Powrót do spisu treści

UWOLNIENIE

Gdy nie będzie w tobie grzechu, gdy otworzą się w tobie półpełne zapisy w Ojcu, wtedy powstaną w tobie struny zwane pasmami zejściowymi i spłynie do ciebie moc, którą w chwili twego poczęcia w myśli Ojca, on właśnie cię wyposażył. Moc owa ma wiele składowych, dużo więcej niż te, które określasz mianem fizycznych, energetycznych, przestrzennych, duchowych czy boskich. W rzeczywistości jest ich aż 26 i zawierają one takie parametry jak czas, siłę biologicznej przemiany, dywersję przestrzenną i aktywny obraz.

Wielu tych składowych ludzki umysł nie wyłapie, a nauka nie uchwyci. Wystarczy jednak odczytać ich (tych składowych) procentową wartość jaka jest wykorzystana by pojąć, który z was jest bliżej Ojca i domu. Cuda w panowaniu nad energią i materią zaczynają się od 50%. Przy czym warto przypomnieć, że wierzący i znający zasady wiary, woli są w stanie osiągnąć wysoki poziom cudów mimo braku duchowej czystości.

Szkoląc wolę, zaostrzając wiarę, tak przebudowujesz część swojej energetycznej struktury iż ta potrafi zagęścić energię na poziomie cudu. Nie uczymy was tego gdyż wielu miast skupić się na ratowaniu duszy utknęłoby w obłędzie energetycznego amoku. Niemniej w każdym łańcuchu DNA znajdują się zwoje wiedzy informujące o tym czym jest materializacja, lewitowanie i zmiana czasu czy zakrzywianie przestrzeni. Czytający mogą odpowiedź znaleźć w astralnej bibliotece wiedzy.


Powrót do spisu treści