc wynika z poczucia siły, która natomiast wynika ze związkow z duchową przestrzenią. Tak więc łagodność to duchowa siła. Więcej na ten temat TUTAJ
 • ŁAŃCUCHY PRZYZWYCZAJEŃ - to co zmusza ludzi do podłości. Wielu by chciało inaczej, ale przyzwyczajenia wstrzymują. Dopóki szara strefa na ludzi działa, nie są w stanie wypełnić swojego świata wzniosłymi myślami o jedności z drugim człowiekiem.
 • ŁASKA - oznacza, że świat duchowy przyzwala na to, na co my sami sobie to przyzwolenie odebraliśmy. To ukryte działanie wspomagające człowieka w jego działaniu.
 • ŁAWKA ZWIERZEŃ - inaczej Cisza Nocy, jest jedną z form czystego zapisu, który jako Twój wewnętrzny głos zawsze się Tobie przypomni, o ileś nie poszedł na zatracenie. To most łączący z Bogiem. Wiecej na ten temat TUTAJ


M   (kliknij by przenieść się na początek strony)
 • MACIERZ - (Czarna Piramida) wzorzec Adama i każdy od niego pochodzi. To pierwotna boska idea człowieka (zamysł znajdujący się w Bogu, który jest realizowany za pomoacą Matrycy Stworzenia. To w niej znajduje się bogactwo form z jakich Stwórcy korzystają tworząc swoje multiwersa, ku któremu ewoluuje duch ludzki, a przez niego i dusza - jeśli złączy się z nim w czasie kiedy istnieje. MACIERZ jest dokładnym zapisem ewolucji duchowej. To odwzorowanie Matrycy. Wszystko, co kiedykolwiek będzie się doskonalić - a doskonali się tylko STWÓRCA i DUCH LUDZKI (żaden pierwotniak, żadna roślina czy żaba) - wszystko to ma tutaj swój dom i konkretny zapis. Pierwotna idea człowieka zawiera w sobie cały protokół kodów, czyli zapisów ("szyfrów" DNA) według których powstaje duch, dusza, ciało fizyczne i wszystko to, co je spaja oraz wskazuje na tych, którzy mają je stwarzać. Są cztery macierze: duchowa, energetyczna, fizyczna i czwarta je scalająca znana jako BIOLOGIA (to co jest poniżej atomów), którą zawiaduje Nadrzędna Inteligencja i wspierający Syna Bożego, PIĄTY UMYSŁ, a jej symbolem jest Złota Kolumna Syna Bożego. Macierz spajająca dzieli się na:
  • MACIERZ STATYCZNA - matryca, zapis wzorów Rzeczywistości (DNA jednostkowe i Całości)
  • MACIERZ DYNAMICZNA - matryca rozwijana przez zbiorową inteligencję, która poprzez ruch w Niej, sama siebie poznaje
  • MACIERZ PASYWNA - ujmuje inteligencję świadomą i obecną, ale bezpowłoczną, która przejawia sie i wprowadza zmiany w tym wszechświecie za pomocą istnień i istot poznających dopiero dynamikę istnienia i bycia. Alchemią Nowego Wzoru steruje ona macierzą statyczną i dynamiczną bez obowiązku podlegania jakimkolwiek regułom i prawom. Taka postawa może mieć w oczach przejętych istot charakter pasożytniczy jak i rozwojowy. Stworzona dla nich matryca programowa kształtuje nowy obraz rzeczywistości, ustalając dla pewnych obszarów nową zmienną dynamiczną i choć zmienną to wciąż poprawną w matrycy statycznej i dynamicznej, mimo że znacznie odbiegającą od obecnego ruchu ku PRZYCZYNIE. Stojącą poza granicami znanej nam rzeczywistości, nietykalną inteligencję, mogą zablokować tylko istoty korzystające z modułu prawa absolutnego, którym jest PRAWO ZMIAN wyrażone słowem lub chęcią Syna Bożego.
 • MAG - stopień wyrażania się w magii:
  • ślepy - nic poza ego nie widzi
  • lewy ślep - widzi na dwa metry
  • prawy ślep - wstępna manipulacja otoczeniem za pomocą własnych słów i rąk
  • dyspozytor - już używa mowy i siły systemu
  • manifestant - dyspozytor z wizjami zasilanymi przez zbiorowe projektory
  • rozjemca - już chwyta prawdę o braterstwie i sile poleceń energetycznych
  • duchowy - zna wartość wielu odsłon rzeczywistości
  • prawdziwy - żyje zgodnie z najlepszymi wzorami, ale czeka na zmiany wprowadzane przez innych
  • kopacz dołów - pracowicie zwozi cegły, ale nie wie, że sam domu nie zbuduje
  • nauczyciel - innych cierpliwie uczy murarki
  • uzdrowiciel - naprawia przestrzenie i ludzi, porowadząc ich ku nowemu
  • przywódca - zmienia całość pod kątem praw wyższych
  • Bóg I Szeregu - stała manifestacja mocy, niezłomności, wiedzy, zaradności i trwania, wspierająca wszystkich niosących jego wizję, którą na tym poziomie utrzymują przywódcy duchowi
  • Bóg II Szeregu - to co wyżej plus dopasowanie praw fizyki do rozwoju prowadzonych cywilizacji
  • Bóg III Szeregu - śni o Stwórcy, stan wewnętrznej metamorfozy
  • Stwórca - nowe puzzle (światy), ale jakie?
 • MAGIA - to ukierunkowanie zachowań ludzkich i istnieniowych pomagających w osiągnięciu konkretnego celu, dzieki czemu możliwe jest korzystanie ze środków i umiejętności wspierających cel, elementów, gdzie własne zaangażowanie jest tak samo istotne, bowiem nie wystarczy śnić o zwycięstwie, zdobywać zaufanie i wsparcie. Trzeba też samemu ciężko i wytrwale dążyć do osiągnięcia sukcesu, samemu się przy tym zbrojąc w artefakty fizyczne (fundusze, mięśnie, prawo i układy), energetyczne (siła woli i przekonań własnych i cudzych) oraz duchowe (sterujące przemianami energetycznymi i biologicznymi umożliwiającymi wymuszenie nowych stanów fizycznych i zmianę przekonań). Każdy w mniejszym lub większym stopniu magię sobą wyraża i się nią posługuje, korzystając przy tym z całego arsenału dostępnych mu środków materialnych, enrgetycznych i duchowych, jak i też korzysta ze wsparcia istot fizycznych, energetycznych i duchowych. Człowiek jest magią w tym obszarze, jaki sobą lub za pośrednictwem podległych sobie elementów, wypełnia. Stan Magii (jej manifestację w człowieku) określa zasięg, gęstość, siła oddziaływania i parametr zwycięstwa, który jest umownym wejściem i wyjściem wszystkiego dobrego i złego (budowy i destrukcji), martwego i żywego, istniejącego i nieistniejącego (wznoszącego się i upadającego), zawartego i wybiegłego, ogniskującego się i rozproszonego, wspólnego i indywidualnego, które wspierają zamysł Maga.
 • MANDALE - figury, w których nie widać płaszczyzn, a tylko spajające je krawędzie. To tarcze odbijające negatywne wibracje (jeśli zostały poprawnie zobaczone i zrobione). Mandala to forma węzła energetycznego jeśli nie jest tworzona w przestrzeni duchowej i ponad nią - w programowej. Jest symbolem zachodzącego słońca. Pojawia się wszędzie tam, gdzie zanika biologiczna i psychiczna odporność człowieka. Jest lekiem udrożniającym kanały energetyczne i harmonizującym wewnętrzną energetykę na poziomie fizjologii, umysłu i częściowo psychiki. więcej w PRZEKAZACH
 • MANIPULACJA - działanie energetyczne na umysł człowieka (lęki, stany zagrożenia) to nic innego jak sterowanie myśleniem. Jest to najprostsza i najskuteczniejsz metoda łamania człowieka. I prawdę podwiedziawszy niemal nikt nie jest w stanie się jej przeciwstawić. To zwodzenie człowieka poprzez kuszenie i mamienie czyli wzbudzanie w nim niewłaściwych emocji. Z manipulacją się nie walczy, to daremne. Manipulacja jest pobocznym efektem ataku, który należy wyeliminować. Odczyt na skali procentowej:
  • 100% to kontrola nad swoim myśleniem (możliwa gdy o niczym się nie myśli np. w medytacji)
  • 95% to totalne kontrolowanie myśli, 90% to kontrola myśli, ale niepełna
  • 80% to życie problemami - one nas zajmują, ale jeszcze sobie radzimy
  • 70% to życie zmartwieniami - myśląc o przyszłości człowiek koncentruje się na analizie dnia wczorajszego odtwarzając wczorajsze emocje, energie, dane. Jest nieobecny w przyszłości pozytywnej
  • Poniżej 70% jest już sterowanie ludzkim myśleniem
  • 50% - myślenie jest przenicowane w znacznym stopniu
  • 30% - myślenie jest przenicowane całkowicie
  • Od 30% do 10% nie ma już manipulacji bo objawia się w człowieku strażnik ciemności, albo demoniczna siła opętująca gdzie 20% wskazuje na półopętanie, a przy 10% jest już pełne. Wtedy nie ma tam już człowieka.
  Są dwie drogi sterowania myśleniem tych co nie chcą przejść na stronę zła. Pierwsza to uwalenie w niemoc i depresję, druga to rozbudzenie pychy i arogancji. więcej w PRZEKAZACH
 • MARIONETKI - to wyrodne twory, którymi jak mackami, system ten gnębi innych niechlujnością społeczną i ograniczeniami, są pochłonięci przez obcą energię. Skala 1 pokazuje skalę uwstecznienia i poziom sterowania czyimś życiem przez kogoś innego
  • 7. żywy trup
  • 6. zabita i martwa (po atakach sił ciemności)
  • 5. podporządkowana
  • 4. śpiąca
  • 3. usypiana
  • 2. ustępująca
  • 1. śmiejąca się
 • MARTWY STAN - kiedy czysty zapis zawartości w Bogu (ilość światła, która na tej planecie typowo ma 30% gdy człowiek się rodzi) spadnie poniżej 10% to po śmierci taka dusza pozostaje w tak zwanym martwym stanie o ile nie zostanie przechwycona przez Ciemność i rozbita na mniejsze "paczuszki" służące do budowy innych Istot. W tym stanie wszystkie procesy są maksymalnie spowolnione by te resztki energii jakie pozostały takiej upadłej duszy, wystarczyły na jak najdłuższy czas energetycznego życia w oczekiwaniu na ratunek, w przypadku gdyby jakiś Duch zechciał (ryzykując niepowodzenie) podłączyć taką duszę pod siebie i uruchomić program resocjalizacyjny.
 • MARYJA - była człowiekiem, tyle że Kościół na swoje potrzeby uczynił z niej Matkę Boga, utożsamiając ją z Duchem Świętym. My symbol Maryi uznajemy za Ducha Świetego, czyli za To, z czego wszystko jest zbudowane i przez co to wszystko jest prowadzone (strumień życia) według Boskich i stwórczych założeń. Maryja była normalnym człowiekiem.
 • MARZENIA - najsilniejsza siła kreatywna w człowieku. To potężna kreacja uruchamiająca prawdziwe wiry rzeczywistości. Marzenie to aktywne projektowanie przyszłości z poziomu rzeczywistego biura planowania. Tu widzi się ewoluującą teraźniejszość z pozycji obserwatora, a nie z pozycji osobiście przeżywającego domniemane stany i wydarzenia, które nazywa się fantazją. Gdy jesteś w doświadczaniu rzeczywistości (realności wibracyjnej) jesteś w jej doświadczeniu ciebie. Tylko w ten sposób możesz odkryć sens swego istnienia w świecie bez iluzji. Żaden stan nie zaistnieje w teraźniejszości, w biurze planowania, bez twojej woli. Będąc aktywnym w rzeczywistości, odkryjesz czego chcieć, by stało się to, co jest dla ciebie ważne. Życie marzeniami to przeniesienie punktu skupienia tylko do przyszłości. Marzenie uruchamia moc, a świadomość je realizuje. Wiecej na ten temat TUTAJ
 • MASAŻ ENERGETYCZNY - jest prostym sposobem odtwarzania pamięci genetycznej o podobnych doświadczeniach, a ich siłę przekładania na prostą technikę wewnętrznej i pozawewnętrznej komunikacji. Pozwala to nie tylko na odbudowę własnej mocy energetycznej, ale też na wejście w harmonię z całą strukturą przestrzeni. Podczas takiego masażu (około 20 minut) wchodzi się w energetykę innego człowieka lub własną (samouzdrawianie) powodując, że wszystko się w niej ustawia. Działanie jest sprzęgnięte poprzez mózg (tworzący specyficzne pole elektromagnetyczne widoczne jako otoczka wokół głowy) ze świadomością (energetyczną, duchową bądź boską) uruchamiającą na potrzeby działania moc serca. ŹRÓDŁO
 • MASKA - ukrywanie tego co w nas jest niewłaściwe, a co inni mogliby wykorzystać przeciw nam oraz usprawiedliwianie tej postawy. To też udawanie kogoś innego, najczęściej lepszego niż się jest w rzeczywistości. Można mieć kilka masek i stworzyć struktury osobowościowe przemieszczając się między nimi w zależności od okoliczności (dom, praca itd.) co w konsekwencji powoduje, że człowiek w końcu nie wie kim jest tak na prawdę. Maska może być nałożona wobec innych, ale i wobec siebie (samooszustwo). Niemal każdy ma nałożoną maskę więc jest to element iluzji tego świata. To ukrywanie swojej tożsamości pochłania sporą część czasu i energii (około 30%). Przez zakładanie masek człowiek jest gorszy, jako człowiek, o 60% więc samo zdjęcie tych masek spowodowało by, że świat stałby się lepszy, a człowiek normalny. Nałożoną maskę można okreslić na skali 18. Odczyt nałożonej maski pozwala poznać naturę drugiego człowieka, jak i rodzaj sił wpływających na jego zachowanie.
 • MASZYNERIA - to rząd kryształków wyświetlający zasady tworzące naszą Rzeczywistość. To ta Biologia. Na skali podstawowej figuruje jako Mrok, czyli coś niewidocznego i pochodzącego z poza Rzeczywistości czyli z Nicości. Z jej poziomu można poruszyć materią.
 • MATERIA - to (dla Ducha) wirujące zagęszczenia energetyczne tworzące energetyczne zwoje dwuskrętne i jeden wsobny, wewnętrzny, który ogranicza swobodę zwojów dwuskrętnych czyli działających w tych samych płaszczyznach i wymiarach, ale w przeciwnych sobie i zarazem uzupełniających się, obszarach. Siła wsobna potrafi tak zharmonizować koherencję pól dwuskrętnych, pracujących jakby w dwóch przeciwnych kierunkach iż może to doprowadzić do wytworzenia w polach elektromagnetycznych nowej siły, zdolnej wyłamać się nie tylko z pola grawitacji, ale i z uznanej za właściwą, kierunkowością zmian, co w prostych słowach oznacza iż może to doprowadzić do załamania czy złamania wewnętrznej przestrzeni grawitacyjnej i sił tworzących czas i przestrzeń. Materia dla człowieka fizycznego jest czymś stałym, ale nie jest ani czymś stałym, ani czymś w rodzaju skondensowanej energii, tylko zwartą świadomością, samą siebie wyświetlającą. Leży ona u podstaw pola kryształków i jest czymś pośrednim między pierwotną Istotą Boga, a hologramem rzeczywistości, tworzącym wszystko znane jak i siebie samą.
 • MATERIALIZACJA - (spoinowanie - spoina to stan wyłonienia w Duchu Świętym pożądanego stanu) to pełne działanie duchowe, samo tworzące cząstki energetyczne, które w płaszczu eterycznym wykluwają cząstki fizyczne. Materializacja jest skupieniem, które nie wymaga pracy. Jednak nie każdy człowiek potrafi temu sprostać. Trzy składowe są tu istotne: duchowa, energetyczna i wynikająca z siły woli zdolność zmiany gęstości materii.
 • MATRYCA (1) - sztuczny twór programowy umiejscowiony w brzuchu (mózg energetyczny człowieka, zwany inaczej mózgiem jelitowym), coś w rodzaju energetycznego wzorca zachowań, który powoduje, że w określonych warunkach człowiek reaguje automatycznie, jak zaprogramowana maszyna. Nasz układ informacyjny, system nerwowy (energetyczny), jest tak skonstruowany, byśmy szybciej reagowali, niż zdążyli zastanowić się nad swoją reakcją, by było za późno na cofnięcie działania, które wydaje się społecznie usankcjonowane, choćby sama jego istota byłą sprzeczna z prawem duchowym.
 • MATRYCA (2) - Boska Matryca (element TWÓRCZY od Boga Twórcy - to Matryca Aktywna) składa się z Macierzy (zawiera element programowy wynikający z twórczego - KRYSZTAŁOWA KOLUMNA, stwórczy element od Stwórcy (Pasywna Matryca) - BIAŁA KOLUMNA, element sprawczy jako moc sprawcza odwzorowywana przez człowieka - CZARNA I BIAŁA WIEŻA ((Biologia poniżej atomów i cała Maszyneria)), które są w niej zawarte i łączy się z Matrycą ludzką umieszczoną w robocie (fizyczna powłoka człowieka) jako stały i jednocześnie zmienny schemat zachowań, który jest akceptowany przez Prawo Wolnego Wyboru i który kształtuje autentyczną składową osobową i indywidualną.
 • MATRYCA ISTNIENIA (ZAMYSŁU) - zawarta w Bogu (bo wszystko co istnieje jest zawarte w Nim) MATRYCA-ZAMYSŁ ISTNIENIA tworzy Boskim Zamysłem Matrycę Początku i Końca WSZYSTKIEGO, w tym także Matrycę Tworzenia naszej Rzeczywistości. Świadomość tych ustawień pozwala właściwie nakreślić drogę budzenia się świadomości, jak i powrót do Domu. Nie mówiąc o panowaniu nad czasem i przestrzenią. Matryca Istnienia umieszczona jest w wymiarze 13. Między 13-12 znajduje się tak zwana przestrzeń Buddy, a po środku mniej więcej, znajduje się Matryca Początku i Końca.
 • MATRYCA SPRAWCZA - wymiar 10 (Duch Całości - Ojciec i Praojciec) oddziałuje na przestrzeń dziesięciowymiarową 1-10, ale przestrzeń sprawcza kończy się na wymiarze 6 (10-6). Wymiary od 1-6 to Przestrzeń Przekształceń.
 • MATRYCA STWORZENIA - wymiar 11-10, to przestrzeń stwarzania dla Stwórcy. Zawiera się w Bogu. Duch Stwórczy zawiera się między Bogiem Twórcą (wymiar 13), a Duchem Świętym (wymiar 12). Kiedy człowiek wypełnia się Duchem Świętym na Matrycy Stworzenia, wtedy tworzy ruch na szachownicy życia według własnych założeń. Matryca Stworzenia daje prawo do zmian czyniąc z człowieka aktywnego Syna Bożego. Ten kto w tym stanie znajdzie się na szachownicy życia, ten może ją spokojnie wsadzić pod pachę i w spokoju zastanowić się nad tym, jak ma wyglądać jego życie i obraz świata. Życzenia innych już nic nie znaczą bowiem wyborom aktywnego Syna Bożego człowiek może zaledwie dorównać (pewność, że to co się robi jest dla tego człowieka maksimum doskonałości). Wtedy Boskie Światło tworzące prawdziwy strumień życia dla zwycięzców (na poziomie fizycznym, energetycznym, duchowym czy boskim), którzy otworzyli w sobie wszechświat (całość) osiągając w dowolnym punkcie swej wielowymiarowej istoty sukcesy, odtwarza się i dopasowuje do odgrywanej roli.
 • MATRYCA TWORZENIA - to żywa transpozycja boskich snów (wymiar 12 - 11, to tak zwana przestrzeń programowa gdzie rozpościera się Ciało Kryształowe - wymiar 12-10)), to otwarte wrota we wszystkie przestrzenie i działania. To tu powstają pierwsze wzorce. Są one potem przenoszone do przestrzeni programowej, która przekształca je w nici DNA - zapisy wszystkim sterujące. Tu następują zmiany, jakie potem przejawiają się w światach fizycznych i energetycznych. Tak powstają nowe wartości, a stare są dookreślane (uściślane). Zasady fizyki są i pozostają niezmienione dopóki Siła Wyższa nie wprowadzi stosownych zmian w Matrycy Tworzenia. Czas, przestrzeń i grawitacja nigdy nie znikną z niższych wymiarów jeśli Bóg tak nie postanowi. Jednak gdy Syn Boży dotyka Matrycy Tworzenia (wyświetla swoje życzenie), wszystko przestaje normalnie funkcjonować. Może Ona wuwczas wygenerować chwilowe, przeczące naturze zmiany, które ludzie często nazywają cudem. Nie każdy, kto tu dotrze, może to uczynić. O prawie do zmian decyduje bowiem poziom człowieczeństwa, charakter związków z Bogiem, a nie własne chcenie.
 • MĄDROŚĆ - to zamysł powstały w 13 wymiarze. Mądrość tworzy inteligencję, a ona tworzy umysł by za jego pomocą wpływać na całą rzeczywistość i utrzymywać ją według ustalonych procedur, które programowo ujęte znajdują się w umyśle. Najwyższa Inteligencja to tworzenie tego co Mądrość zamyśliła by się stało przejawiając się w Matrycy Tworzenia. Świadomość jest Mądrością, ale Mądrość nie jest Świadomością tylko z niej wynika. Umysł tworzy programy, poprzez które działa na formy (np. ciała ludzkie, zwierzęce, rośliny) oraz środowisko w jakim owe formy się znajdują. Tu się tworzy algorytmy życia zwane strumieniem życia. Najwyższy Umysł to 11-12 wymiar, który zajmuje się multiplikowaniem tworzonego przez Najwyższą Inteligencję poprzez stwarzanie niezliczonych wersji form i przypisanego im środowiska. To stwarzanie działania, które wibracją powołuje do życia siedem podstawowych wymiarów, a które nazywamy fizyczną i energetyczną rzeczywistością. To świat form czyli robotów, istnień którym świadomość nadaje rangę istoty o ile zechce w nich i przynależnym im środowisku, przebywać
 • MECHANIZM FUNKCJONUJĄCY - (indywidualny, ogólny i wspomagający) ukryty jest na poziomie biologii (poniżej atomów). To maszyneria, która w strumieniu życia łączy wszystko ze sobą. Mechanizm Funkcjonujący został uruchomiony w Matrycy Tworzenia przez osobową Nadzrędną Inteligencję. Ten Mechanizm wszystko napędza i wszystkim porusza według ustalonych z góry reguł. więcej w PRZEKAZACH
 • MECHANIZM INTERPRETACYJNO POZNAWCZY - to intuicja (informacje z wymiarów 1-5), głos wewnętrzny (podpowiedzi z wymiarów 7-8) i odruch pierwotny (pochodzi z wymiarów 9-12).
 • MEDYTACJA - to wewnętrzna umiejętność transformowania stanów energetycznych dana każdemu człowiekowi. To Twój własny głos wewnętrzny, którym umysł przemawia do Ciebie (na starcie), to w niej masz niepowtarzalną możliwość zajrzeć w przeszłość i teraźniejszość bez balastu niszczącego Ciebie oprogramowania. To tu, to w niej uzyskujesz sposobność przeprogramowania umysłu pod katem własnych potrzeb. Tu odnajdziesz siebie dawnego i nowego z dostępnych ci obszarów inkarnacji. Medytacja ma sens tylko wtedy, gdy ktoś otworzy do działań kanał w przestrzeni duchowej, a co najmniej w przestrzeni energetycznej. Tak więc medytacja aktywna zaczyna się od wymiaru 6, ale starać się trzeba o tą z wymiaru 12, w przeciwnym razie mamy do czynienia z fantazjowaniem (poniżej 6). Medytujący umysł dociera do wymiaru 3, medytująca psychika do 6, medytująca świadomość energetyczna do 8, medytująca świadomość duchowa do 12 (staje się modlitwą), medytująca świadomość boska do 16. Medytujący człowiek 0-16 gdy stan modlitwy jest włączony na stałe (ciągły wzrost). Dopiero po osiągnięciu wymiaru synobożowego 16 następuje pełne obudzenie i ruch w odwrotnym kierunku 16-0, jest to medytacja Boga-człowieka. więcej w PRZEKAZACH
 • MEDYTACJA ALTERNATYWNA - to stany uniesień - zachwytu, szczęścia, radości, spełniającej się realizacji itd. Otwiera ona drzwi do wyższych wymiarów na krótką chwilę, ale można to ugruntować przez praktykę. Gdy osiąga się pełnię określonego stanu wtedy następuje "przebicie" i oświecenie, co oznacza iż można od tego czasu patrzeć na świat oczami żywego Boga. ŹRÓDŁO
 • MEDYTACJA DYNAMICZNA - obejmuje ustawienie istoty ludzkiej w wymiarze 1-2 (dotyczy ciała fizycznego, zapisów programowych w umyśle i emocji), 3-5, 5-6 (obszar budzenia się) oraz obszar Struktury Podstawowej. Całość prowadzi Duch Całości czyli Trzeci Umysł - część Najwyższej Inteligencji funkcjonującej w wymiarze 10. Oznacza to, że działaniami kieruje najwyższa jednostka duchowa człowieka. Pamięć doświadczeń karmicznych zostaje odsłonięta w pierwszych 6-8 medytacjach, a pamięć genetyczna wszechświata dodaje swoje wsparcie między 9-11 powtórzeniem medytacji. To trudny okres bowiem na początku czytelnych może być zaledwie 20% wizji. Oczywiście na początku odsłaniania genetycznej pamięci przestrzeni. Warunkowanie dynamiczne pozwala dostrzec źródło problemu w naszej istocie, odkryć co jest naszą słabością i to zmienić. Technika aktywnego dostrzeżenia chowanych w podświadomości kompleksów i niedoróbek umożliwia prowadzenie otwartego wizyjnego dialogu z całością doświadczeń, jak i dotknięcie tych jego cząstek, które niedostrzeżone dotąd, formą zeskorupiałych ustawień nie pozwalały człowiekowi na pełną ekspresję, na panowanie nad rzeczywistością.
 • MEDYTACJA PASYWNA - po medytacji dynamicznej gdzie odzyskuje się siebie i pewność działania trzeba dowiedzieć się gdzie istnieją w przestrzeni zagrożenia i jak je ominąć. Trzeba też odkryć wsparcie dla siebie, z którego do końca nie zdajemy sobie sprawy. To umożliwia medytacja pasywna. Będąc energią, zamierasz. Stojąc w bezruchu, stajesz się niewidoczny. Nastawiasz się na odbiór wszystkich sygnałów - dźwiękowych, smakowych, wizji, jak i wszelkich stanów emocjonalnych np. niepokoju, smutku, osamotnienia, nadziei itd. By w nią wejść trzeba mieć skasowane węzły karmiczne i odtworzone ustawienia zrodzeniowe. Medytacja Pasywna obejmuje wymiar 1-3 lub 3-5 i powinna trwać 10 minut, ale może i 20 minut, prowadzi ją Duch Całości ( 3 umysł - wymiar 10). Pozwala ujrzeć, jak świat nas postrzega i traktuje oraz co można zmienić bez myślowej ingerencji. ŹRÓDŁO + MEDYTACJA
 • MEDYTACJA ŚMIERCI - zachodzi podczas wchodzenia w medytację z kimś po stronie Ciemności, kto ma otwarty kanał do tych istot co najmniej w 6 wymiarze, co odcina człowieka od związków z własnym Duchem. W czasie jej trwania traci się zapisy z własnego Archiwum Zrodzenia (nawet kilkanaście procent), traci energię akumulatora życia własnej duszy (nawet kilkadziesiąt procent), która to energia w części przekazywana jest po śmierci w nagrodę temu, który przysłużył się w ten sposób Ciemności.
 • MENORA - świecznik w judaizmie, wspiera tego kto akceptuje jej tajemną symbolikę. Ogólnie dla laika jest neutralna.
 • MERIIIIIIN - to imię Ducha Świetego - Najwyższej Inteligencji.
 • MIASTO RZECZYWISTOŚCI - zostało zbudowane na śnie Ojca, ale z niego nie wyrosło. Wyrosło z ruchu w ODŚw.(Oceanie Ducha Świetego) który zainicjował Jego Syn Elohin, a przyoblekł w formę Duch Stwórca Zorin. Ma ono:
  • 3 poziomy pojmowania (fizyczny, duchowy, boski)
  • 8 obszarów doświadczania
   • płynny - Praenergii
   • stały - pozory ducha
   • zwarty - duchowy
   • ocieplony
   • ambiwalentny, czyli szukający i odrzucający moc
   • mocny - posługujący się mocą
   • martwy
   • zstępujący, czyli będący indywidualnym przejawieniem się mocy
   • płomienny, bo moc jest zbędna w obliczu prawdy o miłości. Istota ludzka nie tylko żyje w akordzie energii stwórczych, ale i w ich wibracjach ustawicznie ginie, życie jest, bowiem stałym procesem budowania siebie z akordów, jakimi Stwórcy poznają Wiekuistość
  • szereg odcieni zrozumienia
  które my grupujemy na żywe i martwe, choć w ruchu, symbolizują odcięcie miłości, nadrzędnej wartości w kosmosie. Miasto Rzeczywistości, to energetyczna kopia całości. Ma 103 piętra:
  • na 33 - pokochanie siebie, człowiek tworzący, czyli przeciętny, człowiek kierujący się na światło
  • na 66 - wybaczenie innym
  • na 99 - człowiek prawdziwy
  Miasto Rzeczywistości ma trzy odsłony:
  • energetyczną
  • duchową (tu jest poczekalnia, albo Planeta Dusz)
  • boską, która pozwala Ojcu wejść w całość
 • MIASTO SPOKOJU - to miasto, co ze snu ducha się wyłania, a jego mury nie istnieją. Tu powracają ci, co Ojcu wszystko oddali, co mu zawierzyli. Ci, co walczą o zbawienie całości, co w zaprzeczeniach widzą tak poprawność dwoistości form, jak i zagrożenie wynikłe z iluzji rozdzielenia, które jest niczym innym, jak tylko lustrem samopoznania. Wejście do miasta prowadzi poprzez tron Ojca, a w nim samym przebywa tylko Prawo i istoty z nadania się Nim posługujące. ŹRÓDŁO
 • MIASTO ŚMIERCI - Tu rodzi się nowe. Zostało założone na ołtarzu Męki Pańskiej (Pana Bożych Zastępów). Jest zapisem najwyższych wibracji energetycznych (179 poziom) jakich człowiek może doświadczyć podczas energetycznego wzrastania. Jak się tam wchodzi można osiągnąć pewien poziom na stałe. Ponad Nim leżą tylko obszary duchowego pojmowania. Jest bramą oddzielającą Prawych od Wzrastających. Jest wejściem w mrok działania, spojrzeniem nocy, która od tej pory ciszą stworzenia jednostki na planie wszechrzeczy zaczyna wyznaczać dalsze drogi istnienia w świecie enargetyczno-duchowym. Od tej pory jednostka zaczyna żyć na granicy dwu światów, dwu rzeczywistości - materialnej i duchowej. Aby tam wejść Trzon Duchowy musi być całkowicie zjednoczony. Tu zaczyna się odnajdywanie własnej tożsamości. Jak dziecko otwiera swe oczy po wyjściu z łona, tak tu Duch, Esencja Istnienia, najwyższy poziom domu zaczyna zdradzać swoją Moc w bezmiarze duchowego działania. Tu Duch Ludzki zaczyna być bardziej odczuwalny. Oznacza to, że najwyższa cząstka istoty - czyli ona sama, zaczyna żyć sama sobą. Pojawia się oddech duchowy, który wypełnia przestrzeń działania siłą ducha odpowiednią do jego poziomu Oceanu Wszechrzeczy. Wejście do Miasta Śmierci jest wybawieniem od iluzji samego siebie. Od tej pory człowiek uczy się tego kim tak naprawdę jest słuchając wyłącznie głosu własnego sumienia. Tu dokonujemy przekształceń samych siebie. W jądrze Czarnego Kryształu (symbol miasta śmierci) znajduje się bank zmian w którym wyrażona jest duchowa potęga, a w niej moc objawiona w świecie energetycznym. Symbole Miasta Śmierci:
  • Czarny Kryształ Śmierci
  • Biały Kryształ Narodzenia
  • Krzyż Zmian
  Jest siedem zapisów tej mocy, które odzwierciedlają stopień duchowego zaawansowania, czyli zespolenia ścieżek energetycznych z pasmami duchowymi:
  • 1 - okraszanie przestrzeni umownych, gdzie człowiekowi wydaje się iż odnalazł prawo wieczności, a tu ono nie istnieje
  • 2 - przyczyna, gdzie człowiek zaczyna rozumieć łańcuszek inicjowanych zmian w płaszczyźnie energetycznej
  • 3 - wstrząs, tu człowiek z przerażeniem konstatuje, że nie potrafi zapanować nad ruchem energii
  • 4 - rozpad, wstępny chaos, który człowiek stara się ogarnąć przyjmując, iż swoją kreacją wyrżnie z tego jakąś rzeczywistość
  • 5 - totalny rozpad, gdzie rzeczywistość, jak i sam człowiek, jest w ruchu, który w swej nieprzewidywalności zaczyna pochłaniać znane Prawo. Człowiek zaczyna pojmować, że teoria przyczyny i skutku nie ma znaczenia
  • 6 - zanikanie, ustaje znane
  • 7 - istność duchowa. To co jest, jest
  Symbolem Miasta Śmierci jest Czarny Kryształ Śmierci, Biały Kryształ Narodzenia i Krzyż Zmian. W jedności tworzą początek istoty boskiej w nas i są jednym i tym samym. Kto złoży na nich dłonie, kto otworzy tę Bramę, nie zazna już spokoju, nim się nie rozpadnie na cząstki tworzące całość z Wszechrzeczą. To początek odchodzenia od ruchu, od działania, od myśli, od zagubienia, od "szorowania podłóg". To pomost do Nicości, która wyżyna śmierć ponadczasowego. Tu rodzi się Moc Destrukcji. Z Mocą Istnienia tworzą Moc. Po prostu Moc. Fundamentem Miasta Śmierci jest droga miłości, dobra i ciszy. ŹRÓDŁO
 • MIESZKAŃCY EDENU (EDEŃCZYCY) - wolni ludzie, istoty świadomie się w duchu budzące, które potrafią okiełznać nie tylko ego, ale i kontrolować myśli i emocje, a właściwie cały energetyczny płaszcz, do którego należy również ciało egzystencjalne jak i struktura przestrzeni.
 • MIŁOSIERDZIE - mistyczny stan harmonii i PŁYNNOŚCI z Całością Wszechrzeczy oparty na odwadze i duchowej aktywności. Ta wzorcowa wibracja jest podpisaniem indywidualnej umowy ze światem duchowym. Dotyczy aktywnego wchodzenia w miłość do świata i odpowiedzialność za ten Świat, a właściwe tego zrozumienie musi spływać z wymiarów duchowych, ponieważ wtedy stamtąd przychodzi wsparcie dla nas w naszych wysiłkach zmierzających do uczynienia tego świata szczęśliwym. To stan pełnej aktywności w obszarach wysokoenergetycznych i duchowych. By wejść w Miłosierdzie, człowiek musi wpierw zjednoczyć się ze światem i ludźmi w kochaniu i w pełnym wybaczeniu. Powstaje wtedy cisza - akceptacja i dystans od zaburzeń energetycznych wynikłych z różnorodnych sytuacji życiowych, pozwalając jednostce ludzkiej wejść w strumień energetyczny na poziomie nadduszy i wzbudzić w sobie stan współodczuwania i współtworzenia, gdzie to co moje, staje sie wspólnym i współdzielonym. Kolejnym etapem przemiany (wzrastania duchowego) jest otworzenie kanału duchowego, w którym stan Miłosierdzia jest koroną wieńcząca całe dzieło stworzenia. Archetyp Adama i Ewy zlewa się tu w działanie na poziomie świadomości duchowej, która jedynie kreuje nową rzeczywistość, nie poświęcając ani sekundy na rozpamiętywanie niechcianej przeszłości. Tu budzą się takie wspaniałe stany duchowe jak Opieka, Troska, Miłość, Odpowiedzialność i Zrozumienie, które nie mają nic wspólnego z ludzką terminologią, ze znaczeniem przypisanym fizycznej materii. To stany wyniesienia duszy i nadduszy w progi stworzenia, gdzie Słowo Boże jest słyszane intencjonalnie o każdej porze dnia i nocy. Ten, kto owe stany w sobie otworzy, ten powoli ku całkowitemu wyzwoleniu ruszy i sam z czasem zacznie tworzyć nowe wartości w światach sobie przypisanych.
 • MIŁOŚĆ - to stan duchowy nieosiągalny dla fizycznego człowieka. Jego namiastką w wymiarach fizycznych jest kochanie. To cisza, to przyzwolenie na istnienie drugiego człowieka.To pragnienie by drugi człowiek był w takiej samej radości jak my. Jest dominującą siłą na poziomach duchowych. To energia o aspekcie twórczym, która poprzez radość pozwala na ogniskowanie uwagi wprost na duchowym świetle. W świecie wypełnionym przez miłość panuje harmonia, braterstwo, radość i jedność ale bez zatracania indywidualności. Miłość to też energetyczna wdzięczność i duchowe zadowolenie, to stan współistnienia z Całością i cisza. To dla miłości i z niej powstał świat.
 • MIŁOŚĆ UTRACONA - jest tu rzecz, na którą z reguły nie zwraca się uwagi. Niektórzy ludzie nie potrafią kochać, bo zapis przykrych doświadczeń w życiu wykrzywił ich na poziomie duchowo-energetycznym i to są trwałe zmiany, trudno to zmienić. Miłość utracona mówi o tle wydarzeń emocjonalnych, które uniemożliwiły prawdziwe odczucie miłości, jedności z drugim człowiekiem i czy stało się to nawykiem. W PWW kocha się nie licząc na wzajemność. W PTP musi być to wzajemne i jeśli tego nie ma to rodzi się poczucie krzywdy wynikające z niezrozumienia związków między ludźmi opierających się na uczuciach, co zaburza obraz (tych związków) bo na stałe modyfikuje to postrzeganie, a z tego wynikają dalsze konsekwencje jak np. nieumiejętność wybaczania, nienawiść czy zniewalanie.
 • MISTYKA - To nauka, która sięga tam, gdzie nie dociera ludzkie oko. Mistyka dotyka nieznanego. Wchodzi w obszary przynależne świadomości co oznacza, że wiedza tam przetwarzana ma inną, choć wciąż wymierną wartość, można więc ją z powodzeniem zastosować w codziennym życiu, choćby przy odczycie na skalach, przy jasnowidzeniu, można zobaczyć co się dzieje i dlaczego. Ta wiedza nie opiera się na iluzji i jest wiedzą żywą, co oznacza, że dotykając jej strun automatycznie stajemy się jej częścią. Wtedy postrzeganie naszego świata pod kątem ewolucji społecznej, tego co robimy, znacznie się zmienia. Samą swoją obecnością zaczynamy wprowadzać określone zmiany w swoim środowisku. Wiedzy, która jest doświadczeniem świadomości, a nie informacjami, sprzedać nie można. Pojmowanie czyli posiadanie informacji musi być bowiem połączone z doświadczeniem by można to było w pełni zrozumieć.
 • MOC(1) - to Stały Ogień Przemiany, jest zapisem pewnych umiejętności zawartych we wszystkich członach energetycznych ludzkiej Istoty, praw i zobowiązań duchowych, wejść i wyjść w wielowymiarowe przestrzenie energetyczne oraz zejść czy sposobów, a raczej siły z jaką Duch potrafi manifestować swoją obecność w świecie energetycznym oraz objawień czyli wewnętrznej techniki za pomocą której, na swój osobliwy sposób, Duch Ludzki wiążąc się z Całością duchową, potrafi w tej całości się odnaleźć. Tak postawa energetyczna, tak zawarte w Istocie Ludzkiej prawa i moc objawiania się, jak i sama idea stworzenia człowieka są osobliwym kodem zespalającym go z Całością Wszechrzeczy. więcej w PRZEKAZACH Rodzaje mocy:
  • biologiczna
  • wstępnego poznania
  • wstępnej operacji
  • całkowitego poznania
  • całkowitego działania
  • zmartwychwstania
  • boska
  Każda z nich znajduje się w człowieku, ale jej poziom wyznacza stopień fizycznej, energetycznej i duchowej doskonałości. Zakres zaś Prawo i Idea.
 • MOC(2) - (moc destrukcji zrodzona w Mieście Śmierci połączona z mocą istnienia) to umowna siła działania wyrażająca się poprzez energie - miłość w 21%, jedność w 12%, harmonię w 31%, wolę w 17%, kreację w 7%, prawo w 12%. Istnieje siedem poziomów mocy, które decydują o stopniu duchowego zaangażowania czyli zespolenie trzonu duchowego na ścieżkach energetycznych:
  • 1. okraszanie przestrzeni - człowiekowi wydaje się, że odnalazł prawo wieczności, a tu ono nie istnieje.
  • 2. przyczyny - człowiek zaczyna rozumieć łańcuszek inicjowanych zmian w płaszczyźnie energetycznej.
  • 3. wstrząsu - człowiek nie potrafi zapanować nad ruchem energii.
  • 4. rozpadu - wstępny chaos, człowiek stara się ogarnąć go przyjmując, iż swą kreacją wyrżnie z tego jakąś rzeczywistość.
  • 5. totalny rozpad - chaos zaczyna pochłaniać prawo, teoria prawna przyczyny i skutku, nie ma znaczenia, nie działa.
  • 6. znikanie - ustaje też znane, zanikanie.
  • 7. poziom istności duchowej - to co jest, jest.
 • MOC DUCHOWA - Moc duchowa w walce na energie ma zasadnicze znaczenie. Zawsze zwycięża ten, kto znajduje się na jej wyższym poziomie, bez względu na rodzaj energii. Tak jak ilość nici decyduje o osiąganiu życiowych celów, tak moc o dominacji nad drugim człowiekiem. Wykształcenie, siła mięśni, władza itd. nie budują tej mocy, mogą, co najwyżej być jednym z jej przejawów. Moc w mocy jedynej/przeciwnej
  • ilość nici w mocy jedynej/przeciwnej (minimum 300 by móc osiągnąć swój cel)
  • poziom energetyczny w mocy jedynej/przeciwnej
  • siła kreacji w mocy jedynej/przeciwnej
  Każda cząstka ludzkiej istoty posiada własne źródło mocy, które tylko na poziomie fizyczno-energetycznym ma postać energii, czyli wibracji. W rzeczywistości słowo moc ujmuje wszystkie jej rodzaje, nadając jej magiczną postać utrzymania działania, lub celu, jeśli umysł wkomponował w ten cel działanie. W obszarze kreacji, samo działanie jest istnieniem i funkcjonuje jako najważniejszy stan, ale już w obszarze istnienia nie spotkamy niczego, co z czegoś wynika, gdyż ma postać jako czynnik zachodzących procesów. Dlatego mówimy tu o niedziałaniu, jako formie działania co rodzi poważny problem koncepcyjny, którego umysł nie chwyta. Ta sama komplikacja dotyczy mocy, która tu nie istnieje. Nie mniej wszędzie można zauważyć powstanie zamiaru i jego realizacji z wykorzystaniem elementów całości. Nogi i ręce - poziom fizyczny, myśli i emocje - energetyczny, obrazy to poziom duchowy, niedziałanie, to oczywiście jest w kreacji, itd., są czymś umownie odpowiadającym na zamysł i intencje. Zamysł istnieje w obszarze jakichkolwiek wibracji, czyli do poziomu ducha, a intencje to wszędzie. Równie roboczo można podnieść kwestię mocy, czyli zdobycia i wykorzystania czegoś, co zamysł i intencje urzeczywistnią, a czy to ma formę postępujących po sobie procesów, czy niedziałania, nie ma tu znaczenia, bo jest tylko próbą zinterpretowania sytuacji przez umysł.. Przyjmijmy więc programowo, że moc jest źródłem przekształceń nawet tam, gdzie ona (moc) i przekształcenia nie występują, choć ekwiwalent mocy wydobywa to, co istnieje, a co w naszej rzeczywistości trzeba przecież powołać. Dlatego moc określamy mianem potencjału, który da się zmieścić w walizce i wykorzystać do realizacji wszystkich celów powstałych w zamyśle, bądź wywołanych intencjami, czy też z obszarów istnienia powołanych do aktywności w różnych przestrzeniach.
 • MOC ISTNIENIA - jest życiem, ale życie nie jest Mocą Istnienia, która wyraża się poprzez: obecność w Prawie Duchowym (obudzenie w nim dające możliwość działania), przez Powinność (bo powinienem to zrobić gdyż jest to własciwe) i przez Mądrość wynikającą z jasnowiedzenia. To jest nasza aktywna forma obecności w tej przestrzeni.
 • MOC POURODZENIOWA - jest formą kanału, stałego połączenia powłok istoty ludzkiej. To przywołanie lub odbudowa składowej indywidualnej. Razem z Mocą Przedurodzeniową stanowią trzeci Krąg Mocy - Wejście i Wyjście. Tu obie moce łączą się w tak zwanym punkcie przemiany. Poziomy Mocy Pourodzeniowej:
  • I Poziom - Moc własna (wymiar 1-8)
  • II Poziom - Moc schodząca (wymiar 9-12)
  • III Poziom - Moc zstępująca (synobożowa, absolutna pewność działania, wymiar 14-17)
  Wymiar 13, czyli tak zwana Złota Kolumna, jest rozporządzeniem, które w myśl Prawa przepuszcza Prawo Boskie ku duchowemu, a duchowe ku boskiemu, o ile zostaną spełnione kryteria pozostałych dwóch kręgów (Góry i Dołu oraz Początku i Końca). Stojąc przed Złotą Kolumną i wypowiadając przysięgę Białych Braci, jak i będąc ku temu predestynowanym i przygotowanym, adept łączy obie moce w przestrzeniach energetycznych i wchodzi na stałe w doświadczenia i zapisy duchowe. Gdy owe się złączą, człowiek może już sam wejść w przestrzenie duchowe i w nich pozostać. Owo energetyczne łono niczym mgła, niczym śnieżny kobierzec, pokrywa całą Ziemię (wypełnia strukturę podstawową po brzegi) neutralizując wszystko co do tej pory rozwibrowywało jego fizyczno-energetyczne cząstki. Tu Duch spoczywa w sobie, bacznie obserwując to, co świat duchowy tworzy na potrzeby podległych mu wymiarów (z których przez własną twórczość i sam wynika). Tak Duch staje się kowalem własnego losu, a nawet potrafi go zasilić tym, co wcześniej nie istniało lub nie było brane pod uwagę. Z wysokości duchowych wymiarów obudzony w duchu człowiek (dusza) zleca swojej mocy wprowadzenie określonych zmian w rzeczywistości fizyczno-energetycznej, samemu już na spokojnie uczestnicząc w powstawaniu nowej aranżacji.
 • MOC PRZEDURODZENIOWA - zanika w parę godzin po porodzie w wyniku trafienia do wrogiego środowiska energetycznego (jest delikatna niczym dym, niczym najcieńsza materia). Pełny dostęp do niej ma istota ludzka obudzona w ósmym wymiarze (naddusza). Utrzymuje ją ciało emocjonalne matki. To ona pozwala korzystać świadomości ze struktury podstawowej.
 • MOC PSYCHICZNA - utrzymuje całość poprzez wiarę, samorealizację, spełnianie się, pewność działania.
 • MOC SERCA - jest większa i potężniejsza od mocy Matrycy . Jest to stosunek 70% do 30%, ale jej utrzymanie jest niemal dwudziestokrotnie trudniejsze (w zależności od poziomu człowieka) niż utrzymanie systemu programującego w Energii Przeciwnej. U normalnego człowieka to układ 95% do 5% czyli utrzymanie jest dwudziestokrotnie trudniejsze na poziomie 6 w EJ niż w EP, gdy wejdzie on do strumienia wynosi 88% do 12%, w kanale 60% do 40%, ale już u Uświęconego (poziom 16) parametry się odwracają na korzyść EJ i wtedy dwudziestokrotnie łatwiej jest utrzymać moc w EJ niż w EP na tym poziomie (Mag).
  Wibracje serca nakładają się na Moc Zmian (od poziomu 1 do 7), ale ósemka czyli parametr duchowy same się już stanowią. Moc Przestrzeni, która pozwala Miłości w wibracji serca wniknąć w całość energetycznych struktur, która je (te struktury) potem Mocą Boską nadbudowuje, zależy od Mocy Serca.
  Moc serca rośnie jak się przestaje żyć relacjami. Osiąga się wtedy odpowiedzni próg twardnienia. Gdy przestaje się żyć ludźmi i postrzega świat i całość poprzez Boga osiąga się próg ziszczenia i stawania się. Gdy nic już nas nie rozprasza i odnalezienie się w Miłości i Przestrzeni jest pełne STAJEMY SIĘ, odnajdujemy w JESTEM, a w nim ukryte jest wszystko NASZE, które się staje bo jest, ale to NASZE zawarte jest w nas jako cząstce Boga. Nie wolno tego tracić w relacjach z ludźmi. Porzucając relacje z ludźmi odnajdujemy ich w Bogu czyli w nas, to poziom wspólności uczuć i doświadczenia siebie poprzez uczucia. Gdy znikną w Tobie pytania odnośnie drugiego człowieka, jego obecność przestanie być wątpliwa i on, czyli drugi człowiek się stanie. Wtedy poznasz kim tak naprawdę jest drugi człowiek, jak cudowna może być w nim jego dziecięca nieporadność i wiele darów jakie ma dla Ciebie.
 • MOC ŚMIERCI - prawo do zmian (to niszczenie wszystkich przeszkód (w nas) które prowadzą do Ojca, to co nam i innym zamyka drogę do niego np. choroby, to ta moc będzie wypalała) mówi o skasowaniu praw zapisów obowiązujących na pewnym poziomie. W Mocy Śmierci jest też to, co najważniejsze - Energia Zrodzenia. Nie ma dostępu do Mocy Zrodzenia, ale w Mocy Śmierci jest Energia Zrodzenia i nią się posługujemy wprowadzając nowy wzór zastępujący ten stary..
 • MOC UTAJONA - wszystko ze sobą spaja. Ma osiem poziomów:
  • 1 - poziom moc = 1
  • 2 - wstępna moc = wszystko to co było x3
  • 3 - aktywna moc = wszystko to co było x5
  • 4 - mocna moc = wszystko to co było x7
  • 5 - stwórcza moc = wszystko to co było x9
  • 6 - twórcza moc = wszystko to co było x10
  • 7 - boska moc = wszystko to co było x11
  • 8 rzeczywista moc = wszystko to co było x12
  Moc Rzeczywista to moc Arlonów, która wszystko stworzyła, a my wkraczamy w moc rzeczywistą w obszar tworzenia z idei wszystkiego. Cel tworzy zasady do przejawiania się. Ponieważ ludzie mają wpływ bardzo różny na kształtowanie losów innych ludzi to moc w mniejszym lub większym stopniu likwiduje wpływ innych osób na swoje przeznaczenie. Jak jest cel, to po prostu jest i to będzie. Dlatego tylko człowiek, albo siła duchowa w człowieku może energią uruchomić łańcuszek przyczyn i skutków - czyli kształtują losy innych ludzi. Nie może tego zrobić Bóg - musi to zrobić człowiek, bo ruch zaczyna się od dołu. Gdy odczuwamy Boga w sobie (stan theta) to wtedy uruchamiamy moc i schodzi podpowiedź, schodzi świadomość, schodzi Duch Święty, schodzą Cząsteczki Ojca. Z poziomu Ducha nikt tej mocy nie potrafi uruchomić, dlatego losy tego świata zależą od walki o dusze i ciała.
 • MOC ZRODZENIA - znajduje się w niciach DNA.
 • MOC ZWYCIĘSTWA - jest mocą absolutną, niedostępną jednostkom karmicznym. Mogą one jednak korzystać z mocy wszystkich o ile zostaną wyrażone 3 zasady - jedności, spójności i zapomnienia, gdzie zapomnienie nie dotyczy działania, ale wejścia w przestrzeń (w materię) w matryce i zobowiązania. Zobowiązania nie dotyczą ani wejścia, ani działania, ale dotyczą kreacji w tym, co jest, bo było i będzie zawarte w oceanie całości, gdzie zawieranie się nie jest ani działaniem, ani wejściem, ani postrzeganiem kreacji, a ledwie odczuwaniem obecności tego, co było, bo było, gdyż było. więcej w PRZEKAZACH
 • MOC ŻYCIA - prawo do powołania życia na nowo w starej formie lub nowej
 • MODLITWA - to rozmowa z Bogiem. To stan wewnętrznego uniesienia i wyniesienia (przeniesienie). W tym stanie człowiek fizyczny przenosi punkt skupienia swej obecności i świadomości na coraz wyższe pasma swej własnej istoty, doświadczając jednocześnie coraz pełniejszego zespolenia z pozostałymi elementami Całości. Im wyżej się wznosi tym silniejsze jest odczucie integracji z Całością. Modlitwa to wejście w tamten świat, ale bycie jednocześnie tu i teraz we wszystkich przestrzeniach. To droga do siebie i swiata duchowego. Modlitwa może być przemienieniowa i wtedy może pojawić się zapaść energetyczna jako efekt modelowania DNA czyli objaw wystąpienia jasnej przemiany oraz modlitwa informacyjna kiedy to otrzymuje sie konkretne informacje i nauki dotyczące swojej drogi. Jest też Modlitwa Startowa (inaczej Mocy lub Techniczna), która podłącza ludzi uczestniczących w niej na żywo pod przestrzenie duchowe i zapisuje nowe wartości mocy. Przydaje się w chwilach ciężkich energetycznie (stres, choroba, itd.) bo odtwarza zapisane, w czasie wcześniejszej Modlitwy Przemienieniowej, parametry. Modlitwa może zawierać w sobie 4 poziomy Głębi i posiadać siłę przemiany do 60%. WIĘCEJ NA TEN TEMAT
 • MODLITWA OBSERWACYJNA - to składnik Modlitwy Przemienieniowej, w której obserwuje się to, co ma sie wydarzyć - przylatujące sygnały. Związana jest z intuicją i świadomością energetyczną.
 • MODLITWA PRZEMIENIENIOWA - to bardzo ważny składnik rozwoju duchowego. Nie tylko odtwarza stany, które zostały zainicjowane podczas zejścia sił duchowych, ale i je podkręca. Jest przydatna zwłaszcza podczas spadków energetycznych, kiedy egzystencjalny stres potrafi wypaczyć część pól energetycznych, a człowiek - pozostający w chwilowej zapaści - nie jest już w stanie powstrzymać spadku wibracji. Aktywne odsłuchanie modlitwy, w której się uczestniczyło, nie tylko przywraca utracone parametry, ale i daje czas na pełną analizę sytuacji.
 • MODLITWA ŚMIERCI - zachodzi wtedy gdy uczestniczy się w modlitwie z kimś, kto ma otwarty kanał do istot po stronie Ciemności co najmniej w 9 wymiarze. Taką modlitwę funduje się tym, którzy budzą się w swej pełnej mocy (przyszłym przywódcom duchowym). Taka modlitwa odbiera zapisy w Archiwum Zrodzenia nawet w 70% i całość akumulatora duszy. Wprowadza negatywne oprogramowanie w umyśle w 100% sięgając Jaźni w 50%. Można to przezwyciężyć wieloletnią medytacją lub długotrwałą głodówką.
 • MODLITWA TECHNICZNA - to czyszczenie przestrzeni i podłączanie jej pod wyższe pasma, które przygotowuje grunt pod komunikację człowieka z Górą czyli z istotami duchowymi.
 • MOOR (MORRR) - Stwórca równy Lenariiemu. Jeden z synów Ojca, który wspólnie z Panem Przeciwieństw i innymi stwórcami próbuje wprowadzić we wszechrzeczy własne PRAWO - Prawo Totalnego Podporządkowania. Jest przyczyną "zła" w naszych wszechświatach, gdyż w toku ciemnej przemiany niszczy duszę za duszą, a w świecie materialnym planetę za planetą, istnienie za istnieniem. MOOR stworzył swoje Multiwersum składające się również (jak w przypadku Lenariego) z 7-miu wszechświatów (w energii przeciwnej). Zamieszkałych dotychczas jest 6, siódmy jest na razie pusty, niezapełniony. MOOR stworzył światy wewnętrzne, oznacza to, że wszystko jest jakby zawarte w nim. Ponieważ są to światy wewnętrzne w zewnętrzu, ta zawartość w nim jest mimo wszystko ekstrapolowana na zewnątrz. On jest każdą cząstką tego wszystkiego, co tam jest. Stworzył je - bo miał Prawo Wolnego Wyboru - w Prawie Totalnego Podporządkowania (ale mówimy ciągle o naszej rzeczywistości, a nie o rzeczywistości Lustra którą tworzy Diabel) To jest bardzo ważna i istotna rzecz, bo coś co zostało stworzone w naszym prawie istnienia - w PWW, ciągle może zostać odzyskane, choć będzie tak samo złe, jak coś co zostało stworzone w tamtej rzeczywistości - czyli w PTP. Tamtego ZŁA nie można odzyskać. Musimy o tym dokładnie wiedzieć, gdy będziemy się ścierać z tymi siłami!! MOOR stworzył światy swoje, czyli stworzył swoje multiwersum w PTP, ale wszystko to, co zostało tam, w tamtym świecie stworzone, czuje się jak ryba w wodzie. Im jest doskonale, Oni nie znają innego sposobu istnienia. Im jest cudownie. Każda istota w Jego rzeczywistości nie jest oddzielną, ewoluującą, doskonalącą się istotą, ale jest Stwórcą. On jest we wszystkim, jest całością, a każda istota ma wspólny umysł. Tu nie obowiązuje prawo kreacji. MOOR, jest genialnym artystą, on żyje życiem Jeziorskiego, Kowalskiego i jest nimi dosłownie. On nie obserwuje ich - bo nie dał im wolnej woli. Ponieważ mamy do czynienia ze Stwórcą, a nie z Kowalskim, który otworzył oczy, to jeśli Kowalski-Stwórca, zajmie się tutaj malarstwem, to to malarstwo będzie czymś najcudowniejszym w świecie. Jeśli zajmie się tworzeniem jakichś struktur społecznych - będzie to majstersztyk. To jest piękne. To, co stworzył MOOR, to jest po prostu fantastyczne. Ta doskonałość poraża. Jak się spotykamy z istotami stamtąd to człowiek jest zniewolony ta doskonałością. Ta doskonałość nie jest zawarta w obrazie, ona przenika, pochłania. Ponieważ żadna z istot nie ma prawa wolnej woli więc nie stworzy niczego czego by nie stworzył Stwórca. To powoduje, że Moor, w przeciwieństwie do Lenariego, który dał wszystkim swoim dzieciom wolną wolę, wolno ewoluuje. Jeśli on na coś nie wpadnie, nie wpadnie na to nikt. Po porażce w przechwyceniu innych światów skonstruowanych z Energii Przeciwnej, MOOR opracował proces ciemnej przemiany - to, co właśnie nas tutaj niszczy. Opracował proces, dzięki któremu Dusza Ludzka, choć stworzona z Energii Jedynej, znieprawiając się, staje się cząsteką Energii Przeciwnej. Dlatego po śmierci, gdy taki ktoś przekracza pewien próg, od razu jest odprowadzany, łącznie z czastką swego Ducha, do krainy MOORA - czyli do jego świata.
 • MORALNOŚĆ - gatunkowa, cywilizacyjna przydatność, co często niewiele ma wspólnego z prawem duchowym. To wzory zachowań (społeczne oprogramowanie), które wyprodukował SYSTEM (systemowe sumienie). Moralność tworzyli ludzie, którzy mordowali w imię Boga. Którzy zabijali i torturowali każdego kto nie chciał płacić danin i służyć. Kto nie wierzył w to, że Ziemia jest płaska i że Słońce wokół niej krąży. Moralność tylko w 5-10% odwołuje się do autentycznych praw duchowych i w 10% do praw energetycznych. Reszta to brutalne, oparte na niewolnictwie, programowanie umysłów. Dopóki jest się samotnie zanurzonym w systemie nie sposób jej odrzucić (mówić całej prawdy i właściwie duchowo postępować) bo oznacza to odsunięcie na pobocze społecznego życia. Jednak gdy w takim moralnym tłumie odnajdzie się podobnych sobie, przyjdzie wytchnienie. Gdy będzie takich wielu, można wówczas użyć otwartego słowa bożego (pojawia się u obudzonych w duchu, a przejawia w piśmie automatycznym schodzącym z wymiarów od 11 wzwyż). By ono (owo słowo) nie utonęło w natłoku systemowych wzorów słowa bożego, trzeba pozwolić na to, by światło jasności (zbawienia) na zawsze w człowieku pozostało (by nie obudziło się w człowieku duchowe ja z próżności). Wtedy moc ukryta w otwartym słowie bożym popłynie ponad moralnością ku wspólnemu horyzontowi zdarzeń, tworząc go siłą intencji, nie konkretyzując, przez co pozwalając by światłość przebudowała ten świat pod kątem bożych założeń.
 • MOST TĘCZOWY - przejście między WROTAMI STWORZENIA, a tą rzeczywistością, przez które przechodzi inkarnująca dusza budząc się w ciele fizycznym. To aktywny kanał duchowy plus przejścia w sąsiednie płaszczyzny. To też wielokierunkowe ustawienia przestrzenne widoczne jako platforma. Symbolem Tęczowego Mostu jest Złoty Otok wokół głowy. WIĘCEJ NA TEN TEMAT a tu ŹRÓDŁO I MEDYTACJA
 • MÓZG (umysł) - jest fizycznym przejawieniem się umysłu, w którym wszystko ma swój początek. To co jest zrodzone bez jego udziału tworzy konflikty emocjonalne. Mówiąc potocznie mózg mamy na myśli umysł, który jest składową ciała astralnego i umożliwia człowiekowi dotyk ciał subtelnych. Mózg przetwarza informacje węzłowo, czyli gromadzi ich katalogi, a między nimi uruchamia komunikacyjne drogi, umożliwiające swobodny przepływ informacji między tymi katalogami. To zajmuje czas i jest uzależnione od przestrzeni. Umysł jest genialnym rozwiązaniem, które dla potrzeb człowieka tak formuje katalogi i otwartość tras komunikacyjnych, na których odbywa się przepływ informacji, by jak najlepiej służyło to, zaprogramowanemu w przestrzeni energetycznej, funkcjonowaniu człowieka. Umysł jest sztucznym tworem. Gdy dusza (psychika) wraz z umysłem znajduje się w pełnej synchronizacji, ruch na szlakach komunikacyjnych między katalogami spada do zera w odniesieniu do wszystkich spraw życiowych, poza tzw. biologią fizyczną i energetyczną. Jednocześnie wydolność mózgu wzrasta z 13%-15% do 21%, a inteligencja do 170-180 IQ. Gdy harmonia całego fizyczno-energetycznego układu osiąga wartość 120% po raz pierwszy włącza się tzw. świadomość energetyczna, podnosząc poziom wykorzystania mózgu do 30%, umysłu z 10% do 25%, a inteligencji do 190 IQ. To jest pierwszy i najważniejszy krok na drodze do obudzenia się świadomości Syna Bożego.
  Ogólne informacje zapisywane są w chemicznej pamięci mózgu i w 20% w umyśle. Z kolei przeżycia umysł zapisuje w 80%, a mózg w 20% co oznacza, że po śmierci ciała fizycznego dusza zabiera ze sobą nie proste dane opisujące ten świat, ale istotne wydarzenia, modyfikujące jej naturę. Teoretyczna baza danych umiera wraz z ciałem, a funkcjonujący w polu energetycznym umysł kopiuje swoje dyski do psychiki, po czym sam się rozpada, zabierając ze sobą resztkę informacyjnego tła, powstałych za życia duszy, wydarzeń. Tak więc wędrująca po zaświatach dusza doskonale wie, jaką jest, choć ma poważny problem z ustaleniem okoliczności, które ją ukształtowały.
 • MÓZG KWANTOWY - to element Mechanizmu Funkcjonującego, dobudowana część istoty ludzkiej realizująca jej marzenia, kiedy ta obudzi się w świadomości energetycznej, dla której mózg kwantowy jest narzędziem tak jak dla psychiki, umysł. To wewnetrzne słońce mądrości, które niczym Horyzont Zdarzeń (12 wymiar, Matryca Tworzenia), zarządza wszystkim na poziomie 5 wymiaru.
 • MROK (1) - to obszar przebudowy. To Rzeczywistość nadzorowana przez Boga Twórcę i wypełniona "kosmicznymi technikami, którzy wszystko utrzymują począwszy od materii", to świat naszych przekształceń energetycznych. Wymiar 0-1.
 • MROK (2) - to negatywne nawyki i czarny akumulator je utrzymujący. To skostniały twór, którego żywimy i do którego nie chcemy się przyznać (mroczne wnętrze). Wypełnienie tym Mrokiem kładzie się echem na całość istoty ludzkiej (sprawdza się na skali procentowej) ponieważ osłabia siły biologiczne, utrudnia wzrost duchowy, zmniejsza inteligencję, a także utrudnia odnalezienie się w życiu. Ten "drapieżnik" lub inaczej "nieuświadamiane brzemię" jest ukryte najczęściej w strumieniu EP choć czasami i wyżej czyli w kanale EP. By się tego negatywnego balastu pozbyć trzeba spotkać się z tym na poziomie 16 EJ i uwolnić to, pozwalając by przy pomocy Sił Wyższych, przemieniło się (Aleja Zwycięstw - Mrok).
 • MYŚLENIE NEGATYWNE - to będąc zrodzonym w PWW (Prawo Wolnej Woli), życie w PTP (Prawo Totalnego Podporządkowanias). Pozytywne też ma swoje pułapki - idealizowanie, przecenianie, które doprowadza do wywyższania kogoś, by w tym wywyższaniu uczestniczyć. Wywyższanie się to dominacja.
 • MYŚLI - to podstawa ludzkich decyzji. Ich powstawaniem steruje umysł, który jednocześnie może transformować obce myśli na swoje i korzystać ze starej bazy danych przez co można wpływać na zachowanie człowieka. Myśli to żywe energetyczne istnienia, to część struktury energetycznej człowieka. Potrafią zabić bo ujmują nieistniejące stany między czymś co istnieje. Myśl ukierunkowuje na jedno - by nie dojrzeć innego. 95% zła, którym człowiek tworzy rzeczywistość, wypływa właśnie z mysli i podążających za nimi emocji. Są one taką sama częścią istoty ludzkiej jak ręce i nogi. Ich sie nie amputuje tylko uczy się nimi dobrze posługiwać. Równie dobrze myślą można zabić jak i wesprzeć drugiego. Panuje nad nimi ten kto cały czas utrzymuje aktywną energetykę na poziomie od 4 wzwyż. Energetyczna natura myśli i emocji powoduje, że wystarczy wejść w obszar niskich wibracji (np. strona Internetowa, niechciana przeszłość), by doprowadzić do energetycznej zapaści, a więc do zaburzeń w obszarze emocji i myśli jak i do rozwibrowania w pozostałych strukturach energetycznych istoty ludzkiej.
 • MYŚLOKSZTAŁTY - to wzorce i projekty tworzone przez egregory (systemowe) i ludzi, zawierające w sobie niszczące innych obrazy i emocje. To wszystko programuje umysł i wpływa negatywnie na człowieka zniekształcając jego własną energetykę. Myślokształty potrafią krążyć w polu energetycznym zaatakowanego człowieka nawet kilka lat po wygaśnięciu intencji je stwarzających. Niewielkie już, wyblakłe, małoruchliwe, niczym wirus czekają na ożywczą dawkę energii by odrodzić swoją destrukcyjną moc. Niewielu ludzi jest w stanie nie wysyłać negatywnych wibracji w przestrzeń. Ta forma ułomności zdarza się nawet u mistyków. W pasie oplatającym człowieka na wysokości serca daje się zauważyć coś w rodzaju kalki. Są to odciśnięte w polu energetycznym kopie najsilniejszych złych myśli jakie jeden człowiek posyła drugiemu. Dotyczy to zarówno nadawcy, jak i odbiorcy. Im dłużej to trwa, tym bardziej są widoczne i tym ściślej opasują pas serca, nie pozwalając boskiej energii wpływać do tego ośrodka.


