Powrót do spisu treści

WEWNETRZNA SIEĆ INFORMACYJNA

Ciało energetyczne to część strumienia życia, to chmura rozwibrowanych cząstek gdzie każda z nich jest opisem siebie samej. Wszystkie te cząstki tworzą sieć informacyjną, a każda z cząstek zawiera własny moduł przemiany. Gdy informacje są w sprzeczności z widzeniem rzeczywistości (wizja jest w sprzeczności z wiedzą), wtedy cząstki wchodzą z sobą w konflikt na płaszczyźnie zmian. Zwycięża w końcu ta wersja wydarzeń, która kreuje większą moc zmian. Tu przestaje mieć znaczenie fakt i jakość informacji bo decyduje wybór, czyli decyzja świadomości o tym, którą ścieżką losu podążać zamierza. Gdy synchronizacja między cząstkami osiągnie wartość 90% zachodzi wtedy pełne zjawisko wyrzynania się ścieżek losu w strumieniu życia. Informacja może w ten sposób stać się narzędziem, kodem przekształcającym rzeczywistość.

To samo zjawisko zachodzi w obrębie społeczności ludzi, a steruje tym egregor. Każdy człowiek sieje ziarna informacji i każdy porusza moduł przemiany - nawet człowiek słaby i oprogramowany, tyle że on najczęściej jest przejęty w podporządkowaniu przez człowieka podstępnego (lub jakikolwiek egregor), zwiększającego w ten sposób swoją moc. O sukcesie decyduje ilość pól zmian, którymi się włada na Matrycy Stworzenia. Po przekroczeniu Progu Samostwarzania człowiek zwiększa siłę zmian o wartość wysokoenergetyczną, a nawet duchową.

Wewnetrzna Sieć Informacyjna jest żywa gdyż powoduje transformację danych. Siłą programów transmisyjnych przesył danych informacji powoduje jednocześnie ich korygowanie, synchronizowanie z obszarem, który tworzy je, przesyła i odbiera. W ten sposób informacja się rozwija korzystając ze wszystkich cząstek jakie mają z nią do czynienia. To żywa, modyfikująca wszystko energia, która zwiększa w sobie kod przesyłu, przemian i odbioru.

Łączy ona z sobą obiekt informujący, działający z obiektami wspomagającymi jej metamorfozę pod kątem działania czyli wprowadzania zmian i odbioru już zmodyfikowanej informacji. Im więcej obiektów tworzących wspólne pole informacyjne, tym większa jej siła działania. Centrum mocy na Atlantydzie było generatorem fal utrzymujących siec informacyjną w spirali światła, dzięki czemu ludzie żyli wspólną, modyfikowaną według wspólnych oczekiwań, informacją (nikt nie mógł jej zakłócać).

Ale sieć jest żywa tylko wówczas gdy obiekt w co najmniej 90% jest otwarty na życie wspólnotą (ideą). Człowiek staje się martwym oczkiem w sieci już przy 60% aktywnym życiu rolą członka danej grupy ludzi lub większej społeczności. Negatywny wpływ na sieć jaki obserwujemy przy postawie neutralnej (zerowej) jest już szkodliwy. Wtedy taki człowiek staje się energetycznym obciążeniem dla wszystkich jak i powolnym destruktorem schematów programowych utrzymujących życiowe funkcje danej grupy.

Dlatego trzeba zwracać szczególną uwagę na to, jaką ludzką formę energetyczną dana grupa przyjmuje w poczet swojej rodziny (jakość człowieka). Już kilku radioaktywnych ludzi potrafi tworzącą się formację roznieść od środka, tak sianiem nieprawdziwych informacji jak i produkcją wirusów wpływających na grupowy umysł.

Nie dziwi więc wprowadzanie wtajemniczeń czyli segregacji tam, gdzie grupa jest silna siłą swoich członków, a nie siłą przywódcy. Niemniej prawie każdy człowiek wypełnia sobą otoczenie i wpisuje się w aktywne z kimś relacje. Warto więc sprawdzić czy znajomość z takim człowiekiem będzie szkodząca czy też wspierająca naszą informację, a więc i egzystencjalną sieć zmian.

Można też podjąć wysiłek zmiany postawy destruktora, ale powinno się to odbywać poza grupą lub w wydzielonym do pracy nad sobą miejscu. A już absolutnie, destruktorzy (neutralni) i chwiejni (poniżej 60% jedności z nami) nie mogą mieć żadnego wpływu na decyzje podejmowane przez daną społeczność, gdyż już 3% ingerencja tzw. czarnego podkładu może poważnie zmienić kierunek tendencji i obniżyć wartość czynnika aktywizującego zmianę ścieżek losu nasza i wspólnoty.

Tylko osoby o określonym statusie członka społeczności mogą brać udział w utrzymaniu sieci informacyjnej, gdyż w żywej sieci sama informacja jest czynnikiem twórczym, bo jest przecież krwią struktury przestrzeni. Dlatego nie każdy mógł zostać Atlantą, nie każdy może zostać mnichem buddyjskim w świątyni czy żołnierzem określonej formacji. Kandydat musi spełniać określone kryteria by nie zaburzać siły grupy i jej samoistnie realizujących się celów. Wewnętrzna Sieć Informacyjna to pokorny i żywy organizm, ale bardzo podatny na zawirusowanie.


źródło

Powrót do spisu treści