Powrót do spisu treści

ZGODNOŚĆ Z SAMYM SOBĄ

ZGODNOŚĆ Z SAMYM SOBĄ jest kluczem do sukcesu. Kto się w sobie nie odnalazł, kto się w sobie nie zebrał, kto nie funkcjonuje w zgodzie z własnym sumieniem, ten własne krople życia musi odnajdywać w innych ludziach. Najczęściej jest to droga na manowce, bo miast podążać własną ścieżką i rozwijać swoje zamiłowania (rdzenne), poszukiwacz siebie zaczyna nasiąkać cudzymi wzorcami, marzeniami i konkretnymi wyborami innych ludzi.

Sprawdzaj więc procentową zgodność z samym sobą na tle narzuconej ci zgodności uległości (w uległości). Procentowej zgodności z samym sobą nie przekroczy procentowa zgodność z czymkolwiek, także z drugim człowiekiem, a nawet z Bogiem, jeśli ów wkroczy do twojego życia (można mieć zgodność z czymkolwiek co najwyżej taką jaka jest zgodność z samym sobą).

Poszukiwanie prawdy nie jest zbieraniem informacji o świecie, ale jest TECHNIKĄ budowania wewnętrznej jedności w oparciu o mechanizmy sterujące energetycznymi ciałami. Nie ma też znaczenia, czy podążasz ku Bogu, czy też idziesz na zatracenie, znaczenie ma siła twoich wewnętrznych przekonań zapisanych na firmamencie wewnętrznego nieba. Ten zapis, ta zborność (do 9 wymiaru - człowiek fizyczno-energetyczno-duchowy), decyduje o wszystkim.

Na przykład, można sprawdzać zgodność z domem, rodziną, ludźmi, niebem, przyszłością, przeszłością, teraźniejszością, a następnie sprawdzić w tym udział własny i narzucony. Ta zgodność (udział własny) nie może być większa od zgodności z samym sobą.


Powrót do spisu treści