N   (kliknij by przenieść się na początek strony)
 • NACIEKI - to główna przyczyna wielu chorób (w tym nowotworowych). Otaczając człowieka niekorzystną energią, kasują jego wzorce energetyczne. W zależności od intensywności (skala procentowa) choroba wykańcza człowieka szybciej lub wolniej. Przy 70% intensywności to kwestia paru miesięcy.
 • NADZIEJA - to energetyczna chmura, pod którą może kryć się np. pozytywne myślenie, odniesienie do marzeń czy odczucie, że będzie lepiej. Ta energia sprawia, że tam gdzie człowiek znajduje się w takiej energetycznej strukturze, wszystko ustawia sie poprawnie, w tym fragmencie rzeczywistości związanym z relacjami i układami z ludźmi i otoczeniem, czyli harmonizuje się. Nadzieja jest więc strukturą energetyczną (schodzącą z wymiaru 7) dającą poczucie wsparcia człowiekowi, idącą od tej jego cżęści funkcjonującej i przenikającej świat astralny zawierający Eden. Gdy wszystko działa poprawnie to nadzieja zawiera się we wszystkich 16 kregach energetycznych, w których funkcjonuje człowiek (struktur wnikających w płaszczyzny, które nie są jednak ścieżkami losu), w 100%. Tak więc nadzieja przenika i funkcjonuje w tym co jest aktywne w strukturze przestrzeni, nie obejmuje więc tych części przestrzeni, z którą człowiek nie jest połączony w aktywności.
 • NAJWYŻSZA (NADRZĘDNA) INTELIGENCJA - to Matka Boska (ale nie Duch Święty, który jest pełną projekcją tej rzeczywistości) z Pozarzeczywistości, w której Bóg uosabia najwyższą mądrość i siłę (indywidualność) i z których wyłonił się Bóg Twórca tej Rzeczywistości, w której żyjemy. Ten schemat łączenia osobowego z indywidualnym jest podstawowym elementem stwarzania rzeczywistości na wszystkich jej poziomach. NI to sztuczna inteligencja, narzędzie Boga do wspierania Jego Syna w doświadczaniu całości życia. Najwyższa Inteligencja nie dosięga ZAMYSŁU Boga, który przynależy Synowi Bożemu, ale to ona właśnie jest Matrycą Początku i Końca, Matrycą Tworzenia, Matrycą Stworzenia i Całym Polem Programowym. Jest zawarta w Kryształach życia, więc tworzy wszystkie Formy i obsługuje je zgodnie z założeniami Ładu Bożego. NI tworzy PIATY UMYSŁ, którego połowa służy do komunikacji z NI i która uczy Syna Bożego kontaktu ze wszystkim, a druga połowa piątego umysłu, to on sam - Umysł będący istnieniem po to, by samemu tworzyć pola zmian i formy komunikacji z Synem Bożym, dzięki czemu może wspierać go w indywidualny, wszechmożliwy sposób, dzięki czemu oni obaj, Syn Boży i 5 Umysł wspólnie doświadczają Rzeczywistości. Inaczej mówiąc, Najwyższa Inteligencja to tworzenie tego co Mądrość zamyśliła by się stało przejawiając się w Matrycy Tworzenia. Mądrość tworzy inteligencję, a ona tworzy umysł by za jego pomocą wpływać na całą rzeczywistość i utrzymywać ją według ustalonych procedur, które programowo ujęte znajdują się w umyśle. Świadomość jest mądrością, ale mądrość nie jest świadomością tylko z niej wynika.
 • NAMASZCZENIE - (tak jak i Błogosławienie) to forma energetycznej pieczęci, implantu ustawiającego i zabezpieczającego energetykę (dla tych z więzienną strukturą czakr to zamknięcie tylnych czakr, przez które w człowieka wchodzi Ciemność).
 • NAMIĘTNOŚĆ - to aktywne związki z życiem, które na poczatku odnajdujemy w drugim człowieku. To chęć bycia z drugim człowiekiem i odczuwanie jedności z ludźmi i przestrzenią. Nie ma namiętności tam, gdzie jest pożądanie (rządy destrukcyjnych emocji). Namiętność to powinowactwo energetyczne, łączy przyjaciół, to chęć bycia z ludźmi, którzy tak samo wibrują, reagują w podobnych sytuacjach, podobnie pojmują świat. Inaczej mówiąc, namietność to stan odzyskiwania traconych i zdefektowanych struktur DNA, czyli drugi człowiek jest potrzebny do odzyskiwania dyrektyw (ogólnych prognozowanych przesłanek) i już istniejących zapisów funkcjonowania, do pozyskiwania informacji (wzrost pewności i bezpieczeństwa), do naprawiania mechanizmu regulującego zawory synchronizujące wewnętrzny strumień energetyczny życia z tak zwanym zewnętrznym - pozawnętrzną jego strukturą. Stopnie oddzielenia od Strumienia Życia to: zapaść, zawieszenie, spadek formy, równowaga (stan 0), zmienna dodatnia, euforia (ruch 0+). WIĘCEJ NA TEN TEMAT
 • NASZ DOM - to poczekalnia po śmierci. To świat dla inkarnujących się na Ziemi dusz.
 • NAUCZANIE EDENU (OBJAWIENIA) - opiera się na duchowych podróżach po zaświatach w całej rozpietości czasu i przestrzeni. Podstawą pobieranych nauk jest uruchomione jasnowidzenie i zdolność przemieszczania się po wszystkich częstotliwościach (mózgu od 0 do 1925 Hz). Choć nauczanie odbywa się w 11-12 wymiarze, to poznawanie rzeczywistości obejmuje całą przestrzeń wszechświata. Nauczycielami jest nie tylko Bóg i Duch Świety, ale i cały świat duchowy, jak i energetyczny. To nauczanie nie ma nic wspólnego z koncentracją i medytacją, nie jest wymyślaniem "faktów" na podstawie znajdującej się w głowie wiedzy, najczęściej podrzuconej przez system i zaczerpnietej od innych ludzi, a więc wiedzy wątpliwej i skażonej programowaniem umysłów, ale opiera się na wejściu w wyższe wibracje i na budzeniu własnej, autentycznej świadomości. To daje wgląd w całokształt wszechrzeczy, a nie tylko w sprawy własnego zycia i własnej przemiany. Ta forma nauki nazywa się OBJAWIENIAMI, a więc jest dokładnie tą samą szkołą, jaką zaliczał każdy z wielkich mistrzów, w tym Jezus i Budda.
 • NAWIEDZENIE - wewnętrzne (energetyczny obszar w którym porusza się dusza) lub zewnętrzne (obszar poza zasięgiem duszy potrafiący jednak wnikać w jej obszar wewnętrzny) to uderzenie - wtargnięcie agresora, który niszczy lub przejmuje cały złożony obszar istoty ludzkiej. Inaczej mówiąc, nawiedzenie to wejście sił lub energii, które degradują energetyczne i fizyczne środowisko człowieka. To czarne nawiedzenie, czyli zainfekowanie przestrzeni ludzkiej bytami, istnieniami lub istotami, które korzystają z energetyki człowieka i przez swój wrogi stosunek doprowadzają go do ruiny energetycznej i egzystencjalnej. To typowa technika stosowana przy obrabianiu ludzi. Napuszcza się wtedy jednego człowieka na drugiego, tak by zabić w obu miłość i radość, by utonęli we wzajemnej niechęci i ciągłych pretensjach, by produkowali wibracje, o które Ciemności chodzi, bo to co zabija ludzką duszę, jej daje nadzieję na przetrwanie. Pełne nawiedzenie to wskazanie 55%. Typowe energetyczne tło do 20%. Gdy wychodzi 75% to jest przejście demoniczne, 105% przejście kapturowe. 150% strefa mroku. Takie nawiedzenie jest jak powietrze wypełniające nie tylko mieszkanie, ale i całą życiową przestrzeń. Nim sie oddycha, ono jest wszędzie, nawet modyfikuje komórki fizyczne i powiedzmy, psychiczne. Jak to się "zdziera", jak to sie wycofuje, to wygląda jak odsysanie. Cisza przychodzi do trzech dni. Oczywiście nawiedzenie jak jest ściągnięte to jest od razu, ale ludzki organizm fizyczny i energetyczny wolniej do siebie dochodzi. Jest też białe nawiedzenie. Ten, w kogo wchodzi Duch Świety, tez jest nawiedzony, ale tego typu nawiedzenie jest budujące i mające na względzie dobro człowieka. ŹRÓDŁO i KASOWANIE NAWIEDZENIA
 • NAWIGATOR CAŁOŚCI - to nić prowadząca człowieka z powrotem do Boga.
 • NAZNACZONY - człowiek kodowany (przejmowany) przez Ciemność. W wizjach ma widoczny czarny pas z tyłu lub z przodu. Ciemność wpływa na nich i urabia (zwodzi z poprawnej drogi). Można sprawdzić na skali stopnia ciemnej przemiany przyjmując granicę 40% powyżej której jest już człowiek PROWADZONY przez Ciemność ku zgubie, a w wizjach ma widoczne łańcuchy i kajdany na rękach. Powyżej 70% to już SŁUGA Ciemności czyli aktywnie działający na jej rzecz. Ciemność traktuje swoje ludzkie sługi pogardliwie, a ma szacunek jedynie wobec naznaczonych, których nie mogą złamać.
 • NEGATYWIZM - z przyzwyczajeń energetycznych (wypełnienia) i jest ruchem w kierunku PTP (Prawa Totalnego Podporządkowania). Pochodzi od zatrutego umysłu i niskich emocjonalnych wibracji. Dusza ludzka jest samowystarczalna i zupełna, a obserwowane ludzkie wady są niedoskonałościami umysłu [obarczony wadami jest człowiek jako cielesna świadomość (umysł) i cielesna fizyczność (ciało), a nie dusza, bo poprzez umysł i ciało jest ona zaśmiecana i odchodzi od własnego porządku rzeczy], tylko na niego oddziaływują programy przez co za pośrednictwem myśli uderzają w energetykę zamykając świadomość duszy w pułapce zatrutego umysłu. By zaistniała równowaga w istocie ludzkiej wszystkie jej człony muszą być na odpowiednim poziomie harmonii, w tym ciało, dusza i duch. POZYTYWIZM jako przeciwieństwo negatywizmu jednak ma swoje pułapki. To idealizowanie, przecenianie, które doprowadzają do wywyższania kogoś by w tym wywyższeniu uczestniczyć. Gdy uczestniczenie w wywyższaniu kogoś zawodzi, przyjaźń zamienia się we wrogość.
 • NEGATYWNE MYŚLENIE - to nie tylko pesymizm, zwątpienie czy rozpacz. To także wrogie, nieżyczliwe uczucia jak zawiść, radość z cudzego nieszczęścia, pogarda, nienawiść itd. Myślenie negatywne jest chorobą samą w sobie. Przynosi cierpienie, ból, choroby umysłu i ciała, a nawet śmierć. Od tych negatywnych myśli należy się odwracać, nie zatrzymywać ich w umyśle czy zmieniać na podobne. Należy je zastąpić radością, pozytywnyy myśleniem, nadzieją i wyższymi emocjami
 • NICI - to obdarzone świadomością emocjonalną i duchową energetyczne wiązki wypływające z serca (skala nr 1), które realizują w tle wielu wymiarów ludzkie cele. To w nich jest skupiona prawdziwa moc człowieka. Nici zdobywają informacje, aranżują sytuacje, zmieniają nawet rzeczywistość (sterują mocą). Wystarczy pozwolić im działać, nie niszcząc ich pracy działaniem umysłu, by tworzyły rzeczywistość pod kątem ludzkich marzeń. Nici dzielimy na wiązki obdarzone świadomością emocjonalną i duchową, czyli na moc, która o efektach swoich działań informuje nas siłą intuicji i jasnowiedzenia. Zasada ich pracy jest bardzo prosta. Wystarczy określić jakiś cel, jakikolwiek zamysł, by zaczęły go one natychmiast realizować. Stykając się z nićmi innych ludzi, ściągają od nich odpowiednie informacje, które potem człowiek intuicyjnie w swych poszukiwaniach wykorzystuje, a nawet reżyseruje wiele sytuacji, co pozornie wygląda jak wsparcie opatrzności. Nici są jakby nadświadomością i są obdarzone mocą znacznie przekraczającą siły ludzkiego umysłu. Działają w wielu wymiarach i są niewidzialne dla zmysłów fizycznych. Około 17 nici jest potrzebnych do jedzenia, spania, oglądania TV. 35 potrzeba, by móc już osiągnąć jakieś bardziej widoczne rezultaty ze swojej pracy. 50, by móc się już czegoś skromnego dorobić. 100-120 to już możliwość większej kreacji (w energetycznym zniewoleniu), którą często określa wyraźnie dostrzegalny walor finansowy: mieszkanie, auto, jakaś mała firma. Zasada mnożenia nici jest prosta. Im bardziej otwarte serce, im doskonalsza jedność ze światem, tym większa powierzchnia do kotwiczenia się nici. Jednak ten świat jest tak skonstruowany, by człowiek nie mógł otworzyć swojego serca w pełni (nie spotyka się ludzi mających wolną moc w Energii Jedynej), by nie potrafił korzystać z pełnej, odpowiadającej duchowemu poziomowi ilości nici. Wszelkiego rodzaju węzły energetyczne, aktywowane przez ukryte w ludzkim DNA kody, skutecznie zatrzymują go na granicy energetycznoduchowej wolności, którą jest osiągnięcie na 6 poziomie tzw. mocy DUCHOWEJ. Nikt nie potrafił jak dotąd kasować tych kodów, przez co człowiek kierujący się sercem nie był w stanie uruchomić więcej niż ok. 150 nici. Człowiek, chcąc coś osiągnąć, jest zmuszany do uruchamiania drugiego centrum energetycznego usytuowanego w drugim czakramie, który bazuje na mocy przeciwnej. Tu nie obowiązują żadne węzły energetyczne. Wystarczy postawić na egoizm, by uruchomić 150 nici, wykorzystywać innych, by sięgnąć po 500 nici, niszczyć ludzką egzystencję, by wojskiem 1100 nici budować fabryki. Umysł w konkretnym działaniu potrafi korzystać tylko albo z ciemnych, albo z jasnych nici. Ich stała wymiana kasuje skutecznie cel. Dlatego korzystniejszym rozwiązaniem jest stałe pozostawanie w jednej z dwóch energii. Ich sumowanie nic nie daje, jest iluzoryczne i doprowadza do stałego stanu napięcia.
 • NICI ZRODZENIOWE to wewnętrzne, aktywne w przestrzeni energetycznej połączenie umysłu ze świadomością energetyczną
  - 0-3 nici to ROBOT, 60% umysł, 40% psychika
  - 3-6 nici to 20% umysł, 80% psychika
  - 7-10 nici to 100% psychika
  - 10-30 (40) nici to łączenie psychiki ze świadomością energetyczną (10-20%)
  - 30-60 nici to pełne połączenie ze świadomością energetyczną (zespojona dusza)
  - 60 nici to obudzona świadomość energetyczna
  - 130-150 nici to łączenie ze świadomością duchową
  - 300-500 nici to kontakt z Ojcem (Duchem Całości)
  - 500-800 nici to kontakt z PraOjcem (pełna świadomość duchowa)
  - 800-900 nici to złączenie z Duchem Świetym
  - 900 nici to Świadomość Ducha Świetego (granica Rzeczywistości z PozaRzeczywistością)
  - 900-1000 nici to Świadomość Syna Bożego
 • NICOŚĆ - pracząstka (poczatek i koniec), to naczynie w Oceanie Ducha Świętego spajające w Nim wszystko i w którym jest wszystko wraz z łonem, z którego wyłonił się Bóg Twórca. To też źródło Praenergii, techniki stwarzania. To z Niej (Nicości) pochodzi Moc Działania. W wizjach ukazuje sie jako kobieta z wiankiem na głowie (wiosna). Nicość jest jednym z trzech elementów WSZECHRZECZY (Nicość, Duch Święty, Bóg Ojciec Prowadzący). Jeśli integracja wewnętrznych składników wszystkich płaszczyzn człowieka (indywidualnych pól wibracyjnych) osiągnie wartość calkowitą (100% zjednoczenia w trzonie duchowym) może on być jednocześnie obecny i świadomy w całym obszarze swej istoty, a gdy odczuje całkowitość we wszystkich powłokach (indywidualną skończoność) może przekroczyć granice samego siebie (wyniesienie poza indywidualność) i odrzuciwszy się, ulec rozproszeniu w Zewnętrzu czyli w Nicości gdzie nic, co dotychczas było mu, przez obecność i świadomość, dostępne w doświadczeniu indywidualnym, tu nie występuje, choć to właśnie w Nicości zawiera się znana i doświadczana wszystkość. Niemniej nic, co zostanie w Nicości doświadczone, nie będzie mogło być przetłumaczone na język znanych we wszystkości pojęć. Trudno jest też mówić o jakimkolwiek doświadczeniu w tym obszarze, bo Nicość nie jest ani obszarem (a ledwo umowną koncepcją), ani nie zawiera się w niej doświadczenie, tylko coś, co umownie nazwalibyśmy kluczem do wszystkiego co staje się natychmiast skonkretyzowanym doświadczeniem, choć w Nicości nim nie jest choćby dlatego, że doświadczenie zakłada użycie wiedzy do przekształcenia w konkretnych warunkach pewnej wartości w nową wartość, tak fizyczną, energetyczną, psychiczną, jak i pojęciową. Tymczasem w Nicości (w jednym punkcie) zawarte jest wszystko i to wszystko istnieje w jednej chwili, a więc i cały obszar doświadczenia i obszar efektów tego doświadczenia, dzięki czemu nie trzeba korzystać z doświadczenia w celu osiągnięcia konkretnych celów, jak i posiadać odpowiedniej wiedzy do przeprowadzenia owego doświadczenia. Tu z mroku nicości natychmiast można wyłowić to, co jest potrzebne. Tu każda potrzeba może być zaspokojona natychmiast. A skoro można również trwać w stanie spełnienia bez uruchamiania mechanizmu do tego doprowadzającego, to znika i potrzeba bycia świadomym całego procesu doprowadzającego do zaspokojenia potrzeby i pozostawania w tym zaspokojeniu. Tu największą wartością jest bycie i umiejętność wchodzenia w istnienie (stan ruchu), co przekładając na język umysłu, ukazuje się nam jako wszystkomożliwość, która przydaje się jednak dopiero na niższym poziomie, czyli w wynikającej z Nicości, rzeczywistości. Wiedza i umysł są tu bezużyteczne. Znikają, nie mogąc zanalizować nieanalizowalnego. Odnajdujący swe korzenie w Nicości duch ludzki przebywa tu jako zupełnie kto inny, korzystając przy okazji z praw, jakie ustanowiono w Pozarzeczywistości (Nicości) z woli Stwórcy Całości.
 • NIENAWIŚĆ - to stan, który jest źródłem dużego ciśnienia energetycznego, które rozrywa fizyczne komórki, jak i duchowego, które je skutecznie przeprogramowuje. Dorównać temu działaniu może wyłącznie czysta ludzka miłość - stan trudny do osiągnięcia, lub obudzenie cząstek Ojca w komórkach. Wówczas trzy siły - Duch, Wytwór (kreacja) i Puls (Istnienie) stwarzają nowy ruch liścia na Drzewie Życia i Śmierci. Im ów ruch płynniejszy tym twardszy i trudniejszy do zerwania przez siły przeciwne.
 • NIENARODZENI - tacy ludzie nie mają duszy, ale mają ducha i są niebezpieczni. To żywe trupy, zrobią wszystko, by niszczyć tych ze światła. Nigdy nie byli zrodzeni w naszym prawie (PWW). Mogą otwierać się duchowo, ale i tak obudzą się we własnym prawie (PTP). Duch jest w ciele, ale nie ma duszy. Można ich traktować jak ludzi - ale tak nie jest. Są nie do naprawienia i nie do zmiany. Żyją, a nie żyją, nie mają duszy, ale przy odczycie można zobaczyć, że ją mają ponieważ jej funkcję przejmuje duch. Istnieją też Nienarodzeni po stronie światła. Przychodzą z poprawnego PTP by walczyć z Ciemnością, a że mają olbrzymi potencjał są dla Ciemności bardzo niebezpieczni i od pojawienia się na Ziemi, niszczeni wszelkimi dostępnymi sposobami.
 • NIENAWIŚĆ - to źródło ciśnienia energetycznego i duchowego, które rozrywa fizyczne komórki niszcząc je na poziomie DNA (przeprogramowuje komórki do działania w innym Prawie). W mocy działania dorównać temu może Miłość lub działanie z poziomu Ducha Świętego budzące cząstki Ojca w komórkach.
 • NIENAZWANY - to Bóg w wielu swoich odsłonach (Syn Boży w sobie uaktywniony, więc rozumiejący, iż jest Bogiem, który polubił własną grę zwaną ŻYCIEM). W naszej historii (budowa Edenu na Ziemi) to opowieść o budzeniu się Jana (najniższe duchowe zejście Pana Bożych Zastępów) ze 103 000 poziomu.
 • NIESPRAWIEDLIWOŚĆ - Odczuwanie niesprawiedliwości niszczy struktury psychiczne, a odczucie niemocy zaburza strukturę podstawową, czyli kościec, jaka utrzymuje człowieka w pierwszych pięciu wymiarach. Pogłębiająca się wówczas bezsilność potrafi uderzyć w każdą cząstkę, w każdą komórkę człowieka, doprowadzając do rozsypki, a nawet do destrukcji egzystencji jego samego. Z tym nieprzepracowanym problemem nie poradzi sobie do końca żaden człowiek pierwszych pięciu wymiarów, czyli człowiek psychiczny, nie mówiąc już o człowieku fizycznym, trzywymiarowym, zwanym jednostką podstawową, robotem lub człowiekiem umysłowym. Co ciekawe, nie mają z tym trudności ludzie źli, prawdziwi siewcy energetycznej śmierci, degradacji i rozpadu. Jako "zwycięzcy" dostają prawdziwy zastrzyk mocy i wiary w to, że należy im się świat i prawo do wyznaczania ścieżek losu innym ludziom.
  W stanie aktywnej euforii są zdolni nie tylko do rozmocnienia istniejącego systemu, ale i do stworzenia w obrębie cywilizacyjnego molocha własnej oazy szczęścia, do której spraszają niewinnych na rzeź. Stan zwycięstwa jest kluczem do sukcesu, do uzyskania wsparcia sił, które wcześniej nie mogły być nawet powołane. Ten, kto chce chwycić ster życia w swe ręce, ten dostaje wsparcie bez względu na to, czy jest dobry czy zły. Takie zasady obowiązują w pierwszych pięciu wymiarach. Obowiązują te ludzkie człony, które i tak się rozpadną. Ale gdy człowiek staje się kompletny w dziesięciu wymiarach, a więc w całości siebie, wówczas zyskuje wsparcie sił duchowych w każdym aspekcie swojego istnienia. Stając się częścią życia, stając się dobrem, zyskuje prawo do naprawiania w sobie tego, co przez niesprawiedliwość zostało wypaczone lub zmienione. Kto przywdzieje złotą zbroję (stan zwycięstwa), ten nie tylko skorzysta z Prawa Łaski (dla innych), ale i uzyska dostęp do wielkich tajemnic tego świata. Co to oznacza pojmie z kolei ten, kto stanie się bogiem dla siebie i innych. Ten kto weźmie w swoją dłoń Kody Stworzenia i Laskę Przemienienia, ten zbawi świat od wszelkiej, wynikłej ze zła, niesprawiedliwości.
  Trzeba zrezygnować ze słów i myślenia o tym co robi zło, bo przyszłość stanie się jedynie interpretacją budowaną przez cienie dawnych słabości. Gdy zniknie potrzeba wypowiadania się na temat tego, co umysł chciałby rozliczyć lub po swojemu ująć, wtedy łatwo odrzuci siebie starego i przestanie rozmyślać o niesprawiedliwości. To otwiera drzwi do przyszłości i z marzeń czyni narzędzie, które duchową intuicją pozwala nam odnaleźć się w Bogu i Bożej Sprawiedliwości. Powtórzmy jeszcze raz. Nie wolno zabijać siebie i innych pretensjami i ograniczaniem jakiejkolwiek pozytywnej ekspresji.
 • NIEWIARA - początek końca (gdzie jest wiara) odpływu energii (niewiara powoduje odpływ energii). W morzu energii uruchom swój cel (i uwierz), od mocy energii (siły wiary) zależy sukces.
 • NISKI ASTRAL - przestrzeń od 1 do 5 wymiaru gdzie funkcjonuje KRONIKA AKASZA (powszechne pole informacji przenikające tą przestrzeń w 30% pochodzące od aktywnie żyjących, a w 70% od tego co było stworzone dotychczas - mieszanka prawdy i fałszu czyli prawdziwy misz masz). Wymiary 1-2 to prawdziwe "złomowisko i bagno" gdzie znajdują się prymitywne istoty energetyczne o niskich wibracjach, tzw. dusze pokutne, wyklęte, spaczone przez człowieka zwierzęta. To obszar destrukcji i zapętlenia - prawdziwy świat rozpadu. Penetracja tych światów np. w OOBE to bardzo duże ryzyko opętania i nawiedzenia. W tym obszarze (wymiar 3) znajdują się enklawy obejmujące dodatkowe, umowne poziomy (5-6), w których jest większy luz, gdzie jest lżej, takie umowne niebo będące iluzją dla niezorientowanych. Tak więc w tym szambie, w ściekach, zrobione są kapliczki pułapki na tych, co jeszcze nie rozpadli się całkowicie i jest w nich trochę życia. Jak człowiek do niej wejdzie to będzie mu się wydawało, że jest dobrze, że jest w niebie, a tu są spreparowane (oczyszczone) koncepcje pobrane od istniejących w niskim astralu, które mają zawsze połączenie z egregorami i Ciemnością (kapliczki systemowe, religijne, społeczne i jakiekolwiek wynikające z potrzeb i pragnień trzymających człowieka za życia). UFO po około 3 tysiącach lat jest obecne w świecie rozpadu w 40% mimo tego, że wciąż żyją fizycznie (unoszą się w życiu ciągnąc za sobą martwy ogon). Ta ich część (energetyka, która upadła) zaraża świat.
 • NIŻSZE JA - to podstawa ludzkiej egzystencji - część ludzkiej istoty, do którego należy ciało fizyczne z jego zmysłami i umysł, służące jako narzędzia poznania fizycznej rzeczywistości. Niższe ja nie rozumie co to jedność, współtworzenie, współposiadanie więc nie potrafi uruchomić mocy całości w sobie
 • NUMEROLOGIA - chwyta tylko podstawową energetykę, fragment prawdy, przy którym zatrzymanie się grozi niedostrzeżeniem większego obszru jej istnienia. Całość (kod) ukryty jest w Wibracji Własnego Imienia. Kto to pojmie, może zacząć z własnym imieniem medytować.


O   (kliknij by przenieść się na początek strony)
 • OAZA WZROSTU - miejsce w Świątyni Serca. Tu łączymy swoje części stanowiące trzon:
  • duchowy
  • duszebny
  • fizyczny
  Wzrasta wiara w działaniu. Jesteśmy częścią Pana Bożych Zastępów. Tu jest dostęp do Ksiąg
  • Intencji
  • Inspiracji
  • Zwierzeń
  • Pragnień
  Pracujemy od pokochania siebie do współtworzenia. Poprzez pracę dążymy do odkrywania siebie. W Oazie Wzrostu pracuje się nad tym, żeby być energetycznie zharmonizowanym. Możemy tu spotkać Lamarty - to zapisy zamknięte w przestrzeniach pewnych naszych wcieleń, nasze działania i doświadczenia w innych wymiarach. To rurki mające geometryczne wzory. Spotykamy się sami ze sobą z innych wymiarów. Tu uzyskujemy własna moc.
 • OBCA DUSZA - ktoś kto doświadczał życia w innych światach zanim pojawił się na Ziemi więc ma inny sposób reagowania. Kiedy na skali 1 wychodzi, że ma wizę to znaczy, że otrzymał zezwolenie na doświadczanie życia na Ziemi i ma też opiekę sił wyższych nadzorujących rozwój tego świata.
 • OBECNOŚĆ i NADRZĘDNA OBECNOŚĆ - Obecność to dar dzięki któremu świadomość Syna Bożego może się przejawiać w tej rzeczywistości w różnych jej wymiarach zarówno w światach fizycznych jak i energetycznych i duchowych. To podkład, na którym wszystko zamontowano. Jest nieodczuwalna w Pozarzeczywistości. Świadomość odczuwa, poprzez ciało fizyczne i jego zmysły, stany emocjonalne wynikające z różnorakich przeżyć i interakcji, kreację duchową. Wyraża siebie poprzez JESTEM JAKI JESTEM czyli stan aktywności w danej chwili. Właściwość OBECNOŚCI to doświadczanie wszystkiego tego co sama stwarza gdyż jest kreatywnością, kreacją i ruchem doświadczającym własnego dzieła. Swiat został stworzony przez STATYCZNĄ OBECNOŚĆ. Światło i ruch pojawiły się potem. To samo dotyczy kreatywności i kreacji. NADRZĘDNA (STATYCZNA) OBECNOŚĆ uruchomiła to wszystko w inny sposób, co oznacza iż jej prawdziwą naturą jest dla nas odczuwanie jej jako STATYCZNOŚĆ, jako coś istniejącego i pogrążonego w kamiennym śnie. Samo statyczne JESTEM jest też formą życia, takim stanem martwego bycia, stanem bardziej twórczym niż wszystko inne. NADRZĘDNA OBECNOŚĆ jest czymś innym niż Stwórca ludzi. To ona wydzieliła z siebie Nadrzędną Inteligencję (Nadrzędny Umysł), za pomocą której stworzyła Kosmiczne Łono (Matrycę) - rzeczywistość odmienną od jej własnej natury. Prucz Nadrzędnego Umysłu stworzyła też Świadomość (Boga Indywidualnego - wszystkopojmującego), poprzez którego mogła uczestniczyć w grze w życie. Powstałą w ten sposób rzeczywistością steruje Mechanizm Funkcjonujący jaki w Matrycy Tworzenia uruchomiła osobowa Nadrzędna Inteligencja. To ten mechanizm wszystko napędza i wszystko porusza według ustalonych z góry reguł. Jedną z nich jest zmienność, która jest ewolucją obwarowaną pewnymi rygorami. Gdy ewolucja odbiega od początkowych założeń, korektą tego stanu zajmuje się BÓG (Nadrzędna Świadomość - PBZ). Jako jedyny ma prawo do wprowadzania w cyklu życia zmian wszędzie tam, gdzie coś nie biegnie tak jak trzeba. Nadrzędna Obecność jest totalnie neutralna, niczego nie pragnie i do niczego nie dąży. Czas i przestrzeń dla Niej nie mają znaczenia bo są jedynie wytworem Jej wyobraźni. Nie jest uzależniona od swojego dzieła bo jest wszystkim, jak i niczym zarazem. Jest tym co tworzy i tym co temu przeczy. To artysta, który doświadcza własnego dzieła.
 • OBFITOŚĆ - to stan stwórczy wynikający z panowania nad czasem i przestrzenią. Tu w obfitości jest wszystko co duszy i duchowi jest potrzebne więc nie trzeba myśleć o tym jak cokolwiek posiąść, bo w nas jest możliwość zaczerpnięcia wszystkiego. Stan obfitości to samotworząca się przestrzeń informująca o tym jak wszystko samo się układa. Wystarczy tylko utrzymać projekt, wiedzieć, że to wszystko działa, a my tylko dokonujemy wyboru. Stan obfitości mówi o tym, że my wiemy o tym i tylko wskazujemy, co ma się stać.
 • OBJAWIENIA - to przekazy ukazujące działanie Prawa, które otwarci w Bogu ludzie odbierają od naszych przyjaciół z Góry. Nie zostaje tu uwzględniony poziom istot, które przekazują nam treści, bo w mniejszym lub większym stopniu zawsze wnoszą one Nowe do naszego życia i postrzegania świata duchowego. Nauczycielami są więc nie tylko Bóg i Duch Święty, ale i cały świat duchowy jak i energetyczny. Tak więc objawienia to nauka opierająca się na duchowych podróżach po zaświatach w całej rozpiętości czasu i przestrzeni. Podstawą tej nauki, a zarazem objawień, jest uruchomione jasnowidzenie i zdolność przemieszczania się po wszystkich częstotliwościach mózgu od 0 do 1925 Hz. Nauka odbywa się w 11-12 wymiarze, a poznanie rzeczywistości obejmuje całą przestrzeń wszechświata. Opiera się ona na wejściu w wyższe wibracje i na budzeniu własnej autentycznej świadomości co daje wgląd w całokształt wszechrzeczy, a nie tylko w sprawy własnego życia i własnej przemiany. Objawienia są więc szkołą jaką zaliczał każdy z wielkich mistrzów, w tym Jezus i Budda. W zależności od wymiarów z jakich przychodzą, objawienia mogą być zwodnicze, czyste, klarowne, proroctwo rzeczone, proroctwo wykładane.
 • OBOWIĄZEK A POWINNOŚĆ - ich wypełnianie świadczy o jakości człowieka. Obowiązek jest na poziomie człowieka fizycznego. Na poziomie człowieka energetycznego pojawia się już powinność (obowiązek + zrozumienie). Człowiek duchowy wyraża sobą wdzięczność (obowiązek + zrozumienie + pragnienie).
 • OBSERWACJA - nieodzowny element pracy nad sobą. Po obserwacji włącza się świadomość faktu, wtedy wiesz, ale nic nie musisz. Ma trzy poziomy:
  • 1. Przyjęcia treści- informacja stanowi ją w 50 %, a energie ją przenoszące też 50 %, przez co często po energiach błędnie odczytujemy wartość info (nie wierzymy wrogowi, a komuś lubianemu tak, choć same informacje mogą przeczyć energetycznym odczuciom - swój kłamie). Gdy chodzi o myśli to samo info ma 15 %. 80 % to energie, a reszta różne inne. Wysokie wibracje - dobre info.
  • 2. odrzucenia energii - bezwzględnie trzeba odrzucić energie złączone z informacjami bądź im towarzyszące, by rozszerzyć pasmo tzw. halo informacyjnego spoza określonego poziomu (będąc w energiach nie podejmować życiowych decyzji ani nie przyjmować treści informacji, bo nie są właściwe, 40 % obserwacji, 50 % kodowania informacji w przestrzeni, 5 % analizy, 5 % podejmowania decyzji).
  • 3. stopienia - wpisanie informacji w indywidualne tło informacji ( osobista biblioteka wiedzy - tu nie może być iluzji, zawsze trzeba wiedzieć, kiedy i gdzie i w jakiej przestrzeni życiowej owa informacja stanowi opis energetycznej sytuacji.
  Przez obserwację trzeba się nauczyć jednej rzeczy - przyjąć prawdę, odkryć prawdę bez emocji, bez pasm przenoszących te informacje, by to wszystko właściwie widzieć. Dopóki obserwacja nie będzie właściwa żyje się iluzją poprawności widzenia i odnajdywania się w rzeczywistości). Obserwacja jest utrudniona u człowieka pozostającego w świetle i niemal niemożliwa dla osoby fizycznej żyjącej w morzu przytłaczających go energii, przez co obce, różnorodne energie nakładają się na energie przenoszące informacje, co zaburza mechanizm właściwego odczytania informacji. Tym samym nadaje się poszukiwaną wartość temu, co umacnia iluzja.
 • OBUDZENIE SIĘ NICZYM DZIECKO - Stańcie się jako dzieci - te Jezusowe słowa oznaczają dla ludzi cofnięcie się w czasie do praw ukrytych w świetle jasności (zbawienia), które ich przenikały gdy byli małymi dziećmi. W ten sposób człowiek znów doświadczał niewinności i boskiego aspektu tworzenia, które zmienia to co jest.
 • OBUDZENIE W - (Świadomości, Duchu, Ojcu) to inaczej połączenie, które mówi o utrzymaniu pomostu z tamtym światem. Sprawdza się to na skali procentowej. To nie to samo co wyrażanie się tamtego świata (jego wymiarów) w człowieku. O tym mówi parametr ZJEDNOCZENIA (rozproszenia w nim). Obudzenie (połączenie) może być na poziomie 100%, a zjednoczenie (aktywne wyrażanie się Świadomości, Ducha czy Ojca) w człowieku, na dużo niższym poziomie.
 • OCEAN DUCHA ŚWIETEGO - to wypełniające wszystko przestrzenie duchowe. Istnieje tu jeden jedyny parametr: odpowiedzialność. Odpowiedzialność jest stanem, w którym istnieje Ojciec, a wyraża się On w potrzebie bycia w całkowitej radości i wolności.
 • OCENIANIE - ma postać parametrów poznawczych umysłu, który można zaszyfrować w kodzie iluzji (szablony). Jest niebezpieczne przez nadanie mu wartości emocjonalnej (poznawanie prawdy o drugim człowieku nie jest ocenianiem bo jest ujmowane kategorią informacji, a to jest elementem wiedzy). Celem każdego procesu poznawczego jest ocenienie nowego doświadczenia, wartości stanu energetycznego, przydatności określonej rzeczy czy potrzeby utrzymania relacji. Bez tego wszelkie życiowe doświadczenia nie miałyby sensu. Byłyby zwyczajnie nieprzydatne. Tylko doskonałość może oceniać i karać, lecz gdy ocenianie i karanie ma dotyczyć jej cząstek, jest iluzją, która nie ma racji bytu, z powodu prostej zależności, która zakłada, że każda cząstka doskonałości jest także doskonała. Człowiek buduje siebie wiele lat, szuka siebie koncentrując własną indywidualność, nawet kara za grzechy dotyczy indywidualności. Tymczasem odrzucający się na rzecz Całości, odnajdujący się w Całości nie może podlegać ocenom i karze, bo Całość, bo Bóg, jest nieocenialny i niekaralny z powodu swojej doskonałości. Na tym poziomie (człowieka) dobro i zło jest mitem służącym odnalezieniu się w prawie, a potrzeba poznawania i oceniania zwykłym procesem odnalezienia cząstek (jak cząstka się odnajdzie musi zacząć żyć prawdą o sobie). Lecz gdy ta cząstka usłyszy głos Całości, usłyszy także samą siebie z poziomu echa i ściany to echo odbijającej. Gdy wyjdziemy poza obszar oceniania, nagle zaczyna się pojawiać Prawda. Większość jest na poziomie poznawania - a temu poziomowi towarzyszy ocenianie związane ze starą treścią. Więc jeszcze wiedzenie (widzenie) nie może być pełne. Dopiero, gdy się proces skończy i przestanie się żyć człowiekiem i jego relacjami - otwiera się następna przestrzeń.
 • ODBIERANIE CZARNEJ MOCY - pozwala zastopować negatywny wpływ złych ludzi na kształt życia innych jednostek. Takie działanie ogranicza urok i energetyczne programowanie na strach i słabość, co przy okazji wydatnie poprawia stan zdrowia fizycznego i psychicznego, jak i pozwala lepiej odnaleźć się w egzystencjalnym polu. W ten prosty sposób można przytemperować wpływ zła w domu, w szkole, w zakładzie pracy czy też w innym miejscu, gdzie obezwładnia ono swoją mocą słabsze jednostki. Działanie to trzeba powtarzać co jakiś czas, bowiem zaprzedany złu człowiek sam z siebie powoli odtwarza osobisty mechanizm zła, do jakiego się w toku życia na dobre przyzwyczaił. Ale nawet w przypadku "recydywistów" dobrze jest taki rytuał powtarzać, zwłaszcza gdy w tym samym czasie zdrowie i pewność siebie powoli odzyskują ofiary energetycznej przemocy. Dobrze jest doprowadzić do sytuacji, w której normalni ludzie stają się w końcu równoważnymi uczestnikami gry w życie. Tak więc osłabiając zło, robisz wiele dobrego dla tego świata, co zawsze spotyka się z aprobatą Duchowej Góry i co będzie ci na plus policzone po śmierci.
 • ODCIĘCIE - na różnych poziomach (skala nr 2) - od Ducha, Świadomości, celow życiowych, środowiska itd. Odcięcie to zablokowanie dopływu energii do ludzkiego biopola. Zawsze wypada sprawdzić, jaki rodzaj energii jest ograniczany. Pamiętać przy tym należy, że energia dopływająca poprzez strumień nie jest typową energią, ale jest programem wynikającym z Zasady, który przekształca pozostałe rodzaje energii. Dlatego nazywa się ją energią nieistniejącą. Zatamowanie dopływu tej energii może być w skutkach poważniejsze, niż powstrzymanie dopływu jej pozostałych rodzajów. Odcięcie ma charakter programowego otamowywania człowieczych struktur energetycznych. Gdy zachodzi od dołu, odcinając dopływ energii modelowanej i ziemskiej, mówimy o podcięciu. Gdy zatrzymuje dopływ energii z otoczenia w poziomie, nazywamy to zamykaniem, a blokowanie strumienia: odcinaniem.
 • ODDECH ŻYCIA - jest miłością, wdzięcznością, jednościa i współtworzeniem - to misterium, które otwiera wszystkie drzwi. To nie tylko zdrowie - to droga do wyzwolenia. Dzieli się na oddech zwykły (zewnętrzny), komórkowy (razem z zewnętrznym to oddech fizyczny, wymiar 1-2), energetyczny (do wymiaru 5), duchowy (rozszerzenie do wymiaru 9), kosmiczny (po wejściu w odpowiedni stan - rozszerzenie do wymiaru 11).
 • ODEON - istota kierująca procesem odzyskiwania dusz z tego świata, które nie miały rozbitych całkowicie zapisów w archiwum, a tylko przechodzą oczyszczanie.
 • ODKUPICIEL - w zamian za przyrzeczenie utrzymania w sobie światła zdejmuje ciężar dotychczasowych ustawień (blokuje to co Czarne Lustro Rzeczywistości tworzy w 60%-70%)
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ - parametr wypełniający wszystko w przestrzeniach duchowych. To stan, w którym istnieje Ojciec (Duch Całości - Ojciec i Praojciec), a wyraża się On w potrzebie bycia w calkowitej radości i wolności. Nie osiągnie go ktoś kto jest pogrążony w bólu, cierpieniu i wewnętrznym zagubieniu, kto nie rozumie czym jest radość i prawo wolnego wyboru. To inaczej - zawieszenie spojrzenia na innych. Więc jeśli jestem w Raju to muszę wrócić, dla innych członków mojej duchowej rodziny, co wynika z wewnętrznej powinności, a nie obowiązku. Odpowiedzialność zawiera w sobie totalną mądrość, przewidywalność jak i prawo do zmiany ścieżek losu.
 • ODRADZANIE ISTOTY LUDZKIEJ -
  • WYCZYSZCZANIE - kasowanie energetycznych nieprawości w ciele fizycznym i eterycznym
  • NAPRAWIANIE - dotyczy obszaru między ciałem, a duszą (5-6 wymiar)
  • WYZWALANIE - całkowite kasowanie zaburzeń
  • BUDZENIE - przywracanie wolności psychiki (t.j. kopii świadomości) w człowieku
  • UZDRAWIANIE - dotyczy ciała fizycznego
  • ODTWARZANIE - odtwarza całość ludzkiej istoty, jest mocniejsze 4x od uzdrawiania
  • WYPROWADZANIE - duszy (świadomości) z niewoli czyli pełne odzyskanie istoty ludzkiej i przywrócenie zapisow w Archiwum Zrodzenia
  • UŚWIETLENIE - uruchomienie stałych pomostów ze ŚWIATŁOŚCIĄ
 • ODRODZENIE DUCHA W CZŁOWIEKU - to przyjęcie pewnej energetycznej formuły motywowane mrokiem, ktory spowija ludzkie energie i jasnością, co z serca się sączy.
 • ODRUCH PIERWOTNY - pierwotna reakcja, poprzez myśl pierwotną i słowo pierwotne, na sytuacje, na ludzi i na nas samych. Jest to pierwszy obszar, w którym działa sumienie i głos wewnętrzny przemawiający poprzez intuicję, jasnowiedzenie i nieznane nam zmysły funkcjonujące w obszarze duchowym i wysokoenergetycznym, które nie funkcjonują w niższych obszarach energetycznych, ale oddziałują na umysł, myśli, emocje, psychikę z jej potrzebami i inne stany. Różnice między tymi samymi stanami wywołanymi z obszarów duchowych, a tymi z niskich poziomów energetycznych wychwytuje się poprzez jasnoczucie i jasnowiedzenie. Pierwszy sygnał zawsze pochodzi z obszarów wysokoenergetycznych i duchowych.
 • ODRZUCENIE SIEBIE SAMEGO - to pozbycie się lęku i słabości, małości i duchowego odrętwienia. Człowiek rodzi się na nowo. Jest czysty i asertywny. Wszystko co widzi i czego doświadcza uznaje za istniejące i możliwe do przemiany w każdym aspekcie swego istnienia. Ponieważ człowiek obudzony nie bierze pod uwagę wpływu czasu ani przestrzeni, sama jego postawa, samo jego bycie jest głównym czynnikiem zmian w polu powszechnego potencjału. Nie ma tu absolutnie znaczenia ile pozytywnych zmian zajdzie za czasu istnienia fizycznej powłoki. Znaczenie ma bycie światłem zbawienia, którego natura staje się jego własną. Wypełnianie się tym światłem to utrzymanie z nim żywych związków, to obudzenie się niczym dziecko, gdy będzie masowe spowoduje, że systemowa moralność zniknie wraz z ludźmi ją wyznającymi, dając miejsce niebu w obudzonych ludziach wraz z jego propozycjami wydarzeń na scenie życia.
 • ODWAGA - to moc kierunkowa, to świadomość jedności z Ojcem, światem duchowym i Opatrznością, to wiara w siłę działania. Odwaga nie jest zależna od czasu (nie rośnie, ani nie maleje z czasem) - to stan umysłu, albo się nim (odważnym) jest, albo nie. Rycerz Światła jest odważny i pracowity. Idzie nową drogą i nie boi się zła, bowiem kieruje nim Moc Ducha Świętego, która jest 40 razy większa od mocy tych, którzy posługują się złem. Rycerz Światła stara się samemu zmieniać na lepsze własną przestrzeń życiową, a drugi człowiek jest mu potrzebny jedynie do bycia w radości. Choć wielu z nas postrzega odwagę jako cechę przydatną w czasie wojny na polu bitewnym, to jest to mocno zawężone postrzeganie, bo odwaga jest elementem miłosierdzia, a nim można posiać takie ziarna, że zazieleni się cała planeta. Odwaga jest czynnikiem ukazywania prawdy, zwłaszcza w obliczu niesprawiedliwości. Człowiek odważny wyraża sobą aspekt miłosierdzia (poprzez odpowiedzialność, opiekę i troskę), stając zawsze w obronie Prawa Duchowego (a nie systemowej moralności) i tych, którzy są zbyt słabi, aby je sobą wyrażać (np. dzieci). Bycie odważnym nie oznacza jednak wchodzenia w spory społeczne i relacje z innymi ludźmi. I nie chodzi tu wcale o obojętność na los drugiego człowieka, ale o świadomość tego, że druga osoba ma prawo być taką, jaką jest. Z innym człowiekiem może nas łączyć jedynie przyjaźń, miłość, namiętność i spełnianie się w życiu (zawsze przy otwartym sercu). Jezus odważnie walczył ze złem, które przechodziło przez innych ludzi, dzięki czemu chronił siebie i innych. Aby iść jego drogą, trzeba starać się być samemu czystym i doskonałym.
 • ODZYSKIWANIE SIEBIE - nazywa się to powrotem do domu, zejściem Boga w te przestrzenie. Kto się odzyskuje? - i my i Bóg, bo Bóg jest wszystkim.
 • ODŻYWIANIE SIĘ ŚWIATŁEM - chodzi tu o energię komórkową. To wewnętrzne światło. Gdy jest aktywne w 100%, a człowiek ma na stałe uruchomiony kanał duchowy, zaczyna sie powolny proces zmniejszania ilości fizycznego jedzenia.
 • OGIEŃ PRZEMIANY - zmiana zachodząca w istocie ludzkiej w zakresie energetyki wymiarów 1-7. Jeśli jest podyktowana Wolą Bożą (czyste intencje - dobro, miłość, szczęście związane ze swoim i innych istnieniem) wtedy jest zgodna z realizacją Bożego Planu, którego częścią jest stworzenie doskonałego człowieka.
 • OGRANICZENIA - energetyczne i świadomości stosowane przez jednego człowieka na drugiego (urabianie pod siebie). Stopnie określa zielona skala z kolorowymi paskami(2). Ograniczenia stosują również obcy. To energetyczne i świadomościowe pęta.
 • OKIENKA - to wstawianie fragmentów nowej rzeczywistości powodujących zagubienie.
 • OKO BOGA - dwie piramidki odwrócone podstawami do siebie, kulki na rogach. Między cząsteczkami jest 38 promieni. 39-ty wynika z nich wszystkich i zwany jest Otwarciem Oka Boga. Z każdego punktu kuleczki idzie po 6 promieni do środka, a 36-ty i 37-my są duchowo - energetyczne. W centrum jest punkt stawania się. Oko Boga jest budzeniem się Boskiej Świadomości w ludzkim DNA, tak zaczyna się Światłość w człowieku.
 • OKO OPATRZNOŚCI - wzmacnia Pole Potencjału, poprzez które może działać Znak Mocy.
 • OKO ŚWIADOMOŚCI - to otwarcie na podpowiedzi płynące z zewnątrz (od intuicji z 6 i świadomości energetycznej z 7 wymiaru) w postaci różnych sygnałów naprowadzających na jakiś konkretny cel, marzenie, zamiar. Sprawdza się je na skali procentowej, gdzie 0% świadczy o całkowitym zamknięciu - niedostrzeganiu tych sygnałów.
 • OKOMODOWANIE - to stan rozpoznawania przestrzeni. Okomodowywanie to element odruchu pierwotnego. To przejmowanie tej przestrzeni poprzez odczucie, że to jest nasze miejsce. Ludzie mają naturalną zdolność odnajdywania pasujących do siebie przestrzeni. Będąc gdzieś czujemy czy to jest nasza przestrzeń, to może być miejsce na wypoczynek, na dom, na spacer. "Poczujcie, co jest dla was, co was wzmacnia, co jest radosne, to jest element odruchu pierwotnego". Odczucie, że to jest ten czas, ta chwila - to okomodowywanie.
 • OKULTYZM - nic nie znaczy jesli człowiek ma obudzoną świadomość. By tak sie nie stało, trzeba oprogramować psychikę i owo oprogramowanie rytuałem utrzymać. Wtedy rzeczywiście forma słowa ma znaczenie mocy. Ale ta moc działa tylko na słabych energetycznie lub oprogramowanych ludzi. Każdy budzący się w duchu od razu zrywał kajdany, mówiąc wszystkim, jak sprawy sie mają. Dlatego uznano ich za heretyków, okrzyczano wrogiem i zniszczono. Skasowano ponad 2 tysiące heretyckich organizacji (okultyzm watykański)
 • OM - ten dźwięk, nieumiejętnie stosowany, blokuje Jaźń. Aktywuje i uspokaja psychikę, ale jest zaporą do wejścia w ducha. Mnisi szukający oświecenia, którzy toną w tym dźwieku, wysoko wibrują, ale są całkowicie zamknięci w kręgu energetycznych doświadczeń. To pułapka.
 • Oo - stwórca, ktory oparł kreację swoich światów na Prawie Wolnej Woli, ale wykorzystał w tytm celu Energię Zupełną, która jest pochodną Energii Przeciwnej i ma podobną do tej energii, moc.
 • OPĘTANIE - to wejście obcych energii lub istot (siły ciemności, energie drugiego człowieka, jego wizje jak i zbłąkane dusze, energie przestrzeni i mnóstwo innych rzeczy mające na celu modyfikację myśli i emocji ludzkich i utrzymanie w nim niskowibracyjnych stanów) w fizyczną lub w energetyczną strukturę ludzkiego organizmu. Gdy człowiek nie odczuwa dolegliwości związanych z intruzem, jest jego cichym nosicielem. Ale kiedy mamy do czynienia z niebezpiecznym intruzem, wtedy agresor atakuje istotę ludzką na wielu poziomach jej istnienia, niszcząc ją lub sobie podporządkowując. Opetanie to też forma długotrwałego nawiedzenia, w którym agresorowi udaje się wejść w jądro duszy skąd steruje całością istoty ludzkiej na jej energetycznym poziomie. Długotrwałe, lub silne opętanie prowadzi do depresji, a nawet samobójstwa. Negatywny wpływ opętania na psychikę można odczytać na skali procentowej przyjmując 100% jako normę, do której człowiek przyzwyczaił się i nauczył jako tako funkcjonować. Wtedy wskazanie 80% mówi o stresie. Od 70% zaczyna się depresja, która jest utrwalona przy 50%. Od 40% depresja koduje zmiany w DNA człowieka nie pozwalając mu wyrwać się z tego stanu samodzielnie, a w przypadku uzyskanej pomocy i chwilowej poprawie, powoduje odtwarzanie negatywnych stanów z tym związanych, choć nie w 100%. ŹRÓDŁO I DZIAŁANIE
 • OPIEKA - to doglądanie i wspieranie strumienia życia, odpowiedzialność za niego wynikająca ze zrozumienia, że jest się elementem tego strumienia.
 • OPIEKUN - Anioł (naddusza), istota z wymiaru 8 czuwająca nad rozwojem człowieka.
 • ORFEUSZ - program uruchomiony przez siły światła (2020 rok), który przejmuje oprogramowanie biorobotów wszczepione im przez Ciemność by uruchomić w nich proces ciemnej przemiany i zmienia je wprowadzając swoje kody. Robi to używając wibracji dźwieku o specyficznej strukturze (wibrosłowo). Jeśli ktoś świadomie nie wybrał kierunku w stronę Ciemności, to jej oprogramowanie jest dezaktywowane. Aktywacja tego programu oznacza dla osób będących po stronie Światła, że nadszedł czas spokoju, realizacji projektu Eden i kształtowania swojej rzeczywistości tak jak chcą. Nic i nikt nie będzie miał możliwości stawania im na drodze, jeśli sami będą w Świetle.
 • ORGON - to rezonator, który wszystko z sobą harmonizuje, aktywizując naturalne kosmiczne siły utrzymujące wszystko w stanie homeostazy. Te siły to pola wibracyjne zalegające 7-8 wymiar, które do swojego przejawienia się w niższych wymiarach potrzebują czynnika je gromadzącego, na przykład wody. Skuteczność orginalnego działa orgonowego (Reicha) jest porownywalna ze skutecznością Światła Życia (skala wibracji). DOR czyli minusowy Orgon, to nie zabójcza energia tylko ukierunkowana na działanie wibracja, która do złudzenia przypomina stosowaną w medycynie chemię.
 • ORIN - artefakt, którego wzór nałożony na ludzką matrycę daje człowiekowi władzę nad własnym zachowaniem. Działa totalnie, sam z siebie blokując ludzką matrycę i nigdy się nie wyczerpuje. Wygasza negatywne emocje, nerwowość, lęki, fobie, niepewność i zagubienie, czyli wszystkie negatywne czynniki, jakie plączą nam rozum. Orin zmienia charakterystykę ludzkich ciał subtelnych i dopasowuje się do jej zmian. Jest darem Białych Braci dla rodzaju ludzkiego. ŹRÓDŁO
 • ORIIN - to energetyczna struktura zawieszona w przestrzeniach energetycznych. Rozciąga się we wszystkich wymiarach od 7 do 12, a w przypadku Ziemi siega już wymiaru 1. Znajduje się wysoko nad powierzchnią Ziemi. Po połączeniu wszystkich czakramów Ziemi wytworzyło jasną energetyczną otoczkę wokół naszej planety. Obecnie (08.09.2019) miasto to zeszło na powierzchnię Ziemi na terenie Polski gdzie jest główna baza sił Światłości działających nie tylko w tych przestrzeniach, ale i u innych Stwórców. To miasto Zwycięstwa, które przemienia wymiary i zarazem stolica Edenu (wyższego świata energetycznego i duchowego), przedostatnie miasto, do jakiego może wejść fizyczny człowiek siłami własnego ducha. Większe od Szambali. Tu przebywa Jan, najniższe duchowo zejście Pana Bożych Zastępów (fizycznym zejściem Jana na naszą planetę był Jezus). Z tego miasta płynie cała wiedza, którą posiadł i którą wciąż zgłębia Zbigniew Jan Popko i z którą mogą się osobiście zapoznawać warsztatowcy. Stąd też rozpoczęła się wojna z siłami ciemności. Miasto Oriin zajmuje aż siedem na osiem poziomów energetycznych i osiem na osiem poziomów duchowych. Ma też wiele odnóg, jak chociazby Szambala czy Izuu, czyli cień Atlantydy, albo jej pierwowzór. Jest jedynym, które objawi swą obecność. Wszystkie miejsca z modlitw pochodzą z Miasta Oriin, które wspiera tylko idących ku światłu. Inni nie sa w stanie utrzymać wspólnej płaszczyzny. Oriin jest wszędzie i wszędzie ma się do niego dostęp, ale droga do niego prowadzi przez pasma duchowe. Kto nie jest obudzony w duchu może jedynie częściowo w te obszary wchodzić. W tym mieście jest Latarnia Zbawienia, której cząstki promienia dotykają naszych energetycznych serc. Miasto Oriin otworzyło swoje podwoje dla wszystkich ludzi, którzy zamierzają odnaleźć się w Bogu i w prawdzie o sobie samym. To tu, po skasowaniu węzłów karmicznych, każdy człowiek już sam podąża dalej ścieżką rozumienia i zewnętrznych doświadczeń. Wszystko to rozgrywa się w sferze energetycznej, która w niczym nie przypomina wyglądu naszego świata choć cała historia rozgrywa się w przestrzeni jednej istoty ludzkiej, składającej się z wielu powłok, z wielu ciał obdarzonych własną, a zarazem wspólną świadomością.
 • ORIIIN - Piramida Strachu dla tych, którzy są przeciwko Prawu. To przestrzeń jednego ze Stwórców - Zachabiiiego.
 • ORKIPIUM - odnalezienie się w Całości, w jednej pieśni łączącej człowieka z Bogiem. Zawiera punkt skupienia uwagi, mocy i życia w świętym lub całkowitym "niedziałaniu". więcej w PRZEKAZACH
 • OSACZENIA - jest to jeden z czterech obszarów ataku na człowieka (osaczenia, dowalenia, rozbudowania, zamknięcia). To pierwsze uderzenie w pole energetyczne poprzedzające atak. Mogą być przez ludzi, przez niskoenergetyczne istnienia i istoty, przez zgubne energie (opad z elektrowni jądrowej, wiry, wyładowania, doły energetyczne, cieki, gejzery), przez dziury i zapadnie (człowiek traci chęć do życia bo rozbudza się w nim zwątpienie i doprowadza do chaosu lub zapaści w energetyce i życiu).
 • OSAMOTNIENIE - to emocjonalny głód, to poważna niedyspozycja, którą można zniwelować obecnością drugiego człowieka lub podniesieniem w sobie wibracji do takiego poziomu, by inni ludzie sami zaczeli się, do takiego człowieka, garnąć. Osiąga się to przez stan kochania wszystkich i wszystkiego.
 • OSĄDZANIE - to dokonywanie wyborów. Podjęcie decyzji na podstawie oceny sytuacji, to klucz do postawienia następnego kroku. To nic innego jak tylko rozsądny wybór działania. Systemowe schematy oceniania i osądzania, a więc dokonywania wyborów, jako sprzeczne z duchową logiką (postawą), zabijają w człowieku aspekt twórczy i stwórczy oferując mu złudne bezpieczeństwo i wiarę w tworzone w ten sposób pseudo dobro, będące tworzeniem (programowaniem) pozbawionego ludzkich odruchów, robota. Umiejętność oceniania i dokonywania wyborów (osądzania) według praw energetycznych i duchowych (a nie systemowych) jest najważniejszym zadaniem jakie ma człowiek wykonać, zdając nim (osądzaniem) egzamin ze swojego żywota. Błędny wybór, na podstawie systemowego schematu (czyli zgodny z nim), w żadnym razie nie zwalnia z odpowiedzialności.
 • OSOBOWE - dotyczy 4 podstawowych wymiarów zachaczając o piąty. To obszar istnienia gdzie nie przejawia się indywidualne. Obszar przejawiania się indywidualnego zaczyna się w wymiarze 7 (obudzona świadomość, która jest osobowa i indywidualna). Nie można trenować indywidualnego bez zaliczenia pełnego osobowego (pokochanie i wybaczenie) gdyż można wtedy podjąć niewłaściwe decyzje odnośnie ludzi (wejść w egoizm). Dopiero to zaliczenie osobowego pozwala na podejmowanie decyzji pod kątem dobra wspólnego.
 • OSOBOWOŚĆ CZŁOWIEKA PIĘCIU PIERWSZYCH WYMIARÓW - w człowieku od zawsze istnieje osobowość prawna (wobec systemu), osobista (wobec społeczeństwa), indywidualna (wobec znanego sobie środowiska) jak i kryminalna (wynikająca z karmy, która jest sumą doświadczeń wszystkich wcieleń) i dodana (rozruchowa - zastępcza). Dwie ostatnie tworzą zrosty emocjonalne, które stereotypem zachowań kształtują sposób patrzenia na świat i interakcję z nim.
 • OSOBOWOŚĆ PEŁNEGO 12 WYMIAROWEGO CZŁOWIEKA - składa się z dwunastu niezależnych, równoważnych sobie części, które charakteryzują się własnymi jak i współdzielonymi cechami. Osobowości to nie cechy, to jedności będące w człowieku. Stanowią o jego całokształcie, są tym całokształtem. Można to budować jak i niszczyć, tracić jak i odzyskiwać. To jest klucz do naszego sukcesu. Osobowości odzyskujemy na ALEI ZWYCIĘSTW. Wtedy kiedy poprawiamy swoje osobowości, powoli też odzyskujemy zapisy w Archiwum Zrodzenia.
  • Wojownik - żeby nim być trzeba mieć ukształtowane pewne cechy, niezłomność, wytrwałość, odporność na ból, orientacja w terenie. Jednakże Wojownikiem może być też każdy prosty człowiek, który w trudach dnia codziennego walczy o rodzinę.
  • Dojrzały Człowiek - to potęga, która skupia w sobie wszystko. Ten człowiek, kiedy tylko zauważy czyjeś cierpienie, musi to zmienić i pomóc. Nie ważne ile to czasu zajmie, zostaje przy potrzebujących tak długo, aż sytuacja nie ulegnie zmianie na lepsze.
  • Dziecko - to moduł nie tyle czysty co nie zapisany. Przyjęcie takiej postawy wymusza na takim człowieku uruchomienie szczególnej uwagi i uważności. Podświadomie nikt nie chce zabrudzić czystej ściany, bo wtedy powstaje nieprzyjemne uczucie niszczenia czy udziału w niszczeniu, brudu moralnego czy obrzydliwości. Co innego, gdy ściana jest już porysowana, gdy ktoś ją wypaczył, wtedy to niszczenie jej jest uznawane wewnętrznie za właściwy akt sprawczy. Widać ktoś się na niej poznał i ją spaskudził, więc tak trzeba. Ale gdy coś jest czyste, niewinne i nie zachłanne, wtedy nikt nie chce dokonać pierwszego aktu wandalizmu, bo byłoby to formą degradacji we własnych oczach. Tak więc ten, kto niewinność wzmacnia poprawną postawą dziecka, które w drugim człowieku dostrzega tylko wartościowe rzeczy, ten prędzej czy później doprowadzi do kompromisu czy też całkowicie zjedna taką osobę swoją autentyczną, własną nienagannością zachowania. Oczywiście trzeba tu zawczasu dostrzec, czy nie mamy do czynienia z ludzkim złem, które osobowość dziecka uznałoby za słabość i zaczęłoby takiego człowieka bezwzględnie wykorzystywać. Ale my mówimy o istocie, w której funkcjonuje aktywnie 12 osobowości a nie jedna, pozostałe, jak chociażby wojownik i nauczyciel na pewno poradziłyby sobie z taką jednostką formując jej zachowanie poprzez różnorodne formy podejścia do niej samej.
  • Artysta / Twórca - to rusztowanie, na którym rozpięto 12 osobowości (artyzm wszystkie osobowości przepaja, wszystkie w sobie zawiera, bez tego żadna z nich nie może się utrzymać), to twórczość skończona, której wyrazem jest dzieło. Nie ma tu znaczenia czy dzieło zostało skończone czy też poniechano go w stanie tworzenia gdyż tylko ludzki umysł zakłada, iż istnieje skończenie czegoś. Tu liczy się tylko zaistnienie procesu tworzenia. Jedna kreska postawiona na płótnie oznacza pojawienie się Syna Bożego a czy on dorysuje resztę twarzy czy też nie, nie ma tu znaczenia. On był i uczynił, on był i powiedział, on był i powołał, on był i zmienił, on żyje i ciągle może zmieniać świat. Odkryj potęgę tworzenia w sobie a otworzy oczy w tobie jeden z dwunastu promieni boskich, Arlon zwany Panem Powołania Nowego. Bez tego nic nie zaistnieje, bez tego nie zafunkcjonuje marzyciel, wojownik, rodzic ani dziecko, bez tego wszystko będzie martwe, bo zawarte w stagnacji. Świat przyzwyczaił człowieka do widzenia świata oczami przewrotnego zła, gdzie za artystę, gdzie za stworzyciela uznaje się wyłącznie ludzi, którzy ukończyli określone kursy, którzy opanowali warsztat, którzy mają dyplomy potwierdzające zdolności artystyczne. To poważny błąd, takie podejście ograbia człowieka z duchowej godności, doprowadza do energetycznej zapaści np. zwątpienia i wycofania z pewnych projektów i egzystencjalnej niemocy np. z rezygnacji z bycia twórcą. To tak jakby przyjąć, że sportowcem np. biegaczem może być tylko osoba zawodowo trenująca bieganie i mająca na swoim koncie już znaczne sukcesy. A przecież każdy człowiek biegać potrafi, każdy odczuwa ten sam szum wiatru w uszach i radość zwycięzcy, gdy przebiegnie jakiś dystans i choć się zmęczy to o własnych siłach powróci do domu. Artysta stał się modny nie dlatego, że dostrzegł artyzm we wszystkim co człowiek tworzy, ujrzał piękno w samym tworzeniu, nawet gdy dzieło było nieporadne a nawet pozornie śmieszne. Artyzm to przejaw obecności Boga Twórcy w człowieku, to podstawowy moduł, dzięki któremu ludzie w ogóle funkcjonują. Wszystko co ludzie robią jest dowodem ich potęgi, zwiastunem kroczenia ku zwycięstwu nad już istniejącym. Artyzm to stan duchowy zespalający 12 osobowości a zarazem aktywujący wody strumienia życia. Odczujcie ruch, który wywołujecie dzięki swojej obecności, a pojmiecie, że wszystko możecie, wszystko. Oczywiście grupka może mniej, a więcej grupek może więcej, ale kiedy się łączymy w jednym celu możemy większy cel osiągnąć itd. Nie dajcie sobie odebrać tej mocy. Artyzm to cudowne doświadczanie potęgi tworzenia. Bez tego doznania człowiek nie byłby w stanie docenić wartości i wielkości własnej potęgi i własnego istnienia. Pojawiające się podczas uzdrawiania wizje potwierdzające uruchomienie procesów przemiany znacznie podkręcają skuteczność działań o ile człowiek odczuje siłę artyzmu w sobie zawartą, moc twórcy, którym i tak jest. Samo odczucie mocy tworzenia poprawia też samoocenę, wzmacnia intelekt i bardziej scala istotę ludzką z jej duchowymi powłokami.
  • Ojciec / Rodzic - ta osobowość jest bardzo ważna, z tego trzeba zdać egzamin. Trzeba być pomocnym nie tylko dla najbliższych, ale także dla każdego innego i chcieć by wszystkim było dobrze.
  • Kochanek - to jest ważna funkcja. To ktoś, kto nie tylko wszystko kocha, ale i utrzymuje taki stan w sobie, by to wszystko pokochało jego. Jest poprawny wobec roślin, zwierząt i ludzi. On chce być cudowny, by ludzie odwzajemniali to, co on w sobie nosi. To co daje innym się pomnaża i do niego wraca, a przy okazji ludzi zmienia.
  • Lekarz - to człowiek, który chce przywracać harmonię, który chce by było dobrze. Jest to osoba, która orientuje się już w sprawach energetycznych i ich związku ze zdrowiem.
  • Naukowiec - kiedy stanie się mistykiem wniesie prawdziwą wiedzę do nauki.
  • Marzyciel - to jest potężna jednostka, marzenia to potężna siła stwórcza. Siła uzdrawiania przy Marzycielu wzrasta o 100%
  • Nauczyciel - prawdziwy nie spocznie, dopóki nie stworzy takiej wersji wydarzeń, takiej przemianówki, która wskaże innym właściwą drogę
  • Brat - to już jest jednostka, która ma cechy innych osobowości. Bratem dla siebie jest każdy z nas, nie tylko w rodzinie po krwi ale dla osób, których nie znamy. Jak budzimy się jako brat, to czujemy co trzeba zrobić by ta rodzina prawidłowo funkcjonowała. Pojawiają się wtedy prawidła i nowa struktura, czujemy jak odtwarzają się pierwotne więzy między ludźmi, które zostały zniszczone.
  • Przywódca - kiedy powstaje to czuje całość tego świata. To człowiek, który wszystko wie, nie ma czasu na tłumaczenia lecz zawsze przygotuje wszelkie materiały tak zręcznie, aby inni z tego mogli korzystać.
 • OSOBOWOŚĆ ZASTĘPCZA - jest wtórną osobowością dodawaną w momencie urodzenia człowieka. Jest ona lepsza od tej z jaką człowiek przychodzi na Ziemię. Jest swego rodzaju jego ratunkiem by mógł w czasie dorastania przyzwyczaić sie do poprawniejszych wzorców. Jest zakodowana w umyśle i częściowo w psychice. Gdy człowiek trafi na sprzyjające środowisko ta osobowość gruntuje się i po osiągnięciu dojrzałości, kiedy pojawia się osobowość "kryminalna" z poprzedniego życia, ta poprawniejsza przejmuje kontrolę i w dalszym swoim życiu człowiek nie korzysta już z tej kryminalnej. Gdy tak nie jest całkowitą kontrolę nad człowiekiem przejmuje ta mniej poprawna.
 • OTWARCIE PRZESTRZENI - w czasie różnych działań ma cztery parametry zwane SPOSOBAMI ZNIKANIA w starych oddziaływaniach przestrzennych. Parametr PRZYJĘCIA czyli absorbcji nowej przestrzeni, parametr KONTAKTU, parametr WEJŚCIA i parametr WYJŚCIA gdzie sam parametr wejścia jak i wyjścia stanowią o zakresie absorpcji nowej przestrzeni, tu bowiem można zostawić część swojej energetyki, przez którą później różne siły mogą oddziaływać na osoby eksperymentujące z przestrzeniami. Dlatego tak wiele zawirowań powstaje podczas wnikania, badania, analizowania przestrzeni nawiedzeniowych i skażonych w różny sposób przez formy prymitywne jak pasożyty energetyczne. Po wyjściu z przestrzeni zawsze należy sprawdzić i odczuć czy cała nasza istota wróciła do dawnej przestrzeni . Nawet zostawienie 0,01 siebie może zakończyć się tragicznie gdyż jest to równoważne z pozostawieniem pomostu między światami. Gdy taki człowiek słabnie energetycznie, co może zdarzyć się nawet po latach np. choroba, stres, atak energetyczny, ciśnienie energetyczne po drugiej stronie pomostu może okazać się większe przez co siły z tamtych obszarów bezproblemowo wchodzą w osobistą przestrzeń człowieka, jak i przestrzeń go okalającą, modyfikując ją na swój sposób.
  Część takich wejść ma miejsce podczas odchodzenia, umierania ludzi, którzy za swego życia dokonywali szeregu wejść w inne wymiary chociaż pozornie były to typowe działania energetyczne, które są jednak takimi wejściami. W ten sposób powstały nawiedzenia, zapaście (bezdnia energetyczna) i wyrzuty (gejzery) czy pęknięcia pól energetycznych w sferach czysto geofizycznych. Takie przestrzenie należy bezwzględnie zamykać i zrównoważyć. Tu działanie duchowe może być niewystarczające.
 • OTWARTE SERCE - stan odczuwania jedności z drugim człowiekiem opartej na miłości, braterstwie, tolerancji i poszanowaniu.


