Powrót do spisu treści

ŚWIADOMOŚĆ FIZYCZNA

I mrówka i skała i powietrze są obdarzone świadomością. To nie są istnienia, które nie wiedzą co robią (ewoluuje istota, istnienie nie). Odnosząc to do świadomości komórkowej (fizycznej), która w ten sposób się wyraża można zrozumieć, że komórka ludzkiego ciała potrafi, przez łączenie się z innymi świadomościami, poprzez odnajdywanie się z nimi w jednym tyglu (kociołek Praojca zawierający wszystko) łączy się w ten sposób z Bogiem. W swoim obszarze również świadomość energetyczna (wymiar 7-8) może łączyć się z Bogiem lecz jeśli by chciała wejść w obszar duchowy, musi połączyć się ze świadomością duchową (wymiar 10-11), a świadomość duchowa, gdyby chciała wejść w obszar boski musi się połączyć ze świadomością boską.

Każda z tych świadomości, w swoim wymiarze i na swój sposób rozumienia świata i przeżywania go, łączy się ze świadomością boską co oznacza, że w różnych okolicznościach mogą zyskać Moc (która nie jest ich mocą wypracowaną) i bezpośrednie wsparcie Boga. Oznacza to, że nawet przy odcięciu od swych wyższych pasm, każda z tych świadomości może uzyskać połączenie z siłami (Bóg i Duch Święty), które mogą ją wesprzeć w przemianie i ustawieniach własnej konfiguracji na polu aktywności (tworzenie płaszczyzn i wariantów własnej rzeczywistości w istniejącym świecie - wejście i wyjście jako jedno z trzech kół istnienia).

Można w ten sposób zmienić warunki i charakter funkcjonowania rzeczywistości i jej odniesień do praw fizycznych (samych praw nie można zmienić). Występuje tu pewna modyfikacja praw, której nie można przekazać drugiemu (jeśli ja coś zmaterializowałem to nie mogę tej umiejętności przekazać drugiemu bez jego własnej pracy nad sobą - jego wejścia w taką sama wewnętrzną konfigurację). Tą możliwość ma tylko Schodzący Syn Boży (zejście jest procesem skomplikowanym i trudnym do odczucia), ale ten, który otrzymał by ją od Niego, nie mógł by tego przekazać dalej (początek i koniec działania - jako jedno z trzech kół istnienia).

Tak więc i zwykły człowiek jeśli ma otwarte serce i szczere intencje np. by ktoś wyzdrowiał, potrafi doprowadzić do cudu bez bezpośredniego kontaktu z Bogiem. Jeśli tylko ukierunkuje świadomość fizyczną (zawierającą się w ciele fizycznym, części emocji, części umysłu) na cel wynikający z otwartego serca i szczerych intencji, to może zajść to, co nazywa się cudem. Obudzenie świadomości komórki w niej samej, to wejście w nią i odczucie jak wygląda świat z jej strony.

Przez komórkę nic nie jest w stanie się przedrzeć. Ją można złamać, ukraść (być fizycznie na krańcach galaktyki), ale będąc w niej jest się cały czas w tym samym miejscu, totalnie bezpieczny bo to co ją żywi cały czas czyli świadomość fizyczna, pozostaje cały czas przy nas. W DNA fizycznym, w tych dwóch niciach, ukryte są takie ustawienia, które umożliwiają powstanie światła świadomości fizycznej (światło komórki dającej moc fizyczną - typowa wartość to 5%)

Jesteś tu, a jednak cię nie ma. Trudno ci się pogodzić z tym, że twoje indywidualne JESTEM nie jest całością wewnętrznego rozporządzenia. Dziś nastało święto, TA CHWILA. Dziś zaakceptujesz ostatecznie wolność wszystkich swoich powłok. Świadomość fizyczna jest zjawiskiem, stanem, kompozycją, architekturą stworzoną po to by życie w znanej ci formie nie mogło jej naruszyć. By znajdujące się w niej energie i wirusy nie mogły wykluczyć cię z życia poprzez przejęcie ciała fizycznego. Dlatego ZŁO nie potrafi przejąć fizycznie ciała, dlatego atakuje przestrzenie energetyczne (które są dla niego dostępne), by poprzez nie ciało fizyczne osłabić i wprowadzić w stan agonii (stworzony system jest po to by jeden człowiek zabijał drugiego, który jest niewygodny).

Jest i druga, boleśniejsza strona medalu gdzie pozbawione wsparcia ciało fizyczne zaczyna chorować, zapadać się i umierać. By je wzmocnić i uczynić równoważnym partnerem STRUMIENIA ŻYCIA musisz obudzić świadomość fizyczną i wprowadzić ją do swojego świata i pozwolić zasiąść przy wspólnym ogniu na ZŁOTEJ POLANIE (Wyspa Polan). To zaktywizuje dwunastu Śpiących Rycerzy w całości, którzy będą mogli dzięki temu uruchomić większe własne moce.

W ten sposób wszystkie przestrzenie zleją się w jedną całość i jako mądry przywódca będziesz mógł stać się przewodnikiem, królem własnego życia, przywdziewając wspólną koronę (trzynasty promień utkany z potęgi dwunastu nici). Idź, przygotuj rycerzy do przemiany, każdemu z nich wręczając złotą koronę. Nigdzie się nie śpiesz, daj czas na przemianę, na przejęcie przestrzeni. Gdy ognisko zacznie przygasać dostrzeżesz, że sam ogień uruchomił przemianę w każdej cząstce przestrzeni. A gdy po ogniu żar pozostanie, ciemność nocy rozświetli Boże Światło, które nada nowy sens twojemu życiu. Staniesz się wtedy, jak każdy przywódca duchowy, Strażnikiem Pieczęci, czyli Strażnikiem Przemiany. Staniesz się wzorem dla szukających wsparcia i braterską dłonią dla równych sobie.

Zapadnie CISZA i z niej narodzi się w tobie to czego tak usilnie szukasz, a co cię nawołuje od chwili twoich narodzin. I tak jest z każdym człowiekiem. Świadomość fizyczna ma dostęp do komórki pierwotnej znajdującej się w pozarzeczywistości.


Powrót do spisu treści