LEKSYKON WIEDZY DUCHOWEJ

JEDNOŚĆ

ziemia

MNOGOŚĆ

JEDNOST KI

"JA JESTEM TOBĄ, A TY JESTES MNĄ. JESTEM MOCĄ JAWNĄ I UTAJONĄ. TY DZIAŁASZ TAM, JA DZIAŁAM TU, A OBAJ JESTESMY JEDNOŚCIĄ..."

"Jestem, to mogę. Mogę, to zmieniam. Zmieniam, to zbawiam. Zbawiam, to odsłaniam to, co potwierdza istnienie Ducha, a więc mnie samego. Gdy myślę, mówię i czynię, potwierdzam to, że istnieję, że jestem. Gdy jestem, jestem w Prawie. Gdy jestem w Prawie, jestem w Bogu. Gdy jestem w Bogu, to mogę wszystko, a w zbawianiu i zmienianiu potwierdzam ledwie innym to, co jest we mnie zawarte i mnie tworzące: Boską Kreację Miłości, dającą Duchowi wolność w doświadczaniu szczęścia."

zielona planeta