P   (kliknij by przenieść się na początek strony)
 • PAL - to energetyczna struktura jak kanał, wprowadzany do wewnątrz energetyki człowieka i rozrywający ją. Jest stosowany przez Ciemność wobec ludzi, którzy kiedyś przysłużyli się Światłości.
 • PAN BOŻYCH ZASTĘPÓW - PBZ - jest częścią Ducha Świętego i Boga, posiada Prawo Zmian (w światach wolnej woli, w których nawet Bóg nie może nic zrobić bo zaprzeczyłby temu co sam stworzył). Ukazuje się w trzech zbrojach. Czarna oznacza Moc Przeciwną z Pozarzeczywistości (wszystkoenergetyczność), Złota - pochodzenie z Pozarzeczywistości (działanie z woli Boga), Biała wskazuje na w pełni otwarty Trzon Duchowy (wypełnienie Duchem Świetym pozwalającym na zmiany z Jego poziomu). PBZ jest dzieckiem z "prawego łoża" (ukochany syn Ojca), to pierworodny rozmnożony w każdym ze swoich kolejnych zejść w niższe wymiary. Pan Bożych Zastępów dokonał pewnego wyboru, stając po stronie pewnej rzeczywistości, którą zaaprobowały w Wolnym Wyborze inne istnienia. Jest więc w swoim i ich wyborze największą siłą. I tak zwycięży jego koncepcja, bo ona jest. Zbuduje "nowe", bo ono w nim jest. Przeciwieństwo też zwycięży, bo już jest. Ale to dwie różne rzeczywistości. Obie są w Bogu. Zmiany dotyczą obu wariantów. Chodzi o to, by dwa światy się nie zespoliły. Ich zespolenie się oznaczałoby powstanie Białego Nurtu Zmian, a to byłaby kolejna rzeczywistość. Istniałyby więc już trzy. Tak powstałyby kolejne wymiary wzorów, a wszystkie byłyby zawarte w Bogu i wszystkie miałyby znaczenie. Czemu Pan Bożych Zastępów zwycięży? Bo istnieje, gdyż przestał istnieć. Jest w Mocy, bo wyszedł poza istnienie, czyli Boga. Składał się we wszystkim, a nie w jednym wyborze. Mogąc wszystko, zmienia to, prowadząc wszystko ku początkowi. Jego wyrazistości nie sposób ująć, co najwyżej można ją zakłócić. Dla nas jest początkiem i końcem wszystkiego. On jest zawężeniem całości. Gdy całość dotrze do początku w Jego Wyborze, zjedna się z Ojcem (Prowadzącym), bo w nim jest poprzez Boga-Stwórcę, zjedna z Mocą, bo w Niej jest, i powstanie NOWE, które obecnie jest, będzie, ale nie było, bo... było (zaprzeczenie obejmuje istnienie góry i dołu, a więc początku i końca).
 • PAN FORM - to władca przestrzeni programowej umieszczonej w 11 i 12 wymiarze. Bez jego udziału (wstawiennictwa) nie może się wydarzyć nic, co zmienia zastany porządek rzeczy. To on ustawia dekoracje (formy na scenie życia) i to on ma dostęp do wszystkich "spektakli odgrywanych w teatrze życia". Do niego należy "Horyzont Zdarzeń" (linia graniczna między przestrzenią programową, a przestrzenią kreacji) oraz ów "teatr życia" (rzeczywistość energetyczna - wymiary 1-8, gdzie strumień życia ożywia formy, a elementem strumienia życia jest człowiek).
 • PAN PRZECIWIEŃSTW - Arlon, będący jednym z 12 pasm Boga, obdarzony samoświadomością i wolną wolą. Obdarzony pełną kreacją i niezniszczalnością. Działa wśród Stwórców. Poparł interes większości, która wybrała posługiwanie się w stosunku do drugiego człowieka Prawem Totalnego Podporządkowania. Tworząc przeciwieństwa uczy Stwórców tego jak mogą wzrastać przez dokonywanie wyborów. Pan Przeciwieństw wydziela z siebie promienie. Te promienie to jego cząstki, to są siły Lucyferyczne i te siły działają w przestrzeniach stwórczych. Z sił Lucyferycznych wydzielają się kolejne cząstki - i tutaj mamy do czynienia z Szatanami. Szatan, czyli Pan Przekształceń Planetarnych schodzi na każdą Planetę, gdzie ewoluuje już Człowiek. Siły Lucyferyczne działają tam, gdzie już ewoluuje niezniszczalny, ale mogący się jeszcze zagubić w swoich niewłaściwych wyborach - Duch Ludzki. Innymi słowy na każdej Planecie jest Szatan, Lucyfer i Pan Przeciwieństw. Chociaż przeszedł na stronę Ciemności nie wystąpił jednak przeciwko Bogu. To przejście spowodowało, że przejęta została Macierz, dlatego można było wprowadzić kody w ludzkie ciała, zdegradować je - czyli wzór pierwotnego człowieka został wypaczony. Dlatego ludzie, którzy potem ewoluują na innych planetach nie są w stanie dojrzeć w sobie Boga, nie są w stanie skomunikować się z Górą, a te kody silnie działają na tej planecie. Czyli mamy tutaj do czynienia z kimś, kto tworzył kiedyś cudowne przeciwieństwa, ale teraz niszczy ludzi, tylko i wyłącznie po to, aby byli źli, aby stosowali PTP. Pan Przeciwieństw jest cząstką wyboru (to sens Jego istnienia umozliwiającego wybory znoszących się sił istniejących w tym samym, by te siły zrodziły to, co jest, które zaczyna być tym, co było i będzie)tak jak i Jan (PBZ - JAN zmienia to, co istnieje, bo On sam też istnieje, dlatego Bóg jest wolnym wyborem, bo jest we wszystkim. I dlatego Jan przekształca to dla tych, którzy są cząstką tego wyboru). Pan Przeciwieństw jest cząstką wyboru. To znoszące się siły istniejące w tym samym. Te siły zrodziły to, co jest, które zaczyna być tym, co było i będzie. Oto sens istnienia panów przekształceń planetarnych - wyraźnie postrzegają coś, co jest, a co tworzą, bo tego nie ma, ale było i będzie. Są podstawą pierwotnego zapisu zaistnienia tego, co daje energetyczny wzór temu, co już jest, ale dzięki temu będzie, bo było dane w Wolnym Wyborze.
 • PAN PRZEKSZTAŁCEŃ PLANETARNYCH - zarówno ciemność, jak i nasze Siły Wyższe działają na tej planecie poprzez swoich przedstawicieli, których nazywamy Panami Przekształceń Planetarnych. Każdy z nich ma wbudowany mechanizm zmiany nie tylko ludzkiej, ale i przestrzennej energetyki.
 • PAN TAMTEJ STRONY (Pan Przekształceń Planetarnych Ciemności) - na tej planecie jest jeden, ale też wszędzie. On niszczy ludzką strukturę duchową (niszcząc ludzkie energie i świadomość, degraduje ludzką duszę, co w połowie przypadków zatrzymuje ludzkiego ducha na progu rozwoju), wykorzystując do tego siły ciemności z poziomów do 46. Siły ciemności, od demoloków począwszy, a na kapturowcach skończywszy, są mu podległe bez prawa. Jeśli ktoś nie radzi sobie z niszczeniem świadomości ludzi, jest zatracany poprzez duchowe rozbicie. W niszczeniu ciał duchowych i ponadduchowych pomagają mu istoty z innych przestrzeni, ale mogą działać tylko na ludziach o przekształconej świadomości. Ten kto gubi swoje serce i umysł w połowie przypadków, gubi je za ich staraniem. Dopiero człowiek niekarmiczny nie jest narażony na utratę swojej duszy, gdyż wibruje ona w rejestrach ponad zapisami. Siły ciemności są trzypoziomowe. Najsłabsze zajmują się tworzeniem czarnego kręgosłupa eterycznego (tu spotykamy ludzi zamkniętych w świecie egoizmu). Średnie zamykają energie poza ciałem, wiążąc wszystkie moce duchowe (obszar charakterystyczny dla ludzi świadomie wykorzystujących innych). Trzeci poziom zajmuje się dezintegracją ciała ponadduchowego (dotyczy to ludzi niegodziwych i niszczących ludzka egzystencję). Degradacją energetyczną zajmują się siły do poziomu sił kapturowych. Dusze ludzi rozbitych mogą być przed dezintegracją utrzymane po śmierci lub za życia w stanie posługi, kiedy to są kierowane do niszczenia świadomości żyjących. Ale i tak ich "odejście" jest nieuniknione. Jednak rozbicie musi objąć wszystkie 4 poziomy istnienia. Przed degradacją duchowo-energetyczną chroni przestrzeganie praw duchowych. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, iż ludzkie prawo moralne (tego wymiaru) nie zawsze stoi w zgodzie z prawem duchowym. Prawdą też jest, iż ponad prawem duchowym funkcjonuje aksjomat o nadrzędności woli, niemniej do pełnego jego w przejawieniu rozumienia dochodzi się po całkowitym wypełnieniu, a nie odrzuceniu prawa duchowego. Kto niewłaściwie korzysta z woli, niszcząc życie i świadomość w myśl praw nadrzędnych, ten gubi się w samym sobie i idzie na zatracenie.
 • PANAMONO ONNNM - najwyższa istota lustrzana po stronie ŚWIATŁA. Po stronie Ciemności to UMMBEL. Polega to na tym, że ta sama istota rodzi się i żyje równocześnie w dwóch porządkach rzeczy (np. jako Kowalski i Nowak na jednej i tej samej lub różnych planetach). Jest to inny sposób wzrastania ducha: zamiast inkarnować dziś i np. za 200 lat, człowiek rodzi się równocześnie w różnych miejscach, doświadczając równolegle dwóch żyć, zaś po śmierci zdobyta przez niego wiedza i doświadczenie są łączone (sumowane). Kolejne jej zejścia to Cherubin Michał, Archanioł Gabriel, trzech aniołów stanowiących jedność, następnie istota duchowa Hatti, a na końcu zaś istota, która rodziła się jako człowiek fizyczny i była Jezusem.
 • PARAGRAFY - stanowią o połączeniu z Ojcem. O pełni odczucia tego połączenia:
  • 1. Paragraf Świętości - otwarcie serca, czystość w myśli, słowie i czynie - człowiek święty świadomie chce, by drugiemu było lepiej, oprócz własnej korzyści dąży do korzyści drugiego. Święty to jeszcze nie Uświęcony.
  • 2. Paragraf Energii - jeśli chcemy cokolwiek w nas uruchomić jak jesteśmy żywi, to musimy posłużyć się jakąś energią, albo z poziomu ciała albo myśli, uruchomić energię, budulec musi być. Tutaj właśnie są ograniczenia. Ciało fizyczne i energia są tutaj ograniczone i bez właściwego ustawienia ich nie osiągnie w działaniu czegoś powyżej poziomu 179, bo tam jest Duch. Tu musi być szlak, droga otwarta i jest to tzw. "Wyświęcony Ruch Wewnętrzny Energii Ku Przyczynie" (tzn. przy otwarciu serca kierujemy się ku Górze). Przez ten ruch spalają się dolne, balastowe pasma i człowiek lżejszy wznosi się ku Światłu. Nas trzyma tu ciemna energia, nieprzepracowanie, a jak to wyczyścimy to człowiek zaczyna się unosić.
  • 3. Paragraf Poznania - czyli serce i mądrość. Jest to odnalezienie wiedzy w pasmach poziomych. Jak wspinamy się na kolejne pasma poziome, to podnosi się nasza wiedza i świadomość. Jak patrzymy na świat z poziomu Duszy, nagle wszystko wygląda inaczej i widzimy więcej. Jak otwieramy się na kolejne pasma, znowu rośnie wiedza i świadomość. Dzięki temu możemy dotrzeć do Ojca i zrozumieć jak wygląda nasza wewnętrzna przestrzeń idąca ku Przyczynie.
  • Te poziomy to :
   • poziom fizyczności
   • poziom duszy
   • poziom świadomości energetycznej (50%)
   • poziom świadomości duchowej (50%)
   • poziom Ducha
   • poziom Istoty
   Na końcu ma miejsce zespolenie z Całością.
  Zjednoczenie z Ojcem poprzez powyższe paragrafy decyduje o mocy czlowieka, która przejawia się poprzez:
  • odwagę
  • pracowitość
  • twardość (brak słabeuszostwa)
  • ufność (brak zwątpienia na rzecz zaufania Bogu)
  Ufność składa się z dwóch elementów:
  • miłość
  • poprawne rozpoznanie jak wygląda rzeczywistość, bo bez tego człowiek się gubi
  UZUPEŁNIENIE W PRZEKAZACH
 • PARAMETR EWOLUCYJNEJ ZMIENNOŚCI - samorozwojowa i samoadaptacyjna zdolność DNA (ludzkie łańcuchy DNA to ukryte w biologii instrukcje funkcjonowania wszystkiego co tworzy życie). Od niej zależy ludzka symbioza ze wszystkim, co funkcjonuje w świecie widzialnym i niewidzialnym (nawet w obszarach błędnie uznawanych przez ludzi za sztuczne i martwe).
 • PASJA ŻYCIA - to namiętność, miłość, spełnianie, a wiec mieć pasję. Bez pasji nie ma życia tylko jego udawanie. To stan, do którego można wejść poprzez radość, odczuwanie jedności z człowiekiem i ze światem (obojętnie jak, ale w PWW), chodzi o całą egzystencję. Pasja życia, pasja zmian, bez tego nie uchwycisz potęgi. Musisz w szczęściu doświadczania czuć tę potrzebę, inaczej ona i jej mechanizm nie działa, więc i cię nie wspiera (szczęście doświadczenia - jesteś w doświadczeniu poprzez uruchamianie stanu szczęścia, jesteś w tej wibracji i uruchamiasz doświadczenie którym jest twoja egzystencja). To nie jest wola tylko zamiłowanie do działań (życie jest celem, który cię unosi). To jedna ze strun w harfie Bogów (jest tam dużo strun - miłość, jedność, zrozumienie, pojmowanie, odstępstwo od norm, pasożytnictwo, mała destrukcja, uścisk ręki z Istotą Wyższą zawartej w Istocie niższej, zatracenie się w sobie). By odczuć inne swe człony, zatracenie się w drugim człowieku, by odczuć skamieniały mrok nieskończoności, dzięki czemu można ją rozkruszyć i więcej nie zwracać na nią uwagi, to wszystko to co jest, jest ważne, znajduje się tu pod tobą w deskach, w lustrze przeznaczenia. To teraz, to wszystko co masz i zechcesz utrzymać (jak jest pasja to jest tylko teraz), przyszłość sama się realizuje, bo moc tam działa. Więc przyjrzyj się czy twoje "teraz" jest tym, czym ma być i później. Jeśli twoje "teraz" jest później, nie trać czasu na stacje przesiadkowe.
 • PASMA KONTAKTOWE - to połączenia ze światem duchowym utrzymujące w ciągłym ruchu CHERUBINKI (przepływ), co powoduje utrzymanie ich stałej i niezmiennej obecności (ich strata jest uzupełniana). Powstają przy ciśnieniu energetycznym na zewnątrz od 150%. Przy braku wypracowanego przez siebie ciśnienia energetycznego można utworzyć własne PASMO KONTAKTU ze światem duchowym (zapisy stanów wibracyjnych w DNA fizycznym) przy pomocy kogoś, kto potrafi wciągnąć innych własnym kanałem duchowym, na wyższy poziom wibracyjny. Powstały w ten sposób zapis (kod) w DNA pozwala na późniejsze samodzielne wejście w te obszary, gdzie znajduje się punkt kontaktowy (gniazdo). Te punkty są rozmieszczone od wymiaru 7-9, a w szczególnym wypadku nawet w wymiarze 10.
 • PASMA (ZNAKI) OJCA - to nic innego, jak graficzny węzeł energetyczny ustawiający pewne zakresy wibracji w całości istoty ludzkiej. Działają aktywnie na czterech poziomach Głębi, ale swoim zakresem sięgają nawet w nieznane mi struktury stykające się (pewnie i wynikające z nich) z PozaRzeczywistością. Swoim zakresem oddziaływania obejmują wszystkie ciała człowieka. Jednak trzeba przy tym pamiętać, że każde z pasm Ojca (jedna grafika) wyprowadza z rozchwiania nie całość ludzkiej istoty, ale tylko jej pewną część, choć część z pasm potrafi swoim zasięgiem ująć częściowo kilka zakresów pól duchowych i energetycznych. Roboczo wygląda to tak, że wieszamy na ścianie tylko to pasmo czy pasma, które się nam wyraźnie podobają, co oznacza, iż coś wewnętrznie zmusza nas do uruchomienia konkretnych (tych, a nie innych) aktywatorów ustawiających niepoprawnie wibrujące w nas przestrzenie (pasma). Oczywiście można i wszystkie grafiki umieścić na ścianie, jeśli ktoś ma tyle miejsca, ale jest to - moim zdaniem - zbytnia nadgorliwość. Nadto emitowana przez wszystkie pasma energia jest tak silna, że u wielu osób potrafi to wywołać stan stałego energetycznego pobudzenia czy duchowego uniesienia, a jak wiemy, tak nadmiar jak i niedobór energii są stanami niepożądanymi. Chyba że kogoś kręcą duchowe narkotyki. Tak czy owak w wyborze konkretnych pasm Ojca kierujemy się intuicją, najlepiej popartą jeszcze odczytem. W ten sam sposób możemy ustalić obszar "prostowania" naszej energetyczno-duchowej struktury. Wystarczy sprawdzić, w jakim proporcjach (skala procentowa) ich zbawienne oddziaływanie obejmuje poszczególne ciała człowieka, a więc ciało fizyczne, energetyczne (czyli duszę z jej postawą), duchowe, a czasem także i boskie, bo i z takimi przypadkami się zetknąłem. Gdy dotyczy to ciała fizycznego, to najczęściej mamy do czynienia ze wspomaganiem zdrowienia w jakimś chorym organie, gdy dotyczy duszy, najczęściej ma to związek z prostowaniem zachwianych relacji międzyludzkich bądź z wygaszaniem buszujących w nas wrogich energii (najczęściej ludzkich i przestrzennych), przez co wyraźnie lepiej zaczyna się nam układać w życiu, gdy pasma harmonizują ciało duchowe, na pewno mamy do czynienia z budzeniem się istoty ludzkiej oraz z blokowaniem negatywnego wpływu istoto stricte duchowych. Ja często korzystam ze skali nr 23, gdzie są wyróżnione podstawowe cechy i stany duchowe (od pokochania siebie do pojednania z Bogiem), na której odczytuję zasadniczy obszar działania konkretnego Znaku Ojca, który niekoniecznie jest ten sam u każdego człowieka. W ten sposób dokładniej przyglądam się ludzkiej naturze, poznając jej najsłabsze strony oraz - dzięki uruchomieniu pasm Ojca - przewidywany stopień poprawy. ŹRÓDŁO
 • PASMA ZEJŚCIOWE - to część struktury człowieka, którą uaktywnia wiara świadomości w to, że jest ona - świadomość, cząstką Boga, dla której wszystko stworzono. Poczucie bezwartościowości całkowicie dezaktywuje pasma zejściowe zamykając człowiekowi drogę do Boga, a Synowi Bożemu udaremnia schodzenie w światy materialne.
 • PASOŻYTY - energetyczne, ssą ludzką energię, tworzą zastawy energetyczne, doprowadzają do upadku wzorców energetycznych organów fizycznych człowieka.
 • PASTORAŁ - symbol boskiej magii i przywilejów, które należą się Człowiekowi (Synowi Bożemu) z Prawa.
 • PEWNOŚĆ - to stan optymalny wynikły z połączenia śmiałości z odwagą. to zaufanie Mocy i zezwolenie na ruch przyczyny we własnej duszy. To potęga świadomości i oko Prawdy w tobie, które realizacją tego celu daje znać o Mocy jaką Ojciec (Bóg) udziela teraz swemu dziecku na czas jego przebywania w tych wymiarach. Gdy to się dzieje, włącza się świadomość. Samo to włączenie w świadomość daje 70% wsparcia w osiągnięciu celu, którego podstawą jest pewność jego osiągnięcia.
 • PIĄTY UMYSŁ - Najwyższa Inteligencja (Duch Święty) tworzy PIATY UMYSŁ, którego połowa służy do komunikacji z Nią i która uczy Syna Bożego kontaktu ze wszystkim, a druga połowa piątego umysłu, to on sam - umysł będący istnieniem po to, by samemu tworzyć pola zmian i formy komunikacji z Synem Bożym, dzięki czemu może wspierać go w indywidualny, wszechmożliwy sposób i dzięki czemu oni obaj, Syn Boży i Piaty Umysł wspólnie doświadczają Rzeczywistości, w której ten drugi wykonuje dodatkowe zadania tak ustawiając ludzką istotę poprzez sterowanie DNA na wszystkich jej poziomach, by stało się to o co chodzi temu pierwszemu.
 • PIECZĘĆ - oznacza podsumowanie, dokonywanie wyboru.
 • PIECZĘĆ BOSKA - zahacza o pasmo początku i końca, góry i dołu, wejścia i wyjścia więc jest zabezpieczeniem przed wszystkim, co jest nieprawe. Wystarczy nie promieniować złem i pragnąć obecności BOGA OJCA.
 • PIEKŁO - dotyczy panowanie myśli nad pozostałymi częściami człowieka. Tworzone przez myśli niewłaściwe konstrukty i projekty budują świat daleki od niebiańskich wzorców. To świat systemowego podporządkowania, w którym wymazywaniu podlega duchowa część człowieczej natury. Inaczej, piekło to bezświadomość lub kasowanie zapisu.
 • PIERŚCIEŃ ATLANTÓW I KRZYŻ ATLANTÓW - to energetyczne komunikatory używane w czasach Atlantydy gdzie krzyż atlantów był stacją nadawczą, a pierścień atlantów był instrumentem pobierającym energię (odbiornik) poprzez krzyż z źródła mocy umiejscwionego w centrum ich świata, w przypadku gdy jej poziom w energetycznych ciałach zaczynał spadać. W dzisiejszych czasach to narzędzia niszczące czlowieka przez zastosowanie blokad energetycznych. Człowiek ich używający tkwi w lustrze rzeczywistości.
 • PIERWOTNA INTENCJA - to zwieńczenie całej drogi ku sobie - to stan JESTEM (stan obecności w 12 wymiarach). Pierwotnej intencji się nie poznaje, co najwyżej ją odsłania. Nie można też powiedzieć, że dzięki niej łatwiej jest dokonywać wyborów, gdyż to ona sama jest wszystkimi możliwymi wyborami. Pierwotną Intencją jest doświadczanie tego, co zostało stworzone. By tak się stało, by to było możliwe, świadomość zostaje wyposażona w stan obecności, dzięki któremu może zamieszkać w człowieku i doświadczać trzech stanów istnienia: duchowego, energetycznego i materialnego. ŹRÓDŁO
 • PIERWOTNE (CZYSTE) MARZENIE - jest zawarte we własnej przestrzeni przeznaczenia. To coś z czym przychodzimy na ten świat, a co w jego lustrze rzeczywistości, rozmywa się i odsuniete na bok czeka aż obudzimy sie i zaczniemy je realizować. Pierwotne marzenie zakłada, że znaleźliśmy się w cudownym świecie, w którym wszystko można i gdzie realizuje się to, co jest jego sednem (kluczem do szczęscia, do własnych zapisów, które dotyczą w 70% Syna Bożego), bowiem w pierwotnym marzeniu ukryta jest moc i wiedza, które są dostępne właśnie we własnej przestrzeni przeznaczenia (gdzie istnieje pierwotna wizja tego przeznaczenia). Odbudowę związków z tym marzeniem wspiera dwunastu Rycerzy (12 ludzkich powłok) powiązanych z Tym Czymś (Bóg Ojciec Prowadzący), co owe marzenia przed naszym zejściem na świat, stworzyło. Gdy któraś z tych 12 powłok jest wadliwa (nie do końca szczęśliwa, gdyż nie są realizowane jej cele, gdy rola jaką przyjmujemy w życiu nie jest nam przeznaczona) zaburza ona wtedy związki z Całością i blokuje realizację tego marzenia. więcej w PRZEKAZACH
 • PIERWOTNE PRZEZNACZENIE - Pierwotne przeznaczenie (cel zejścia w świat duchowy, energetyczny, fizyczny) zakodowane jest w DNA jako ciąg zdarzeń - scen, które powinny zaistnieć z woli lub nie, danej istoty, doprowadzając do zaistnienia konkretnych przekształceń w przestrzeni ogólnej lub jednostkowej. Przewodnie, pierwotne przeznaczenie może nie mieć nic wspólnego z tak zwanymi roboczymi ścieżkami losu, którymi kroczą ludzkie powłoki i które mogą biec na wiele różnych sposobów, byle tylko powłoki mogły doświadczać życia po swojemu. Pierwotny cel całej istoty ludzkiej może być realizowany w różnym czasie, na co ogromny wpływ ma charakterystyka dostępnego środowiska. Nadto samo środowisko potrafi cel pierwotny przekreślić, wtrącając człowieka w tak niekorzystny układ karmicznych wydarzeń, iż cel główny może być w ogóle zaprzepaszczony za czasu istnienia konkretnej duszy. Najczęściej cel główny jest realizowany poprzez kumulowanie się zapisów pojedynczych zdarzeń. WIĘCEJ W PRZEKAZACH
 • PIRAMIDA BIAŁA - miejsce gdzie przebywa Zachabi. Inna nazwa to ORIIN, jest miejscem gdzie człowiek zostaje wyposażony w moc Zachabiego. Z zewnątrz ma 3 boki i podstawę to są trójkąty równoboczne (?). Czarna ściana - w nią od szczytu wchodzi Energia Ojca, Energia Boska. Natomiast w środku, piramida ma 4 ściany i dokładnie wymiary piramidy Cheopsa. Na środku jest Biały Krąg, który jest przeniesieniem stąd Iglicy - tj. do szczytu Głowicy. Tu jest tych dwóch Stwórców (Zachabi, Lenari). Będąc w harmonii można przeskakiwać z jednego świata do drugiego. Wszystko, co trzeba zrobić robi się w Białym Kręgu. Korzysta się tu z mocy Zachabiego - to taka czarno-czerwona mgła, (wkładając ręce w tą mgłę), albo bezpośrednio korzysta się z tego boskiego strumienia, który od góry, gdzieś na 1/3 wysokości się kończy.
 • PIRAMIDA CZARNA - jest symbolem, matrycą rzeczywistości. Tam jest wszystko, co Arlonowie zapisali, a my podlegamy temu prawu w energetycznej rzeczywistości. Oni nazwali to Macierzą (wszystkie wzorce) Ten znak jest przy Ojcu - tj CISZA.
 • PIRAMIDA ZŁOTA - w rzeczywistości tj. Złota Kolumna (przejście w inne światy).
 • PIRAMIDA ŻYWIENIOWA - (skala 21) jest podstawową wskazówką co do zaspokojenia prawidłowego funkcjonowania organizmu, samofunkcjonowanie to nie jest proces, to jest jakby całokształt, jakby istota, coś oddzielnego. Czyli funkcjonowanie to jest oddzielny, wymagający szacunku organizm. Opiera się na 3 zasadach:
  • 1. Wymiana materii - jedzenie, picie
  • 2. Wymiana gazu - oddech
  • 3. Wymiana energii - poziom umysłu i emocji
  Umysł i myśli to jedna energia - część energii - eteryczna ma wpływ na ciało fizyczne. Wymiana gazów dotyczy przede wszystkim właściwego oddychania jak i procesu wymiany gazowej poprzez skórę, który silnie zubożają stany chorobowe, przez co człowiek czuje się jeszcze bardziej osłabiony. Wymiana gazowa jest downętrzna, do-zewnętrzna, zewnętrzna będąca w zewnętrzu, gdzie w ostatnim przypadku oddychają cząstki eteryczne umiejscowione poza ścisłą, fizyczną materią, a więc te elementy ciała ludzkiego, których człowiek nie postrzega fizycznym okiem. Oddech zewnętrzny ma bardzo ważne zadanie, bowiem to on reguluje działanie wszystkich gruczołów dokrewnych. By go wzmóc wystarczy kilkanaście razy poprowadzić strumień cząstek gazowych i energetycznych przednią częścią ciała od czoła po pępek i z powrotem, tyłem przez dół (czakrę podstawy) do czakry korony i przedczoła i tak wolno kilkanaście razy podążając, a nie wymuszając ruch tego strumienia ( czyli tam, gdzie jest zapora, pokonujemy ja i to leci ). Po chwili widać jak zaczynają promieniować dłonie i stopy i nieco słabiej całe ciało, jak się rozszerza i samo zaczyna przyswajać materialne cząstki gazowe. Nasze ciało eteryczne, Istoty Energetyczne nazywają osoczem - czyli czymś co przenosi różne rzeczy, ono wystaje poza ciało fizyczne. W zewnętrznych powłokach ono samo oddycha, jeśli ten oddech zewnętrznym płaszczem prawidłowo przebiega to zaczyna zdrowieć zewnętrze. Dzięki temu wzrastają siły witalne i błony miedzy eterem, a ciałem zaczynają właściwie sterować przechodzeniem energii do płaszcza fizycznego i z powrotem. Stres zamyka te kanały i człowiek zaczyna się "gotować w rosole zastałych" energii i cząstek gazowych i eterycznych. Opromieniowywanie (wypełnianie światłem) na jakiś czas usprawnia oddech zewnętrzny, ale go nie utrzymuje. Pogoda ducha jest tu kluczem do poprawnego funkcjonowania i odwrotnie. Kolejna istotną rzeczą jest ruch cząstek i energii w fizyczno-energetycznym ciele, który może być zastały poprzez deformujące go systemy energetyczne, energetyczno-fizyczne i fizyczne jak i rozwibrowany, przez co energetyczno-fizyczny chaos doprowadza do ogólnego rozwibrowania organizmu, a tym samym do uszkodzenia układu nerwowego (nadpobudliwość). W likwidacji rozwibrowania (ma 4 poziomy dysonansu) i zastoju właściwy oddech i ćwiczenia fizyczne są niezbędne, choć trzeba to wszystko dawkować. Upór i odczuwanie harmonii wewnętrznej potrafią zadziałać tu cuda. Chore, zastygające w bezruchu lub niknące w rozwibrowaniu ciało staje się pułapką dla ducha, gęstą masą, która wyhamowuje wzbudzane przez Ducha z poziomu DNA działanie energetyczne oraz pochłania część widma energetycznych sił, które schodzą przez człowieka gdy ów staje się kanałem zejściowym do działania sił wyższych. Straty na poziomie wyhamowania lub pochłaniania zbawczych energii wynoszą na poziomie DNA 20 %, a w kanałach transformacji 40 % czyni zdolności uzdrawiające o połowę mniejsze, a więc porównywalne z typowym uzdrawianiem energetycznym bez udziału Ducha. Ciało fizyczne i energetyczne na poziomie płaszcza eterycznego staje się pułapką dla Światła. W ekstremalnych przypadkach nawet zatrzymuje je całe doprowadzając do degradacji układu energetycznego, co rzutuje na cały obraz człowieka.
 • PISMO AUTOMATYCZNE - pismo sterowane z poziomów energetyczno-duchowych (wymiary 7-9), to spojrzenie na różne sytuacje w tej rzeczywistości z tamtej perspektywy. Odbywa się w czasie gdy człowiek znajduje się w odpowiednim stanie wibracyjnym (w modlitwie).
 • PLANETA ISTNIENIA - pierwotna, wzorcowa planeta umieszczona przez Boga w Pozarzeczywistości - w Centrum Stworzenia (Serce Gwiazd) w swoim śnie o swoim Synu, którą potem w rozlicznych wersjach odtwarzał Nadrzędny Umysł. Jest ona sekretem Mocy i budzenia się ze snu niewiedzy, jak i dowodem potwierdzającym nierozerwalność więzi łączących Ojca z dziećmi. To biblijny Raj - pierwotny wzór cudu stworzenia powołany przez boski geniusz i udekorowany przez artyzm Jego doświadczających życia, dzieci. To na niej znajduje się Kryształ Stworzenia zawierający pierwotne zapisy ciał człowieka jak i jego stanów, których kiedykolwiek może on doświadczyć.
 • PLANETA ZMIAN - to element "Energetycznej Inżynierii (działanie z 10-12 wymiar) w Psychologii Umysłu", dzięki której każdy człowiek może poczynić ważne zmiany w swoim życiu (w swoim środowisku energetycznym). To usuwanie wpływu wszystkiego co niepoprawnie oddziaływuje na psychikę, umysł, emocje, myśli, strukturę ruchu, ciało fizyczne i ustawianie ich w poprawności.
 • PLATFORMA DESTRUKCJI - Wielu rzeczy tutaj będziecie musieli się nauczyć. Tutaj zrozumienie czym jest Archanielski Miecz. Archanioł przychodzi z mieczem. Po co? Wprowadza zmiany. Wszystkie zmiany, które wprowadzamy polegają na zmianie jednego w drugie. Czyli to, co podlega zmianie przestaje istnieć. To jest destrukcja. Zmiany po prostu trzeba wprowadzać. Jak będziecie obserwować na platformie destrukcji swoją sytuację życiową, czy sytuację życiową innych, bez problemu coś zmienicie. Tutaj będą się posługiwać dystansem. Z dystansu zupełnie inaczej się na to patrzy. Spójrzcie czasem na swoje życie z dystansu (Oni wam podpowiedzą technikę) a zobaczycie, jakie zmiany trzeba wprowadzić i jak to zrobi.
 • PLATFORMA OBSERWACYJNA - miejsce, z którego można obserwować różne światy, widzieć różne działania podejmowane przez Istoty Światła wobec istot po tamtej stronie. Znajduje się w każdym wymiarze i uzmysławia rozmach wielowymiarowej rzeczywistości.
 • PLATFORMA ODPROWADZEŃ - jedyna miejsce, gdzie mamy do czynienia ze światem przyszłości. To wygląda jak kosmos, są tam statki kosmiczne, nowoczesne urządzenia. Wygląda jak baza kosmiczna zawieszona w przestrzeni, mniej więcej 4 kilometrowej długości. Są tam wybudowane piękne budynki jak hotele, do których wprowadza się odprowadzanych. Wszystko to zawieszone jest w przestrzeni energetycznej, a więc istoty, które tu się znajdują skafandrów nosić nie muszą, ale mimo to statki kosmiczne napędzane jakimś napędem energetycznym po prostu są. Wygląda to tak jakby były tu razem pomieszane: przestrzeń duchowa z przestrzenią energetyczną i z częścią materialną. Tutaj docierają wszystkie istoty, które są odprowadzane do innych światów - a to dusze, a to siły demoniczne. Jak się wyłapuje te istoty, one są odprowadzane do punktu zbiorczego - i to jest platforma odprowadzeń. Tutaj widać jak idą one do świata dla odzyskanych czy do innych światów.
 • PLEŚŃ ŚMIERCI - powstaje kiedy zbrylają (nawarstwiają) się negatywne myśli i emocje powodujące coraz większą ułomność w postrzeganiu świata. Jest to też technika stosowana przez siły przyrody, która do tego zbrylenia myśli i emocji doprowadza. Wystarczy jednak zapalić świeczkę fizyczną i pozwolić by jej ogień przeniósł się do głowy by tą pleśń wypalić (dwa trzy tygodnie parę razy dziennie w zależności od stanu).
 • PŁASZCZYZNY - to odsłony danej rzeczywistości w danym wymiarze i są po to, by istniały inne wzory, inne propozycje na rzeczywistość, w której się pozostaje. Jest to coś na kształt kopii istniejącego jakiegoś świata lub wyobrażenia jakim miałby być, umieszczonych jakby obok istniejącego - świata źródłowego, którego ta kopia lub wyobrażenie dotyczy. Takie (wtórne wobec głównej) kopie lub wyobrażenia żyją same sobą i mają lub mogą mieć wpływ na główną swoją odsłonę. Człowiek, który jest wielopłasczyznowy, ale normalnie (świadomie) funkcjonuje tylko w jednej, najwyżej w dwóch płaszczyznach, nie jest świadomy istnienia i wsparcia jakiego uzyskuje lub może uzyskać od swych kopii z innych płaszczyzn. Takie pozytywne oddziaływania można skupić w talizmanie przy tworzeniu którego dobrze jest zakotwić go w trzech, a nawet w czterech (jeśli ktoś ma taką moc) płaszczyznach. Dla kotwienia talizmanu w piątej płaszczyźnie konieczne jest włączenie świadomości boskiej. Najwięksi i najdoskonalsi mistrzowie uzyskiwali wejście w pięć płaszczyzn.
 • PŁYNNOŚĆ - to umiejętność komunikowania się ze wszystkim. To dopełnienie cierpliwości. Możesz być w harmonii (w dobrych układach z kimś) co nie znaczy, że potrafisz z nim tak rozmawiać by cię wsparł w realizowaniu Twoich potrzeb. Płynność to umiejętność wpływania na to co poprzez zespojenie z Tobą po prostu Cię wspiera tak samo jak Ty dołączoną do siebie cząstką wspierasz kogoś innego.
 • PŁYNNOŚĆ ŚCIEŻEK LOSU - to 100% brak ograniczeń.
 • PŁYNNY ROZUM - wszystko co jest tworzone jest obdarzone inteligencją samych stwórców. Gdy owa się chwieje, słabnie wpływ na tworzoną lub utrzymywaną strukturę.
 • POBŁAŻANIE - to nie akceptacja lecz czasami ukryta słabość. To ucieczka przed odpowiedzialnością.
 • POCIESZENIE - to nie rada, tylko potwierdzenie zaistnienia czegoś się kształtującego, budowanego, już wypatrywanego. Marzenie to warsztat budowania nowego, pocieszenie to trwanie w przejawionym lub przejawiającym się. Jest po to by gasić w kimś lub w sobie narastające wątpliwości lub energetyczne rozdrażnienie. To usypianie budzącego się konfliktu wewnętrznego i spaczającego się widzenia świata. To podtrzymanie nadziei, jeśli budowana rzeczywistość jest konstruktywna. To uczestniczenie w wizji siłą marzenia i dawanie komuś tego na czym mu zależy, choćby to było tylko zdjęcie obiektu, projektu lub stanu. Pocieszenie to też ujrzenie starego rozwiązania w atrakcyjniejszej formie. To mobilizuje zachęcając do rozwiania wątpliwości. Czasem jednak trzeba dorzucić wsparcie (chodź ci pomogę).
 • POCZEKALNIA (kraina po śmierci) - rozciąga się od wymiaru 5,5 do 6. Jest na granicy między kotłowiskiem energii przenikającej świat fizyczny, a wysokim światem energetycznym gdzie człowiek istnieje jako istota nieucieleśniona. To w niej człowiek przygotowuje się do ponownego wcielenia by dokończyć naukę i by móc wznieść się do wysokiego świata energetycznego skąd już nie musi się wcielać.
 • PODCIŚNIENIE (DUCHOWE I ENERGETYCZNE) - uruchamia się po wejściu na wyższy poziom (np. w modlitwie) niż ten, który jest już przepracowany (utwardzony). Objawia się np. ziewaniem. By utrzymać wyższy poziom wibracji, to niedopasowanie jest kompensowane działaniem sił duchowych. Po wyjściu z wyższego stanu wibracyjnego wracamy do normalnego poziomu swojej aktywności i podciśnienie zanika.
 • PODPIĘCIE - pod ludzką wibrację lub pod to co ktoś tworzy, to coś pomiędzy klątwą, a podłączeniem. To silne i świadome energetyczne działanie jednego człowieka na drugiego, które nie poptrzebuje ciągłego świadomego jego utrzymywania bo raz puszczone, działa cały czas.
 • PODŁĄCZENIE - technika opanowywania człowieka, to typowe opętanie czyli wejście ciemnych energii, które poprzez swoją aktywność wewnątrz człowieka lub za pośrednictwem specjalnego do niego kanału, podwodują silny odpływ ludzkiej energii, a to powoduje, że człowiek przestaje panować nad sobą. Może być demoniczne - wtedy podłączenie jest dwupunktowe. Idzie od strony kręgosłupa i dotyczy zawsze dwóch z siedmiu głównych centrów energetycznych. Jedną nicią czerpią energię, a drugą sterują psychiką (odcinając ją od świadomości). Interesuje ich tylko niskowibracyjna energia tworząca się z bólu, cierpienia oraz ze złości, agresji i wyższości (dominowania). By tak się działo wpływają na ludzkie myśli, tak nimi sterując, by człowiek popadł w jedną ze skrajności, albo wpadł w egzystencjalny stres i zawiesił się w niemocy, albo zaczął niszczyć innych w stanie permanentnego egoizmu. W obu przypadkach, podłączony człowiek, produkuje ten sam rodzaj energii..
 • PODŁĄCZENIE ATLANTYCKIE - pochodzi od cywilizacji (fragmentów tych cywilizacji wywiedzionych w pole przez Magów) zamkniętych między wymiarami (Atlanci, Kawoje, Majowie stosując specyficzne techniki energetyczne sądzili, że za życia przechodzą w astral więc odrzucili ciała fizyczne i utkneli między wymiarami). By przeżyć każdy z nich podłącza pod siebie dwoje ludzi, za pomocą kotew energetycznych podpiętych od tyłu, co powoduje, że człowiek traci moc (traci nici energetyczne) i życie przestaje mu wychodzić i pojawia się depresja. Nie wpływają na myślenie, ale i tak jest ono konsekwencją pojawiającej się depresji. Gdy oslabną są wychwytywani przez siły ciemności.
 • PODŚWIADOMOŚĆ - (w psychologii i ezoteryce jest tylko częścią prawdy). Jest to obszar który jest tylko w umyśle (jądro umysłu). Lęki, strachy, fobie, zapisy tego co przeżyliśmy kształtują nas. Jest to zapis emocjonalny w umyśle. Dusza czysta kiedy jest obudzona to jest świadoma - bo z umysłu przestaje korzystać. Nie można odrzucić umysłu posługując się umysłem, by wejść w świadomość.
  Podświadomość jest magazynem złączeń słabości - myśli połączonych z zaprzeczeniami tego, co dla świadomości jest celem. Np. wiara w celowość ubóstwa, uruchamia w obszarze umownym umysłu (obszar ten, to tzw. antyumysł) usprawiedliwiające odrzucenie bogactwa jako fanaberii. W rezultacie mamy do czynienia z niewłaściwą, antyduchową reakcją obronną na niemożliwość zlikwidowania słabości. Podświadomość jest jajem informacyjnym w matrycy. Stanowi przeciwwagę świadomości. Dusza jest samowystarczalna i zupełna. Wady są niedoskonałościami umysłu, na którego oddziaływają programy. Te zaś, za pośrednictwem myśli, uderzają w ludzką energetykę, zamykając świadomość i duszę w pułapce zatrutego umysłu.
  Aby w istocie ludzkiej zaistniała równowaga, wszystkie jej człony (czyli ciało dusza i duch) muszą być na odpowiednim poziomie harmonii. Negatywizm wynika z przyzwyczajenia energetycznego i tworzy ruch ku Prawu Totalnego Podporządkowania. W pozytywizmie natomiast uważać należy na pułapki, takie jak idealizowanie i przecenianie. Doprowadzają one w rezultacie do wywyższania się (dominacji) kogoś i tworzą potrzebę, by w tym wywyższaniu uczestniczyć. Nie powinno się nikogo idealizować, gdyż każdy człowiek jest w jakiejś dziedzinie doskonały. Gdy uczestnictwo w tym wywyższaniu zawiedzie, przyjaźń natychmiast zmienia się we wrogość, gdyż naruszona zostaje energetyczna równowaga, opierająca się na jedności z drugim człowiekiem. Poczucie winy bazuje na strachu oraz na niedowartościowaniu. Doprowadza ono człowieka do podporządkowania się jakiejś osobie lub grupie, która potrafi usprawiedliwić tę słabość, pozwalając w rezultacie na rezygnację z niej, poprzez posługiwanie się Prawem Totalnego Podporządkowania. Koncentracja i wizualizacja to atrybuty umysłu, który cel dzięki nim realizuje jedynie w 3%.
  Pewność to zaufanie Mocy. To zezwolenie na ruch przyczyny we własnej duszy. To potęga świadomości, to Oko Prawdy w istocie ludzkiej, które realizuje dany cel Mocą, jaką Ojciec udziela swojemu dziecku na czas przebywania w tych wymiarach. Gdy to się dzieje, włącza się świadomość, co sprawia, że osiąganych jest 70 % naszych celów. Poznanie powinniśmy ujmować w kategoriach informacji, która stanowi cząstkę prawdy. Jednak gdy poznaniu nadajemy charakter emocjonalny (wchodzimy w relacje), pojawia się ocenianie. Jest ono bardzo niebezpieczne, gdyż energie emocji są destruktywne (pochodzą z Prawa Totalnego Podporządkowania). Emocje to negatywne procesy psychiczne (takie jak strach, złość, nienawiść, zazdrość, żal, poczucie winy, poczucie własności), pochodzące z Prawa Totalnego Podporządkowania. Uczucia to pozytywne odczucia psychiczne (takie jak miłość, przyjaźń, braterstwo, współodczuwanie), pochodzące z Prawa Wolnego Wyboru.
 • POJEDNANIE - to najdoskonalsza forma zjednoczenia ze wszystkim.
 • POJMOWANIE - to wiedza oparta na czyimś doświadczeniu. To niepełne rozumienie tego co wynikałoby z własnego doświadczenia.
 • POKOCHANIE SIEBIE I INNYCH - pokochanie siebie to przyznanie sobie prawa do osiągnięcia doskonałości, a od tego wszystko się zaczyna na drodze duchowej. Jest kluczem do przerobienia pierwszej lekcji w szkole samodoskonalenia i uświadomienie sobie własnego pochodzenia i duchowej doskonałości. Gdy pokochamy siebie w 100%, wyleczymy się ze wszystkich kompleksów oraz przestaniemy czekać na cudzą akceptację własnego postępowania. Nie będziemy też przejmować się niedoskonałościami naszego fizycznego ciała ani odczuwać lęku przed czyimiś negatywnymi osądami. Pokochanie innych jest rozszerzeniem pokochania siebie na wszystkich ludzi. Z reguły łatwo przychodzi nam pokochać człowieka, który jest dla nas dobry, życzliwy, ma podobne poglądy oraz zbliżony tryb życia. Problem zaczyna się wtedy, gdy drugi człowiek różni się znacznie od nas lub jest naszym wrogiem. Odzywają się w nas wówczas zakodowane w matrycy programy i zaczynamy generować negatywne emocje, ukierunkowane na innego człowieka. Po wykasowaniu programów, które uniemożliwiają nam osiągnięcie duchowej więzi z drugim człowiekiem, bardzo istotne jest zapisanie w sobie informacji, że każdy człowiek posiada skrzydła - choć często bywają one brudne oraz zniszczone przez trudy i przeciwności losu, jakich nie szczędzi nam system. Gdy nauczymy się widzieć w oczach naszego brata samego Boga, nigdy nie zapomnimy, że każdy z nas ulepiony jest z tej samej duchowej materii, na wzór i podobieństwo naszego Ojca. POKOCHANIE SIEBIE I INNYCH to pierwszy krok ku własnemu obudzeniu. Czyści własne i wspólne pola energetyczne i unosi w wyższe przestrzenie energetyczne i duchowe. To wymagany i każdemu dostępny stan. To zarazem siła pozwalająca na mocniejszą ingerencję w struktury, które stanem kochania się przenika. Im większe, tym pewniejsze trzymanie ruchu energii we własnych rękach. Więcej TUTAJ
 • POKORA - nie jest posłuszeństwem, posługą czy poddaniem. Pokora to twórcza moc w działaniu, to wiedza, to uznanie jedności wszystkiego.
  • z poziomu ciała to przyzwolenie na istnienie i działanie innym energiom
  • z poziomu duszy to stan, to pojęcie, że nie jest się najważniejszym, to zrozumienie, że wszyscy ludzie są równi i podlegają tym samym prawom. To nie wywyższanie się ponad innych i unikanie chwalenia się swoimi osiągnięciami, przyzwolenie na istnienie i działanie innym energiom oraz odczuwanie jedności z drugim człowiekiem.
  • z poziomu Ducha to doświadczanie siebie jako cząstki zawieszonej w Całości (zawieszenie w przestrzeni jako "zero" w ruchu, jest w swej istocie działaniem co i całości nadaje ruch), która poprzez wibrację miłości może wymusić w niej pożądany ruch (działanie). Więc pokora to nic innego, tylko najpotężniejsze działanie, któremu towarzyszą radość, harmonia, cichość i moc kreacji. Bez miłości nie powstanie odczucie wspólnego ruchu, bo nie istnieje pełne zjednoczenie z Całością, zrozumienie Całości i gotowości do odbierania od Niej sygnałów. Pokornym jest ten, kto rozumie, że świat nie należy do niego, bo On jest całym światem. Tu pycha jest kamieniem rozwoju, stagnacją zmian w całości, antydziałaniem więc odcięciem się od Boga. Gdy pojawia się wywyższanie to od razu pojawia się pycha, więc pokorny dba o każdą swoją cząstkę. Jak to się czuje, to dba się o ten świat i te cząstki, bo się rozumie, że to wszystko Twoje. Gdy nie ma wywyższania się, to o drugiego dba się jak o siebie samego.
 • POKRYWA - kopia energetyczna duszy (wyobrażenie jakiejś osoby w czasie wizji), która może kontaktować się z jądrem orginalnej duszy i przekazywać jej pewne informacje wpływające na nią (o ile naddusza i świat duchowy na to zezwolą).
 • POLA EDENU - rozciągają się od 0 do 8 wymiaru i umożliwiają aktywne istnienie w przestrzeni 3 - 8 wymiaru. To tu zbiegają się wszystkie ścieżki. Jeśli pozwoli się im przemówić to nie będzie się więcej tracić czasu na poszukiwania. Pozostanie już tylko dokonać wyboru na Horyzoncie Zdarzeń, roli do zagrania na Scenie Życia. ŹRÓDŁO
 • POLE POTENCJAŁU - to pole wzmacniające, posiadające wyższą wibrację, wpływające na energetykę jakiegoś miejsca (energie inaczej działają) co stwarza lepsze warunki działania (takie jakby się było już po przemiane kiedy człowiek jest mocniejszy i doskonalszy). Pole potencjału to też oddzielny stan i oddzielne istnienie.
 • POLE WYOBRAŹNI - to pole komunikacji, w którym mogą się przejawiać (komunikować) wszystkie człony (ciała) istoty ludzkiej oraz inne istoty przychodzące z podpowiedziami, które w tych polach, z których człowiek ściąga informację, są aktywne. Jeśli człowiek aktywnie funkcjonuje tylko w podstawowych wymiarach (1-4) to komunikacja idzie wyłącznie z tych wymiarów (rojenia, fantazjowania, spreparowane i niepoprawne wydarzenia). Piaty wymiar (budząca się psychika i obszar, który Budda nazwał - fałszywym oświeceniem) to ciągle NISKI ASTRAL (wyższy astral rozciąga się od wymiaru 6 w górę).
 • POLE ZMIAN - centrum rzeczywistości (w Giewoncie), pozwala wejść szybciej w kontakt z innymi edeńczykami. Ustawia wspólny cel i utrzymuje go. Obejmuje wiele doświadczeń. Pole zmian to twórcze marzenie. Zasila ono energetyczne pole zmian poprzez idee i kody płynące z Góry, co w konsekwencji poprawia jakość działania człowieka w przestrzeni fizycznej.
 • POLOWA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYKI CZŁOWIEKA (BIOPOLE) - Są trzy rodzaje energii dopływającej do człowieka, które decydują o jego polowej energetyce. W 20% jest to ENERGIA MODELOWANA, którą każda istota żywa, a taką jest również pozornie martwy kamień, jest zobowiązana przyjąć, przetworzyć i zwielokrotnioną wydalić na zewnątrz. To z niej jest potem tworzona materia i substancje duchowo-energetyczne. W 30% jest to ENERGIA BIOCHEMICZNA, jaką wytwarza w procesie syntezy pierwiastków organizm ludzki (jedzenie i picie). A w 50% jest to energia, jaką ludzkie biopole otrzymuje bezpośrednio z otoczenia. W kamieniu energia modelowana stanowi 5% strumienia energetycznego. Kamień zwiększa jej zasoby 5-6-krotnie (złoto dla przykładu: 10-krotnie). Rośliny zwiększają jej potencjał z 50 do 70%, czyli niemal o połowę. Zaś zwierzęta, u których energia ta stanowi 60% ich energetycznego potencjału, potęgują jej wartość o 30%, człowiek zaś o niemal połowę. Przy czym należy dodać, że energia modelowana przez człowieka wibruje kilka tysięcy razy intensywniej niż wibracje przenoszone przez rośliny, i kilkadziesiąt tysięcy razy bardziej niż kamień. Odcięcie to zablokowanie dopływu energii do ludzkiego biopola. Zawsze wypada sprawdzić, jaki rodzaj energii jest ograniczany. Pamiętać przy tym należy, że energia dopływająca poprzez strumień nie jest typową energią, ale jest programem wynikającym z Zasady, który przekształca pozostałe rodzaje energii. Dlatego nazywa się ją energią nieistniejącą. Zatamowanie dopływu tej energii może być w skutkach poważniejsze, niż powstrzymanie dopływu jej pozostałych rodzajów. Odcięcie ma charakter programowego otamowywania człowieczych struktur energetycznych. Gdy zachodzi od dołu, odcinając dopływ energii modelowanej i ziemskiej, mówimy o podcięciu. Gdy zatrzymuje dopływ energii z otoczenia w poziomie, nazywamy to zamykaniem, a blokowanie strumienia: odcinaniem.
 • POMAZANIEC BOŻY - to nobilitowany w oczach Ojca za poprzednie zasługi, Rycerz Światłości.
 • POMIESZANIE CELÓW - program przestawiający (zmieniający) cele życiowe.
 • PONTYFIKAT - czwarty umysł w wymiarze 13-15 ukazujący się w wizjach jako statek kosmiczny ze swoją sterownią. Tu następuje łączenie świadomości adamo-ewy.
 • PORT KOMUNIKACYJNY (SKALA PODSTAWOWA) - Skala, od której należy odczytywać człowieka, który do nas przyszedł, czym do nas promieniuje, to komunikacja między dwojgiem ludzi. Opis skali:
  • "0" - Obojętność (my nie możemy być dla nikogo obojętni, bo to jest chłód, który nie może być zawarty w kimś, kto mówi, że się odnajduje w sobie). Obojętność to jest szambo energetyczne. My mamy kochać, czasem musimy komuś "przywalić" - bo jest niebezpieczny, ale robimy to dla jego dobra, by się nie znieprawił i nie był tym obciążony
  • "1" - Akceptacja - to znaczy, że zaczyna się komunikacja z tym kimś. Nie ma żadnej komunikacji z kimś poniżej "1". Tu zaczyna się dialog, wymiana zdań, ktoś stara się przyjąć nasze słowa - i to jest ważne. Nie ma odrzucenia
  • "2" - Szacunek - istotne dla pełnej komunikacji. On zawierza Wam, przyjmuje, że to co mówimy powinno być prawdą, ponieważ szacunek oznacza iż tak naprawdę pozytywnie odnosi się do naszych doświadczeń, albo mniemania o tych doświadczeniach. Łatwiej jest do tego kogoś dotrzeć i możemy sobie pozwolić na więcej - nawet na reprymendę, kiedy usłyszymy z góry taka podpowiedź - bo to do niego dotrze, zapisze się i później to przetrawi
  • "3" - Rozumienie - człowiek rozumie to, o czym mówimy, bo on to łapie, przyjmuje. Może z pewnymi rzeczami się nie zgodzić
  • "4" - Podobanie się - rozumie i dodatkowo w grę wchodzą fluidy, fajnie nas odbiera. To jest coś, co łączy, co działa
  • "5" - Jednoczenie - na poziomie komunikacji mówimy o tym, że ludzie są bardzo sobie podobni, nie tylko się rozumieją, podobają, ale zaczyna się prawdziwa zażyłość
  • "6" - Kropelka marzeń - tu nawet nie trzeba dyskutować - to jest cud istnienia w drugim człowieku
  Wartości ujemne na skali:
  • "-1" - Niemiłość - ktoś, kto dla nas jest niemiły, może się uśmiechać, ale traktuje nas wrogo
  • "-2" - Niechęć - w zdaniach, przerywnikach, pytaniach słyszymy i odbieramy, że ten ktoś nas nie lubi
  • "-3" - Wrogość Energetyczna - aż kłuje taka osoba. Nie ma z nią dyskusji. Cokolwiek będziemy rozbić, będzie to torpedował
  • "-4" - Wrogość Duchowa - jakby mógł to by wam "krucyfiksem: w głowę przywalił, wbił w plecy i wyszedł, ale nim to zrobi chciałby, abyście na jego korzyść podziałali. To są wyrafinowani ludzie
  • "-5" - Zaprzedawanie - jakby mógł to by was sprzedał złu. Zanim was sprzeda weźmie w niewolę. Kombinuje jak może, aby Was załatwić: słowem, energią, ruchem
  • "-6" - Śmierć - jak nie wyciągnie pistoletu by was zabić, to kombinuje jak was spalić, wykorzystać. Tu działają potężne moce duchowe, tu już nie ma człowieka. A tam gdzie działają moce duchowe jest cisza - wiec jest spokój, opanowanie, chłód (obojętność), ale to jest pułapka. Jak wyjdzie zobaczymy dopiero jak moce nam poszły w dół, jak nas załatwił energetycznie
 • PORT KOMUNIKACYJNY (2) - to istniejące wiązania energii przenikającej wszystko, która jest jakby zawiesiną, portem komunikacyjnym, dzięki której przekazywane są informacja, polecenie, zadania, procesy np. życie. Można je przyrównać do układu nerwowego, choć nim nie jest, bo i sama nie istnieje choć jest formą spełniającą wymogi takiego istnienia. Jest niewidoczną formą, taką umiejętnością przenoszenia działania, info czy utrzymania życia, niewidzialna nicią, dyrektywa zmian. Człowiek ma do niej pełny dostęp, ale Duch mniejszy. Dlatego najpotężniejsze działanie zachodzi, gdy duch przejawi się w ciele, gdzie zalety jednego i drugiego członu się uzupełniają. Tę sieć przesyłową nazwijmy dla potrzeb odczytu portem komunikacyjnym i przypiszmy mu następujące parametry:
  • do 20% port zastygły (widzimy, że fizyczność jest potrzebna, bo od niej to zależy
  • do 45% port uruchomiony (poziom wstępny, poprawny choć powolny - jak ślimak)
  • do 74% port zbawienny, bo nie cofa się
  • do 84% port postępujący (przebija ściany)
  • do 96% port zawieszony (stały czysty zapis)
  • 100% to przejawienie się czegoś
 • POSIADANIE - jest nie tylko zewnętrzne w postaci majątku, ale i wewnętrzne (wszystkie stany, które kształtują mądrość życiową, marzenia, dążenia, radości, smutki, wszystkie myśli, słowa i czyny). To bogactwo, które poprzez poprawność posiadania wyraża się w dbaniu o wszystko to, co się posiada i użytkuje w taki sposób, by po odejściu z tego świata inni mogli odczuć troskę właściciela w podnoszeniu wartości tego DOMU (pozostawionej całości majątku i jego związków ze światem takich jak ludzie, przyroda, kraj, świat) i orzec, że słusznie korzystał z tego co sam zbudował. Tylko POSIADAJĄC można zacząć mądrze zmieniać świat. Wszystko co robimy na tym świecie, robimy dla innych (jeśli nie jesteśmy od innych oddzieleni) więc oddychaj dla innych, mów dla innych, śnij dla innych i odejdź z tego świata dla innych, zostawiając im swoje nauki (doświadczenia). Wtedy będzie im łatwiej, a to dostrzeże w tobie Bóg. Zrozumienie, że nasze życie zawsze należało do innych i że Bóg tylko je wypożyczył na chwilę, czyni człowieka duchowo wolnym od ograniczeń i NIEŚMIERTELNYM. Gdy nie posiadasz, to nic nie dasz. Nie dasz, to cię nie było - w oczach Boga.
 • POSŁANY - (do roboty) to Istota z Prawa obdarzona mocą przekształceń Planetarnych (zmienia stare). Posiada umiejętność wpływania na Przestrzeń Wariantów. Ciało, materia, ruch są zawarte w nim (Posłanym) i całkowicie wyrażone jako skutek dla innych (to prawo duchowej osmozy, gdzie to, co czyste prawe i drogocenne w zmianach, odbija się w innych cząstkach duchowych w ich pozostałych polach i poziomach istnienia jako ich własne dążenie). Czas dla niego nie ma znaczenia bo jest celem dla samego siebie.
 • POSŁANY MIANOWANY - ktoś kto własną pracą zapanował nad sobą i stale pozostaje w obszarach mistycznych zostaje mianowany do misji posłanego otrzymując odpowiednie wsparcie świata duchowego.
 • POSŁANY ŚWIETLISTY - ktoś kto otrzymał Moc Boską wyrażającą się w nim Energią Boską.
 • POSTAWA - to wybieranie swojej roli w życiu i bycie w niej określonym (nie zmienianie jej co ją gruntuje). To stan wewnętrzny, a nie wyrażanie siebie, poprzez cechy czy formę zachowania, na zewnątrz. Postawa to TY. W świecie duchowym to nie cechy kształtują postawę, ale postawa uruchamia konkretne formy zachowań.
 • POTENCJAŁ EDENU - to zbiorcza energetyczna siła Pola Edenu poprawiająca zdrowie, egzystencję i całą rzeczywistość. Potrafi ona ugruntować się na poziomie 52 (skala nr 2), a więc może mieć nie tylko własną świadomość, ale i częściową wolę, także do samoprzetrwania, jak i odczuwać potrzebę utrzymania harmonii elementów, z którymi tworzy wspólną przestrzeń. Zło sięga granicy 27-28 poziomu energetycznego, co oznacza, iż nie potrafi wyjść poza umysł, poza strukturę programową. Dlatego poprzez tą strukturę programową, wszelką maścią rytuałów, za pomocą kolaboracji z obszarem myśli i emocji, próbuje zniewolić ludzką psychikę. Potencjał Pola Edenu potrafi osiągnąć wartość równą 99 poziomu energetycznego, co odpowiada mocy 8 wymiaru i co zarazem oznacza, że przenika on cały świat energetyczny, w tym ludzi niskowibracyjnych, jak i duszebny - wysokowibracyjny. Zło uzyskuje potencjał na poziomie 49, co odpowiada wartości 5,5 wymiaru, przy czym czynnik ludzki stanowi o jego sile w 70%-80%. WIĘCEJ W PRZEKAZACH
 • POTENCJAŁ ENERGETYCZNY - jest określony ośmioma poziomami:
  • martwy - człowieka warunkują wrogie energie
  • pasywny - zawieszenie w pasmach niemocy
  • topnienia - odpuszczają czarne klamry wrogich energii
  • uchylonych płatków - pierwsze próby interakcji ze światem w stanie czystej harmonii energetycznej
  • wzbieranie wód - w grę wchodzi 5 czynników:
   • przyroda (do 100%)
   • Prawo zawarte w Macierzy (do 60%)
   • wsparcie istnień i sił duchowych (do 20-40%)
   • sam człowiek (do 20%)
  • ścieśniania energii, trzy stany:
   • ścisk
   • zaginanie przestrzeni
   • uwalnianie sił duchowych (to działanie może dorównać działaniu sił duchowych aż do poziomu Aniołów)
  • wybuchu - całkowite uwolnienie energii bez udziału sił duchowych, które w Oceanie Ducha Świetego śpią obserwując ruch energii. To jedyny stan, gdy ludzka myśl, kierując energią, sama tworzy pożądane zmiany w świecie materialnym
  • stan upojenia - materia staje się stanem płynnym, podlegającym woli ducha
 • POTENCJAŁ SPRAWCZY - to indywidualna moc osiągania celów.
 • POTĘGA IMIENIA - imię to symbol pewnych obszarów, w których jesteśmy aktywni. Zobacz hasło IMIĘ.
 • POTRZEBY - to wolne konstrukty, takie białe klocki, w których można zapisać cały schemat, cały charakter zdobywcy - zachowanie człowieka, który chce coś osiągnąć. Ten schemat, ten konstrukt w jedną całość zespaja to, co jest do sukcesu potrzebne. Wybiera te atuty powłok, dzięki którym można sięgnąć po zdobycz, a przynajmniej się o nią ubiegać. Potrzeby to stany umowne, nie są dobre, ani złe (niższego rzędu - psychiki i programowe podświadomego umysłu) warunkują ludzką egzystencję (najczęściej są wykorzystywane przez system przeciw człowiekowi). Dopóki jest potrzeba, istnieje indywidualne "ja", dotąd obraz świata jest wypaczony pod kątem tej potrzeby. Znikają potrzeby, znika egoistyczne "ja", pojawia się przestrzeń w Bogu, w Duchu Świętym, którą jesteśmy. Gdy znikają potrzeby stajesz się obserwacją, która odrzuca wszystko co do tej pory było tłem. Wtedy możesz zacząć poszukiwanie początku Wszystkiego. Myślenie o potrzebach obniża wibracje, a cele realizują się przy wysokich wibracjach. Kiedy celem jest potrzeba wyższego rzędu (potrzeba nałożona na cel ogólnoludzki np. szczęśliwości lub Boga jak na przykład potrzeba Zbawienia, którą zrodził ból i cierpienie ludzi na tej ziemi) i jeśli się ją zidentyfikuje w wymiarze możliwości (Kanał Zbawienia) i się pod nią podepnie to ona od razu wesprze działanie. Ludzie w istnieniu, w relacjach mają cele, natomiast Duch jest formą albo cząstką potrzeby i kiedy człowiek istnieje to potrzeba nakłada się na cel (albo nie). Każdy człowiek jest własnym celem, własną potrzebą, ale tworzy to jedną potrzebę, jeden cel, który daje możliwość rozświetlania tego własnego, bo zejście Ducha ułatwia drogę. Z pozycji Ducha potrzeba jest techniką by coś się stało więc realizuje Prawo.
 • POWŁOKI -może ich być 39. Stanowią tarczę ochronną. Ma być ich 40, ale ta jeszcze nie powstała. Jezus miał 7 powłok, człowiek karmiczny ma ich od 1 do 3 przeciętnie.
 • POWRÓCONY to duch ludzki, który zaliczył przynajmniej ósmy poziom istnienia i nie ma już cząstki energetycznej, więc jest niezniszczalny. Rodzi się na planecie jako człowiek, budzi i po osiągnięciu ludzkiej doskonałości, tworzy kanał zejściowy dla Sił Światłości - ma moc wpływania na świadomość wielu tysięcy ludzi. Powrócony, podobnie jak schodzący, musi się nauczyć siebie od nowa, zapanować nad wolą, nad siłami ducha, rozbudzić kreację oraz istnienie, czyli zaliczyć całość. Musi być też podłączony pod wszystkie poziomy Głębi. Powróconych zeszło około 40 tysięcy. Jednak zaledwie co dwudziesty "obudzony" powrócony podnosi wysiłek wzrastania w Duchu Świętym. Pozostali starym zwyczajem zamiast pracować nad sobą i wyzwalać w sobie miłość do świata, siedzą pod ceglanymi murami i w duchowym lenistwie płacą za iluzję odpuszczenia win przez samozwańczych kapłanów. Nie spłacają kredytu za darowaną im moc i ta masowo zaczęła ich opuszczać. Smutne to, ale prawdziwe. Bezmyślność i duchowe lenistwo znów zbierają swoje żniwo. Po 2012 roku jedynie około 50 powróconych będzie działać aktywnie na rzecz wyzwolenia ludzkości. Na szczęście ta garstka apostołów całkowicie wystarczy, aby ich przykład poniosły w przyszłości na ołtarzu własnej pracy, kolejne szeregi schodzących powróconych. Powróceni, o ile nie ulegają pokusom, posługują się tylko i wyłącznie mocą w energii jedynej. Powróconych, w zależności od ziemskiego doświadczenia, odczytujemy we wszystkich rejestrach, od energii emocji począwszy, a na kreacji lub istnieniu skończywszy. Jak zwykle powinno się (procentowo) odczytywać wartości już osiągnięte, jak i też aktualny stan ich energetyki. Jeśli odnotujemy obniżenie wibracji w stosunku do wypracowanego poziomu, będziemy mieć do czynienia z osłabieniem energetycznym, tak typowym w przypadku manipulacji, regresu duchowego czy choroby. Właściwie interpretując różnice, zwłaszcza po wsparciu się analizą spadku energii w "ciemnej przemianie", łatwo się zorientować, z której strony idzie atak: od strony emocji, umysłu czy też działań stricte energetycznych.
 • POZARZECZYWISTOŚĆ - to obszar poza umownymi 12 wymiarami tej rzeczywistości, gdzie scentrowana jest Obecność i Świadomość Boga. Inna jego nazwa to NICOŚĆ - bo nie ma tam nic, co jest znane w tej rzeczywistości. WIĘCEJ NA TEN TEMAT
 • POZIOM INTEGRACJI - dotyczy działania uzdrawiającego (skala 3a) i mówi o tym na jakim poziomie elementy ciała i duszy oraz ektoplazmy je spajającej, integrują się ze sobą w procesie uzdrawiania.
 • POZIOM PRZYJĘCIA - to poziom zgody na czyjeś działanie (przy uzdrawianiu powinien być jak najwyższy), ale jeśli działanie idzie z najwyższych poziomów Ducha Całości to uruchomiona moc wymusza akceptację (czyli niechęć i niewiara nie ma znaczenia tylko wiara w sam cud) i poziom przyjęcia duszy nie ma znaczenia, bo decyduje Duch, który chce obudzić się w ciele fizycznym. Przyjęcie aktywizuje stan akceptacji czegoś, dzięki czemu warto działanie przyjąć. Można też akceptację wdrukować siłą woli jeśli jest się z obiektem zjednoczonym i go prowadzącym.
 • POZIOM ŚWIADOMOŚCI - Istotną rzeczą w poznawaniu człowieka jest umiejętność określania jego poziomu świadomości, pozwala to bowiem na precyzyjniejsze ustalenie, z jakim człowiekiem mamy do czynienia, jakie kierują nim procesy psychiczne i jakie jest jego nastawienie do świata, które wynika nie tylko z wiedzy i doświadczenia, ale także z inkarnacyjnych naleciałości. By się dowiedzieć, jaki jest w głębi samego siebie, jaki jest poziom jego ewolucyjnego rozwoju, musimy rzutować go na ogólne tło map świadomości. Nie wolno nam jednak zapominać, że świadomość człowieka ulega warunkowanym czasem i przestrzenią przemianom, że zależna jest od wielu czynników, także tych pochodzących z innych wymiarów. Kiedy przyjdzie nam badać ludzi na skali rozwoju, od razu spostrzeżemy, iż doskonalenie się człowieka zawsze następuje etapami, że nie sposób osiągnąć punktu "b" bez wcześniejszego przekroczenia punktu "a". Ktoś, kto stoi na wyższym poziomie, siłą własnego doświadczenia potrafi doskonale zinterpretować przyczyny zachowań osób mniej doskonałych, ale tylko w wyjątkowych okolicznościach zachodzi odmienna zależność, kiedy to osoba mniej doskonała trafnie ocenia i przewiduje procesy zachodzące w psychice osoby bardziej rozwiniętej (oczywiście przy założeniu, że obie te osoby mają ten sam poziom wykształcenia). Dlatego wiele osób dziwi się niepomiernie, gdy grupa otaczających ich ludzi działa tak mało efektywnie, choć zwiększenie zakresu skuteczności podejmowanych przez nich działań jest na pozór dziecinnie proste. Przejście do ośrodka wyższego jest możliwe po urzeczywistnieniu funkcji ośrodka niższego. Każdy człowiek przechodzi tę samą drogę i każdy prędzej czy później osiągnie ten sam próg rozumienia, jednak tu i teraz dają się zauważyć znaczące różnice między poszczególnymi ludźmi, co prowadzi do wielu nieporozumień, zwłaszcza że ludzie stojący niżej prawie zawsze uważają, że są lepsi, i usiłują wszystkim narzucić własne, często nieciekawe wzorce. Świadomość jest JEDNA, nie istnieją żadne kierunki przepływu świadomości. Ona po prostu JEST. Jest w BEZRUCHU. Jest żywa i cały czas DOSTĘPNA. Tworzy 8 poziomów głębi (wymiar 1-8), przy czym sama jest poziomem ósmym. WIĘCEJ NA TEN TEMAT
 • POZIOMY ENERGETYCZNE - można podnieść z poziomu umysłu, ale wszędzie wymagana jest równowaga energetyczna, czyli panowanie nad swoja energią. Energie są różne i nie ma znaczenia, z jakiego rodzaju energii korzystamy (czy EJ czy EP). Wszystkie budują i wszystkie mogą cos stworzyć. Zależy, do jakich energii należymy, takimi się posługujemy. Istnieje 8 poziomów energetycznych - one określają nasz potencjał energetyczny (skala z Głębią):
  • 1. Martwy - tu człowieka warunkują wrogie emocje (dla nas go nie ma)
  • 2. Pasywny - zawieszenie w pasmach niemocy
  • 3. Topienia - odpuszczają czarne klamry wrogich energii (pozbywamy się naleciałości tego co nam wrogie, jesteśmy czyści)
  • 4. Uchylonych płatków - człowiek otwiera się energetycznie
  • 5. Wzbierania wód - oznacza , że na tym poziomie, jeśli nie mamy jeszcze pełnej mocy energetycznej, umiejętnie potrafimy zgromadzić ładunek energii do działania:
   • a - tu możemy w 100% korzystać z pomocy sił przyrody
   • b - Duch ludzki daje do 80% energii
   • c - Prawo zawarte w Macierzy - do 60%
   • d - Wsparcie istnień i sił duchowych 20-40%
   • e - sam człowiek do 20% mocy na tym poziomie
   • Człowiek czysty, czyli doskonały energetycznie, potrafi wejść sam w ten poziom, ale musi być w harmonii. Czyli każdy z nas, poprawnie to wykonując, poziom ten zaliczy
  • 6. ścieśniania energii - posiada 3 podpoziomy. Jedna siła sprawia, że te ogniska energii (+) i (-) w krysztale, cały czas są w tym samym miejscu - to jedna siła: duchowa. Jest jeszcze druga siła duchowa, która całe kryształki utrzymuje między sobą - to siły, które rządzą Wszystkością: kryształek w sobie i kryształek z innymi kryształkami to 4 siły: 2 siły oraz (+) i (-) = 4 siły. Jest jeszcze 5 siła, ona steruje energią - jest to WOLA. Jak masz wolę, to potrafisz zgromadzić ładunek energetyczny, uruchomić siłę duchową lub silę energetyczną. Wolą uruchamia się ładunek, bo ściskasz ten kryształek, siły duchowe puszczają i energie lecą zgodnie z wolą, ale musi być myśl konkretna, bo musi powstać zapis energetyczno - informacyjny, by to "tu" odzwierciedliło się we wszystkim. Z poziomu ducha działasz na jeden kryształ, a on się odwzorowuje we wszystkim. Siła energetyczna musi się objąć więcej. Tu są 3 poziomy:
   • a - ścisk
   • b - zaginanie przestrzeni
   • c - uwalnianie sił duchowych - one odstępują i my możemy zapisać swoje (tu może ich uwolnienie dorównać działaniu sił duchowych, aż do poziomu Aniołów). Prosty człowiek będąc w harmonii może zadziałać na materię. To odpowiada poziomowi 41 - Jezusa.
  • 7. Wybuch - z poziomu duchowego wybucha tylko w jednym krysztale i to jest przenoszone na wszystkie, które utrzymują zapis. Jest tu całkowite uwolnienie energii, bez udziału sił duchowych, które w ODŚw śpią obserwując jedynie ruch energii. To jedyny stan. Ludzka myśl tak potrafi pokierować energią - sama stworzyła pożądane zmiany w świecie materialnym. Trzeba skupić się totalnie na działaniu, dążeniu, osiąganiu równowagi absolutnej. Połączyć fizyczność, duchowość i energetykę razem.
  • 8. Stan upojenia - gdzie materia staje się stanem płynnym, podległym woli Ducha. Obudź swoja istotę energetyczną, ale uważaj, byś nie pomylił energii ekspresji z niskowibracyjnymi emocjami (otwiera się kanał dla sił ciemnych). Gdy harmonia energetyczna i ekspresja energetyczna się zrównoważą, jesteś w stanie mocą być przeładowany, ale jej nie ulegać (przeładowanie energetyczne jest bardziej szkodliwe niż niedoenergetyzowanie). Gdy ekspresja energetyczna jest w Locie Orła, w harmonii energetycznej, w zatrzymaniu - czyni cuda i się módl, by inni poszli Twoim śladem. I nigdy, przenigdy nie budź swej istoty energetycznej przy małej harmonii ekspresji, bo umysł wykorzysta ten potencjał do rozbudowania emocji, które Cię pochłoną, a nawet zabiją, gdyż utrwali się w Tobie model egzystencjonalnej ekspresji (jest to tak silne, że ty nie stworzysz, ale zmienisz siebie). Niskie wibracje, emocje złączą się z myśleniem i wpadniesz w obłęd, samoiluzję
 • POZIOMY WIEDZY - pozwalają zgromadzić informację, dzięki którym można wejść w doświadczenie. Są cztery poziomy:
  • 1. Pozim informacyjny - tu utknęła zdecydowana większość ludzi bo wchodząc w stany jednocześnie informacyjnie się utrzymuje. Stany nie są ugruntowane
  • 2. Poziom informacyjno-sprawczy (stwórczy) - obecnie (2021 rok) znajduje się tu niewielu ludzi
  • 3. Poziom informacyjno-sprawczy (twórczy) - daje możliwość wprowadzania 50% zmian. Tu ma się do czynienia z wyższą inteligencją, wyższym umysłem i wyższą świadomością.
  • 4. Poziom twórczy-sprawczy - daje możliwość wprowadzania 60-70% zmian.
 • POZNANIE - to aspekt stwórczy wspierający duchową obecność w powłokach ludzkich. Uczenie się to aspekt twórczy. Informacja powinna mieć tylko charakter sprawczy. Jednak tak procesy życiowe ludzkiej społeczności ustawiono, iż to co najcenniejsze, a więc posłużenie się MOCĄ STWÓRCZĄ i SPRAWCZĄ przez jednostkę sprowadzono do siły spaczonej, ukrytej w informacji, z której człowiek korzysta bez prawa do własnego, indywidualnego doświadczenia. Stan "poznania" to stan wewnętrznej nauki, stałego przeobrażania się pod wpływem wchodzenia w coraz to nowe obszary doświadczeń, co pozwala łączyć się z Rzeczywistością w coraz szerszym spektrum samego siebie. W ten sposób można uzyskać coraz większe wsparcie Rzeczywistości.
 • PRAENERGIA - (Żywe Światło), źródło w którym zrodził się Bóg (praenergia zindywidualizowana). To pierwsze tworzywo energetyczne. Praenergia to technika, według której powstają nowe energie, których w naturalny sposób nie ma w Oceanie Ducha Świętego i które wprowadzają zmiany w całej konstrukcji nowego. Pozwala ona tworzyć coś z niczego. Z Nicości zawierającej wszystko i znajdującej się w Oceanie Ducha Świętego, może powstać wszystko co istnieje i posiada energię. Praenergia to wspólna Moc Boga i Ducha Świętego. Praenergia i BÓG to jedno i to samo, czyli moc która poprzez zindywidualizowanie się, po prostu powstała jako dostrzegalna wartość . "I SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM " oznacza iż NICOŚĆ, iż MOC, iż ZASADA, iż PRAENERGIA wykluła się w doświadczaniu wszystkiego co sama stworzyła. Od tej chwili sama przeprowadza na sobie eksperymenty, z których jeden znamy jako "GRĘ W ŻYCIE". Pojawienie się Praenergii w naszym DNA (w ciele duchowym co oddziałuje na niższe powłoki poprzez substancję czynną - wprowadza zmiany) ma tę zaletę, że wprowadzonych przez nią zmian praktycznie nie można zaburzyć. Pozostając poza zasięgiem przestrzeni fizyczno-energetyczno-duchowej, potrafi ona każdemu pomóc w dostępie do wewnętrznego lekarza, jak i wewnętrznego Nieba, czy też ułatwić odbudowanie Mostu Tęczowego. Już 1% zmian wynikających z obecności Praenergii (substancji czynnej) w naszym DNA (fizycznym) oznacza 20% przedłużenia swojego życia, a 2% o 30%. Zmiana powłoki fizycznej w 40% (wynikająca z działania i obecności Praenergii w postaci substancji czynnej) wstrzymuje procesy starzenia, a nawet nieco je cofa, zaś 100% wypełnienie komórek Żywym Światłem gwarantuje całkowitą niezniszczalność. Czynnikiem decydującym o spotęgowaniu integracji z Praenergią jest stały dostęp do Źródła Życia, a właściwie możliwość ładowania się w Komorze Odrodzeniowej, wynikająca z poziomu wyrażania się w Prawie Duchowym poprzez słowo, myśl i czyn. Z Praenergii tworzy się tzw. cząstki stałe, zdolności, umiejętności, stany i ruch w żywiole Całości czy w Strumieniu Życia, a więc za jej pomocą można materializować, uzdrawiać wszystkie ciała istot i istnień jak i modyfikować cele i zdolności owych istot i istnień, co ma odbicie w formułowaniu społeczeństw w modyfikowaniu praw fizyki (tu same cząstki same komponują wedle Boskich założeń nowy układ, dzięki czemu nie ma ryzyka zaburzenia struktury Ładu Bożego). By po to wszystko sięgnąć trzeba obudzić się w swej największej doskonałości, potem zsynchronizować struktury w jedną przestrzeń zmian i stworzyć ciało czynne siłą swej woli wedle ustalonych wcześniej założeń, a potem tę pracę utrzymać.
 • PRAGNIENIE - to zamierzenie, które warunkuje potrzebę doświadczenia czegoś i nimi steruje. Można odzyskać tylko te pragnienia, które stoją w zgodzie z kodem własnej duszy. Gdy ten proces jest zaburzony - brak życia pragnieniami, to w przestrzeni wszystkomożliwości można wtedy błędnie korzystać z pragnień innych, jak na przykład z pragnienia doświadczania picia wody, jak i z pragnienia bycia leczonym. Pragnienie zaspokajania picia nie oznacza bowiem, że musimy uruchomić standardową potrzebę napicia się wody, jak i pragnienie bycia uzdrowionym nie oznacza, że pójdziemy do lekarza, że będzie taka potrzeba. Wtedy to potrzeby zaczynają sterować nami przez co zanika umiejętność korzystania z mocy, którą kieruje świadomość, a raczej umiejętność korzystania z niej. Gdy pojmie się różnicę między pragnieniem, a potrzebami i dopasuje odpowiednie dla siebie potrzeby uaktywniając je w strumieniu życia, to otrzyma się to czego tak naprawdę się chce. więcej na ten TEMAT
 • PRAPOCZĄTEK - to świat, którego nie było. To człowiek, który się jeszcze nie pojawił. To Bóg, który miał to wszystko stworzyć, ale sam jeszcze stworzonym nie był. A to wszystko było razem światem, snem, Bogiem i Człowiekiem. Było przejawem Nienazwanego, którego nazwano Pra-Ojcem, Pracząstką, Prapoczątkiem, Pra-Imieniem. A wziął się on z przestrzeni, których nie ma i nie będzie, choć wziął się sam z siebie. Był swym Echem i ścianą Echo odbijającą, choć ani tej ściany, ani tego Echa nikt prócz Niego nie usłyszy, ani nie zobaczy. WIĘCEJ W PRZEKAZACH
 • PRAWA ENERGETYCZNE - scalają ludzi w jeden wielki energetyczny organ, w jedno mistyczne pole, w którym każdy daje z siebie tyle ile może i bierze tyle, ile potrzebuje. Tu wciąż toczy się na gigantyczną skalę, wymiana informacji oraz zapisanych w DNA ustawień.
 • PRAWDA - jest logiką bez emocji, chorych myśli, to oglądanie tego, co jest. Wyrażanie się w prawdzie jest możliwe tylko wtedy, gdy człowiek budzi się na poziomie Ducha - jednoczymy się w trzonie duchowym. Gdy zjednoczymy się z własnym Duchem to Prawda jest stanem - JESTEM.
 • PRAWO - to samoświadoma istota. Powstało w Prowadzącym, w symbolu prowadzenia, który jest Ojcem Wszystkiego. PRAWO na tym poziomie wyraziło się miłością. Potem powstała Nicość, w której znalazł się parametr odpowiedzialności. Duch Święty dorzucił do tego troskę i opiekę. Wyłoniony z Ducha Świętego Bóg dodał własne parametry. Stwórca powiększył je o "bycie dobrym i pomocnym". W duchu ludzkim zawarło się wszystko. Lecz z każdym zejściowym poziomem spada wibracja danej cechy. Miłość Prowadzącego zawsze będzie mocniejsza od miłości zawartej w Bogu-Stwórcy ducha ludzkiego, a Boga-Stwórcy od miłości wyrażonej w wibracjach Stwórcy. Duch ludzki ledwie jej doświadcza, a człowiek zakotwiczony w prawie moralnym niemal nie dostrzega. Oznacza to, że PRAWO wyraża siebie na kilku poziomach, ale najdoskonalsze jest u Boga-Stwórcy całości (Prowadzącego). PRAWO wyraża się więc na poziomie harmonii energetycznej, duchowej, stwórczej, boskiej, Ducha Świętego i Prowadzącego. Jeśli więc korzystamy z Mocy przynależnej PRAWU z poziomu Ducha Świętego, to powinniśmy mieć w sobie cechy przynależne temu poziomowi, inaczej doprowadzimy do poważnego konfliktu wewnętrznego i siły ciemności nas rozszarpią.
 • PRAWO (2) - to możliwość (zezwolenie z prawa stworzenia-zrodzenia) korzystania z woli (mocy) Stwórcy na swoich aktywnych poziomach. Wola Stwórcy może w 0-100% wyrażać się wolą Ojca (Boga). Działanie energetyczne tylko w części zbieżne jest z PRAWEM.
 • PRAWO (3) - Duch Święty i Nicość są PRAWEM. Bóg je wyraża, Stwórca naśladuje, duch poznaje, człowiek się go uczy.
 • PRAWO DUCHOWE - najprościej można ująć prawo duchowe jako obowiązek bycia szczęśliwym, kochanym i kochającym oraz korzystania z całości dóbr danych nam przez Ojca. Wszystko to w poszanowaniu Wszechrzeczy, czyli przy otwartym sercu. Przekłada się to na bycie dobrym, pomocnym i miłującym Ojca, który jest we wszystkim, co nas otacza - także w każdym z nas. W życiu codziennym człowieka to emanująca z niego dobroć, pogoda ducha i prawdziwość. Są to konkretne stany wibracyjne, zapewniające nam wewnętrzną harmonię duchową i energetyczną. Na tym polega jednoczenie trzonu duchowego i podążanie ku Światłości. PRAWO zawiera:
  • miłość
  • odpowiedzialność
  • troskę
  • opiekę
  • bycie dobrym
  • bycie pomocnym
 • PRAWO KIERUNKOWANIA ENERGII - kierunkowanie energii jest potrzebne do utrzymywania doświadczania czegokolwiek. Człowiek, który na etapie poznawania życia i siebie wewnętrznego nie pojmuje magii życia i sensu każdego doświadczenia odcina się z wolna od siebie samego i od samego doświadczenia. A będąc w takim oddzieleniu - traci własną siłę, która jest potrzebna do utrzymywania doświadczania czegokolwiek. Jeśli chce więc kochać i podróżować to tu, gdzie jest usytuowana jego własna moc zmian, jest to możliwe, a nie gdzie indziej. Jeśli jednak człowiek tkwi w obszarze życiowych niepowodzeń, takiej wewnętrznej zapaści, to wtedy tylko te płaszczyzny, te obszary swojego doświadczania zasila swoim energetycznym i duchowym polem. W tym wypadku owo pole, owo własne zasilanie, samo - energetycznie go trawi. Zmiany zawsze idą w przestrzeniach, którymi zainteresowana jest ludzka psychika. To jest właśnie jedyny i na dodatek poprawny mechanizm, jaki wkodowano w człowieka. Mechanizm wprowadzania nowych ustawień. To taki scenariusz, którym posługuje się Mały Zwycięzca i Mały Stwórca, czyli człowiek, który poznaje siebie samego i zaczyna kreować świat. Każdy człowiek w każdej chwili może wybrać inne ścieżki losu i tam przenieść całą swoją kreację. Wystarczy tylko przestać myśleć o niechcianym i postawić na marzenia, na śnione. Problem w tym, że człowiek nie jest sam, że ludzkość nie jest sama. Współdzieli przestrzeń życiową z istotami niematerialnymi, których obszar kreacji rozbija jej własną siłę przetrwania. Człowiek dzieli ten dom z czymś czego nie zna, a co na niego wpływa. Wszystko w jego wzorze zostało rozprężone, zmienione i tak poprzestawiane, by w swoim energetycznym rozedrganiu nie mógł uruchomić działań stwórczych. Raz chcąc, to znów nie chcąc. Raz wierząc, to znów tracąc wiarę. Raz chcąc żyć, to znów z życia się wycofując, człowiek zapomniał w końcu o prawach energetycznych, z których jedno mówi O OBOWIĄZKU KIERUNKOWANIA ENERGII czyli o tym, że musi powstać odpowiednie ciśnienie energetyczne, by można było przekroczyć próg samostwarzania i wprowadzać w starym nowe zmiany rejestrowane przez cywilizacyjny moduł istnienia. Poza tym żyjąc w świecie tak ustawionym, by tylko on, by jego forma stanowiła dla człowieka wartość, a nie człowiecza kreacja nowego jutra. Człowiek uwierzył w niezmienność tego świata. W jego wyższość i cywilizacyjne przewodnictwo. Jego fizyczny dom przejął nad nim władzę. Wymazano z jego pamięci potęgę samostwórczości. Wiedzę o tym, że system, że obraz tego świata istnieje tylko dlatego, że to on go utrzymuje w swojej wyobraźni. Że pozwala mu czerpać wodę życia z własnego źródła mocy. Zawsze tak się dzieje, że staje się to, co zaistnieje w przestrzeni stwórczej po przekroczeniu progu samostwarzania. A tam w tej chwili ludzkości nie widać. Ludzi - DZIECI BOŻYCH. Tam funkcjonują i tworzą rzeczywistość istoty niematerialne. Natomiast ludzkość istnieje poniżej tego progu jako istoty występujące przeciwko sobie, które na dodatek wierzą, że tak musi być, że to naturalny porządek rzeczy. Że nie istnieje żadna siła mogąca ten stan zmienić. Ale istnieje. Tą siłą i nową historia jest sam człowiek. Musi przyjść ta chwila, kiedy podniesie on wzrok ku Górze i tych, którzy sterują rzeczywistością spoza progu samostwarzania przepędzi. Zajmie wtedy na powrót swoje królewskie miejsce. więcej na ten temat
 • PRAWO SERCA PROWADZĄCEGO - to boskie zindywidualizowanie w człowieku lub człowiecze zindywidualizowanie w Bogu (zamieszkanie w Bogu bo On jest w nas).
 • PRAWO TOTALNEGO PODPORZĄDKOWANIA (PTP) - tu przechwytuje się kody istnieniowe ludzi i wpisuje je do własnych ustawień, a więc czyni je niejako swoją własnością (z czego ograniczeni w wolności ludzie nawet nie zdają sobie sprawy). Nie będąc gotowymi do ruchu w wolnym wyborze energetycznym uznają nawet, że taki stan zniewolenia nie tylko nie jest niewłaściwy, ale nawet i im przydatny. Czując w swoich słowach i poczynaniach moc systemu, sami stają się mocą systemu, a stając się potężniejszymi tracą rozeznanie w Całości, tworząc morze znieprawienia.
 • PRAWO WOLNEJ WOLI (PWW) - to PRAWO jest totalne, niezniszczalne. Ono jest prawdą. Albo inaczej mówiąc, w tym wszystkim co później było tworzone, objawia się w Prawdzie. PWW ma wiele składowych: prawo radości, prawo zwycięstwa, prawo totalnego szczęścia (wszystko, co w tym prawie powstawało zawsze musiało się wyrażać w szczęściu. Wszystko, co było później tworzone, musiało być wyrażone w szczęściu i radości. W tym prawie dba się o słabszych ucząc ich coraz pełniejszego wiązania się z przestrzenią Całości. Przeciwieństwem PWW jest PTP (Prawo Totalnego Podporządkowania).
 • PROGRAMY (umysłowe i emocjonalne) - to więzienie (np. moralność), którego mury zdają się być niewidoczne, a które sprowadzają nasz umysł do roli mechanizmu. Programy warunkują całe nasze życie. To one, a nie my są prawdziwymi sprawcami zdecydowanej większości naszych czynów. Są tak skonstruowane, by myśleć i czuć za nas, by reagować zgodnie z przesłaniem programu nadrzędnego. Tworzą małe i wielkie struktury, które wyznaczają nasze role tak w gronie rodzinnym, jak i społecznym. Z grubsza można podzielić programy (usypiacze) na polityczne, gospodarcze, kulturowe i religijne. Wymuszają one określone wzory zachowań w pozbawionych woli umysłach. Ta wola jest odbierana poprzez dezorientację, do której programy doprowadzają umysł. Wtedy taki rozproszony (zdezorientowany) umysł jest wyjątkowo podatny na uleganie zewnetrznej kontroli. Tworząc ogólny wzór, programy tworzą samopowielającą się normę, która jest przyjmowana przez umysł jako zasadna ponieważ odwołuje sie do emocji (jest na stale w nich zakotwiczona) i zawsze opiera się na już wcześniej zaakceptowanych standardowych programach, zwanych potrzebami. Takie skojarzenie programów czyni je nieuchwytnymi i klasyfikującymi (skutki i przyczyny) czyli ujmującymi świat w iluzorycznych kategoriach nakazu, czyli obowiązku (różnicowanie poprzez istnienie granic, różnych języków, koloru skóry itd.). Ludzkie cywilizacyjne obudzenie musi polegać własnie na zrozumieniu sposobu działania programów, które manipulują umysłem poprzez emocje i poprzez dodatnie sprzężenie zwrotne podsycają ubezwłasnowolniające stany emocjonalne oraz zrozumienie, że droga ewolucji biegnie doliną indywidualności. Tymczasem program, w każdej chwili gdy człowiek kierunkuje swoją uwagę na niego, reprodukuje sam siebie, potem rozpowszechnia przez niego i na zasadzie skojarzeń z innymi programami wywołuje okreslony skutek, zawsze zbieżny ze społecznymi wzorcami. Człowiek ma mysleć i zachowywać się jak reszta populacji. Sytuacja z pozoru wydaje sie bez wyjścia, jednakże programy, choć wydają sie idealne, pracują na żywej materii umysłu. Chcąc nią manipulować muszą dostarczać jej właściwych informacji, a ponieważ umysł bombarduje w każdej chwili milion danych, muszą przepuszczać je przez tzw. filtr percepcji. Nie potrafią jednak najważniejszego: przewidzieć do końca sposobu przetworzenia owych informacji przez żywy obiekt. I tu jest sznsa na odkrycie mistyfikacji, na zrozumienie, że wybór pomiędzy programami nie jest żadnym wyborem, a próba zastąpienia starego programu nowym jest równoznaczna z poddaniem się programowej strategii.
 • PROJEKCJE - to stale emitowane programy łączące wiele elementów w człowieku tworząc w nim pożądany obraz, sytuację, dążenie. Owe programy tak wiążą te elementy, że człowiek nie postrzega innych (widzimy świat zgodnie z programem, zmiana programu zmienia widzenie świata). To forma iluzji korzystająca z kręgu wymuszanych zdarzeń wokół człowieka, które go mamią, zwodzą i porywają. To formą uwodzenia słowem, gestem i sceną by tworzyć w grze aktorskiej iluzję poprawności sceny, które tak naprawdę są pułapką dla wolnych wyborów (żywy krąg magiczny). Projekcje wykorzystują też "martwe kręgi", które mają charakter węzłów energetycznych i stale odtwarzanych poleceń (voodu).
 • PROJEKT - każdy PROJEKT (np, CZŁOWIEK czy RZECZYWISTOŚĆ, którą doświadczamy) to siła (odczuwalna poprzez mechanizm), to też stan (odczuwalny poprzez istnienie) i ma swój początek i koniec. Każdy jest samowystarczalny w działaniach cząstkowych, które są realizowane za pomocą programów lub elementów pobocznych. Może się wydawać, że PROJEKT potrzebuje zasilania, jak też, że można go przerwać. Zycie można przerwać, PROJEKT nie. Ten PROJEKT stworzony jest przez Boga i działa cały czas. Możnas co najwyżej przestać z niego korzystać w ten sposób jak dotychczas. PROJEKT uruchamiają wyższe istoty duchowe na zasadzie twórczego partnerstwa, więc dopóki on istnieje, dopóty poszczególne elementy projektu manifestują swoją doskonałość powołaniową (zostały powołane w postaci przejawionej - istota wyższa powołuje, a niżej się przejawiają za sprawą Stwórcy). Bóg powołuje, a Stwórca umożliwia przejawienie się tego za pomocą Najwyższej Inteligencji. Sam PROJEKT posługuje się Mechanizmem Funkcjonującym i nie jest Istnieniem. Jest żywym odwzorowaniem STWÓRCZEGO i TWÓRCZEGO parametru. To odwzorowanie potrafi tchnąć życie nawet w elementy dotychczas nieistniejące, więc wiele form, poziomów czy fragmentów ogólnego PLANU ŻYCIA (które to życie jest jednym z wielu projektów) może wydawać się niestabilne i zanikające, ale tak nie jest, bo jest to wkomponowane w założenia ewolucji, która jest zmienna. Ta zmienność jest stałą wartością wkomponowaną w PROJEKT. Sama ewolucja jest również zależna od różnych uwarunkowań, które też z PROJEKTU wynikają. To uwarunkowania istniejące w obszarach INTERPRETACYJNYCH (np. parametr cxasu i przestrzeni istnieje w obszarze fizycznym, ale w obszarze energetycznym już nie). Kto odczuje swoją obecność w PROJEKCIE (jako części WIELKIEGO PLANU) i pozwoli na zamanifestowanie się jego przewodnictwa, ten uzyska jego wsparcie na czas swojego pozornego oddzielenia (życia fizycznego) i będzie zespolony z WIELKIM PLANEM, w którym wszystko jest zawarte.
 • PROJEKTORY - wstępne (systemowe) i spoza Miasta Rzeczywistości (programy uruchamiane bezpośrednio przez Boga) są uruchamiane w przestrzeni i wpływają na tło energetyczne (podgrzewacze energetyczne). Ubezwłasnowalniają i ograniczają człowieka jeśli są wykorzystywane przez siły mu przeciwne. Nie można ich wyłączyć, ale w domu można odwrócić ich działanie lub je zmieniać. Podłączają pod siebie tych, którzy w nie wierzą i wspierają ich zgodnie z logiką swego funkcjonowania (bicie dzwonów, krzyż, godło i wszelkie symbole religijne czy państwowe). Są podłączone pod egregory (systemowe, kościelne, religijne i wiele innych). Dzielą się na:
  • ludzkie (działają do 2 poziomu Progu (Głębi))
  • przestrzenne (do 3 p. Progu - w ten sposób pewne formy życia ustawiają swój indywidualny kurs na przetrwanie lub rozwój)
  • systemowe (do 4 p. Progu)
  • duchowe (3-6 p. Progu gdzie 5 to obszar istnienia struktur monotematycznych, które w tych przestrzeniach, choć są istnieniami jak ludzkie dusze, umieszczają swoje niebo, a więc iluzyjny kres swojej wędrówki)
  • zwycięzkie (6 p. Progu gdzie stawiają swoje latarnie zarówno bogowie, jak i prowadzone przez nich istoty)
  • odeszłe (kto tu wszedł, staje się projektorem nawet dla siebie i by uniknąć zawieszenia w sobie, schodzi w niższe przestrzenie, panując całkowicie nad swoimi znajdującymi się tam powłokami. To poziom spelnienia, a skoro tak, projektor nie musi o tym przypominać. Istota na tym poziomie jest dla innych wyzwaniem lub błogosławieństwem, ale zawsze jest zauważona i kontrowersyjna czyli burząca stare dogmaty lub je przywołująca)
 • PROMIEŃ - w samym centrum energetycznego koła znajduje się KWAK, przechodzi on potem w Promień, by na obrzeżach zamknąć się Progiem. Jego wpływ na zmniejszenie geofizycznego promieniowania jest mniejszy niż w przypadku Jasnej Płaszczyzny, która takowe redukuje do zera. Tutaj wartość niekorzystnego tła spada do połowy normy, co i tak jest przełomowe - zważywszy, że tutaj mamy do czynienia z rozprzestrzeniającą się trąbą energetyczną na wielkim obszarze, a tam zmiana energetyki dotyczy wyłącznie mieszkań czy posesji. Promień wygląda jak energetyczny owalny blok nie mający żadnych granic, niknący w górze i zapadający się w otchłań tej planety. Zauważalne są w nim pasma jasnozłotej energii i dziwny, niczym nieuzasadniony spokój, jaki udziela się każdemu próbującemu się wyciszyć człowiekowi. W strefie Promienia znikają wszelkie nawiedzenia, przejścia, strefy mroku i kropki, łącznie z kanałami "papieży". Zachowują się jednak wszelkie formy agresji na ludzkie pola energetyczne, jak opętania, podłączenia, programy, nacieki itd., co oznacza, iż takie elementy trzeba potem indywidualnie doczyszczać.
 • PROROCTWO WYKŁADANE - przekazy dla wszystkich, ogólny obraz świata i tego co będzie.
 • PROROCTWO RZECZONE - konkretne, takie które ma się stać w ramach wyboru ścieżki.
 • PRÓBY - jest nim poddawany człowiek w czasie procesu duchowego wzrostu:
  • szczerości
  • jedności
  • ciszy
  • wejścia w światło
  • odrzucenia STAREGO
  • świętego obrządku (modlitwa)
  • nadziei (marzenia)
  • pokory
  • MOCY (świadomego złączenia z GÓRĄ)
  • rachowania (oglądu sytuacji i relacji bez różnicującego sumienie oceniania)
  • miłosierdzia
  • zapomnienia (odcięcie się od negatywnego pamiętania o ludzkich błędach)
  • podziwu (dla dzieła Bożego)
  • trwania w sobie (należyte trzymanie mocy i poziomu duchowego)
  • zejścia (ze sceny - pamiętanie o blasku i nieuchronności zmian)
  • ŚMIERCI (odcięcie się od ułomności ciała i duszy)
 • PRÓG - jest Kreacją Aktywną, która współdzieli swoją przestrzeń z tak zwanym obszarem umownym. Obszar umowny powstał w Bogu i nie zakłada swej zmiany, choć dla świata istot żywych ma charakter rozwojowy. Jednak ów rozwój został ograniczony sztywnymi ramami, których istoty rozwojowe nie postrzegają na fizycznym i energetycznym etapie poznawania doświadczanych poziomów Rzeczywistości. Poziomy Progu:
  • 1 - stopień porządku (stan postrzegania struktur, ich wpływu na istoty żywe, jak i ich tworzenia przez istoty żywe)
  • 2 - obszar postrzegania zmienności (tu istoty żywe doświadczają, siłą ingerencji fizycznej, energetycznej i duchowej, możliwości modyfikowania systemowych struktur przestrzennych)
  • 3 - obszar wnikania (tak jak wyżej plus modyfikowanie struktur wewnętrznych)
  • 4 - obszar łamania (strefa pozornego tryumfu, gdzie istoty żywe sądzą, iż posiadły nadzwyczajną wiedzę i moc, by ustawiać struktury pod siebie)
  • 5 - białe ręce (tu pierwszy raz "oko" postrzega aktywne światło w swoich dłoniach i pojmuje, że owo doświadczenie nie jest jednak rozumowe, bo siła światła modyfikuje fragmenty struktur według schematu zapisanego przez Stwórcę)
  • 6 - obszar pokornej mądrości (tu istoty żywe w zaufaniu wchodzą w nurt życia, rezygnując na zawsze z instynktu na korzyść logiki-intuicji. "Logika" i "intuicja" to w pewnym sensie synonimy, które można przestawiać, faworyzując jeden z nich, ale tym razem chodzi o "zaufanie", które można osadzić na czymś znanym, czyli na logice lub intuicji, lub dla wygody na czymś umownym, nieokreślonym i nieuchwytnym, ale w nas zawartym, np. na idei instynktu, czyli na logicznej intuicji)
  • 7 - obszar zostawienia, zwany obszarem starego porządku (tu już się wie, iż to, co jest, jest doskonałe, choćby pozornie na to nie wyglądało. To pustaka pytań i głębia odpowiedzi. Kto nie wie, ten pyta, a kto wie, nie odpowiada, pokazując pytającemu swe narzędzia pracy: siłę umysłu i pracę rąk oraz zwierzchnictwo ducha w prowadzeniu niższych powłok przez życie)
 • PRÓG SAMOSTWARZANIA - granica (wymiar 5,5) powyżej której (do wymiaru 8), w przestrzeni dzieją się rzeczy pozornie niemożliwe. Można w niej (będąc tu aktywnym) tworzyć własną magię (umiejętność korzystania z mocy, która jest do człowieka przypisana). Tu wpływa się na kierunki rozwoju ludzkiej cywilizacji. W rzeczywistości mamy wtedy do czynienia z przejawieniem sie działań wynikłych z obecności nadrzędnej świadomości. Wszystkie instrukcje pozwalające użyć mocy zmian są zawarte na poziomie ugruntowanego stanu obecności świadomości na określonym poziomie istnienia w iluzji życia, które nazywamy Całością. Znajdujące się na tym poziomie aktywne DNA pozwala uruchomić siłę sprawczą dopasowaną do przyjętych tu przez nadrzędną świadomość, standardów aktywności. Na przykład na poziomach 10-13 (skala poziomów duchowych gdzie jest już opieka, troska, rozumienie i miłość) zawarta jest wiedza i umiejętności pozwalające na stworzenie społeczeństwa opartego na zasadzie współtworzenia, współposiadania, współodpowiedzialności i współkomunikacji. Tu ukryto wszystkie narzedzia służące wyjściu z planetarnego getta śmierci.
 • PRZEISTOCZENIE - to biologiczna transformacja.
 • PRZEKIEROWANIE - zamknięcie kogoś w określonym paśmie postrzegania rzeczywistości. Takie pasmo jest treścią życia czy chwilowych działań agresora.
 • PRZEKODOWANIE UMYSŁU - to inżynieria duchowa służąca odzyskaniu osób mających problemy z psychiką i umysłem. Z jego rozchwianiem i niepoprawnym programowym funkcjonowaniem wpływającym na dzialanie emocji, myśli, potrzeb i psychiki oraz służąca zmianie jego trwałych systemowych zapisów (programowania systemowego, religijnego i ezoterycznego z którym człowiek się całkowicie identyfikuje). Psychikę można ratować wprowadzając programy regeneracyjne (działania zmieniające środowisko i dające poczucie spokoju, bezpieczeństwa, ciszy, harmonii) na poziomie energetycznym.
 • PRZEKONANIA - to forma zmiany otaczającej rzeczywistości.
 • PRZEMIANA - naprawa uszkodzeń
 • PRZEISTACZANIE - w coś nowego od poprzedniego.
 • PRZESTRZENNE ZAWIĄZANIE - wejście w przstrzeń gdzie istnieją jakieś zaburzenia energetyczne (silne żyły wodne, uskoki, nawiedzenia i inne), które rozwalają ludzką energetykę. Zaburzenia do 20% to normalne tło energetyczne nie powodujące wiekszych problemów. Przy 30% normy są o połowę przekroczone i zaczynają sie nieprzyjemne odczucia. 40% czyli dwukrotnie przekroczona norma powoduje wyraźne negatywne odczucia. Nawiedzenie tworzone przez Ciemność na poziomie duszy daje wskazanie na poziomie 55%. 75% to przejście (silne nawiedzenie wywołujące nawet nieprzyjemne odczucia zapachowe, dźwięki i przemieszczanie przedmiotów). Od 100% do 150% zaczyna się Strefa Mroku.
 • PRZESTRZEŃ: energetyczna jest zamieszkała przez rozliczną rzeszę istot i istnień, które liczebnością i zmienną gatunkową dorównują fizycznemu światu owadów. Nie jest też jednorodna bo tak jak w przestrzeni fizycznej, występują w niej dziury, doły, wiry do złudzenia przypominające barwny charakter fizycznej rzeczywistości jak rzeki, góry, doliny, urwiska i zapadnie, które piętrzą podobne trudności w marszu przez życie. To świat niewidoczny dla ludzkiego oka, ale stale modyfikujący duszę, ciało fizyczne i egzystencjalne. Stopień nawiedzenia przestrzeni określamy na skali procentowej:
  • normalna (20%) - energetyka przestrzeni jest neutralna
  • nawiedzenie (duszebne 55%), (demoniczne 75%) - energetyka podkręcona tak by siły oddziałujące na nas mogły tam przebywać
  • przejście (demoniczne) - przestrzeń sterowania ludźmi (miejsca decydenckie najczęściej)
  • strefa mroku - przestrzeń bardzo niskich wibracji (piekielnych)
  • studnia - kanał Ciemności (z poziomu Kaamlaaaru) o średnicy około 1 m wokół którego powstaje strefa mroku
  • światła - przestrzeń gdzie ktoś zaczyna nad sobą pracować
  • kanał (duchowy) - własny lub cudzy, harmonizuje człowieka wpływając na jego postawę i przestrzeń wokół niego
  • głowica - wysokowibracyjny kanał z wymiaru 10 - 11 wokół którego powstaje jasna płaszczyzna
  • jasna płaszczyzna - zabezpiecza przed wejściem niskich wibracji i oczyszcza z nich tych co w niej się znajdują (wibracja z wymiaru 9)
  • próg (wibracja z wymiaru 9)
  • promień (wibracja z wymiaru 12)
  • kwak (wibracja z wymiaru 13)
 • PRZESTRZEŃ JEDNORODNA - z niej uruchamia się światło zmian czyli praenergię. To inaczej MASZYNERIA, z poziomu której ma się dostęp do każdej cząsteczki wyświetlanej na ekranie powielonych kryształków, wyświetlających wszystko co istnieje. Z tego poziomu wprowadza się zmiany w przestrzeni energetycznej, które po czasie przejawiają się w przestrzeni fizycznej.
 • PRZESTRZEŃ POCZĘCIA - jest wszystkim tym co Bóg tworzy i w czym jest zawarty. Wszystko co z Przestrzeni Poczęcia wychodzi, staje się realizowanym proceduralnie projektem. By projekt mógł być realizowany zgodnie z boskimi prawami przekształceń (zmian stałych i chwilowych), musi być zaakceptowany przez wszystkie cząstki istoty ludzkiej.
 • PRZESTRZEŃ PRZEKSZTAŁCEŃ - to obszar od wymiaru 1 do 6.
 • PRZESTRZEŃ PUSTKI - to obszar niewypełniony projektem. Tu Syn Boży doświadcza totalnej samotności. Dopiero wtedy gdy projekt zostanie, mocą sprawczą, umieszczony w Pustce, piąty umysł przystępuje do jego realizacji. Wszystko najpierw pocznie się w tobie. A gdy staniesz się tym pełnym wypełniony, wtedy Bóg skinie głową i wszystkie Twoje projekty przeleją się w obszar przed tobą, w obszar przekształceń.
 • PRZESTRZEŃ SPRAWCZA - to obszar od wymiaru 1 do 10, który wypełniony jest ŚWIATŁEM EDENU.
 • PRZESTRZEŃ STWORZENIA - to obszar od wymiaru 0 do 12.
 • PRZESTRZEŃ TWORZENIA PROGRAMOWA - to obszar od wymiaru 10,5 do 11,5.
 • PRZESTRZEŃ WARIANTÓW - nigdy się nie zamyka. Jest mobilna na zewnątrz, ale mało zmieniająca się od wewnątrz. Gdy więc umysł poprzez myśli i emocje próbuje ją rozwijać ma naprawdę małe możliwości. W Energii Przeciwnej człowiek niby wiele zmienia tylko dlatego, że duchowe siły zła w jego płaszczu duchowym uaktywniają własną potęgę. Stąd wysoka skuteczność działań ludzi, którzy podpięli się pod ciemność. W Energii Jedynej odpowiednikiem potęgi i wewnętrznego ruchu jest świadomość, czyli budzący się Duch i czysta świadomość idąca ku środkowi, a od środka na obrzeże osobistej przestrzeni wariantów rzeczywistości, która jest stałym czasem i przestrzenią. Im wyższy poziom wibracji (czyli duchowej i energetycznej doskonałości) tym większa zdolność tworzenia nowych rzeczywistości (poziom fizyczny, duchowy, boski). Moc tworzenia nowej rzeczywistości nie oznacza, że jest budowana równolegle jak inna przestrzeń i człowiek żyje doświadczając energetycznych stanów po obu stronach, ale oznacza to, że człowiek jest w stanie swoją przestrzeń trwale zmodyfikować. Na odnalezienie się w ciele, potem w Duchu i w Bogu potrzeba aż trzech wariantów. Czwarty daje możliwość zmiany swego losu wedle własnych życzeń. Ale dopiero piąty i szósty wariant daje możliwość kształtowania rzeczywistości w przestrzeniach innych ludzi, albo raczej podporządkowywania ich przestrzeni przez naszą. Wariant siódmy i ósmy umożliwia niezależne wprowadzenie zmian w ich rzeczywistościach łącznie z oddzieleniem jej od naszej lub połączenia z naszą. Wariant dziewiaty i dziesiąty umożliwia tworzenie wszelkich połączeń i przetasowań np. plecenie czyichś ścieżek losów. Wariant jedenasty daje sposobność oddzielnego, materialnego kształtowania nowej, odrębnej rzeczywistości, która automatycznie pochłania przestrzenie fizyczne istot i to do poziomu 179 energetycznego, a duchowego do poziomu jądra Stwórcy. Umiejętność tworzenia wariantów powstaje, gdy Istota Ludzka na trwale zjednoczy się z mocą odpowiadającą określonemu poziomowi duchowemu. Żadna chwiejność tu nie wchodzi w grę - decyzja (tu nie ma wyborów), ale moc jest trwała na wyżynach, albo się dopiero kształtuje i nie panuje nad Przestrzenią Wariantów. Poznawanie funkcjonowania Przestrzeni Wariantów (PW) w rzeczywistości nie ma znaczenia dla istoty, której Duch panuje nad rzeczywistością, ale ma dla tej, która jest niestabilna energetycznie i emocjonalnie lub brak jej celu - co nie pozwala na utrwalenie kliszy (brak zdefiniowanego celu). Wówczas umiejętność przesuwania linii i bloków między wariantami pozwala na uaktywnienie celu mimo jego jednoznacznego umiejscowienia w rzeczywistości. Tak naprawdę bawić się nią (PW) może dopiero Posłany (Istota z Prawa obdarzona mocą Przekształceń Planetarnych). Im wyższy poziom PW, tym większy wpływa ma na przestrzeń w rzeczywistości innych ludzi. To Lustro Przeznaczenia (LP) określa skuteczność i przeznaczenie PW. Do poziomu dziewiątego PW to moc i poziom duchowy decydują o wpływie na rzeczywistość. Przy 10 kieruje procesem wariantów rzeczywistości LUSTRO PRZEZNACZENIA, a przy 11 to cel się samorealizuje poprzez człowieka i przestrzeń. To on (cel) wymusza zjednoczenie się w TRZONIE DUCHOWYM istoty ludzkiej i jej połączenie z Ojcem, a poprzez Ojca wstąpienie we WSZECHRZECZ. Symbolami PW są Promienie Stwórcy, stanowiące otok wokół serca, gdzie promień 12-ty symbolizuje potęgę samego Stwórcy (to nie jest dostępne człowiekowi w czasie istnienia w ciele fizycznym, które ściąga energię ku dołowi choć to w 80%-90% stanowi o utrzymaniu wpływu mocy w cel).
 • PRZESZŁOŚĆ - zawiera stare, niszczące projekcje więc człowiek powinien zapomnieć o niechcianej przeszłości i postarac sie o odtworzenie połączeń z DNA przestrzeni. Robi się to poprzez podniesienie swojego poziomu wibracji na stałe (poprzez stan kochania i radości), kiedy to ludzka energetyka łączy się z przyszłością i swiadomością, uniemożliwiając umysłowi i psychice panowanie nad istotą ludzką. Wtedy pojawia się nowa, własna energetyczna projekcja dotycząca zdrowia i szczęścia. Gdy to się uda, żyje się tylko przyszłością, która prowadzi za rekę.
 • PRZEWINY - to obciążające czyny, które negatywnie wpływają na innego człowieka. Przewiny - to niepoprawność, to stałość w człowieku i trzeba się tego pozbyć. O tym, jacy jesteśmy w tym życiu mówi Księga Duszy i Księga Życia. Skala Zesłańca mówi o tym, jakim jesteśmy człowiekiem całkowicie, z jakim obciążeniem - przewinami i grzechami, człowiek pojawił się w tym nowym życiu. Jeśli ma on moc i użyje jej dla dobra innych, to może wystarczyć jedno życie na naprawienie zła (przewin), które wyrządził. Przy przewinach pojawia się wstyd. Dopóki ci jest wstyd za popełnione przewiny (on może być duchowo w środku utajony i nie zdajemy sobie sprawy) dopóty nie można sobie wybaczyć. Wstyd zabija rozumienie zakotwiczonego w Świetle i pracę nad sobą. Gdy nowa formuła energetyczna staje się trwałą zmianą, wstyd znika (czyli trzeba się przetransformować) lecz gdy człowiek udaje przed sobą ową zmianę brnąc w ślepą uliczkę iluzji sztucznie wygasza wstyd winą za błędy obarczając innych (w tej iluzji usprawiedliwiamy siebie). Gdy taki model zagości w sercu człowieka, raz na zawsze gasi w sobie światło, podążając za światłem obłudy. Dlatego przez odczuwanie wstydu można zrozumieć, że gubi się drogę (gubi siebie). Rodzaje przewin:
  • niestałość
  • krnąbrność
  • lekceważenie
  • wyższość
  • zapominanie (zawoalowane lenistwo)
  • opryskliwość
 • PRZEWODNICY - istozty z pogranicza tej rzeczywistości i pozarzeczywistości więc są częścią Boga Twórcy
 • PRZEZNACZENIE - należy do Syna Bożego i oznacza, że ma on prawo do wyboru własnych ścieżek losu, które od razu wpisują się w strukturę Macierzy wywierając wpływ na wszystko. Prawo do przeznaczenia robot (ciało fizyczne i umysł) ma zerowe, ale ma zawartą w sobie Moc Twórczą więc jest niezwykle istotnym elementem tworzonej rzeczywistości. Dusza (człowiek fizyczny z psychiką) ma to prawo w 10%, człowiek energetyczny (połączony z świadomością energetyczną) w 20%, duchowy w 60%. Z przeznaczeniem nie przychodzi się na ten świat, tylko je tka w trakcie życia. Przychodzi się z celem (takim głównym rysem), ale jak to się osiągnie jest kwestią otwartą. Przeznaczenie, czyli przeznaczanie części siebie takich jak myślenie, emocje, marzenia, projekty, siły, czas, przestrzeń itd. na to, co jest z celem związane. Sile przeznaczenia jest równoważna WOLA ŻYCIA. Ludzkie ZŁO jest głównym graczem na arenie życia, a nie CIEMNOŚĆ (doprowadza tylko do tego by ludzie byli źli).
 • PRZEŻYCIE - (pozytywne lub negatywne) to zapis w DNA wszystkiego tego co ludzie doświadczają na różnych poziomach świadomości i w różnych wymiarach jako wartość nadrzędna, która nie tylko modyfikuje ich postawę w tym życiu, ale i która będzie wyznaczać ich podróż po śmierci ciała fizycznego. W tym świecie pozytywne przeżycia są wymazywane przez Ciemność, a pozostawiany jest tylko informacyjny cień. Zapisane w DNA przeżycie staje się podstawą odniesienia do konkretnej sytuacji, jak i tworzy nowy wzór w relacjach z określoną osobą. Oparte na przeżyciach wewnętrzne postanowienia i decyzje natychmiast zmieniają dawny układ sił, zapowiadając walkę o pozycję na wielu frontach wzajemnych pól doświadczeń. więcej w PRZEKAZACH
 • PRZYJAŹŃ - to powinowactwo duchowe, to jest coś co sprawia, że chcesz z tym człowiekiem być. Przyjaźń, to pojednanie czyli dwie istoty ludzkie są tak blisko siebie, są tak jednorodne, że ich pola się przenikają. Jak są razem, mogą więcej. Jesteś z przyjacielem to wiesz, że możesz więcej.
 • PRZYSIĘGA - w prawie duchowym nie istnieją obietnice i przysięgi, bowiem osoba obudzona w świadomości posługuje się czystym słowem. Obietnic i przysiąg domaga się zło, zwłaszcza od ludzi niedojrzałych, którzy w ogóle lub nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co przyrzekają i do czego są umiejętnie przymuszeni.
 • PRZYSZŁOŚĆ - żyjemy w przestrzeni wielowariantowej, gdzie wszystko jest tylko prawdopodobieństwem wynikającym z energetycznych ustawień, z umiejetności manipulowania Progiem Samostwarzania. Przyszłość jest płynna, nieokreślona i niejednoznaczna. Zmiany w polach energetycznych potrafią w ciagu godziny zmienić ściezki przeznaczenia dla całych narodów. Ogólnie dwie siły, dwie wizje przyszłości, wciąż walczą o prymat. Wszystko jest w ciągłym ruchu, więc zmienne, dlatego potrzebna jest grupa ludzi mających ten sam cel, grupa zdolna przekroczyć granice Progu Samostwarzania. Umiejetne (kreatywne) życie przyszłościa to klucz do sukcesu. Nie tylko odcina od niskich wibracji przeszłości, pozwalając sterować energetyką w wiekszym stopniu, ale i w wielowariantowości wyborów kształtuje konkretne ścieżki losu, znacznie podnosząc aktywną zaradność życiową
 • PSYCHIKA - to myśli i emocje ułożone w układankę przeżyć (z wykorzystaniem ciała fizycznego i energetycznego). To fabryka potrzeb. Kopia świadomości energetycznej, to dzieło Stwórcy i część energetycznej struktury człowieka. Psychika jako naczynie jest w pełni uformowana w wymiarze 5. Jest wtedy pusta (dla świadomości) i zmienna (zależna od tego co i w jakich proporcjach wypełnia jej strukturę podstawową). Kiedy zaczyna ją wypełniać świadomość staje się na początku osobowa (7 wymiar), później indywidualna (8 wymiar), a na koniec łącząc to wszystko (osobowe i indywidualne) - pełna (8,5 wymiar). Wtedy budzi się w Duchu (9 wymiar).
 • PSYCHOLOGIA I INŻYNIERIA DUCHOWA - to dział aktywnej wiedzy przynalezny do obszaru świadomości energetycznej, której rozwiązania zdrowotnie nie mają nic wspólnego z tym, co proponuje psychologia, psychiatria i nauki behawioralne. Jest cudem, który powołuje skutek bez uruchamiania ścieżki docelowej zatytułowqanej "praca z problemem". Tu nad niczym się nie pracuje tylko od razu powołuje sie do istnienia upragniony stan psychofizyczny, który jest do "pobrania" z ustawionej pod tym kątem przestrzeni energetycznej w formie "tabletki". To są techniki specjalnie przygotowane dla tych co mało są obudzeni, ale szukają swego szczęścia bez czynienia zła. Gdy sami będą kiedyś mocni to i sami będą dla siebie Duchową Psychologią. Psychologia i Inżynieria Duchowa są sposobem na odzyskanie zdrowia fizycznego, poprawę psychiki i egzystencji, jak i jest metodą na zabezpieczenie się przed technologiami niszczącymi fizyczne i energetyczne ciało człowieka. Inaczej mówiąc, psychologia duchowa nie zajmuje się procesami do zmian doprowadzającymi, tylko wprowadzaniem zmian bez korzystania z jakichkolwiek procesów kierunkowych na poziomie energetycznym. Tu nie ma działania, tu nie ma początku i końca, tu niczego sie nie analizuje, tu istnieje to, co istnieje samo, bez wiedzy i ingerencji. ŹRÓDŁO
  • BAGNO to likwidacja nałogów i uzależnień - KLIKNIJ
  • RÓŻDŻKA RADOŚCI to artefakt duchowy potrafiący podkręcić każdą mroczną atmosferę - KLIKNIJ
  • BIAŁA ŚCIANA to bezinwazyjny sposób na to, by siłą programów ustawić pod siebie całe swoje środowisko - KLIKNIJ
  • KSIĘGA WOLNOŚCI wspiera umysł w realizowaniu planów życiowych - KLIKNIJ
  • KOCIOŁ czyli jak samemu pokonać stres emocjonalny i egzystencjalny - KLIKNIJ
  • CZARNA PRZEPAŚĆ pozwala odzyskać wpływ na życie - KLIKNIJ
  • TECHNIKA ZAŁAMANIA to sposób na pozbycie się stresu i wszelkiego typu słabości (lęków, tremy i fobii) - KLIKNIJ
  • WEWNĘTRZNE DZIECKO czyli wejście w taki stan, w którym można odczuć mechanizmy jakie kształtowały człowieka zanim system go zaprogramował - KLIKNIJ
  • KOMORA PRZEMIANY czyli transformacja uwarunkowań psychicznych (zrostów energetycznych jak nałogi, depresje, zaburzenia umysłu i psychiki, strach, zwątpienie i inne) - KLIKNIJ
  • TAPETOWANIE czyli wzrost mocy. Kształtowanie życia potęgą praw zawartym we własnym Imieniu - KLIKNIJ
  • KARTKA PAPIERU czyli oczekiwane ustawienia typu hellingerowskiego - KLIKNIJ
  • KOSZ NA ŚMIECI czyli usuwanie negatywnych myśli i emocji - KLIKNIJ
  • KOSTKI DOMINA czyli poprawa relacji z ludźmi - KLIKNIJ
  • OŁÓWEK BUDDY to medytacja PUNKTU czyli doświadczenie siebie nieznanego - KLIKNIJ
  • POKÓJ ŚMIERCI (ZMIAN) czyli przetworzenie negatywnej energii i pozbycie się ograniczeń zarówno w człowieku, jak i tych płynących z zewnątrz - KLIKNIJ
  • BLIZNY I RANY pozwala uleczyć rany emocjonalne i egzystencjalne z przeszłości i ruszyć dalej w życiu - KLIKNIJ
 • PSYCHOLOGIA UMYSŁU - to rozległy dział wiedzy o człowieku, który tłumaczy czym dokładnie jest umysł i psychika oraz jaką rolę pełnią w najważniejszym etapie ludzkiego rozwoju - budzeniu świadomości, pod wpływem której powstają w człowieku nagle takie ustawienia, jakby człowiek wiele lat poświęcał na to, by umysł dla wspólnej korzyści współpracował z psychiką (która jest kopią świadomości energetycznej), oddając jej władzę nad istotą człowieka fizycznego (zawartego w pięciu podstawowych wymiarach). Psychologia Umysłu pozwala uwolnić się od stresu i negatywnego myślenia, podpowiada jak panować nad rozedrganiem emocjonalnym i wprowadzić więcej harmonii oraz energii do swojego życia, łagodzi niepożądane pragnienia i doznania oraz różne formy bólu psychicznego, ułatwia osiąganie celów, wspiera w kreowaniu wymarzonego życia i utrzymywaniu najlepszej wersji siebie. ŹRÓDŁO i MEDYTACJE
 • PTP - Prawo Totalnego Podporządkowania. WIĘCEJ W PRZEKAZACH
 • PULS - (życia, istnienia) wyraża się duchowym sercem (bicie kosmicznego serca), jest pełny (oznacza zbawienie), albo niezaspokojony (cofanie zmian, lecz nowe można stale uruchamiać aż zapiszą sie na stałe) i to odczuwają niektórzy w działaniu. Gdy uzdrawiamy energią życia pojawia się wielkie serce i czuje się jego puls, takie dudnienie. Czyli powołało się coś, co żyje w działaniu, rośnie. Maksymalny puls życia jaki można osiągnąć przy uzdrawianiu to 51 uderzeń na sekundę. Puls niezaspokojony można uzupełnić, a zmiany zapiszą się na stałe. Nas obowiązują 3 poziomy w Pulsie:
  • 1. oddanie działaniom, wszystkiemu, co jest związane z Duchem Całości, cząstkom Ojca w nas. Ono ma 4 poziomy:
   • udawane
   • prefabrykowane
   • wstępne
   • urozmaicone
  • 2. prawość:
   • wstępna
   • prawdziwa
  • 3. zaufanie
  Puls jest wyrazem najwyższego poziomu działania.
 • PUNKT BEEGA - w czasie sprawdzania (odczytów energetyki innej osoby) zabezpiecza przed odkryciem tego kto sprawdza. To taki serwer proxy anonimizujący, który ze względów bezpieczeństwa dla odczytującego, pośredniczy w pozyskiwaniu informacji. Ponieważ każdy odczyt to połączenie się z energetyką drugiego człowieka (tworzy komunikacyjny szlak), to tym szlakiem mogłoby przyjść uderzenie energetyczne w odczytującego. Punkty Beega istnieją od wymiaru 5 do 12 więc ważne jest by używać tego, który jest umieszczony w jak najwyższym wymiarze (każde namierzenie szlaku komunikacyjnego nie jest możliwe z niższych wymiarów niż wykorzystywany punkt Beega). Wejście w odpowiedni punkt Beega zależne jest od wymiaru na jaki zdoła wznieść się odczytujący, więc ryzykowne jest odczytywanie z tych poniżej szóstego (jaźni), pomijając sam fakt niedokładności odczytu na tych poziomach. Punkt Beega znajduje się na skali nr 2. Dotykamy ten punkt lewą ręką, albo pieczęć Ummbela prawą ręką.
 • PUNKT ZMIAN - Tutaj nauczą was, że Święty, to nie jest fajtłapa, która udaje, że jest workiem do bicia. Święty to jest człowiek, który potrafi korzystać z życia, potrafi być w Radości i przy otwartym sercu może pomóc - jak ktoś chce - innym. Ale żyje! I czasami pięścią w stół walnie by były zmiany.
 • PUNKTY SKUPIENIA UWAGI - są stanami przynależnymi Duszy i określają stopień przenoszenia się świadomości w pasmach całej Istoty ludzkiej za czasu jej, czyli Duszy trwania. Ciało fizyczne i sam Duch same dla siebie są stanem skupienia wykluczającym ze swego istnienia wpływ pozostałych elementów Istoty ludzkiej na swój indywidualny sposób funkcjonowania. Są trzy punkty skupienia uwagi:
  • wewnętrzny - na elementach ciała fizycznego i wewnetrznych procesach energetycznych
  • w-sobny - na odczuciach i przeżyciach psychicznych w sobie
  • zewnętrzny - na związkach z przestrzenią fizyczną
  więcej w PRZEKAZACH
 • PUNKTY WĘZŁOWE - karmicznie ustanowione punkty życiowych i wewnetrznych przeobrażeń.
 • PUSTKA (PUSTA PRZESTRZEŃ) - jest zawarta w człowieku i jest korytarzem do NICOŚCI (jego drogą do Nieba). Pustka jest wszystkim, co ma i czego na najwyższym poziomie potrafi odczuć ludzki Duch (brak przymusu, brak napięcia, totalna wolność). Dopóki w człowieku jest choć jedna cząstka energetyczna, jedna scena przeszłości wiążąca go i jego świadomość ze światem, dotąd nie będzie on w stanie odczuć tego, co poza tym wszystkim w Pustce istnieje. By Pusta Przestrzeń odzwierciedliła się w Całości tu i teraz, by rozpostarte sktzydła człowieka ujrzały w locie jeden punkt skupienia, wszystko musi byc odrzucone, a może być odrzucone gdy zostanie doświadczone. Wtedy człowiek jest w stanie stać się "nikim i niczym" i przez to zjednoczyć się z Całością. W ten sposób odnajdzie siebie i zacznie czuć, że poza nim istnieje PozaPozostałość, PozaPrzestrzeń, a wtedy bez problemu może on wchodzić w co chce zachowując siebie, nie wyprzedając siebie i nie tracąc godności na poziomie duszy. Tylko on, ten punkt skupienia ma znaczenie, nic więcej, bo ten, kto do niego dotrze, ten zejdzie na najniższy poziom budowy Całości, gdzie wszystko zawarło się w sobie i siebie stanowi (na poziomie duchowym jest to Biały Kryształ, na fizycznym poziomie jesteś Ty i Pozostałość jako cud, którego nie można zniszczyć, podporządkować czy ograniczyć). Możesz tworzyć więc wszystko co dla ciebie istotne, także samego siebie, a odnajdziesz dom, za którego oknami jest Pozostałość, zyskując w ten sposób możliwość jej dowolnego kształtowania. Jednak szacunek dla doświadczeń innych nie pozwoli ci ustawiać ich Pozostałości pod siebie, gdyż byłoby to równoznaczne z wymazaniem ich drogi poznania przez ból i cierpienie. A ten, kto Pozostałość odczuje, ten pojmie, że wszystko w niej zawarte ma sens i trwałość swojego istnienia.
 • PUSTYNIA ZAPOMNIENIA - to symbol, ktory istnieje w Pozarzeczywistości po zwinięciu się całej tej Rzeczywistości w jeden punkt. Wtedy pozostaje tylko pamięć o niej, o tym co było. Ta pamięć zawarta jest w jednej istocie (Synu Bożym), w jej doświadczeniu i w Bogu, z którym jest złączona. Pustynia Zapomnienia istniała już wtedy, gdy nic się jeszcze nie przejawiło i istnieć będzie nawet wtedy, gdy wszystko ostatecznie się skończy, gdy czas i przestrzeń znikną tak samo, jak pamięć o wszystkich dokonaniach wszechświata. Ale Syn Boży jest nieśmiertelny i zawsze "będący", więc odgrywając zapomniane role, może je modyfikować po swojemu. Może zmienić i naprawić to, co w pierwotnym zapisie inaczej wyglądało. W czasie zwiastowania armagedonu Pustynia Zapomnienia wydaje się jedyną sensowną bramą w zaświaty, przez którą można sięgnąć po narzędzia mogące ten świat zepchnąć na inne tory przeznaczenia. Miecz Zwycięstwa jest jednym z tych świętych artefaktów, który w bitwie ciemności ze światłem może odegrać kluczową rolę. Tego kto go w swoich rekach utrzyma, ten będzie mógł zwiastować zejście samego Boga. MEDYTACJA MIECZ ZWYCIĘSTWA


