SŁOWNIK DUCHOWYCH POJĘĆ

JEDNOŚĆ

elohin

MNOGOŚĆ

JEDNOST KI

"JA JESTEM TOBĄ, A TY JESTES MNĄ.
JESTEM MOCĄ JAWNĄ I UTAJONĄ.
TY DZIALASZ TAM, JA DZIALAM TU,
A OBAJ JESTESMY JEDNOŚCIĄ..."

"JESTEM, TO MOGĘ,
MOGĘ, TO ZMIENIAM,
ZMIENIAM, TO ZBAWIAM,
ZBAWIAM, TO ODSŁANIAM TO,
CO POTWIERDZA ISTNIENIE DUCHA,
A WIĘC MNIE SAMEGO...
GDY MYŚLĘ, MÓWIĘ I CZYNIĘ,
POTWIERDZAM TO, ŻE ISTNIEJĘ, ŻE JESTEM.
GDY JESTEM, JESTEM W PRAWIE.
GDY JESTEM W PRAWIE, JESTEM W BOGU.
GDY JESTEM W BOGU, TO MOGĘ WSZYSTKO,
A W ZBAWIANIU I ZMIENIANIU POTWIERDZAM
LEDWIE INNYM TO, CO JEST WE MNIE ZAWARTE
I MNIE TWORZĄCE: BOSKĄ KREACJĘ MIŁOŚCI,
DAJĄCĄ DUCHOWI WOLNOŚĆ W DOŚWIADCZANIU SZCZĘŚCIA."

zlotaplaneta