Powrót do spisu treści

WEWNĘTRZNE SPRZECZNOŚCI

Kto jest zatrutym jabłkiem lepiej jak zamknie tę bramę (energoterapii i pomagania ludziom) na zawsze. Znów będzie mógł ją kiedyś ponownie otworzyć. Zyska w ten sposób czas na lekcje o domach jakie zostały otwarte tu na ziemi. Domy są 4 lecz tylko 2 należą do Boga.

Dom Prawdy i Dom Poznania jest bramą do Źródła swego zrodzenia. Dom Zaprzeczenia Prawdzie i Poznaniu jest sprzecznością Duchową, która w świecie energetycznym tworzy wiry nie mające nic wspólnego z doświadczeniem czy doświadczaniem przeciwieństw (miłość-nienawiść, kiedy nienawiść stanowi wartość samą w sobie, a nie jest jedynie doświadczeniem - to jest wtedy życie nienawiścią).

Kto tego na czas nie pojmie i zwiąże swój los z rotacją przeciwną, ten rozproszy się na zawsze choć istnieć w nowym wzorze będzie, ale już jako świadomość cząstkowa, jako świadomość podkładowa dla wyższych zborności (kompletnej świadomości). Dom poznania złego poprzez doświadczanie, umiejscowiono nie w parametrze zadawania bólu lecz cierpienia. Inaczej poznanie dobrego i złego zostałoby obciążone powinnością naprawy krzywd, co uwiązałoby istotę wzrastającą w kole ponownych wcieleń i byłoby sprzeczne z boską ideą postępu.

Ten, kto tych prawd nie postrzega i nie rozumie ten strąconym w siebie będzie, w otchłań poznania wewnętrznego (martwy stan) przez co zamknięty w parametrze nie-grzechu będzie w stanie doświadczać nowego poprzez algorytm sumienia. Gdy światło w sobie odnajdzie na stałe, zyska możliwość przejścia w obszary zewnętrzne, a z czasem i sam przeniesie tam swoją świadomość by będąc zewnętrznym w zewnętrzu i wewnętrzu tworzyć światy określane mianem stwórczym.

Mówimy to po to byście pojęli, że zatrute jabłko dotyczy osób zawzorcowanych, które nie są w stanie odczuć poznania w aspekcie wspólnej zewnętrzności, przez co z braku doświadczenia mogą stanowić zagrożenie dla osób układających wewnętrzne w wewnętrzu zgodnie z prawem boskim, dzięki czemu zyskują zdolność transmisji siebie w obszary zewnętrzne co umożliwia powrót do źródła czyli domu swego.

Sprawdź poziom doskonałości wewnętrznego w wewnętrznym, a poznasz w ilu procentach stanowisz zagrożenie dla siebie i innych. Najprostszym sposobem na stanie się zdrowym owocem na drzewie życia jest pokochanie i oddanie się drugiemu człowiekowi. Żyjąc jego szczęściem, w aspekcie praw boskich i duchowych, z wolna wychodzi się w obszary zewnętrza. Tam, w sercu drugiego człowieka odnajdując własne serce i własny rozum. To bardzo skuteczna metoda na wyjście z wewnętrznych sprzeczności.


Powrót do spisu treści