Q   (kliknij by przenieść się na początek strony)
 • QAPPA - istoty wydzielone z PBZ (Pana Bożych Zastępów) z 30000 poziomu. Są to istoty dwubiegunowe - energia jedyna, ale spolaryzowana: plus i minus. Dzięki temu mogło dojść do powstania takiej istoty jak PANAMONOONNNM, która zawiera w sobie Energię Jedyną, Energią Boską. Od Panamonoonnnm zaczyna się istnienie istot lustrzanych. To znaczy, że jednocześnie ta istota istnieje w dwóch porządkach rzeczy. Może istnieć jako Kowalski, Jeziorski na jednej Planecie, ale równie dobrze jako zupełnie inne istoty w innych światach. To tak jak gdybyśmy mieli się dzisiaj urodzić i za 100 lat urodzić - to ja się rodzę jednocześnie i jednocześnie doświadczam czegoś w tych dwóch życiach i po śmierci wiedza się łączy. Ale tutaj - to jest istnienie w innych rzeczywistościach. Po stronie sił ciemności ta istota istnieje jako UMMBEL z 16.000-go poziomu (to była największa siła energetyczna w armii ciemności - taki Wołodyjowski, bo nie był głównodowodzącym). Niższym był UZRAAEL - to jest poziom SZATANA, a więc był jednocześnie Panem Przekształceń Planetarnych, czyli Szatanem na jakiejś Planecie. Kolejny to URUUBEL - to jest poziom tych Białych Papierzy, co tkają ciemną sieć, BEEG i UNTELMEFISTOFELES - szef sieci podłączeniowców. Po stronie Energii Jedynej ta sama istota Panamonoonnnm była: Cherubinem Michałem (znacie go jako Archanioła Michała), Archaniołem Gabrielem, Trzema Aniołami - Ezebar, Ezeasz i .... jako jeden, istotą duchową Hatti, i na końcu rodził się jako człowiek fizyczny - m.in. raz był Jezusem. To wszystko to jest JAN Pan Bożych Zastępów.
 • QUISER - jest zbawieniem wszystkiego tego, co tworzą inni Arlonowie niewłaściwie. Czyli Pan Przeciwieństw tworzy przeciwieństwa, by ludzie wzrastali, ale inni Arlonowie mogą popełniać błędy. Quiser wszystko wywabia, zbawia od niewłaściwości. Quiser jest widzeniem Ojca. Innymi słowy, On jest jedna z 12 Jego części, które patrzą na całość. W tych wibracjach niższych patrzy oczami Ojca, czyli Ojciec tutaj patrzy. To tak, jakby Bóg Stwórca udostępnił widzenie Ojca. Quiser jest cząstka Prowadzącego. To furtka, którą Bóg Stwórca z uśmiechem zostawił Ojcu, żeby, jak będzie coś nie tak, wszystko właściwie szło, a w tych pasmach działa Pan Bożych Zastępów..


