Powrót do spisu treści

ŚMIERĆ

Śmierć to mistyczny stan przejścia, który wspiera człowieka po obu stronach życia. Ten kto o tym zapomina, kto się od niej odcina, ten bezpowrotnie traci kontakt z tzw. Aniołem Śmierci, czyli z siłą, która jest w stanie więcej istocie ludzkiej niż przydzielony jej opiekun, czyli tzw. Anioł Stróż. Anioł Śmierci przechodzi przez Wrota Stworzenia, co oznacza, iż jest manifestacją Boga, a więc stoi ponad mocą i prawami ustanowionymi przez Stwórcę. Jest dla duszy prawdziwą mądrością i wsparciem we wszystkich kreatywnych jej poczynaniach.

To on, a nie Pocieszyciel stoi za wszystkimi jej procesami wzmacniania się w duchu. Religijne odcięcie od tej ważnej prawdy duchowej doprowadziło nie tylko do degradacji świadomości, ale i wywołało zamieszanie w calej ewolucji ludzkiej cywilizacji na planecie Ziemia. Jego rozpostarte skrzydła jaśnieją mocą twórczą, ale żaden człowiek ich nie widzi bowiem wznoszą się one ponad progiem samostwarzania, którego żaden z ludzi nie potrafi przekroczyć bez udziału w tym przedsięwzięciu czynnika boskiego, który jak wiadomo, został utopiony w religijnym oprogramowaniu.

System zakodował w ludzkim DNA nieistnienie śmierci. Śmierć, akt najbardziej twórczy (przemiana, przejście przez granice czasu i przestrzeni) jest pomostem między Niebem, a Ziemią. Tworzy go szereg płaszczyzn, które przecinają lub zasilają człony istoty ludzkiej funkcjonującej w wymiarach, które korelują z owymi płaszczyznami. Te płaszczyzny nie degradują człowieka, a wręcz przeciwnie - ślą mu stałe wsparcie. Ten kto pamięta o przejściu )o stanie śmierci) uzyskuje stałe wsparcie świata duchowego we wszystkich swoich projektach bowiem tamtej stronie bardzo zależy na tym by zasilały ją coraz mocniejsze wibracyjnie jednostki.

Świat fizyczny i dusza są przez świadomość traktowane jako sala treningowa (poznawanie smaku niskich wibracji, a w procesie ewolucji nauka panowania nad umysłem podstawowym, myślami, emocjami i potrzebami). Można sprawdzić wsparcie świata duchowego i Boga dla siebie oraz porównać to ze wsparciem Anioła Śmierci na poziomie DNA fizycznego, energetycznego i duchowego (skala procentowa). Przeciętnie Jego wsparcie (jeśli otworzy oko na człowieka) jest dużo większe niż świata duchowego, a to dlatego, że pochodzi z pozarzeczywistości, jest złączony z PBZ (Panem Bożych Zastępów), a więc i z Bogiem.


Powrót do spisu treści