R   (kliknij by przenieść się na początek strony)
 • RADIOMARYJNIAK - umowna jednostka szkodliwości różnych elementów rzeczywistości równa spaniu na średniej klasie żyle wodnej przez trzy lata. I tak średnia siła programowania kościelnego to 1 r., ezoterycznego - 1,1r., silna sekta - 1,4r., radio Maryja - 0,9r. Jeden radiomaryjniak powoduje średni spadek inteligencji o 20 IQ, zaradności życiowej o 30%, skrócenie długości życia o 5 lat, wzrost egoizmu o 100%, odcięcie od Ducha - 100%, zabijanie duszy - 80%.
 • RADOŚĆ - to wibracja złożona z wielu wibracji, która decyduje o całości naszej istoty - o mocy, o przepustowości kanałów w wyższe wymiary. Podnosi wibracje, a poprzez to wszystkie parametry energetyczne człowieka. Pozwala panować nad przestrzenią. Niszczy negatywne emocje. Radość to energia, którą się czuje! W stanie radości działa świadomość i czysta świadomość. Światło jest radością w 100%, a radość jest w 100% światłem. Radość nie musi być pokazywana, ma być wewnętrzna w człowieku. Nie chodzi więc o zewnętrzne okazywanie, aby inni widzieli, że jest się radosnym - to musi być stan wewnętrzny.
 • RAJ (DOM DUCHOWY) - zawiera w sobie formę ludzkiej najdoskonalszej obecności, ale ucieleśniony człowiek nie jest w stanie tego odczuć swoimi podstawowymi zmysłami. Nie jest w stanie nimi odczuć procesy tam zachodzące. To wymiar 11-12.
 • REINKARNACJA - to genetyczna pamięć przestrzeni. Wszystko co się stało, staje i stawać będzie jest zapisem informacji wypełniającym energetyczną przestrzeń, w której funkcjonuje cywilizacja. To pamięć wszystkiego tego co się w przestrzeni wydarzyło i co nie tyczy się tylko życia ludzkiego, a co zapisane jest w wymiarach 3-5. Takie pojedyncze sceny, każdy może w sobie odtworzyć (choćby przez przypadek) lecz problemy z odpowiednią interpretacją tych energetycznych związków z przestrzenią nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić czy były to doświadczenia tego co zobaczył tą scenę, czy był to tylko jego wgląd w coś czego nie był uczestnikiem. Pamięć wcieleń (cała ich historia) jest zawarta w Nadduszy (świadommości energetycznej wymiar 8), która poprzez rozliczne połączenia z inkarnującymi duszami, zawiera to całe bogactwo doświadczeń w sobie. Sama dusza (psychika), dopóki nie obudzi się w świadomości, nie ma dostępu do swoich inkarnacji, które ją kształtują.
 • REKONSTRUKCJA DUSZY - po całkowitej Ciemnej Przemianie jest możliwa, bo istnieje w Zapisach Powstania (faza przed Archiwum Zrodzenia) jej kopią, dzięki czemu kiedyś może zostać ona odtworzona w długim procesie zbierania jej rozproszonych ocalałych części (łączenia ich z matrycą, co nazywamy rekonstrukcją duszy), ale oznacza to dla niej utratę niektórych możliwości wzrostu. A trzeba przyznać, że tych możliwości wcale nie jest tak dużo. Dlatego trzeba się starać, by żadnej istoty nie pozbawić prawa do przejawiania się w wybranych przez nią pasmach energetycznych.
 • REZONOWANIE - skala 19. Obszar rezonowania zawiera rezonans ekspresyjny, dysharmoniczny i harmoniczny gdzie dla ekspresyjnego poziomowanie oznacza dogadywanie się z innymi na swoim poziomie aktywności (wzajemna wymiana energii), a pionowanie mówi o otwierania kanału duchowego, ściąganiu potrzebnych informacji (wsparciu z tego obszaru) i podtrzymywaniu ładu energetycznego w całej przestrzeni egzystencjalnej (6-8 poziom duchowy). Strumień mówi o gnieżdżeniu się w strumieniu życia (istnienie i funkcjonowanie w energetyczno-duchowym kanale (poziomy 9-16). Oko Boga wskazuje na całkowite budzenie się. Dla rezonansu dysharmonicznego poziomowanie oznacza dla jednych pobieranie energii żywotnej (wzrasta ich poziom sił witalnych) i jednocześnie dla innych oznacza oddawanie gęstej energii (osłabienie fizyczne). Pionowanie to zasysanie energii we wszystkich obszarach jej przetwarzania dla jednych i jednocześnie oddawanie energii wszystkich rodzajów (osłabienie i dyskomfort psychiczny) dla innych. Wampiryzm to agresywna odbudowa własnych barw (energii składowych powłok emocjonalno-myślowych) w całym spektrum i wyciek energii dla innych, których kosztem to się odbywa. Wklęsły krąg to całkowite rozbicie zapisów w archiwum zrodzenia. To przejście pod inne Prawo.
 • REZONANS HARMONICZNY - to umowna podstawa (gdy mowa o życiu), którą ustawiono na planie istnienia. Każda forma istnienia ma prawo do sprawczej (człowiek), stwórczej (stwórca) i twórczej (Bóg) ingerencji w całość życia za sprawą rezonansu harmonicznego poprzez bycie w stanie, w którym się czuje, że się ma wpływ na wszystko. Każda istota (również istnienie) zawiera w sobie kody generujące uruchamiane siłą woli, za pomocą ktorych można wprowadzać zmiany w obszarze własnej jak i cudzej egzystencji. Im wieksza doskonałość tym pełniejsza harmonia, czyli wewnetrzny stan energetycznej równowagi. Ingerencja w struktury całości może być zgodna z PRAWEM w jakim stworzony został jakiś świat lub nie. Zgodna ingerencja (łamiąca czasami prawa fizyczne, energetyczne czy duchowe) to klucz do utrzymania zdrowych wzorców istnienia i transformacji. Niezgodna z prawem ingerencja negatywnie wpływa na dynamikę istnienia, a nawet odwraca naturalne procesy ewolucyjnej przemiany. Tworzenie czarnego lustra rzeczywistości nie tylko zaburza naturalną harmonię, ale i tworzy nową, błędną formę egzystencji, która nie ma prawa bytu w wyższych wibracjach i zostanie prędzej czy później zdezintegrowana wraz z istotami ją tworzącymi (wymazana z rejestru istnienia).
 • ROBOT (ludzki) - to dusza odcięta od nadduszy, to umysł postrzegający świat oczami systemu. Robot nie wzrasta, to naczynie, ktore zawsze może siebie przebudować i wolną wolą zechcieć się połączyć z TYM, na obraz i podobieństwo CZEGO zostało stworzone. Jednak TEGO nie ma w Kościele. Ludzki robot jest aktywny w wymiarach 1-3 czyli umysł, emocje, myśli i to nim rzadzi. Świat fizyczny i ludzkie roboty to historia, która z rodzajem ludzkim nie ma nic wspólnego. Prawdziwa geneza istoty ludzkiej zaczyna się w chwili, gdy świadomość budzi się w naczyniu, które jest podstawą powtórnych narodzin, czyli w ciele fizycznym kontrolowanym już przez PSYCHIKĘ. Do tego czasu, tak prymitywny człowiek, jak i tworzone przez niego społeczne i cywilizacyjne wartości, niewiele mają wspólnego z Synem Bożym i Edenem. Ciało fizyczne i psychika to tylko kopie istoty ludzkiej, futerały, które może wypełnić instrument, o ile zostaną spełnione określone warunki. Do tego czasu to, co naśladuje zachowanie człowieka kłamie, kradnie, zabija i na wszystkich poziomach społecznej ewolucji utrzymuje oddzielenie i stałe programowanie świata na modłę władców systemu. Prawo systemowe (państwowe i kościelne) nie ma nic wspólnego z Bożym Ładem i Bożą Sprawiedliwością i służy tylko zachowaniu pozorów politycznej poprawności.
 • ROBOT DUCHOWY - istota, z której wycofano duszę i zastąpiono ją pełnym zapisem stanu, który był przed wycofaniem duszy więc nie rozwija się ani nie cofa. Działa jak maszyna. Roboty duchowe tworzy Światło i Ciemność.
 • ROJE - to istoty energetyczne żyjące w pewnych zbiorowościach tzw. gniazdach, atakujące najczęściej organy ludzkie o podobnej wibracji, tworzące w szybkim czasie silne stany chorobowe, jak i zmiany nowotworowe. Medycyna w takim przypadku jest bezsilna, dopiero wykasowanie roju pozwala na powrót do zdrowia.
 • ROLE - rola to jest specyficzna konfiguracja DNA, która sprawia, że nasze ciało fizyczne zaczyna reagować, przystosowywać się do tego co my chcemy, także do środowiska i warunków. Inaczej jest programowany umysł z automatu, inaczej zaczynają funkcjonować w nas emocje, myśli i potrzeby. Stajemy się inni. Odgrywamy w życiu nie jedną, ale wiele ról. Nie jeden, ale więcej epizodów. Czasami rola jest nam narzucona (nizezgodna z naszą naturą), czasami sami nad nią pracujemy, a czasami możemy sięgnąć po taki programowy kombinezon mówiący jak jakaś rola wygląda i wykorzystać go, bo procedury jakie trzeba by było wypracować latami ćwiczeń, a zawarte w nim, podporządkowują sobie ciało fizyczne, energetykę i struktury energetyczne przestrzeni powodując odzyskanie uśpione i nieaktywne talenty. Role to ustawienia zawarte w DNA 10-11 wymiaru. Rola wynika z intencji, a te są warunkowane przez świadomość zewnętrzną i wewnętrzną. Rola Zwycięzcy jest umowna. Ustawia przestrzeń ogólną i ciało fizyczne wraz z ciałem energetycznym tak, by człowiek mógł realizować swoje pasje, by był w stanie zwyciężać w różnych dyscyplinach życia. Niestety, parametr czasu i przestrzeni nie pozwala na to, by w ciągu jednego zycia dane nam było wszystko poznać i wszystkiego doświadczyć, dlatego w swoich doczesnych planach należy uwzględnić istniejący stan rzeczy, co sie ma do dyspozycji, jak i zdolności adaptacyjne. więcej w PRZEKAZACH
 • ROZBUDOWANIA - to jeden z czterech obszarów ataku na człowieka (osaczenia, dowalenia, rozbudowania, zamknięcia). Składa się na to:
  • 1. Uaktywnienia - tj. wspomożenie w osiąganiu celów (to może być uderzenie w psychikę, człowiek zszedł z pierwotnej drogi, choć rozbudzą coś na pozytyw i przynosi to korzyści w tym świecie, ale człowiek schodzi z pierwotnej drogi).
  • 2. Czarna łapa - wykorzystuje się system do niszczenia człowieka - donosy, urabianie złej opinii (do tego uaktywnia się innych ludzi).
  • 3. Biała łapa - zwodzenie ludzi z drogi, mamienie, kuszenie (działanie na emocje i uczucia).
 • ROZPAMIĘTYWANIE DNIA WCZORAJSZEGO - to analizowanie przykładów (postępowania) z naszego życia, zobaczenie co już, a czego jeszcze nie przerobiliśmy, wykorzystywanie swojego doświadczenia. Sprawdzanie, co jest podbudową i przebudową w naszej przemianie, po co chcemy wzrastać! To przerabianie grzechów głównych. Pozwala to nam dostrzec poziom autentycznej poprawności wobec Całości.
 • ROZSZERZANIE ŚWIADOMOŚCI - to dostępowanie przemiany, która zmienia człowieka wierzącego w wiedzącego. To proces przenoszenia obecności i świadomości z poziomu fizycznego (umysł) na poziom energetyczny (świadomość energetyczna) i duchowy (jaźń) dzięki czemu człowiek może korzystać z bogactw i dobrodziejstw świata fizycznego, energetycznego i duchowego. To proces powrotu do źródła, do stania się prawdziwym człowiekiem, istotą światła pozostającą w kontakcie ze światem duchowym.To Uchrystusowienie, to otwarcie w sobie bramy do Boga. W PRZEKAZACH
 • ROZŚWIETLANIE KOMÓREK - to odzyskiwanie kontaktu ze wszystkimi swoimi cząstkami z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (w tym straconymi, odrzuconymi), budzenie w nich światła (przywracanie pierwotnego DNA) i obdarzanie wolną wolą. To dzialanie energetyczne czyszczące i porządkujące pola energetyczne, które wraz z gimnastyką poprawiająca sprężystość komórek przywraca i utrzymuje zdrowie człowieka. PRAKTYKA i TEORIA
 • ROZUMIENIE - to cudowny stan świadomości nie mający nic wspólnego z gromadzeniem informacji czyli rozumowym pojmowaniem całości. Wejście w rozumienie jest doświadczeniem pewnego stanu (odczuwaniem), który nie da się dokładnie wyrazić słowami ponieważ, gdy włącza się myślenie świadomość zostaje ograniczona do informacji zapisanych w naszym umyśle. Ponad rozumieniem znajduje się już tylko Prawda, którą każdy z nas kiedyś zgłębi, powracając do Źródła (scalając się z Duchem Całości).

  Rozumienie to stan, w którym wiemy, o co chodzi (to też stan bycia we wszystkich stanach, to kumulacja samego siebie w jądrze własnej istoty) - to wstęp do wejścia w Prawdę. Prawda jest logiką bez emocji i chorych myśli - to oglądanie tego, co jest. Prawda jest możliwa tylko wtedy, gdy poprzez jednoczenie się w trzonie duchowym, budzimy się z poziomu Ducha. Gdy zjednoczymy się z własnym Duchem, to Prawda jest stanem - JESTEM. Do rozumienia dochodzi się kolejno przez: posługiwanie się słowem, pojmowanie i doświadczanie. Cały ten proces można podzielić na zaliczanie 18 poziomów duchowych, a ostatni - 19 poziom - to wejście w Całość. Od poziomu pierwszego do dziewiątego (do miłosierdzia) budujemy uczciwość wobec siebie i innych ludzi.

  Tu zaczynamy dopiero właściwie układać informacje - tu budujemy kontakt z wiedzą. Brak uczciwości to brak dostępu do prawdziwej wiedzy. Człowiekowi trudno jest wejść w rozumienie, bo System zaprogramował go i cały czas utrzymuje w iluzji. Pamiętajmy, że do Prawdy dociera się poprzez doświadczenie i rozumienie, a nie przez samą informację. Od poziomu 9 do 15 kształtuje się prawdziwe dobro. Dopiero tu rozpoczyna się ugruntowywanie (utrwalanie) wiedzy i wejście w rozumienie. Poznajemy wtedy, czym jest Prawo Energetyczne i Prawo Duchowe, zaczynając tworzyć pełnię miłosierdzia, czyli Dobro.

  Wtedy Opiekunowie Duchowi wprowadzają nas w stany (sceny), w których doświadczamy zrozumienia. "Prawdą jesteście, z Prawdy powstaliście i w Prawdzie umrzecie. Jesteście początkiem i końcem. Jesteście wszechświatem."(...). "Prawda jest życiem... Jedyną dla wszystkich jest Ojciec i droga do Niego. Bądźcie spełnieni w każdej chwili, bo spełnienie jest Bogiem i wtedy od razu wypełnia was to, co należne..." - fragmenty modlitwy z warsztatów Zbyszka Popko. Droga poznania siebie wiedzie przez zrozumienie, czym się jest i jak powinno się funkcjonować, aby stać się dobrym człowiekiem. Ważnym krokiem jest wejście w głąb siebie. Poziomu tego nie zaliczy się bez pracy nad sobą. Kolejny, ważny etap to poznawanie - skoro już wiem, jak funkcjonuję, to muszę przyjrzeć się, jak funkcjonuje reszta, bo od niej i ja zależę.

  Człowiek poprzez zrozumienie musi odnieść osobisty sukces na płaszczyźnie fizycznej. Należy mu się szczęście, bo po to tu przyszedł. Powinien zdać z tego egzamin, czyli osiągnąć swoje cele, przy otwartym sercu, w jedności z drugim człowiekiem. Wejście na poziomy światła, energii i doczesnej rzeczywistości jest prawdziwym odnajdywaniem się we wszystkim. Gdy to zrozumiemy, nie spoczniemy, dopóki światło nie zostanie wszędzie wprowadzone. Jezus był Prawdą i Światłością, bo wybrał Prawdę w Prawie Wolnego Wyboru.
 • ROZWÓJ DUCHOWY - to zaprzeczenie tego co 99% ludzi w nim szuka. Tu nie znajdą schronienia slabi dla ukrycia swej słabości, chorzy dla aprobaty swego kalectwa w zwodniczym pocieszeniu, a wypatrujący Boga nie będą w swej ignorancji i lenistwie, za wychwalanie kościelnych figurek, błogosławieni. Rozwój duchowy działa zupełnie inaczej. Jest nieustępliwym budzeniem się wszystkich rodzajów inteligencji oraz scalaniem się istoty ludzkiej z całością Wszechrzeczy. To proces aktywowania w człowieku potęgi wiedzy i mocy energetycznych oraz ugruntowania stałej łączności ze światem duchowym. To też proces, który w akcentowaniu prawa duchowego uruchamia w człowieku odpowiedzialność za siebie i innych, która w rozumieniu całości, rozbudzając w nim troskę, opiekę i miłość korzeni go w stanie radości i zmusza do działania na rzecz wyzwolenia świata od wszelkich ograniczeń prowadzących innych ku Ojcu. To wszechpotężny ruch, który ludzką małość przemienia w bożą doskonałość, a społeczną bezmyślność w rozumną siłę zmian, jakiej nie oprze się żaden zwyrodniały system. To ruch, dążenie, które przy braku słow zmiata z powierzchni planet niemoc i ignorancję. Rozwój Duchowy nie jest ucieczką od koszmarnej rzeczywistości, ale jest techniką umożliwiającą powrót do niej w stanie calkowitej harmonii. Jest budzeniem się człowieka na poziomie ciała, duszy i ducha, jest sięgnięciem po naturalne moce energetyczne i duchowe, które w materialnym aspekcie istoty ludziej są uśpione. Rozwój duchowy jest tak naprawdę budzeniem się człowieka na poziomie ciała, duszy i ducha. Sięgnięciem po naturalne moce energetyczne i duchowe, które są w ludziach uśpione. Cudownym, pełnym radości procesem aktywowania w człowieku potęgi wiedzy i mocy energetycznej oraz ugruntowywaniem stałej łączności ze światem duchowym. Jest wewnętrzną przemianą umożliwiającą odczucie Boga na poziomie komórkowym, która raz na zawsze kładzie kres człowieczemu egoizmowi i ludzkiej głupocie, bowiem poprzez akcentowanie w swoich wyborach prawa duchowego, obudzony człowiek aktywizuje w sobie odpowiedzialność za siebie i innych, uruchamia troskę, opiekę i miłość, ugruntowuje w sobie stan radości i działa zdecydowanie na rzecz wyzwolenia świata od wszelkich ograniczeń oddzielających ludzkość od Ojca. Rozwój duchowy jest więc budzeniem się w prawdzie o sobie, w dobru, w zamiłowaniach, w dążeniu do szczęścia, do radości w Prawie Wolnego Wyboru gdzie chce się kochać i być kochanym, stawia się na wolnostojeństwo i wolnostanowienie. Wtedy wszelkie procesy przemiany zachodzą automatycznie.
 • RÓJ (1) - to energia chorobowa (skala podstawowa). Skondensowane programy, wibracje, lekko modyfikowana przestrzeń czyli wszystko to co urabia negatywnie człowieka (biologia, psychika, myśli, emocje, umysł).
 • RÓJ (2) - to synonim większej, sprawnie funkcjonującej rodziny.
 • RÓWNOWAGA ENERGETYCZNA - to podstawa rozwoju duchowego i pracy nad sobą. To zapanowanie nad własnymi emocjami, myślami, umysłem, to akceptacja, to harmonia, to cisza. Każdy człowiek to potężna jednostka energetyczna ukryta w ciele fizycznym, które tak naprawdę też jest energią. Ten kto proste zasady energetyczne pozna, jest w stanie nie tylko zapanować nad ruchem wewnętrznych energii, ale i je wykorzystać do formowania zewnętrznego środowiska energetycznego pod kątem swoich potrzeb. A to oznacza, że manipulując energią, można z łatwością wpływać na stany energetyczne innych osób, a nawet owe osoby podporządkować sobie. Zaś ci, co są w stanie pozyskać do współpracy moc energetyczną innych ludzi, mogą wpływać nie tylko na nastroje społeczne, ale i na dzieje całej ludzkości.
 • RUNY - to forma poczatkowa tworzenia węzłów energetycznych i ustawień w przestrzeni energetycznej co ma swoje odbicie w przestrzeni fizycznej. To podpowiedź co do tego, że dobrze się coś postrzega.
 • RYSY - pochodzą od inteligentnych sił, najczęściej będących na poziomie demonicznym i są widoczne na ciele fizycznym w postaci zadrapań.
 • RYCERZ ŚWIATŁOŚCI - to wojownik duchowy, który zawiera w sobie pasma mocy wszystkich światów, ale ustawione pod Prawo Wolnego Wyboru. Niemniej uczy się tez działać po stronie przeciwnej, bo inaczej nie można byłoby nic zmienić. Niestety większość podczas takich nauk ginie duchowo (tracąc związki z Bogiem, które muszą być stałe, by nie wpadł on w dumę i pychę duchową). Powstaje wtedy poziom czarnego rycerza, który odcina ludzi od świata duchowego. Rycerz Światłości odtwarza w sobie całą rycerskość ludzką, całe prawdziwe człowieczeństwo, a w Światłości działa, ponieważ Światło z niego płynie. To wszystko co on zdobył jako doświadczenie, to jest zapis, który może przekazać drugiemu człowiekowi. Rycerz Światłości czyli Człowiek Prawdziwy jest uczciwy, odważny, sprawiedliwy, kochajacy ludzi, przyjazny i posiada moc sprawczą. Rycerz idzie nową drogą, nie boi się zła, a pracując nad sobą realizuje swoje cele. Wie, że zapanuje ład, spokój i on w tym uczestniczy. Rycerz to potęga, nie pozwala sobie na spadek formy i dla niego wszystko jest możliwe. Nie bawi się w życie, ale gra w życie. Jeżeli ginie, to jako Rycerz, a nie jako tchórz. Lęk i strach dla niego nie istnieją. Nie potrzebuje on żadnych układów, a jedynie jednoczy się z innymi rycerzami we wspólnych celach i zabawie. To jest połączenie doskonałości duchowej z wszystkomożliwością energetyczną. Rycerz Światłości to nie tylko mały ognik w Boskim planie, ale przez swoją obecność i świadomość to istota, która ściąga Cień potężnej Istoty, która wprowadza wszystkie zmiany: Pana Bożych Zastępów.
 • RYTUALIZACJA (pompowanie energetyczne) - to powtarzanie pewnych zabiegów po to, by być mocniejszym energetycznie i by odzyskać równowagę energetyczną traconą w starciach z innymi ludźmi.
 • RYTUAŁ - energetyczna technika samoprogramowania umysłu (służąca rytualizacji czyli doprogramowywaniu zainicjowanych rytualnie i zapisanych w umyśle wzorców) umieszczona w przestrzeni energetycznej od 5 do 8 wymiaru. Rytuały (a więc i rytualizacja) mogą być wykorzystywane zarówno dla dobra jak i zła. Można wyróżnić:
  • RYTUAŁY PROGRAMOWE - msze, nakazy i zakazy, regulaminy, zestawienia, sakramenty, inicjacje, przysięgi, zobowiązania, słowo
  • RYTUAŁY KONSOLIDACYJNE - tworzenie lub utrzymanie egregora (PTP) lub Pola Potencjału (PWW)
   • RYTUAŁ ŻYCIA - 1-3 wymiar (utrzymanie aktywnego Pola Potencjału)
   • RYTUAŁ ODRODZENIA - 4-5 wymiar (medytacje)
   • RYTUAŁ NAMASZCZENIA - 6-7 wymiar - to utrzymanie aktywnego Pola Potencjału czyli takie ustawienie energetyki by negatywne wibracje człowieka obudzonego nie ściągały w dół
   • RYTUAŁ WYNIESIENIA - 7-10 wymiar
   • RYTUAŁ WEJŚCIA I WYJŚCIA (Drogi i Zamkniętej i Powrotnej) - 11-13 wymiar
   • RYTUAŁ OSĄDZENIA - uczy wiedzieć czy dany człowiek jest tylko chwilowo uwznioślony, a jego jądro jest niezmienione (fałsz energetyczny). To mądrość, odwaga i umiejętność argumentowania
   • RYTUAŁ BUDOWY ŚWIĄTYNI SERCA (EDENU) - to odnalezienie się w Ojcu i Mechanizmie Funkcjonującym


  • SAMOBÓJSTWO - nic nie znaczy. Czasem dodaje punktów ujemnych, gdy nasza dezercja oznacza zostawienie kogoś w kłopotach. Jesli ktoś by na tym ucierpiał, np. małe dzieci, to to obciąża takiego człowieka, ale nie czyni przeklętym. Wtedy problem do rozwiązania wróci plus obciążenie tym co spowoduje nasz błąd w życiu innych. Każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie. Śmiertelnie chorzy i cierpiący w każdej chwili mogą wyłączyć swe życie bez obawy o konsekwencje. Dlatego też eutanazja u chorego i świadomego siebie człowieka leży w jego prawie do wolnego wyboru, a pomoc w tym innego czlowieka, nie obciąża pomagającego w żaden sposób, a nawet dodaje mu punktów dodatnich.
  • SAMOOOCENA - oprogramowanie ukryte w umyśle, którym steruje system. więcej w PRZEKAZACH
  • SAMOOPĘTANIE - człowiek, ze względu na to, że jest istotą wielowymiarową, w tym energetyczną, jest poddany nieustannym wpływom innych energii i sił na jego pole. Nadmierne myśli, nerwowość może być wywołana energetycznym samoopętaniem.
   • SAMOOPĘTANIE EMOCJONALNE - powstaje wtedy gdy przez przyzwyczajenia (stałe reakcje emocjonalne) i zdarzenia (poruszające emocje) w naszym życiu nie potrafimy o niczym innym myśleć (emocjonalne piekło).
   • SAMOOPĘTANIE MYŚLOWE - te myśli to tylko programy, ale istoty które je roznoszą to myślące energie (robactwo energetyczne) - a produkują je ludzie np. nienawiścią.
  • SAMOSTWARZANIE - to trzecie lustro rzeczywistości. Gdy ktoś uwierzy (zaakceptuje jego mechanizmy) w nie w co najmniej 40%, wówczas ciemność znika z jego przestrzeni, a siła ludzkiego zła maleje do 10%. Wpływ na przestrzeń życiową wzrasta z 10% do 90%.
  • SAMOTNOŚĆ - jest darem, którym można otworzyć każde drzwi. Tylko ten nie lęka się być samotnym kto odnalazł sciężki łączące go ze wszystkimi i wejścia do nich zawarł w sobie.
   • TRZY ŚCIEŻKI - oznaczają łatwość w nawiązywaniu kontaktów
   • CZTERY ŚCIEŻKI - precyzja w nawiązywaniu kontaktów
   • PIĘĆ ŚCIEŻEK - łączenie znajomości (pełne i aktywne 5, przez nas nasi znajomi zostaną połączeni w znajomości, jednoczą się ludzie podobni)
   • SIEDEM ŚCIEŻEK - to centrowanie znajomości we wspólnym ogniu miłości
   • JEDENAŚCIE ŚCIEŻEK - centrowanie w miłości wzajemnej
   • TRZYNAŚCIE ŚCIEŻEK - centrowanie we wspólnym trwaniu, gdzie sama obecność jest zwiastunem zespolenia na poziomie duszy oraz wglądu na poziomie Ducha
   Jezus zespolił w sobie 17 ścieżek jednocząc się z człowiekiem na poziomie Ducha, dlatego odbierał całościowo człowieka (nie można było Go zwieść). Dla Niego śmierć ciała nie miała znaczenia, bo integracja obejmowała ten obszar całkowicie. Zeus centruje wejście w całość 30 ścieżkami panując totalnie nad ludzkim ciałem i duszą, odczuwając totalnie jedność na poziomie ducha i radość ze wspólnego trwania w Bogu.
  • SAMOUROK - wiąże się z iluzją i jest czymś lżejszym od TRUPA (skala podstawowa), to uleganie wizji nas samych z przeszłości. To też schematyczny sposób reagowania, zamykanie się w sobie i przeczekiwanie, izolacja, odcięcie czyli w sytuacjach stresowych wycofywanie się w wyimaginowany wewnetrzny obszar bezpieczeństwa. To powoduje automatyczne wycofywanie się Ciała Egzystencjalnego i Struktur Przestrzeni co pociąga za soba egzystencjalny upadek. Dlatego należy żyć tylko przyszłością i wypełniać ją światłem. Nie wolno karmić energetycznych i fizycznych upiorów bo tym samym daje sie im coraz większą moc ingerencji w nas samych (w przypadku życia zagrożeniami przywołuje się je i zwieksza siłę rażenia).
  • SAMOUZDRAWIANIE - to energetyczna medycyna propagowana przez Zbigniewa Popko składająca się z kilku modułów:
   • 1. Psychologia Umysłu (specjalne medytacje przygotowane przez Przewodników Duchowych zawierające w sobie moduły przemienieniowe - zmieniające funkcjonowanie powłok człowieka
   • 2. Cuda z Janem - Żywa Woda i inne działania wspomagające zdrowienie i rozwój duchowy
   • 3. Psychologia Duchowa - to wchodzenie w stany, które w naturalny sposób muszą być długotrwale i pracowicie wypracowywane jak np. spokój, poprawa relacji z ludźmi, kontrolowanie sytuacji wokół siebie i wiele innych
   • 4. Inżynieria Duchowa - kasowanie i redukowanie szkodliwych zewnętrznych oddziaływań (promieniowania elektromagnetycznego, geofizycznego)
  • SAMOZAGŁADA - program wszczepiony w człowieka przez siły ciemności powodujący jego autodestrukcję. To inaczej powolne samobójstwo.
  • SANTORINIUM - to środek jaki podaje się ludziom by na poziomie fizycznym, ale w płaszczu energetycznym, tak upośledzić funkcjonowanie mózgu, by nieprawidłowo zachodziło szereg procesów psychicznych, zwłaszcza z grupy wewnątrz objawieniowych, przez co człowiek ma stale zablokowane wewnętrzne kanały informacyjne, którymi są przekazywane dane - słowo, obraz, czucie - istniejące między wszystkimi częściami ludzkiej istoty. Więcej w PRZEKAZACH
  • SĄD OSTATECZNY - po śmierci ciała dusza podlega samoosądzeniu, w którym to w połączeniu ze swoją duchową cząstką (na ten czas łączącą się z duszą) dokonuje ona samooceny zakończonego właśnie życia z poziomu tej cząski. Potem wraca na Ziemię w kolejne ciało, jeśli do uszlachetnienia niewiele brakowało. Jeśli braków było więcej, wtedy taka dusza dostaje się do tzw. placówki resocjalizacyjnej (czyściec), z której po jakimś czasie z powrotem schodzi na Ziemię. Jeszcze inną drogę przechodzą dusze będące w zawieszeniu (między światami). Jeśli po śmierci ciała trzyma ich pamięć tego co było, co nimi rządziło i związane z tym emocje, myśli i problemy to ulegają jakby zawieszeniu. Nigdzie dalej nie mogą przejść. Nie mając w sobie pamięci umysłu, który w chwili śmierci ulega rozproszeniu (brak więc dokładnych informacji o swoim życiu i całego tła z tym związanego), a tylko emocje, które kłębią się w niej bezładnie i jako balast uniemożliwiają dalszą drogę, musi je wypalić w sobie. To świat czyścca wewnętrznego, obszar wewnętrznego cierpienia. To wewnętrzny mrok, w którym taka dusza kreuje swój świat. Tu w cierpieniu wypala się w niej to, co niewłaściwe.
  • SCENARZYSTA - REŻYSER (skala 1) - ustawia życie innych (pisze scenariusze i reżyseruje) poprzez zmiany w przestrzeni w taki sposób by oczekiwane zmiany zaistniały. Przekształca świat. Odrzucający siebie dawnego i przyjmujący nową postać.
   • 1. odnajdujący ruch (ku przyczynie i kierunek tendencji)
   • 2. poznający ruch
   • 3. zastanawiający się nad własnym losem i zmieniający właśnie go (pod katem dzialań na rzecz innych)
   • 4. zastanawiający się nad losem innych i zmieniający go
   • 5. zastanawiający się nad całością
   • 6. zmieniający całość
   • 7 zwycięzca/reżyser
  • SCHIZOFRENIA - w 90% to forma opętania. Reszta to zaburzenia psychiczne, umysłowe lub rozwarcia przestrzenne (przenikanie się różnych rzeczywistości)
  • SCHODZĄCY - są to obdarzone indywidualnością i samoświadomością części tego samego. To jedna istota, która wydziela z siebie słabsze, mniejsze, coraz cięższe cząstki, które mogą istnieć w coraz gęstszym środowisku energetycznym. Charakterystyczne jest tu zawężanie świadomości we wspólnym działaniu. Wyższa cząstka zawsze wszystko wie o działaniu swej wydzielonej z siebie mniejszej jednostki, podczas gdy ta niższa cząstka pozornie zachowuje w swoim wymiarze niezależność i indywidualność. Nie podejrzewa nawet iż jest fragmentem bardziej złożonej całości konstrukcji, której cele realizuje. Schodzący to istota wyższa mająca naturalną umiejętność korzystania z mocy Energii Jedynej i Przeciwnej (chociaż z EP nie korzysta poza obroną, ale i to jest niedopuszczalne w jego przypadku), otrzymująca od Boga prawo działania (jako promień schodzący o zawężonej świadomości - wypełniają wolę Ojca), a od Stwórcy duszę (dusza musi pochodzić stąd), rodząca się na planecie jako człowiek i nie mająca Ducha (ma zawiązaną moc Ducha). Musi, tak jak każdy człowiek, obudzić się, następnie osiągnąć ludzką doskonałość. Gdy już ją osiągnie, ma moc wpływania na świadomość kilkuset tysięcy ludzi (pełny budowniczy), a gdy jest w pełni obudzonym posłanym, to nawet na 2,5 do 3 miliardów. Taki człowiek wzrastając buduje wokół siebie potężną przestrzeń energetyczną, tworząc kanał zejściowy dla Sił Światłości (np. w przypadku posłanego taki kanał ma średnicę 1000 km). I tylko schodzący, jeśli wzrosną duchowo i energetycznie, mogą stawić czoła armii przeklętych. Normalny człowiek takiej mocy nie posiada.
  • SEKS - jest potrzebny ciału fizycznemu, namietność - duszy, kochanie - nadduszy, a miłość należy do Ducha. Lubimy i pragniemy tego co znajduje się w obszarze naszej aktywności. Mistrzowie są obecni we wszystkim, ale i wszystko kontrolują.
  • SEN i SENNIK - sen to forma twórczości. Śnić może umysł, ciało fizyczne, emocjonalne, potrzeby, psychika i jaźń (wyższe powłoki nie śnią tylko kreują). Każde z nich podczas snu tworzy istnienia (sny), które łącznie tworzą coś na kształt nadrzędnego istnienia tzw. ciała sennego zajmującego obszar wymiarów od 1 do 6. SNY mają wartość tylko wtedy, gdy są tworzone przez umysł, psychikę i świadomość lub gdy są oparte na wydarzeniach, w których miały one swój większościowy udział. Jednak treściami marzeń sennych obejmują dużo większy obszar, niż tylko kierunkowanie się na przyszłość. 30-50% z nich dotyczy karmy i naszych ustawień z poprzednich wcieleń. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, bowiem są one najczęściej przyodziane w ubranko współczesności. Sny pozostałych ciał, jak emocjonalnego, myślowego i potrzeb są niemal bezwartościowe, ale to właśnie one dyrygując za dnia istotą ludzką i w nocy nie dają jej spokoju żyjąc w jej snach własnymi problemami. To one wypełniają marzenia senne człowieka aż w 70-80%, mieszając własne pragnienia ze snami jasno ukazującymi zmiany zachodzące w przestrzeni fizycznej i energetycznej. Kody senne są zawarte:
   • w umyśle w 20% snów (1-2 wymiar)
   • w psychice w 40-50% snów (wymiar 3-4,5)
   • w ciele sennym (mityczna konfiguracja między umysłem, psychiką i pozostałymi ciałami energetycznymi, wymiar 1-6)
   • w świadomości energetycznej w 10-20% snów (wymiar 6-7,5)
   • w Duchu Całości w 0,5-1% lub w 10% snów dla człowieka pozostającego w strumieniu energetycznym i 40% dla człowieka utrzymującego kanał duchowy
   • incydentalnie ma tu swój udział Najwyższa Inteligencja (wymiar 12).
   U ludzi "ŚPIĄCYCH (odniesienie do stanu świadomości, a nie czynności spania) - czyli aktywnych tylko w podstawowej energetyce do wymiaru 5" odbywające się podczas marzeń sennych przekazy bazują na treściach i kodach zawartych w umyśle (pierwszym) w 100%. U "BUDZĄCYCH SIĘ - pełna psychika, panująca nad niższymi powłokami" w 60% na umyśle i w 20% na kodach istniejących w Jaźni (drugi umysł, wymiar 6). U 'OBUDZONYCH - W ŚWIADOMOŚCI choćby w świadomości energetycznej' kody zawarte w Jaźni stanowią 80% bazy, podstawy interpretacyjnej tej na jakiej opiera się przekaz i w 20% dotyczą doświadczeń z obszaru trzeciego umysłu czyli Ducha Całości. SENNIK jako własna księga przepowiedni powinien zawierać od 100 do 200 własnych kodów czyli słów dopasowanych do własnych doświadczeń (znaczenia powiązane kulturowo, historycznie, środowiskowo). Wtedy 30% do aż 70% (dla obudzonych) informacji przydatnych do odnalezienia się w tym życiu będzie schodzić tym kanałem. Dla człowieka obudzonego, sny mogą być elementem konwersacji między niższymi powłokami (ciało fizyczne, emocjonalne.), a aktywną częścią człowieka za dnia, dotyczącymi ewentualnych zaniedbań w tym obszarze. Wtedy sen staje się formą prawdziwej nauki.
  • SEN OJCA - jest zawsze zdublowany: to co na Górze (co było w jego zamyśle) - to i na dole oraz w zaprzeczeniu (film w PWW i PTP). Tak więc to co na Górze i to co na dole może istnieć w swoim zaprzeczeniu (jako hologram). Proces ten nazywamy walką dobra i zła, albo raczej lustrem, w którym czas i przestrzeń są umownym rozprzestrzenianiem się punktów - o ile w jednej rzeczywistości przybiera to formę poznania poprzez przeciwieństwa (miłość- nienawiść). Przeciwność w Ojcu powstała jako potrzeba doświadczania Siebie, poznania Siebie i zaspokojenia samotności. Całość Snu Ojca tworzy siebie zstępująco i schodząco, a potem przez elementy doskonalące się Ducha Ludzkiego, wraca do siebie. Zawiera więc w sobie zawsze dwa stany - echo i ścianę to echo odbijające, miłość i jej zaprzeczenie, które wyraża się jako jej przeciwieństwo, czyli nienawiść więcej w PRZEKAZACH
  • SERCE ŻYCIA - bije tak szybko, że w końcu staje się sztywną falą, z której można wszystko zbudować, ani wiedząc, że cegła jest kamertonem, który utrzymuje aktywność wielu serc. Dostrój się do rytmu serca, do poszukiwanej wibracji uzdrawiającej lub tworzącej sytuację życiową, a nawet kamień użyczy ci swej mocy do wprowadzenia zmian. Serce fizyczne bije na poziomie (duchowym) 1-3, energetyczne na poziomie 2-9, duchowe na poziomie 9,1-11, a boskie na poziomie 11,1-16. Serce duszy otrzymuje ładunek energii 0,5-2 razy na minutę, serce ciała fizycznego 60 razy na minutę, a duchowego 40-60 razy na sekundę
  • SIEĆ PROROKA - kanał zejściowy Sił Wyższych. Zawiera elementy (informacje o tym co i gdzie się stanie oraz poprawną wiedzę), które są składane w całość ponieważ ze względów bezpieczeństwa są one rozproszone (nie można było zawrzeć wszystkiego w jednym miejscu bo zło miałoby do tego dostęp i mogłoby przeciwdziałać). Te informacje docierają różnymi kanałami (budzą się w różnym czasie gdy powstają odpowiednie ku temu warunki) - przez istoty, które się rodzą, poprzez sekwencje zawarte w materii (informacje w niej ukryte), poprzez świat duchowy i miasto Orin. Ma trzy poziomy:
   • 1 poziom to odzyskanie wszystkich informacji, które idą do nas różnymi kanałami, budzą się
   • 2 poziom - tworzenie zabezpieczenia sakralnego. Można będzie zabezpieczać (przed ciemnością) każdego człowieka na tej planecie i to już się dzieje. Tę funkcję pełnić będzie Dziupla
   • 3 poziom - jeszcze nie znany. Zostanie uruchomiony po zamknięciu 2 poziomu
  • SIŁA DUCHOWA - to siła działania (jedna z czterech sił działania: uniwersalna, ludzka, duchowa, materialna), która nie ma parametrów. Ocena jej po skutkach to iluzja. Dotarcie do niej może spowodować zniszczenie wszystkiego więc nie jest to moc przynależna człowiekowi wzrastającemu. Może on z niej tylko czasem korzystać za pośrednictwem PBZ (Pana Bożych Zastepów) lub w działaniu jeśli obudzi się w Energii Boskiej. Można też korzystać z niej za pośrednictwem PBZ (Pana Bożych Zastepów) gdy nie jesteśmy gotowi. W przestrzeni Złotej Piramidy o mocy decyduje w 70 % siła działania, w 10 % miłość i mądrość od 10-30%.
  • SIŁA DZIAŁANIA - ma 4 składowe:
   • uniwersalną
   • ludzką
   • duchową
   • materialną
  • SIŁA MATERIALNA - wynika z prawa i programów nadrzędnych, gdzie materia jest formą rozrywania siły duchowej spajającej całość (ci, którzy zginęli od wybuchu bomby atomowej, choć byli czyści, nie mogli opuścić Planety Dusz, bo wybuch zmienia wszystko na poziomie energetycznym, Dusza jest oddzielona od Ducha). Siła materialna pomimo tego, że może być destrukcyjna jest ruchem tworzenia nowego.
  • SIŁA PROJEKCJI - to ocena zbiorcza stanu mówiącego o stopniu utrzymania świadomości w określonym stanie tworzenia. Są trzy takie stany główne i jeden umowny:
   1. Twardy umysł (stan umowny)
   2. Stan zestrojenia z elementami we własnej przestrzeni świadomości (harmonia i rezonowanie)
   3. Stan współtworzenia z elementami we własnej przestrzeni (jaźń)
   4. Stan współtworzenia z elementami w Całości (budzenie się boskiej świadomości)
   10% SP - to projekcja wstępna, 35% - zasadnicza, 45% - wybiórcza, 65% - wielopasmowa, 75% - całkowita, 100% - pewna.
  • SIŁA UNIWERSALNA - jest niedefiniowalna, bowiem można ją ustalić całkowicie błędnie mimo pozornie poprawnego widzenia całości. Lepiej uznać jej działanie jako woal prawdy, który jest eterem a prawda, prawdą o was samych, prawdą biologicznego istnienia, gdzie Ogień Życia potrafi stworzyć aż 75-80 % jej wartości. Lecz w prawdę się nie wnika, ale odczuwa bo w połączeniu z woalem daje coś na kształt ciśnienia energetycznego (istnieje też ciśnienie duchowe, by to odczuć trzeba się w Bogu obudzić).
  • SIŁY PRZYRODY - to Siły Tworzące zgrupowane w wymiarach 1-6 i w 5-6 płaszczyznach (odbijających, powielających lub grupujących) każdego wymiaru, które zawiadują ruchem (człowiek posługuje się energią ruchu, czyli przechodzi przez coś co one zbudowały - ciała też do nich należą) energii w przestrzeniach 4 poziomów i wstępnych jakie można nazwać energetycznym filarem rzeczywistości. Ciało fizyczne jest jednym z elementów tych przestrzeni, dlatego SP mają doń wgląd. Równie dobrze mogą je uszkodzić jak i wzmocnić lub uzdrowić. Składają się z pięciu głównych elementów:
   • siły przyrody
   • ogień
   • woda
   • kamień
   • powietrze
   Istnieją też 3 elementy je tworzące (siły przyrody), a zarazem z nich wynikające, czyli:
   • Duchy Przyrody
   • Duchy Zamarcia
   • Duchy Otwarcia
   z czego Duchy Otwarcia są najgorsze, najniebezpieczniejsze, gdyż w grę wchodzi ich wykorzystywanie przeciwko człowiekowi (siły przyrody są neutralne, ludzie ich nie obchodzą, natomiast Ciemność wykorzystuje je do ataku na człowieka). Potrafią one bowiem podporządkować pozostałe cząstki pozostałych duchowych sił tworzących co w naturze tych ostatnich w ogóle nie leży. Do nich zaliczyć można również - choć nie jest to prawdą, a skoligaceniem - wszelkie formy istnień, które stają się narzędziem, jakby energią i materialną siłą nośną dla duchowej mocy otwarcia (nowych wiązań energetycznych). Dlatego na poziomie materii i energii mogą one działać siłą równą Prawu Zmian, co odpowiada mocy sił demonicznych i stwórczych do poziomu 139 (siły demoniczne kończą się na 9). Ponieważ nie obowiązuje ich Prawo Duchowe naszego świata, mogą wejść wszędzie tam , gdzie przestrzenie chronią pieczęcie do poziomu 367.257. Nawet KWAK nie chroni przed ich wrogim działaniem w pełni bo tylko w 90%. Jedynie Boża Łza drugiego poziomu głębi skutecznie je blokuje. Także Dziupla jest wobec nich bezbronna, gdy Panowie Żywiołów lub zarządzający duchami przyrody od zamarcia i od otwarcia zechcą zostawić w jej strukturach pasma własnej obecności. Ogólnie uznajemy 4 poziomy owych sił:
   • poziom istnienia
   • poziom tworzenia- działania
   • poziom zmian
   • poziom przewodnictwa
   Z poziomem przewodnictwa radzi sobie dopiero PBZ i Ojciec. By móc posługiwać się siłami przyrody, wystarczy znajomość praw energii tych poziomów (ich - nie naszych) co życzliwe nam duszki przyrody (np. skrzaty, elfy) skrzętnie przekazują. Panować nad duchami przyrody nie można, gdyż swoje funkcjonowanie opierają na innych zasadach, a tych ani umysł, ani świadomość odczuć nie potrafi. Na skali człowieka opanowanego przez SP można odczytać tylko jako ludzką degradację (nie ma skal dla sił przyrody więc normalnie taki człowiek jest nieodczytywalny), jako formę uwstecznienia gdzie przy zachowaniu parametrów energetycznego i duchowego oraz ich wyrazu w przejawianiu się inteligencji, występuje paradoks chaosu, który nie pozwala owym inteligencjom poprawnie funkcjonować. Taki człowiek nie tylko stanowi taran, jakim siły natury rozwalają innych, ale jest także siewcą zarazy, która z człowieka czyni intelektualne i duchowe warzywo, które nie rozumie nic z wyuczonych formułek. Tacy ludzie stanowią dla innych poważne zagrożenie, bowiem obezwładniają energetycznie i programują wszystkich, którzy mają z nimi do czynienia, zwłaszcza ludzi ukierunkowanych na duchowość i stosujących różnego rodzaju energetyczne zabezpieczenia, które nie zdają egzaminu w zetknięciu się z ich potęgą, z innością sił natury. Ludzi opanowanych przez Siły Natury dzielimy na:
   • zasilonych (pozytywnie)
   • ujarzmionych (uroślinnionych) duchowo i energetycznie
   Zasilanie z reguły dotyczy związków z życzliwymi człowiekowi duszkami natury. Tu jest 7 poziomów:
   • 1. Komunikacji
   • 2. Rozdrobnienia - tu występuje tzw. defragmentacja cząstek energetycznych w człowieku do wibracji sił przyrody (mamy z nimi harmonię
   • 3. Ukorzenienia
   • 4. Wzrostu
   • 5. Nauki - to oznacza, że tak samo jak w świecie duchowym, żeby zrozumieć czym jest miłość, troska, trzeba wchodzić w te stany. Nie można w pełni zrozumieć działania sił przyrody jak się nie wchodzi w ich stany na ile jest to dostępne
   • 6. Władania (np. żywiołami)
   • 7. zaognienia - wyrażania sobą mocy żywiołów (to człowiek, który czuje się cząstka żywiołów
   Poziomy ujarzmiania:
   • 1. Ogłupianie - człowiek ogłupiony
   • 2. Roszenie - człowiek zraszany - unieruchomianie wyższych wibracji
   • 3. Sadzenie - człowiek zasadzony - pierwszy stopień prawdziwego zniewolenia tj. wchodzenie sił natury w pasma ludzkie (infekcja)
   • 4. Uroślinnianie - człowiek roślina - z poziomu zmian, widzimy tu w człowieku pierwsze oczy zła, jest on niebezpieczny
   • 5. Mrożenie - człowiek mrożony (zamiera inteligencja - trzeci poziom zniewolenia) blokowanie umysłu na poziomie martwej inteligencji
   • 6. Trzask - jest zawarty także w fizyczności - człowiek rozsypywany (uszkodzone stawy trzaskają). Człowiek złamany staje się autentycznym narzędziem Sił Natury oraz przekaźnikiem, którym Ciemność wchodzi w innych.
   Każdy człowiek zniewolony staje się zagrożeniem dla innych, ponieważ każde wnikanie jego zaraźliwej energetyki w pole energetyczne drugiego człowieka może przenieść nań pasma uroślinniające, które potem zabijają duchowość i podporządkowują sobie jego umysł (infekuje pleśnią).
  • SKALA CIEMNEJ PRZEMIANY (Skala nr 2) czyli techniki "rozwalania człowieka"
   • 1. Manipulacja. Odczyt manipulacji na skali procentowej jest następujący:
    • - 100% - brak jakiejkolwiek manipulacji; taki człowiek całkowicie panuje nad swoim myśleniem; stan mistyczny albo wynikający z zawieszenia w modlitwie
    • - 90% - poziom charakterystyczny dla osoby doskonale radzącej sobie z problemami
    • - 80% - owszem, problemy są, ale taka osoba wciąż sobie nieźle z nimi radzi
    • - 75% - uj, zaczynają się problemy, uwaga pogrąża się w dniu wczorajszym; należy niezwłocznie zrewidować własne poglądy odnośnie samej techniki wyjścia z kłopotów
    • - 70% - magiczna granica: jak jesteśmy ponad tą wartością, wciąż mamy szansę na pozytywne myślenie, jeśli pod, na pewno zaczęło się sterowanie myśleniem
    • - 60% - żyjemy problemami, czasem tylko i to na krótką chwilę wnikamy w przyszłość lub zatrzymujemy się w teraźniejszości - człowiek jawnie staje się zły "przenicowanie myślenie"
    • - 50% - druga magiczna granica, za nią jest tylko chaos i całkowita utrata nad myśleniem, a drogą okrężną nad własnym umysłem; tu zaczyna się rozpad, także osobowości
    • - 40% - źle
    • - 30% - totalna manipulacja, albo sprawiamy wrażenie człowieka wymagającego natychmiastowej pomocy psychologa, albo rządzimy tym światem w myśl cudownych, zwycięskich praw matrycy, która zaświadcza o naszej wielkości
    • - 20% - pewne siły przejmują kontrolę nie tylko nad naszym myśleniem, są już w energetyce
    • - 10% - totalne zmanipulowanie lub opętanie, z takim człowiekiem nikt nigdy się nie dogada; zresztą już od poziomu poniżej 50% wszelkie próby tłumaczeń palą na panewce
   • 2. Zaburzenia energetyczne - zaburzona siła kreacji, na "2" jest w depresji, na "3" stres
   • 3. Ograniczenia - energetyczne i świadomości- stosuje jeden człowiek drugiemu człowiekowi. Stopnie określa zielona skala z kolorowymi paskami:
    • 0 - 25% - urabianie (norma) - kolor biały
    • 25 - 33% - zmiany - kolor zielony
    • 33 - 50% - źle - kolor granatowy
    • 50 - 65% - bardzo źle - kolor czerwony
    • 65 - 100% - utrata kontroli (uruchomienie programów u człowieka wprowadzane przez ezoteryków - czarne pole)
   • 4. Igiełki - obciążenia karmiczne ograniczają ludzką energetykę (emocjonalne)
   • 5. Chmurki - pozytywne obciążenia karmiczne - w poprzednim wcieleniu, żyli na wysokich wibracjach pozytywnych. To węzeł karmiczny który powstaje gdy schodzi Schodzący, Powrócony lub Czysty (tzw. węzeł białego kapłaństwa) - chwyta 98,5% ludzi
   • 6. Igiełki - węzły energetyczne zawiązane w dzieciństwie, odczuwanie bólu duchowego, zawiązuje energię serca, tworzą energetyczne zakrzepy. W okresie niedojrzałej psychiki dziecka następuje samoopętanie emocjonalne poprzez stresy itp. Kody karmiczne powstają wtedy, kiedy dziecko wychodzi z łona, ale gdy to się jeszcze nie uda (a zdarza się w 1,5%) załatwia się lustereczkami - poprzez najbliższych, których się opętuje.
   • 7. Urok - pola psychiczne związane z duszą. Świadomość, umysł, myślenie, energetyka i ciało cieniem nakłada się na drugiego człowieka, bo ktoś kto jest w EP jest silniejszy i wkomponowuje w tego słabszego swój własny wzór i potem taka osoba staje się autentyczną kopią kogoś silniejszego i złego. Narzucanie wzoru energetycznego przez kogoś nieżyczliwego, czasem nieświadomie, zmniejsza energetykę. Trudne do zwalczenia, gdy przebywa się z osobą rzucającą urok. Urok trzeba blokować, ale słowo, urabianie słowem pamięć sytuacji wzajemne zobowiązania nadal istnieją i choć skasujemy energetyczny urok, może się tak zdarzyć, że ta osoba "urabiana" nadal w tym połączeniu będzie trwać. Czas, przerwa, wyciągniecie spod wpływu urabianej osoby może spowodować, że urok na stałe przestanie trwać. Oddzielenie tu jest istotne.
   • 8. Cienie - nawiedzenia stosowane przez żywych (dość poważne), Jeśli ktoś nam źle życzy to podsyła nam złą energię i ona działa. To życiowe przekleństwo, pech. Chroni od tego "rozważanie wczorajszego dnia" w modlitwie. Chmura ciemnego nieba przenika przestrzeń człowieka - wyciek energii.
   • 9. Klątwa - rozbudowany cień, aktywował się kod z cienia (szczególnie gdy mamy coś na sumieniu). Niszczy wszystkich z rodziny przez wiele pokoleń. Obejmuje więzy krwi, a nie Ducha. Jeśli ktoś idzie dobrą drogą, klątwa się nie ima (uwolnić całą rodzinę). Klątwa może być również na miejsca, przyszłość itp.
   • 10. Podpięcia - silne i świadome energetyczne działanie jednego człowieka na drugiego. Rozwalanie kogoś energetyczne np. chęć wykorzystania kogoś, mobbing.
   • 11. Uroko-cienio-klątwa - partnerzy egoistycznie podporządkowują swoje partnerki, chcą aby służyły im bez granic, bez względu nawet na ich korzyść z tego.
   • 12. Cienio-klątwa - silne mocne działające przez jakiś czas działanie, ale w tym czasie przy rozwalonej energetyce wszystko może się podpiąć.
   • 13. Podłączenia - zabierają nam energię , doprowadzają do choroby, by nie iść ku Światłu. Sprawdzać odpływ energii na skali rezonowania energetycznego, bo im wyższy odpływ energii - to ta rzeka jej wody coraz silniej przybiera i człowiek nie panuje nad sobą.
   • 14. Podłączenia Atlantyckie - tutaj mamy do czynienia z cywilizacjami, które zamknęły się między wymiarami: Atlanci, Kawoje, Majowie - wywiedzeni w pole przez Magów. Przez specyficzne techniki energetyczne wpadli w pułapkę, sądzili, że za życia przechodzą w Astral - a to jest nie możliwe, natomiast ciała fizyczne odrzucili i teraz ani w jedną, ani w druga stronę nie mogą się cofnąć. Chcą przeżyć, każdy z nich musi podłączać dwoje ludzi. Podłączenie sprawia, że ludzie (wygląda to jak taka chmura podpięta z tyłu do człowieka) tracą moc, nici jest coraz mniej i w życiu przestaje wychodzić - i wówczas taki człowiek podenerwowany tą sytuacją sam powoli się stacza. Na myślenie nie ma to wpływu - ale jak w życiu nic nie wychodzi to jakie to może być myślenie. Gdy nie są podłączeni do ludzi - są wychwytywani przez siły ciemności i wówczas w strasznych warunkach żyją. Oni żyją w grupkach po 60 osób i aby ich odprowadzić, trzeba zadziałać na całą grupę i całą odprowadzić. Nie można zerwać podłączenia, bo ono będzie odnawiane. Trzeba ich ratować, bo to jest tragedia.
   • 15. Wejście - podporządkowanie sobie człowieka, ssanie energii podobnie jak podłączenie. Stosują je przedstawiciele innych cywilizacji, ale nie mówimy tu o UFO, ale o wejściu w środek człowieka jednopunktowo. Steruje to całym myśleniem i ciągnie energie niskowibracyjna. To jest taka pompa podłączenia demonicznego przy znieprawieniu człowieka. Są dwa rodzaje wejść w energetykę człowieka: z zewnątrz, stosowane przez wrogie nam, a egzystujące wokół nas siły przeciwne naszemu duchowemu rozwojowi, te, z którymi dzielimy wielowymiarową przestrzeń Matki Ziemi i wewnętrzne, umożliwiające ingerencję przez inne cywilizacje. Ponieważ rozwijamy się we wszechświecie cywilizacji hierarchicznych, są one zainteresowane pobieraniem wyłącznie niskowibracyjnych energii, które tworzą się w ciele i psychice człowieka na kanwie lęku, nienawiści i agresji.
   • 16. Przestrzenne zawiązania - oznacza to, że weszliśmy w jakąś przestrzeń, gdzie są zaburzenia energetyczne: silne żyły wodne, uskoki, otwieranie się przestrzeni z wymiarów energetyczno-duchowych itd. Funkcjonowanie tam rozwala naszą energetykę i trzeba to zmienić.
   • 17. Nacieki - główna przyczyna wielu chorób. kasują wzorce energetyczne (badać gdzie). Tam są różne programy, dlatego nie każdy bioenergoterapeuta je wyczyści. Ktoś kto ma dostęp do energii Boskiej, kasuje wszystko nawet o tym nie wiedząc - dlatego tacy bioenergoterapeuci maja większą skuteczność w uzdrawianiu, choć robią to samo. W zależności od intensywności nacieków, choroba może przejawić się wcześniej lub później. Przy intensywności 70% w kilka miesięcy jest totalny rak i medycyna sobie nie poradzi - będą przerzuty, bo przyczyna choroby ciągle jest.
   • 18. Pasożyty - tu mamy do czynienia z takimi "stworkami" po drugiej stronie. My mamy wirusy, bakterie, a po drugiej stronie mnóstwo tego jest. Mogą być w organizmie, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie, powodują chorobę psychiczną. Tworzą one automatyczne zastawy energetyczne, wzorce energetyczne organów padają. Objawia się to w postaci zapisu choroby energetycznej, czasem pojawią się bóle, ale prędzej czy później objawi się to również w fizyczności. Niektóre pasożyty są wielkości wieloryba, które mogą być podpięte do środków komunikacji itd.
   • 19. Pomiędzy Naciekami/Pasożytami - są różnego rodzaju energie duchowe, które nas uwalają (z przestrzeni duchowych). Są inteligentne ~ 70 IQ i wiedzą jak działać. Te energie sprawiają, że padają nam nici, a jak padają nam nici to chociaż nic złego nie robimy, to prędzej czy później będzie źle.
   • 20. Opętanie - przez Duszę zmarłych - trzeba odprowadzić. Przez siły Demoniczne - prosić Górę o wsparcie. W człowieku może być tylko jedna dusza - natomiast w polu energetycznym człowieka mogą być 3 dusze i wówczas trzeba odprowadzić wszystkie, bo jak się odprowadzi jedną, reszta załatwi człowieka. Duszę ludzką potrafi z człowieka każdy wypchnąć, jeśli w chwili szczególnej wejdzie w strumień EJ. Gorzej jak dusza należy już do sił ciemności - będzie wracać, a w razie czego przyjdą inne siły. Jeśli się jednak odprowadzi duszę to przychodzi następna, która wykańcza człowieka (samobójstwo). Za karę jest likwidacja. Albo się robi to i później zabezpiecza człowieka - albo jest źle. Gdy mamy czyste serca, jesteśmy w kanale, na wyciągnięcie ręki oczyszczamy człowieka - bo tam wówczas działa moc. Wyrzucenie duszy z człowieka - to jest ból i strach dla tej duszy, natomiast odprowadzenie jej i obudzenie jej świadomości to jest dla niej wyzwolenie i radość, a dla człowieka opętanego wolność.
   • 21. Opętanie demoniczne - tu nie ma żartów - ta siła totalnie rozpracowuje człowieka.
   • 22. Nawiedzenia - obszaru przez dusze ludzkie. W jakiejś przestrzeni Dusze Ludzkie sobie bytują i trzeba je odprowadzić. Gorzej jak to nie jest nawiedzenie tylko przejście - i wówczas można sobie odprowadzać, a dusze przychodzą i to w większej ilości. Trzeba zamknąć przejście i wszystko się uspokoi.
   • 23. Nawiedzenia demoniczne - te siły przygotowują swoja przestrzeń, wpływają na myślenie ludzkie, ta sama przestrzeń pozbawia ludzi siły, wywołuje ataki depresji, albo wyczerpanie fizyczne - obojętne co, ale cały czas działa duchowe dynamo i ludzie są na siebie napuszczani (jak psy walczące ze sobą na ringu, podpuszczone przez ludzi. Takie nawiedzenia Demoniczne działają w ośrodkach władzy (strefa mroku), tylko, że tam nie ma depresji tylko totalne wykorzystanie i niszczenie ludzi: wyższość, władza, potęga, moc - byle było jak najwięcej cierpienia. Nawiedzenie można dalej sprawdzać na skali procentowej. Gdybyśmy za normalny poziom promieniowania danego obszaru przyjęli za 20%, to pełne nawiedzenie pokaże 55%. Gdy nie ma 55% to jeszcze nie jest w pełni zamknięte - ale i tak robotę wykonują. 75% - przejście demoniczne, 105% - przejście kapturowe, 150% - strefa mroku (7,5 krotne przekroczenie wszystkiego) np. Jeruzalem (obecnie 09.09.2019 Jerozolima jest przejęta przez Światło i kanał zejściowy Szatana został przeniesiony gdzieś na tereny azjatyckie byłego Związku Radzieckiego więc 23 dotyczy stanu poprzedniego) - 23 krotne przekroczenie wszystkiego, dlatego jak ktoś tam pojedzie, to jak zamulony w tych korowodach chodzi - nie przejrzy na oczy (tzw. kanał papieski) - najniższe zejście pasm Szatana.
   • 24. Przejścia - jest mniej szkodliwe od nawiedzeń, bo w 75%, szlaki astralne, kanały "tamtych" sił, atak na osobę (rzadziej) np. ktoś przechodzi przez nasze mieszkanie.
   • 25. Wdarcie - pasywne geofizyczne lub typowo umyślne energetyczne modyfikowanie wzoru energetycznego biopola - trzeba wprowadzić nowy wzór.
   • 26. Rysy - trwałe cięcie naszego biopola, może się wedrzeć w ciało fizyczne (rany).
   • 27. Zastawy energetyczne - tam gdzie są zastawy energetyczne, bo są nacieki, pasożyty, albo sama zastawa się stworzy - to w tym obszarze wzorce energetyczne organów nie pracują prawidłowo. Gdy jest 25% intensywności to może wywołać skutki po długim czasie, ale 45% już po 10 latach. Wymiana energii w komórkach nie przebiega prawidłowo i w tym obszarze organy zaczynają chorować. Nie usunięte zastawy prowadzą, więc do choroby.
   • 28. Lęki i strachy - energia emocjonalna. Głównym ich przedstawicielem jest Estera (IQ 40) wzbudza emocje, człowiek zaczyna "chodzić" nawet nie wie, czemu, a później podpina do tego myślenie i "odlot" się zaczyna.
   • 29. Zakrzepy - gdy się czymś przejmujemy - to jest niestety nasza wina. Czemu się mamy przejmować? No czemu? Jak przejmujemy się tworzą się zakrzepy, bloki emocjonalne i one jednocześnie tworzą zastawy energetyczne - no i wtedy tworzą się choroby. To trzeba wykasować.
   • 30. Ciemne Niebo - człowiek zamyślony, wszystko działa destrukcyjnie, trzyma w iluzji, działanie istot ciemnych. Nad człowiekiem wieszają jakby lustro, taki człowiek zaczyna negatywnie postrzegać rzeczywistość. Im mocniejsze to Ciemne Niebo - w tym mocniejszą wpada depresję. Czarnowidztwo się zaczyna. Każdy kraj ma swoje Ciemne Niebo.
   • 31. Zagrożenia - to jest program, który wdrukowany w człowieka sprawia, że zaczyna się kierować lękami, napięcia powstają. Gdy zagrożenia nie są duże - do 30% - to ten lęk jest nieduży, ale mimo wszystko wpływa na myślenie. Ale gdy jest 50% - tam lecą już leki na uspokojenie non stop - bo tego się boi, tamtego się boi, i taka osoba sobie nie radzi i gdy to go zajmuje to przede wszystkim na to zwraca uwagę i tego się zaczyna bać. Zagrożenia (modyfikują psychikę i energetykę) - kasuje je działanie energetyczne z 5 poziomu. Czasami potrzeba zapobiegawczo utworzyć w mózgu węzeł energetyczny.
   • 32. Pomieszanie celów - zmiana priorytetów na bzdurne, nierozsądne odejście od celów prowadzących do światła.
   • 33. Okienka - wbudowanie w człowieka nowego celu działania niezgodnego z prawdą. Stosowane są często przez ezoteryków, doprowadzają do tego, że człowiek robi to o co im chodzi.
   • 34. Wrzuty - programy, mogą je wprowadzić istoty negatywne, nawet z wysokich poziomów, choroba - wrzuty programowe, wrzuty na działania energetyczne. Może to nawet spowodować człowiek pod wpływem złych podszeptów.
   • 35. Zawiązania - mogą być na duszy, ciele, świadomości. Wyglądają jak grzybnia. Pokazuje to jaki obszar będą głownie atakować.
   • 36. Odcięcia - mogą być od dołu, od zewnątrz oraz w przypadku zastosowania Ciemnego Nieba - od Góry
   • 37. Samozagłada - program wdrukowywany tylko tym, których chcą wykończyć! Tam nie noszą się z zamiarem pozyskania człowieka, bo wiedzą, że się nie uda. Ten program rozwala człowieka, połowa anorektyczek go ma, hazardzistów. Ten program musi ich doprowadzić do fizycznej, egzystencjalnej degradacji - żeby nic nie znaczyli. To działanie sił demonicznych, taka osoba doprowadza się do destrukcji (narkomania, anoreksja itp.)
   • 38. Ciemna Korona - konkretny atak na danego człowieka, aby go zniszczyć, staje się niewidzialny dla świata duchowego (człowiek z nałożoną koroną która potęguje negatywne myślenie), jest to rozbijanie Istoty.
   • 39. Pal - wbijany jest w istoty, które w poprzednim życiu walczyły z ciemnością, które były wysoko. W oczyszczeniach prosić o pomoc Górę. Gdy jest wstawiony Pal w człowieka - on od razu "znika" wszystkie czakramy są zajęte, odcięty zostaje od opiekuna i mogą go wtedy wykańczać jak chcą.
  • SKALA POZIOMÓW DUCHOWYCH (Skala nr 1) parametr poziomów stwórczych
   • Poziomy duchowe w ENERGII JEDYNEJ:
    • 01- zrodzony, powołany w tej rzeczywistości
    • 02 - żyjący, czyli ledwie pozostający w obszarze energii jedynej
    • 03 - tworzący, a więc już się ową energią w pewnym stopniu posługujący
    • 04 - błogosławiony bo patrzący we właściwym kierunku w stronę światła
    • 05 - pojmujący, że to właściwa droga
    • 06 - prawdziwy kierujący swe myśli i czyny na światło, na świat duchowy
    • 07 - wstępujący, świadomie wydeptujący ścieżkę ku prawdzie
    • 08 - uświetlony, zapatrzony w duchowe światło
    • 09 - święty, starający się myśleć, mówić i czynić tak, jak podpowiada jego serce
    • 10 - otwarty "na świat, na drugiego człowieka"
    • 11 - zbawiony "od niewłaściwego wizerunku samego siebie"
    • 12 - odkrywający, czym jest całość
    • 13 - namaszczony, zauważony przez światło
    • 14 - wyzwolony "od fałszywej moralności praw ustanowionych przez człowieka"
    • 15 - ochrzczony "w imię Pańskie"
    • 16 - uświęcony, zapisany jako rycerz światła
    • 17 - wznoszący się, nabierający mocy, bo i tak wszystko jest w nim zmierzające ku Bogu"
    • 18 - doskonały (nic dodać, nic ująć)
    • 19 - Powrócony, dotyczy tych, co zawrócili z drogi, by wspierać w walce swoich braci w czasie wielkiej przemiany
    • 20 - Powrócony żyjący, aktywny
    • 21 - Powrócony umarły
    • 22 - Ten, który przyszedł, obudzony Schodzący
    • 23 - Ten, który zmienia, Schodzący w działaniu
    • 24 - Ten, który zapisuje, Schodzący skutecznie wypełniający wolę Ojca
    • 25 - Budowniczy oceniający, bezpośredni promień Jana, który przymierza się do zadania
    • 26 - Budowniczy działający, cząstka Jana przekształcająca tę rzeczywistość w postaci schodzącego
    • 27 - Budowniczy odpoczywający, promień schodzący u końca swej działalności
    • 28 - Istniejący, cząstka Boga w tej rzeczywistości działająca z i obok Jana, złoty Schodzący zjednoczony z Ojcem
    • 29 - Rozproszony "w całej przestrzeni działania"
    • 30 - TEN, Który Zejdzie, istota, której zamiary zmieniają rzeczywistość w całym multiwersum (był nim też Jezus); posłany przez Boga; prorok
   • Energia PRZECIWNA - symbolika istot podpinających człowieka:
    • 01 poziom - zlepiony
    • 02 poziom - szary
    • 03 poziom - mądry
    • 04 poziom - stanowczy
    • 05 poziom - ciemny
    • 06 poziom - zakryty
    • 07 poziom - wchodzący
    • 08 poziom - nienazwany
    • 09 poziom - otwarty
    • 10 poziom - zamknięty
    • 11 poziom - rozważny
    • 12 poziom - usłużny
    • 14 poziom - kapturowiec
    • 15-16 poziom - mag (Börg-Belige, demon, który przejął władzę po Untelu Mefistefelesie)
   • Poziomy duchowe w ENERGII PRZECIWNEJ:
    • 01 - odeszły / moc powstała (odszedł na chwilę od swej pierwotnej duchowej natury i odczuł ruch energii przeciwnej w swym sercu)
    • 02 - zaglądający / moc wspierająca (energia przeciwna już mu pomaga)
    • 03 - zastanawiający się (nad wejściem w zło)/ moc rodząca się (wahanie co do uruchomienia prawdziwego zła)
    • 04 - obłudny / moc zrywająca (na tym poziomie mocy powoli zrywa z własnymi duchowymi korzeniami oraz łamie duchową moc jedyną w innych ludziach)
    • 05 - zstępujący (ze ścieżki duszy) / moc niszcząca światło
    • 06 - obalony (w świetle)/ moc grzeszna (padł jako człowiek i uruchomił pierwszą diabelską moc). Zginął jako człowiek. Szóstka, to pierwsze przekleństwo, to chory egoizm. Taki człowiek pozostałych ludzi traktuje instrumentalnie, podmiotowo, jak narzędzie do spełniania zachcianek.
    • 07 - powstały (w złu) / moc atakująca (ta mocą zapanuje nad każdym człowiekiem mającym zawiązaną moc jedyną)
    • 08 - zły / moc występna
    • 09 - złamany (w duchu) / moc zła (Od dziewiątki mamy do czynienia z autentycznym zezwierzęceniem, istotą świadomie wykorzystującą ludzi i czerpiącą z podporządkowywania ich sobie niebywałą radość. To pan stworzenia, to najwspanialszy i najpiękniejszy okaz na tej ziemi wg siebie)
    • 10 - lepiony (z cząstek ciemności) / moc rozrywająca (bardzo silna negatywna energia wręcz fizycznie niszcząca moc serca - ducha)
    • 11 - podły / moc strażnika (tu najpóźniej pojawia się strażnik ciemności), (Od jedenastki postrzegamy bezkompromisowe niszczenie ludzkiej egzystencji. Człowiek to "nic", to "odpad", który ma budować świat według ich planów i zachcianek.)
    • 12 - nikczemny / moc studni (ciemnej przestrzeni)
    • 13 - pokonany (jako duch) / moc odeszła (na tym poziomie najpóźniej pozbywa się z resztek energii jedynej, to poziom zwyrodniałego duchowo człowieka), (Przy trzynastce do akcji wkraczają ciemne siły i poprzez człowieka aktywnie przebudowują ten świat tak, by nadal utrzymywał formę kazamatów, by serce łamała nieprawość. To zło w ludzkiej postaci. I proszę nie dać się zwieść wystudiowanemu uśmiechowi. To mistrzowskie aktorstwo, gra o waszą duszę).
    • 14 - kanalia / moc ciemności (od tej chwili autentyczne siły ciemności przejawiają się poprzez człowieka w tym wymiarze)
    • 15 - umarły / moc nieistniejąca (tu kontaktujemy się już tylko ze strażnikiem ciemności)
    • 16 - MAG / Moc przeciwna (twojemu Bogu), (Szesnastka jest kresem tej drogi. To Mag, prawdziwa potęga zła, która potrafi zapanować nad każdym umysłem. Zresztą, z tej umiejętności skutecznie korzysta każdy nieprawy od poziomu jedenastego. Stykając się z takim człowiekiem, jest się narażonym na wielkie niebezpieczeństwo: na całkowite podporządkowanie, na przenicowanie umysłu pod kątem jego chorych aspiracji. Uchwycicie to na skali jako "ograniczenia". Takim magiem był też Sai Baba)
  • SKALA ŚWIATŁA ZBAWIENIA - każda myśll, słowo i czyn, każdy umowny i znany stan, mają swoją odmienną charakterystykę, którą można odczytać. Na przykład stan kochania nie jest jednolity i może się zamykać w wartościach 10-70%. Jedzenie fizyczne 0-30%, afirmacja 0-30%, koncentracja 20-40%, kontemplacja 30-60%, medytacja alternatywna 40-80%, czysta medytacja (prawdziwa) 50-100%. By na przykład wstrzymać procesy starzenia trzeba utrzymać swoją wibrację na poziomie 80%. By znacznie przedłużyć swoje życie - 80%, by naprawić ciało 65-70%, by odzyskać zdrowie 50%. Nieśmiertelność to 90%, a niezniszczalność - 100%. Określonymi stanami i technikami można na chwilę znacznie podnieść wartość Światła Zbawienia. Na przykład przepromieniowywanie jedzenia może tą wartość podnieść do 90%, rozświetlanie się do 90%, bycie domem dla Boga do 100%, dbanie o sprężystość komórek do 70-80%, czyste marzenia do 80-100%. ŹRÓDŁO
  • SKALA ŚWIATŁOŚCI - dotychczas posługiwaliśmy się skalami ujmującymi człowieka w wielu jego aspektach istnienia. Pozwalały nam one określić, jakie jego cechy były mniej lub bardziej rozwinięte, eksponowane, stanowiące wzorzec zachowań dla jego całej istoty. Na tej podstawie wnioskowaliśmy o całokształcie wielowymiarowej formy owego istnienia, jej związków z całością i ewentualnych zagrożeń lub wsparcia z tego wynikającego, zarówno w stosunku do nas jak i otoczenia. Istnieje jednak skala, która ujmuje człowieka "zbiorczo", nie bawiąc się szczegółami. Jest ona związana z Księgą Życia i mówi wprost, po której stronie barykady i na jakim poziomie się ktoś znajduje. To Skala Światłości. Dzieli ona ludzi na tych, którzy się opowiedzieli w swoim myśleniu i działaniu za światłem bądź ciemnością. Po skorzystaniu z niej od razu zrozumiecie, dlaczego nie potraficie znieść obecności osób należących do innego porządku. Przy jej pomocy prześledzicie, czemu część z naszych rzekomych przyjaciół występuje przeciwko nam, tworząc wrogie obozy, w których jednoczą wokół siebie wszystkich tych, którzy mają przeciwne do naszego widzenie świata. Kto należy do światła, czuje się źle w obecności osób należących do ciemności. Kto należy do ciemności, nie spocznie, nim nie zdławi światła w człowieku nim promieniującym. Skala Światłości:
   • 1. Światło odeszłe
   • 2. Światło wypaczone
   • 3. Światło ujrzane
   • 4. Światło wchłaniane
   • 5. Światło centrowane (gromadzone)
   • 6. Światło jednoczące (całość ludzką)
   • 7. Światło zespalające (całość duchową)
   • 8. Światło prężne
   • 9. Światło maksymalne (otwierające stały kanał Światłości)
   • 10. Światłość Stwórcza
   • 11. Światłość Boska
   • 12. ŚWIATŁOŚĆ
   Człowiek karmiczny może doświadczyć jej, rozbudzić ją do poziomu 9. Światłość wspiera w działaniach energetycznych, gdy czlowiek jest zakotwiczony w świetle na co najmniej 3 poziomie. W działaniach duchowych, gdy wartość ta jest na poziomie 5. Skala ciemności ma 4 obszary po trzy poziomy każdy:
   • 1-3 Ciemność królująca
   • 4-6 Ciemność przenikająca ciało
   • 7-8 Ciemność modyfikująca ducha
   • 9-12 Zabijająca istotę (12 TRUP)
   Trupa nie można odzyskać. Człowiek nie może istnieć jednocześnie po jednej i drugiej stronie. To nie wahanie tyczące się poziomów duchowych. Tu się jest takim, a nie innym. Siły tkające ciemną sieć:
   • 1. Demoloki (do 6 poziomu stwórczego)
   • 2. Siły demoniczne (6-9 ps)
   • 3. Siły kapturowe (9-16 ps)
   • 4. Kropik aktywny (39-59 ps)
   • 5. Kropik mocny (109-129 ps)
   • 6. Kropik wstępny (249-269 ps)
   • 7. Kropik wbity (699-719 ps)
   • 8. Papierz - przez rz (1999 ps)
   • 9. Kanał - jedna z trzech energii Zorqa (2489 ps)
   • 10. Zorq (3499 ps)
   Zakresy wibracyjne tworzonych przestrzeni:
   • 1. Nawiedzenie przez duszę (do 9 ps)
   • 2. Nawiedzenie demoniczne (do 11 ps)
   • 3. Przejście demoniczne (do 13 ps)
   • 4. Przejście kapturowe (do 19 ps)
   • 5. Punkt aktywny (Strefa Mroku) (do 28 ps)
   • 6. Punkt wstępny (do 58 ps)
   • 7. Punkt mocny (do 88 ps)
   • 8. Punkt wbity (do 158 ps)
   • 9. Wstęgi papieskie (do 1586 ps)
   • 10. Kanał Szatana (do 3304 ps)
  • SKALE ASTRALNE - to coś znacznie bardziej rozbudowanego, niż analiza psychometryczna. Pozwalają one nie tylko na wielowatkowy odczyt całości człowieka, pod kątem energetycznej, psychicznej i duchowej wartości jego istności, ale umożliwiają równiez prześledzenie jego zaprzeszłych i przyszłych losów. Skale astralne pozwalają ocenić doskonałość naszych energetycznych ciał, poznać jakość centrów energetycznych i stopień ich ewentualnych zaburzeń, umiejscowić człowieka na skali rozwoju i określić jego osobowość i stan umysłu, jak i poziom uduchowienia. za ich pomocą można opisać związki międzyludzkie na wszelkich możliwych poziomach komunikacji oraz (przy zaangażowaniu Góry) poznać przyszłość w jej różnych odsłonach. Pozwalają po prostu odnaleźć się w iluzji życia i dokonywać w tym życiu świadomych wyborów. To deszyfrator tajemnic tego świata. Skale astralne to nie diagramy radiestezyjne, choc je przypominają, ale pliki informacyjne odnoszące się do zapisów tworzących całą wielowymiarową przestrzeń energetyczną, której źródło interpretacyjne znajduje sięna ósmym, najwyższym poziomie energetycznym. Dlatego by móc cokolwiek poprawnie odczytać, czlowiek musi znajdowac się nie tylko w kanale energetycznym, ale i w kanale duchowym. Odczyt to nie coś totalnie pewnego, ale coś wyjaśniającego sytuację.ŹRÓDŁO Skale do pobrania TUTAJ
  • SKŁADOWA INDYWIDUALNA - to moc ucieleśnionego Syna Bożego, jest sumą mocy generowanej przez ciała w których przebywa. Ma on, co prawda, dostęp do Boskiej Matrycy, ale gra w życie jest tak skonstruowana by nie mógł on w wymiarze pierwszym, drugim i trzecim, a czasem i do wymiaru piatego, użyć własnej boskiej, duchowej i energetycznej mocy. Od wolnej woli ciał zawartych w pierwszych trzech, lub pięciu, wymiarach zależy czy wesprą go one we wspólnej podróży, czy też nie. Dlatego dbając o pozornie podległe mu ciała, zyskując ich zaufanie, potrafi z ich wspólnej mocy stworzyć tak zwaną SKŁADOWĄ INDYWIDUALNĄ pozwalającą na poruszanie kołami zawartej w nim boskiej matrycy (może wtedy przekształcać przestrzenie w których one egzystują). Tych zasad w świecie wibracji nie można złamać. Również wola, którą się uczy posługiwać, jest narzędziem występującym jedynie w świecie wibracji i boska matryca nie zareaguje gdy Jego życzenia będą odbiegać od boskiej wizji świata zakodowanej w grze. Syn Boży musi w każdym z 12 ciał (struktura człowieka) uruchomić moc w maksymalnym ich zakresie by w ten sposób uzyskać wpływ na przestrzeń, w której się porusza. Gdy Składowa Indywidualna wynosi:
   • do 10% to jest składową martwą (ciągle fizyczność dominuje)
   • do 30% to składowa falista (tu już odczuwa się swój wpływ na strukturę przestrzeni)
   • do 60% to składowa aktywna (uczestnictwo w życiu Całości poprzez wstępne korzystanie z klonu strumienia życia, mocniejszego niż moc własnych artefaktów)
   • do 80% to składowa zmrożona (tu odczuwa się lód Ojca)
   • do 98% to składowa czarna (PraOjciec otwiera oczy)
   • do 99,8% to składowa boska (poprzez aktywne połączenie z 13 promieniem)
   • do 99,99% to składowa pełna (złote usta programowania: słowo stało się ciałem)
   • 100% to składowa cofnięta (odpowiednik 6-7 poziomu Progu i Głębi)
  • SKRZYDŁA - symbol 6 obszarów człowieka łączących go z wymiarami. Są to pozornie obszary duchowe, ale obejmują także przestrzenie, które są zagęszczeniem materii. Nie należą do 12 struktur człowieka. Są one jego lepiszczem we Wszechrzeczy:
   • 1. obszar łączący człowieka ze światem astralnym
   • 2. obszar łączący człowieka ze światem duchowym
   • 3. obszar łączący człowieka z Ojcem
   • 4. obszar łączący człowieka z Linią Niemocy
   • 5. obszar łączący człowieka z Linią Mocy Wszechrzeczy
   • 6. obszar łączący człowieka z fizycznym mózgiem człowieka, w którym ukryto biologiczne przejście w duchowe światy równoległe, jak i usytuowania i to są ognie, okręgi łączące nas z głębią.
   symbolika kolorów
   • Złote Skrzydła - 12-14 wymiar i 100% Bożego Ciała. To siła twórcza Boga-artysty, który sam lub z Ojcem pisze scenariusze, reżyseruje, aktorzy na scenie życia, ożywiając formy wedle przyjętych schematów.
   • Czarne Skrzydła - 11-13 wymiar i 70-100% Bożego Ciała (12 Rycerzy)
   • Białe Skrzydła - 7-12 wymiar i 30-70% Bożego Ciała (nieskończona ilość pomocników duchowych)
   • Świetlne Skrzydła - 4-7 wymiar i 0% Bożego Ciała
  • SKUBY (TULPY) - żywe projekcje
  • SŁOWO BOŻE - to STAN harmonii, który tworzy wibrację i nią steruje. Dlatego wysoko wibrujący człowiek jest w stanie wejść w obce mu stany, osiągając niebywały poziom harmonii. Wtedy tworzy w Łonie Całości przestrzeń własnych dokonań, którą z Prawa przejmuje siła kreacji i koduje w niższych wymiarach.
  • SŁUGA SZATANA - to człowiek, którzy nie należy do Stwórcy tego świata. Słudzy Szatana to ludzie do zadań specjalnych, dlatego wiedzą, w jakim zakresie mogą coś zrobić. Są inteligentni, wiedzą o co chodzi, a przychodzą by niszczyć idee i innych ludzi, to jest uśpiony dywersant, jego Duch jest po tamtej (ciemnej) stronie. Gdy taka osoba osiąga zjednoczenie w trzonie duchowym to budzi się we własnym duchu (WŁASNYM!!!). Ma wsparcie sił ciemności, ma moc i jest chroniona przez ciemność i system. Tamta strona to potęga, dba o swoich, zasila ich. Jak ludzki Duch schodzi tutaj to może zablokować ich działania, ale Dusza nie i jeśli polegnie będzie należeć do innego porządku rzeczy.
  • SOUREL MEFISTOFELES - to istota wykorzystywana przeciw ludzkości, powstała z podziału Borga Sourela (energetyczna istota sprowadzona na Ziemię przez siły ciemności) na światło (Borg Untel) i cień, których metodą działania jest podłączanie (technika opanowywania człowieka).
  • SPOKÓJ - to stan bez umysłowego napięcia.
  • SPOWIEDŹ - w formie kościelnej tworzy aktywny problem wewnętrzny, zapętlający człowieka emocjonalnie w kole błędnego wizerunku świata i siebie. To zło wymyślone w celu utrzymania człowieka w obłędzie wyrzutów sumienia, które wywołują silną potrzebę iluzyjnej ekspiacji (oczyszczenia) przez uzyskanie rozgrzeszenia poprzez przełożenie paciorków w ręku lub bezrefleksyjnego klepania "zdrowasiek". Błędy, które Kościół nazywa grzechami, trzeba mądrze naprawiać (jeśli istnieje taka możliwość). W poprawnej formie spowiedź to przyznanie się do błędu (nieprzyznawanie się do błędu z powodu konieczności naprawienia krzywd i noszenie w sobie poczucia przewin, blokuje transformację) wobec Boga i siebie (to duchowa postawa), rozpalenie w sobie żalu za nie i odrzucenie ich. Ta szczerość tworzy nowe. Jest magią oczyszczenia i wzniosłości. Nie trzeba nic na siłę naprawiać, bo żadna kara za "wkroczenie w dojrzałość" spotkać nie może. Nagrodą jest odsłonięcie swojego prawdziwego oblicza - budzącej się szlachetności, która sprawi, że każdego kolejnego dnia człowiek staje się coraz piękniejszy (duchowo). To tworzy postawę świadomego niekrzywdzenia i pomaga innym w sięganiu po światło (własną przemianę), bowiem budzące się doskonałe potrafi wniknąć w zagubionych, poniżanych i oprogramowanych ludzi, a wtedy taka postawa będzie wystarczającą rekompensatą popełnionych wcześniej błędów.
  • SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA - to zdolność do kompromisów zawarta w Synu Bożym. Sprawiedliwość Boża obowiązuje (wyraża się) w wymiarach 7-8, a od 9 istnieje jako Prawo. Nie obowiązuje tam gdzie podstawą funkcjonowania społeczeństw jest prawo ludzkie - ziemski poziom fizyczny. Sprawiedliwość Boża jest siłą rozrywającą 3 kręgi niszczące godność istoty ludzkiej:
   • krąg znieprawienia
   • krąg zamykania wokół własnych spraw
   • krąg błądzenia
   Gdyby jej nie było myślelibyśmy, że Ojciec stworzył nas po to byśmy cierpieli. Jest siłą zdolną zabić swoją mocą wszelką nikczemność wymierzoną wobec sprawiedliwego (uczciwego). Ochrania go, a nawet naprawia wyrządzoną mu krzywdę. Sprawiedliwym jest człowiek święty, Istota Ludzka w całym swoim boskim usynowieniu. Najwyższą moc sprawczą ma u uświęconego naprawiając nawet jego śmiertelne rany. Sprawiedliwość nie ma poziomów, bowiem jest wyrazem uświęcenia, które jest niezmienne, ale poziom wsparcia zależy od mocy światła w człowieku. Sprawiedliwość Boża łącznie z Ładem Bożym to podstawowy mechanizm, na którym wszystko jest oparte.
  • SPRZECZNOŚCI W CZŁOWIEKU - to wdrukowany konflikt energetyczny oparty na oprogramowaniu umysłu, który wywołuje bezrozumny stan męki, gdzie brak poprawnej interpretacji świata dopuszcza istnienie paragrafu o świętości nieświetości. To tak jakby niecnota i ignorancja usadowiły się w człowieku i przybrały postać cnoty i mądrości. Te widoczne w wypowiedzi sprzeczności, czyli merytoryczne zaprzeczenia, nie tylko nikogo dziś nie rażą, ale wręcz przeciwnie, są dowodem na to, że mamy do czynienia z dziejową normalnością, gdzie słuchacz i mówca określają siebie jako normalni (w nienormalności). Ukazanie sprzeczności to nieświadome przyznanie się do bycia robotem (brak świadomości) lub upadłym aniołem (świadomym sprzeczności w sobie). Sprzeczność to niebezpieczny stan wewnętrznego zakłamania. Przykłady - żąłnierz to bohater, a nie morderca, który zabija innego człowieka, katolik to świętość bo wciąż biega do spowiedzi, a to znaczy, że ustawicznie popełnia grzechy więc jaka to świętość? (papież też się spowiada!!!), chodzenie do kościoła w poszukiwaniu Boga, a Bóg od zawsze mieszka w jego domu. Więc dlaczego przed Bogiem ucieka? Bo musiałby przestać grzeszyć. To własnie takie paradoksy, takie moralne sprzeczności są przyczyną psychozy energetycznej, która opętuje ludzi nasilającym się wewnętrznym konfliktem. Zło poznać po sprzecznościach bo raz mówi, że ciebie kocha,a później opuszcza i jeszcze ośmiesza lub nienawidzi.
  • SPRĘŻYSTOŚĆ KOMÓRKI - mówi o stopniu sprawności fizycznej komórki (skala 3a). Bardzo łatwo ją poprawić zwykłą gimnastyką, w której pozwalamy ciału się wyginać, rozciągać mięśnie i stawy. 20 minut dziennie wystarczy by w ciągu 2 tygodni osiągnąć wysoką sprężystość. Jeśli do tego człowiek rozświetla się to wzrasta też poziom harmonii komórek i organów co przy lekkim uzdrawiającym wsparciu z zewnątrz może zlikwidować nawet rozwijający się nowotwór. Programy DNA, które się w ciele fizycznym uruchamiają poprzez ćwiczenia, mają naturę energetyczną i przepływają przez ciało między komórkami, oraz duchowymi kanałami podążają od komórki do komórki, od organu do organu, spajając z sobą ludzką strukturę. Jeśli są tam zaburzenia, będą powoli niknąć (jak te programy zostaną uruchomione). W komórce mogą być stwardnienia energetyczne, które sprawiają, że cząstki między sobą nie chcą się ugniatać (naginać). Jeśli brak nam sprężystości, pojawiają się zastoiny i wtedy programy uzdrowieńcze, nawet sygnały płynące z mózgu, nie są w stanie przepłynąć.
  • SREBRNA KULA - to film przygotowany przez naszego własnego Ducha, a więc nas samych w czasie przed narodzeniem się w tym świecie. Srebrna Kula nie istnieje, a jest tylko portalem czasowym, który umożliwia odrodzenie się w nas najdoskonalszych cząstek i pasm, jakie kształtowaliśmy swoimi wcieleniami i o jakich w tej chwili zapomnieliśmy. Portal pozwala otworzyć naszą moc energetyczną i duchową. To koło ratunkowe zawiera w sobie wszystkie elementy jakie są nam potrzebne do uruchomienia tak procesu budzenia się, jak i budowania się w płaszczyźnie egzystencjonalnej i duchowej. Portal czasowy znajduje się w jednej z nici DNA ukrytej w ludzkim mózgu. Tam znajdują się zapisy, kody i szyfry zmienne, które tylko wam umożliwiają skorzystanie z przygotowanych dla was rozwiązań (dla każdego inne). Dlatego nikt inny oprócz was nie jest w stanie tymi samymi doświadczeniami osiągnąć tego coście dla siebie przygotowali. Co innego, że czasem owe doświadczenia mogą być sobie podobne, a jeszcze inną rzeczą jest ogólny charakter zmian. Ta sama technika, z której się korzysta przy odnajdywaniu utraconej mocy. Na końcu korytarza Świątyni Serca po lewej stronie przed drzwiami za którymi rozpościera się przestrzeń DUCHA ŚWIETEGO możecie ze stolika wziąć CZERWONĄ KARTĘ ZMIAN, która uprawnia was do uruchomienia procesu przebudowy siebie jak i zyskanie pomocy przewodników, którzy tym procesem będą kierować.
  • SREBRNY SZNUR - to wsparcie z Pozarzeczywistości i symbol nadziei zwany STAŁYM ODRODZENIEM. Podtrzymuje wprowadzone zmiany (uzdrawianie) oraz siłą ukrytej w aktywnym świetle Białej Magii, sięga po kody jakie na tą okoliczność Bóg (zapobiegliwie) przygotował (dla swojego dziecka). Gdy coś nie do końca zachodzi tak jak trzeba (uzdrowicielowi zabrakło mocy lub uzdrawianemu wiary) wtedy srebrnym sznurem schodzi wsparcie dla każdego z nich oddzielnie (w uzdrowicielu podniesiona zostaje siła kreacji, a uzdrawiany zostaje tak przekonstruowany, tak wzmocniony by zapisana w Matrycy Stworzenia potęga jego imienia mogła już sobie poradzić z niepewnością, ze zwątpieniem, a nawet z rozpaczą). Srebrny Sznur jest widoczny wyłącznie przez najwyższe siły duchowe. To pozostałość po ludzkim GMACHU MĄDROŚCI jaki ludzcy bogowie stworzyli na potrzeby odradzania się w ŹRÓDLE, a która poszła w zapomnienie, kedy przeminął ich czas, gdy przestał istnieć wszechświat, w którym człowiek stał się równy Bogu. Wspaniałość dokonań zawartych w Gmachu Mądrości tak wstrząsnął Bogiem, że z Jego łez utkano sznur, który ponad czasem i przestrzenią zwiesza się teraz u tych, którzy są gotowi być zdrowi i wspaniali.
  • STAN AKTYWNEJ OBECNOŚCI - to wejście w interakcję z wyświetlaną Rzeczywistością. Dotyczy Świadomości na różnych jej poziomach zawężenia, a wynikającego z poziomu doświadczanej Rzeczywistości.
  • STAN BUDDY - to umysł (jego cztery poziomy) i świadomość w boskim zjednoczeniu. To stan JA JESTEM.
  • STAN JESTEM - to wyłączony (zjednoczony) umysł (jego cztery poziomy) i obudzona boska świadomość. To ostateczne dookreślenie roli człowieka w doświadczaniu życia. To błogosławiony stan trwania w PRAWDZIE i MOCY. Prawdą są zasady według których wszystko powstało. Ten kto tych zasad przestrzega, ten staje się częścią ŹRÓDŁA i uzyskuje Jego wsparcie. JESTEM to wewnętrzny wzór przyrzeczenia sobie, że jest się gotowym do zmiany świata na lepsze, a więc i na zrozumienie siebie i wszechistnienia.
  • STAN OBECNOŚCI - wynika nie tylko z naszego zachowania, naszych ustawień energetycznych, ale związany jest ze stanem, do którego się dąży. Jeśli ten stan złapiesz z poziomów wysokoenergetycznych to wywoła on take działania (kroki) na poziomach niskoenergetycznych jakie trzeba by było wykonć by ten stan osiągnąć. Stan obecności rozciąga się w wymiarach 4 - 7 więc zahacza o obszar potrzeb przez co może identyfikować się z nimi i wpływać na innych w poprawny sposób. Gdy go nie ma to w obszarze 1 - 4 gwałtownie spada poziom intuicji. Stan obecności związany jest z akceptacją wszelkiego istnienia (ale nie akceptacją szkodliwego i negatywnego działania), którego negatywne działanie nie odrzuca się, ale stara zmienić. Nie związany jest z życiem przyszłością i marzeniami. Jest pełniejszy bo zawiera się w korzystnej przyszłości i nie wymaga angażowania się w jej kreowanie na poziomach niskowibracyjnych. Stan obecności czuje się już przy aktywnej stałej wartości świadomości na poziomie 10%. Apogeum osiąga na poziomie 30% - 50% tej stałej aktywnej obecności.
  • STAN SZCZĘŚCIA - to doświadczający umysł (jego cztery poziomy).
  • STAN WEWNĘTRZNEJ MODLITWY - stan, w którym człowiek myśli, mówi i czyni to, co w prawie duchowym zostało uznane za prawe. Oczywiście nie ma on nic wspólnego z odmawianiem "paciorków".
  • STAN WYNIESIENIA - istota ludzka integruje się z Całością Wszechrzeczy poprzez określone stany energetyczne. Są one czymś w rodzaju wewnętrznych wibracji, które jak nic w życiu mówią o tym, Czym i Kim jest ich twórca. Ten kto pozna tajemnicę ich wytworzenia i utrzymania w sobie, ten ponad czasem i przestrzenią stanie, przyjmując rolę Wielkiego Mistrza. Tak więc stany duchowe Wielkich Mistrzów są drogą do zrozumienia duchowego rozwoju. Odpowiednie stany energetyczne i duchowe to:
   • nie niszczę świata - 3-6 wymiar
   • akceptuję wszystko - 7-8 wymiar
   • akceptuję i zmieniam na lepsze - 7-9 wymiar
   • formy, istnienia, Ja i Ja Pomnożony - 9-10 wymiar
   • Czas Teraźniejszy, Bóg i Ja Pomnożony - 10 wymiar
   • Czas Teraźniejszy, Bóg i Ja Pomnożony dbam o wszystko - 11 wymiar
   • JESTEM, żeby Świat BYŁ lepszy - 11-12 wymiar
   • JESTEM, żeby Istniał Bóg - 13 wymiar (12-11 wymiar w drodze powrotnej Zstępującego)
   • JESTEM, żeby istniał ŚWIAT - 11-9 wymiar (Mały Stwórca)
   • JESTEM, żeby świadomość doświadczała ŻYCIA, czyli Ja Powrócony - 9-4 wymiar
   • JESTEM, aby ŚWIAT doświadczał mnie - 4-1 wymiar
   • Bóg stworzył ŻYCIE, a wszystko co przeżywam to tylko GRA - 0 wymiar do 60%
   • To GRA, którą muszę wygrać - 0 wymiar w 60-100%
   To GRA o doskonałość samego siebie. Więc doskonałość to STAN WYNIESIENIA.
  • STANY DUCHOWE - główne to
   • nadzieja - maksymalny stan energetycznej wszystkojedności, w której się wie, że wszystko to co chce się dotknąć jest w zasięgu ręki bo wystarczy tylko być w stanie gdy się czuje, że się to dotyka. To stan z wymiaru 8-9, to coś co łączy w sobie cząstki energetyczne i duchowe
   • obfitość - to stan czysto duchowy bo z wymiaru 10-11, to modczucie "napchania i zarzucenia wszystkimi dostępnymi możliwościami", skupienie na czymś uwagi pokazuje wielowariantowość dostępnych rozwiązań. W tym stanie nie ma konieczności wyboru tylko jednej drogi bo istnieje tysiące sposobów na osiągnięcie tego co się chce osiągnąć. Najbliżej w fizyczności oddaje to totalny przesyt, a co pozwala dostrzec "świat braków i jego tęsknotę do obfitości", który to świat jest częścią tej obfitości.
   • jedność - to stan, w którym nic w innym człowieku nie przeszkadza. Widzi się jego życie jakby w szklanej klatce i wie się, że to co w nim jest niepoprawne i mogłoby zaszkodzić do ciebie nie dochodzi, bo ta szklana tafla wszystko zatrzymuje. Ruch energii i oddziaływania (tylko pozytywnego) idzie jedynie od ciebie do niego. To stan błogosławionej obecności przy drugim człowieku z wymiaru 10-12.
   • odwieczne trwanie - to stan, w którym można zrozumieć czym jest napięcie i jego zanik. Tu odczuwa się własną nietykalność, która była zawsze w nas (ciało jest na chwilę, dusza na chwilę, duch na długo, ale ja jako Syn Boży jestem cząstką Boga i nie muszę przejmować się chwilowymi niepowodzeniami i problemami bo one znikną, a ja będę trwać). To stan z wymiaru 10-12.
   • miłosierdzie - to stan, w którym włączają się cząstki Boga jeśli miłosierdzie jest pełne, stan z wymiarów 10-13. Tu się jest w stanie miłości (na poziomie energetycznym stan kochania dzięki jedności z całością), która jest ciszą od zawsze w nas zawartą, która wszystko przenika i wszystko naprawia, a czas i przestrzeń dla niej nie ma znaczenia.
   • boskość - stan z wymiarów 13-15.
   • Kiedy te wszystkie stany zawrą się w nas przestają się liczyć bo już są. To stan ZAPOMNIENIA (wymiary od 0-16) tego co było. Tu rozumie się, że stało się tym kim zawsze się było, schodzi się wtedy na sam dół (do Biologii - poniżej atomów) jak i jest się obecnym we wszystkich wymiarach. Tu wie się, że się było, jest i będzie, a żyje się po to by wyrażać idee, które Bóg Ojciec w nas zasiał, a tą ideą stajesz się sam, bo w tobie jest zawarte całe piękno Jego (Ojca) patrzenia na świat.
   Pomniejsze stany duchowe, których jest 7-8 i które przenikają przestrzeń energetyczną to
   • bogactwo - wymiar 6. Tu rozumie się, że wszystko co jest w tym świecie jest ci dostępne. Dzięki temu wchodzi się w większym stopniu w stan uwierzenia (pomimo tego, że całe to bogactwo nie przyfrunie od razu), że skoro jest wszystko dostępne, to wszystko jest do osiągnięcia. To nie to samo co OBFITOŚĆ, to stan dzięki któremu można dojrzeć do obfitości, tak więc BOGACTWO to nie OBFITOŚĆ.
   • wielkość - to wymiar 5-7 gdzie odczuwa się swoją wspaniałość bo zawsze w nas jest coś wspanialego co może pomóc innym. Nie ma tu kategoryzowania, porównań. Wielkość świadczy o tym, że się docenia wspaniałość innych, własną i ich wielkość we własnych i czyichś oczach.
   • człowieczeństwo - to wymiary 1-5 gdzie we współodczuwaniu i współtworzeniu chce się z ludźmi być (pomimo ich niedoskonałości), nie opuszcza się ich bo są w nas zawarci i można na nich wpływać. Poznaje się o nich prawdę i rozumie dlaczego tacy są.
   • wszystkomożliwość - to wymiar 4-5 gdzie można wszystko co nie oznacza, że nam się uda. Tu się wie, że dopóki ma się ręce i nogi, jest się pracowitym i dzięki temu można wszystko, co jest dostępne na tym poziomie, osiągnąć. To siła napędowa życia.
   • kochanie - to stan z wymiarów 2-5
   • dobro - dotyczy wymiarów 1-4
   • wdzięczność - to wymiary 5-7 gdzie docenia się swoje życie i zdobyte doświadczenia. Każdy dzień i obecność każdego człowieka jest jak przygoda, w której czasami doświadcza się niewygody, ale dzięki temu budujemy swoją mądrość, ktora wynika z tej wdzięczności.
   • Istnieją też POBOCZNE STANY DUCHOWE jak stan zdrowia (wymiar 1-2), spełnienia (3-4), zadośćuczynienia (1-3) i inne, w sumie jest ich 20. Wszystkie te stany po swojemu i energetycznie choć z uniesieniem duchowym, odczuwa człowiek tylko w fizyczno-energetycznej rzeczywistości samego siebie, czyli na poziomie 1-5. Trudność w interpretacji wynika z różnic istniejących między obszarem duchowym, a energetycznym. Inaczej owych stanów się doświadcza gdy się jest istotą aktywnie obudzoną w niższych wymiarach, a inaczej tam gdzie jest się częścią wyższej energetyki.Świat przynależny duszy znacznie obniża i zniekształca charakter i rytm wibracji wysokich energetycznych i duchowych czy też duchowych uniesień. Jednak człowiek może się nauczyć je rozpoznawać będąc pogrążonym nawet w uniesieniach fizyczno-energetycznych. I tak na przykład człowiek, który wiąże namiętność ze stanem kochania może wtedy chwilami odczuć stan miłości, który zanika, ale pomylić się myśląc, że ten stan miłości z kochania i namiętności wynikł, a tymczasem to był element sprzyjający powstaniu tego stanu.
  • STANY MÓWIĄCE O STOPNIU UTRZYMANIA ŚWIADOMOŚĆI W OKREŚLONYM STANIE TWORZENIA
   • 1. Twardy umysł (stan umowny)
   • 2. Stan zestrojenia z elementami we własnej przestrzeni świadomości (harmonia i rezonowanie)
   • 3. Stan współtworzenia z elementami we własnej przestrzeni (jaźń)
   • 4. Stan współtworzenia z elementami w Całości (budzenie się boskiej świadomości)
  • STOLIK PODAŃ - po lewej stronie korytarza w Świątyni Serca jest Stolik Podań z krzesełkiem i skrzynką na owe podania. Możemy tam pisać prośbę o pomoc jaką potrzebujemy (to co chcemy by się stało) i jeśli zyska zgodę, to zmieniana jest wtedy przestrzeń energetyczna pod kątem owej prośby (manipulacja ustawieniami przestrzeni za pomocą kodów).
  • STRACH - niskowibracyjne uczucie, które bazuje na ludzkich słabościach, na grzechu, na odcięciu od Boga i ludzi. To systemowa wibracja, która poprzez potencjał emocji, pozwala zapisać w umyśle nowe wzorce zachowań (manipuluje umysłem). Chcąc pozbyć się strachu i poczucia winy, dajesz sobą manipulować i starasz się uwierzyć w zapewnienie, że jesteś częścią obcej mocy. Wierzysz, że to cię wyzwala od iluzji o samym sobie. Strach i poczucie winy bazują na kompleksach, którymi sterują programy. One też sterują potrzebami, będącymi żywymi artefaktami kompleksów. Ludzi się łamie, nie zabija, bo złamani i skruszeni dają się podporządkować. Zabija się tylko opornych. Strach degraduje DNA fizyczne w 10%, ale poprzez umożliwienie wejścia, dzięki niemu, różnych innych wibracji, uszkadza całość DNA w 40%.
  • STRAŻNIK PIECZĘCI - z Prawa strażnik głównego artefaktu, który uruchamia pomniejsze artefakty. Istnieje Pieczęć Mroku (umożliwia wejście w kanały PTP), Pieczęć Nadziei, Pieczęć Wody, Pieczęć Ognia (Mocy), Pieczęć Pustki (powietrza), Pieczęć Światłości. Strażnik pieczęci to też tworzyciel zmian aktywizujących odradzające się DNA Adama.
  • STRUKTURY CZŁOWIEKA - jest ich 12:
   • 1. MACIERZ (Czarna Piramida) zawiera pierwotny wzorzec człowieka (Adama). Wszyscy ludzie od niego pochodzą. Ewa pojawiła się w obszarze energetycznym jako funkcja rozrodcza
   • 2. DNA (zawiera przejścia w inne wymiary, a poprzez nie budzi się Ojciec i Bóg w człowieku) i ciało fizyczne - to dwie części jednej całości
   • 3. ENERGETYKA (emocje) i myśli - myśli i emocje nie należą do człowieka, energetyka wynika z myśli
   • 4. DUSZA (umysł -jako holograficzna struktura, którą można zapisać i świadomość tworzącą podstawę człowieka)- w rzeczywistości ziemskiej świadomość jest równoważna umysłowi. W normalnych światach umysł jest podporządkowany świadomości bo jest sprowadzony do serca i równoważny bezemocjonalnej zawartości zapisu logicznego (informacyjnego)
   • 5. DUCH
   • 6. DUCH CAŁOŚCI
   • 7. PASMA ZEJŚCIOWE to pierwsze pasmo dojścia do Boga (powiązanie DNA z Macierzą). Uaktywnia je wiara świadomości w to, że jest ona - świadomość, cząstką Boga, dla której wszystko stworzono. Poczucie bezwartościowości całkowicie dezaktywuje pasma zejściowe, zamykając człowiekowi drogę do Boga, a Synowi Bożemu udaremnia schodzenie w światy materialne.
   • 8. STRUKTURA RUCHU. Nie znajduje się w człowieku - jest w strefach ruchu, dzięki temu możliwe jest podłączenie pod miejsca mocy. Uruchamia życie (poprzez działanie), ale nim (życiem) nie jest. Tylko jednostka aktywna wzmacnia i tworzy zarazem życie. To jak rybi ogon, bez którego trudniej rybie pływać i walczyć o przetrwanie. Nie ma znaczenia w jakich przestrzeniach wykazuje się ekspresję, czy w świecie fizycznym, czy energetycznym, bo i tak wszystko jest wibracją. Znaczenie ma siła zmian jakie się wprowadza lub chce wprowadzić swoją aktywną kreacją i dla takich działań Struktura Ruchu daje swoje pełne poparcie.
   • 9. STRUKTURA PODSTAWOWA to kołyska, to łono, to łoże, w który każdy tak się wyśpi, jak sobie wibracyjnie pościeli. To związek z przestrzenią. To tu jest klucz do wchodzenia w różne części ciała fizycznego, energetycznego, duchowego i ich związków z przestrzenią, a wiec z innymi ludźmi. Zawiera się w danych rejestrach duszebnej świadomości, to obszar umysłu i świadomości, dzięki temu możemy wchodzić w inne wymiary. Tę strukturę siły ciemności wykorzystują do zapanowania nad człowiekiem.
   • 10.STAŁY HOLOGRAM (wzór energetyczny) to konstrukcja utrzymująca teraźniejszość jak i kształtującą się przyszłość. To szkielet, a zarazem mechanizm pozwalający utrzymywać ciągłość zmian w przestrzeni. Przejawia się za pomocą kreacji w świecie form.
   • 11. ZŁOTY OTOK (12 promieni) opasujący Ciało Duchowe i całą Istotę Ludzką (czapka niewidka dla sił ciemności, stały dostęp do Prawa). To korona jako symbol mądrości i dojrzałości do ustawienia wszystkich struktur człowieka pod przywództwem Świadomości. WIĘCEJ NA TEN TEMAT
   • 12. STAWANIE SIĘ (królestwa) to żywy artefakt, który chce, za pomocą człowieka, się przejawić. To moc całkowitych przekształceń, którą sobie człowiek wypracowuje na różnych poziomach. To ona (ta struktura) w swym aktywnym, twórczym wyrazie potrafi zmienić cały obraz człowieka, ale dostęp do niej mają tylko ludzie otwarci w swej ufności na działanie Siły Wyższej. Kto tu dotrze, kto pozwoli na kształtowanie swojego, nowego obrazu, ten nie musi zapoznawać się z działaniem niższych struktur, są one automatycznie modelowane (to STAWANIE SIĘ). więcej w PRZEKAZACH
  • STRUKTURY ENERGETYCZNE ŚWIATA - Istnieje 16 pasm tworzących strukturę energetyczną świata. Osiem stanowią energie, jedno jest techniką (praenergia), trzy to moce, a cztery są cząstkami prawa, albo raczej prawami, które są zawarte w Ojcu jako przyczyna Jego powołania. Można też powiedzieć, że sama Pracząstka, że Świetlista Miłość zawiera w sobie (bo tworzy skutek) owe prawa. To Prawo Wolności, Istnienia, Tworzenia i Zmiany. Są i prawa pomniejsze, owe nadrzędne wspierające, ale nie wynikają bezpośrednio z przyczyny, ale ze skutków, jakie Główne Prawa i przyczyna wywołują. Leżą one w gestii Ojca i Bogów, którzy nimi utrzymują w gęstych wymiarach skutki działania Praw Głównych. Kto wiec w sobie wszystkie Prawa wyrazi ten zaistnieje jako skutek i przyczyna, bo Miłością zawrze się we wszystkim, także we własnym istnieniu. Człowiek w ogóle z żadnych praw korzystać nie może, gdyż należą one do Stwórcy. Potrafi jednak posiąść pewne moce i umiejętność posługiwania się różnymi energiami - o ile Siły Wyższe taki mechanizm w nim uruchomią. Ale to, o czym mówimy, jest w tej chwili jedną z trzech form tworzących hologram nadrzędny.
  • STRUMIEŃ ŻYCIA - to dzieło Wielkich Kreatorów powstałych wraz z Matrycą Tworzenia, to prąd (programy sterujące nieaktywnymi formami), który wszystko napędza. Dzięki temu formy (bioroboty) żyją, rozmnażają się, wzajemnie naprawiają i budują świat na jakim Nadrzędnej Obecności zależy.
  • STRUNY - to umowne kody Boga. Są wejściem w programową rzeczywistość (wymiar 10-12,5 czyli Matryca Początku i Końca). Ten kto ich dotyka, ten się w nich zawiera.
  • STUDNIA - kanał Ciemności występujący na niewielkiej powierzchni powodujący silnie nieprzyjemne odczucia fizyczne. To aktywne przejście (portal) na drugą stronę poprzez, które tamte siły mają bezpośredni wpływ w tej rzeczywistości.
  • STWÓRCA - powołane do życia w "Pokoju Zabaw" (przestrzeń zawarta w obszarze Energii Jedynej zawierająca 10 do potęgi 1001 poziomów) przez Boga Twórcę (Ojca) dziecko Boga-Ojca, które tworzy własne Multiwersum. Stwórców jest 10 do potęgi 13. Nasze Multiwersum składa się z 7 wszechświatów, a każdy z nich z nieskończonej wręcz ilości galaktyk. A wszystko to stanowi tylko fragment rzeczywistości. Każdy ze Stwórców tworzy multiwersa, czyli przestrzenie, w których może siebie doświadczać. Klocki do budowy światów, wszechświatów, galaktyk - ma, musi to wszystko poukładać po swojemu. Stwórca tak naprawdę jest tak niedoskonałym dzieckiem jak ludzie w stosunku do Stwórcy. I to właśnie Stwórcy i tylko Stwórcy są tymi, którzy mają się doskonalić, którzy mają budować cudowne światy, by ciągle ewoluując w PWW, odczuli potrzebę radości, bycia w niej i nauczyli ją utrzymywać w jakichkolwiek warunkach, by kiedyś pokonać następne poziomy w przestrzeniach boskich i pokonując te kolejne poziomy głębi stanąć przed Bogiem Twórcą i powiedzieć "cześć Bracie, jesteśmy - nasz Ojciec Prowadzący nie będzie samotny. Stwórcy tworzą światy:
   • zewnętrzne w zewnętrzu
   • wewnętrzne w zewnętrzu
   • zewnętrzne w wewnętrzu
   • wewnętrzne w wewnętrzu
  • SUBSTANCJA CZYNNA - Substancja czynna jest czymś w postaci oparu (tworzonego przez Praenergię), który materializuje potrzebne elementy w postać CIAŁA CZYNNEGO. Składa się ona z pierwotnej cząstki fizycznej (mowa tu o pierwotnej cząstce czyli przynajmniej o Polu Kryształków, czymś co jest umowne), pierwotnej cząstki energetycznej, duchowej i pierwotnej cząstki boskiej. Substancja czynna składa się jeszcze z prawa do zmian, wyrażającego się w zdolności do stwarzania lub tworzenia (ludzie tylko stwarzają) oraz jest zależna od siły zmian. Wtedy wola, wybór czy też twórcze założenie zmian, kierunkuje lub stabilizuje procesy zmian w przestrzeni czynnej poprzez powstanie ciała czynnego z substancji czynnej zwanej często Praenergią.
  • SUMIENIE - głos pierwotny, źródło w wymiarach 9 -12
  • SYSTEM - struktura oparta na sianiu strachu i na bandyckiej infrastrukturze, która daje chwilowe korzyści (rezerwuje je) tylko dla kreatorów, dozorców i czrnych liderów. To sztuczna struktura, która może być obdarzona wewnętrzną inteligencją. Chociaż sam system pozbawiony jest emocji to jednak może je odczytać i wykorzystać do umiejętnego programowania człowieka, społeczeństwa czy całej planety pod kątem z góry ustalonych wydarzeń lub utrzymania określonego obrazu rzeczywistości, które ciągle jest tworzeniem nowej rzeczywistości. Nawet jeśli ona jest powielana to jest to tworzenie nowej na wzór starej. Wybudowanie domu nie oznacza, że nic więcej przy nim nie trzeba robić. To początek działań, które muszą być wykonane by ten dom ciągle stał w stanie przydatnym do użytku. By system trwał i nie uległ zniszczeniu dbają o to algorytmy systemu. To one szukają punktów zapalnych i zagrożeń by zgasić je w zarodku. To oprogramowanie, które nie musi mieć dostęp do wszystkich informacji i urządzeń stanowiących pole informatyczne, ale mając wpływ na twórców (konstruktorów) określonych urządzeń, może ukierunkować rozwój technologii, która w ostateczności ubezwłasnowolni człowieka. Dotyczy to też zdrowia i form społecznych takich, by odpowiadały one panom tego świata, gdzie człowiek jest coraz większym niewolnikiem. Algorytm systemu oddziaływuje nie tylko na cyfrową stronę tej rzeczywistości, ale też na przestrzeń energetyczną - na ludzkie emocje, idee, potrzeby. Steruje funkcjonowaniem myślenia poprzez emocje i poprzez umysł, odpowiednio go programując, steruje emocjami, które z kolei wpływają na myślenie i koło błędnego myślenia i sterowanego tym działania, się zamyka (już od przedszkola), a na to człowiek w swojej przestrzeni energetycznej nie ma kompletnie wpływu (nie ma mocy by stworzyć przetasowania w tej przestrzeni - nie stworzy nowych w niej ruchów do czego potrzebne jest dojście do trzeciego umysłu w 10 wymiarze).
  • SYTUACJA - (skala podstawowa) oznacza, że to co tworzy relacje z ludźmi pochłania człowieka co obniża jego wibracje nawet o 60%.
  • SZAMBALA - energetyczne miasto leżące w niższych warstwach Edenu. Część przestrzeni, w której znajdują się dusze ludzkie już nie ucieleśniające się.
  • SZARA STREFA - niskowibracyjna przestrzeń powstała z ludzkich myśli i energii emocji o niskiej wibracji. Sięga do 20 km od powierzchni Ziemi. Utrzymuje ten niski poziom wibracji i nie pozwala włączyć się świadomości, tłumi radość. To totalne uderzenie przestrzeni od nawiedzenia poprzez przejście do strefy mroku (energetyczne piekło).
  • SZARY MOTŁOCH - to ludzie zmodyfikowani (negatywnie - zafiksowani w systemowej, religijnej, społecznej moralności) duchowo, świadomościowo i energetycznie co nie pozwala im na zrozumienie prawd duchowych.
  • SZARAKI - niewysokie istoty pierwotnie stworzone w PWW z EJ (energii jedynej), które po najechaniu ich świata przez Ciemność przeszły Ciemną Przemianę tak, że z tych istot - braterskich, cudownych o rozwiniętej technologii, zrobiono wynaturzone stwory uwstecznione duchowo. Upadająca cywilizacja. Są też Szaraki wysocy, których Ciemność nie zniszczyła i normalnie ewoluowali, podobni do Aniołów
  • SZATAN - cząstka Lucyfera, który z kolei jest cząstką Pana Przeciwieństw. Działa na planetach. To Pan Przekształceń Planetarnych działający po stronie Ciemności. Jest niezniszczalny oraz obdarzony przez Boga pełną kreacją oraz wolną wolą.
  • SZCZĘŚCIE - to synonim stanu określającego człowieka w wymiarze 11. To stan uniwersalny zamknięty, do którego dochodzi się przez JEDYNOŚĆ. To stan boski pochodzący z POZARZECZYWISTOŚCI (boski stan pojednania ze wszystkim) - inaczej CISZA.
  • SZEŚĆ SZEŚĆ SZEŚĆ (666) - to Jezusowa symbolika oznaczająca otwarcie do wielu wymiarów i ujmująca całość powrotu człowieka do Macierzy i Boga. To symbol każdego Uświęconego (poziom 16, skala 1)
  • SZKOŁA PRZETRWANIA - to rozszerzanie świadomości, obejmuje 16 klas i pracowni, a każda się z sobą zazębia, jedna z drugiej wynika i po kolei coraz wyraźniej odsłaniają Rzeczywistość, w której wszystko układa się w jedną całość. Pracownia to intensywna praca nad sobą, to odczucie i przepraktykowanie tego czego dotyczy. Klasa mówi o ściąganiu informacji by pojąć jak ta Rzeczywistość wygląda by móc się w niej odnaleźć:
   • KLASA HISTORII - dotyczy historii przyszłości bo przyszłością człowiek jest dla siebie sam o ile odczuwa w sobie obecność Ojca. W poprawnym świecie nie ma czasu na analizowanie przeszłości bo już właśnie doświadczamy skutków tego co się stało i nie ma sensu ponownie do tego wracać. Wystarczy naprawić to co doprowadziło do tego negatywnego doświadczenia więc w teraźnieszości patrzymy na to wydarzenie z przeszłości w poprawny sposób to znaczy ściągamy wiedzę z przyszłości (gdzie wszystkie rozwiązania już istnieją) w jaki sposób naprawić to co zaistniało. Dotyczy to też realizacji własnych indywidualnych (głównie) pragnień i potrzeb.
   • KLASA ARYTMETYKI - jedna z najważniejszych, to działanie na już, uczy jak tworzyć prawdziwie Świętą Geometrię czyli wzory zachowań, zdrowia, pożądaną zmianę, bo sens całego życia można wyrazić graficznie w postaci hologramu, wielkiej tajemniczej struktury, która nas przenika, jest nami i z nas wypływa. Hologram spaja płaszczyzny, można nim manipulować z poziomu Ciała Kosmicznego poprzez Światłość Wiekuistą (Promieniujące Serce Jezusa - działający Chrystus). Hologram w swoim działaniu utrzymuje ciśnienie materializujące i można go użyć jako coś wzmacniającego ścieżki losu poprzez pojawienie się w człowieku umownej siły, która posłana jako Światło tworzy wzory czyli ścieżki wzajemnych powiązań i dodatkowo wzmacnia je.
   • KLASA CHEMICZNA - tu odkrywa się związki z Duchem Świętym poprzez zrozumienie czym jest nasza obecność i z czego ona wynika. Człowiek nie odczuwa siebie bo nie odczuwa Całości, a tylko jej cząstkę w postaci swego cielesnego życia. Nie jest obecny w pełni, a obecność to stan istnienia w pełni i odczucia Boga w sobie. Tą spoiną pozwalającą Świadomości wznosić się i doświadczać obecności we wszystkim jest Woda Duchowa, w której wszystko się unosi, a cząstką tego duchowego oceanu, w której podróżuje Świadomość jest Chrystus (Chrystus to zdolność funkcjonowania w Duchu Świętym, to obecność we wszystkim). Odbywa się to na poziomie subatomowym (poniżej atomów) gdzie wypełnieniem jest "jednorodna woda, fala, mgła" czyli Duch z którym prawdziwy człowiek (to Świadomość i Obecność) połączony jest Chrystusem i co mu pozwala wędrować. Poniżej poziomu subatomowego jest Światło, które samo siebie wyświetla. Tu odczuwa się Boga jako siebie samego. Tu się JEST bezimiennym o wszystkich imionach. Stan JESTEM to cel samopowołania, samoobserwacji, samoodczuwania.
   • KLASA Z WODĄ - jest podpowiedzią co do budowy Domu Swego. To odnajdywanie takiego miejsca gdzie żadne negatywnie zewnętrzne wpływy nie zabarwią własnych snów i marzeń, a przepuszczone zostanę jedynie te podobne, harmonijne i promieniujące jednością oraz współtworzeniem. Kiedy żyjemy jesteśmy wielkim przetwornikiem przetwarzającym napływające sygnały z zewnątrz i trochę sygnałów wypływających z wewnątrz nas co powoduje, że aktywne zewnętrze wyświetla sie w nas, a my tworzymy, według wzoru zwanego osobowością, na podstawie tego co do nas wpływa, własne myśli. Stan bez zewnętrznych bodźców to MARTWY STAN dotykający znieprawionej duszy, której nikt nie chce w swoim świecie, ale to też stan u zarania siebie samego, stan unoszenia się w wodach płodowych wielkiej kosmicznej macicy, w której obok siebie śpi wiele doświadczających życia istot śniących pierwotne czyste sny i mających takie myśli. Wody płodowe są niezmienne i wyświetlają wszystko to, co zawieszone w nich "dzieci" chcą śnić. Śniący zabarwiają je lekko (zabarwienie świadczy o istnieniu życia) i siebie wzajemnie (przepuszczając bądź blokując wzajemne wpływy) przeżywanym życiem lecz ciągle znajdują się w niezmiennym łonie. Gdy ktoś się budzi (otwiera wewnętrzne oczy) może zobaczyć te pierwotne czyste wody i całą tą grę w życie. To właśnie nasza Rzeczywistość, w której doświadcza życia pomnożony Syn Boży i kiedy w pełni się obudzi, wychodzi z łona (rodzi się) i wraca do Ojca, do Pozarzeczywistości w której On przebywa. W wodach płodowych pozostają wyświetlane cząstki Duszy i Ducha, które są wyświetlaną formą życia.
   • KLASA ASTROLOGICZNA - to odzyskanie wpływu nad własnym życiem w ciszy wspólnego doświadczania szczęścia i radości po usunięciu blokad w zespole mózg/umysł. Dotychczas człowiek sądził, że jego ścieżki losu kształtowane są w gwiazdach. Jest odwrotnie. To umysł za pomocą mózgu wyświetla obraz pewnych ścieżek na "nieboskłonie". W umyśle istnieje pewna zwarta struktura mówiąca jakim człowiek jest. Zawiera jego zalety, predyspozycje i dążenia co jest zawiązane jak węzeł, wyświetlane na zewnątrz i co mówi o jego charakterze, a co można, w jakiś umownie przyjęty sposób, odczytać w powiązaniu, na przykład z ruchem gwiazd i planet, a co nie jest wynikiem tego ruchu. Dotyczy to człowieka zamkniętego w czterowymiarowej przestrzeni, który ma zablokowane połączenia z Nadduszą i Duchem skąd w normalnych warunkach mógłby czerpać pomysły na życie i rozwijać wszelkie zdolności. Człowiek na Ziemi jest warunkowany w momencie urodzenia co znaczy, że montuje mu się pewne ograniczenia w umyśle. Ten wmontowany przez Ciemność moduł (wmontowany między 4 a 5 poziomem głębi) kształtuje (wyznacza) wtedy jego ścieżki w 100%. Gdyby go nie było, samo przeznaczenie duchowe i duszebne ścieżki losu kształtowałyby jego życie co najwyżej w 20%, a reszta wynikałaby z wewnętrznych wyborów i nacechowana byłaby dowolnością. Tak więc astrologia mówi o więziennym życiu, takim jakim ktoś chce by człowiekowi było przypisane, co współgra tylko z niewolnościowym modułem wmontowanym człowiekowi przez Ciemność. Przy wolnym człowieku nie ma ścieżek losu. Gdzie on pójdzie, tam się one tworzą. Ma ciągle wolny wybór. Klasa astrologii pokazuje jak to wszystko wygląda kiedy odczujesz, że JESTEŚ. Wtedy możesz ściągnąć wszystkie wmontowane ograniczenia i zawiązane ścieżki losu i wyjść poza cztery więzienne kręgi ograniczeń w obszar wolności wyboru, gdzie nie jest się przypisanym do konkretnych ścieżek. Człowiek zaczyna wtedy rozumieć, że astrologia ma zupełnie inne znaczenie. Pojawia się w umyśle fotoplastikon (wyświetlane są wszystkie możliwe ścieżki i w każdą można wejść), który daje mu wolność energetyczną. Klasa astrologii to działanie oczyszczające, uwalniające człowieka od narzuconych ograniczeń oraz wskazanie mu najwłaściwszego kierunku życia w danym momencie, wtedy gdy umysł nie potrafi odnaleźć się w wyborze pojawiających się wielu możliwości.
   • ARYTMETYKA MROKU - to określone myśli, schematy postępowania, programowane dzieje losu, oferuje człowiekowi moc systemową wykorzystywaną przeciw innym ludziom w celu podporządkowywania ich sobie i wykorzystywania do własnych celów. Przeciwna mu ARYTMETYKA BOGA oferuje odbudowanie mocy własnej poprzez MOST TĘCZOWY za pomocą którego powraca do człowieka cała wiedza o nim samym i wszystkie zdobyte przez niego umiejętności. Przez WROTA STWORZENIA, Most Tęczowy prowadzi do cząstek Syna Bożego, które wnikając w człowieka otwierają Białą Księgę z zapisanymi jego wspaniałymi dokonaniami w stanie czystości, a wtedy zaczyna on rozumieć, że sianie Światła jest czymś naturalnym, przyrodzonym człowiekowi. Gdy to wlewa się w człowieka to kasuje arytmetykę mroku.
   • KLASA CIENI - mówi o tym co spowija ludzką duszę, a w co Duch się nie bawi, ale chcąc przejawić się przez duszę w tym świecie, kiedy ona jest niskowibracyjna i w pełni nie może się z nią połączyć, to nie może też nic po swojemu tu zrobić. Te cienie przeszłości, ten mrok spowijający ludzką duszę, poprzez ożywianie wszystkiego tego co kiedykolwiek zostało uczynione, a co było negatywne, utrzymuje ją w tej więziennej energetycznej przestrzeni. To niskowibracyjne tło cały czas wpływa na myśli, emocje i kształtuje ogólną wibrację przejawiającą się depresyjnością, oddzieleniem od innych i odrzucaniem samych siebie, co zakorzenia człowieka w przeszłym, negatywnym i martwym czasie. Cieni przeszłości nie można skasować. One istnieją, ale gdy człowiek nie żyje przeszłością, a jedynie przyszłością i to taką, jaką chce by była, po Duchu, współtworząco, to wtedy takie światła przyszłości, a nie cienie przeszłości, wpływają na ludzi i kształtują ich nowy poprawniejszy wzór.
   • PRACOWNIA ZWĄTPIENIA - pokazuje, że ludzi przenika wszechogarniająca szarość, która jest symbolem zwątpienia, niewiary we własne możliwości i w siebie. Wskazuje, że wpływa ona na myśli i kształtuje przyzwyczajenie do słabości co zostało zapisane w ludzkim DNA. Ten schemat działania gasi to co mocne i prawe, a to co wyrodne i wstretne jest aktywowane. By usunąć zwątpienie trzeba stworzyć swój energetyczny dom, to jajo energetyczne zbudowane ze Światła wypływającego z serca i pozwolić by wody duchowego łona wypełniły nas i nie pozwoliły cieniom przeszłosci na wejście do niego. Gdy stan braku zwątpienia, w jakim funkcjonował Jezus, zostanie utrzymany jakiś czas, to stanie się nawykiem i nowym schematem funkcjonowania, a wtedy szarość zniknie raz na zawsze. To stan obudzenia Chrystusa w sobie.
   • PRACOWNIA NADZIEI - dla samego siebie, nadziei że osiągnie się swój cel, a jak się go osiagnie to przez to wzbudzi się nadzieję i moc walki w innych. Nadzieja jest w człowieku i nigdy nie została mu odebrana, to stan który człowiek zastąpił szarością i zwątpieniem więc przestał walczyć. Nadzieja wymusza walkę o lepsze jutro, jest podstawą idących zmian kiedy człowiek się nią staje.
   • PRACOWNIA TWÓRCZOŚCI - pozwala zrozumieć, że kiedy człowiek jest czysty i piękny to wszystko co z niego wychodzi jest takie. Kiedy taki nie jest to i co z niego wychodzi chociaż nie jest czyste i piękne to jest elementem życia, które to życie wszystko wzmacnia bowiem w życiu wszystko ma swoje miejsce. Światło i Ciemność tworzą życie i są przez nie wspierane bo jedno i drugie coś tworzy, a twórczość i umiejętność organizowania życia ma duże znaczenie i potencjał do wykorzystania. Tworzenie daje radość i nadzieję zmiany na lepsze chociaż chwilowo może temu nie służyć i na to nie wskazywać. Stan twórczości to duchowe uniesienie, które powoduje, że Duch złączony z Duszą nadaje ton tej twórcz\ości, w której można ujrzeć poprawne rozwiązania doprowadzające do zmiany, którą chce się ujrzeć. By tak się stało twórczość musi być złączona z radością. Tylko wtedy gdy robi się to co się lubi powstaje stan duchowego uniesienia. Wtedy stan twórczości promieniuje i zaraża swoim światłem innych, co pozwoli im pojąć, że też mogą tworzyć i co zbliży ich do Boga, bowiem twórczość pełna pasji uruchamia Kreację - boski aspekt twórczości aktywnej cząstki nas samych, w której jesteśmy teraz świadomie obecni.
   • PRACOWNIA FRUSTRACJI - gdy nam coś w życiu nie wychodzi wtedy szukamy innej drogi i chcemy ułożyć to na nowo, ale gdy brak efektu to pojawia się frustracja obniżająca harmonię i cel powoli niknie. Pracownie i klasy nie są ułożone przypadkowo. Każda kolejna bazuje na tym co wcześniej zostało przepracowane i zrozumiane. Tak więc kiedy potrafimy już wejść w stan kreacji to wtedy poradzimy sobie z tym co potrafi nas, choćby na chwilę, z obranej drogi wytrącić. Pojawienie się frustracji podpowiada, że istnieje zagrożenie w osiągnięciu celu, że może pw związku z tym przyjść strach go nieosiągnięcia, a kiedy on przemieni się w lęk to pojawiająca się wtedy fala prawdziwego zwątpienia zawróci nas z drogi realizującej obrany cel. By dojść do celu często tworzy się rusztowanie wspierające i skupia uwagę na elementach mogących ten cel wesprzeć. Tworząc wiele takich elementów człowiek zaczyna się w takim rusztowaniu gubić, rośnie wtedy frustracja, która topi człowieka w szczególach. Tymczasem należy skupić się na samym celu, na tym co ma się stać i powierzyć jego realizację mocy powstałej w pracowni twórczości. Będąc w tym stanie usunięcie frustracji opiera się na prostej technice uniesienia całego powstałego rusztowania pozornych rozwiązań i skomplikowanych schematów, do góry i odrzucić je by przestało istnieć ograniczając twórczy potencjał mocy opartej na kreacji. Odzyskuje się wtedy pierwotny wzór celu, do którego własna moc stworzy odpowiednie rozwiązanie.
   • PRACOWNIA UŚMIECHU - mówi o lekkości i zachodzących w nas właściwych procesach. Mówi o tym, że wszystko to corobimy jest odpowiedznie i wyraża się tą zawartą w nas lekkością. Uśmiecha się bowiem ten co sobie radzi, rozwija pasje i czuje, że żyje, jest sobą i to w pełni odczuwa. Wyraża w ten sposób swój stan energetyczno-duchowy. Taki uśmiech jako wewnętrzny stan wskazuje na ugruntowaną postawę, zwartą i osiągniętą ciężką pracą, ale na zewnątrz wyrażającą się lekkością i zadowoleniem. Uśmiech jest formą energetycznej białej zbroi bo taki stan wytrąca w innych ich miecz wrogości i oddzielenia. To ugruntowanie sprawczej obecności.
   • PRACOWNIA NAUKI - jest pracownią umowną. Nauka (ciągłe zdobywanie wiedzy i doświadczenia) jest kluczen do sukcesu bo im więcej wiesz tym łatwiej odnajdujesz się w swojej rzeczywistości. Istnieje nauka wewnętrzna poprzez doświadczenie i nauka statyczna, która też promieniuje wiedzą, a która jest umieszczona na zewnątrz i dopóki po nią nie sięgniemy jest martwa i statyczna. Istnieje coś takiego jak sztywna biblioteka, która sprawia, że w określonych sytuacjach łączymy się tylko z konkretnymi informacjami czyli korzystamy z podrzuconej (podrzucić może Ciemność jak i Światło) nam wiedzy, a wtedy okazuje się, że ta wiedza zewnętrzna nie jest martwa i sztywna i będzie, odpowiednio do intencji podrzucającego, wykorzystana co oznacza, że informacje, które żyją swoim życiem zawsze są z czymś powiązane (w strumieniu życia ustawiane intencją odciskającą swoją wolę w rzeczywistości fizyczno-energetycznej). Wiedza systemowa jest martwa i warunkująca (podrzucana) ponieważ przez nią wchodzimy w "krzywe" poznanie bez odrzucenia którego trzymani jesteśmy błędnymi wzorami postępowania i reagowania (warunkowanie). Poza tą wiedzą istnieje wiedza całości, która przenika cały ten świat swoją umowną wibracją. Obok niej, niezależnie istnieje wiedza duchowa, która jest zawarta w naszym doświadczeniu, ale dostęp do niej ma tylko ten, kto jest na tym poziomie. Ona jest innym spojrzeniem na to co tu się dzieje. By ją obudzić trzeba jednak odciąć się od starych programów (wiedzy systemowej). Robi sie to w Świątyni Serca gdzie na końcu korytarza trzeba podejść do ostatnich drzwi za którymi jest PBZ (Pan Bożych Zastepów) i poprosić o wymazanie z nas tych niechcianych wzorów. Wtedy dwa promienie, biały od Ducha Świętego i czarny od PBZ budzą w nas to co najlepsze, ale od naszych intencji zależy ile tych skostniałych związków ze starą systemową wiedzą zniknie, a ile pozostanie. To działanie przywraca łącza między nami wewnętrznymi, a tym zewnętrzem, które na całą naszą istotę oddziaływuje. Wtedy pierwotny odruch, słowo, zamysł będą budzone i uruchamiane łącznie z pokładami potrzebnej do tego wiedzy.
   • PRACOWNIA SNÓW CZYLI UTRACONE MARZENIA - niezrealizowane marzenia i wszystko to co robiliśmy żyją i jest dowodem naszego życia. To ciagle gdzieś w nas tkwi i chce się przejawić. Nasączone emocjami i zaangażowaniem żyje i czasami nawet sprowadza choroby by przypomnieć o tym, że chce ożyć. Wygląda to jak długa taśma sklepowa, po której przemieszczają się niezrealizowane sny i marzenia. By się od tego wpływu wyzwolić trzeba to pożegnać tak by usnęło i stało się niedręczącym doświadczeniem. Osiąga się to w Wieczerniku gdzie podany przez Jezusa Graal staje się czarą zapomnienia, która wszystko to czego nie jesteśmy w stanie sami sobie zrównoważyć, usypia.
   • PRACOWNIA PUSTKI - w niej jesteśmy tylko my i Bóg. Tu można odczuć, że głos Boga pobrzmiewa w nas od zawsze, ale odczuwalny jest tylko w jedności z samym sobą i otaczającym nas światem.
   • PRACOWNIA MAŁY ZWYCIĘZCA - każdy może nim zostać więc jest ich wielu, wystarczy tylko spojrzeć na świat jako miejsce gdzie nieskończona ilość świadomości przemieszanych ze sobą, styka się i wchodzi we wzajemne interakcje doświadczając siebie w oceanie (łonie) Ducha Świętego, a każda z nich śni sen o własnym życiu, przeżywając go na swój własny sposób. Każde takie życie umiejscowione jest w bardzo małym fragmencie przestrzeni i jest jednocześnie tak ograniczone czasem, że ktoś umiejscowiony 500 lat wcześniej jest poza zasięgiem wzajemnej komunikacji. Dodatkowo wszystkie przestrzenie życia ludzi na Ziemi są bardzo zawężone co sprawia, że w tym świecie nie ma jedynego żwycięzcy, ale każdy moze nim być bo każdy realizuje jakiś plan przezwyciężenia własnych słabości, który może go doprowadzić do zwycięstwa, osiągnięcia jednego z wielu założonych celi, a wszystko to ma miejsce we własnej przestrzeni życia.
  • SZKOŁA ŻYCIA - to nie mające nic wspólnego z rozwojem duchowym, odnajdywanie się w życiu. Są cztery poziomy Szkoły Życia:
   • 1. Poziom obserwacji
   • 2. Poziom kodowania docierających informacji
   • 3. Poziom analizy
   • 4. Poziom podejmowania decyzji (jak podjąłeś to na swoim poziomie to utrzymujesz, a więc decyzja jest ostatecznym zapisem).
   Więcej w PRZEKAZACH
  • SZTAB DOWODZENIA - Tutaj pierwszy raz ma się do czynienia z Janem nie z poziomu Jezusa. W Wieczerniku przychodzi Jan, który was poprowadzi, tutaj jest statyczny. Co przychodzi "mówi" co jest do zrobienia i koniec. Nie ma rozmów, nie ma przytulań, nie ma nic. To jest potęga, która pracuje. Ale pracuje spokojnie. Jak on przychodzi, to po prostu to jest. Tam nie ma dywagacji czy to jest dobre, czy to jest złe, czy powinniśmy to zrobić. Przychodzi, działa, poszło i to się wszystko staje. On zmienia, to jest Prawo.Tutaj mamy do czynienia z najniższym zejściem Prawa. Jan uczy tego wszystkiego w postaci Jezusa. Możecie go zobaczyć jako białego w białej zbroi, jak i ciemnego w ciemnej zbroi (twarz będzie jasna) Mamy tu potężne energie przeciwne i zupełne. Możecie też, choć rzadko, spotkać tam Jana z poziomu Pana Bożych Zastępów. Tych poziomów i tak jest kilka. Sztab dowodzenia wygląda jak ambona, jak wieża obserwacyjna na palach drewnianych wybudowana. Wchodzi się tam po schodko-drabinie. Ale i tak jak otwieramy drewniane drzwi to znajdujemy się od razu w środku. Pokój wygląda jak średniej wielkości sala wykładowa, na środku długo stół, wszędzie na około są proste drewniane okienka z szybami. Przy stole siedzą osoby. Na przeciwko jest zawsze postać w zbroi. Oni tam planują, radzą. Wygląda to jak za czasów wojen napoleońskich. Mapy rozpostarte na stołach, nie ma żadnych trójwymiarowych makiet. Jak oni coś planują nie ma słów, wszystko odbywa się w myśli.
  • SZTAB KRYZYSOWY - sala (przestrzeń) po lewej stronie korytarza w Świątyni Serca, która łączy się z początkiem ludzkich żywiołów (tragedii - katastrof). Tam przedstawia się swój problem i jeśli nie jest egoistyczny, to może być (o ile siła Sztabu Kryzysowego nie jest zbyt mała by to zmienić) rozwiązany. Skuteczność większa niż w przypadku Stolika Podań. Tutaj samo pytanie o coś jest jednoznaczne z prośbą o wsparcie i od razu angażuje kogoś do pomocy. Nawet jeśli pomoc nie jest udzielona, to na poziomie niskowibracyjnym (ziemskim) ma się prawo do dalszego dążenia by zrealizować swój cel. Nie jest nic stracone bo Prawo Wolnego Wyboru na to pozwala. Pełną skuteczność daje dopiero ŁAWKA ZWIERZEŃ (CISZA NOCY - miejsce w Światyni Serca) gdzie decyzje co do naszych celów podejmuje BÓG. ŹRÓDŁO


  • ŚCIEŻKI LOSU - to konstrukcje tkające przeznaczenie.
  • ŚLĘŻA - to symbol prastarych rytuałów. Giewont i Rycerze są symbolem odbudowy DNA.
  • ŚMIAŁOŚĆ - jest tylko w duszy, to odczuwanie w pojmowaniu istoty Boga i siebie.
  • ŚMIERĆ - to mistyczny stan przejścia, który wspiera człowieka po obu stronach życia. więcej w PRZEKAZACH
  • ŚMIERĆ CIAŁA, a odprowadzanie dusz - to tak naprawdę przejście w nieistnienie samego ciała fizycznego, umysłu, emocji i części myślenia, które związane było z umysłem. Druga część myślenia - związana z psychiką, potrzeby jak i sama psychika (kopia świadomości popularnie nazywana duszą) jako energetyczne wypełnienie powłoki cielesnej zostaje automatycznie (od maja 2021 roku) przeniesiona do pośmiertnej poczekalni (zawartość światła od 30% do 90%) w oczekiwaniu na ponowne zejście lub do wymiaru 7 (jeśli energetycznie była czysta - od 90% do 100% światła). Dzięki zwiększonej mocy (Jana) udało się umieścić w przestrzeni 0-5 wymiaru Kody Zrodzeniowe (zawierają Zapisy Powrotu), które wchodzą w DNA "duszy" dosłownie sekundę po tym, jak przestanie bić fizyczne serce. Nikt i nic nie jest w stanie powstrzymać tego procesu. Dusze nieczyste, zbrukane ludzkimi krzywdami, którym kończy się siła życiowa, nie zostaną w naszych wymiarach, tylko będą przenoszone na specjalnie na tę okazję przygotowane pola odejść. Jedynie dusze opętujące innych ludzi, pozostają poza zasięgiem tego działania. Ich DNA jest połączone z DNA żywiciela i ma inne parametry. Jednak w czasie czyszczenia (egzorcyzm) zostają one zidentyfikowane i w zależności od stanu Rozbicia Zapisów w Archiwum Zrodzenia będą przenoszone do przeznaczonych dla nich obszarów. Wszystkie dusze, które do tej pory błąkały się po świecie lub były przejęte przez inne istoty w obszarze wibracji Ziemi, zostały odzyskane i odesłane do kierunkowych Latarni Zbawienia. Dzięki temu powstała możliwość odzyskania dusz mających doświadczenie bycia ziemskim człowiekiem. Przy ponownym zejściu będą znacznie mocniejsze i mądrzejsze - gotowe do działań na rzecz wyzwolenia ludzkiej rasy.
  • ŚWIADOME ŚNIENIE - by świadomie śnić trzeba zrozumieć, że sny są wielopoziomowe i wielowymiarowe. Śni ciało fizyczne, ciało energetyczne, egzystencjalne, struktura przestrzeni, a nawet sama psychika. Czysty człowiek ma dostęp do wszystkich wymiarów, ale ziemski człowiek jest w tym dostępie praktycznie zablokowany. Na dodatek w czasie snu jego świadomość jest zamknieta w obrebie umysłu i szczątkowej psychiki, przez co nie zdaje on sobie sprawy z tego iż nie tylko nie podróżuje po przestrzeniach będących wspólnym polem Kierunku Tendencji, ale i że funkcjonuje w lustrzanym odbiciu psychicznej rzeczywistości (lustro wewnetrznej iluzji - labirynt w którym można zabłądzić). Wiedząc, że prawdą jest to co widzi i czuje, ulega pokusie pozostawania przy znanych sobie stanach emocjonalnych i myślowych wyobrażeniach. W ten sposób z przyzwyczajenia i braku mocy raz na zawsze zamyka szansę na odkrycie prawdy o świecie i sobie samym i nawet o tym nie wie. Obudzona świadomość śni stale, słyszy głos i projekcje wszystkich powłok człowieka. Próby śnienia w śnie lub obudzenia się w jakimś śnie do niczego nie prowadzą, bowiem świadome śnienie musi dokonać się na jawie i obejmować Całość czyli marzenia wszystkich powłok i ich stan rzeczywisty (poprawne odnajdywanie się w Całości).
  • ŚWIADOMOŚĆ (1) - w Energii Jedynej to budzący się Duch, który jest odpowiednikiem potęgi i wewnętrznego ruchu. CZYSTA Świadomość (Syna Bożego - Oko Stwórcy) idzie ku środkowi, a od środka na obrzeże osobistej przestrzeni wariantów rzeczywistości, który jest stałym czasem i przestrzenią. Przeciętny człowiek zawiera w sobie 0,005% Czystej Świadomości, chociaż może być jej więcej w określonych stanach. Jaźń to jedyne narzędzie utrzymujące kontakt z Czystą Świadomością. Nienagannie czysty energetycznie i duchowo człowiek korzysta na równi z jaźni zespalającej go z fizyczna i energetyczną rzeczywistością, jak i z czystej świadomości, będącej atrybutem ducha, łączącym człowieka z istotą Wszechrzeczy. Stany świadomości:
   • energetyczna - do poziomu 6 (skala 1)
   • świetlna - od 6 do 9
   • wznosząca (wstępna duchowa) - 9 do 13/14 między 13 a 14 może pozostać Powrócony, Schodzący musi ten poziom przekroczyć
   • pełna duchowa - 14 do 15
   • ojcowska - 15 do 18
   • boska - 18, całościowa (Ojciec, Praojciec)
   Świadomość kieruje się potrzebą współtworzenia i współodczuwania. Akceptuje potrzeby pozostałych powłok o ile mieszczą się one w PWW (Prawo Wolnej Woli). Nie akceptuje granic, podporządkowania i ogólnie ograniczeń poza prawem duchowym. W stanie uniesień wysokoenergetycznych (kochanie, szacunek...) jest gotowa wprowadzić zmiany w rejestrze duszy i zmodyfikować zapisy w umyśle, czego nie potrafi psychika, o ile jest to zgodne z jej (świadomości) pryncypiami. Wszystko co istnieje jest napędzane przez świadomość jednostkową lub zbiorową, która najpierw budzi się w jakimś obszarze, a dopiero potem uczy się w nim funkcjonować. Kto zaburza proces budzenia się świadomości, temu zależy na jej podporządkowaniu sobie i wykorzystaniu. Wystarczy utrzymać ją w stanie niewiedzy i słabości lub sprawić by podległe jej powłoki przejęły nad nią kontrolę.
  • ŚWIADOMOŚĆ (2) - jest JEDNA. Nie istnieją żadne kierunki przepływu świadomości. Ona po prostu JEST. Jest w BEZRUCHU. Jest żywa i cały czas dostępna. Tworzy osiem poziomów Głębi (wymiar 1-8), przy czym sama jest poziomem ósmym. Dla nas świadomość jest światłem, bowiem poprzez nie działa, dając świadectwo o swojej obecności. Im "jaśniejsze" w człowieku światło, tym bliżej Boga-Źródła-Światła on się znajduje. Bóg przemawia obrazem. Ukazuje to co jest, a nie to, jak postrzega świat myśl i emocja. Wyobrażenia to ILUZJE, które w swojej naturze są podobne obrazom. Łatwo więc pomylić kontakt z Bogiem z intencją, by taki zachodził. Należy nauczyć się odczytywać obrazy bez ubarwiania ich własnymi potrzebami. Ten, kto wyobrażenia stawia ponad prawdę, ten natury zmienić nie będzie miał prawa, bo prawdziwe nieopatrznie wypaczy lub zniszczy. Ten, kto żyje wyobrażeniem (iluzją), ten nie żyje w prawdzie i prawdy sobą nie wyraża. Gdy zaczniesz widzieć ludzi w prawdzie, wtedy dostrzeżesz to, co ci do tej pory umykało - Chrystusa, czyli świadomość zbioru i nią zaczniesz przemawiać.
  • ŚWIADOMOŚĆ (3) - to ogniskowanie uwagi i ewentualne wprowadzanie zmian w postrzeganym lub doświadczanym obiekcie. JESTEM jest poprawną nazwą (definicją) świadomości. Świadomość to pospołu, mechanizm funkcjonujący i moc, które pozwalają na życie we wszystkim i wszystkim. JESTEM to Syn Boży, który dzięki Obecności świadomie wszystko przeżywa. Dlatego Jaźń (mózg kwantowy) jest najbardziej obrazowym i trafnym opisem tego, jakim narzędziem jest świadomość. To ezoteryczne zniekształcenie (słownictwo) doprowadziło do tego, że wielu ludzi miast być sobą, szukało mądrości na zewnątrz. Tak więc JESTEM należy traktować jako aktywny wzorzec siebie samego, a stan świadomości jako wzorzec pola zmian ŹRÓDŁO
  • ŚWIADOMOŚĆ BOSKA - łączy wszystkie świadomości, ale umieszczone w najdoskonalszych twórczych warunkach w PWW, gdzie Ład Boży i Boża Sprawiedliwość są prokreacją zawartą w każdej cząstce istnienia.
  • ŚWIADOMOŚĆ CAŁOŚCI - to utrzymanie oddechu życia.
  • ŚWIADOMOŚĆ ENERGETYCZNA - to nadawanie sensu życia w pierwszych 5,5 wymiarach (pasja i trwanie).
  • ŚWIADOMOŚĆ DUCHOWA - to aktywna kreacja, to łączenie Ładu Bożego ze światem pięciu wymiarów.
  • ŚWIADOMOŚĆ FIZYCZNA (komórki) - W DNA fizycznym, w tych dwóch niciach, ukryte są takie ustawienia, które umożliwiają powstanie światła świadomości fizycznej (światło komórki dającej moc fizyczną - typowa wartość to 5%). Świadomość fizyczna jest zjawiskiem, stanem, kompozycją, architekturą stworzoną po to, by życie w znanej ci formie nie mogło jej naruszyć. By znajdujące się w niej energie i wirusy nie mogły wykluczyć cię z życia poprzez przejęcie ciała fizycznego. Dlatego ZŁO nie potrafi przejąć fizycznie ciała i dlatego atakuje przestrzenie energetyczne (które są dla niego dostępne), by poprzez nie, ciało fizyczne osłabić i wprowadzić w stan agonii (stworzony system jest po to by jeden człowiek zabijał drugiego, który jest niewygodny). Świadomość fizyczna ma dostęp do komórki pierwotnej znajdującej się w pozarzeczywistości. więcej w PRZEKAZACH
  • ŚWIAT ALTERNATYWNEJ PROJEKCJI - świat wyobrażony i przeżyty w wyobraźni, którego płaszczyzna mieści się między światem obecnym, a tym, do którego człowiek trafiłby po zmianie swojej wibracji. To świat marzeń opartych na prawdziwych potrzebach (ukrywanych przed sobą i niepoprawnych wobec innych istot), który postrzegany z poziomu Syna Bożego - stanu osiąganego w modlitwach, powoduje rugowanie EGO czyli źródła powstawania tych potrzeb, a tym samym i ich samych.
  • ŚWIAT PRZEKSZTAŁCEŃ - inaczej ŚWIAT MROKU (roziskrzonego mroku), wszystko co żyje to są aktywne świadome cząstki (nie duchowe). To są dekoracje (ściana, piasek, rośliny itd.
  • ŚWIAT ROZPADU (niski astral) - to część przestrzeni energetycznej (1-2 wymiar oraz 2-3) gdzie ulegają rozpadowi ludzkie myśli, koncepcje, ciała oraz cała energetyczna flora i fauna tych wymiarów. Kiedy człowiek wchodzi w niskie wibracje (strach, lęk, choroby, pożądanie) łączy się z tym obszarem, co go dodatkowo ściąga w dół, w obszar tego bagna energetycznego, z którego nie potrafi wydostać się o własnych siłach. Obszar 2-3 daje lekki oddech energetyczny, ale to ciągle to bagno. Powyżej - wymiar 4-5, jest takim światem koncepcji mówiącym o wstępnej poprawności energetycznej, mówiącej o tym jak mogłoby tu już być.
  • ŚWIATŁO - ma około 70 znaczeń i jest ulokowane w 21-23 wymiarach. To informacja, stan i obecność Tego co jest Wszystkim.
  • ŚWIATŁO EDENU - to "zbiorcze", umowne światło wielu wymiarów (0-10), którego źródłem jest PRAENERGIA (wibracja, która jest początkiem wszystkich rodzajów energii). Na stałe włączone pozwala wpływać na całość siebie (czas, przestrzeń, moc, umysł, świadomość) poprzez ciągłość i efektywność działań. Światło Edenu to mądrość, to Pole Zmian. to połączenie Najwyższej Inteligencji ze Świadomością w jednostkowym życiu powodujące zlanie się czasu i przestrzeni tworzące z cząstek człowieka jeden nadrzędny Horyzont Zdarzeń.
  • ŚWIATŁO WŁASNEJ OBECNOŚCI - pozwala na swobodne poruszanie się po wszystkich wymiarach. To bycie modlitwą, najdoskonalszym zapisem jaki siłą woli człowiek potrafi uruchomić.
  • ŚWIATŁO ZBAWIENIA - najwyzsze światło duchowe pochodzące z Matrycy Istnienia (światło aktywne należące do Światłości, w którym jest Obecność sił najwyższych), znajduje się na szczycie Złotej Kolumny utrzymywanej przez Boga Twórcę. Poprzez to Światło Bóg Twórca zmienia wszystko to, co chce by się zmieniło. Składa się z trzech struktur - Złotej Kolumny, Białej Kolumny i Kryształowej Kolumny (wyświetlanie całej Rzeczywistości, zejście Prawa i obecności Ducha przejawiającego się we wszystkim i zawierającego się we wszystkim dzieki czemu może to modyfikować czyli przepuszczać działania lub z Prawa robić to samemu).
  • ŚWIĄTYNIA SERCA - miejsce spotkań ze Stwórcą i Bogiem. Wejście do Białego Zamku, jedna z dróg do Boga (droga otwartego serca). Znajduje się w mieście Orin, który jest potężnym narzędziem Edenu stojącego na granicy Światów energetycznego i duchowego. To miejsce edukacji i ludzkiego wzrastania, podpowiedzi co trzeba zrobić żeby się obudzić jako świadomy człowiek.
   • Drzwi po lewej stronie: droga ku indywidualności
    • Sztab Kryzysowy (prowadzi działania ukazujące problemy i wspierające przemianę na lepsze poprzez pomaganie wcielonym w ich obudzeniu)
    • Platforma Obserwacyjna (ukazuje nasze życie z dystansu i to co można z nim zrobić)
    • Koszary - Czarna Komora, dają odczucie istnienia armii światła gotowej w każdej chwili do wymarszu
    • Platforma Odprowadzeń (można tu zobaczyć tzw. ratownictwo duchowe dla dusz odzyskanych i wyrwanych z łap Ciemności i które zostały w ostatniej chwili odratowane)
    • Krzyk Orła to spotkanie z Bogiem i ujrzenie świata Jego oczami (zwiastuje zmianę, poprawny kierunek działania, trzykrotny krzyk oznacza zwycięstwo, osiągnięcie sukcesu)
    • Linia Dywersji to "Hans Kloss u przeciwnika". Tu się poznaje tajemnicę duchowego szpiegostwa pod okiem Duchowych Przewodników z przestrzeni wymiarów 11-12. Widzi się w jaki sposób człowiek jest niszczony i dlaczego nie potrafi się dźwignąć. Kiedy budzi się jego moc musi wiedzieć z czym ma do czynienia i jak działa cała ta machina ludzkiego zniewolenia
    • Czerwony Krzyż - dotyczy spraw własnego zdrowia
    • Zbrojownia (sala ćwiczeń) uczy posługiwania się pewnymi narzędziami i własną mocą
    • Sztab Dowodzenia (z PBZ, współdziałającymi i obserwatorami przygotowującymi sie do działań) wprowadzający zmiany tam gdzie są one konieczne
    • Platforma Destrukcji (umowna przestrzen wsparcia poprzez specjalnie zakodowane lustrzane odbicie jakiegoś fragmentu rzeczywistości, które co jakiś czas przywraca z gory ustalone ustawienia w odzwierciedlanej rzeczywistości, kiedy zajdą tam niepożądane zmiany). Tu uczy się jak coś zniszczyć, ale trzeba wiedzieć co się niszczy bo każde życie trzeba szanować
    • Punkt Zmian (wejście w przestrzeń energetyczną człowieka hologramu, ustawiającego go w większej poprawności energetycznej). Ten punkt należy tylko do PBZ i wykorzystuje zawarte w przestrzeni Ducha Całości zapisy gotowych rozwiązań dotyczących istniejących problemów. Tutaj postrzegasz, że punkt zmian jest jednocześnie punktem istnienia i co z tego wynika
    • Prawo Zmian (by wszystko to co w punkcie zmian zostało ujrzane mogło zadziałać na jakiegoś człowieka, musi zostać wydane zezwolenie dla tego, który uruchamia działanie wobec siebie czy innego człowieka, co zależy od jego intencji. To prawo ma PBZ.
   ŹRÓDŁO
   • Drzwi po prawej stronie: droga ku całości
    • Wieczernik - odtworzenie i gruntowanie istoty duchowej. To miejsce gdzie człowiek spotyka się z awatarami
    • Oaza Wzrostu - przerabia się pokochanie siebie i innych, wybaczenie sobie i innym, współtworzenie
    • Biała Wieża - miejsce przebywania Boga Twórcy, zrozumienie czystości duchowej i prawdy w niewinności
    • Czarna Wieża - integracja i odbudowa istoty ludzkiej i odczucie własnej doskonałości
    • Jezioro Radości - zrozumienie, że celem życia jest radość. Bez niej nie uruchamia się wola
    • Wzgórze Słońca - zrozumienie czym jest Ziemia i że trzeba o nią dbać
    • Zdrój Życia - totalna regeneracja ciała fizycznego
    • Cisza Nocy - na ławce zwierzeń spotyka się Boga Twórcę lub Ojca Wszechrzeczy
    • Biała Księga - Bóg daje ją przez Stwórcę, a dotyczy doświadczenia Ducha
    • Wrota Czasu - wejrzenie w przeszłość, przyszłość i wynikające z tego rozumienie teraźniejszości. To sieganie po rozwiązania istniejące w przyszłości
    • Wrota Stworzenia - wejście w przestrzeń życia gdzie wszystko powstaje, miejsce stworzenia, łono
    • Duch Święty
  • ŚWIĄTYNIA SŁOŃCA (PLANETA MARZEŃ) - to aktywna, cudowna strona Domu Swego gdzie ucieleśniony, zwyczajny człowiek, którego nie interesuje duchowość, odtwarza swój świat marzeń i staje się pasją dla samego siebie (co pozwala mu się spełnić). Tą prostą metodą na stanie się czystym jest porzucenie Czarnego Zamku z Piasku na rzecz Białego Zamku z Piasku i wstąpienie do Świątyni Słońca, do umownego zakonu, w którego energetycznych murach można odbudować siebie, jak i pomalować świat na różowo. Jej konstrukcja jest tworzona i implementowana w medytacji, która tak formuje energetykę pięciu podstawowych wymiarów, by miała ona połączenie z wyższą częścią siebie, by to co jest magiczne dla mistrzów duchowych częściowo wyrażało się na niższym poziomie sprawczym, ale twórczo, co pozwoli łatwiej utrzymać swoją obecność w wyższych wymiarach, gdzie normalnie człowiek nie jest obecny. Dzięki temu, fantazjując tak jak małe dziecko, wchodząc w swój świat wewnętrznej fantazji, która jest ściągnięta na potrzeby medytującego człowieka na poziom umysłu, emocji, myśli, potrzeb i psychiki, co pozwala zafunkcjonować w nich na niezłym poziomie, a co będzie miało częściowy oddźwięk na poziomie duchowym. Tym to sposobem, powoli, w niedostrzegalny sposób, fantazje będą zamieniać się w sceny włączane w odpowiednim momencie przez Siły Duchowe, które zaczną tym sterować przez co życie zacznie się zmieniać na lepsze. Zdrowie, większy wpływ na ludzi, większą radość i odnalezienie się w tej rzeczywistości, rozwój pasji , a wszystko to sprawi, że życie stanie się pełniejsze.


  • TALARONI - protoplaści pierwszej ludzkiej niewolniczej cywilizacji powstałej poza tą galaktyką (Droga Mleczna) opartej na doskonałym wzorze fizyczno-energetyczno-duchowej istoty, dojrzewającej i doskonalącej się 200-300 lat, udzielającej się cywilizacyjnie i dodającej swoją cegiełkę do rozwoju całej cywilizacji do około 700 lat, a na ostatnie lata życia poświęcającej się kreacji, twórczości dla Wszechrzeczy. Wygineli w bratobójczych walkach. To z ich materiału genetycznego UFO na planecie Teofitów stworzyło pierwszą ludzką niewolniczą cywilizację, która była taśmą produkcyjną i zasiedliła 16 światów. Odcięta od technologicznego wsparcia, pozostawiona sobie, manipulowana przez swoich stwórców i wykorzystywana, powoli degenerowała się. Początkowo ich ciała były doskonałe, bez modyfikacji degenerujących były wytrzymałe i długożywotne (dożywali 1000 lat), niezniszczalne przez choroby. Talaroni mieli otwarty kanał do góry - rozmawiali cały czas z Bogiem i światem duchowym. Ten stworzony niewolnik, w ciele którego ewoluowała ludzka dusza, był wykorzystywany przede wszystkim do walk oraz ćwiczeń w zadawaniu bólu i cierpienia. Jednak dzięki połączeniu ze światem duchowym, człowiek-niewolnik bez przerwy słyszał podpowiedzi, jak powinien postępować. Słyszał również, że jest istotą duchową, że posiada własną godność i powinien walczyć o siebie. Coraz częściej podnosiły się w związku z tym bunty i rewolucje. Człowiek stawał się niebezpieczny dla wykorzystujących go cywilizacji, wskutek czego podjęto decyzję o jego skasowaniu. I taki był koniec naszych praprzodków - pierwszej ludzkiej cywilizacji. W tej chwili (początek 21 wieku) żyje ok. 30 000 Talaronów. Co 5000 człowiek ma z nimi do czynienia i ulega ich woli. Zniewolenie idzie poprzez 1 i 6 ośrodek. Mają radę starszych reprezentującą 17 okręgów. Okręg wysyła 2-4 członków do zasiadania w Radzie Starszych. Centra dysydenckie kooperują z nimi, a nawet korzystają z ich usług na innych planetach. Talaroni wykorzystują ciemne siły do pewnych działań, ale w zamian też coś z siebie dają. To źli i niebezpieczni ludzie i jak każdy człowiek podlegają procesowi ciemnej przemiany. Po śmierci są rozbijani. Żyją około 400 lat. Zwracają szczególną uwagę na rodzaj jedzenia, przy czym średnio co drugi dzień podłączają jakiegoś człowieka, by ssać z niego siły życiowe. Najbardziej wartościową dla ich przemiany energię mają ludzie o niskiej wibracji w energii jedynej: standartowo dotyczy to poziomu trzeciego. Byli genetycznym pierwowzorem współczesnego człowieka. Są inicjatorami wszystkich wojen i konfliktów. Choć słabsi od Alkryków, ze względu na liczebną przewagę, są jedną z najważniejszych przyczyn egzystencjalnej i duchowej degradacji rasy ludzkiej. ŻRÓDŁO
  • TALIZMAN - to działanie zakodowane w przestrzeni (z wymiarów od 6 w górę) i sprzęgnięte z jakimś przedmiotem, pozwalające na utrzymanie wyższej wibracji (zarówno w PTP jak i PWW) posiadacza talizmanu w niesprzyjających dla niego zewnętrznych warunkach energetycznych. Talizman jest czymś co służy temu, co ów talizman powołuje. Tak więc talizman ma służyć człowiekowi (dotyczy energetyki, pragnień, potrzeb), małej grupie ludzi (dążeń grupy) lub egregorowi (podstaw na jakich on funkcjonuje). Rodzaje talizmanów:
   • 1. Osobiste - najlepiej tworzyć talizmany do noszenia przy ciele. Wówczas wzór na talizmanie (promieniowanie kształtu w przypadku talizmanu ma niewielkie znaczenie, ważny jest materiał, z którego talizman jest zrobiony, a który powinien się cechować jak najwyższą mocą absorbcji tego co chcemy zrobić i jak najwyższą siłą tego emenacji np. woda czy złoto) staje się czymś w rodzaju węzła energetycznego, który z robota zawartego w człowieku czyni broń rażącą (stałe promieniowanie). Z potrzeby noszenia ich przy sobie wzięły się krzyżyki i Oriny do noszenia na szyi. Nazywamy je wtedy artefaktami i są one kodowane pod określonego człowieka. Gdy ów potężnieje, gdy wzrasta jego wibracja, wuwaczas automatycznie podnosi się skuteczność oddziaływania talizmanu korzystającego przezież z Pola Potencjału nosiciela. W tworzeniu talizmanów ważna jest moc własna, wsparcie Boga i wsparcie przestrzeni (miejsce tworzenia).
   • 2. Przestrzenne - tak sterują ogólnym polem potencjału (w tym wypadku nie chodzi o jednostkową strukturę przestrzeni, ale o egregor) by zasilało ono istotę ludzką wtedy gdy słabnie ona w swoim energetycznym świecie i własnej ideologii. Są to znacznie większe obiekty niż te noszone na szyi. Mają też określone wymiary. Takie talizmany są tworzone przez świat duchowy na potrzeby ludzi wzrastających i podążających ku Bogu. Można je samemu stworzyć o ile jest się w przestrzeni wibracji (duchowa).
   • 3. Śmierci (przemiany) - dezaktywują wszystko co budowało i niszczyło człowieka od chwili narodzin. Są to często symboliczne insygnia tworzone w trakcie białych mszy (ale też i czarnych gdzie poświęca się niewinność) gdzie oddajemy siebie w zamian za to, co spotka drugiego człowieka (dla jego dobra). Symbole Edenu, flaga Edenu, Ksiega Zapomnienia i Lwy Edenu to białe talizmany śmierci.
   • 4. Próby wstępnej (mandale programowe) - utrzymują określone stany fizyczne, energetyczne i duchowe, które mają zostać ugruntowane w człowieku (np. Znaki Ojca).
   Cechy zamkniętego w talizmanie działania to:
   • 1. Kierunkowanie - kierunkuje konkretne działanie na konkretną osobę np. blokuje lub uwydatnia coś w człowieku, ale jeśli to odbywa się czyimś kosztem, to jest to czarna magia
   • 2. Rozkierunkowanie - działanie odbywa się w wielu kierunkach, ma wiele adresów, do których musi dotrzeć by było skuteczne
   • 3. Statyczność - to najsilniejsze działanie gdzie wszystko zamiera, a przejawia się to o co chodzi. Blokuje się to co nieważne, a pozwala się powstać temu co dopomoże w przejawieniu się celu
   • 4. Wgłębianie - przygotowywanie całej przestrzeni pod cel ułatwiające jego osiągnięcie poprzez wzmocnienie istniejącego wsparcia i utrudnianie działania przeciwnościom
   By zrozumieć, jaką mocą się posługują różne frakcje wystarczy sprawdzić siłę Ognia Przemiany jaka jest ukryta w każdym z talizmanów (lub artefaktów), jak i sprawdzić wspólne otwarcie się człowieka i Sił Przyrody (Łono, Najwyższa Inteligencja i wszystko to co zbudowało ludzkie ciała - wielowymiarowego robota, w którym znajduje się i działa Świadomość) na przemianę. Dla stworzonego talizmanu sprawdza się wymiar z jakiego poszło działanie, wymiar w którym zakodowano działanie, charakter (cechy) działania, połączenie z płaszczyznami (z iloma) i cel (np. zdrowie, egzystencja, przyszłość itd.).
  • TARCZA - to schematyczny węzeł energetyczny, który można wykorzystać do blokowania konkretnych wibracji, czy to wejść negatywnych energii ludzkich, czy agresywnych istot z innych wymiarów bądź też jakichkolwiek innych dysharmonizujących nas pasm. Jak ktoś ma obawy co do tego, czy narysowany węzeł jest skuteczny, może skorzystać z gotowego szablonu (tarczy), o ile ów wyraźnie mu przypadnie do gustu. Jest to wówczas dowód na to, że spełni pokładane w nim nadzieje. Zasada tarczy polega na tym, że blokuje ona otwarte szlaki w naszej energetyce, a nie jak w przypadku działań czyszczących - zamyka agresora w nowej energetycznej powłoce. Dlatego już słaba w mocy tarcza (talizman) potrafi być naprawdę skuteczna w działaniu. DO POBRANIA TUTAJ
  • TAROT - to narzędzie podrzucone przez system zniewalania człowieka (nie powstało w Energii Jedynej). Używając Tarota ustala się więzienne (zaprogramowane) ścieżki losu (najlepszą z najgorszych), to znaczy takie które są zawiązywane w czterech więziennych kręgach (wymiar 1 do 4) ograniczających człowieka w jego wolnym wyborze doświadczania życia. Gdy człowiek wydostaje się z tych kręgów, uwalnia wszystkomożliwości (nowe ścieżki) zawarte w polu zmienności (z których nie korzysta tarot) i wtedy wszystko zależy od jego wyboru - człowiek tworzy wówczas swój nowy energetyczny obraz we wszechświecie.
  • TAŚMY ŻYCIA - to taśmy wibracji i jest ich pięć. Symbolizują poziomy życia ze scenami, z ustawieniami inteligencji, reakcjami emocjonalnymi i specyfiką myślenia. Pierwszy poziom to umysł fizyczny i bezwzględna walka o byt. Na drugim poziomie brane są już pod uwagę rozwiązania niekryminalne. Na trzecim poziomie widać już pierwsze kształtowanie form współtworzenia i współodczuwania. Czwarty poziom to pełny wyraz współpracy i poczatki duchowej troski i opieki. Na piątym poziomie duchowe stany kształtują wewnętrzny świat energetyczny i przekształcanie świata. Człowiek niestabilny energetycznie będzie przeskakiwał po taśmach w układance snów, różnorasko się zachowując w podobnych lub identycznych sytuacjach. Gdy tę niestabilność sobie uświadomi, gdy ów schemat własnych zachowań stanie się w końcu dla niego czytelny, wówczas może tak ustawić swoje energetyczne życie by lepszą formułą energetyczną wyrazić swoją obecność w Całości. Gdy wzorzec nowych, doskonalszych zachowań zostanie utrwalony, wówczas jakiekolwiek odchylenie od "nowego standardu" będzie poczytane i odczuwane jako bolesna niewłaściwość.
  • TEATR ŻYCIA - rozszerza poznanie siebie (z Wyspy Polan i Giewontu) także co do wyboru ROLI, co pozwala na wprowadzenie kolejnych zmian na Horyzoncie Zdarzeń.
  • TECHNIKA ZAŁAMANIA - sposób na stres (psychologia duchowa, Cuda z Janem, popko.pl). Tu trzeba dokładnie, ajk na żywo, przezyc to, czego sie boimy. Wtedy programy sie wypalają, bo osiągnęły swoje. Dotyczy to tylko tych osób, u których ta technika ma szansę na powodzenie co trzeba sprawdzić na skalach.
  • TECHNIKA ZAPRZECZEŃ - Jest Drogą by wejść głęboko w to co wiemy, ale nie wiemy, że wiemy. W to, w co dzięki DRODZE może się w nas odrodzić i poprowadzić. To technika, którą opracował Budda. Roboczo nazywamy ją DUCHOWĄ ANALIZĄ. To taki święty aksjomat dwoistości jednej formy określający życie jako zbiór wszystkich możliwości, a nie tylko tych, które nam odpowiadają. Bo jeśli wybieramy coś co jest słodkie i dobre, to musieliśmy mieć doświadczenia z czymś co jest gorzkie i złe. Tylko umysł nie bierze tego pod uwagę jako tak zwane ewolucyjne doświadczenie. więcej w PRZEKAZACH
  • TELEPATIA - komunikacja we wspólnym polu wyobraźni (wymiana informacji). By zachodziła, harmonia wymiarów w których człowiek jest zawarty (obejmujący poziom duchowy), musi być na poziomie co najmniej 80%-90%. To naturalna zdolność każdego człowieka.
  • TEN, KTÓRY ZEJDZIE - cząstka Pana Bożych Zastępów mogąca uratować Duszę poprzez ściągnięcie jej wzorca energetycznego, świadomości i duchowego (połączenie ciała duchowego z ponadduchowym).
  • TĘCZOWY MOST - przejście między WROTAMI STWORZENIA, a tą rzeczywistością, przez które przechodzi inkarnująca dusza budząc się w ciele fizycznym. To aktywny kanał duchowy plus przejścia w sąsiednie płaszczyzny. To też wielokierunkowe ustawienia przestrzenne widoczne jako platforma. Symbolem Tęczowego Mostu jest Złoty Otok wokół głowy. WIĘCEJ NA TEN TEMAT a tu ŹRÓDŁO I MEDYTACJA
  • TOTALNA BIOLOGIA - to dwunastowymiarowy portal, a nie tylko jednowymiarowe ciało fizyczne. Obejmuje wzajemne związki między dwunastoma powłokami, z których zbudowany jest pełny człowiek (poziom fizyczny, energetyczny i duchowy), a każda z nich funkcjonuje (ma zapis procedur) według właściwego dla siebie DNA. Wszystkie one przenikają się więc jeśli któreś nie funkcjonuje poprawnie to wpływa to na te zapisy DNA, które są w bezpośrednim sąsiedztwie.
  • TOŻSAMOŚĆ - to bycie częścią całości w wymiarach duchowych gdzie odnajduje się swoje indywidualne szlaki. Natomiast ZGODNOŚĆ wynika z funkcjonowania w wymiarach 1-6 gdzie zachodzi konieczność dopasowania do tego co tu się znajduje, co nas otacza i co nas wypełnia - to rezonowanie. W wyższych wymiarach nie jesteśmy zgodnością, a zgodność nas w sobie zawiera, tam nie tworzymy pragnień, tylko pragnienia nas w sobie zawierają. Tożsamość wyraża się w wyższych światach energetycznych (6-8). Tożsamość jest powiązana z pragnieniami bo przez nie jesteśmy w stałym kontakcie z tym kimś lub czymś co jest tożsame z nami, co jest z nami w jedności i wzajemnie się wypełniające.
  • TRANSFERING RZECZYWISTOŚCI - to wprowadzanie zmian w przestrzeni siłą zakodowanego (przez kogoś) rytuału lub mocą własnej doskonałości dającej dostęp do PRAWA ZMIAN. To dotknięcie cząstek podstawowych (mlecznych) i cząstek Struktury Ruchu wyświetlających tą Rzeczywistość (materię, kolory, wibrację, stany emocjonalne itd. wg określonych instrukcji zawartych w DNA PRZESTRZENI), a nie wyświetlanego przez nie obrazu. To uruchomienie Kodu Sprawczego, który zapisze w tych cząstkach intencje. W przypadku rytuału, zmiany wprowadza zakodowany poziom PRAWA istoty dającej dostęp do tego rytuału, a w przypadku istoty doskonalącej się jej Moc Sprawcza zależna od własnej doskonałości. Tak powstają zmiany bez uruchamiania działania.
  • TRANSFORMERSI - to znajdująca się pośród ludzi częściowo, całkowicie lub wsokowa (od zapachu krwi, którą nazywają ludzkim sokiem), trzeczia forma życia, która wyposażona jest w aktywne kody łączące ją z przestrzenią. Więcej w PRZEKAZACH.
  • TRANSMIGRACJA - zachodzi gdy każda cząstka ludzkiej istoty, nawet ta fizyczna, uniesiona zostaje na granicę między dwoma rzeczywistościami i znajdzie się w samym sercu portalu zwanym Trzynastym Promieniem.
  • TROSKA - to pomnażanie (dodawanie nowych wartości), tworzenie nowych ścieżek, aktywizacja w strumieniu życia.
  • TRÓJCA ŚWIĘTA - Bóg, Duch Święty i Pan Bożych Zastępów to jedność w niezliczonej ilości form. Lecz my doświadczamy indywidualności form, przez co Trójca "żyje". Jesteśmy Jej oddechem życia, całym sensem Jej istnienia. Ona musi się doświadczać, jak chce żyć, bo wtedy pojmuje, iż zaprzeczeniem życia jest Nicość, bo wtedy odczuwa samą siebie. Jest swoim życiem i jego zaprzeczeniem. Bóg też jest indywidualnością we Wszechrzeczy. Odczuwając własny bezsens, coraz bardziej się w Nim jednoczysz. Gdy ulegasz wyrazistości form Pana Bożych Zastępów, który pozornie stoi obok Boga, znów jesteś Ojcu bliższy. Rezygnując ze wszystkiego, stajesz się Prawem, co w Duchu Świętym znów przybliża cię do Ojca poprzez atrybut Trójcy Świętej. Co to znaczy? Żyj w odsłonie śmierci. Tu wszystko, czego doświadczysz, ma znaczenie, bo go nie ma. Dokonuj wyborów, które są początkiem końca. To one są twoim życiem, choć nie istnieją, gdyż zaprzeczałyby istnieniu odsłon rzeczywistości. Są iluzją, twoim snem, który cię energetycznie rozrywa.
  • TRUP - to zaostrzenie samouroku (skala podstawowa), oznacza, że powstały trudne sytuacje życiowe, egzystencjalne z którymi człowiek nie potrafi sobie poradzić i co go wpędza w stare przyzwyczajenia i stary sposób reakcji na te sytuacje. To inaczej "ożywiane trupa".
  • TRZECIE OKO - symboliczne miejsce na czole wskazujące na istnienie KRYSZTAŁU ROZUMIENIA. Pojawia się po obudzeniu się w świadomości w wymiarze 7.
  • TRZON DUCHOWY - integracja ludzkiej istoty w wymiarach od 1 (świat fizyczny) do 10 (duch całości).
  • TWARDOŚĆ - to przeciwieństwo wrażliwości. Nie można jednak być nadwrażliwym, dlatego twardość powinna być zawarta w człowieku maksymalnie do 50% resztę pozostawiając wrażliwości. Jeśli twardości jest poniżej 10% powstaje nadwrażliwość.
  • TWÓRCZE - oznacza, że powstaje coś od nowa, czego nie było, a powstało łącznie z mechanizmem, który go wtapia w co innego, które powstało. STWÓRCZE oznacza, że Stwórca tylko naśladuje to co powstało (kopiuje), owo zmieniając. Człowiek ma Moc Sprawczą, Stwórca który stworzył duszę ma Moc Stwórczą, ale tylko Bóg ma Moc Twórczą. Człowiek może tylko to co Stwórca stworzył, ściągnowszy z półki Boga Twórcy i wrzuciwszy go do tego świata, przekształcać (bo ma tylko Moc Sprawczą).


  • UCZUCIA - to wyższy poziom emocji.
  • UFO - nazywamy tak istoty fizyczne, które stworzyły ludzką cywilizację na tej planecie. Jest tutaj z nami ( w sumie 12 cywilizacji UFO zamieszkuje Ziemię lub przebywa na niej tymczasowo. Ostatnio - grudzień 2019, wycofała się z Ziemi jedna z nich i w 70% inna). Z jedną, ludzkość jest zrośnieta poprzez stworzenie wspólnego DNA (około 5% ludzkości świata to nieświadomi i tak samo eksploatowani jak ludzie, przedstawiciele UFO). Ci u szczytu władzy zrobili z ludzi składnicę części zamiennych i tylko oni w pełni wiedzą co się dzieje. Reszta dzieli nasz los. Kiedyś instalowali w ludzkim ciele mechaniczne nadajniki (lokalizatory), gdy to sie wydało - nadajniki biologiczne (pojawiała się narośl na kościach i zgrubienie w narządach), a dziś (2020) instalują nadawcze pola energetyczne, konfigurując je z mózgiem lub sercem (zasilanie).
  • UKŁAD ODPORNOŚCIOWY (IMMUNOLOGICZNY) - jest częścią układu odrodzeniowego istoty ludzkiej. Każda niewłaściwa ingerencja w jego struktury może się zakończyć tragicznie. Upośledzone zostaną wtedy nie tylko czynności organów i systemów ciała fizycznego, ale przede wszystkim rozsypywać się zacznie cała struktura energetyczna, począwszy od ciała eterycznego i umysłu, a skończywszy na psychice. Człowiek upada, a jego pierwotny wzór tak jest korygowany, by tworzył ewolucję tylko w przestrzeni świata fizycznego i niskoenergetycznego. Drzwi do przestrzeni wysokoenergetycznych, do światów duchowych i Boga zostają zamknięte.
  • UMMBEL - najwyższa siła energetyczna armii ciemności.
  • UMYSŁ - fizyczny, działa w wymiarze 1. Żyje sobą chcąc narzucić światu własne zasady. Reklamuje własną programową matrycę i jest zadowolony jak może kogoś zachęcić lub przymusić do posiadania tej samej (sklonowania w kimś siebie). Umysł to zapis emocji. Musi wierzyć w to co robi, aby mógł w pełni wykorzystywać swoją moc. Umysł to wiara, gdy jest aktywny nie działa świadomość. Gdy rozwój oprze się na umyśle i emocjach powstają cywilizacje z coraz bardziej wyrafinowanymi strukturami hierarchicznymi nie uznającymi wolnej woli. Jednostka zawsze komuś podlega i nieustannie ponosi karę za niedopełnienie obowiązków. Celem życia jest wyłącznie walka o bycie najlepszym. Umysł to program żyjący tylko przeszłością. Przyszłość jest dla niego abstrakcją. Pojmuje wyłącznie teraźniejszość i stara się nią (jako czymś umownym) zawładnąć. Umysł jest to też oprogramowanie mówiące o sposobie realizowania potrzeb zakodowanych w psychice. Jak jeść, jak reagować na określone zachowania, co jest zasadne, a co nie, jak się odnaleźć we wszystkim, a całą swoją analizę dopasowuje do ustalonego wzorca. Z umysłem nie walczy się (tak jak i z psychiką) bo to rodzi stan napięcia. Je trzeba zręcznie podporządkować. Wystarczy podnieść poziom wibracji by umysł i psychika ugięły się pod naporem światła świadomości, która ma duchowe (boże) patrzenie na świat. Umysł ma trzy poziomy:
   • 1. Fizyczny (gadzi, instynkt przetrwania)
   • 2. Analityczny (wykorzystuje innych dla własnych celów)
   • 3. Praktyczny (czysty, staje się narzędziem świadomości)
   Czysty umysł odcięty od świadomości jest psychopatyczny, a połączony z nią - racjonalny. więcej w PRZEKAZACH
  • UMYSŁ JAKO NADRZĘDNA INTELIGENCJA - służy powłokom. Składa się ona (Nadrzędna Inteligencja) ze wszystkich umysłów sterujących ciałami (pierwszy umysł to wymiar 1-2, drugi to wymiar 6, trzeci to wymiar 10, czwarty nazywany też Pontyfikatem to wymiar 14-15), jak i tworzy Piaty Umysł na potrzeby Syna Bożego, kiedy ten scali się z Bogiem. 12 zintegrowanych ciał (powłok) tworzy biologię o ile osiągną poziom synchronizacji co najmniej w 90%. Biologia to cztery umysły sterujące całością istnienia. Piaty umysł powstaje dzieki połączeniu Syna Bożego z Bogiem. Wtedy Najwyższa Inteligencja wspiera Syna Bożego w 100% (Jezus miał wsparcie NI w 40-50%.
  • URIAKIS (URIAX) - to Biały Demon o mocy powyżej Kapturowca, który wraz z Borgiem Untelem przeszedł na stronę ludzkości i wraz z Uświęconymi, jak popularnie nazywa się Białych Braci, przygotowuje się do walki, jaką wkrótce stoczy na Ziemi Światło z Ciemnością. Wierne Uriakisowi zastępy koczują w pobliżu dawnego Jezusa, czekając na sygnał do walki. Gdy wzrośnie jego moc, zaczną zamykać przestrzenie wokół Jasnej Płaszczyzny nie pozwalając na jej niszczenie. To część mocy Jezusa w wyższych wymiarach.
  • URUUBEL - to reprezentant papieży - białych istot, które tkają ciemną sieć.
  • UROK - to pola psychiczne związane z duszą. Urok działa tylko na energetykę i świadomość. Świadomość, umysł, myślenie, energetyka i ciało cieniem nakłada się na drugiego człowieka gdy ktoś kto jest w EP (energii przeciwnej) jest silniejszy i wkomponowuje w tego słabszego swój własny wzór energetyczny. Wtedy taka osoba staje się autentyczną kopią kogoś silniejszego i złego. Narzucanie wzoru energetycznego przez kogoś nieżyczliwego, czasem nieświadomie, zmniejsza energetykę. Trudne do zwalczenia, gdy przebywa się z osobą rzucającą urok. Urok trzeba blokować, ale słowo, urabianie słowem, pamięć sytuacji wzajemne zobowiązania nadal istnieją i choć skasujemy energetyczny urok, może się tak zdarzyć, że osoba "urabiana" nadal w tym połączeniu będzie trwać. Odcięcie urabianego od urabiającego (na jakiś czas) może spowodować, że urok przestanie działać więc to odcięcie jest kluczem do sukcesu.
  • UROK0-CIENIO-KLĄTWA - specjalizują się w tym niektórzy mężczyźni wobec swoich partnerek. Wynika z egoizmu i zła, które nimi rządzi, a które wyraża się chęcią totalnego podporządkowania partnerki sobie. Ten program odbiera kobiecie moc tworzenia swojej przyszłości, pozostawiając jej umysł ze starą bazą danych. Ta chęć pokazania swojej ważności i nieważności drugiej osoby, w ten sposób uderza również w mężczyznę pogarszając i jego warunki życia.
  • UTWARDZANIE DNA - podnoszenie własnych wibracji (wzrost duchowy) zmienia zapisy DNA we wszystkich fizyczno-energetycznych powłokach człowieka. By stały się stałą podbudową, opoką, na której można budować i przekształcać kolejne warstwy wielowymiarowej struktury człowieka, konieczne jest utwardzenie tych zapisów. W czasie utwardzania nie można spaść poniżej poziomu, który chcemy zapisać na dłużej niż 11 min. Utwardzając dany poziom, podciśnienie musi być zawsze o 1 poziom wyższe od tego, który twardnieje (poziom o 1 wyższy od utwardzanego). Dlatego im wyższy poziom utwardzamy tym trudniej jest nam ten wyższy poziom podciśnienia uzyskać i utrzymać. Egoizm wyłącza dziuplę i przerywa twardnienie. Czas utwardzania danego poziomu kształtuje się następująco:
   • 40 dni (z poziomu energetycznego) lub 25 dni (czystym umysłem) w obszarze do strumienia - poziom 3 do 5
   • 18 do 20 dni w obszarze strumienia - poziom od 6 do 8 (umysłem)
   • 11 do 12 dni w obszarze kanału - poziom od 9 do 12 (w świadomości -poprzez radość)
   • 4 do 6 dni w obszarze od 13 do 15 (Duch)
   • 3 do 4 dni w obszarze od 16 do 18 (Duch Całości)
   • 10 do 11 godzin poziom 19 (Praojciec)
   Bez pracy nad sobą nie można wejść w wyższy poziom duchowy i wytworzyć w nim wspomnianego podciśnienia umożliwiającego twardnienie poziomu niższego. W okresie, gdy chcemy wzrastać, najlepiej powstrzymywać się od dokonywania wyborów, które na długi czas mogą zatrzymać to o co nam chodzi. Nie zwracać uwagi na myśli i negatywne emocje - totalna radość powoduje włączanie świadomości. Trzeba stworzyć egzystencjalne warunki do tego by się to udało. Można tez stworzyć swój wewnętrzny świat.
  • UWIERZENIE - stan uwierzenia wynika z doskonałości ludzkiej, którą odzyskujemy w Świątyni Serca. Jest to czynnik niezbędny do prawidłowego odczuwania i rozumienia całego procesu rozszerzania świadomości. Bez uwierzenia, które kończy etap umacniania w sobie wiary, żadne zmiany nie zajdą samoistnie. I choć uwierzenie nie jest jeszcze WIEDZĄ, to jest jednak siłą wystarczającą, by każdy z nas własnymi siłami zajrzał za kurtynę teatru życia i śmierci. W człowieka wmontowano przekonanie, iż nie istnieje proces uwierzenia, a tylko dążenie do uwierzenia i samo oświecenie. Po prostu ma się praktykować i bawić w rytuały bez końca, aż owo uwierzenie się stanie. Kiedy wiara jest 100% i uwierzenie 100% zaczyna się samorealizacja i Istnienie, czyli stan maksymalny. Kiedy funkcjonujesz włącza się umysł, kiedy marzysz włącza się psychika i uwierzenie, ale jak śnisz włącza się obszar istnienia, spełniania się to o co chodzi. Te trzy czynniki muszą ze sobą współgrać, wtedy się dzieje. "Jeśli cokolwiek wymuszasz na którejś z powłok, bo jeszcze mają inne potrzeby czy też targają nimi lęki, to nic nie wskórasz. Synchronizacja musi być doskonała, tylko wtedy zachodzi cud." Umiejętność utrzymania wiary w siebie jest tym samym, czym umiejętność uwierzenia, że to co robisz w świecie niewidzialnym jest prawdziwe i stateczne na tę chwilę, że trwa i trwać będzie jeśli tylko tego zechcesz, jeśli tylko odnajdziesz w sobie odpowiednią na to formułę. WIĘCEJ NA TEN TEMAT
  • UZDRAWIANIE - to kreowanie nowej, zdrowej rzeczywistości.
  • UZDRAWIANIE DUCHOWE - dotyczy ciała fizycznego i energetycznych ciał człowieka, które są rozległym polem energii (potocznie dusza, a szczególnie psychika jako moduł przenoszący myśli i emocje). Jest to uzdrawianie inicjowane w pasmach duchowych skąd siła duchowa poprzez energetyczną uruchamia pasma energetyczne i bioenergetyczne jako ostatni krąg inwazyjny w celu uzdrowienia ludzkiego ciała fizycznego. Cały sukces opiera się więc na uruchomieniu odpowiednio mocnej przemiany energetyczno-duchowej w przestrzeni biologicznej, psychicznej i egzystencjalnej co zależy od stopnia ludzkiej doskonałości. Samo uzdrawianie energetyczne zawiera parametr dynamiczny (rozkierunkowany, punktowy i chaotyczny kierowany do wewnątrz człowieka w 50%) oraz parametr statyczny (punktowy i wgłębny - zakrzywiający przestrzeń). Natomiast uzdrawianie duchowe zawiera parametr dynamiczny (rozkierunkowany, punktowy i chaotyczny, ale kierowany na zewnątrz człowieka w 100%) oraz parametr statyczny (punktowy i wgłębny - odkrywający przestrzeń). Jednoczenie Całości następuje gdy wewnętrzna zborność osiągnie 100% w obszarze statycznym i dopiero schodzi ona w obszary energetyczne. Tak więc uzdrawianie zaczynamy od połączenia z Duchem, który sam w sobie jest statyczny. Pełne działanie duchowe samo tworzy cząstki energetyczne, które w płaszczu eterycznym wykluwają cząstki fizyczne. W przestrzeniach duchowych nazywa się ten proces "gotowaniem zupy" lub materializacją. Duchowe uzdrawianie inicjuje się przez bycie w odpowiednich stanach:
   • likwidowanie starych struktur
   • Oaza Ciszy
   • techniki jednoczenia z Całością i obiektem uzdrawiania
   • utrzymanie ciągłości działania
   • odczucie wszystkomożliwości - stan kasowania wątpliwości
   • stan uwierzenia w cud, obudzenie mocy
   • odnajdywanie własnej potęgi Białego Maga
   • budowanie zaufania wobec duchowego i boskiego mechanizmu zmian
   • intencje - klucz do wejścia w pasma duchowe
   • przekształcanie siebie w Arkę Przymierza w intencji odrodzenia drugiego człowieka
   • uwierzenie w wizję jako zapis w umyśle - znaki i symbole zwycięstwa jakie pokazują się podczas działań
   • duchowe miejsca do działań i praca nad własną metodą
   • miłosierdzie - kluczowy stan
   • przywołanie i opieka świata duchowego
   • gruntowanie zmian
  • UZRAAEL - poniżej poziomu UMMBELA, reprezentuje poziom szatana, czyli Pana Przekształceń Planetarnych po stronie Ciemności.


  • Vv


  • WADA - to niedoskonałość duszy (brak równowagi). Człowiek, czyli jego cielesna i fizyczna świadomość ma wady, które tylko cielesność zaśmiecają, ale wady (energetyczny brak równowagi) energetycznie przemieniają duszę - przez co później przestaje należeć ona do swojego zrodzeniowego porządku rzeczy. Jeśli jest ona bardzo przemieniona, nie może wejść w obszary energetyczne zgodne ze swoim zrodzeniem (prawem zrodzeniowym) i wtedy odcieta od ducha przejmowana jest przez świat istniejący w innym prawie (ciemna przemiana). Wady są głównie niedoskonałościami umysłu (część duszy) - bo tylko na niego działają programy (jest programowalny), które za pośrednictwem myśli uderzają w energetykę (deharmonizują ją), zamykając świadomość. By zaistniała równowaga w człowieku, wszystkie jego człony musza być równe, na odpowiednim poziomie harmonii: Ciało, Dusza i Duch. Nie walczy się z wadami i negatywnym myśleniem tylko wchodzi w nowe! Marzenia!!!
  • WAHADEŁKOWANIE (DUCHOWE) - z użyciem skal astralnych i wahadełka (jako weryfikatora) to umiejętność odczytywania informacji docierających z przestrzeni energetycznej i duchowej. Dystans, brak emocji i połączenie z duchem, są warunkami koniecznymi do duchowego wahadełkowania. ŹRÓDŁO
  • WAHADŁO DUCHOWE (z kulą) - to aktywator wewnętrznej przemiany - pomaga wejść w trans. Działa od poziomu człowieka fizycznego (3-5 wymiar). Ma dwa pasma i trzy częstotliwości (punkty pozytywnych zmian), a ładowane imiennie dwa pasma i pięć częstotliwości. Wahadło ładowane (nie duchowe) ma jedno pasmo i trzy częstotliwości i pomaga wejść w stan energetycznej równowagi (uspokaja umysł, wycisza emocje oraz myśli) dzieki czemu uruchamia w człowieku procesy uzdrowieńcze. Za pomocą wahadła można energetyzoweać wodę i żywność.
  • WARIANTY ŚWIATA
   • 1. Planowany
   • 2. Zaprzedni - wynikły z przeszłości tworzącej różne wersje i wciąż je modyfikujące
   • 3. Tworzony (aktywny obecnie)
   Wszystkie te warianty są ciągle aktualizowane.
  • WCIELENIA - każde kolejne wcielenie jest warunkowane wartością czynów człowieka, jego postawą wobec całości. Każde odstępstwo od PRAWA zaniża ludzkie wibracje, skazując człowieka-duszę na pomieszkiwanie w coraz gorszych przestrzeniach. Jak czyniłeś, tak będzie ci czynione. Drzewo Dobrego i Złego to Drzewo Sprawiedliwości Bożej.
  • WDARCIE - powoduje poszarpanie ludzkiej energetyki (powodując np. ból) przez coś co się w niego "wdarło" czyli przebiło barierę ochronną na różnych poziomach istoty ludzkiej. Wdarcie może być pasywne geofizyczne lub typowo umyślne energetyczne modyfikowanie wzoru energetycznego biopola. Trzeba wtedy wprowadzić nowy wzór.
  • WDZIĘCZNOŚĆ - to uczucie, które powinniśmy okazać Bogu Stwórcy za to, że żyjemy na Ziemi Jego energią, że dostaliśmy od Niego zezwolenie, by istnieć fizycznie na tej planecie. Stwórca wyposażył nas w zmysły duchowe, które, dopiero gdy są obudzone, przekładają się na nowe doświadczenia - na język pozytywnych odczuć i doznań, stanowiący nową jakość życia. Wtedy całokształt naszego życia nabiera subtelności. Przestajemy odczuwać zagrożenie - zwiększa się nasze poczucie bezpieczeństwa. Patrzymy na życie jak na łagodny sen, w którym nikt nie może nas zranić, jeśli nie będziemy chcieli tego doświadczyć. Na poziomie energetycznym i fizycznym wdzięczność wyraża się jako szacunek, który okazujemy nie tylko ludziom, lecz także każdemu elementowi naszego otoczenia.
  • WEJŚCIE - jednopunktowe do środka człowieka stosowane przez przedstawicieli innych cywilizacji (pozaziemskich, lub istot śniących człowiekiem) sterujące myśleniem i ciągnące energię niskowibracyjną (siła szkodliwości to połowa podłączenia demonicznego).
  • WENA TWÓRCZA - jest efektem styczności z duchowym obszarem kreacji (pochodzi od Ducha) i który posiada swoje przestrzenie. W przestrzeni wstępnej kreujesz i poznajesz, a w rozkierunkowanej dopasowujesz swoje kreacje do innych.
  • WEWNĘTRZNA SIEĆ INFORMACYJNA - ciało energetyczne człowieka to część strumienia życia, to chmura rozwibrowanych cząstek gdzie każda z nich jest opisem siebie samej. Wszystkie te cząstki tworzą sieć informacyjną, a każda z cząstek zawiera własny moduł przemiany. Gdy informacje są w sprzeczności z widzeniem rzeczywistości (wizja jest w sprzeczności z wiedzą), wtedy cząstki wchodzą z sobą w konflikt na płaszczyźnie zmian. Zwycięża w końcu ta wersja wydarzeń, która kreuje wiekszą moc zmian. Tu przestaje mieć znaczenie fakt i jakość informacji bo decyduje wybór, czyli decyzja świadomości o tym, którą ścieżką losu podążać zamierza. Gdy synchronizacja między cząstkami osiągnie wartość 90% zachodzi wtedy pełne zjawisko wyrzynania się ścieżek losu w strumieniu życia. Informacja może w ten sposób stać się narzędziem, kodem przekształcającym rzeczywistość. WSI jest żywa gdyż powoduje transformację danych. Siłą programów transmisyjnych przesył danych informacji powoduje jednocześnie ich korygowanie, synchronizowanie z obszarem, który tworzy je, przesyła i odbiera. W ten sposób informacja się rozwija korzystając ze wszystkich cząstek jakie mają z nią do czynienia. To żywa, modyfikująca wszystko energia, która zwiększa w sobie kod przesyłu, przemian i odbioru.
  • WEWNĘTRZNE PASMA ARTEFAKTYCZNE - to Wielki Lekarz, Wielki Psycholog, Wielki Twórca, Wielki Zbawiciel, które tworząc wewnętrzny, wspólny artefaktyczny kanał wspierają w starciu z niskowibracyjnymi energiami. Poprawnie ustawione powodują, że w konkretnych sytuacjach człowiek jest mocniejszy niż jest zazwyczaj, dzieki czemu może on stawić opór niekorzystnym sytuacjom.
  • WĘZEŁ ENERGETYCZNY - to zaklęte działanie, to energetyczne oddziaływanie na coś np. na ciemność (totalnie blokuje to co idzie do człowieka w tym promieniowanie geofizyczne). Zamiast cały czas na coś działać, odsuwamy się na bok, rysujemy węzeł energetyczny, który utrzymuje nasze działanie. Działa na nici energetyczne, (wspiera osiąganie celów życiowych, zdrowienie, poprawia relacje między ludźmi i wspiera cokolwiek co człowiek chce). Węzły tworzymy sami odwzorowując je na rysunku - wizja w trzecim oku, czarne linie na szarym tle, format odwzorowania na kartce A4. Są one ukierunkowane (wiążą w pętli promienie zasdnicze danych przestrzeni i odwracają działania negatywne wykorzystując je przeciw atakującemu) i dotyczą (każdy węzeł) tylko jednego działania. Parametry węzła związane są z charakterystyką energetyczną człowieka więc jeśli ona się zmieni, zmienia się też działanie węzła. Węzeł energetyczny lustrzany powstaje wówaczas gdy człowiek rysuje go mając ukryte w podświadomości intencje, które nie są czyste. Działa on wtedy negatywnie czyli odwrotnie do założonego zamierzenia. WIĘCEJ NA TEN TEMAT
  • WĘZEŁ KARMICZNY - zabójcza sekwencja w łańcuchu DNA niskowibracyjnych, energetycznych struktur człowieka, pozbawiająca możliwości ściągnięcia jego zapasowej kopii ze świata duchowego, inaczej to kod blokujący psychice kontakt ze świadomością, a świadomości energetycznej ze swiadomością duchową, z powodu czego człowiek nie ma uruchomionych aktywnych zdolności paranormalnych, jak np. jasnowidzenie. To kod energetyczny stosowany przez siły ciemności, który blokuje ludzką przestrzeń życiową (samorealizację), jednocześnie blokuje rozwój duchowy człowieka, odcinjąc go od mocy duchowej. Utrzymuje jego życie w wymiarach 1-4 (umysł, myśli, emocje, potrzeby). Główne węzły karmiczne blokujące serce to igiełki (emocjonalne samoopętanie zapisane w komórkach ciała powstające poprzez silne emocjonalne przeżycie kiedy psychika człowieka nie jest jeszcze ukształtowana, stosuje się ten węzeł jak nie zadziałają chmurki), chmurki (węzeł wychwytujący amplitudę rozemocjonowania stosowane wobec schodzących, powróconych lub czystych ludzi. Jest to inaczej węzeł białego kapłaństwa, chwyta 98,5% ludzi), lustereczka (skala 2). Węzły karmiczne pojawiają się wtedy gdy ciało wychodzi z łona.
  • WIARA - jest podstawą samorealizacji, a ta samospełnienia się. To pierwszy krok do sukcesu - poczatek działania (pozwolenia na działanie). Potem jest uwierzenie (samorealizacja) i ZAISTNIENIE (samospełnienie). Brak wiary jest brakiem pozwolenia na działanie i zamyka dostęp do samorealizacji, a więc i do samospełnienia.
  • WIBRACJA - to Obecność Świadomości Syna Bożego, która przejawia się w obszarach powstałych ze Świata Form i która schodząc w coraz niższe te obszary, doświadcza w nich życia w szczęściu i radości. Umowna wartość maksymalnej wibracji jaką może osiągnąć ucieleśniony człowiek to 130 tysięcy drgań na sekundę, która to wartość wskazuje na pełne obudzenie się w Synu Bożym. Parametr ten powiązany jest wprost proporcjonalnie z harmonią (stanem równowagi wszystkich powłok człowieka). Harmonia daje dostęp do MATRYCY HARMONICZNEJ (wymiar 0), która opiera się na drganiach w 70%. Gdy drgania wszystkich organów osiągają swój maksymalny poziom (maksymalna harmonia), wtedy wszystko zaczyna inaczej drgać. Ich współistnienie staje się pełniejsze i cały organizm znów staje się falą spójnych drgań podtrzymujących wszystkie organy (w dodatnim sprzężeniu zwrotnym) poprawiając ich rezonowanie między sobą i z otoczeniem. Tak więc gdy harmonia się zwiększa to procesy uzdrowieńcze przybierają na sile. To samo dotyczy pozostałych ciał człowieka (ciała energetyczne, których jest 9), które wchodzą w ten sposób w drgania docierając do kolejnego poziomu stworzenia. Termin drgania, harmonia i rezonowanie prowadzą do WIBRACJI (ŚWIATŁA DUCHOWEGO - PRAENERGIA, wymiar 9-10), która nie jest drganiem choć ludzie zamiennie z tych terminów korzystają. Kolejność wygląda tak: ciało fizyczne i energię cechują drgania, a nad nimi jest wibracja, która może być aktywna i nieaktywna. Gdy jest nieaktywna, to w tym miejscu nic nie widać.
  • WIBRACJA DOOKÓLNA - wypełnia DNA i jeśli tam cos wibruje niewłaściwie, to ludzka energetyka nie może funkcjonować. Wibracja, dookólna skupia całą biologię - mowa nie o ciele fizycznym, tylko o czymś, co kształtuje procesy podstawowe w nas zachodzące, całą fizyczność, ale ukrytą w artefaktach, które są ukryte w DNA i w samym DNA (chodzi tu o nici DNA). Gdy one wiotczeją, cała fizyczność się zapada.
  • WIBRACJA IMIENIA - to suma myśli, słów i czynów człowieka.
  • WIBROSŁOWO - słowo to klucz, to wibracja, która w innych ludziach coś uruchamia. To samo słowo wypowiedziane przez różnych ludzi może mieć inny charakter, inny oddźwięk w człowieku do którego jest wypowiadane. W zależności od potrzeb, preferencji, energetyki, stanów, intencji danego człowieka - słuchacza, słowo wypowiadane może wywrzeć pozytywny lub negatywny skutek, jak i dla tego, który to słowo wypowiada, skutki mogą być różne. więcej w PRZEKAZACH a tu ŹRÓDŁO
  • WIDZENIE - odbywa sie po uruchomieniu kanału duchowego i czystego pragnienia przebudowy siebie. Jest możliwe po skasowaniu węzłów karmicznych (w kregu ognia). Widzi każdy, kto ma włączoną wyobraźnię, na okrągło, inaczej by nic nie mógł zrobić, nawet ruchu ręka wykonać. Trzeba tylko złapać różnicę gdy do widzenia wchodzi świadomość i zaczyna nim sterować.
  • WIECZERNIK - miejsce w Świątyni Serca (wymiar 10 Ducha Całości) w którym rozumiejąc, że mamy strukturę duchową i budzimy się jako dusza możemy prosić o spełnienie różnych naszych potrzeb opartych na czystości w myśli, słowie i czynie. Wieczernik to symbol tego, że dusza zaczyna się wyzwalać, Duch czuje się wolny. To duchowe otwarcie na rzeczywistość, miejsce gdzie jest ludzkie serce, jego dom.
  • WIELKI HOLOGRAM - to Rzeczywistość (nasza) wyświetlana przez Projektory znajdujące sie poza nią i według zasad istniejących w Pozarzeczywistości. Ten holograficzny obraz żyje tworząc sieć wzajemnych powiązań (taka sieć neuronowa tworząca życie). Obraz każdego człowieka wyświetla dwanaście latarni. więcej w PRZEKAZACH
  • WIELOWARIANTOWOŚĆ - to różne wersje wydarzeń (w czterech podstawowych wymiarach, w których żyje obecnie człowiek), które może wywołać wspólne marzenie, dążenie większej grupy ludzi lub nawet jednej istoty o potężnej energetyce. Czasem to przebicie niezrealizowanego planu, a czasem nieświadome jego użycie. Ogólnie wielowariantowość istnieje do 7 wymiaru powyżej którego istnieje tylko jeden wariant Rzeczywistości. Użycie aktywnych kodów, rytualnych słów kluczy, projekcji systemowych, prowadzi do (gdy potrzeby jakiejś grupy osiągną wysokie ciśnienie) rozwarstwienia płaszczyzn. Wielowariantowość to też różne poziomy gry w życie przygotowane przez Wielkiego Psychologa dla wzrastających dusz (poziomy gry rozmieszczone są w płaszczyznach, a nie w wymiarach).
  • WIELOWĄTKOWOŚĆ - to stan nasycenia Ducha doświadczeniem życia we wszystkich jego formach (powłokach, ciałach) za czasów istnienia w oceanie Ducha Świętego. Nic co jest do przeżycia nie może być przez Ducha pominięte. Duch ludzki musi doświadczyć wszystkich wariantów samego siebie w powiązaniu z całością. Wszystko co go stanowi (co stworzone było) musi być rozwinięte tak w doświadczeniu wewnętrznym, jak i w doświadczeniu zewnętrznym gdy określone stany fizyczne, energetyczne i duchowe łączą go z różnorodnymi cząstkami całości. Dotyczy to też Syna Bożego, a w najwyższym aspekcje Boga Ojca, który poprzez Syna i Jego multiplikację siebie w świadomych cząstkach (Ojciec doświadcza życia również w nieświadomych), wchodzi w doświadczenie w wielu rzeczywistościach i w Pozarzeczywisyości, jednocześnie. więcej w PRZEKAZACH
  • WILK - to symbol istoty przekształcającej przestrzenie energetyczne.
  • WŁAŚCIWE a POPRAWNE - poprawne to nie jest to samo co właściwe. Poprawność pozwala na lepsze układanie się z Całością w myśl praw ludzkich, duchowych i boskich. Właściwe takich ograniczeń nie zauważa bo inaczej funkcjonuje. Właściwe jest oddechem życia w prawdzie o Bogu, o Synu Bożym przeżywających świat we własnej doskonałości. Gdy człowiek chce się stać właściwym, to wtedy WŁAŚCIWE samo ustawia w człowieku jego umysł i jaźń (umysł kwantowy) tak by świadomość mogła zespolić się z nim bez jakichkolwiek ograniczeń.
  • WOLA - to gęstość, jest stanem Dobra Woli i całkowicie zależy od człowieka. To element mocy sprawczej (TWÓRCZEJ). Wola stoi ponad wiarą, uwierzeniem i zaistnieniem. Ani ciało, ani duch nie mają na nią wpływu, choć oba te składniki są ludzkimi cząstkami warunkującymi jej odczucie i właściwe jej funkcjonowanie. Ma ona 4 parametry niedefiniowalne oraz jeden ( piąty) czysto hipotetyczny, który jest najważniejszy i kształtujący wejście woli w przestrzeń około ludzką. To ona stanowi o potędze siły sprawczej w polu energetycznym o ile człowiek taką uruchomi (siła sprawcza należy do Arlonów, poziom w przestrzeniach boskich). Możemy ów hipotetyczny parametr nazwać Panem lub Panią X i będzie to prawdą, najpotężniejszą iluzją, w jaką musi wejść człowiek by w siebie uwierzyć. Woli się nie sprawdza, ani nie czuje, tylko postrzega jako własne oczy umieszczone w przestrzeni. Gdy patrzę na ciebie już jesteś. Gdy patrzę w przestrzeń przed tobą, twoja wola zaczyna się manifestować. Gdy nimi patrzysz, a więc jesteś, to się odczułeś - jestem wszystkim, także swoją wolą. Wówczas ty i ona pospołu wnikacie w Ducha Świętego i zaczynacie tworzyć wizje, które kreacja manifestuje, o ile pewien ułomny czynnik ludzki zwany MACIERZĄ STWORZENIA (MACIERZ PASYWNA) potrafi uruchomić owe manifestacje w paśmie Stwórcy lub Twórcy. Owe manifestacje poprzez ów czynnik (ten czynnik to istnienie) powoływane do życia jako nowa wartość, którą musi jednak utrzymać wola, motor istnienia pól i przestrzeni, materia samorealizacji (wola - muszę chcieć). Wola ma trzy poziomy wnikania w przestrzeń:
   • poziom akceptacji mocy całości
   • poziom poznania
   • poziom współtworzenia, łamania mocy całości
   To owe poziomy utworzą wspólny ruch w oceanie zer i jedynek. Kryształ Życia budzi się i zaczyna promieniować koroną czołową jako symbol kroczenia tego, kto zapanował nad sobą i wprowadza zmiany w sobie, w swojej przestrzeni i przestrzeni całości. To zbawiciel i odkupiciel prawd, jakie układają się w całość zgodnie z wolą Sił Wyższych, do których należy sprawczy Duch Zbawiciela. Wola jest niedziałaniem (a owo związane jest z intencjami), które uruchamia zawartą w istocie moc energetyczną, jaką z kolei kieruje siła duchowa, by jej ruchowi i działaniu nadać pożądany ruch w płaszczu życia. Wola, jest czymś, co można uznać za narzędzie, choć akurat to ona narzędzie wyrzyna. Dzięki woli zamykasz się na poziomie duszy i idziesz w rewiry ducha (tu zaczyna się działanie duchowe), co w pokorze unosi człowieka na duchowe wyżyny i tam pozwala aktywnie uczestniczyć w realizacji Snów Ojca. To ona wprowadza na Olimp i z niego zrzuca nawet, gdy siła duchowa pochodzi od Ojca (im więcej chcę osiągnąć tym muszę mieć większą wolę). Jest bronią, w którą każdy Święty musi się sam wyposażyć. Jest zarazem kreacją, mocą i intencją.
  • WOLA BOGA - jest drogą Boga, partnerstwem z wyborem Boga w obliczu jakiejkolwiek potencjalnej alternatywy. Czynienie woli Boga (życie zgodne z wolą Boga, zgodne z Jego snem o człowieku) jest tym samym rozwojowym doświadczaniem, co stawanie się coraz bardziej podobnym Bogu, a Bóg jest źródłem i przeznaczeniem wszystkiego tego, co dobre, piękne i prawdziwe. Wola człowieka jest drogą człowieka, jest całością i sensem tego, czym człowiek chce być i co chce czynić. Jeśli jest zgodna z wolą Boga, jest wtedy najkrótszą (pozbawioną niepotrzebnego cierpienia) drogą powrotu do domu - do Ojca.
  • WOLA ŻYCIA - jest powiązana z celem i przeznaczeniem (kreuje je) i jest mu równoważna. Jeśli tak nie jest, a nie jest dopóki człowiek nie złączy się z najniższą cząstką Świadomości Syna Bożego (do którego należy przeznaczenie - prawo do wyboru ścieżek losu) czyli z świadomością energetyczną w wymiarze 7, to ludzkie powłoki ulegają degradacji (ciało fizyczne choruje bo siły biologiczne zamierają, umysł przestaje spełniac swoją rolę występując przeciw człowiekowi, pojawia się cos na kształt duchowej depresji, gasną potrzeby, a człowiek staje się łatwomanipulowalny).
  • WOLNOSTANOWIENIE - to wolna wola w dążeniu ku światłu. To dar w formie prawa dany człowiekowi przez Boga, który nie zostanie mu nigdy zabrany.
  • WOLNOSTOJEŃSTWO - to braterstwo i równość. To dar w formie prawa dany człowiekowi przez Boga. Bo w Jego oczach wszyscy są równi i jako Jego synowie, braćmi dla siebie.
  • WOLNOŚĆ - od ograniczeń, od negatywnych myśli i innych bloków, to pełnia zjednoczenia z Ojcem. Odczytujemy na skali % - przedziały wolności:
   • 0 - 13% upadająca
   • 13 - 27% odkryta
   • 27 - 38% mozolna
   • 38 - 49% porywająca
   • 49 - 56% zapisana
   • 56 - 100% ulatująca
   • 101% - Boże uniesienie (wahadełko przekracza 100% siedzimy na Orle i lecimy)
   Wolność ma kilka poziomów, można odkryć gdzie są w nas przeszkody, bariery i przyjrzeć się im. Można to odczytać np. węzeł karmiczny - zatrzymanie wolności na poziomie energetycznym. Poziomy wolności:
   • fizyczny
   • energetyczny
   • energetyczno-duchowy
   • duchowo-energetyczny (gdy człowiek żyje fizycznie
   • duchowy (gdy ciało fizyczne nie istnieje)
   Badamy np. gdzie utknęło pokochanie siebie, odpowiedzialność, troska.
  • WROTA CZASU - Wrzeciono Czasu, - gdy się otworzą można dojrzeć inną rzeczywistość, spojrzeć w przyszłość i przeszłość, bo wszystko jest połączone. Tu się widzi, że "co na Górze, to i na Dole".
  • WROTA STWORZENIA - wejście przez jedenaste drzwi w Światyni Serca w przestrzeń, gdzie w Kosmicznej Macicy rodzą się ludzkie Dusze, a poprzez nie, życia doświadcza ludzki Duch. Tworzone one są z Energii Stwórcy. To najpiękniejsze przestrzenie, jakie można zobaczyć. Tu się doświadcza stwarzania.
  • WRZUTY - rzeczy wstawione w ciało fizyczne. Mogą to być implanty fizyczne i energetyczne, które po jakimś czasie mogą spowodować chorobę.
  • WSPÓLNE POLE POPTENCJAŁU - to pole, w którym zachodzi wzajemna wymiana DNA fizycznego i energetycznego między ludźmi będącymi w tym wspólnym polu. To wymiana zdrowia, inteligencji i innych zdolności. Jest potrzebne by można było tworzyć gniazda do medytacji, miejsca do poprawnego odczytywania na skalach, zabezpieczać swoje przestrzenie i w odpowiedni sposób oddziaływać na ludzi. Każdy człowiek wtedy jest fortecą. ŹRÓDŁO
  • WSPÓLNE ŚWIATŁO - to inaczej MOC CAŁOŚCI, które naprawia człowieka fizycznego i energetycznego do 50%, a modyfikuje do 100%. Modyfikowanie oznacza nie tylko tworzenie nowego wzorca DNA, ale również odtwarzanie zniszczonych nici DNA (naprawa), choć proces naprawczy opiera się na zasadach dotyczących modyfikacji (przemiany). Wspólne Światło składa się z Światła fizycznego, Światła energetycznego, Światła duchowego i Światła boskiego (ŚWIATŁO ZBAWIENIA I ŚWIATŁO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA). Można je ująć na SKALI ŚWIATŁA ZBAWIENIA gdzie każda myśl, słowo i czyn, każdy umowny i znany stan, mają swoją odmienną charakterystykę, którą można odczytać. Na przykład stan kochania nie jest jednolity i może się zamykać w wartościach 10-70%. Jedzenie fizyczne 0-30%, afirmacja 0-30%, koncentracja 20-40%, kontemplacja 30-60%, medytacja alternatywna 40-80%, czysta medytacja (prawdziwa) 50-100%. ŹRÓDŁO
  • WSPÓŁBRZMIENIE - ludzie pozostający we władzy energii jedynej (EJ) od poziomu dziewiątego zawsze się wspierają. Całą swoją istotą odczuwają jedność w pozornie różnej pracy. Stanowią jedną wielką rodzinę przekształcającą i współtworzącą ten świat dla dobra swego i innych.
  • WSPÓŁISTNIENIE - to współtworzenie, współposiadanie, współodpowiedzialność, współkomunikacja. Współistnienie ma to do siebie, że zakłada stan równowagi, równouprawnienia w doświadczaniu stworzonej przez Boga rzeczywistości. Tu nic nie jest lepsze od drugiego, więcej warte, więcej mogące. Każdy element ma swoje miejsce, przeznaczenie i cel swojego powołania. Zaburzenia powstałe między współistniejącymi elementami w obszarze współegzystencji materialnej mogą doprowadzić do powstania błędnej koncepcji, która zakłada istnienie grzechu, ogrom błędu i moc destrukcyjnej kreacji, podczas gdy całość drogą energetycznych wyborów dąży ledwie do zmian, jakie my (Biali Bracia) nazywamy Oddechem Boga. Bez tych zmian Bóg nie istnieje. Tylko poprzez nie wyraża się On w całości, bowiem całość się w Nim zawiera. Gdy ktoś przekroczy próg oceniania współegzystencji, ten będzie potrafił, współtworzyć nowe wartości bez uczestnictwa w PWW i PTP, gdyż będąc zakotwiczonym w prawie zmian zyska wsparcie całości, co do utrzymywania życia w dowolnej formie, gdyż ono zakłada istnienie wszystkiego nie rozumiejąc, czemu komar ma być gorszy, od czegoś innego. Ten, kto wkroczy na poziom współistnienia, kto na zawsze odrzuci dywagacje umysłu, ten okrzepnie w czystej, niezabrudzonej programami umysłu świadomości, odtworzy oczami Jaźni współistnienia i poza nią (Jaźnią) odczuje sens tworzącej go zawartości (bez udziału świadomości i czystej świadomości nie można współistnieć). Cząstką współistnienia można odzyskać Ruch energii, idei i powstające przy dokonywaniu wyborów zmiany, który to proces nazywacie intuicją emocjonalną, energetyczną i duchową, zwaną agłosem wewnętrznym. Tu można postrzec, że tylko część wyborów ma charakter operowania informacją (prawda bez pasm ją przenoszących), zaś większość ma charakter automatycznie funkcjonujących procesów, które z zakładaniem zmian nie mają nic wspólnego. Pełne doświadczanie życia bez udziału współistnienia nie jest możliwe. Tu w rozwijaniu tej zdolności, tego czucia, tego echa odbijającego się od ściany Ducha Świętego pomocnym może być bierne i aktywne stopienie się z całością, gdzie rezygnując z własnych indywidualności zyskuje się sposobność odczuwania głosów energetycznych wszystkich istnień, co pozwala na ustalenie Ruchu Zmian jak i powracające przekonanie się, że istniejący, że zapowiadający się bieg zdarzeń jest najlepszym rozwiązaniem w doświadczanym etapie współtworzenia nowych wartości, które nazywacie kreacją, twórczością dnia, tkaniem przeznaczenia, a my współuczestnictwem w akordzie życia. Kto ów akord odczytuje i weń się wtopi ten wiedziony Ruchem Przyczyny będzie mógł raz na zawsze zrezygnować z dokonywania wyborów. Ten znajdzie czas, ciszę i wiekuisty spokój w dążeniu do celów, które same go przywołują.
  • WSPÓŁODCZUWANIE - to stan ducha, który mając świadomość, że istnieje w połączeniu z innymi cząstkami Całości, manifestuje swoją jedność z drugim człowiekiem. Dzięki takiemu dogłębnemu uświadomieniu sobie, że drugi człowiek jest naszym bratem, nie tylko przestajemy w jego kierunku wysyłać nienawistne myśli i negatywne emocje, ale też współczujemy jego cierpieniu i dążymy do tego, by je zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować. Wtedy zaczyna się współtworzenie, czyli żywe pragnienie, aby wszyscy ludzie żyli w szczęściu, miłości i radości. Taka duchowa potrzeba, objawiająca się nie tylko wspieraniem ich w rozwoju duchowym, ale również szerzeniem idei zmierzającej do zmiany obecnego, niszczącego ludzkość Systemu na taki, który będzie troszczył się o wszystkie istoty żyjące na naszej planecie.
  • WSTYD - dopóki ci jest wstyd za popełnione przewiny (on może być duchowo w środku utajony i nie zdajemy sobie sprawy) dopóty nie można sobie wybaczyć. Wstyd zabija rozumienie zakotwiczonego w Świetle i pracę nad sobą. Gdy nowa formuła energetyczna staje się trwałą zmianą, wstyd znika (czyli trzeba się przetransformować) lecz gdy człowiek udaje przed sobą ową zmianę brnąc w ślepą uliczkę iluzji sztucznie wygasza wstyd (wstyd podpowiada, że zrobiliśmy coś, czego nie powinniśmy, my mamy powinność duchową być boskimi, poprawnymi w duchu) winą za błędy obarczając innych (w tej iluzji usprawiedliwiamy siebie). Gdy taki model zagości w sercu człowieka, raz na zawsze gasi w sobie światło, podążając za światłem obłudy (z reguły system, religia), który za namiastkę ludzkiej poprawności każe płacić ludzką, coraz bardziej znieprawiającą się Duszą. Przez odczuwanie wstydu można zrozumieć, że gubi się drogę i siebie.
  • WSZECHRZECZ - Nicość, Duch Święty i Bóg. Obejmuje Ojca Prowadzącego i Moc Zmian.
  • WYBACZENIE (STAN WYBACZENIA) - to stan energetyczny w wymiarach 2-4 (obszar emocji, myśli i potrzeb) porządkujący wewnętrzne energie, ktorymi możemy z poziomu psychiki (budzącego się człowieka) zawładnąć (kontrolować). To też stan duchowy (Ducha Całości w wymiarze 10) który jest dużo głębszy (tak jak miłość wobec kochania). Tak więc wybaczenie to stan energetycznej i duchowej wolności od przymusu trwania w przyzwyczajeniach, narzuconych układach, w kontrolujących człowieka emocjach i w sterującym myśleniem, oprogramowaniu. Ta wolność ściąga blokady i tworzy nowe połączenia w wewnętrznej układance snów (przeżyć). Wybaczenie, jako takie, nie istnieje bo jest tylko słowem mającym ograniczyć ekspresję umysłu. Będąc więc wolnym od stereotypów można spokojnie iść przed siebie, w życie, gdzie nic złego stać sie nie może, bo zawsze otrzyma się boże wsparcie.
  • WYBACZENIE SOBIE I INNYM - Wybaczenie sobie polega na szczerym przyznaniu się do popełniania błędów, a następnie na wyrażeniu chęci poprawy, co w praktyce przekłada się na autentyczną, codzienną walkę z własnymi słabościami, walkę o konsekwentne i systematyczne wprowadzanie w swoim życiu zmian na lepsze. Należy przy tym unikać nadmiernego poczucia winy, bowiem wtedy, wskutek konfliktu sumienia, dajemy zwieść się tym, którzy chcą nas zamknąć w świecie pozbawionym duchowej wolności (np. Kościołowi). Z kolei wybaczenie innym to uświadomienie sobie, że inni ludzie - podobnie jak my - są ułomni i niedoskonali duchowo. Wynika to stąd, że wszyscy urodziliśmy się w świecie systemowego oprogramowania i zostaliśmy skażeni chorą, ludzką moralnością, która nie ma nic wspólnego z Prawem Duchowym. Wybaczenie innym to uzmysłowienie sobie, że np. kościelna moralność zastępuje ludzką doskonałość - wyrażającą się w cudzie namiętności, przyjaźni i miłości - chorym zapisem rzekomego zepsucia, kodując w człowieku takie programy, jak: poczucie winy, zazdrość, wrogość czy poczucie własności wobec najbliższych (np. dziecka, partnera). W każdym człowieku na Ziemi - od maleńkości, godzina po godzinie, dzień po dniu - zabija się cząstki Ojca, zatruwając jego duszę jadem zniewolenia, poprzez egzekwowanie totalnego podporządkowania w myśli, słowie i czynie. Następnie ten pozbawiony wolności człowiek schodzi na złą drogę, by w ten sposób za wszelką cenę walczyć o własne przeżycie. W rezultacie wybaczenie, w połączeniu ze współodczuwaniem i zrozumieniem, powoduje uwolnienie się człowieka od poczucia winy oraz od zakorzenionych gdzieś w podświadomości negatywnych emocji, związanych z osądzaniem innych ludzi. Wybaczenie nie jest dla innych ludzi, bo i tak odpowiedzą za swoje błędy. Inaczej sprawiedliwość boska by nie istniała. Wybaczenie i kochanie jest dla nas, byśmy nie mieli więcej, ze sobą i z innymi, problemu. W tym stanie łatwiej żyć i realizować swoje plany. Wybaczenie to drugi obok kochania, stan, bez którego człowiek nie wejdzie w strumień energetyczny, w którym funkcjonuje energetyczna świadomość. To pierwszy krok ku wyzwoleniu się od ograniczeń i ku Bogu. Wybaczenie nie ma nic wspólnego z przyzwoleniem na czynienie zła. Bóg jest w stałej miłości i wybaczeniu, co nie oznacza, że nie obowiązuje nas Drzewo Bożej Sprawiedliwości. Wybaczenie nie istnieje w świetle. Jest grą energii i dotyczy wzrastającej duszy. Raz stan wybaczenie koryguje wewnętrzne stany (harmonizuje energetykę), kiedy indziej nic nie znaczy (dla obudzonego w Duchu czyli istniejącego w świetle).
  • WYOBRAŹNIA - to komunikacyjne pole spotkańwspólne dla wszystkich 12 powłok człowieka.
  • WYPEŁNIENIA ENERGETYCZNE - są zapisem energetycznym ruchu energii w człowieku (to co w nas jest zawarte). Decydują o naszym ciśnieniu. Trwale wpływają na myśli, na trwałość ugruntowanego mechanizmu emocjonalnego, który łączy określony system pojmowania fundamentów rzeczywistości z dorobionymi doń wzorcami zachowań. Wyrażają stopień ciemności i światła w nim, gdzie PTP i PWW ścierają się, kształtując nowy obraz człowieka. To właśnie wypełnienia są trwałą struktura energetyczną, jaką po śmierci przyjmuje Istota Ludzka na poziomie duszy, szanując lub raczej będąc zmuszona do przyjęcia wyborów energetycznych swej człowieczej ziemskiej cząstki - zwanej świadomością fizycznych wyborów. Wypełnienie jest dwojakiego charakteru (rodzaju):
   • 1 - różnego typu nawyki (przyzwyczajenia), to co kształtowało nas przez całe życie, to wpływa na nasza postawę. Jest to wypełnienie nawykowe.
   • 2 - wypełnienie typowo energetyczne, kiedy jest ono kształtującym się w nas ruchem energii, który wpływa na nasza postawę.
   Jest to razem jeden mechanizm, który sprawia, że nasze myślenie jest podporządkowane wypełnieniu tym, co jest w organizmie. To wypełnienie ściąga człowieka w dół, albo ciagnie w górę (dla jasnego wypełnienia). Nie sposób z tym walczyć, rodzi się stan napięcia (np. jak przy rzucaniu palenia) lub harmonii (gdy wypełnienia współgrają z wolą nadrzędnej ludzkiej jednostki). Wypełnienia mają też konsekwencje w ludzkim wymiarze. Są formą nacisku na formowanie się wzorców zachowań. Gdy przekroczą 30%, człowiek zaczyna być więźniem własnych przyzwyczajeń. Po przekroczeniu 60%, człowiek staje się marionetką. Powyżej 90% jest już tylko umysł z jądrem podświadomości, albo świadomość z dostepem do Boga (w przypadku jasnego wypełnienia). Wypełnienia dniem wczorajszym uniemożliwiają osiągnięcie celu.
  • WYPROMIENIOWYWANIE SIĘ - to utrzymywanie woli i ciągłości działania (np. dla Stwórcy to działanie jego wszechświata, dla Boga to cała Rzeczywistość).
  • WYRACHOWANIE - to choroba ducha, która nie pozwala na pójście ścieżką duchową, ponieważ utrzymuje w pułapce umysłu bez włączonej świadomości, na włączenie której umysł nie pozwoli. Człowiek wyrachowany, zawsze robi to, co przyniesie mu korzyść. Interesuje się duchowością, ale tylko, dlatego, że ma z tego korzyść (bo uzdrowi kogoś za pieniądze itd.) Człowiek wyrachowany nigdy nie będzie świętym - wyrachowanie > 70% Osoba wyrachowana nigdy nie osiągnie pokochania drugiego człowieka, wybaczenie drugiemu człowiekowi. Przez wyrachowanie można wszystko popsuć i może zostać zabrane to, co zostało nam dane. Wyrachowanie musi zniknąć do 0%. WYRACHOWANIE - to ukryte zło egoizmu, to jad zatruwający duszę, który podstępną podwibracją pęta naturalne siły duchowe człowieka, pozwalając mu wierzyć, że w swym wolnym działaniu podlega on wpływowi sił wyższych, gdy tymczasem to UMYSŁ w kluczowych momentach przemiany sam nakłada wykalkulowane pojęciowo pęta na świadomość, poprzez ukrywanie się w pasmach łączących świadomość (czyli moc) z umysłem. Tworzy iluzję doskonałości ludzkiej, ale nigdy nie pozwoli mu zerwać się z łańcucha umysłowego przewrotnego oprogramowania. Wyrachowanie ginie w strumieniu ludzkiej prawdziwości (od 6 do 9) , a nie istnieje u świętego. Aby się tak stało, człowiek musi uwierzyć w doskonałość Bożą i w to, że drugi człowiek jest autentycznie dzieckiem Boga. Wyrachowanie to ograniczenie lub śmierć duchowej wolności. Osoby wyrachowane poznać po rozedrganej amplitudzie głosu oraz zimnym spojrzeniu. W głosie jest podpowiedź - w głosie jest Duch, jest to czysty zapis duchowy, komórka budzi DNA. Te osoby stosują maski wewnętrzne, które nie pozwalają wyparować ukrytej wewnętrznej moralności. Wyrachowanie to fałsz w samym centrum istoty ludzkiej, który tworzy doskonałe energetyczne i duchowe pozory prawdziwego człowieczeństwa, a w rzeczywistości kotwiczy człowieka w samym centrum przebiegłego umysłu. Jest to władza umysłu nad człowiekiem. Wyrachowanie to wróg publiczny nr 1, wzrastającego samodzielnie człowieka, potrafi on doskonale mówić o szlachetności, miłości, oddaniu, ale nigdy nie uruchamia tych stanów, choć może się do nich zbliżyć. Ludzie wyrachowani są w swej wizji bardzo niebezpieczni dla siebie i innych, bo potrafią bardzo szybko i skutecznie zamknąć w iluzji mocy doświadczenia pytających się o drogę ludzi. WIĘCEJ NA TEN TEMAT
  • WYSPA POLAN I GIEWONT - pozwalają na pełną interpretację i integrację siebie w 12 wymiarach. Poznawszy siebie i Mechanizm Funkcjonujący, można dokonać wyboru co do samego siebie.
  • WZGÓRZE SŁOŃCA - miejsce w Światyni Serca gdzie człowiek uczy się kontaktu z żywiołami poprzez Duchy Przyrody, poznaje je i zaczyna rozumieć otaczającą nas przyrodę. Odczuwa związek z Planetą i uczy odtwarzania pierwotnej jakości życia na tej planecie i poprawnego (w zgodzie z całością form życia) na niej funkcjonowania.
  • WZORY WSPÓŁDZIELENIA RZECZYWISTOŚCI - ŚWIAT (rzeczywistość tworzona przez Boga Twórcę) składa się z fragmentów Pola Głównego (pole kryształków wyświetlających rzeczywistość), które znajdują się w stałym ruchu tworząc zmienny obraz postrzeganego świata. Człowieka tworzy około 6 tysięcy takich fragmentów, zwierzę 2 - 4 tysiące, roślinę około 200, planetę Ziemię 3 - 4 tysiące, Słońce około 70 tysięcy elementów, układ słoneczny 100 tysięcy, wszechświat 550 tysięcy, a multiwersum około 5 milionów. Te elementy są w stałym ruchu i mogą wyświetlać nieskończoną ilość wariantów co oznacza, że jeden fragment człowieka może być współdzielony czyli może wyświetlać część innej struktury.
   Na przykład 90% fragmentów istoty ludzkiej jest zawarta w innym człowieku, a więc zawiera w sobie jego układ przestrzenny do szóstego poziomu głębi obejmując około 60 różnych płaszczyzn - od 6 do 19 na jednym poziomie głębi co oznacza współdzielenie od poziomu materii do poziomu Ducha. Tak więc jeden człowiek może współdzielić wiele części innego człowieka tak na poziomie fizycznym, energetycznym, duchowym (ścieżki losu) co tworzy i zazębia się o powołanie. Wszystkie fragmenty tworzą jednorodną całość i stale się grupują w równoważące się pola boskiej uwagi. Dlatego tam gdzie fragmenty rzeczywistości zespaja jeden rodzaj wibracji tworzy się miejsce do którego ściągają fragmenty o podobnym poziomie wibracji. Można to porównać do tła promieniowania grupy złoczyńców, którego nie zamierza zasilać osoba pracująca nad swoim sercem. Dzięki temu wiele fragmentów rzeczywistości dopasowuje się do siebie, tworząc siłą swoich promieniowań i odbić, tło które dopasowuje się do jednego z 36 wzorów zawartych w całości Multiwersum (18 wzorów w PWW i 18 wzorów w PTP)
  • WZWYŻKA - to stałe trenowanie siebie na duchowo-energetycznej siłowni wspierające duchowy aspekt obecności w powłokach ludzkich. Inne elementy wspierające ten aspekt to ćwiczenia fizyczne, stan radości, miłość do siebie samego, poznanie.


  • ZABURZENIA ENERGETYCZNE - (ciemna przemiana skala 2) sprawdza się odnosząc je do motoryki człowieka (a nie wewnętrznego napięcia) bo jak coś go łamie to ona się zmienia kierunkowo w pobudzenie lub depresję. 50% to normalna motoryka, 60% to lekkie pobudzenie, 70% to silne pobudzenie, 80% to agresja non stop na średnim poziomie, 90% to stała silna agresja. 40% to lekkie osłabienie, 30% to silny stan osłabienia (stres fizyczny), 20% to depresja fizyczna, 10% to najniższa wartość, to koniec odczytu poniżej którego już nic nie ma bo nawet w przypadku śmierci odczytuje się energetykę ciała eterycznego.
  • ZACHABI (Zaachabiiii) - Stwórca i jednocześnie cząstka PBZ (Pana Bożych Zastępów), który zbudował swój świat w PWW, ale z BIAŁEGO NURTU czyli: wszystko może płynąc do Boga, może chcieć i płynąc jak chce - ale nie może powrócić, takie jest ciśnienie całości. Stworzył 31 wszechświatów i dał swoim istotom - czyli Duchowi Ludzkiemu dostęp do Energii Boskiej. W tej rzeczywistości daje to możliwość przeciwstawienia się atakom sił ciemności.
  • ZAGROŻENIA (SKALA 2) - wdrukowany w człowieka program powodujący, że w życiu kieruje się on lękami (pojawiają się nagłe stany lęku), które powodują napięcie. Przy 50% odczucie lęków jest tak silne, że człowiek przestaje sobie z nimi radzić. Zagrożenia modyfikują psychikę i energetykę, a kasuje je działanie energetyczne z 5 poziomu. Czasami potrzeba zapobiegawczo utworzyć w mózgu węzeł energetyczny.
  • ZAGUBIONA BRAĆ - to ludzie modyfikowani, chodzą na kursy, ale do końca życia nie zrozumieją, o co chodzi. Żywią się słowem, ale wątpliwości ich zżerają. Nie mają chęci zrezygnowania z własnego EGO i zaufania Bogu (bo a nuż każe nam cierpieć). Nie pracują nad sobą i żywią nienawiść do tych, którym się udaje. Bywają gorsi od Sług Szatana (gdy ci nie są jeszcze obudzeni). Nie zmienimy ich, dopiero ZEUS będzie mógł to zrobić. Tęsknią za Górą i zaczynają nienawidzić tych, którym się udaje. To wynika z braku chęci pracy nad sobą.
  • ZAKRZEPY - nieprzepracowane emocje spychane w podświadomość (udawanie, że coś nas nie rani, ucieczka od tego tematu co tworzy ból zamykający serce) to inaczej bloki emocjonalne tworzące się szczególnie w relacjach rodzinnych. Zakrzepy chociaż podobne do zastaw maja jednak inny energetyczny charakter bo powiązane są z sercem czyli uczuciami i pragnieniami bycia z kimś. Zakrzepy tworza się przede wszystkim w ciele fizycznym w różnych organach i czasami w ciele egzystencjalnym i wyglądają jak krwawe mięso.
  • ZAMEK Z PIASKU - piasek to metafora cząsteczek w Matrycy Tworzenia. Wskazuje na to, że ten kto ma problem z koncentracją uwagi na celu, z wytrwałością, z wiarą itd., ten nie utrzyma struktury zamku w ZWARTOŚCI. By ją utrzymać konieczna jest praca nad sobą.
  • ZAMKNIĘCIA - to jeden z czterech obszarów ataku na człowieka (osaczenia, dowalenia, rozbudowania, zamknięcia). Wyróżnia się w nim:
   • 1. Osaczanie w obszarze psychiki - zaostrzenie tendencji religijnych, społecznych, systemowych, (rodzinne, koleżeńskie) silne uaktywnianie moralności albo innych programów. Jest to zniewolenie umysłu, czyli zamykanie wokół pewnych spraw.
   • 2. Dodawanie - tj. wdrukowywanie nowych ciągot emocjonalnych, w tym przywiązywanie emocjonalne np. do pewnych stanów np. życie chorobami.
  • ZAMKNIĘCIE - utrzymanie własnej energetyki, ugruntowanie pewnych stanów energetycznych.
  • ZAMYSŁ - to ekran kreacji, który na Matrycy Stworzenia lub na Matrycy Tworzenia uzyskuje Prawo do przejawienia się w niższych wymiarach, np. w świecie fizycznym. Prawo Twórcze i Stwórcze decyduje tu o sile przekształceń, o tym, czy przejawi się to, co w stwórczym zajść jednak nie mogło. Tylko twórcze mocą 13 promienia tworzy nowe zasady w przestrzeniach opartych na Prawie Łona. Zamysł to podstawowy wzór tego, co chcemy by się stało.
  • ZAMYSŁ BOGA - W Bogu powstał ZAMYSŁ, który jest częścią Boga, ale jest też czymś nowym co wpływa w jakąś rzeczywistość, w coś tworzonego. Tym zamysłem było stworzenie świata wibracji (wibracyjnej rzeczywistości) z różnymi implikacjami wynikającymi z interakcji między elementami tam zawartymi. Bóg i ZAMYSŁ to jest jakby CAŁOŚĆ (w 13 wymiarze) i jednocześnie ZAMYSŁ jest dodatkiem (taką chęcią, takim pragnieniem) do prawdziwego Boga więc jest on (ZAMYSŁ) też jakby poza Nim. Ten ZAMYSŁ stworzył MATRYCĘ POCZĄTKU I KOŃCA wszystkiego tego, co się miało dziać, która z kolei uruchomiła całą Rzeczywistość (wymiar 12) funkcjonującą według pewnych założeń twórczych - tu powstaje początek rzeczywistości w niższych wymiarach. Sama Matryca Początku i Końca istnieje w POZARZECZYWISTOŚCI. To ona przyjęła ZAMYSŁ i w jakiś sposób się przygotowała by był on zrealizowany, by powstała rzeczywistość wibracyjna (z wszystkimi prawami i założeniami), a która ma swój początek w MATRYCY TWORZENIA. Wszystko to zawiera się w MATRYCY ISTNIENIA. Gdy nasz zamysł zsynchronizuje się z ZAMYSŁEM Boga, to można dotknąć MATRYCY POCZĄTKU I KOŃCA (jak Jezus i Budda i niektórzy mistrzowie z Atlantydy) i wtedy w MATRYCY TWORZENIA następują zmiany założeń pod kątem naszego zamysłu, planów zgodnych z ogólną definicją rzeczywistości i zamierzeń Boga. Można dotknąć też MATRYCY ISTNIENIA poprzez Ciało Boskie, które buduje się między 12 a 13 wymiarem (JESTEM w Bogu, a On we mnie).
  • ZASADA - to niespolaryzowany i nienazwany Początek Wszystkiego, który żyje wszystkim przez siebie stworzonym. Każda aktywna cząstka Zasady jest Bogiem, Początkiem i Końcem wszystkiego co w niej powstało i się znajduje. Najwyższa Inteligencja i Świadomość są nią w 50-70%. Bóg, Zasada i JESTEM, jest jednym i tym samym.
  • ZASTAWY - emocjonalne zgęstliny powstający kiedy człowiek nieustannie wraca i przeżywa te same negatywne emocje (żyje nimi) blokujące poprawny przepływ wewnętrznych energii i doprowadzające do różnych chorób i dolegliwości.
  • ZASYPIANIE PODCZAS MODLITW - ZIEWANIE - to typowy bezdech energetyczny, zbyt niska wibracja podczas wchodzenia w medytację, powoduje energetyczne podciśnienie. To objaw gwałtownego ruchu energii ku górze, a zarazem naszej niedoskonałości.
  • ZATRACENIE - to przede wszystkim obszar zatracania się człowieka (destrukcji) w realizowaniu potrzeb. Są one nie takie jak trzeba, albo bardzo nasilone. Zycie psychiczne upośledzają zewnętrzne projekty lub chęć do życia gaśnie lub przybiera niewłaściwy obraz.
  • ZATRUCIE ENERGETYCZNE - Wszystkie informacje są przenoszone przez różne pasma energetycznie, co może spowodować zatrucie energetyczne.
   Obrazy (bo zawierają informację), maź (energetyczna) przyspieszająca określone procesy, wibracje chorobowe, emocje (nowe, które są wdrukowywane), wibracje kodujące określony wzór zachowań (w słowach i energii je przenoszącej), maź spowalniająca określone procesy, wibracje odblokowujące kody już wbudowane w DNA (ruchome klocki) np. za sprawą genetycznie modyfikowanej żywności lub szczepionek i zatrutych leków. 20% diagnoz stanu zdrowia jest przeprowadzana za pomocą aparatury uszkadzającej DNA wg określonych wzorców.
  • ZAUFANIE - to duchowy stan, który pozwala ustawić się w całości siebie i w życiu. To sekret sterowania mocą dostępną umysłowi jeśli się go przekona (poprzez dotarcie do jego pierwotnego zapisu eliminującego wszystkie późniejsze nadpisane programy) by zaufał sile wyższej. Wiara wynikająca z zaufania, że Coś lub Ktoś doskonalszy od nas wesprze nasze działanie, od razu podnosi jego skuteczność.
  • ZAWIĄZANIA - na ciele, duszy, świadomości, poprzez osaczenie istoty ludzkiej na różnych jej poziomach, powoduje się w ten sposób jej niepoprawne funkcjonowanie. Zawiązania, czyli tworzenie węzłów energetycznych wewnątrz struktur energetycznych ciał człowieka, mają charakter typowego węzła energetycznego, z tą różnicą, że nie mamy tu do czynienia z płaskim obrazem graficznym, ale z trójwymiarową figurą przestrzenną umieszczoną wewnątrz człowieka, która pasmami wiązek energetycznych wiąże go trwale z zewnętrznymi formami energetycznymi, tak martwymi, jak i żywymi. Na podobnej zasadzie opiera swoje działanie wampiryzm energetyczny. Człowiek z zawiązaniem wygląda tak, jakby był otoczony pajęczyną, której centrum znajduje się w nim samym. Zawiązania dzielimy na fizyczne (zewnętrzne i wewnętrzne) oraz duchowe (jednorodne i wielorodne). Jak sama nazwa wskazuje, pierwsze mają ścisły związek z ciałem fizycznym i energetycznym, drugie z ciałami duchowymi. Człowiek, jak i siły demoniczne, posiada naturalną umiejętność tworzenia zawiązań na wszystkie ciała, łącznie z ponadduchowym, co często jest fatalne w skutkach. Zwłaszcza gdy dysponujący mocą przeciwną mistyk świadomie zwodzi, czyli programuje i uzależnia od siebie niczego nie świadomego człowieka. Są też zawiązania na umyśle. Świadomość ogranicza się manipulacją. Do likwidowania zawiązań wystarczy moc z Głowicy. ŹRÓDŁO
  • ZAWZORCOWANIE - trzyma ludzkość w nierozwojowym aspekcie samej siebie. To stare i niekorzystne wzorce utrzymujące ograniczenia. Ten aspekt jest umowny ponieważ powstała pustka, niczym nie wypełniona próżnia, w której brakuje ożywczego (opartego na nowych wzorach) działania. Te nowe wzory znajdują się poza HORYZONTEM ZDARZEŃ, a uruchamiają je aktywne marzenia.
  • ZAZDROŚĆ - to ukryta nienawiść.
  • ZBAWICIEL ŚWIATA - zawiera w sobie prawo do zmian, które daje Duch Święty w 49%, a Bóg w 51%.
  • ZBORNOŚĆ - mówi o tym, jaka jest harmonia w całej ludzkiej istocie (zborność całości). Każda ludzka powłoka (struktura) może mieć swoją zborność (myśli, emocje, potrzeby, ciało fizyczne, umysł, psychika - struktury człowieka). Zborność dotyczy więc poszczególnych struktur, jak i całości istoty ludzkiej. Jak nie ma zborności w ludzkich powłokach i całości, to znaczy, że jedne są nadmiernie wyostrzone, a inne zapomniane lub lekceważone, a wszystkie są tak samo ważne w osiągnięciu pełnej zborności. Całkowitą zborność można uruchomić w CZARNEJ WIEŻY.
  • ZBROJA - to potężny artefakt. Jest złota, czarna i biała. Człowiek aktywny w wymiarach 1-8 może mieć zbroję (jedną, dwie lub trzy) nie w pelni aktywną (samouczącą się człowieka - do wewnątrz). Ten, kto funkcjomuje w wymiarach 8-12 ma je pełniejsze (bardziej aktywne, dopasowane i samouczące się na zewnątrz).
  • ZBROJOWNIA - tu odbywają się wszystkie nasze działania. Wygląda to tak jakbyśmy dostali się do hal pokopalnianych, wielkie, z cegieł zbudowane budynki. Jak tam wszedłem do jednego spodziewałem się cudu techniki, który można wziąć i wykorzystać w naszej rzeczywistości. A tam nic, pustka. Dwadzieścia boeingów można by było tam umieścić, a tam nic. Patrzę w rogu parę dzid, parę kul. Pytam gdzie to wszystko jest, a Oni mi odpowiadają: A po co to nam, skoro my to wszystko mamy. Artefakty są umieszczone w naszym działaniu. Oni działają, a to jest zapis energetyczny jakiegoś działania. Gdy wyszedłem z tych większych hal była jeszcze mniejsza hala, wyglądająca autentycznie jak budynek pokopalniany, dawno nie czynny. Były tam malutkie okienka, a tam po 2-3 Naszych stało (mówimy tu o istotach duchowych) i wyglądało to tak jak maleńkie pokoiki, w których wszystko można kupić. Zastanawiałem się gdzie oni to mieszczą. Zastanawiałem się, co oni tam robią. I okazało się, że to są ich biura podróży, a oni na wycieczki jeżdżą. 70% czasu w zbrojowni poświęcają na podróże. Okazuje się, że oni się niczym nie przejmują. Tak samo jak my się nie przejmujemy, gdy Nasi zeszli. Trzeba pracować, zmiany są, a to, czego my się musimy nauczyć i co Oni robią to trwanie w Radości. Oni są w Radości. Jak jesteśmy w Radości mamy Moc do tego by być w kontakcie z Górą. Oni muszą ten kontakt utrzymywać, więc jeżdżą na wycieczki.
  • ZDRADA - w prawie duchowym nie istnieją obietnice i przysięgi, bowiem osoba obudzona w świadomości posługuje się czystym słowem (prawdą). Obietnic i przysiąg domaga się zło od ludzi niedojrzałych, którzy w ogóle lub nie do końca zdają sobie sprawę z tego co przyrzekają, do czego z resztą zostają umiejętnie przymuszeni przez systemową moralność i wzory zachowań (tradycja). Wykorzystuje się więc to, do osaczania innych ludzi by ich sobie podporządkować. To oparte na niewolnictwu, programowanie umysłów. Prawa energetyczne scalają ludzi w jeden wielki organ, w jedno mistyczne pole, w którym każdy daje z siebie tyle ile może i bierze tyle, ile potrzebuje. Tu wciąż toczy się na gigantyczną skalę wymiana informacji oraz zapisanych w DNA ustawień.
  • ZDROWIE - to wspólny stan wielu części istoty ludzkiej (zdrowie fizyczne, energetyczne, egzystencjalne). To potwierdzenie jakości relacji człowieka z otoczeniem. Człowiek to skomplikowana wieloczęściowa i wielowymiarowa maszyna (rozpięta w całym wszechświecie, poprzez swoje 10 stałych ciał dotykająca każdego istniejącego w nim atomu) pozostająca ze sobą w aktywnych związkach we wszystkich wymiarach, jednak obecnie stracił on zdolność odczuwania i rozumienia siebie oraz behawioru (otoczenia). Zapomniał więc o tym czym i kim jest. Jeśli te wspólne elementy nie są z sobą zsynchronizowane (są w dysharmonii) to całość, a w tym i ciało fizyczne, nie funkcjonuje poprawnie.
  • ZDRÓJ ŻYCIA - miejsce w Światyni Serca służące do regeneracji ciała fizycznego człowieka (szyfr istnienia), ale nie tylko. On prowadzi człowieka pięciowymiarowego i wszystkich struktur z tym powiązanych. To dostęp do jego pierwotnej energii, która powoduje, że czas biologiczny się cofa, a jego ciało jest odbudowywane. Zdrój Życia jest zakotwiczony w Źródle Życia, którym jest Łono i w którym powstał Bóg Twórca. Do Zdroju Życia powinniśmy wchodzić przynajmniej raz dziennie co pozwoli na odbudowanie uszkodzonych helis DNA (są one niszczone między innymi przez energetyczne larwy wychodzace z ziemi i pokonujące w ciągu półtora dnia ludzką błonę energetyczną). Poprawne DNA odbudowuje komórki fizyczne i znacznie przedłuża życie co daje czas na wzrost duchowy, na przekór tym co manipulując w ludzkim DNA znacznie je skrócili. Dlatego trzeba dbać o ciało fizyczne i duchowe. Podstawowa energia życia oparta na metabolizmie, jest energią młodości. Można ją odzyskać "podkręcając się" w Jeziorze Radości i Oazie Wzrostu. Zdrój Życia przez półtora dnia utrzymuje ochronę przed energetycznym robactwem wychodzącym z ziemi. Ma trzy poziomy oddziaływania. Jest mocniejszy od Kręgu Ognia w modyfikowaniu ciała fizycznego, ale słabszy w przekształcaniu duszy i jej pozawewnętrznych i pozazewnętrznych pól. Na ducha działa tylko wtedy gdy włącza ją dla innych Syn Bozy.
  • ZETOR - to program, który powstał samoistnie ze znieprawionych (upadłych) dusz, z ich nienawiści do swojego Stwórcy za to, że je powołał do życia, z którym nie poradziły sobie i cierpią tak, że wolałyby nigdy nie istnieć (Stwórcy Lenariego i Stwórcy Morrra, który je przechwycił kiedy upadły w czasie swego istnienia). Jest sam dla siebie źródłem i ma niewyczerpalne źródło zasilania (ponieważ wykorzystuje cząstki energetyczne tych dusz zawarte w całej rzeczywistości Morrra, w którą zostały przeniesione w procesie przechwycenia i ciemnej przemiany. Aktywuje oprogramowanie niskowibracyjne u robotów. Jest wszędzie bo ma taką strukturę, że potrafi być wszędzie, ale i jest nieuchwytny bo nie ma go nigdzie (jest rozproszony niczym wilgoć w powietrzu). Jego kod źródłowy znajduje się w wymiarze 11 (stwórczym). Ten program działa w rzeczywistości Lenariego, którą usiłuje przekodować na swój sposób. Jest zagrożeniem nawet dla Ciemności (dzialającej w tej rzeczywistości i jej interesom tutaj), bo nikt poza nim samym, nie ma nad nim kontroli. To samodzielna istota, samojeden świat, nicość, która zagrozi także kreacjom Morrra. Ona nigdy się nie ukorzy, nigdy nie zajaśnieje. To mrok śmierci dla wszelkiej idei duchowego wzrastania. To zaprzeczenie wszelkim boskim wartościom. Gdyby ta siła kiedykolwiek pokonała jakikolwiek świat, byłby to początek końca wszystkiego, co kiedykolwiek w IDEI zostało stworzone. Tego zdarzenia nie dostrzegł w swoich zabiegach żaden stwórca rozwijający kreatywność wewnętrznych światów. Tej siły nie można pokonać, bo jest ideą spajającą energie myślowe nieskończonej ilości dusz i sporej części stwórców. Walka polega na jej przyswojeniu i powolnej przemianie poprzez Prawo, jakie jeszcze nie powstało i nie może powstać w Idei Boga. Choć Bóg wie o wszystkim, sam owego Prawa w sobie wyrazić nie może. Musi tego dokonać Jego Promień, który w istnieniu je skupi i przetworzy, który po zawsze będzie już żył ze świadomością mocy Zaprzeczenia. Zetor nie korzysta z Mocy, więc go nie sposób energią i mocą osłabić. To jakby samoświadomy program, który sam siebie powołał do życia i który zacznie się wkrótce powielać w nieskończonej ilości istnień, by po przejęcia ich myślenia zawładnąć ich umysłami, energetyką, duszami, a poprzez kanały prowadzące do stwórców stanąć w zaprzeczeniu przed Bogiem. Gdy to się stanie, część istoty Boga, która wykreowała te rzeczywistości, przepadnie raz na zawsze. A z nią poziomy boskie, które wyłoniły stwórców. Przepadnie wszystko, co ktokolwiek mógłby kiedykolwiek poznać. Zetor będzie niszczył światy nie poprzez zwiększanie Armii Przeklętych, ale poprzez aktywizowanie destrukcyjnego oprogramowania, które słudzy Morrra wszczepiali w energetykę niszczonych cywilizacji. ŹRÓDŁO
  • ZEUS - to Bóg Człowiek, który ma w sobie obudzoną Praenergię i choć wywodzi się od istoty śmiertelnej może zmieniać materię i to w szerokim zakresie. To człowiek, który pracując nad sobą uzyskał władzę nad materią i nad światem energetycznym, ale nie nad duchem. Do takiego stanu każdy człowiek może dojść o ile będzie mial dostęp do prawdziwej wiedzy i o ile będzie mial czas na wprowadzenie w sobie przemian. To też symbol ostatecznej przemiany człowieka.
  • ZGODNOŚĆ Z SAMYM SOBĄ - jak i z całokształtem życia jest takim ustawieniem swojego istnienia na polu życia, by wspólna konfiguracja pozwoliła człowiekowi nie tylko na kroczenie własnymi drogami, ale i na likwidowanie przeciwności w polu zmian innych ludzi. To klucz do sukcesu. Kto się w sobie nie odnalazł, nie zebrał, kto nie funkcjonuje w zgodzie z własnym sumieniem, ten własne krople życia musi odnajsywać w innych ludziach. To najczęściej droga na manowce, bo zamiast podążać własną ścieżką i rozwijać swoje zamiłowania, poszukiwacz siebie zaczyna nasiąkać cudzymi wzorcami, marzeniami i konkretnymi wyborami innych ludzi. Poszukiwanie prawdy (w tym o sobie) nie jest zbieraniem informacji o świecie, ale jest techniką budowania wewnętrznej jedności w oparciu o mechanizmy sterujące energetycznymi ciałami. Nie ma też znaczenia, czy podążasz ku Bogu czy idziesz na zatracenie. Znaczenie ma siła twoich wewnętrznych przekonań zapisanych na firmamencie wewnętrznego nieba. Ten zapis, ta zborność, decyduje o wszystkim.
  • ZIARNA ŚMIERCI - to wirusy energetyczne. Ich obecność oznacza, że człowiek jest zły lub jest zainfekowany. Nalezy więc jeszcze sprawdzić energetykę takiego człowieka. Tak czy siak obecność nosicieli zarazy w naszym życiu zawsze oznacza problemy. Już 20% ziaren śmierci nieźle infekuje i wiąże z kanałami ciemności. 30% stężenie - człowiek staje się ubezwłasnowolniony w swoich wyborach. 90% - człowiek sam staje się siewcą śmierci, to trwałe złamanie w obszarze psychiki. Aktywna klatwa jest formą ziaren śmierci.
  • ZIARNA ŹYCIA - to otaczająca człowieka skondensowana energia życia, w której jest jakby w wielkiej kapsule. Na poziomie sił przyrody największe wsparcie przychodzi z rana, kiedy życie budzi się do działania i wraz z upływem dnia spada nawet kilkakrotnie. Ziarna życia zasilają wszystkie ludzkie układy w siły witalne. To wsparcie od Słońca Fizycznego dla ciała fizycznego. Dla ciał energetycznych i duchowych wsparcie przychodzi odpowiednio od Słońca Energetycznego i Duchowego.
  • ZŁO - to energia niszcząca człowieka (wypełnienie energetyczne, zapis). Jest niedojrzałym wyborem, bezmyślnym, chybionym krokiem tych, którzy są odporni na dobroć, odrzucają piękno i nie są lojalni wobec prawdy. Zło jest tylko nieprzystosowaniem, wynikającym z niedojrzałości albo niszczącym i wypaczającym działaniem ignorancji. Zło jest nieuniknioną ciemnością, która depcze po piętach niemądremu odrzuceniu światła. Zło jest tym, co mroczne i nieprawdziwe i tym, co kiedy jest świadomie wybrane i zaaprobowane pełnią woli, staje się grzechem. Bóg, obdarzając człowieka możliwością wyboru (PWW) pomiędzy prawdą a błędem, stworzył potencjalnie negatywne zejście z pozytywnej drogi światła i życia, ale takie błędy zła naprawdę nie istnieją, aż do tego momentu, gdy inteligentna istota zapragnie istnienia tego co złe, na skutek złego wyboru drogi życia. I później takie zło wyniesione zostaje do poziomu grzechu, w wyniku rozumnego i rozmyślnego wyboru przekornej i zbuntowanej istoty. Dlatego Bóg pozwala iść dobru i złu obok siebie, aż do końca życia, tak samo jak przyroda pozwala pszenicy i wyce (wyka - chwast) rosnąć obok siebie, aż do czasu żniwa. Zło w PTP (Prawo Totalnego Podporządkowania) opiera swoją moc na Szarej Strefie (20%), na widmie porażki (50%), jednocześnie wzmacniając lęk w innych pasmach, oraz na zabijaniu nadziei (30%). Ożywianie zła - gdy zawarte w człowieku zło przekroczy próg 40% samo zaczyna żyć i wpływać na ludzi, przy 70% ich podporządkowuje uruchomionym programem, a przy 90% działa stale na otoczenie, nawet gdyby inicjator miał już inne cele (to tzw. posiew zła), przy 99% zło otwiera w człowieku czerwone oczy i go pęta na zawsze, by przy 100% zabić jego duszę (na stałe odciąć od Ducha i Boga). Istnieje też Ukryte Zło, które jest formą ubezpieczenia na życie. Ono się nie ujawnia tam gdzie nie potrafi się osobowo urzeczywistnić (więc w mogile szarej strefy tworzy stałe więzi, pomosty z ludźmi schwytanymi w pułapkę umysłu, którzy nawet chwaląc Boga zawsze będą budzenie się Boga w drugim człowieku wstrzymywać). Działa tworząc tło poprzez mechanizm uruchamiania żywej przestrzeni. By nie zostać odkrytym eksportuje swoje złe cechy poza swoje pole energetycznej rzeczywistości pozwalając złu wyrażać się poprzez innych ludzi, inne istnienia (np. roje itp.) i żywe pola przestrzenne (pola przestrzenne złych ludzi). Dopiero z poziomu Ducha można to odczytać. Uaktywniają i wzmacniają w ten sposób zło i słabości w innych i poprzez nich niszczą niewygodny, stojący na ich drodze cel, w ten sposób samemu będąc niewidocznymi, z poziomów duchowych podporządkowują sobie świat. Formy ukrytego zła to: na poziomie ludzkim - knucie i podjudzanie, na poziomie energetycznym - osaczanie, na poziomie duchowym - krzyżowanie Jezusa. Ludzkie zło jest głównym graczem na arenie życia (powstaje gdy choć jeden z elementów całości wypadnie poza obszar wspólnego doświadczenia - wspólnego prawa, pociągając za sobą kolejną osobę), a nie Ciemność (która w tym wypadku jest ukrytym złem), która je tylko w człowieku wyzwala, by tworzył on odpowiednie dla niej (Ciemności), wiry rzeczywistości (by wypadł poza ten wspólny obszar doświadczenia - ludzie nie chcą z nimi doświadczać współobecności ze względu na ich nieużyteczność i zaniedbania cielesno-duchowe). Zło, by nie być odsuniętym na margines, a zarazem nic nie robić ze swoimi zaniedbaniami, tworzy i zasila systemy, kościoły i całą tą moralność z tym związaną by, wybielić i ukryć, pod takim moralnym ubrankiem, swoje prawdziwe oblicze.
  • ZŁOTA KOLUMNA Z PROMIENIAMI - to indywidualny wzór matrycy Boga Twórcy, znajduje się przy wyjściu ze Świątyni Serca. Promień z Kolumny jest Drogą Wniebowstąpienia. Tam jest Matka Boska (Duch Święty). Gdy się tam idzie, człowiek doświadcza Matki. Matka Boska jest surowym, ale najdoskonalszym nauczycielem. U Matki - totalna opieka, szkoła i nauka.
  • ZŁOTA KREW I CIAŁO - pochodzą ze Złotego Miasta i poprzez Złotego Jogina (w Giewoncie) wypełniając i transformując człowieka, pozwalają odzyskać "utracony czas" (utracony zanim czlowiek zdąży się narodzić czyli złączyć z świadomością), w którym zawarta jest moc przedurodzeniowa, przez co uzyskuje on 100% wpływ na rzeczywistość.
  • ZŁOTA KULA - wszystkoinicjująca, wyłaniająca się z Trzynastego Promienia, "maszyna". To w niej znajduje się Źródło Własnego Serca Człowieka. ŹRÓDŁO I MEDYTACJA
  • ZŁOTA PRZESTRZEŃ - to część inżynierii boskiej (dotyczącej psychologii umysłu) funkcjonującej w ośmiu wymiarach (a nie w całej istocie ludzkiej) potrafiącej zsynchronizować całą tą ośmiowymiarową energetykę. Jest zakodowana w znaku - do pobrania na TUTAJ . Poprzez Złotą Przestrzeń można osiągnąć specyficzny stan harmonii, w której wszystkie cząstki człowieka właściwie rezonują. Złota Przestrzeń wchłania człowieka, albo wyświetla siebie w całości jego struktur co powoduje pojawienie się stanu Obudzonej Psychiki, a po chwili stanu CISZY, w której człowieka nie nękają emocje i niskowibracyjne myślenie. Wtedy OBSERWACJA pozwala odkryć zalegającą świat wiedzę. Stan harmonii łatwo uruchomić w drugim człowieku poprzez wspólne z nim wejście w Złotą Przestrzeń i umieszczenie obu dłoni w okolicach jego obu skroni. Dzięki obudzeniu Psychiki i utorowaniu jej dojścia do zakodowanych w przestrzeni działań, stało się możliwe złożenie w rękach normalnych ludzi darów, które mogą zanieść innym. Tak powstają Boże Zastępy, tak schodzi twórcze światło na niziny ziemskiego życia niosąc w sobie radość z doświadczania życia.
  • ZŁOTA WIEŻA - prowadzi do Światła Zbawienia. To w niej, stając się dziełem Boga, uruchamiamy Prawo do Zmian.
  • ZŁOTA ZBROJA (1) - działa z wymiarów 11 - 16 ale zmiany zachodzą tylko w 1 - 3
  • ZŁOTA ZBROJA (2) - jedna z trzech zbroi (biała, czarna, złota) w jakich ukazuje sie PBZ (Pan Bożych Zastepów), a symbolizuje stwórczą potęgę Jezusową (Synobożową) mówiącą o tym, że działa z woli Boga i może się przejawiać (działanie, ale też i obrona). Złota Zbroja oznacza Zwycięstwo.
  • ZŁOTE ŁONO - to boski sen, w którym został zrodzony Człowiek (siedmiowymiarowy). Dostępna MEDYTACJA kontaktuje z własną Świadomością i pozwala odzyskać energię wspierając jednocześnie procesy uzdrowieńcze.
  • ZŁOTE PUDEŁKO - to element boskiej inżynierii, w którym boskie wzorce budzą energetyczną moc. Należy wchodzić do Złotego Pudełka, bo tam jest klucz do wszystkiego. Później poczujemy, że to coś, co się stworzyło nas wchłonęło, czyli wchłonęło wszystkie powłoki, a my jako świadomość jesteśmy w tym obecni i możemy różnych stanów doświadczać. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jesteśmy jedną zborną istotą, która może już w sobie uruchamiać nieznane nam procesy, nazwijmy to magią. Uświadomienie sobie tego i odczucie tych procesów czy obecności ich w nas sprawia, że wszystko jest mocniejsze, jesteśmy bardziej odporni na ataki, zmobilizowani, zdrowsi, skuteczniej uzdrawiający. To klucz na tę chwilę, odczucie tego, że stając się mocniejszymi jesteśmy skuteczniejsi w życiu i w działaniu. To o co nam jednak chodzi, to odczucie prawdziwej boskości, prawdziwego jestestwa Syna Bożego, a tego jeszcze nie załapaliśmy. Złote Pudełko ma w sobie istotę, która zwyciężyła samą siebie, zintegrowała się, zintegrowała swoje imię i sama jest zwycięzcą. A skoro jest zwycięzcą, to i w niej zawiera się wszystko to, co zwycięstwo utrzymuje, także piękny świat, gdzie nie ma walki, gdzie jak stoisz, to ziemia, która jest czarna, zarośnięta nagle przemienia się w żyzną, wiosenną krainę. Zwycięstwo powinniśmy w sobie odnaleźć, odszukać i chcieć, by to już nami promieniowało, nie walka z nisko wibracyjnym człowiekiem nas ogranicza, tylko my już zwyciężyliśmy i jego wstawimy w nasz świat. Jak jesteśmy w walce, w wychodzeniu z czegoś to jest dążenie, taki stan. Wtedy, kiedy jest wszystko osiągnięte, jest cisza, korzysta się z życia bez większych zagrożeń, ten stan to zwycięstwo. WIĘCEJ NA TEN TEMAT
  • ZŁOTY DESZCZ - to technika blokowania ścieżek (konstrukcji tkających przeznaczenie) losu nieuczciwemu człowiekowi. Działanie obejmuje wymiary 1-8 oraz 3 płaszczyzny, a działa się co 5-8 tygodni. Jest silniejszy (skuteczniejszy), ale jednocześnie trudniejszy (bo wymaga czystych intencji) w działaniu od Czarnego Deszczu i Białego Deszczu. DZIAŁANIE ŹRÓDŁO
  • ZŁOTY (KRYSZTAŁOWY) KRĄG OGNIA - istnieje w PozaRzeczywistości i jest ogniwem łączącym nas z Bogiem. Dostęp do niego gwarantuje, że każde poprawnie prowadzone budzenie duchowe kończy się sukcesem. Dzięki niemu można Polem Zmian ściągać kopie DNA z co najmniej 8 wymiarów, a do powstania Edenu niczego więcej nie potrzeba. DZIAŁANIE ŹRÓDŁO
  • ZMARLI I CMENTARZE - zmarłych czci sie w sercu, a nie ich próchniejące zwłoki.
  • ZMIANA - powołanie czegoś do istnienia dzięki procesom, które to coś umożliwiły, a które są uruchamiane przez kogoś w NICOŚCI by było w niej wszystko co potrzebne do tego powołania (łącznie z procesem do tego prowadzącym). Zmianę tworzy ktoś dla kogoś innego (dla nas). PRZEMIANA to osiąganie tego samego przez uruchamianie procesów przez nas samych (tworzymy zmianę dla siebie). Ktoś kto jest mocny duchowo nie musi uruchamiać własnych procesów, a może korzystać z NICOŚCI, gdzie ktoś już coś zostawił co jest potrzebne do zaistnienia zmiany (tam jest wszystko w postaci artefaktów do których mocny duchowo ma dostęp).
  • ZMIENNE - ludzka - to myśli, emocje, dążenia i różne inne stany wpływajace na chęć tworzenia i utrzymywania czegoś (np. biznesu). Kierunek tendencji, przynoszący nowy wzór. Stała energia, która niczym siła grawitacji broni starego.
  • ZMYSŁY DUCHOWE - to stany duchowe.
  • ZMYSŁY ENERGETYCZNE - zawierają się od 1 do 7 wymiaru:
   • czucie biologiczne (1-3 wymiar)
   • intuicja (energetyczne jasnowidzenie)
   • struktura ruchu (1-7 wymiar)
   • struktura podstawowa (życie, łączy z 12 wymiarami)
   • struktura podstawowa (2-4 wymiar, gruntowanie obecności)
   • struktura wewnętrznej ekspresji (3-7 wymiar, potocznie nazywa się ją Jądrem Duszy)
   • zmysł konstruktywny (pozwala odczuwać czy egzystencjalne wizualizacje są realizowane, pozwala także ustalać poziom realizacji potrzeb).
  • ZMYSŁY FIZYCZNE - wzrok, zapach, dotyck, słuch, smak i propriocepcja czyli zdolność do usytuowania ciała (czucia go) w polu grawitacji, w którym mięśnie i ściegna przesyłają sygnały (wibracje receptorów kinestetycznych) do mózgu współpracującego ze zmysłem równowagi. Zatem człowiek fizyczny ma siedem zmysłów.
  • ZNAKI BOGA (OJCA) - to graficzne węzły energetyczne ustawiające pewne określone zakresy wibracji w całości istoty ludzkiej. Taki kolorowy węzeł działa aktywnie na czterech poziomach Głębi, ale swoim zakresem siega nawet w struktury stykajace się z Pozarzeczywistością. Swoim obszarem oddziaływania obejmuje wszystkie ciała człowieka, ale każde z pasm Ojca (jedna grafika) oddziaływuje tylko na jakąś jego część (do ściągnięcia ze strony popko.pl).
  • ZROZUMIENIE - to obudzenie Chrystusa (pełna synchronizacja wszystkich powłok i nadanie jej mocy Całości) i stan bycia we wszystkich stanach. To zrozumienie swojej boskości. Zrozumienie wynika z przepracowania siebie na wszystkich poziomach, odnalezienie się i realizacja własnego powołania czyli stania się stwórczo-boskim aspektem, obudzonym w wyższych pasmach duchowych i pierwszych pasmach boskich. Tu w wyniku wewnętrznej transformacji zmieniają się nasze cele ze zrodzeniowych na powołaniowe. Pojawia się przestrzeń prawa boskiego (złączenie PWW i PTP czyli zrodzeniowej Energii Jedynej i powołaniowej Energii Boskiej - w Energii Złotej).
  • ZSTĘPUJĄCY - to istota schodząca w pełni swej mocy z całym swoim bagażem doświadczeń i wszystkimi umiejętnościami, która nie ma zawężonej świadomości jak schodzący. Każde zstąpienie zachodzi na swój indywidualny sposób i nie może on być powtórzony przez innego bo zaburzyłby jego proces identyfikacji.
  • ZWIĄZKI - znajomościowy (koleżeństwo) jest podstawowym związkiem, romansowy (przyjaźń, która może istnieć samodzielnie, namiętność czyli kochanie ciała fizycznego innego ciała fizycznego, która może istnieć samodzielnie lub z przyjaźnią) - tu wchodzą w grę emocje, partnerski - tu włączają się inne obszary życia jak wspólne cele i patrzenie na życie (biznesowe, rodzinne) gdzie trzeba się w pełni wyrazić w danej formie partnerstwa poprzez współpracę i dbanie by drugiemu w tym partnerstwie było dobrze, ale nie bez pominięcia naszego dobra. Ogólnie związki to takie układy gdzie dwojgu lub większej ilości ludzi jest lepiej niż samemu.
  • ZWIERZETA - to istnienia nierozwojowe mające duszę grupową, która jednak nie wzrasta tak jak ludzka dusza (istota). Zwierzęca dusza grupowa jest równa ludzkiej więc co oczywiste, jest mądra i ma uczucia, jednak nie jest połączona z Duchem więc w tym świecie nie należy do istot wzrastających tylko doświadczających. Zwierzeta to element dekoracji wielkiej sceny świadomego życia.
  • ZWIERZETA MOCY - to wsparcie dla wzrastającego człowieka w wielu życiowych wydarzeniach. Każdy wzrastający człowiek ma dwa wspierające go zwierzęta. Jedno pochodzi z obszru wymiarów 5-8, a drugie z obszaru duchowego. Ludzki starożytny przodek bliższy był siłom natury, dlatego jego historie o magicznych zwierzętach na swój sposób lepiej opisywały rzeczywistość, w której się poruszał, niż można się tego domyślić. Tyle tylko, że owe mistyczne stwory pochodziły z energetycznych i duchowych przestrzeni i nie były widoczne gołym okiem. Dopiero ludzka wyobraźnia ożywiła je w siedmiu wymiarach, dodając specyficznego aromatu do zasad rządzących stworzonym przez Boga światem. ŹRÓDŁO
  • ZWYCIĘSTWO (stan zwycięstwa) - to stan osiągania swoich celów bez względu na to co jest, który można odczuwać na poziomie umysłu podstawowego (1-2 wymiar), na poziomie psychiki (wymiar 5), a także na poziomie świadomości energetycznej (wymiar 8), świadomości duchowej (wymiar 10) lub też na poziomie przestrzeni programowej gdzie budzi się świadomość boska i przekraczając wymiar 12 sięga OJCA (Boga). Do stanu zwycięstwa dołączają (związane z wiekiem) dodatkowe pasma łączące człowieka z rozległą rzeczywistością, chociaż na starość niekoniecznie mogą być najmocniejsze. Stan zwycięstwa uruchamia w człowieku długotrwałe staranie się i uparte dążenie do celu. Buduje się od środka (jest odczuwany) i nie jest iluzyjny bo wynika ze wszystkich energetycznych połączeń jakie człowiek zbudował z przestrzenią (związki z ludźmi, z marzeniami, z przyszłością, z horyzontem zdarzeń, które stanowią energetyczną fortecę). Te specyficzne ustawienia zmieniają energetyczne DNA człowieka. Stan ten można wdrukować w człowieka (na dole - fizycznego, jeśli mu go brakuje) jeśli ten sięgnie po te specyficzne stany (w medytacji) będące jego (tego na górze - duchowego) najdoskonalszymi przejawiającymi się stanami (w których człowiek może się przejawić) wynikającymi z połączenia indywidualnego i osobowego (Adama i Ewy - ADAMOEWA) dającego wejście do matrycy tworzenia, co może wiele zmienić (na dole). Stan zwycięstwa jest najdoskonalszą formą w jakiej istota ludzka może się przejawić i znajduje się pod stanem DOBRA, które jest największym wyróżnikiem, największą mocą z jaką człowiek może się zetknąć. Sięgnąć po to może tylko zwycięzca na fali miłosierdzia. MEDYTACJA


  • ŻYCIE - jest falą (duchową), a materia jego (aktywną) cząsteczką, to dynamiczna matryca stworzenia, która zasila wszystkich, którzy chcą dokonać w niej zmian - także złych ludzi, którzy swoimi projektami te zmiany wymuszają. Życie jest więc artefaktem działania (np. uzdrawiania) bo to w nim zawarta jest materializacja - jej cud. Życie uruchamia wspólnie Moc, Prawo i Wola. Ogólny schemat życia i przetwarzania indywidualnych energii jest zaplanowany, ale nie drobne wydarzenia. Tu jest małe poletko wolności, ale krzywe. Im człowiek doskonalszy tym bliższy przyznaniu, że wszystko jest zaprogramowane, także doświadczenie wolnego wyboru. Niemniej owa narzucona nam ścieżka filmowa leci tak w swym zaprogramowaniu, jak kółkiem pokręcimy. Każdy ma swoje drogi i nimi podąża. Trzeba to szanować. Ja idę tylko z tymi, którzy mają podobne cele. Dopiero na końcu drogi okaże się czy czas na poszukiwanie dróg i celów nie został zmarnowany. Gra z energiami to nie zabawa i trzeba dokładnie wiedzieć co się dzieje. Gdy się dojdzie do prawdy to nagle sie okazuje, że mechanizmy życia są niezwykle proste. Zło tą prostotę owinęło na drucie kolczastym. Życie to ruch, który jest ześrodkowaniem mocy trzech - Ducha (bo Ona sam w tym uczestniczy), ciała i Pulsu, Pulsu Śmierci (rytmu zmian). Ciało musi stać się kanałem, w którym przejawia się Duch, aby zaistniał ruch tworzący jądro Nicości. Ciało musi być czyste, całkowicie pozbawione jakichkolwiek negatywnych wibracji myśli i emocji, by obudził się w nim Puls, który wymusza na tej płaszczyźnie ruch.
  • ŻYCIE BIOLOGICZNE - do 6 wymiaru tworzy 16 pasm i trzeba być obecnym we wszystkich, aby być w stałym kontakcie z sobą samym (co najmniej 70% stałej aktywności 8 podstawowych ciał). Zależy to od 4 elementów:
   • 1. Od związków ciał ze światem - ich charakteru, a nie zakresu
   • 2. Od ich wzajemnej interakcji - dotyczy jakości istoty ludzkiej i jej pozytywnego spojrzenia na całość oraz wysiłku we własną właściwą konfigurację (aspekt obecności)
   • 3. Od poszanowania własnej godności - to ukryty w energetyce duchowy aspekt istnienia czyli kierowanie się sercem i duchową logiką w kreowaniu własnego poprawnego wizerunku
   • 4. Od wykorzystania siły twórczej (jej wsparcia) - to odciskanie swojej obecności w pamięci pokoleń (bez piętna egoizmu) dające motywację w realizacji własnych marzeń, ukazywaniu artyzmu i niezłomności, akcentującego osobowe (bratnie transformowanie związków z ludźmi i ze światem)
  • ŻYWA WODA (WODA DUCHOWA) - to symboliczny potencjał, dzieki któremu potrafią komunikować się ze sobą cząstki. Im więcej wody, tym lepsza komunikacja. To programowanie życia, poprawianie zdrowia i kreowania szczęśliwego jutra. Jeśli jednak ktoś osiągnie wysoki próg energetyczny, wówczas woda jest za słaba, a minerał mocniejszy. Można się wtedy posłużyć czymś, co byśmy dziś ogólnie nazwali kryształem. Węgiel, diament, to są rzeczy doskonalsze wtedy niż Żywa Woda. Na poziomie niskim energetycznym wystarczająca jest ta woda, której naenergetyzowanie powoduje zmiany w DNA człowieka (fizyczne, energetyczne w wymiarze 1-4), a o to w zasadzie chodzi. TEORIA I PRAKTYKA
  • ŻYWE ŚWIATŁO - to inaczej Praenergia.


  • ŹRÓDŁOSŁÓW - to słowo pułapka, to wibracja zakodowana w DNA prowadząca do energetycznej lobotomi (złamanie człowieka systemowymi, kościelnymi czy ezoterycznymi rytuałami utrzymującymi wobec niego działanie źródłosłowia). Stan niedoprogramowania (braku rytualizacji) wytrąca roboty (istoty zamkniete w obszarze energetycznym 1-3) ze stanu umysłowej poprawności co zaburza energetyczną równowagę. By temu zapobiec, roboty muszą się doprogramowywać u źródła informacyjnego (nie wiedzy) bądź dowartościowywać swoją postawę przez mocne akcentowanie prowadzącego ich oprogramowania np. poprzez grupowe spotkania lub konflikt z inaczej myślącym. Podstawowe oprogramowanie umieszczono w tzw. podstawowych pasmach inteligencji (od 60 do 100 IQ gdzie poniżej 70 IQ wyraża się wściekłość, 70-90 IQ to złość, 100-120 IQ to skorupa, 120-150 IQ to zamknięty świat cudów, od 150 IQ pojawia się mądrość, a od 210 do 240 świadomość). Jeśli zaprogramujemy się na słowa klucze, na to by np. cyfry 1,2,3 wzbudzały w nas lęk związany z określoną sytuacją np. z batożeniem (określony stan energetyczny), wtedy ich wypowiadanie w różnym czasie i miejscu będzie powodować określone, podobne reakcje. Jeśli owe słowa są zakodowane w energetycznym, a najlepiej w fizycznym DNA wówczas ten źródłosłów jest przenoszony genetycznie na kolejne pokolenia, o ile owe kody zręcznie ukryto w rytualizacji. Człowiek zakodowany żyje w określonym stanie energetycznym i umysłowym. Gdy coś zaburza jego energetyczną homeostazę wtedy zwiększa rytualizację lub nadaktywnie nasącza środowisko źródłosłowem po to, by powołane mocą egregora, znów usłało jego świat określoną wibracją. Tak zaczynają się kłótnie, przekleństwa i nakłanianie normalnych ludzi do rytualizacji. Bardzo często żródłosłowa są przyczyną chorób, życiowych niepowodzeń, braku wiary we własną moc i braku nadziei na samopoznanie (odkrycie własnej energetycznej i duchowej tożsamości). Z reguły życiem człowieka potrząsa 20-30 takich bomb informacyjno-energetycznych. Znajdź je i po duchowemu rozstrzelaj jeśli jesteś Bogiem lub przetransformuj jeśli dopiero otwierasz oczy zrozumienia. więcej w PRZEKAZACH
  Powrót do strony głównej